Katonai áttekintés

Fegyelem a római hadseregben

16
Fegyelem a római hadseregben


Az ie VI. század végét nemcsak a Római Köztársaság kialakulása, hanem a világ legerősebb hadseregének jelenléte is jellemezte.
Rómában a legfőbb hatalmat két konzul képviselte, akiket egy évre választottak meg. A város határain belül a konzulok hatalmát a népgyűlés korlátozta. De a város határain túl a konzulok hatásköre korlátlan volt.

A konzul hatalmának egyik attribútuma az volt, hogy kíséretében 12 lictor volt, akik rúdcsomókat viseltek. A városon kívül egy csomó rúd bele volt szúrva egy fejszébe, ami azt jelentette, hogy a konzul hatalma korlátlan volt – minden állampolgár halálos ítéletéig.

A római csapatok katonai fegyelmét nem annyira az tartotta fenn, hogy minden katona tudatában volt polgári kötelességének, hanem a testi fenyítésnek a lictorok ostora alatt.

A különleges cselekményeket szigorúbban büntették – egészen a halálbüntetés alkalmazásáig.

Akkoriban csak a köztársaság polgárait fogadták be a római csapatok szolgálatába. A 17 és 45 év közötti férfiakat a tábori hadsereg egységeihez küldték. A 45 és 60 év közötti férfiak hátul szolgáltak. A szegény polgárokat eleinte felmentették a katonai szolgálat alól, de később elkezdtek belőlük könnyűgyalogságot formálni. 20 hadjáraton való részvétel után a gyalogosnak joga volt hazatérni, a lovas vadászgépet 10 hadjárat után kiengedték a szolgálatból.

A római hadseregben szolgáltak az úgynevezett szövetségesek is, akiket Itália különböző közösségeiből és meghódított népekből toboroztak.

A konzulok voltak a csapatok főparancsnokai. Voltak asszisztenseik - legátusok és a légiók (katonai tribunusok) parancsnokai. Ha az állam komoly veszélybe került, a konzulokat diktátorral váltották fel. A legalacsonyabb parancsnoki egység a százados volt.

A századosnak joga volt megbüntetni az alárendelt harcosokat helytelen magatartásért - ezek alapvetően testi fenyítések voltak. A konzul és a diktátor dönthet a bűnös harcos halálbüntetéséről.

De helytelen lenne azt állítani, hogy a római hadseregben a fegyelmet csak büntető módszerekkel tartották fenn. Hiszen a hadsereg alapját a győzelemben életbevágóan érdekelt szabad polgárok alkották – különösen, ha városaikért küzdöttek, vagy azért, hogy termőföldjüket és legelőjüket megnöveljék az állatállománynak.

A rómaiak nagy jelentőséget tulajdonítottak a tudatos fegyelemnek. A csata előtt a tábornokok beszéddel fordultak a katonákhoz, amelyben emlékeztették őket a szülőföld iránti kötelességükre, ismertették a harci stratégiát és biztatták a harcosokat. A katona mindegyike tudta, hogy a csatában elfogott földeket méltányosan felosztják: az egyik részt eladják, a másodikat az államnak, a harmadikat pedig a szegényeknek adják át. Gyakran földet és jelentős pénzeszközöket utaltak át a nyugdíjba vonult katonáknak.

A csatákban való részvétellel a római katonák katonai tapasztalatot szereztek, elismerésben részesültek a társadalomban, ami később hozzájárult a magasabb kormányzati pozíció megszerzéséhez.

Pszichológiai szempontból az egyes harcosok csatájában két fő erő küzd: a kötelesség és az önfenntartás. És ha egy harmadik erő, a fegyelem beavatkozik ebbe a küzdelembe, akkor a kötelességtudat megnyeri ezt a belső csatát.
A fegyelem minden harcos agyába injektálása az engedelmesség elsajátításának meglehetősen összetett folyamatának eredménye. Gyakran a fegyelem fenntartása, különösen háborús időszakban, szigorú büntetéseket követelt.

A rómaiak és a lázadó latin szövetségesek közötti katonai konfliktus során a római konzul felderítésre küldött fia a parancsnok parancsa nélkül harcolt az ellenséges különítmény fejével és győzött. A konzul az egész sorok előtt halálra ítélte a hazatért fiút. És annak ellenére, hogy az összes katona könyörgött, hogy kíméljék meg a fiatalembert, az ítéletet azonnal végrehajtották.

A parancsnok parancsának megszegését, a dezertálást és a gyávaság megnyilvánulását azonnal megbüntették: a tettest botokkal megkorbácsolták, majd megfosztották a fejétől.

A legszigorúbbak az egész egységek büntetése volt, amelyek gyávaságot mutattak a csatában: vagy minden tizedet (decimáció), vagy minden huszadot (vicesimation), vagy minden századot (centesis) végeztek ki.

Kevésbé jelentős tettekért is lehetett életét veszíteni: a veszteségért fegyverek, az őrség elhagyása, hamis bizonyíték, gyávaság, lopás. Szégyenletes büntetés járt: harci öv nélkül egy tunikában állni az alakulat előtt.

В történetek feljegyeztek egy esetet, amikor egy római lovas megcsonkította fiai kezét, hogy megmentse őket a katonai szolgálattól. Emiatt a vétségért Augustus császár elrendelte, hogy a harcost megfosztják vagyonától, és árverésen eladják rabszolgaságnak.

Tiberius római császár a becsületsértés büntetését alkalmazta a légió fejére, mert katonákat küldött egy szabadon őrzésére egy vadászatra.

El kell mondanunk, hogy a római hadseregben enyhébb büntetéseket is alkalmaztak: megrovás, lefokozás, nehéz munkára való kirendelés, fizetéscsökkentés, testi fenyítés, római polgári jogok megfosztása.

De a fegyelem állapota a Római Birodalom fennállásának késői időszakában az ókori római történész, Ammianus Marcellinus szerint jelentősen romlott. Sőt, nem csak a katonákra, hanem a legmagasabb parancsnoki állományra is felfigyeltek visszaélésekben, bűncselekményekben, szabálysértésekben.

A késő római hadseregben a fegyelem hanyatlásának okai többtényezősek voltak.

A római hadsereg önkénteseinek hiánya miatt a századosokat kizárták, akikre a rendfenntartás és a katonai egységek kiképzése volt a fő feladat. A századosok rést nem tudták betölteni a később a parancsnoki állományba bekerült campidoctorok és centenáriumok, akik kizárólag a katonák kiképzését látták el.

Marcellin nem zárja ki, hogy a fegyelem csökkenése a katonák közötti etnikai viszonyok rendezetlenségével is összefügg.

A parancsnokok élelmiszert, pénzt, egyenruhát tulajdonítottak el, az egyszerű katonákat arra kényszerítették, hogy maguknak dolgozzanak. Ez a hétköznapi harcosok válaszát váltotta ki: kirabolták a polgári lakosságot, zsarolással és zsarolással foglalkoztak. Ezek a jogsértések olyan méreteket öltöttek, hogy a császárok rendeleteikkel testi fenyítéssel fenyegették mind az egyszerű katonákat, mind a parancsnokokat a lakosság kirablása miatt.

A hadsereg soraiból való dezertálás kezelésére Constantius császár törvényt ad ki, amely megtiltja a katonák szabadságának biztosítását. E törvény megsértésének büntetése életfogytiglani száműzetés, kiváltságok megvonása, sőt halálbüntetés volt.

