Katonai áttekintés

Magyarország évszázadokon át. A szalámitól és a Tokaitól a H-bombáig és a Rubik-kockáig. 1. rész

56
Adj, Uram, jót,
Mindig tarts meg minket, magyarokat,

És az ellenséggel vívott csatában
Nyújtsd ki a kezed a magyaroknak;
Törés, sors, elnyomásunk,
Adj boldogságot, hogy mindenki várt
Hogy az emberek jöjjenek
És a múlt szenvedett!
(Magyar Himnusz, jóváhagyva 1989-ben)


Utolsó találkozás történelem Magyarország, megálltunk a mongol-tatár invázió véres eseményeinél. Következményei súlyosak voltak, de bárhogy is legyen, az ország hamar kilábalt belőlük, és tovább fejlődött. Aligha lenne ésszerű részletesen beszélni történelmük minden olyan epizódjáról, amely a magyarság számára valamiképpen jelentős. Végül is ez az ő történetük, nem a miénk. Szólni kell azonban néhány kulcsfontosságú momentumáról, valamint a magyar kultúra vívmányairól.

Magyarország évszázadokon át. A szalámitól és a Tokaitól a H-bombáig és a Rubik-kockáig. 1. rész

Lengyel szárnyas huszárok, amelyek megállították a törökök előrenyomulását Európában. Magyarországon jelentek meg először a huszárok, a lengyelek pedig a magyaroktól vették kölcsön őket. Képkocka a "Tűz és kard" című filmből.

Röviden, Magyarország 1241 utáni teljes történelme a következőképpen ábrázolható.

1342–1382 - I. Nagy Lajos uralkodása (Magyarország történelmének talán legkiemelkedőbb uralkodója az Angevin-dinasztiából). Magyarország az ő uralkodása alatt egyesítette a nyugati szlávok jelentős részét és szláv nagyhatalommá vált: a Balkán-félszigettől a Balti-tengerig, a Fekete-tengertől az Adriáig.

Az 1521-es év a török ​​európai terjeszkedés következő fordulójának kezdete volt. 23. április 1526-án Nagy Szulejmán százezredik sereggel és 300 ágyúval hadjáratra indult. Mogac (Mohács) mocsaras síkságán csatát adott II. Lajos magyar királynak, amelyet elveszített. A magyarok végképp vereséget szenvedtek, 25 ezer embert veszítettek és elmenekültek (29. augusztus 1526.). Buda megnyitotta előtte a városkapukat; az országot tűz és kard pusztítja, és emberek tízezrei kerülnek rabszolgaságba. Ezt követően Magyarország több, viszonylag független fejedelemségre bomlott, és ebben a szomorú állapotban maradt csaknem 150 évig.


Az 1526-os mohácsi csata az oszmánok és a magyarok között, Szekely Bertalan képzőművész, 1866. Magyar Nemzeti Galéria.


Oszmán katonák Magyarországon, 1550-1600 között Illusztráció az 1995-ös magyar kiadásból

1687-ben elismerték a Habsburgok jogait a magyar koronához.
1703-1711 - a II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem által vezetett felkelés az osztrák uralom ellen, a "kurucok felkelése".


Rákóczy Ferenc. Manok Ádám, 1724. Magyar Nemzeti Galéria.


Rákóczi zászlaja 1703 Magyarország illusztrált története 1998


Felvétel a Tenkes kapitány (1963-1964) című magyar televíziós sorozatból, amely az akkori Szovjetunió egyik legnépszerűbb gyerekfilmje volt. Naiv persze nagyon volt. Kuruci-lázadók - ezek mind hősök. Az osztrákok csak egy csorda idióták, az ezredesük pedig egy komplett bolond, nem hiába, hogy Tenkesh kapitány folyton gúnyolódik, és csak a legvégén összegzi a szembenézésüket egy puskaporos hordóba lőve, hogy ő az. kezében tartva, de a gyerekek érdeklődtek.


Egyébként a Shiklosh-erőd, ahol a lövöldözés történt, igazi történelmi emlék.

1848 - 1849 magyar nemzeti forradalom. A forradalom leverése az osztrák és orosz csapatok által.
1867 A magyar alkotmány visszaállítása, az ország teljes autonómiája.
11. november 1918-én felszámolták az Osztrák-Magyar Birodalmat, majd öt nappal később kikiáltották a köztársaságot Magyarországon.
1919 Kommunista felkelés tör ki az országban, és megalakul a szovjet hatalom.
1920-1944 A katonai diktatúra időszaka, Horthy és Salashi profasiszta rezsimjei. Később megalakul a kommunista kormány.
1949-1989 a Magyar Népköztársaság fennállása.
1956-os antikommunista felkelés, amelyet a Varsói Szerződés országainak erői levernek, és behozták csapataikat a területére.
1989 Az országban a szocialista rendszer lebontásához kapcsolódó demokratikus reformok zajlanak. A Magyar Népköztársaságot Magyar Köztársaságra keresztelik, és a kommunistákat tulajdonképpen eltávolítják a hatalomból.
1990 Az országban 40 év után megtartották az első szabad, többpárti választásokat.

Ma Magyarország tagja az ENSZ-nek, az IMF-nek, a Világbanknak, az Európa Tanácsnak.

