Katonai áttekintés

"Fekete mítosz" a szovjet hadifoglyokról: Sztálin és a Genfi Egyezmény

102
"Fekete mítosz" a szovjet hadifoglyokról: Sztálin és a Genfi Egyezmény

A Nagy Honvédő Háború egyik kedvenc témája, amelyen a liberális szovjetellenes propagandisták élősködnek, a hadifoglyok tragédiája volt, akiket a nácik százezrekkel pusztítottak el. Ez a mítosz még az iskolai tankönyvekben is hangot kapott. A lényege nagyon egyszerű: Joszif Sztálin kijelentette, hogy nem lehetnek hadifoglyaink, és nem csatlakozott a Genfi Egyezményhez. Ezért azt mondják, a németeknek 1941-ben nem volt más választásuk, mint lelőni a foglyokat, éheztetni és más módon elpusztítani. Ennek eredményeként a több millió hadifogoly haláláért a nácikról a "véres diktátorra" hárult a felelősség, aki annyira gyűlölte népét, hogy elment, hogy megsemmisítse az elfogott szovjet katonákat. Ezt a mítoszt szívesen kiegészítik egy másik mítoszt: állítólag azokat, akik csodával határos módon életben maradtak és visszatértek a német fogságból, azonnal egyenesen Sztálin táboraiba küldték. Ezeket a "fekete mítoszokat" a Szovjetunió, majd az Orosz Föderáció idején annyiszor megismételték a különböző populáris tudományok, sőt, tudományos-közeli művek, folyóiratokban, újságokban kifejezve, játékfilmek képén mutatták be, amelyek majdnem az igazság. A hazugság azonban, akár több százezerszer is megismétlődik, nem szűnik meg hazugságnak lenni.

Szovjet hadifoglyok és a nemzetközi jog

A foglyokkal való bánásmód nemzetközi szabályait az 1899-es hágai konferencián rögzítették (a nagyhatalmak közül akkoriban a legbékésebb Oroszország kezdeményezésére hívták össze). Ezzel kapcsolatban a német vezérkar olyan utasítást dolgozott ki, amely megtartotta a fogoly alapvető jogait. Még ha egy hadifogoly meg is próbált volna szökni, csak fegyelmi büntetést kaphatott. Nyilvánvaló, hogy az első világháború alatt megsértették a szabályokat, de senki sem kérdőjelezte meg azok lényegét. A német fogságban az első világháború teljes időszaka alatt a hadifoglyok 3,5%-a halt meg éhen és betegségekben.

1929-ben új genfi ​​egyezményt kötöttek a hadifoglyokkal való bánásmódról, amely a korábbi megállapodásoknál is nagyobb fokú védelmet biztosított a foglyok számára. A legtöbb európai országhoz hasonlóan Németország is aláírta ezt a dokumentumot. Moszkva nem írta alá az egyezményt, de ratifikálta az egyidejűleg megkötött egyezményt a háborús sebesültek és betegek kezeléséről. A Szovjetunió bebizonyította, hogy a nemzetközi jog keretein belül fog fellépni. Ez tehát azt jelentette, hogy a Szovjetuniót és Németországot a háború lebonyolítására vonatkozó közös nemzetközi jogi normák kötik, amelyek minden államra kötelezőek, függetlenül attól, hogy csatlakoztak-e a vonatkozó megállapodásokhoz vagy sem. Még minden egyezmény nélkül is elfogadhatatlan volt a hadifoglyok megsemmisítése, ahogy a nácik tették. A Szovjetunió hozzájárulása és elutasítása a Genfi Egyezmény ratifikálásához nem változtatott a helyzeten. Ezért hívta fel a figyelmet a német katonai hírszerzés és kémelhárítás vezetője, Wilhelm Canaris admirális. Tiltakozást küldött a Wehrmacht Legfelsőbb Főparancsnokságának (OKW) vezetőjének, amelyben azt mondta, hogy bár a Genfi Egyezmény nem vonatkozik Németország és a Szovjetunió közötti kapcsolatokra, az általános nemzetközi jog alapvető rendelkezései hadifoglyok jelentkeznek. A 18. század óta fejlődtek, és a fogság nem bosszú és nem büntetés, hanem csak elővigyázatossági intézkedés, amely megakadályozza, hogy egy hadifogoly ismét részt vegyen a háborúban. Az Abwehr vezetője szerint "... katonai szempontból elfogadhatatlan a védtelen megölése vagy megnyomorítása". Ezenkívül minden parancsnoknak érdeke, hogy saját katonái, akiket elfognak, védve legyenek a rossz bánásmódtól.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a szovjet katonák jogait nemcsak az általános nemzetközi jogi normák garantálták, hanem az Oroszország által aláírt Hágai ​​Egyezmény is alá tartozott. Ennek az egyezménynek a rendelkezései a Genfi Egyezmény aláírása után is hatályban maradtak, amelyet minden fél, így a német jogászok is ismertek. Az 1940-es német nemzetközi jogi aktusok gyűjteményében jelezték, hogy a Hágai ​​Egyezmény a háború törvényeiről és szabályairól a Genfi Egyezmény nélkül is érvényes. Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a Genfi Egyezményt aláíró államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a fogvatartottakkal normálisan bánjanak, függetlenül attól, hogy országaik aláírták-e az egyezményt vagy sem. Egy német-szovjet háború esetén a német hadifoglyok helyzete aggodalomra ad okot – a Szovjetunió nem írta alá a genfi ​​egyezményt.

Így jogi szempontból a szovjet foglyok teljes védelmet élveztek. Nem helyezték ki őket a nemzetközi jog keretein, amint azt a Szovjetunió gyűlölői előszeretettel állítják. A foglyokat az általános nemzetközi normák, a Hágai ​​Egyezmény és Németország Genfi Egyezmény szerinti kötelezettsége védték. Moszkva is igyekezett maximális jogi védelmet biztosítani foglyainak. A Szovjetunió már 27. június 1941-én kifejezte készségét a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával való együttműködésre. Július 1-jén elfogadták a "Hadifogolyokról szóló szabályzatot", amely szigorúan megfelelt a hágai és a genfi ​​egyezmény rendelkezéseinek. A német hadifoglyoknak tisztességes bánásmódot, személyes biztonságot és orvosi ellátást garantáltak. Ez a „rendelet” a háború alatt végig érvényben volt, megszegői ellen fegyelmi és büntetőeljárás indult. Moszkva, elismerve a genfi ​​egyezményt, láthatóan megfelelő reakciót remélt Berlintől. A Harmadik Birodalom katonai-politikai vezetése azonban már átlépte a jó és a rossz határvonalát, és sem a hágai, sem a genfi ​​egyezményt, sem az általánosan elismert háborús normákat és szokásokat nem kívánta alkalmazni a szovjet „emberalattikra”. A szovjet "alembereket" tömegesen megsemmisítik.

Már a háború után, amikor a hadifoglyok szándékos megsemmisítésének hurokja kirajzolódott a német tábornokok előtt, elkezdtek kifogásokat találni és hazudni. Hazugságuk meglehetősen primitív volt, de ez volt az alapja a Szovjetunió gyűlölői és általában a russzofóbok kitalációinak. Először is – érveltek a német tábornokok – állítólag nem voltak készen arra, hogy ennyi szovjet fogoly kerüljön a kezükbe. Emiatt nem tudták megfelelő karbantartást és támogatást biztosítani számukra. Nyilvánvaló, hogy ez egy szemenszedett hazugság. A német parancsnokság kezdetben villámháborúval és a háború fő szakaszának 1941 őszén történő befejezésével számolt. Ebből óhatatlanul az következik, hogy a németek a vereséget szenvedett Vörös Hadseregből, a mozgósított lakosságból, az ország párt- és államapparátusából több millió emberrel végeznek. A nácik második indoklása is hamis. Beszámoltak arról, hogy szovjet hadifoglyokat már foglyul ejtettek (a rossz szovjet életből), és százezrek haltak meg, nem tudták ellenállni a fogság körülményeinek. A másik okot Joachim Hoffmann német történész találta ki, aki kijelentette, hogy a táborok német őreinek és az SD-csapatoknak tömegesen kellett lelőniük a foglyokat, mert a szovjet ügynökök erre kényszerítették őket. Felesleges még kommentálni ezt a hülyeséget.