Annak érdekében, hogy a dezertőröket megfosszák a lehetséges menedékhelyektől, I. Valentinianus törvénye szerint az egyszerű polgárok kikötőit kivégezték, a felső osztályból származó polgárokat pedig száműzték.

De egy dezertőrt, aki az ellenség oldalára lépett és részt vett országa kifosztásában, élve elégették.

A fegyelem fenntartását célzó kemény intézkedések ellenére azonban a katonák tisztában voltak ezek szükségességével (és nélkülözhetetlenségével), így a parancsnoki állománynak a fizikai hatásokról a pszichológiai hatásokra kellett áthelyeznie a hangsúlyt. Például a vétkes egységeket gyakran megalázó helyzetbe hozták, így az egész hadsereg nevetségessé tette őket: női ruházat viselésére kényszerítették őket, megfosztották zászlójuktól, foglyok vagy állatok mellé helyezték őket. A parancsnoki állománynál olyan befolyásolási intézkedést alkalmaztak, mint a hiteltelenítő lemondás vagy alacsonyabb beosztásba való áthelyezés, vagy egy rosszabb egységbe való áthelyezés, valamint a lefokozás.

A fegyelem romlása a római hadseregben azonnal kihatott a harcok eredményeire: például a szarmaták és barbárok elleni csatákban elszenvedett vereséget az okozta, hogy a római hadsereg alakulatainak parancsnokai nem tudtak megegyezni a közös akciókban.

Ahogy a történelem mutatja, bármely állam hadseregében elfoglalt pozíció koncentráltan tükrözi magának a társadalomnak az állapotát. A fegyelem romlásának tényezői a nehézkes irányítási rendszer hatékonyságának hiánya, az átgondolatlan adóelnyomás, a korrupció és az ellene való érdemi lépések hiánya, a katona és a parancsnok társadalmi státuszának csökkenése, a katona besorolásának csökkenése. fizetés és a hatóságok megtagadása, hogy a hadsereget az állam biztonságának biztosításához szükséges állapotban tartsák.
Szerző:
16 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. th
  th 12. május 2012. 08:32
  +6
  Valami az amerek és más hadseregek jelenlegi állapotára emlékeztet. nevető
  1. redpartyzan
   redpartyzan 12. május 2012. 10:21
   +1
   Mindezek az elemek, amelyek mind a hadsereget, mind a társadalmat megrontják, mind a Római, mind a Bizánci Birodalom halálához vezettek. Olvasunk történelmet, és nézzük az Egyesült Államokat.
   1. indigó
    indigó 12. május 2012. 16:06
    +1
    de volt egy kis különbség az ún. barbárok és a Római Birodalom hadserege – az ún. A barbárok p ..... s mocsárba fulladtak vagy felkarcolták, de a birodalomban ezt a rothadást nagy becsben tartották .......
  2. 755962
   755962 12. május 2012. 10:25
   +4
   feljegyeztek egy esetet, amikor egy római lovas megcsonkította fiai kezét, hogy megmentse őket a katonai szolgálattól.

   Már akkor is megpróbálták bekenni a fiaikat a hadseregből.DE "Dura lex, sed lex".
   1. Dmitrij.V
    Dmitrij.V 12. május 2012. 10:39
    0
    Ha nem tévedek, már egy gyerek születésekor szolgálatba állították, és kiderült, hogy a megfelelő korban már szolgált.
 2. Amur
  Amur 12. május 2012. 08:33
  +8
  nálunk is volt Oroszországban - a fegyelemromlást - zűrzavarnak nevezték. Remélem, most a zászlósok nem visznek magukkal mindent, amire szükségük van, és valószínűleg a zászlók eltűntek. Emlékszem, a 80-as években a raktárfőnök és a hűséges zászlós-szancho volt a legkeresettebb katonaság, volt pamut és pörkölt, minden megvolt.
  1. schonia06rus
   schonia06rus 12. május 2012. 12:13
   +3
   így marad
 3. Fibrizio
  Fibrizio 12. május 2012. 08:58
  +5
  Jó pofátlan cikk. Köszönöm.
 4. Svistopleaskov
  Svistopleaskov 12. május 2012. 09:00
  +6
  Figyelem! Nincs engedélye a rejtett szöveg megtekintéséhez.


  Vajon mit jelentett azokban a távoli, erkölcsileg tehermentes időkben!
  1. borisst64
   borisst64 12. május 2012. 10:18
   +5
   Az a tény, hogy most katonákat küldenek ásni egy felszabadított kunyhót. ))
 5. tank64rus
  tank64rus 12. május 2012. 09:01
  +5
  minden ismétlődik.
 6. virm
  virm 12. május 2012. 09:05
  +4
  a bűnöst botokkal megkorbácsolták, majd megfosztották a fejétől

  Azt mondják, hogy a feltételek (jelen esetben a büntetés) helyének változásától az összeg (jelen esetben a büntetett erkölcsi és fizikai kára) nem változik. De ha a bűnös személyt először lefejezik, majd botokkal megkorbácsolják, akkor minden teljesen másképp néz ki. )
 7. Horda
  Horda 12. május 2012. 09:48
  +6
  a TI hivatalos, hagyományos történetének meglehetősen kaotikus bemutatása.Az emberi fejlődés ezen paradigmájával kapcsolatban például elég sok kérdés merül fel.
  1) Róma városa messze van a tengertől, azaz a kereskedelmi utaktól távol, a Tiberis nem hajózható vagy szabálytalanul hajózható, akkor hogyan fejlődhetne egy kereskedelmi utaktól távol fekvő város jelentős gazdasági központtá? Hogyan tudott a város meggazdagodni, és megszerezni a szükséges gazdasági, majd politikai hatalmat, mivel munkájuk termékeit még csak földrajzi megfontolásból sem tudták értékesíteni, erre a hagyományok nem adnak egyértelmű választ.
  2) A TI szerint a római állam 90 ezer tonna/év vastermelést tudott kialakítani - ez minden civilizáció alapja, de még jóval későbbi időkben is - ez a 18. század vége, a fejlett A vasgyártó országok Oroszország és Anglia sokkal kisebb mennyiségben állítottak elő vasat, és egészen a 19. század közepén a Bessemer olvasztási módszer feltalálásáig és a fúvási folyamat gépesítéséig sikerült csak közelebb kerülni a "brilliánshoz". Római Birodalom. Azt akarom mondani, hogy a vas előállítása nagyon munkaigényes és nehéz, ezért borzasztóan drága folyamat, nem sok ezer tonnát olvasztunk sajtfúvó kemencékben, és más ókori emberek, akiknek még nadrágjuk sem volt, és Nem tudom, nem lehet kérdés, ezért a vasba öltözött római gyalogságról szóló történetek nem más, mint a foteltudósok fellángolt képzelete, akik nem is sejtik, hogy 1-30 emberre van szükség akár körülbelül 40 kg rossz minőségű vas / óra erőfeszítés, és folyamatos.
  http://chronologia.org/
  http://chronologia.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=10592&forum

  =DCForumID14&viewmode=all#55
  http://chronologia.org/dcforum/DCForumID14/10770.html это ссылки сильнейшие научные интернет ресурсы.
  Ez csak néhány a TI alapvető kérdései közül.
  1. Prometey
   Prometey 12. május 2012. 11:06
   +4
   Folytatva a gondolatot... A páncélba öltözött római légiós csak akkor nem találmány, ha nem több százezer katonáról beszélünk. Ami a többit illeti, egyetértek - a vasolvasztás költséges folyamat, a széntermelés és a fejlettebb olvasztókemencék bevezetése előtt nem lehet szállítószalagos olvasztásról beszélni. De az ércbányászat egy külön beszélgetés – a kézi munka még a 1/10-ét sem teszi meg annak, amit a gépek.
   1. Horda
    Horda 12. május 2012. 11:32
    -1
    Folytatva a gondolataidat.