Ezek Magyarország történetének fő mérföldkövei, bár kétségtelenül ezek készlete könnyen kiegészíthető, változtatható. Sőt, ez a kronológia számos olyan fontos körülmény miatt is jelentős, amelyek ezeknek az eseményeknek a világ- vagy legalábbis az európai történelemre gyakorolt ​​hatásával kapcsolatosak.


Budapesten áll Savoyai Jenő emlékműve is, aki 1684-1688-ban részt vett Magyarország török ​​csapatok alóli felszabadításában. Gyönyörű…


A lábazaton a felirat…

Például éppen Magyarországnak köszönhetjük az olyan csapatok megjelenését, mint a huszárok, amelyek nélkül egyik európai hadsereg sem tudott meglenni, sőt az USA-ban is harcolniuk kellett. Sőt, Magyarországon először Corvin Mátyás király alatt jelentek meg, aki 1458-ban elrendelte a török ​​elleni védelemre egy milíciát toborozni, amelybe a nemeseknek az egyik változat szerint minden 20 harcképes rabszolgára egy fegyveres lovast kellett volna helyezniük. egy másik szerint pedig minden 20 háztartásból egy ilyen lovas. Az eredetről valójában a "huszár" szavak a mai napig vitatkoznak. Azt mondják, hogy a "hus" - "húsz" szón alapul, mások azzal érvelnek, hogy ez nem így van, hanem így vagy úgy, de nekünk fontos, hogy a huszárok magyar találmány. Igaz, kezdetben egyáltalán nem hasonlítottak a „Huszárballada” című filmből ismert színes lovasokhoz. Egyrészt jellegzetes magyar alakú, balról felfelé emelt hegyesszögű pajzsok, másrészt íjaik voltak. A láncposta volt a szokásos védekező fegyver, a fejen sisakot viseltek. A gazdagabb harcosok bakhterit viseltek, de általában a szegények lovassága volt, felfegyverkezve és a maradék elv szerint felszerelve. hideg fegyver Ezeknek a lovasoknak volt egy széles pengéjű, magyaros szablya, valamint egy konchar - egy lándzsa helyett jól használható, éles pengével ellátott hosszú kard és egy egyenesen vágó széles kard.


A magyar huszár sisakja és jellegzetes pajzsa. Metropolitan Museum of Art, New York.


A korai magyar és lengyel huszárok jellegzetes fegyverzete. A Lengyel Hadsereg Múzeuma Varsóban.

Az ilyen fegyverek azonban nem Magyarországon, hanem a lengyel huszároknál váltak jellemzővé, köztük egy sajátos páncélfajtával. Lengyelországban pedig azért jelentek meg, mert akkoriban a huszárlovasság bizonyult nagyon hatékonynak, és minden hatásosat kölcsön szoktak venni!

Megjegyzendő, hogy az első huszárok megjelenésének ideje egybeesett a lovagi lovasság virágkorával. Az 1458-as év „a gótikus páncélos lovagok kora”, és akkor még nem voltak pisztolyok, karabélyok, baklövések, amelyekkel utólag felfegyverkezték a huszárokat. Igaz, már megjelentek az arquebuszok, de túl terjedelmesek és kényelmetlenek voltak a lovasságban való használatra. Csak a XNUMX. században, a kerekes pisztolyok megjelenésével kezdett elterjedni ez a fajta fegyver a gazdag huszárok körében (és a szegények ezt egyszerűen nem engedhették meg maguknak).

A magyarokat a mohácsi csatában elszenvedett vereség után Magyarország déli része az oszmán Törökország, míg az északi része a Szent Római Birodalom uralma alá került. Ennek eredményeként mindkét birodalom a magyar huszárok különítményeit bocsátotta rendelkezésére, akik mind az osztrákok, mind a törökök oldalán harcoltak. És... mindkettőt kiszolgálva, és mások is a legjobb oldalról mutatták meg magukat.


Ez pedig egy igazi magyar huszár - egy szobor az elnöki rezidencia közelében.

A 1700. század nagy részében Magyarország és Lengyelország huszárjai úgy hasonlítottak egymásra, mint két csepp víz, azonban a század végére útjaik élesen elváltak egymástól. Lengyelországban elkezdték felvenni a páncélt, a landsknechtek és a lovagok egyfajta hibridjévé váltak, és még öt méter hosszú lándzsákat is kaptak. De Magyarországon éppen ellenkezőleg, teljesen elvesztették a páncéljukat. Ennek eredményeként Lengyelországban XNUMX-ra a huszárok fegyveresekké váltak, míg a magyar huszárok teljesen elvesztették páncéljukat, de elkezdték viselni a hagyományos, zsinórral díszített magyar viseletet.