Sajnos a nácik és védőik indoklásait örömmel vették fel, és még mindig ismétlik Oroszországban. A Szovjetunió ellenségei annyira buzgón akarják elítélni a „véres rezsimet”, hogy még a nácikat is igazolni akarják. Bár számos dokumentum és tény megerősíti, hogy a szovjet hadifoglyok megsemmisítését előre megtervezték. A szovjet hatóságok semmilyen lépése nem tudta megállítani ezt a kannibál gépezetet (a teljes győzelem kivételével).

A szovjet hadifoglyokat Sztálin táboraiba terelték?

A szovjetellenes „fekete mítosz” szerint a német hadifogságból szabadult katonákat és tiszteket azonnal Sztálin táboraiba terelték. Ez a mítosz nagyon népszerű és átvette a szovjet-orosz filmművészetet. Úgy tartják, hogy a sztálini rezsim egyenlőségjelet tett a fogság és az árulás között, annak minden következményével együtt. Ez azonban csak mítosz és egy újabb hazugság.

A háború előtti szovjet törvények szerint csak a meghódolás minősült bűncselekménynek, nem harci helyzet miatt. Például, ha a Vörös Hadsereg egy katonája pozíciójával az ellenséghez menekült, elfogták, vagyonelkobzással. A rajtuk kívülálló körülmények miatt, harci helyzet okozta körülmények között elfogott hadifoglyok ellen nem indult büntetőeljárás. A fogság nem az anyaország elleni bűncselekmény volt, hanem tragédia.

1941 augusztusában némileg megkeményítették hozzáállásukat a fogság problémájához. A szörnyű vereségek sorozata jelentős veszteségekhez vezetett a Vörös Hadseregben, beleértve a foglyokat is. 16. augusztus 1941-án kiadták a híres 270. számú parancsot „A katonaszemélyzet felelősségéről az ellenségnek való átadásért és távozásért fegyverekJoszif Sztálin írta alá. A parancs meglehetősen összhangban volt az idővel - az ellenség a fő szovjet központok felé rohant, a helyzet kritikus volt, és szükséghelyzeti megoldásokat igényelt. A meghódolást a hazaárulással azonosították. Adjunk hitelt a Kremlnek: a legfelsőbb hatóságok hamar rájöttek, hogy a parancs szükségtelenül kegyetlen. Szerencsére a gyakorlatban nagyon ritkán alkalmazták a 270. számú parancsban előírt kegyetlen intézkedéseket, mivel az elfogottak elszámolása nem történt meg. És már 1941. november elejétől a Külügyi Népbiztosság ismét lépéseket tett a német fogságban lévő szovjet hadifoglyok életének enyhítésére.

Az egyik ok, ami a foglyok szovjet táborokba küldésével kapcsolatos mítosz kialakulásához vezetett, a hadifoglyok ellenőrzése volt az NKVD speciális táboraiban. Amikor kiengedték a német hadifogságból, hadifoglyokat küldtek oda. 1941 októberétől 1944 márciusáig 320 4 volt hadifogoly ment át ellenőrzésen ilyen speciális táborokban. Ráadásul ezekben a táborokban nemcsak ellenőrizték az embereket, hanem a volt hadifoglyok is visszaadták erejüket. A túlnyomó többség sikeresen kiállta a próbát, és a fegyveres erők, az NKVD csapatok rendelkezésére került, vagy ipari és mezőgazdasági vállalkozásokba került. Az igazoltatásnak alávetettek mindössze XNUMX%-át tartóztatták le.

Miután a Vörös Hadsereg nagy, sikeres offenzívákat kezdett végrehajtani, és a háborúban gyökeres változás következett be, a korábbi hadifoglyok ellenőrzésének megközelítése még liberalizáltabbá vált. Elrendelték, hogy csak "a szovjetellenes tevékenység gyanúja miatt komoly adatokkal rendelkező személyeket" küldjenek a speciális táborokba. Ennek eredményeként a többség számára egy gyors ellenőrzés egy nap alatt elvégezhető. A front körülményei között sokszor igazoltatás nélkül is sikerült. Tehát a 21. hadsereg parancsnokának, M. I. Chistyakovnak az emlékiratai szerint Gumrak hadifoglyok táborának bizonyult. A volt foglyokat felöltöztették, patkolták, etették, 10-15 nap pihenőt és kezelést kaptak, majd 8 ezer főt választottak ki belőlük és 8 zászlóaljat alkottak, amelyeket felfegyvereztek és hadosztályokhoz küldtek. 1944 novembere óta az Állami Védelmi Bizottság rendelete legalizálta azt a gyakorlatot, hogy az NKVD speciális táborait megkerülve a szabadon engedett hadifoglyokat katonai egységekre küldik.

Megjegyzendő, hogy a fronton a korábbi hadifoglyokhoz való hozzáállás teljesen normális volt. A háború után az embereket fogságra rótták, de csak személyes szinten. Ennek oka a szörnyű háborút túlélők súlyos pszichés traumája volt, gyanakodtak a „másik oldalon” állókra. Az állam nem üldözte a volt foglyokat. A Kreml ezt a témát már 7. július 1945-én lezárta, amikor megjelent az „A náci Németország felett aratott győzelemmel kapcsolatos amnesztiáról” szóló rendelet. E rendelet szerint még a kollaboránsok egy része is kegyelmet kapott (a befejezetlen náci cinkosok még mindig a balti államokban és Ukrajnában emlékeztetnek magukra).

Érdekes tény, hogy a liberálisok és az emberi jogi aktivisták által szeretett Gorbacsov és Jelcin elárulta a volt szovjet hadifoglyokat. A háború után Németországnak jóvátételt kellett fizetnie a Szovjetuniónak. A megállapított jóvátételi volumen az NSZK és az NDK között oszlott meg. A Német Demokratikus Köztársaság már az 1960-as évek elején kifizette a részét. Az NSZK pedig a Szovjetunió ellenségeinek táborában rendkívül lassan fizetett, és az 1980-as évek végére az esedékesnek valamivel több mint felét fizette. Gorbacsov elengedte az NSZK adósságának fennmaradó felét, bár a „peresztrojkához” kapott kölcsönök egy részét visszafizették volna.