    nem folytattad helyesen a gondolatomat, az ókor léte komoly kétségbe vonható, orosz tudósok - mint Morozov N.A. , Fomenko A.T., Nosovsky G.A. felfedezést tett az emberiség történetében a PÁRHUZAMOSSÁGOKRÓL. A római ókori történelem sok tekintetben a középkori Szent Római Birodalom megismétlése. A valós történelemben soha nem volt sem az ókori Róma, sem az ókori Görögország, és a hagyományok „nagy ókori Kínáról” szóló megállapításai különösen viccesnek tűnnek, ahol a fő civilizációs felfedezések születtek (iránytű, puskapor, futball, papír, üveg stb.)
    1. geton
     geton 12. május 2012. 14:44
     0
     De mi a helyzet a teniszekkel, a gyújtógránátokkal és a katonai rakétákkal, a levegőnél nehezebb eszközökön való repülésekkel, az atommaghasadással és sok más mérföldkőnek számító felfedezéssel? Chips és rágógumi mégis?
    2. Nekitos
     Nekitos 12. május 2012. 23:56
     +1
     Horda, vagy talán nem is volt Nagy Honvédő Háború? Kérjük, nézzen meg példákat és tényeket, hogy az ókori Róma nem létezett. A vezetéknevek felsorolása nem érv.
     Általánosságban elmondható, hogy Róma fejlődése egy nagyon hosszú folyamat, amelyben voltak hullámvölgyek, de tény, hogy a 2. pun háború után Rómának nem volt párja a nagyságban. A légió felépítésének megközelítése és a toborzás a hadsereg önmagában ér valamit.Ez egy érdekes és kiterjedt téma, amely bizonyos ismereteket igényel.
     1. Horda
      Horda 13. május 2012. 13:09
      +1
      Kérjük, nézzen meg példákat és tényeket, hogy az ókori Róma nem létezett

      az ókori Róma nem létezésére vonatkozó tények nincsenek, de a hozzánk jutott források elemzése jogot ad bizonyos következtetések levonására.Ha lelkiismeretesen meg akarja ismerni Morozov legújabb történelmi felfedezéseit, Fomenko, Nosovsky FIN, akkor némi erőfeszítést kell tennie, hogy megismerkedjen az anyaggal. Az internet teljes körű bevezető jellegű információkat tartalmaz, még filmeket is találhat - a "History of Truth or Fiction" sorozatból már 24 film készült A finanszírozás lehetővé tette a történeti források elemzésével annak megállapítását, hogy a forrásokban leírt események egybeesnek vagy eltérnek. Ennek eredményeként csak a római történelem tekintetében több átmeneti, mintegy háromszáz éves szakasz, ahol a császárok, vagy konzulok, vagy Róma más uralkodói gyanúsan erősen megegyeztek mindkét névvel, az uralkodási feltételekkel és sok más, csak bizonyos személyekre jellemző tulajdonsággal.Amikor ezt először láttam, DÖKÖKBE sodort.

      Más érvek is szólnak például azzal kapcsolatban, amit fentebb írtam Róma földrajzáról és a vas elképzelhetetlen mennyiségben való beszerzésének lehetőségéről.
      Például sok történész ír a legyőzhetetlen római hadseregről, ezért a legyőzhetetlen hadseregnek szüksége van egy legyőzhetetlen fegyverre.
      -katapultok
      -ballisták
      - ostromtornyok
      -gályák, trirémek, ötösök és még tízremesek is!!!
      -harci elefántok???

      - és így ezeknek a csodálatos fegyvereknek a teljes körű megismerkedése során kiderült, hogy a modern anyagokból, modern technológiákkal készült ballisták katapultjai nem akarnak lőni, legalábbis valamilyen célzott tüzet vezetni, nem is lehet eloszlatni. sokkal.
      - kerekre állított ostromtornyok, amelyekről a ránk került képekről megfigyeljük, nem csak gyakorlatilag, de még elméletileg sem képesek szörnyen nehéz többemeletes építmények mozgatására.
      Világos, hogy ki találta ki ezt, olyan emberek, akik nem értik, hogyan lehet összefüggésbe hozni az elgondolt dizájnt az anyagok ellenállásával, amelyekből készült.
      - tovább minden trireme és szörnyű ötös, valamint mesés desatireme
      soha nem épülhetett meg amiatt, hogy a sok száz kilogrammos evezők feldobása meghaladja az emberi képességeket.Hógolyóként gurulnak a további kérdések, honnan vettek mindenhez építőipari fát? elvégre sem Görögországban, sem Olaszországban nem nő erdő ott csak egy nyomorult bokor van?
      Hogyan tudná egy száz gályából álló flotta összehangolni tevékenységét?Nincs válasz.
      Mielőtt Galilei felfedezte a távcsövet, nem reális, hogy bármit is látjunk egy másik hajón.
      -Főleg a háborús elefántokról, A kérdés az, hogy milyen fajtájú elefántok voltak Haniball seregében?Az afrikai nem szelídített, az indiai pedig messze van Karthágótól
      A modern Tunézia. És az elefánt a mai megfigyelések szerint nagyon ideges állat; lehetetlen és veszélyes használni, kivéve valamilyen építési munkára a falkában; ha egy egyed dühbe gurul, akkor az egész csorda azonnal összezavarodik és ez a düh önmagukra irányul, nem másokra.
      1. igor67
       igor67 13. május 2012. 16:37
       +2
       drágám, ez a keresztes lovagok Nemrod erődje, a tövében 1.5 x 1.5 méteres mezőgazdasági kőkockák vannak.
       1. Horda
        Horda 13. május 2012. 17:06
        +1
        drágám, ez a keresztes lovagok Nemrod erődje, a tövében 1.5 x 1.5 méteres mezőgazdasági kőkockák vannak.


        alulról felfelé minden egyszerűbb senki sem vonszolta a köveket, így történt.
        A hegycsúcs közelében megtisztítottak egy kőcsúcsos emelvényt, és elkezdték szétszedni a csúcsot építőelemekre, i.e. úgymond fentről lefelé építkeztek, tömböket fentről lefelé húzva.Ennek következtében a hegycsúcs eltűnt, helyette a vár nőtt fel.Ez az építési mód sokkal kevésbé munkaigényes.
        Feltételezik, hogy lehetséges, hogy a piramisokat ugyanúgy építették, az egyik változat.
        1. igor67
         igor67 13. május 2012. 17:12
         0
         Nem bánom, de a tömbök többtonnásak, mozgatni kellett, és hidd el, nincs ott sok hely, és még két sort is nehéz összehajtani.
         1. Horda
          Horda 13. május 2012. 18:10
          +1
          ja, a blokkok többtonnásak, mozgatni kellett, és hidd el, ott nem nagyon van hely.És még két sort is nehéz összehajtani.