A Szent Római Birodalom 1762-es magyar huszárai (a Birodalom azokban az években egyesítette Ausztriát, Magyarországot, Dél-Németországot, Csehországot és Nyugat-Ukrajnát). Richard Knotel "egyenruha" 1890

A ma általunk ismert egyenruhát a huszárok azonban csak 1751-ben kapták meg a Szent Római Birodalomban (amelybe akkor még Magyarország is tartozott). Ezután a huszárok egyetlen oklevelet és jellegzetes egyenruhát kaptak, amely egy mentikből, egy dolmányból és egy prémes sapka formájú fejdíszből állt, amelynek a feje tetején egy szövetdarab lógott. Ezt az egyenruhát az összes többi európai ország mintául vette, és klasszikus huszáregyenruhaként honosította meg benne. Ennek eredményeként 1686-ban megjelentek a huszárok a Szent Római Birodalomban; Franciaországban 1692-ben; Poroszországban 1721-ben; Angliában pedig 1806-ban. Oroszországban a huszárokat mint „idegen rendszer ezredeit” már 1634-ben említik. Majd 1654-ben és 1660-ban említik őket. Érdekes módon a Christopher Rylsky ezredes vezette orosz huszároknak 1654-ben szárnyaik voltak, vagyis láthatóan a lengyel szárnyas huszároktól másolták őket. Ezt bizonyítják azok a dokumentumok is, amelyek huszárlemezfegyvereket említenek.

Nagy Péter korában a huszárok csak 1723-ban jelentek meg Oroszországban. Ezek ausztriai bevándorlók voltak, akiknek a cár megengedte, hogy Ukrajnában telepedjenek le. Ezzel párhuzamosan a huszárezredek száma folyamatosan nőtt, és 1762-re elérte a 12-t. Ugyanennyi volt az 1812-es honvédő háború kezdetén is. Nos, 1914-ben 20 huszárezred volt az orosz hadseregben – ebből kettő az őrséghez tartozott.


Magyar huszárok és lándzsások 1848-ban.

Tehát a magyarok adtak Európának egyfajta lovas csapatokat, amelyek úgyszólván örökkön-örökké dicsőítették magukat. A huszárok Mihail Lermontov, Alekszandr Gribojedov, Denis Davydov és Nadezsda Durova voltak - és ezek csak a mi illusztris honfitársaink, és sokan voltak, akik különböző országokban dicsőítették huszáregyenruhájukat.

Folytatás ...
Szerző:
56 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. Korsar4
  Korsar4 9. augusztus 2018. 06:13
  +4
  Griboedov tehát szakszerűen megszólalt:

  "Munid! Egy egyenruha! Korábbi életükben él
  Egyszer védett hímzett és gyönyörű
  A gyengéjük…”
 2. Olgovics
  Olgovics 9. augusztus 2018. 08:06
  +13
  Hozzátehető, hogy Magyarország a végsőkig harcoló Hitler utolsó szövetségese.
  A magyarokat sokan a második világháború legkegyetlenebb megszállóinak tartják, akik soha nem kapták meg a megfelelő büntetést a hazánkban elkövetett bűncselekményekért.
 3. sivuch
  sivuch 9. augusztus 2018. 09:26
  +3
  Igen, a filmfelvétel alapján az orosz hadsereg legalább fele huszárokból állt.
  Ráadásul a magyar huszárok szélhámosként kezelték külföldi kollégáikat - micsoda elvtárs vagyok neked! Én huszár vagyok, te pedig egy álcázott bohóc.
  Igen, és Khuniadi apjáról és fiáról is emlékezni lehetett.
  A finnek pedig a németekkel osztoznak a legkegyetlenebb megszállók kétes hírében.
  1. Kalibr
   9. augusztus 2018. 10:03
   +5
   Van egy ilyen mese: "Elefántfestő". Nem kell beleavatkozni a huszárokba és a betolakodókba egy kupacban. Minden zöldség...
   1. sivuch
    sivuch 9. augusztus 2018. 12:08
    +2
    Szóval, írjak három külön bejegyzést?
    És mellesleg Savoyai Jenőről - az emlékmű valóban gyönyörű és amennyire lehet ítélni, szebb, mint az eredeti. És hogy ő szabadította fel Magyarországot a törököktől, hát merre nézzenek. A magyaroknak, egy török ​​csüllőt osztrák szappanra cseréltek, és sok magyar (lásd Tekeli Imre) inkább a törököket részesítette előnyben.
    1. Kalibr
     9. augusztus 2018. 13:14
     +3
     Úgy írsz, ahogy akarsz. Csak egy halomban egy anyagban, miért dobjuk ki?
     1. víruskereső
      víruskereső 9. augusztus 2018. 19:37
      +1
      61-ben édesapám haladó fiatal vezetőként más üzemvezetéssel utazott Csehszlovákiába és Magyarországra, vannak hasonló fotók.
      Pozsonyban és Prágában szebb volt – emlékeztek a „barátok” 56-ra
     2. víruskereső
      víruskereső 10. augusztus 2018. 08:25
      +1
      68-ban pedig M.-ben ültek egy étteremben, valakivel a Honvédelmi Ipari Minisztériumból és más üzleti utazókkal: input.
      csapatok Csehszlovákiában: "még mindig visszajön kísérteni minket" "hiába tettük"
  2. Karmester
   Karmester 9. augusztus 2018. 15:10
   +3
   Barátom nagymamája a Rosztov-vidéki Veszelovszkij kerületből nagyon sokat beszélt a magyarokról, nem kulturálisan, de akkoriban 14 éves volt... a magyarok alatt ghouloknak nevezte,
 4. Idősebb tengerész
  Idősebb tengerész 9. augusztus 2018. 10:55
  +2
  Érdekes, köszi.
  Nem tudom, hogy mások hogy vannak, de az utolsó két kép nekem nem jelenik meg... kérni
  1. 3x3zsave
   3x3zsave 9. augusztus 2018. 11:30
   +4
   Töltse be újra az oldalt, néha segít, ha a cikk. Ha 2 vagy több kép van egy megjegyzésben, általában csak egy nyílik meg.
 5. andrewkor
  andrewkor 9. augusztus 2018. 11:29
  +5
  Ja, és emlékszem "Tenkesh kapitányra"! Mesterien korbácsolt!És az epizódok 30(!) percesek voltak!
 6. Trilobite Mester
  Trilobite Mester 9. augusztus 2018. 11:50
  +5
  Mogac (Mohács) mocsaras síkságán csatát adott II. Lajos magyar királynak, amelyet elveszített. A magyarok végképp vereséget szenvedtek, 25 ezer embert veszítettek és elmenekültek (29. augusztus 1526.).