Hamarosan az európai emberi jogi aktivisták gondoskodtak arról, hogy Németország kártérítést fizessen mindazoknak, akiket a nácik munkába hurcoltak és koncentrációs táborokban tartottak. Kezdetben európaiakról volt szó, de aztán a gyakorlatot kiterjesztették a volt Szovjetunió polgáraira is. Logikus volt azt feltételezni, hogy az orosz kormány állami bizottságot hoz létre, amely biztosítja, hogy minden áldozat kártérítést kapjon. Oroszországban azonban maguknak a német foglyoknak kellett bizonyítaniuk, hogy munkába kényszerítették őket, éheztek és keményen dolgoztak. Ráadásul a volt hadifoglyokat sem vették bele az áldozatok számába. Az orosz hatóságok egyetértettek abban, hogy a hadifoglyokat nem jár kártérítés. A megfelelő kormányközi megállapodást az Orosz Föderáció 20. március 1993-án írta alá Németországgal. Ezt az árulást pedig a kormány követte el, amely rendszeresen rágalmazta a szovjet múltat ​​és főleg Sztálin korszakát.
Szerző:
102 megjegyzések
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. Szahalin
  Szahalin 21. június 2012. 09:31
  +22
  Köszönöm a cikk szerzőjének.
  Csak érdekes, hogy államunk meddig szar a saját fejére, engedve, hogy polgárait mindenféle Hruscsov-Gorbacsov-Jelcin baromságokkal tömjék. Hazánkban véleményem szerint már régóta esedékes a Btk.-módosítások bevezetése, hogy magukhoz vonzzák azokat a személyeket, akik tudatosan hamis, Szülőföldünket károsító információkat terjesztenek.
  1. wk
   wk 21. június 2012. 14:35
   +15
   kicsit eltér a témától, DE .... a minap egy európai bíróság hamis iratokat ismert el Gorbacsov és Jakovlev által a lengyel tisztek kivégzéséről.... milyen mélyre süllyedtek ezek a baromságok a hatalmi harcban!? . .. a goebelsi hamisítványt használták az anyaország becsmérlésére!... google - megtalálod.
   1. Szahalin
    Szahalin 21. június 2012. 15:12
    +4
    Ez ugyanabból az operából származik, ahol a háborúkat a büntetődoboz nyerte meg, és a németeket kizárólag ezzel a hússal töltötték fel. Arról, hogy mint mindig, a géppuskás csapatokkal rendelkező NKVD-tisztek seregként álltak... Arról, hogy a fogságból mindenki egyenesen a Gulágba ment.. És arról, hogy mennyi ember van ezekben a Gulágokban, és kb. a kivégzések száma Sztálin alatt ... de amit mondok , az teljes hazugság .
    1. Egyetemi tanár
     Egyetemi tanár 21. június 2012. 16:35
     -7
     És te megmondod nekünk az igazat. Áss át az archívumban, és hozd napvilágra ezeket a „demokratákat”.
     1. makrus
      makrus 21. június 2012. 17:22
      +5
      Igen, mintha már rég meg lett volna írva minden, mindenki azt lát, amit akar. Itt Bondarchuk, a "Stalingrad" eltávolítja, a "Citadella" hazafias filmnek tűnik számunkra http://www.nakanune.ru/articles/15804. A foglyokról vannak konkrét dokumentumok, ahol például Sztálin kezében az van írva, hogy "visszaállítani a rangot, nem sérteni a szolgálatot". Bár én negatívan viszonyulok Szamszonov elvtárshoz, minden cikke hasonlatos a propaganda röplapokhoz. Valójában nincs bennük elemzés.
      A genfi ​​egyezményről, a holokauszt és a fasizmus egyéb bűneinek hátterében számomra úgy tűnik, hogy egy teljesen liberális hinni fog a hadifoglyok bizonyos jogainak betartásában. A szlávok, németek csak rabszolgaként vagy műtrágyaként voltak érdekeltek.
      Befejezésül annyit szeretnék hozzátenni, hogy sajnos más fejlemény nem is történhetett. És nincs alternatívája ennek a több százezer fogolynak és halottnak. 1941-ben a Szovjetunió semmilyen módon nem tudta megállítani a Wehrmachtet.
     2. Lech e-mine
      Lech e-mine 22. június 2012. 04:33
      +3
      PROFESSZOR ITT AZ IGAZSÁG SZÁMÁRA – A SZOVJET HADERSÉG RAGASZTOTT KATONAI NÉMETEK ÁLTAL KÍNÁLT.
      1. Egyetemi tanár
       Egyetemi tanár 22. június 2012. 12:01
       +1
       A németekről már írtam: azért, amit tettek, nem fogságba kellett volna ejteni, hanem a helyszínen lelőni.
       1. grenz
        grenz 23. június 2012. 07:58
        +2
        Amikor Sztálint tájékoztatták Zoja Koszmodemyanszkaja petriscsevói kivégzéséről, tisztázta, hogy a katonák melyik része követte el. 332. gyalogezred. Azt a parancsot kapták, hogy semmisítsék meg. És végül is az utolsó katonáig pusztítottak. A németek reakciója megfelelő volt. A kivégzettek hátterében különösebben nem fotózták őket. És a hadifoglyok számára - bármilyen egyezményt is fogadunk el - a szlávok úgyis elpusztulnának. Más hitűek vagyunk. A katolikusok és mások mindig is intoleránsak voltak az ortodoxiával szemben. Nézze meg a nemzetközi ünnepeket bármelyik szervezőben - szinte semmi sem esik egybe Oroszországgal. Főleg az egyháziakat. Most építjük a "kapitalizmust", de miért kezdtek el jobban bánni velünk? Hányan vagyunk börtönökben szerte a világon? És hogyan kezelik őket?
    2. wk
     wk 21. június 2012. 17:05
     +4
     Idézet: Szahalin
     Igen, és az emberek számáról ezekben a Gulágokban, és a Sztálin alatti kivégzések számáról... de hogy mit mondjak, az teljes hazugság.

     Kezdjük azzal a ténnyel, hogy a GULAG szót a nyugati hírszerző szolgálatok kiragadták a szövegkörnyezetből, és Szolzsenyicin (beszélő vezetéknév) sci-fi író közreműködésével aktívan belenevették... valójában egy ilyen kifejezés jelentéktelenre is létezett. időszak az OGPU - NKVD idejétől ... a politikusok nagy része már kolóniában megkapta a státuszt munkamegtagadás miatt, vannak még ma is ilyen refunyikok, de aztán kaptak egy cikket a hatalomnak való ellenállásért és automatikusan lettek politikai, és a Hruscsov alatti tömeges rehabilitáció során a bûnözõk elhagyták a börtönöket, és ráadásul a rehabilitált státuszt használták.... igen, azt mondani, hogy .. Közel 40 éve a fiatalok agya szennyezett.
  2. Luginin
   Luginin 21. június 2012. 19:59
   +3
   teljes mértékben támogatom.

   Ennek ellenére feloldják az akkori dokumentumok titkosítását, és publikációt adnak, hogy minden történeti forrásban eltüntessenek minden pletykát és helyes számítást végezzenek. Főleg az oktatási programban. De hogy ez milyen hamar megtörténik, el sem tudom képzelni... Például ma a hírekben megmutatták, hogy egy másik temetkezési hely a polit. elfojtott. És azt mondták, hogy ma az NKVD-dokumentumok többsége titkosnak minősül. Hány évig lesznek még titkosak, mi van bennük?
   1. tehotdeloren
    tehotdeloren 22. június 2012. 16:40
    0
    Tehát amikor peresztrojkáztak, azt mondták, hogy az összes archívumot feloldják, de a valóságban még inkább titkosítottak.
    1. Alekszej garbuz
     Alekszej garbuz 22. június 2012. 23:42
     0
     Ki áshat most az archívumban, amikor nem fizetnek nagy pénzt?És hiába keresgélni a Szovjetunió elleni kompromittáló bizonyítékokat a Moszkvai Régió Levéltárában – csak az az igazság, ami ott tükröződik, ha Ser Gorby és az ő az elvtársak nem dolgoztak.Ha csak azért is, hogy elferdítsd az összes tényt,akkor el kell küldened Novodvorszkaját.Bármit ingyen talál.
   2. grenz
    grenz 23. június 2012. 08:08
    0
    A hruscsovi olvadás idején mindezeket a dokumentumokat közzétették. A könyvtárak gyűjteményében helyenként megtalálhatóak. De a 90-es években Jelcin parancsot adott ki az ilyen jellegű könyvek megsemmisítésére. Egyébként ezek a könyves "lövő" listák több tízezer példányt tettek ki. A németek kevésbé égtek, amikor hatalomra kerültek. És ezek után milyen tényeket szeretnél tudni? Hogy Chubais visszalépett a hatalomból? Csak azt teszik közzé, ami egy nagy állam összeomlását indokolja.
 2. kotdavin4i
  kotdavin4i 21. június 2012. 09:42
  +7
  Köszönöm szépen a cikket. Ezeket a tényeket meg kell tanítani a gyerekeknek az iskolákban, és hangoztatni kellene a központi televízióban – különben olyan filmeket készítenek, mint az „Én a Szovjetuniót szolgálom”, és megpróbálják betolni a tévébe.
  1. Hamdlislam
   Hamdlislam 21. június 2012. 10:52
   +6
   Egyetértek veled, kedves kotdavin4i kolléga. A cikk hasznos.
   A cikk szerzője azonban hibázott benne:
   A német fogságban az első világháború teljes időszaka alatt a hadifoglyok 3,5%-a halt meg éhen és betegségekben.