          Nos, mit akarsz, hogy egyáltalán ne feszülj? Így építettek mindenhol Amerikában, meg Egyiptomban, Ázsiában.Pétervár városa hatalmas mennyiségű kőből, köztük nagyon kemény gránitból épült.A kővel végzett munka mennyisége Szent Egyiptomban.
          1. igor67
           igor67 13. május 2012. 18:23
           +2
           Csodálom és egyben elképzelem, milyen nehéz kétkezi munka ez, főleg, hogy a keresztes lovagok sok erődöt építettek, és egy kis távolságra egymástól.
           1. Horda
            Horda 13. május 2012. 19:27
            +1
            Montsegur kastély

            még jobban meg fog lepődni, ha megtudja, hogy Franciaországban milyen nagyszámú kastély található, és ezek a kastélyok különböző mértékű pusztulást szenvednek, amelyek nem a természetben fordultak elő.A kastélyok katari építmények.
            a katarok TI-változata szerint az eretnekek kedvelik a templomosokat vagy még inkább hirtelen. A 13. században elpusztult.
            Az NX új kronológiája szerint a kastélyok a bogomil néphez, az orosz-horda csapatokhoz tartoztak, a Birodalom összeomlása utáni 16-17. században elpusztultak.
           2. igor67
            igor67 13. május 2012. 19:44
            0
            nagyon hálás, Gyerekkorom óta olvasva az Ivanhoe-t, arról álmodoztam, hogy élőben is megnézem a kastélyokat.Sok kastélyt és ókori római romokat megmásztam már.Franciaországban nincs aranytartalék.
           3. Horda
            Horda 13. május 2012. 20:02
            +1
            Gyerekkorom óta, amikor olvastam az Ivanhoe-t, arról álmodoztam, hogy élőben látom a kastélyokat


            Egyébként vicc, írta Walter Scott-Ivanhoe-English író. Ivanhoe, most próbáld meg az IVANHOE-t oroszul olvasni. mosolyog
           4. igor67
            igor67 13. május 2012. 20:07
            +2
            Ivan eredetileg Iván, de a folytatásról nem mondok semmit,
           5. Horda
            Horda 13. május 2012. 20:10
            0
            IVANHOE – lesz Ivanko
           6. igor67
            igor67 13. május 2012. 20:17
            +2
            De a fémpáncél rovására. szerintem eleinte a rómaiak vastag bőrből csinálták, aztán már fémlemezeket is rögzítettek.Ahogy a rómaiak felemelkedtek. Ivanko ukrán.
           7. Horda
            Horda 13. május 2012. 20:27
            +1
            Ivanko ukrán.


            Ukránok, kazahok - megjelentek a forradalom után, de mindig kisoroszok voltak
           8. igor67
            igor67 13. május 2012. 20:36
            +1
            Lehet, hogy véleményem szerint az Ukrajna név a Krayina (föld) szóból ered, de ez az én véleményem
        2. carbofo
         carbofo 17. május 2012. 11:22
         +1
         Horda,
         Ha jól tudom, az anyag, amiből a piramisok készültek, a távolban egy kőbányában volt, az építkezésen nincs ilyen mészkő.
       2. igor67
        igor67 13. május 2012. 19:52
        +1
        Hibáztam, ez a Monfort erőd, és Nemrod sokkal északabbra van
      2. Nekitos
       Nekitos 13. május 2012. 22:41
       0
       Horda, és akkor miről beszéljünk, ha nincsenek tények.Kiderül, hogy ez csak egy mese, egy mítosz.
       A nevek egybeesésében nincs semmi meglepő.A konzulok, császárok szinte mindig nemesi családokhoz tartoztak, és gyakran nevezték el jeles rokonaikról. Nem emlékszem), az átlagos várható élettartam 42 év. Így aztán kiderül, mindenki átlagosan 43-60 évig uralkodott.
       "...vasat elképzelhetetlen mennyiségben..." Mennyiről beszélsz? Akkoriban nem Róma volt az egyetlen állam.Volt a kereskedelem, és a hadsereg is számos, a megszállt területekről toborzott segédhadseregből állt, amelyek maguk is ellátták őket fegyverrel.Nem kell sok fém.Ezek nem tankok.
       Kérem, adjon linket a baliszták, katapultok és ostromtornyok konzisztenciájának elemzéséhez, Nem tízes, hanem decer, ötöst sem hívtak így.
       A háborús elefántoknak nem volt különleges harci küldetése, csak áruszállításra volt szükségük, és félelmet keltsenek az ellenséges egységekben.Az elefánt maga nem agresszív állat.
       Általánosságban elmondható, hogy az érveidnek nincs tudományos alapja, nem támasztja alá a régészet, a történelem vagy a józan ész.
       1. Horda
        Horda 14. május 2012. 20:12
        0
        A nevek egybeesésében nincs semmi meglepő.


        a nevek egybeesése, az életkilátások, a halálokok, a hatalomra jutás és a trónról való leverés leírása túl sok ahhoz, hogy véletlenek legyenek. Most töltöttem le a fájltárhelyről.
        http://www.torrentino.com/torrents/354793


        Kérjük, adjon meg egy linket a nem balista fizetőképesség elemzéséhez,
        katapultokat és ostromtornyokat


        olvassa el a kezdéshez
        http://supernovum.ru/public/index.php?doc=77
        http://sevprostor.com/ballista-ee-konstrukciya-i-sposob-primeneniya.html
        1. Deniska999
         Deniska999 18. május 2012. 17:22
         0
         És a Capitoline fasti, a latin feliratok korpusza?
      3. Prometey
       Prometey 14. május 2012. 09:30
       +1
       Horda,
       Tisztában vagyok az ókor létezésével kapcsolatos vitákkal. Egyetértek azzal, hogy túl fantasztikusnak tűnik a kopott város példátlan felemelkedése és kiterjedése, amely eleinte nagyon sokáig alig bírta a szomszédok portyáját, és még a gallok is bevették, majd varázsütésre a rómaiak hirtelen. verni kezdte az összes szomszédot, és végül meghódította a fél világot. De az a baj, hogy az ókori világ térképein, amelyeket a 16. századi geográfusok állítottak össze, vannak információk a keltákról, germánokról, ibériaiakról, de nyoma sincs valami hatalmas birodalomnak – tudatlanságnak vagy tudatlanságnak?
       Ami pedig az ősi fegyverekkel kapcsolatos megjegyzéseit illeti... A ballisztát és a katapultot csavart kötelek energiája hajtja – ezt a modern mérnökök könnyen megtervezhetik. Mindezek a dolgok működnek, de a pontosság és a hatótávolság kívánnivalók.
       A Biremek és a Triremek nagyon is valóságos hajók. A gályák a 18. században hajóztak, az evezősök pedig úgy forgatták az evezőket, ahogy kell. Ami a deckert illeti, persze nagy a kétely. Az afrikai elefántokról nem tudok mit mondani, de abból a tényből ítélve, hogy a modern időkben nem szelídítik meg őket, nagy valószínűséggel itt vagy.
       1. Horda
        Horda 14. május 2012. 20:15
        0
        A Biremek és a Triremek nagyon is valóságos hajók.