  A mohácsi csata a hadművészet egyetlen forradalmi regényével sem nyűgöz le, de jelentőségét Európa számára aligha lehet túlbecsülni. A győzelem után a törököknek sikerült megvetni a lábukat Európa kellős közepén - a Közép-Duna völgyében, amelyet minden oldalról hegyek védenek: az Alpok, a Kárpátok és a Balkán. Valóságos erődítmény, ahonnan aztán hosszan és fájdalmasan ásták ki a törököket közel kétszáz évig. És még valami: nem hiszem, hogy a 25 ezer magyar elvesztése egy kicsit túlzás. A wiki 15 ezres számot jelez, szerintem megbízhatóbb. Másrészt minek sajnálni ezeket a magyarokat? mosolyog Legyen 25! nevető
  Általában a "Magyarország", "Magyar" szavak hallatán azonnal azt akarom mondani: "Ne essen pánikba, Kardos őrnagy!" nevető
  1. Kalibr
   9. augusztus 2018. 13:15
   +5
   én is emlékszem erre a filmre...
   1. Okolotochny
    Okolotochny 10. augusztus 2018. 12:07
    0
    "Pogány Madonna" Csepp kapitánnyal. És egy jó film "A fény a függönyök mögött", egy kis fantasy, de tetszett.
  2. A megjegyzés eltávolítva.
 7. hód1982
  hód1982 9. augusztus 2018. 11:54
  +2
  Nagyon jó a cikk, jó fotóválogatással, rögtön eszembe jutott a Tenkesh kapitány, a kedvenc gyerekfilmem.Egy apró megjegyzés, a magyar forradalmat nem az orosz, hanem az orosz hadsereg verte le.
 8. Kíváncsi
  Kíváncsi 9. augusztus 2018. 12:50
  +4
  „Például Magyarországnak köszönhetjük az olyan csapatok megjelenését, mint a huszárok, amelyek nélkül egyik európai hadsereg sem tudott meglenni, sőt az USA-ban is harcolniuk kellett, sőt, Magyarországon először Corvin Mátyás király alatt jelentek meg. , aki 1458-ban a törökök elleni védekezésül elrendelte egy milícia toborzását, melybe a nemeseknek az egyik változat szerint minden 20 harcképes rabszolgára egy fegyveres lovast, a másik szerint pedig egy ilyent kellett volna állítani. lovas minden 20. háztartásból. Eredetéről tulajdonképpen a „huszárok” szavak a mai napig vitatkoznak.
  Tekintettel arra, hogy Magyarországon a huszárok nemzeti kincsnek számítanak, itt nagy jelentőséget tulajdonítanak történelmük tanulmányozásának. A világon létező huszármúzeumok közül egy Franciaországban, Tarbesben, a második Magyarországon, Sárváron található. Emellett Nyíregyházán, a Jos András Múzeumban a huszároknak szentelt állandó kiállítás látható. voltam Sarwarban.
  Szóval kicsit másképp néz ki a magyar huszárok története a magyar bemutatón.
  Először is, a magyarok magabiztosan tartják a huszár Szerbó - horvát szót, amely a husa - rablás, támadás szóból származik. És vagy húsz jobbágy, magyar nyelvészek nem fogadják el a változatot. A latin nyelvű szövegekben a huszár 1403-tól kezdett előfordulni, 1449-ben már megtalálható a magyar huszár, ráadásul éppen „rabló” jelentésben. Ezek a szerb rablók lettek a Mátyás Fekete Sereg magyar huszárjai.
  A források sajnos magyar nyelvűek. Így néz ki: Magyarország hadtörtenete: Két kötetben. 2. javitott kiadas. Budapest: Zrinyi Katonai Kiadó. 1985.
  Ha oroszul - olyasmi, mint Magyarország hadtörténete két kötetben.
  A második a A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest: Akadémia. 1970 - Magyar etimológiai szótár.
  1. Kíváncsi
   Kíváncsi 9. augusztus 2018. 12:56
   +3
   "Ezeknek a lovasoknak közelharci fegyvere egy széles pengéjű, magyar típusú szablya, valamint egy konchar volt - egy éles pengével ellátott hosszú kard, amelyet lándzsa helyett jól lehetett használni, és egy egyenesen vágó széles kard."
   A fent említett források Mátyás huszárainak fő fegyvereként lándzsát is említenek.