   Lehetséges, hogy az elfogott RIA-tisztek között ilyen százalékos veszteség volt, mivel a karbantartásuk elviselhető volt. De a fogságban lévő közlegények és altisztek közül a németek csaknem egyharmadát megölték. Tehát a császári Németország németei nem mentek messze a hitleri Németországtól.
 3. Tirpitz
  Tirpitz 21. június 2012. 09:55
  +4
  Ukrajnában Németország 250 német márkát fizetett mindenkinek, aki olyan dokumentumokat nyújtott be, amelyek azt állították, hogy Ostarbeiter, az emberek valóban pénzt kaptak.
 4. Egyetemi tanár
  Egyetemi tanár 21. június 2012. 10:41
  -15
  Ráadásul ezekben a táborokban nemcsak ellenőrizték az embereket, hanem a volt hadifoglyok is visszaadták erejüket.

  Közvetlenül a Krím-félsziget szanatóriumaiban.
  Köszönöm elvtárs. Sztálin a szovjet hadifoglyok érzékeny gondozásáért. A Gulag pedig "liberális szovjetellenes propagandisták" fikciója...
  1. Evrepid
   Evrepid 21. június 2012. 14:05
   -2
   Aha! Ott javították az egészségüket... :)
   Egy ilyen egészségtábor :) És a polgárok, kapásból vagy szélhámosból, kirúgtak az "egészségügyi" táborból!
   Iskolázatlan! Az egyik: Nem mosott Oroszország! Egészségi állapotát a táborok javították, rúgott. :)

   És küldtek leveleket a fogságból, és kidobták a rokonokat, hogy mindenki elől elrejtse, hogy a fia / apa / testvére él, és "halandó" járadékot kíván kapni, hogy megtévessze szülőföldjét! :)

   Általában ez a cikk nem túl jó nekem, a probléma helyzetének elemzésével ... stb.

   Ez személyes vélemény!
   1. Evrepid
    Evrepid 22. augusztus 2012. 15:41
    0
    Akik rosszat tesznek a tudatlanságuknak!

    A nagymamám haláláig egy fillér segítséget sem kapott fia, nagybátyám számára a háborúban...

    Ahogy én értem. mit gondolsz, hogy büszkeségéből visszautasította az állam javára?
  2. sapulid
   sapulid 21. június 2012. 14:50
   -14
   Professzor, tudja, ugyanezt vettem észre, mielőtt még olvastam volna. Csak a számok, véleményem szerint, a lámpásból.
   Ilyen ütemben 10 év múlva azt fogjuk olvasni, hogy ezek olyan üdülőhelyek voltak, ahol SZTÁLIN MAGA tálalt fel meleg ételt a nyaralóknak :))) Borzasztó, hogy ez a hazugság megtelepszik a fiatalok fejében. A fasizmus feletti Győzelmet maguknak tulajdonítva a kommunisták hiányolják, hogy a golyók a többségnél, párton kívülieknél mentek golyó alá, és harcoltak a hazájukért. Aki a támadás során nem kiáltotta "Sztálinért", az aztán "szanatóriumokban" kiáltott. Ahogy a szüleink mondták, fiatal árvák lévén élő kártevő szülőkkel: "Köszönjük Sztálin elvtárs a boldog gyermekkorunkat!"
  3. phantom359
   phantom359 21. június 2012. 15:10
   +7
   Egyetemi tanár,
   Tisztelt ellenfelem, azt, hogy Gorbacsov áruló és szajha, nem kell senkinek elmondani, ezt épeszű emberek már tudják. Köszönöm, mondanom sem kell. Egy dologban igaza van a szerzőnek, hogy nem volt minden olyan rossz, mint ahogy a moziban bemutatják, nem Krím, de Auschwitz sem biztos. Mindig voltak túlkapások, mindenkor, beleértve a szeretett Egyesült Államokat is, és különösen Izraelben az ellenségeskedés időszakában. Egyszerűen undorító igazolni a nácikat a rabokkal szembeni brutális bánásmódban. Ezért le kell őket lőni, mint a veszett kutyákat. (Amit a táborokban látottak után a szövetségesek csináltak, és teljesen megértem őket) A Gulag már annyira elfáradt, hogy már csak beteg. Az amerikaiak sem jobbak, és ki találta fel a koncentrációs táborokat – civilizált urak az angol-búr háború alatt, és az ott élő emberek semmivel sem rosszabbul pusztították el, mint a nácik, talán nem is olyan kifinomultan. És általában, mit fektetnek be a nyugati apologéták a civilizáltság fogalmába? Fogd csak, és nézd meg, mit csinálnak az amerikaiak a foglyokkal. Gulag, csak pihen. Különösen megdöbbentett a halottak gúnyolódása. Általában király nélkül a fejemben.
   1. Egyetemi tanár
    Egyetemi tanár 21. június 2012. 16:41
    -4
    beleértve a szeretett USA-ban és különösen Izraelben

    És itt vannak? Lesz egy cikk az amerikai foglyokról, amit meg kell vitatni.

    Egyszerűen undorító igazolni a nácikat a rabokkal szembeni brutális bánásmódban. Ehhez le kellett őket lőni, mint a veszett kutyákat.

    A németeket egyszerűen nem kellett fogságba ejteni, hanem a csatatéren hagyni, hogy etessék a varjakat.

    Fogd csak, és nézd meg, mit csinálnak az amerikaiak a foglyokkal. Gulag, csak pihen.