        érdekes olvasni
        http://supernovum.ru/public/index.php?doc=77
    3. Öregek1973
     Öregek1973 14. május 2012. 01:08
     0
     Fomenko A.T., Nosovsky G.A. az Ön által hirdetett oldal szerint elismert tudósok, de a történelemtől kissé eltérő területen. Íme egy idézet erről az oldalról: "... Hangsúlyozzuk, hogy a kronológia új koncepciója elsősorban a történeti források MODERN MATEMATIKAI STATISZTIKA MÓDSZEREIVEL és kiterjedt SZÁMÍTÓGÉPES SZÁMÍTÁSOK MÓDSZEREIVEL történő elemzésén alapul." De a matematikai statisztikákon és a számítógépes számításokon kívül sok más dolog is megteremti a TÖRTÉNELEM tudományát. Ezek ősi szövegek, ásatások, műalkotások, építészeti építmények, szájról szájra átadott legendák és még sok más. Tehát történelmet nem lehet csak matematikával és számítógéppel tanulni.
     Ami a "modern matematikai statisztika módszereit és kiterjedt számítógépes számításait" illeti, a következőket szeretném felidézni. A 80-as években olvastam egy ilyen magazint - "Pioneer"-nek hívták. Volt egy érdekes humoros feladvány, amiben el kellett dönteni, hogy ki fut gyorsabban: ókori görög sportoló vagy teknős. Tehát komolyan, számos matematikai számítással bebizonyosodott, hogy a teknős gyorsabb! Itt a számodra a matematika!
     Természetesen megértem, hogy mindenkinek megvan a maga joga egy bizonyos nézőponthoz, hipotézishez. De ezeknek az "új történészeknek" már elege van! Erősen hasonlítanak a gyógyító Malakhovra.
     1. Öregek1973
      Öregek1973 14. május 2012. 01:26
      0
      Tehát Fomenko és Nosovsky folytassa a matematika és a geometria tanulmányozását - életrajzuk szerint ez nem sikerült rosszul!
     2. Horda
      Horda 14. május 2012. 21:25
      0
      Volt egy érdekes humoros feladvány, amelyben el kellett dönteni, hogy ki fut gyorsabban: ókori görög sportoló vagy teknős


      Erősen hasonlítanak a gyógyító Malakhovra.


      összehasonlítja az "úttörő rejtvényeket" és a televíziós sarlatánt egy akadémikus matematikussal, aki bekerült a világ "húsz" legjobb matematikusa közé? ha van kapcsolatod a történelemmel, akkor ez legalább képtelenség.
  2. nod357
   nod357 12. május 2012. 16:46
   +9
   Kedves,
   1) a Tiberis folyó az ókorban hajózható volt, és megbirkózott a várost a tengerrel összekötő artéria szerepével. Róma kialakulásának folyamata nagyon hosszú és bonyolult, több mint egy évszázadon át zajlott, és számos külső és belső tényező befolyásolta. A "hagyományok", ahogy tiszteletlenül beszélsz a komoly történészekről, válaszokat adnak - lenne kedved elolvasni. A történelem komoly tudomány, néha száraz és érdektelen. sokkal érdekesebb Fomenkót olvasni. Azt tanácsolom, mint barát, hagyja abba ezt a káros olvasmányt!
   2) A római légiósok fegyverzete a különböző időszakokban meglehetősen eltérő volt. Itt a „vasba láncolt” terminológia nem alkalmazható rá pontosan. Peter Connolly kiváló tanulmányai vannak erről a témáról. Kérlek olvasd el, ha érdekel.
   1. Horda
    Horda 12. május 2012. 17:33
    +1
    Itt a „vasba láncolt” terminológia nem alkalmazható rá pontosan.


    ennek a cikknek a képe látszott, kicsit ellenkezik a szavaiddal és a "te" sztoriddal
    1. Hamdlislam
     Hamdlislam 12. május 2012. 18:31
     0
     De a cikk elején látható képnek semmi köze a Római Birodalomhoz. Inkább hollywoodi filmek reklámplakátjai.
     1. Horda
      Horda 12. május 2012. 20:02
      +1
      De a cikk elején látható képnek semmi köze a Római Birodalomhoz. Inkább hollywoodi filmek reklámplakátjai.


      ez a jelentése az ilyen cikkeknek és a TI-nek - hogy ezeket az őrült képeket az emberek fejébe nyomják, ezzel rögzítve egy hamis történelmi koncepciót.
    2. nod357
     nod357 14. május 2012. 14:12
     +1
     Kedvesem, a képen a légiósok egy lorica szegmensben és egy késői modell Montefortino sisakjában vannak bemutatva. Ezek nagyon késői felszerelési lehetőségek, amelyek a birodalom idejéből származnak. Korántsem minden egységnek volt ilyen egyenruhája, és ez nem egy katona egyenruhája a mi fogalmunk szerint. Csupán arról van szó, hogy ez a ruha a kép népszerűsítése után az emberek tömegtudatában kapcsolatba került a római légióssal (például a hollywoodi "Keopatra").
   2. Horda
    Horda 12. május 2012. 19:06
    -1
    a Tiberis folyó az ókorban hajózható volt, és megbirkózott a várost a tengerrel összekötő artéria szerepével.


    Kérjük, igazolja ezt az állítást.
    1. nod357
     nod357 14. május 2012. 14:26
     -1
     Kicsit megzavartál a válasszal. Gyanítom, hogy a kutatási irodalomból származó idézeteket nem fogja bizonyítékként felfogni. De azért megpróbálom:
     S. I. Kovalev "Róma története" nagyon jó tankönyv egy kezdő kutató számára. Ajánlom. "Etruria, Umbria és Latium határa a Tiberis. E folyókon kívül érdemes megemlíteni Lyris Latiumban és Aufid Apuliában. Az ókorban ezek a folyók sokkal teltebbek voltak, mint most."
     Magamról megjegyzem, hogy az utolsó állításnak nagyon sok bizonyítéka van a történeti földrajzban és régészetben.
     1. Horda
      Horda 14. május 2012. 20:44
      +1
      Az ókorban ezek a folyók sokkal teltebbek voltak, mint most.


      Nos, mi ez a "bizonyíték"? Ezek csak szavak, bár érdekes hallani, hogyan lehet bizonyítani, hogy a folyó 2000 évvel ezelőtt teljes folyású volt.
  3. Deniska999
   Deniska999 12. május 2012. 18:00
   -1
   A római hadsereg mindössze 400000 XNUMX főből állt
   1. Horda
    Horda 12. május 2012. 18:32
    +1
    Idézet Deniska999-től
    Deniska999 Ma, 18:00 új 0 
    A római hadsereg mindössze 400000 XNUMX főből állt


    kevertél valamit a nullákkal?
    1. Deribas
     Deribas 12. május 2012. 19:49
     +2
     Egyetértek a Hordával abban, hogy Olaszország földrajzi elhelyezkedése nem alkalmas egy nagy birodalom létrehozására. Róma csak az Appenninek-félsziget számára fontos. Bármely hadsereg lezárhatja az Appenninek kijáratát bármelyik hadsereg előtt. Ráadásul a legjelentéktelenebb népek - zsidók, kínaiak, egyiptomiak, görögök, olaszok - leghosszabb története, ezek a népek, mint tudjuk, a legnagyobb harcosok !!!!!
     1. nod357
      nod357 14. május 2012. 14:30
      0
      Sajnálom, de ön számítógépes stratégiában gondolkodik, és nem az ókori világ valóságában.
      Az Appenninek-félsziget kijárata hegyi hágók egész hálózata nyugaton, északon és délnyugaton. Mindegyik blokkolása lehetetlen, és nem is szükséges. ennek mi értelme?
      1. Deribas
       Deribas 14. május 2012. 18:28
       0
       Abban az időben a hadsereg a hadsereg ellen harcolt. Ha a rómaiak tudták volna, hogy hadsereg vár rájuk, nem oszlatták volna szét a sajátjukat.
    2. datur
     datur 12. május 2012. 20:31
     -1
     Horda,
     nem kevertél össze semmit a nullákkal? --- Rómában a legtöbb csapat a Mark Antony és August Octavianus-28-30 légiók közötti polgárháború befejezése után volt! itt van 250000-350000 ezer légióson belül!!! a korai köztársaságban a főpáncél egy vas vagy bronz ládalemez volt (20 x 20 cm), akik vasból, úgynevezett gall láncpostával gazdagabbak voltak! a híres és a filmesek által oly kedvelt lemezpáncélok és sisakok pedig a Kr.e. I. század végén kerültek használatba, és korunk 1-1. századában terjedtek el leginkább. akkor Róma erős birodalommá vált és megengedhette magának, hogy ipari méretekben gyártsa őket a birodalmi műhelyekben, amelyekből sok volt!!!! valahol így!! Igen
     1. Horda
      Horda 12. május 2012. 22:19
      +3
      350000 ezer légiós!