   Magyar huszárok a törökök ellen. Az illusztráció onnan való.
  2. Okolotochny
   Okolotochny 9. augusztus 2018. 23:46
   +1
   Szuvorovnak olvastam - többször emlegették a horvát huszárokat és a horvátokat?
   1. Kalibr
    10. augusztus 2018. 06:32
    +1
    Erről még lesz szó...
 9. Korsar4
  Korsar4 9. augusztus 2018. 14:07
  +3
  "Hé, huszár! Hé, huszár!
  Jó szórakozást, amíg nem vagy öreg!
  És tudd, hogy fogy az idő, nem felejtheted el." (c)
  1. Mikádó
   Mikádó 9. augusztus 2018. 20:20
   +2

   és eszembe jutott Jurszkij - huszártiszt - karaktere is a régi "A jobbágyszínésznő" című filmből, ahol Leonov a komikusan aljas Kutaszov grófot alakítja. jó
   1. Korsar4
    Korsar4 9. augusztus 2018. 20:59
    +4
    „Nagyon örülök, hogy találkozhattam a miénkkel.
    És én, Cornet.
    A huszár a huszárnak testvére "(c).
    1. 3x3zsave
     3x3zsave 9. augusztus 2018. 21:40
     +2
     Nah, mindegy, punk – én. Biztos megnéztem, de nem emlékszem.
     1. Korsar4
      Korsar4 9. augusztus 2018. 21:54
      +3
      A "huszárballada" jó.

      Ez önmagában: „És a lány szebb lenne” sokat ér.
      1. Mikádó
       Mikádó 9. augusztus 2018. 22:35
       +4
       Iljinszkij Kutuzov szerepében remekmű! jó Vjacseszlav Olegovics egyébként tavaly írt egy cikket a film alapján. Található. italok
       1. Korsar4
        Korsar4 10. augusztus 2018. 01:49
        +2
        "Jomini igen Jomini!
        És a vodkáról - egy szó sem "(c).
      2. andrewkor
       andrewkor 10. augusztus 2018. 15:53
       +1
       Ugyanebben a témában: "Én, ezt, én!"
   2. Weyland
    Weyland 10. augusztus 2018. 15:54
    +1
    a fő vicc az, hogy az eredetiben a "Cirkusz hercegnője" akciója ... Oroszországban játszódik, de Kálmán olyan "permetező-áfonyás" módon ábrázolta, hogy ez a lehetőség minden orosz produkcióban kimaradt!
 10. Roni
  Roni 9. augusztus 2018. 15:20
  +2
  Milyen ügyesen egy legalizált rabló – most korzár, aztán huszár!