    Igen, még ha foglyokat is esznek vacsorára, ez cseppet sem igazolja a sztálini rezsim bűneit. ezeket az amerikaiakat neked adták, akármit is mondanak, biztosan makacsok vagy zsidók lesznek.
    1. Lech e-mine
     Lech e-mine 22. június 2012. 04:42
     0
     de az elégedett Fritz csodálja a munkájukat (az akasztott VÖRÖS HADEREDŐK)
    2. tehotdeloren
     tehotdeloren 22. június 2012. 16:47
     0
     Tisztelt Professzor! Egy hordó mézbe mindig légyet kell tenni. És ha Sztálinról szól, akkor az a benyomásom, hogy akkoriban éltél, és mindent a saját szemeddel láttál ...
    3. phantom359
     phantom359 23. június 2012. 23:05
     0
     Egyetemi tanárÖsszehasonlítást adtam a legdemokratikusabb rendszerekkel, hogy ne mondogasd, milyen rosszak vagyunk. Ami Sztálin bajait illeti – az Irgun zvai leume legényei és a Moszad, mi a jobb? Nem kell válaszolnod.
     1. Egyetemi tanár
      Egyetemi tanár 24. június 2012. 09:15
      -3
      Miért nincs válasz. A MOSSAD különösen tetszett. Ha jól tudom, a MOSSAD egyetlen állampolgárát sem ölte meg (még Vaanunut sem). Van más információja? (költői kérdés)
   2. makrus
    makrus 21. június 2012. 17:32
    +1
    Egyszerűen nem értem ezeket a mínuszokat, ki teszi ezeket olyan emberekre, akik tényleg hisznek abban, hogy az emberek javították az egészségüket a GULAG-ban? bolond
  4. Lech e-mine
   Lech e-mine 22. június 2012. 04:40
   +1
   ÉS EZ EGY NÉMET TÁBOR EGY JÓ HANGULATÚ CIVILIZÁLT NÉMET, úgy döntött, hogy megmutatja az oroszoknak (disznók, ahogy gondolja) erejét.
  5. Kibb
   Kibb 22. június 2012. 13:32
   0
   Idézet: professzor
   Közvetlenül a Krím-félsziget szanatóriumaiban.
   Nem egészen értem, úgy tűnik, hogy zsidó vagy, mind megkaptad a pénzt, függetlenül attól, hogy az ukránok oroszok vagy zsidók, a többi kérdés az ukrán kormányhoz szól
  6. grenz
   grenz 23. június 2012. 08:22
   +1
   Pontosan. A Gulág egyik hosszú életű (91 éves, tiszta emlékű) az egész háborút ott töltötte (A KÖNYVTÁRBAN), bár 5 alkalommal felajánlották neki, hogy fegyverrel a kezében védje meg a Hazát. Megtagadta az ilyen megtiszteltetést. Mint más dolgokban és a tolvajok a törvényben. Senkit sem küldtek erőszakkal a frontra. És ha ilyen büntető zászlóaljak alakultak, akkor csak önkéntesekből. És ez egy másik történet. Nem kényelmes. Nem tartozik a MINDEN fősodrába.
 5. számszeríj
  számszeríj 21. június 2012. 10:42
  +7
  kotdavin4i,
  Erről a "filmről" egyébként tudtommal akkoriban a "dolgozó népet szolgálom" kifejezést használták.
  1. Lech e-mine
   Lech e-mine 22. június 2012. 04:46
   0
   És OTT VAN boldog Fritz, aki csodálja munkájukat - a VÖRÖS HADEREG akasztott tisztjei.
 6. morpekh
  morpekh 21. június 2012. 10:43
  +7
  Végre kiderül az igazság. Az idő mindent a helyére tesz.
 7. rennim
  rennim 21. június 2012. 10:46
  +10
  Olvastam az elfogott veteránok emlékiratait. Mindannyian igazoltak, és a Vörös Hadsereg soraiban szolgáltak. Nekünk is volt egy a faluban. Egyikük sem említette a sztálini táborokat... Néhányat nem is ellenőriztek. Mindenki ismeri a fasiszta hóhér történetét, aki a "fogság" után a Vörös Hadseregben kötött ki ...
 8. laurabalur
  laurabalur 21. június 2012. 10:47
  +6
  Igen, 250 márka csak AZ a pénz, amivel be lehet fogni a beteg öregek száját!
  1. Tirpitz
   Tirpitz 21. június 2012. 12:22
   +2
   Ez a 90-es években volt, aztán Ukrajnában egy ilyen seggfej, de hát az öregek imádkoztak ezért a pénzért. A kuponok minden nap leértékelődnek.
   1. Evrepid
    Evrepid 21. június 2012. 14:07
    +4
    És az Orosz Föderációban nem voltak hajlandók megkapni ezt a pénzt, és megjegyzem, nem a polgárok, hanem a vezetés
 9. CVX
  CVX 21. június 2012. 11:08
  +2
  Nem valószínű, hogy az a mítosz, hogy a német hadifogságból szabadult katonákat és tiszteket azonnal sztálinista táborokba kergették, annyira népszerű, mint amilyennek a szerző látja. Sokkal népszerűbbek azok a tények, amelyek arról szólnak, hogy a háború után a volt szovjet hadifoglyokat hogyan küldték táborokba.
 10. borisst64
  borisst64 21. június 2012. 11:16
  +9
  A "Négy tanker és egy kutya" című filmben Guslik a Wehrmachtban szolgált, de táborok és NKVD nélkül a lengyel hadseregben szolgál. A film lengyel, nem kell itt hazudniuk.
  Olvastam egy katona emlékiratait, emlékszem, hogy a felderítő iskola helyén töltötte az éjszakát, és életben maradt, mert kora reggel útnak indultak. Egy óra múlva pedig az iskola teljes személyzetét megsemmisítette egy légiriadó, az egyik kadétról kiderült, hogy áruló a beszervezett hadifoglyok közül.
  Ellenőrizni kellett azokat, akik elhagyták a frontot, de az emberekben megbíztak. A kínzásról pedig szerintem azok beszélnek, akiknek megbélyegzett a szösz.
  Nemrég hallottam egy barátom történetét - "Sztálin egy szörnyeteg, a családomat elnyomták, egy rokonát pedig elűzték Németországba, gazdagon felöltözve, jóllakottan és ékszerben érkezett" Vond le a következtetéseket!
 11. Roman Dmitrijev
  Roman Dmitrijev 21. június 2012. 11:24
  +4
  Idézet: professzor
  Közvetlenül a Krím-félsziget szanatóriumaiban.
  Köszönöm elvtárs. Sztálin a szovjet hadifoglyok érzékeny gondozásáért. A Gulag pedig "liberális szovjetellenes propagandisták" fikciója...

  Olvassa el figyelmesen a cikket. A hadifoglyokat speciális táborokban tesztelték. Ha valakit árulásért ítélnek el, mit javasolsz vele? Megjutalmazni és hazaengedni? És a múlt vagy a frontra ment, vagy haza. Ne feledje, hány későbbi fasiszta bűntársat azonosítottak még a 80-as évekig.
  1. Egyetemi tanár
   Egyetemi tanár 21. június 2012. 11:43
   -7
   Ha valakit árulásért ítélnek el

   Akkoriban a fogságban tartást már árulásnak tekintették. "Miért nem harcolt az utolsó leheletig, és megadta magát?"
   Olvastam egy hadifogoly emlékiratait, hogyan kínozták meg őket a nácik, és hogyan jött rá később az NKVD, hogy miért nem lőtte le magát. Leírta, hogy ahhoz, hogy lelője magát egy háromvonalzóról, le kellett venni a bakancsot, a particsapatot, és a ravaszt meghúzásához lábujjával maga felé kell irányítani a csövet. És ez mind a csatában, amikor a harcosnak van lőszere, és szinte lőszer nélkül vetették be őket a csatába.
   Hogy volt fogság, még a rokonok jelenléte is a megszállt területen szinte bűncselekménynek számított.
   Emlékszem, a BC5 nukleáris tengeralattjáró parancsnoka elmondta, hogy anyósa eljön Gadzsijevóba, vegye el és írja be a kérdőívbe, hogy "a megszállt területeken volt". Először is, nem adtak neki belépőt, annak ellenére, hogy a háború alatt 10-13 éves volt, ezért hurcolták a különleges tisztjeit, és mindenféle csúnya dolgot vittek be a személyi aktájába.
   1. Prometey
    Prometey 21. június 2012. 12:48
    +5
    Egyetemi tanár
    Hagyd abba a hülyeségeket. A hadifogságból elmenekültek vagy visszatérők 90%-a visszatért a KA soraiba. Dédapámat kétszer elfogták, kétszer megszökött - soha nem volt "táborban", a szükséges ellenőrzések után - visszahelyezték a szolgálatba, és a büntetőzászlóaljakról sem árult el semmit. Hagyd abba a történelem pletyka tanulmányozását.
    1. Evrepid
     Evrepid 21. június 2012. 14:16
     +2
     Elképesztő dolgokat mesélsz, úgy tűnt, hogy a nagyapám az őrségben volt, de a különítmény mesélt a sorompókról, hogyan űzte ki őket a lövészárokból a mezőre ...
    2. Egyetemi tanár
     Egyetemi tanár 21. június 2012. 16:42
     -8
     1. Szóval szerencséje volt.
     2. Sztálinból így nem lehet Teréz anyát csinálni, és az utóbbi időben sokan nem is próbálkoztak ezzel. Még mindig vannak, akik csak úgy átmentek a táborokon. És ez nem pletyka. Korábban a szovjet hatóságok sem szerettek emlékezni a sorompókkal kapcsolatos különítményekre, de nem lehet elrejteni egy zsákot egy zsákban.
     1. Oleg0705
      Oleg0705 21. június 2012. 20:24
      +1
      Idézet: professzor
      Korábban a szovjet hatóságok sem szerettek emlékezni a sorompókkal kapcsolatos különítményekre, de nem lehet elrejteni egy zsákot egy zsákban.