      350000 350000000 ezer ez 350 légiós, fordítok bölcsészeknek, akik rosszul jártak az iskolában a matematikával, 1 millió légiós a józan eszén kívül esik, különböző források szerint az ökumena lakosainak száma a Kr. u. 15. században 20-4 millió fő.Egy légióban 28 ezren vannak.30-112 légióban egy katona 120-1 ezer katona, egy gladius kard súlya 120 kg., az egész hadseregre 600 tonna vas plusz páncél, egy sisak, egy pajzs megsokszorozható öt XNUMX tonna vassal és egyéb fémekkel (réz, bronz).Mellesleg fegyverbronzot nem egyszerűbb elkészíteni, mint a vasat, mert ritka az ónfém.Ón nélkül a bronz rideg .
      Ami a vas gyártását illeti az ókori világban, fentebb írtam.
      1. datur
       datur 13. május 2012. 19:41
       0
       Horda,
       350000 350000000 ezer ez 350 légiós, fordítok bölcsészeknek, akik rosszul jártak az iskolában matematikából, 1 millió légiós túlmegy a józan észnél, különböző források szerint az ökumena lakosainak száma a Kr.u. 15. században 20-4 millió fő.Egy légióban 28 ezren vannak.30-112 légióban egy katona 120-1 ezer katona,egy gladius kard súlya -120kg.,az egész hadseregnek 600 tonna vas plusz páncél sisak, pajzs öttel szorozható 3000 tonnával -----------val jól vagyok matematikával! légió (kezdetben Róma teljes hadserege volt, kb. 3000x ezer fő volt, vagyis a város összes embere) később a légió ereje nem egyszer változott, 7000-ről 1000 ezer főre (legjobb időben) , a hanyatlás időszakában XNUMX ember is légiónak számított !! a légió önálló harci egység volt, ezért a légiósokkal együtt enyhén felfegyverzett harcosok és mérnökök, orvosok (még harctéri rendõrök is), lovasság stb.!!!!!
       1. Horda
        Horda 13. május 2012. 20:18
        -1
        úgy döntött, hogy folytatja az abszurd színházát? Mit jelentenek a számok
        körülbelül 3000x ezer ember
        , hogyan kell érteni háromszázezret vagy hárommilliót?Ha ismered a matematikát, írj úgy, ahogy egy szovjet iskolában tanítottak, nem tudod leírni a számokat szavakkal, számokkal.

        Hadd emlékeztesselek arra, hogy jelenleg 3 millió ember él Rómában http://about-italy.ru/roma.htm
        1. Deniska999
         Deniska999 18. május 2012. 14:44
         0
         itt http://www.roman-glory.com/le-bohec-chasti-i-soedineniya számolva - 315000
     2. nod357
      nod357 14. május 2012. 14:38
      0
      Kedvesem, hogyan kaptad meg a 250000-350000 számot? Ha ténynek vesszük a légiók számát a polgárháború után - 30, akkor kiderül, hogy 150 000. egy teljesen felszerelt, ahogy mondják "gömb alakú légüres térben" légió 5000 embernek felel meg. Még ha a kiegészítő alkatrészeket és a poggyász vonatokat is hozzáadja, a 250-350 ezer nem túl reális számok.
      Különben teljesen igazad van!
      1. Deniska999
       Deniska999 18. május 2012. 14:42
       0
       150000 légiós + 200000 segédcsapat !!!
 8. Rashid
  Rashid 12. május 2012. 10:37
  +3
  Valahogy a közelmúltban, az Echo of Moscow című műsorban Julia Latyinina egyszerűen és érthetően elmagyarázta, miért van magas fegyelem a római hadseregben. Kiderül, hogy mindannyian melegek voltak, és szégyen volt számukra gyávaságot tanúsítani szeretőjük előtt. Szóval, és azt mondod: tudatosság.
  1. Sniper 1968
   Sniper 1968 12. május 2012. 10:43
   +5
   Rashid,
   Idézet Rashidtól
   Kiderült, hogy mind melegek voltak, és szégyen volt számukra gyávaságot mutatni szeretőjük előtt

   Értem!!! Feltűnt nekem, Rashid.Az amerikai hadsereg is ugyanígy járt. lol lol Igen "A buzik legyőzhetetlen serege" - úgy hangzik? ...
  2. Horda
   Horda 12. május 2012. 11:04
   +5
   Valahogy mostanában a "Moszkva visszhangja" Julija Latyinina


   Julia Latyinina - az orosz nép iránti gyűlölet arca

   http://www.km.ru/news/yuliya_latynina_-_liczo_nenavist
  3. Syrdon
   Syrdon 12. május 2012. 11:30
   +2
   Római bunyókkal küzdő harcosok))) igen, igen, pontosan úgy, mint a spártai bunyókkal, japánokkal és még sok mással.
  4. datur
   datur 12. május 2012. 20:37
   +3
   Idézet Rashidtól

   Valahogy a közelmúltban, az Echo of Moscow című műsorban Julia Latyinina egyszerűen és érthetően elmagyarázta, miért van magas fegyelem a római hadseregben. Kiderül, hogy mindannyian melegek voltak, és szégyen volt számukra gyávaságot tanúsítani szeretőjük előtt.
   ezt a TOAD-ot hallgatni csak drágább magának, nem arról van szó, hogy nem kompetens, hanem csak egy skizofrén!!!!
 9. Horda
  Horda 12. május 2012. 11:48
  +5


  és ez az idióta (Latynina) azt hiszi, hogy egy ilyen söpredék képes fegyvert tartani a kezében?
  1. geton
   geton 12. május 2012. 13:25
   +1
   Rohadt Őrség!!!
  2. Svetoyar
   Svetoyar 12. május 2012. 18:13
   0
   Bay ov, bárhol is legyenek! ..
  3. Svetoyar
   Svetoyar 12. május 2012. 18:15
   +1
   Bay ov, bárhol is legyenek! ..
 10. Georg Shep
  Georg Shep 12. május 2012. 12:24
  +6
  Amikor az állam és a társadalom egészséges erkölcsi, szellemi és erkölcsi elvekre épül, akkor a hadsereg egyben a harci szellem és magatartás fellegvára és hordozója is. Amikor a társadalom és az állam korrodálja a szellemi és erkölcsi nihilizmus csíráit, az emberek egymástól való elidegenedését, a hitetlenséget és a bizalmatlanságot, akkor a hadsereg is leépül, és zsoldosokból és zsoldosokból álló félkatonai és félig rendőri struktúrává válik.
 11. geton
  geton 12. május 2012. 13:18
  +3
  Akkoriban csak a köztársaság polgárait fogadták be a római csapatok szolgálatába. A 17 és 45 év közötti férfiakat a tábori hadsereg egységeihez küldték. A 45 és 60 év közötti férfiak hátul szolgáltak. A szegény polgárokat eleinte felmentették a katonai szolgálat alól, de később elkezdtek belőlük könnyűgyalogságot formálni. 20 hadjáraton való részvétel után a gyalogosnak joga volt hazatérni, a lovas vadászgépet 10 hadjárat után kiengedték a szolgálatból.