  – Ezt teszi az éltető kereszt! Valamint szép forma és hangzatos név.
 11. Albatrosz
  Albatrosz 9. augusztus 2018. 15:32
  +1
  Érdekes és színes!
 12. Kíváncsi
  Kíváncsi 9. augusztus 2018. 15:35
  +4
  "Oroszországban a huszárokat mint „idegen rendszer ezredeit” már 1634-ben említik. Majd 1654-ben és 1660-ban említik őket. Érdekes módon a Christopher Rylsky ezredes vezette orosz huszároknak 1654-ben szárnyaik voltak, vagyis láthatóan a lengyel szárnyas huszároktól másolták őket. Erről tanúskodnak azok az iratok is, amelyek huszárlemezfegyvereket említenek.
  Az oroszországi huszárok nem voltak „idegen rendszer ezredei”, és nem is hívták őket. Ez volt a Reiterek neve.
  Oroszországban huszárszázadaik először a szmolenszki háborúban jelentek meg
  1632 - 34 év. és eredetileg rechi emberek dolgoztak bennük
  Nemzetközösség. 1654-re a "huszár" ezredik ezredében helyezték be őket
  épület” a bojárok gyermekei közül kihelyezett „új jövevények” költségére.
  Az orosz huszárok 1654 tavaszán ünnepélyesen útnak indultak Moszkvából, és egy év múlva eltűnnek az iratok közül. Nyilván nem igazolták magukat, és átkerültek a Reitar rendszerbe. A Reiters-cégek személyzetének 1655 októberére készült festményein a "huszárok közül" Reiterek szerepelnek.
  A huszárok megalakításának kérdése ismét 1660-ban tért vissza, amikor Charnetsky huszárjai győzték le Khovansky hadseregét.
  Amikor a százasok és az ismétlődők többsége ismét Polotszkban gyűlt össze és fogadta
  fizetését, parancs érkezett, hogy minden Reiter-ezredből „válasszunk” 100-at
  magánszemélyek a „huszárrendszer” cégei számára.
  1661-ben Khovanszkijnak sikerült egy egész 5 századból álló huszárezredet alkotnia.
  épület G. N. Khlopov alezredes, majd N. P. Karaulov parancsnoksága alatt.
  A huszárrendszer egységeinek létrehozása volt az első reakció a lovas katonai szolgálat birtokának bomlásának folyamatára, mert a harcosok moráljának romlása itt volt a legsúlyosabb hatással a hadsereg harcképességére. egész. Az 1660. augusztus-szeptemberi polonkai vereség után az összes Reiter-ezred nemeseiből és bojárjaiból kiválasztott huszárszázadok szelektív egységgé alakultak, szigorúan az XNUMX. évi augusztus-szeptemberi
  nemesség és a rendfokozatú reytar fölé helyezték őket.
  A huszárrendszer presztízsét is a legfelsőbb tekintélye emelte
  prototípus - a Nemzetközösség huszárjai - és a megfelelő gazdagok
  felszerelés, és magasabb fizetés, valamint a kezdeti között hiányzik
  külföldi emberek.
  Az átalakulás következő szakasza az 1670-es években kezdődött. és áthaladt alatta
  ban, egyrészt a török-tatár agresszió elleni harc jele
  Kis-Oroszország, másrészt pedig megpróbálja csökkenteni a hatalmas hadsereg fenntartásának költségeit és
  vidd békére. A lovasságban egy új kezdete
  a sztyeppei nagyszabású háború különösen az arány növekedéséhez vezetett
  a lándzsa- és huszárrendszerek részei, hatékonyabbak a harcokban
  kiváló török ​​lovasság.
  Az északi háború kezdetével megkezdődött a reiter-, huszár- és lándzsaalakulatok katonáinak áthelyezése az új dragonyosezredekbe, ami a hadműveleti színtér jellegét tekintve logikusnak tűnt. De a toborzás dragonyosokhoz való toborzási elvének elterjedése oda vezetett, hogy Nagy Péter uralkodásának végére Oroszország valójában elveszett.
  lineáris lovasság: a vélemények szerint már az 1735-39-es orosz-török ​​háborúban
  A kortársak a dragonyosok nem voltak mások, mint lovagló gyalogság,
  aki a természetes lovasság közeledtére inkább leszállt a lóról
  A nagy sztyeppei harcosok. Nemcsak dragonyosok, hanem cuirassier ezredek is
  az orosz hadsereg alkalmatlannak bizonyult a Frigyes lovassága elleni harcra
  Nagyszerű az 1756-63-as hétéves háború terepein, amelyet általában a gyalogság és a tüzérség ragyogó akciói indítanak el.
  Minich magyar kezdeteinek mintájára már 1731-ben újraéleszteni a huszárokat.
  1. Kotische
   Kotische 9. augusztus 2018. 21:56
   +2
   Nemcsak dragonyosok, hanem cuirassier ezredek is
   az orosz hadsereg alkalmatlannak bizonyult a Frigyes lovassága elleni harcra
   Nagyszerű az 1756-63-as hétéves háború terepein, amelyet általában a gyalogság és a tüzérség ragyogó akciói indítanak el.
   Minich magyar kezdeteinek mintájára már 1731-ben újraéleszteni a huszárokat.

   Hm! Viktor Nikolajevics, ha nem tévedek, Minkh alatt megjelentek a cuirassier ezredek, mint a huszárok!
   Tehát lehet, hogy a lovasság Minkh általi sikertelen megreformálása az orosz lovasság alacsony harci hatékonyságához vezetett a hétéves háború mezején? És nem fordítva?
   Az a véleményem, hogy a lovasság reformja Orlovok és Potyomkin védnöksége alatt volt a leghatékonyabb.
   Nagy Katalin uralkodása alatt megtörtént a reguláris lovasság teljes egységesítése és egységesítése. Sőt, ha nem tévedek, a nehézlovasságot teljesen kiiktatták. Oroszország a Dunai hadműveleti színtéren csatára kiélezett kiváló könnyűlovasságot kapott.
   Egyébként Potemkinnek köszönhetően az irreguláris lovasság reformjainak komplexumát hajtották végre. Ataman Platov kozákjai, a baskír és a kalmük ezredek az 1812-es honvédő háború területén, pontosan ez az ő érdeme. Valamint az orosz katona kényelmes és egyszerű formája. Talán akkoriban a világ legjobbja.
   Csak II. Katalin halála után tért vissza az orosz lovassághoz a dalmánok, hasítók és szultánok stílusa. Újjáélesztették a nehézlovasságot - megjelentek a cuirassierek és a huszárok versenyzői - uhlánok !!!
   Tisztelettel!
   1. Kíváncsi
    Kíváncsi 10. augusztus 2018. 00:04
    +1
    Vla, mint mondtam, a táblagép és a mobilinternet nem a legjobb eszköz a több forrásból származó összetett megjegyzések összeállítására. Ezért a baklövések.
    Munnich kapcsán a kommentár a következőképpen készült: "Minich 1731-ben
    javasolta a cuirassier ezredek nemesekkel való kiegészítését csökkentett
    élettartamát és könnyű reguláris lovasságot - huszárokat hozott létre
    Magyaros, külföldiekből álló, megszokott
    ez a fajta szolgáltatás. Rumjancev úgy vélte, hogy "meg kell határozni ... be
    lovasság és könnyűlovasság - a lutchok lovaglási képességével kevésbé hajlamosak a menekülésre, mint például az egypalotaiak, a kozákok és egyes helyeken a tatárok - vagyis a természetes lovasok. De elsősorban Potyomkinnek kellett ezeket a javaslatokat a gyakorlatba átültetnie.
    De hálózati hibák és a megjegyzés négyszeri átírása vezetett ehhez az eredményhez.
    1. Kotische
     Kotische 10. augusztus 2018. 03:07
     +2
     Potyomkinnek nagy plusz, hogy nem riadt vissza attól, hogy néha kibújjon a ruhából, elvileg "mohos reflektorok". Például a kozák birtok elismerésének projektje a baskírok számára, amelynek szerzője Tatiscsev volt. És ami a legfontosabb, életre keltette őket, és működtek!!!
    2. andrewkor
     andrewkor 10. augusztus 2018. 15:57
     +1
     Kedves Сorious.Én is táblagépen szenvedek.Hozzászólásért PC-re váltok.
     1. Kíváncsi
      Kíváncsi 11. augusztus 2018. 21:52
      0
      A számítógép nincs mindig kéznél, főleg nem otthon. Be kell érned azzal, ami van.
 13. Kalibr
  9. augusztus 2018. 17:09
  +2
  Idézet a Curioustól
  Az oroszországi huszárok nem voltak „idegen rendszer ezredei”, és nem is hívták őket