      Az őrület erősödik, professzor, mikor hagyja abba végre a liberális hülyeségeket? A honlap látogatójának hozzászólásához ragaszkodom →

      Ordnung RU 28. február 2012. 16:48

      A különítmények olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a rend helyreállítását a harcoló hadsereg közvetlen hátterében. Valójában katonai terepparancsnokságokról van szó, amelyekben főként a határ menti csapatok katonák dolgoznak. A Wehrmacht analógja, a Feldgendarmerie egységei, a funkciók körülbelül ugyanazok.
      1. CC-20a
       CC-20a 22. június 2012. 03:31
       0
       Idézet: Oleg0705
       professzor mikor hagyja abba végre a liberális hülyeségeket?

       Soha!mert ő ez a liberális hülyeség
   2. Evrepid
    Evrepid 21. június 2012. 14:14
    -1
    Teljesen! Kénytelen voltam megírni, hogy egyik rokon sem volt a megszállásban! Bár voltak nagymamák és szülők (apa és anya), bár 2, 4 évesek voltak... De a tény az arcon van, ahogy mondják.
    És ne adj isten kiírni, hogy a megszállásban voltak, pártjegy az asztalon, komszomoljegy az asztalon, stb.

    Le a tisztikarral... általában: "A nép ellensége!" azok. az ország lakosságának felét automatikusan a nép ellenségének nyilvánították.
    1. Vlaleks48
     Vlaleks48 22. június 2012. 17:18
     0
     Felnőttek és mindenféle x ... meztelen, az OBS ügynökségtől (az egyik nő azt mondta). Nagymamám, anyám és nagynéném a megszállt területen voltak, majdnem Németországba jutottak, a színpad alatt elmenekültek, hazatértek.
     Azt hiszed, most nem tudnak élni?
     Anya a szovjet állami bankban dolgozott, majd különféle intézményekben.
     Apja 1946-ban vette feleségül, katonatiszt volt, a párt tagja.
     Ön szerint ott az MGB-ben.
     Inkább higgy el minden hülyeséget!A feleségem,párttag és az anyja a megszállt területen volt,de ha úgy lenne,hogy "goebelek" hazudnak akkor az emberek fele,vagy még több is megfosztaná a jogait.
     Különösen megdöbbentett az az információ, hogy 26,6 millió ember és 14,6 millió civil halt meg a Nagy Honvédő Háborúban!
     Honnan jönnek ezek a számok?!
   3. tehotdeloren
    tehotdeloren 22. június 2012. 16:54
    +2
    Hogy volt fogság, még a rokonok jelenléte is a megszállt területen szinte bűncselekménynek számított.
    Emlékszem, a BC5 nukleáris tengeralattjáró parancsnoka elmondta, hogy anyósa eljön Gadzsijevóba, vegye el és írja be a kérdőívbe, hogy "a megszállt területeken volt". Először is, nem adtak neki belépőt, annak ellenére, hogy a háború alatt 10-13 éves volt, ezért hurcolták a különleges tisztjeit, és mindenféle csúnya dolgot vittek be a személyi aktájába.

    Tehát Ön, professzor, maga válaszolta meg a kérdést: "Ki találta ki ezt a kérdést a kérdőívben, azok, akik a második világháború alatt harcoltak, vagy akik hátul ültek, majd átvették a hatalmat?" Vagy megint Sztálin a hibás mindenért.
   4. grenz
    grenz 23. június 2012. 08:43
    -1
    És most miért nem kérdezik meg, hol voltál 1991 augusztusában? És hogy most nem fogadtak el törvényeket a volt köztársaságokban - ne vegyenek fel olyanokat, akik együttműködtek a szovjet kormánnyal. Vagy nem trombitálsz minden kereszteződésben, hogy "Atu azok, akik a pártban és a Komszomolban dolgoztak!!!". Nem, valljuk be – nemzeti hagyományunk a múlt átkozása.
    És a számszeríjról szóló eligazításáról. Nos, egy patront lehetett találni. Ön szerint, mivel az NKVD harcosainak gépfegyvere volt, pontosan ezért nem adták meg magukat, hogy könnyebben lőtték le magukat? Nos, professzor, ön adja. Láttam utasításokat a modern hadseregben, hogyan készíts magadból számszeríjat, és ne menj börtönbe. De ezek az emberek nem írtak történelmet. Valahogy nem szilárd emlékezni a "hódításaikra".
 12. Római 3671
  Római 3671 21. június 2012. 11:33
  +13
  Kedves elvtársak, gratulálunk! Idén június 20

  Az Európai Bíróság (egyébként nem a legruszofilebb szervezet) koholtnak ismerte el a Katyn elleni vádemelést.

  A legfrissebb adatok szerint az Európai Bíróság egyetlen éve nem tárgyalt ügyét folytatták. A 90-es években a Szovjetunió első és utolsó elnöke, Mihail Gorbacsov hivatalosan kijelentette a Szovjetunió, és különösen Joszif Sztálin hibáját a katyni ügyben.

  Hivatalosan úgy vélték, hogy a 40. század 1,8-es éveiben több tízezer lengyel tisztet lőttek le. Valójában azonban mintegy 176805 ezer emberi holttestet találtak. Mihail Gorbacsov nyilvánosan megismételte Goebbels szavait, hogy a Szovjetunióra hárítják a felelősséget a bűncselekményért, és megerősítő dokumentumokat mutattak be. Pont azokat, amelyeket annyi éven át makacsul ráztak az orrunk előtt. Ugyanezek a Rosarchive weboldalán is felkerültek. Pontosan azok, amelyek alapján Putyin globálisan paraffinozott a térdén (http://grani.ru/Politics/Russia/m.XNUMX.html), és a kézi gondolatmenete alattomos döntést hozott a Szovjetunió hibájáról. Az Európai Bíróság alapos vizsgálata kimutatta, hogy a dokumentumok teljesen koholtak.
  Szakértők szerint a Hitler-ellenes koalíció résztvevőinek összetűzése érdekében a nácik valójában lelőtték az elfogott lengyeleket. A Szovjetunió ártatlanságát az Európai Bíróság megerősítette. A történelmi vádakat ejtették, a lengyel családok pénzügyi követeléseit pedig elutasították.
  És most itt az ideje követelni Lengyelországtól, hogy bánjon meg több mint 200 ezer orosz fogoly meggyilkolását, megkínzását és éheztetését 1918 1925 óta, valamint fizessen kártérítést és állítson emlékművet a lengyel népirtás áldozatainak. Aztán kiabálnak a mi bűnünkről, de szemérmesen hallgatnak Lengyelországról, arról, hogyan képezték ki ulánusaikat a foglyul ejtett oroszok vágására...