  Az átlagos várható élettartam Oroszországban a 20. század elején 30,5 év: http://balancer.ru/society/2007/10/t57986--mesto-rossii-v-mire-v-nachale-xx-vek
  a.html. A szerző egyszerűen átírta a tankönyvet.
  1. Юра
   Юра 12. május 2012. 22:03
   -1
   Az átlagos várható élettartam az ókori Egyiptomban tizenöt év!
 12. Deniska999
  Deniska999 12. május 2012. 15:52
  0
  A római hadsereg nagy hadsereg. És általában, az életkorral kapcsolatban szerinted a számok egyenesen a plafonról származnak? És senki nem próbálta elolvasni az ősi forrásokat. Az összes okos hátborzongató lett.
  1. nod357
   nod357 12. május 2012. 16:49
   0
   Abszolút egyetértek veled! Annyira "okoskodtak", hogy ezeket a forrásokat nemhogy nem olvassák, de fel sem ismerik.
   1. geton
    geton 13. május 2012. 02:14
    +2
    Igen, egyszer Hérodotosz apa azt írta, hogy a spártaiak 75 ezer erősen felfegyverzett hoplitot küldtek a regionális központjukból az Athén elleni háborúba. Nem a plafonról van?
    1. nod357
     nod357 14. május 2012. 14:44
     0
     Jó nap! Kedves, mondd meg, melyik fejezetben van Hérodotosznak ez a része? Vagy legalábbis milyen munkában?
     1. geton
      geton 14. május 2012. 16:07
      0
      Most nem találom ezt a részt, de itt van neked: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0 %BF%D1 %80%D0%B8_
      %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%85 . A 20. század elején egész Görögország mintegy 85 ezer fős hadsereget tudott mozgósítani.
  2. Horda
   Horda 12. május 2012. 17:02
   0
   [
   Idézet Deniska999-től
   Deniska999 Ma, 15:52 0 
   A római hadsereg nagy hadsereg. És általában, az életkorral kapcsolatban szerinted a számok egyenesen a plafonról származnak? És senki nem próbálta elolvasni az ősi forrásokat. Az összes okos hátborzongató lett.


   http://www.istorya.ru/book/ww2/102.php

   íme a "nagy római hadsereg" neked, egy részlet az olasz hadsereg vezérkari főnökének emlékirataiból az 1941-es görög hadjáratban. W. Cavaliero tábornok

   De sem az állások mérnöki felszereltsége, sem az albán fronton a csapatok számának növelése nem tudott javítani az olasz hadseregek helyzetén. U. Cavaliero tábornok, akit december elején Badoglio marsall helyett a vezérkar főnökévé neveztek ki, hamarosan arra kényszerült, hogy megállapítsa: „... a csapatok demoralizáltak és fáradtak. Október 28-a óta folyamatosan vesznek részt a harcokban és ezalatt mintegy 60 km-t kénytelenek voltak visszavonulni. Nincs elég egyenruha, főleg cipő. A csapatok morálja alacsony.”4

   a belátható múltban a "nagy hadsereg" - az olasz hadsereg - leszármazottai SOHA "soha nem arattak kiemelkedő győzelmeket. Ez azért van, mert az olasz hadsereg valósága egy dolog, és a római hadsereg a könyvekben és a legendákban teljesen más.
   1. Deniska999
    Deniska999 12. május 2012. 17:41
    +2
    Igen, mik a jelenlegi olaszok a rómaiak leszármazottai! idézet a Wikipédiából (olasz cikk)
    A Római Birodalom idejében a Földközi-tenger egész területéről nagyszámú rabszolgát importáltak Itáliába, akiknek leszármazottai közül sokan később beilleszkedtek a római társadalomba, és nagy szerepet játszottak az olaszok etnogenezisében (különösen a vidék középső régióiban). ország, amely déltől és északtól eltérően nem tapasztalta meg más népek nagyarányú terjeszkedését).

    Az 493-555. században a kialakult olasz-római nép állandó germán etnikai elemek hatása alatt állt. Még a római császárok is gyakran telepítették le a németeket üres földekre Olaszországban. XNUMX-XNUMX között az osztrogótok letelepedtek Itáliában és létrehozták a saját királyságukat, azonban kis létszámuk, illetve a bizánci-osztrogót háborúk során többnyire kiirtottság miatt a gótok nem befolyásolták különösebben az olaszok etnogenezisét.

    568-ban a langobardok Észak-Olaszországba költöztek, és a mai Lombardia területén megalapították királyságukat, amely 774-ig tartott, és más németek - a frankok - meghódították. A langobardok kezdetben kiirtották a helyi román lakosságot, különösen a nemességet. Fokozatosan azonban a langobardok átvették a római szokásokat, a nyelv és a kultúra átvette a katolicizmust, és a helyi lakosság beolvadt az olaszok etnikai csoportjába. Később Olaszország északi része több évszázadon át a Szent Római Birodalom része volt, és csak a XNUMX. században kezdett csökkenni a német befolyás a félszigeten.

    Az ország déli része a kora középkorban előbb bizánci, majd arab befolyás alatt maradt, ami előre meghatározta a jelentős kulturális különbségeket a dél-olaszok és az északiak között.

    Közép-Olaszországban nem telepedett le más nép a Pápai Állam létrejöttével és annak sikeres pápai védelmével kapcsolatban, mind a németektől, mind az araboktól.

    Így a széttöredezettség és az egységes államiság elvesztése miatt Észak-Olaszországra a német nép, Délre pedig a görögök és az arabok hatása volt, de a helyi lakosság sikeresen asszimilálta az összes jövevényt, saját nyelvet, kultúrát és vallást adva nekik. .
    1. Horda
     Horda 12. május 2012. 18:57
     0
     Így a széttöredezettség és az egységes államiság elvesztése miatt Észak-Olaszországra a német nép, Délre pedig a görögök és az arabok hatása volt, de a helyi lakosság sikeresen asszimilálta az összes jövevényt, saját nyelvet, kultúrát és vallást adva nekik. .


     , de nem tűnik furcsának önnek, hogy egy erős latin nemzet be tudott asszimilálódni i.e. a különböző barbár népek leigázására rá tudta erőltetni haladó kultúráját, vallását, nyelvét, ugyanakkor lelkileg és látszólag testileg is annyira legyengült, hogy egyszerűen ellazultak az asszimilációtól, majd szétestek az alkotóföldekre is, hogy nemhogy már nem tudtak meghódítani semmit, de akár 1941-ben is átadhatták volna a háborút a görögöknek, a „nagy" népnek. A TI szokás szerint sok kérdést vet fel. Itt egy példa a modern, nem kitalált történelemből. az USA bevándorló állam, nincsenek idegen népek - még zsidók sem, amíg meg nem gyengíthették vagy megrázhatták az államot, az USA csak erősödött és erősödött, ezért az erős állam kivonulása soha nem lesz gyenge, hanem mindig erősebb és erősebb lesz .
     1. Deniska999
      Deniska999 12. május 2012. 19:31
      0
      Gondolj amit akarsz
     2. datur
      datur 12. május 2012. 20:45
      +1
      Horda, A RÓMAI BIRODALOM több mint 700 éve létezett!!! Szerintem hosszú idő!!!
      1. Horda
       Horda 12. május 2012. 23:52
       +1
       A RÓMAI BIRODALOM több mint 700 éve létezett!!! Szerintem hosszú idő!!!