  Olvasom a Wikipédiát is, de az anyagai nem adnak okot erre gondolni. „Gus-hus” – „benyújt” – idegent jelent!
  1. Kíváncsi
   Kíváncsi 9. augusztus 2018. 17:21
   +2
   Vjacseszlav Olegovics, hol láttad a Wikipédiát ebben a számban?
   1. víruskereső
    víruskereső 9. augusztus 2018. 19:46
    +1
    nevetés
    egy boldog szárnyas úton..
    magasan jár a hold..

    nem lesz egyértelmű válasz, hogy ki-mit-mikor nevezte meg először..
    az idő és a különböző népek élő szövete – sok alapító atya kirántotta kardját .. még mindig a rendszer neve nélkül
   2. 3x3zsave
    3x3zsave 9. augusztus 2018. 21:13
    +4
    Hát megharapták egymást, "öreg rablók"? Nem, mindent értek, "a harcosok emlékeznek az elmúlt napokra, és a csatákra, ahol dicsőségesen vívtak", de mindazonáltal... a történelem ghouljaival, kórusban mindketten "rendőrséget tenyésztetek", és készen álltok. harapni egymást . Azt hiszem, minden ember, aki tiszteli mindkettőtöket, támogatni fog engem.
    1. Kotische
     Kotische 9. augusztus 2018. 21:28
     +4
     Idézet tőle: 3x3zsave
     Hát megharapták egymást, "öreg rablók"? Nem, mindent értek, "a harcosok emlékeznek az elmúlt napokra, és a csatákra, ahol dicsőségesen vívtak", de mindazonáltal... a történelem ghouljaival, kórusban mindketten "rendőrséget tenyésztetek", és készen álltok. harapni egymást . Azt hiszem, minden ember, aki tiszteli mindkettőtöket, támogatni fog engem.

     Minden mancsával!!! Anton, még farkot is tudok rakni a tetejére!!!!
     1. 3x3zsave
      3x3zsave 9. augusztus 2018. 21:53
      +3
      Igen, a farok itt nem segít! (Bár tényleg a farokra gondoltál?) Ideje felállítani a diagnózist mindkettőnél! És tudok! Nem tűnik elégnek sem egyiknek, sem másiknak...
      1. Kotische
       Kotische 9. augusztus 2018. 22:14
       +3
       Pszt!! Megnyugodtam ......
       És most meg lesznek sértődve, és a "farkunk" alá tömünk embereket !!!
       És csak csináld a "farkot" a legdrágább és felesleges öröm egy macska számára....
       Szóval mosolyogj!
       Tegnap este a macskám láthatóan megsértődött amiatt, hogy gazdái elfelejtettek gratulálni neki a Nemzetközi Macskanap alkalmából, úgy döntött, hogy megemlékezik fiatalságáról, és macskabizniszének megfelelően a függönyökön keresztül a plafonig "rohant" !!! kacsintott
       Rákacsintás Gyakorlatilag szántott, de nem vette figyelembe a farkát, amiért elkapta a feleségem. mit
       Találd ki, ki volt az utolsó? kérni
       Így van – én!!! Annak a ténynek köszönhetően, hogy rosszul rögzítette a függönyt a falhoz! hi
       1. 3x3zsave
        3x3zsave 9. augusztus 2018. 22:25
        +3
        A farok alatt - fáj! Ott -eeeeeee, herék! Viszont nem zsúfolnak be semmit, mert megértik, hogy ők maguk, mmmeee, a hibásak.
       2. Mikádó
        Mikádó 9. augusztus 2018. 22:25
        +4
        Barátok, kedveseim szidják – csak szórakoztatják magukat. És ez a két gondolkodó csak szerelmesmadár italok Hadd forduljak hozzájuk: Vjacseszlav Olegovicshoz és Viktor Nyikolajevicshez! Tegnap volt a világnap.. Macskák! Kérem, gratuláljon drukkereinek, akik nélkül a ház nem ház! Igen
        És ez neked szól - Alexeytől és tőlem (hohol-95)