  Történelmi háttér

  1938-ban Lengyelország aktívan együttműködött Németországgal a megszállt európai területek felosztása érdekében. Cserébe a lengyelek több mint 350 ezer embert készítettek fel a Szovjetunióval vívott háborúra. Lengyelország fő feladata az volt, hogy "egész Oroszország elpusztítása". Ennek eredményeként a megállapodás szerint a lengyeleknek egészen Leningrádig ki kellett volna vonniuk a Szovjetunió északi területeit, de ez nem sikerült, nem nőtt össze. Hitlernek nem volt szüksége ilyen szövetségesekre. Szeptember 1-jén pedig Németország megtámadta Lengyelországot. Szeptember 17-én csapataink bevonultak Nyugat-Ukrajnába és Nyugat-Belaruszba. Aztán a szovjet csapatok 200 ezer lengyelt fogtak el, a közkatonákat hazaküldték.
  1. Andrej-001
   Andrej-001 21. június 2012. 13:12
   +4
   újszerű, ha nem nehéz, linkelheti ezt a döntést - hasznos, ha a gyerekek az iskolában indokoltan elmondják.
  2. Ghen75
   Ghen75 21. június 2012. 13:17
   0
   gyakrabban olyan folyamatokat jó , sőt részletes magyarázatokkal minden TV rádiócsatornán és a sajtóban
  3. Wrangel báró
   Wrangel báró 21. június 2012. 14:07
   0
   döbbent! A lengyelek több száz éven át arról álmodoztak, hogy orosz és ukrán földek feletti hatalommal rendelkeznek. Én magam hittem Katynről, most nem tudod, kinek higgy!
 13. Bandera
  Bandera 21. június 2012. 12:20
  +8
  Nagyapámat, egy közönséges KA-t 1941-ben elfogták, miközben átkelt az oszlopon, elmenekült, és a sajátjához ment. Befejezte a háborút Ausztriában.

  Amikor a háború után az NKVD különleges rendőrei hazajöttek érte, mert feljelentették, hogy nagyapja fogságban van. 2. fokozatú dicsőségrendű egyenruhát öltött, kiment hozzájuk az utcára. Megnézték, nem szóltak semmit és elmentek.

  Vond le a saját következtetéseidet.
  1. Igarr
   Igarr 21. június 2012. 15:29
   +7
   Nagybátyám 1942-ben Sztálingrád mellett esett fogságba.
   Hat hónapig volt ott.
   A hadművelet következtében felszabaduló és csak a szűrési tábor után - ismét a csapatok közé. Befejezte a prágai háborút, és a háború után még két évvel aknamentesítést végzett a leningrádi régióban.
   És a fogságról - nem tudott beszélni. Fulladás.
   A háborúról is - nem bírtam beszélni.
   És semmi megtorlás.
   Következtetések ... következtetések a cikkben.
   1. Lech e-mine
    Lech e-mine 22. június 2012. 04:56
    -2
    Fritz bottal irányítja a NÉMET PÉLDA RENDET a hadifoglyok között.
 14. inkább73
  inkább73 21. június 2012. 12:26
  +3
  Tájékoztató cikk. Egészen a közelmúltig másként gondoltam...
 15. iwanniegrozny
  iwanniegrozny 21. június 2012. 12:30
  +1
  A negyedik bekezdésben a „Továbbá meg kell jegyezni, hogy a Genfi Egyezményt aláíró államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a fogvatartottakkal normálisan bánjanak, függetlenül attól, hogy országaik aláírták-e az egyezményt vagy sem…” a „saját országaik” helyett " "egyéb"-et kell írni.
 16. iv_an
  iv_an 21. június 2012. 12:53
  +2
  Nálunk mindig így van. Az új kormány megjelenésével megkezdődik a történelem levelezése. És ez mindig is így volt és mindig is így lesz. De az igazság valahol még mindig ott van. És csak vita és vita fedheti fel.
 17. Chernomor
  Chernomor 21. június 2012. 12:56
  +7
  vegyes érzelmek a cikkből .. nagyon vegyes, már ezért is regisztráltam ide... magát az egyik dédapámat még 1941-ben fogták el a Brjanszki régióban, majd egy tároló táborba hajtották valahol Brest mellett, ott előztek 300 ezret és ott pácoltak fél évig abszolút etetés nélkül, majd a túlélőket elküldték a németekhez szenet vágni a bányákba, ahol 000 tavaszáig vágták...majd a jenkik elengedték és utána azonnal elment szenet vágni már a Komi SZSZK-ba, ahol felaprította annak 1945 évesét
  1. iv_an
   iv_an 21. június 2012. 13:07
   +1
   Minden helyes. A második világháború idején a németek megpróbáltak önkénteseket toborozni, akik a hadifogolyok össztömegéhez képest bizonyos kiváltságokkal rendelkeztek. Elnézést, úgy tűnik, a dédnagyapád is ezek közé tartozik.
   Komi után pedig életben maradt. És az akkori 5 éves cikk nem volt "szigorú"
   1. Chernomor
    Chernomor 21. június 2012. 13:16
    +1
    nem igaz, ó, nem igaz... milyen önkéntesek? Vicces vagy... miért maradtál életben - de azon gondolkozol, hogy miért, pontosabban hogyan így... és 5 évig abszolút mindenki, aki a munka-koncentrációs táborokban dolgozott, megkapta... ha ő maga nem követelte a jenkiktől a szovjet oldal áthelyezését, de csak csendben várták a sorsát, csak 1953-ban engedték volna szabadon
  2. loc.bejenari
   loc.bejenari 21. június 2012. 13:11
   +2
   igen, kit érdekel
   ha 41 évesen könnyen népellenségnek nyilváníthatták a fogságból megszökötteket, akkor 44-45 évesen nem nagyon néztek rá az emberi erőforrás hiánya miatt
   példa - a távoli rokonomat - 42 évesen fogták el (pályatiszt volt)
   az éhségtől egy segédzászlóaljhoz ment (hogy Hee Vee vagy valami hasonló, nem tudom biztosan)
   44-ben az egész zászlóalj - megszakítva a német parancsnokságot - átment hozzánk
   nem volt megtorlás ellenük - ismét a frontra, és a háború végéig szolgált
   az igazságot az játszotta el, hogy a parancsnokuk valami híres ember volt, kapcsolatokkal a parancsnokságunknál
   egyébként a hadseregbe küldték és nem a büntetőzászlóaljba, és tiszti rangban
   1. Evrepid
    Evrepid 21. június 2012. 14:25
    -3
    És nem kérdezted, mit csinált több mint egy évig a zászlóaljban? Javítottál az egészségeden? :)
    1. loc.bejenari
     loc.bejenari 21. június 2012. 19:13
     +2
     Miért írod ezeket a rohadt kérdéseket?
     Először a 60-as években halt meg.
     másodszor pedig hozzá hasonlóan milliók nem jó életből származtak
     harmadszor, minden adósságát kifizette az anyaországnak, küzdött érte, és nem pisil, mint okos megjegyzések egy fotel mögött, mint te
     1. Evrepid
      Evrepid 22. június 2012. 14:30
      -1
      És akkor a barátom... Hogy a dédnagyapám, dédnagyapám, nagyapám, apám fogság nélkül harcolt ezért az országért. Szinte az összes háborúban, amelyben részt vett, valamilyen oknál fogva rosszabbul éltek, mint azok, akik fizették adósságukat az ellenséges szolgálatért.

      Nem mozdultak egyik oldalról a másikra. melegebb és lágyabb helyet keresek...