       Ez ellen komoly kifogások vannak
   2. Chicot 1
    Chicot 1 12. május 2012. 17:41
    +4
    Ez azonban még mindig két különböző dolog - az ókori Róma hadserege és a Mussolini korabeli olasz hadsereg ... Rákacsintás Ugyanilyen sikerrel összehasonlíthatjuk Dzsingisz kán hadseregét és a modern mongol hadsereget, vagy Timur hadseregét a jelenlegi üzbég fegyveres erőkkel ...
    Az ókori Macedónia és a modern Macedónia hadseregéről általában szerényen hallgatok ... lol
    1. Horda
     Horda 12. május 2012. 19:17
     +3
     ez azonban még mindig két különböző dolog - az ókori Róma hadserege és a Mussolini-kori olasz hadsereg... Ugyanúgy össze lehet hasonlítani Dzsingisz kán hadseregét és a modern mongol hadsereget,


     el sem tudod képzelni, mennyire különböznek ezek a dolgok, egyes dolgok (az ókori Róma hadserege és Dzsingisz kán hadserege) csak délibáb a kitalált történelem határtalan kiterjedésében, más hadseregek (olasz és modern "mongol") dicstelen és gyenge állami struktúrák.
   3. Deniska999
    Deniska999 12. május 2012. 17:45
    +1
    Ráadásul ez 1941 - a 1500. század, különben egy új korszak kezdete. XNUMX év. Sok minden változott
   4. datur
    datur 12. május 2012. 20:40
    0
    Horda, RÓMAI LÉGIÓK és az olasz hadsereg 2 nagy különbség !!!!! Rákacsintás emlékezz Dzsingisz kán és a jelenlegi mongolok félelmetes tumeneire!!! belay Igen nevető
    1. Deribas
     Deribas 12. május 2012. 21:00
     0
     Valójában az olaszok az etruszkokat tekintik őseiknek, az etruszk írásokat pedig orosz kétszótagos betűkkel olvassák, Dzsingisz kán arab név, és György hercegnek, a mi nagy szentünknek fordítják.
     1. nod357
      nod357 14. május 2012. 14:48
      -1
      Patstalom! A férfiak nem tudják!
      Fuss gyorsan a Nobel Bizottsághoz!! És akkor valaki más kapja meg a citromos bakitokat az etruszkok betűjének megfejtéséért!
 13. alezredes
  alezredes 12. május 2012. 17:20
  +1
  A fegyelem a siker kulcsa nem csak a háborúban, hanem az életben is!!
  1. Snorri
   Snorri 12. május 2012. 17:59
   0
   A legfontosabb dolog, ahogy a cikkben is meg van írva, az önfenntartás érzésének leküzdése.
 14. bandabas
  bandabas 12. május 2012. 21:16
  -1
  Férfiak, de a cikk és a vélemények elolvasása után hadd fejezzem ki a véleményemet. 500 év alatt még mindig a római hadsereg volt a legoptimálisabban szervezett. És a szlávokból, frankokokból, germánokból, gótokból, gallokból stb. álló úgynevezett barbárok alkották a római hadsereg gerincét. Egy másik történet, hogy ki vezette a Birodalmat. A következő kérdést szerintem hülyeség feltenni.
 15. URS7
  URS7 13. május 2012. 00:00
  0
  A rómaiak mindhalálig harcoltak. Vagy ők az ellenségek. Soha nem ismerte el vereségét (Köztársaság). A második pun háború alatt Hanibál 10 éve Olaszországban nem törte meg a rómaiakat. Még Hanibal sem értette, miért nem ismerik el a vereséget és írják alá a feladást. Ez az egész Róma – a megadást nem tartják nagy becsben. De aztán a harmadik pun háború alatt megmutatták Karthágót. Ha nem te vagy mi, akkor mi biztosan te. Ilyen légkör uralkodott nemcsak a hadseregben, hanem a szenátusban és az egyszerű állampolgárok és a patríciusok körében is. Csak a kegyetlenségen alapuló hadsereg lehet sikeres, de ezt a sikert csakis ésszerű békés diplomácia és kölcsönös partnerség segítségével lehet fenntartani, amit például Nagy Cyrus 2 ért el. Napóleon hadserege is nagyon fegyelmezett volt, de ez egy ember érdeme, Rómánál pedig az egész társadalom érdeme.
  1. Horda
   Horda 13. május 2012. 11:46
   -1
   A rómaiak mindhalálig harcoltak. Vagy ők az ellenségek.


   azt mondod, mintha te magad lennél jelen ezeken a harcokon, olvastál már könyveket?
   1. URS7
    URS7 13. május 2012. 12:57
    +1
    Tudod, lehet, hogy igazad van, de bármely más ország, miután egy sor jelentős vereséget szenvedett el a területén, megadta volna magát az ellenség kegyeinek. Ráadásul Hanibal nem akarta elpusztítani Rómát, csak megfékezni.
    A könyveken kívül hol lehet még tájékozódni?
    1. Horda
     Horda 13. május 2012. 13:29
     +1
     A könyveken kívül hol lehet még tájékozódni?

     Fentebb még néhány szempontot tettem közzé.
    2. Pesszimista
     Pesszimista 13. május 2012. 23:17
     +1
     Idézet az URS7-től
     Ráadásul Hanibal nem akarta elpusztítani Rómát, csak megfékezni.

     Igen, elpusztul, fékezze meg! nevető És nem emlékszel az esküre, amelyet gyermekkorában adott apjának, Hamilcarnak? Római forrásokból!
   2. nod357
    nod357 14. május 2012. 15:04
    0
    Úgy mondod, mintha maga is részt vett volna ezekben a csatákban, és pontosan tudná, mi volt ott és mi nem – olvastad a Fomenkót? Lazíts! A Fomenko és Társa nem ír neked ilyet. Rákacsintás
    Egyébként a rómaiak nem mindig harcoltak mindhalálig: Horatius
    Emlékszel a szörnyű csata órájára,
    Amikor én, remegő kvirit,
    Menekült, tisztességtelenül pajzsot dobott,
    Fogadalmak és imák letétele
    Mennyire féltem! hogy futott!
    De maga Ermiy hirtelen felhő
    Betakart engem, és elszáguldott a távolba,
    És megmentett az elkerülhetetlen haláltól.

    PS Amikor a történelem tanszék hallgatója voltam, elmentem egy találkozóra Anatolij Timofejevicsszel. Általában nagyon megfelelő és egészséges ember. Miért írja ezt a hülyeséget? Tud pénzt keresni?
    1. Horda
     Horda 14. május 2012. 20:34
     0
     Miért írja ezt a hülyeséget?


     miféle ostobaság? További részleteket kérek
     1. geton
      geton 15. május 2012. 07:24
      +1
      Véleménye: http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/istorija/#more-1124 ?
 16. geton
  geton 13. május 2012. 02:27
  0
  Itt a link - olvasd el: http://lib.aldebaran.ru/author/kostylev_georgii/kostylev_georgii_voennoistorich
  eskie_hohmy/ .
 17. Öregek1973
  Öregek1973 14. május 2012. 01:12
  0
  Cikk plusz. Én személy szerint sok új érdekes információt hangsúlyoztam. A legfontosabb, hogy a cikk megfelel az oldal szellemiségének, vagyis kapcsolódik a hadsereghez.
 18. kvs45
  kvs45 7. május 2015. 17:43
  0
  Értem!!! Feltűnt nekem, Rashid.Az amerikai hadsereg is ugyanígy járt. lol lol Igen Úgy hangzik a "faggák legyőzhetetlen serege"? ... [/ idézet]
  Ne merészeld megadni magad nekik lol