        amikor megláttam a videó címét... Kíváncsi macska - nagyon sokáig nyög! italok
        1. Kalibr
         10. augusztus 2018. 06:35
         +3
         Ezt még nem láttam!!!
      2. Kíváncsi
       Kíváncsi 9. augusztus 2018. 22:24
       +3
       Nem esküdünk, Anton. Vitatkozunk, néha érzelmileg. Hiszen mindig érdekes kipróbálni magát egy szakemberrel folytatott vitában. És mivel a történelemről vitatkozunk, nem látok okot arra, hogy személyeskedésbe bújjak. Szerintem Vjacseszlav Olegovics ezen a véleményen van.
       Már rég túlnőttünk a nyilvános leszámolás színpadán, és minden megbeszélés a kölcsönös tiszteleten alapul.
       1. 3x3zsave
        3x3zsave 9. augusztus 2018. 22:59
        +3
        Remélem, Vjacseszlav Olegovics is ezen a véleményen van?
        1. Kíváncsi
         Kíváncsi 9. augusztus 2018. 23:11
         +3
         Várjuk a választ. Mindenesetre csak az általam azonosított kérdés érdekelt, nem pedig a veszekedés lehetősége.
        2. Kalibr
         10. augusztus 2018. 06:28
         +3
         Természetesen. Csak néha írok röviden, amit túlzott merevségnek érzékelnek.
   3. Kalibr
    9. augusztus 2018. 21:24
    +4
    Szóval megvan - elnézést, hibáztam: "Oroszországban 1634-ben emlegetik a huszárszázadokat, mint az" Új (külföldi) rendszer" hadseregét. 1654-re ezeket a századokat egy ezredbe vonultatták be a parancsnokság alatt. Christopher Rylsky ezredes. 1654 tavaszán a Rylsky huszárezred ünnepélyesen kijön Moszkvából, de egy év múlva eltűnik az iratokból. Valószínűleg nem igazolták magukat, és átkerültek a Reitar rendszerbe[91]."
    1. Kíváncsi
     Kíváncsi 9. augusztus 2018. 22:55
     +3
     Itt, Vjacseszlav Olegovics, mint egy viccben, vannak árnyalatok. Az Ön által idézett Wikipédia Kurbatov O. A.-ra hivatkozik. Tehát Kurbatov az említett 114. oldalon nem említi az új rendszer egyetlen cégét sem.
     Szó szerint: „Oroszországban a huszárszázadaik először a szmolenszki háborúban jelentek meg
     1632 - 34 év. és eredetileg rechi emberek dolgoztak bennük
     Nemzetközösség". Ez az első.
     Másodszor, amint az a Moszkvai Elbocsátási Parancs 46. könyvében, 540. lapon meg van írva, Rylskyt kinevezték a "huszár igen... Reitar, igen... dragonyos alakulat" kapitányának.
     Vagyis az ezredeket kifejezetten "katona", "reiter", "dragoon", "huszár" formációnak nevezik.
     És a különböző Rendek irataiban ugyanúgy.
     Ami az "új rend ezredei" kifejezést illeti, véleményem szerint ezt a kifejezést a történészek vezették be az orosz hadsereg 1630 óta tartó reformációjának leírására. Örülnék, ha adna linkeket az akkori történelmi dokumentumokhoz ezzel a kifejezéssel.
 14. Roni
  Roni 9. augusztus 2018. 23:10
  +3
  "Szárnyak, lábak - a fő..." bajusz, micsoda jó ok a szellemeskedésekre! És mennyit lehet rajtuk tekerni.

  "Göndör bajuszra hunyorognak a szemek,
  Huszár fenséges mosollyal
  fürtöket tekertem az ujjamra;
  Borotvált szakállú bölcs,
  Csendesen megrázta a fejét
  A bajusz sóhajtva így szólt:
  "Huszár, minden romlandó a hold alatt"

  Talán kevesen csavartak bajuszt huszároknak a költészetben. Eközben jelnyelvként is használhatók:

  - készen áll a falatozásra - "Hívjon minden versenyzőt csavart bajusszal!"
  - egy hosszú mese eleje - "Elkezdte csavarni hosszú bajuszát és elkezdte"
  - depresszív hangulat - "Lusta, buzgó bajusz csavarása"
  flörtölni a leleplezéssel - "" Egy másik bajusz hevesen csavarodik, de ő maga csak egy huszár másolata ..."
  stb
 15. Kalibr
  10. augusztus 2018. 06:26
  +3
  Idézet a Curioustól
  Örülnék, ha adna linkeket az akkori történelmi dokumentumokhoz ezzel a kifejezéssel.
  Válasz Idézet Panasz Kíváncsi

  Én is örülök, ha megtalálom őket...
 16. Weyland
  Weyland 10. augusztus 2018. 15:58
  +1
  A huszárok Mihail Lermontov, Alekszandr Gribojedov, Denis Davydov és Nadezsda Durova voltak.

  Vjacseszlav Olegovics, csak a Cornet Shurochka című filmben volt huszár - és Nadezsda Durova az uhlánoknál szolgált, nem volt elég pénze a huszár egyenruhára (ami sokszor drágább volt, mint az uhlan egyenruha és amelyet – hadd emlékeztessem – a huszár saját költségén vásárolt) nem volt elég pénze!