      Olyan vagy, mint volt elnököd az apjával, aki a fogságban szokott kávézni! :)

      Ne nevettes!
 18. sevsor
  sevsor 21. június 2012. 13:20
  +1
  Egy kis felvilágosítást szeretnék kérni a fizetéssel kapcsolatban. Itt hangzott el, hogy Ukrajnában a németországi dolgozni elhajtottak fejenként 250 DM-et kaptak. Ez nem igaz. Nagyapánk 2001-ben kapott fizetést, először 1200 eurót, hat hónappal később még 1400-at. Sajnos már nem használta.
 19. chistii20
  chistii20 21. június 2012. 13:27
  +1
  Nincsenek szavak, meg vagyok döbbenve. Köszönöm szépen a szerzőnek
 20. khoma Nickson
  khoma Nickson 21. június 2012. 13:41
  +2
  Talán nem minden "liberális" történész és "hamisító" hazudik. Van még a legfelsőbb parancsnok nyilatkozata, vannak visszaemlékezések az elfogottakról és Németországba hurcoltakról, vannak levéltári dokumentumok, ott van a sztálini rezsim logikája a saját polgáraival szembeni gyanúval, kérdőívek is voltak a Szovjet időszak: "Ön vagy rokonai fogságban vagy megszállt területen voltak" általában, mint mindig: hibákat a hatóságok követnek el, és az állampolgárok fizetnek értük.
 21. Római 3671
  Római 3671 21. június 2012. 13:41
  0
  Andrey-001, nagy örömmel! Jómagam is csak ma értesültem erről, az egész Runet zajong, a liberálisok gyáván bújtatják a fejüket.Eho Moszkvi hallgat, Grani hallgat, Novaja Gazeta hallgat. Ráadásul ez év áprilisában megszületett a döntés. Nyugodtan írja be bármelyik keresőbe, hogy "Az Európai Bíróság kitaláltnak ismerte el a katyni vádemelést", és olvassa el egészségét.
  Orosz nyelvű sajtóközlemény:

  http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB8
  6142BF01C1166DEA398649&key=97842&sessionId=100011209&skin=hudoc-pr-en&attachment
  = igaz

  Hivatalos dokumentum az EJEB honlapján (angol nyelven):

  http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB8
  6142BF01C1166DEA398649&key=97844&sessionId=100009933&skin=hudoc-en&attachment=tr
  ue
  Íme további 3 orosz nyelvű forrás az Ön számára
  1.http://www.adigea.aif.ru/politic/news/48999
  2.newsland.ru›news/detail/id/980989/
  3.http://www.vesti.ru/doc.html?id=771203&cid=999.
  Sok sikert az iskolához. Tisztelettel!
  1. sapulid
   sapulid 21. június 2012. 15:21
   0
   Roman, te személyesen olvastad a linket? A bíróság BIZONYÍTOTTAN tekinti, hogy a kivégzést az NKVD hajtotta végre. A trükk abban rejlik, hogy a bíróság nem tudta megállapítani a végrehajtás körülményeit a TÚLÓZOTT határidő és az orosz hatóságok INDOKSZALLANUL minősített határozathozatalának megtagadása miatt a büntetőeljárás megszüntetéséről.
   Olvasni kell, aztán beszélni.
 22. SlavakharitonoV
  SlavakharitonoV 21. június 2012. 13:43
  -1
  Érdekes módon hazánkban legalább egy vezetőnek mondtak már valami jót?
  Sztálin --- zsarnok, Hruscsov --- háború szélére sodorta az országot, Brezsnyev --- "stagnáló", Gorbacsov --- tönkretette az országot (az egyetlen dolog, amiben egyetérthetünk), Jelcin --- ( itt is, beszéd nélkül), Putyin tolvaj, szélhámos, Botoxszal drogozva, Medvegyev gyengécske, báb.
  MIKOR TANULJUK TISZTELT SAJÁT TÖRTÉNETÜNKET???
  ÉS MIKOR SZÜKSZÜK LE A VEZETŐK "CÍMKÉZÉSE"?
  1. tehotdeloren
   tehotdeloren 22. június 2012. 17:04
   +2
   SlavakharitonoV,
   MIKOR TANULJUK TISZTELT SAJÁT TÖRTÉNETÜNKET???
   ÉS MIKOR SZÜKSZÜK LE A VEZETŐK "CÍMKÉZÉSE"?

   MAJD, AMIKOR MINDEN VEZETŐ SZABAD ÁLLJA AZ ORSZÁG TÖRTÉNETÉNEK ÚJRAÍRÁSÁT, HOGY SZERETETÉNEK KEDVEZMÉNYÉBEN!
 23. szergiosenin
  szergiosenin 21. június 2012. 14:12
  0
  ó, mennyire elege van ebből az igazságtalanságból a világban és Oroszországban is. Hogy őszinte legyek, mindig kételkedtem azokban, akik állandóan azt kiabálták, hogy a németek fogságba esetteket a felszabadulás után táborokba küldték. És köszönet a szerzőnek, aki ezt a liberalizmus szirupját az igazság kemény vodkájával hígította :)
  Elvtársak, uraim, barátok és honfitársak valószínűleg már régóta észrevették, hogy az első szövetségi csatornákon folyamatosan adnak filmeket a második világháborúról (hogy nincsenek ötletek ???? a szerzők agyrákban szenvednek ????)) és Bevallom, nem a lekicsinylő történelem egy enyhe árnyalatát látom, hanem egy globális tervet, hogy megváltoztassuk az emberek véleményét a Szovjetunió múltjával kapcsolatban!
  1. sapulid
   sapulid 21. június 2012. 15:34
   +1
   A fő hazugság az, hogy az összes parasztot kolhozokba hajtották, és megfosztották útlevelétől. Hogy a legszorgalmasabbakat "kuláknak" nevezték és kifosztották. Hogy éhen halva a parasztok egyetlen gabonát sem tudtak elvinni a földről a BETAKALT tábláról. Patkányok, egerek, de emberek nem! Hogy volt egy pártelit, amely mindent megengedett magának, mint a mostani. Hogy volt munka, szinte ingyen, pénzért lehetett jót venni, csak túlfizetéssel és pofátlan módon ...... Sokat hazudnak, köcsögök! :) Kár, hogy én magam is elkaptam egy részt :(
 24. Kostya-gyalogos
  Kostya-gyalogos 21. június 2012. 15:03
  +2
  Konkrét példa. Valja Kruglinszkij nagybátyám tinédzser volt, amikor a családját azzal vádolták, hogy segített a partizánoknak, és a minszki börtönbe - akkor fasiszta börtönökbe - küldték. Következő - az út Németországba. Mint mondta, háromnaponta megállt a vonat, mindenkit kitettek a kocsikból, hogy felvegyék a halottakat, és mivel tele voltak a kocsik, néha végig kellett állni a halottakkal. A megállókban "kaját" adtak, ahogy a nagybátyám mondta, egy bogrács vizet hagymával és csontokkal. De még ezeket a csekély "mínuszkalóriákat" is azok kezébe öntötték, akiknek nem volt edényük, és akik nem tudtak visszatartani, azok nem kaptak kiegészítőket. A szovjet katonai foglyok jártak a legrosszabbul, mivel legtöbbjüket lövedéktől megrázva, sebesülten, vértelenül fogták el, nem volt edényük és erejük.

  Tehát azt gondolom, hogy amikor azt írják, hogy Sztálin és tábornokai annyit és sokat veszítettek, akkor ezt kell írni: "I. V. Sztálin és a tábornokok még többet megmenthettek volna... vagy ha nem a nyugat-európai vereség és a bizonytalanság miatt Anglia és Szövetségesei, akkor még több civilt és különböző nemzetiségűeket, valamint tábornokainkat menthetnénk meg még több katonát és tisztet.

  Az amerikaiakról – azt mondta, hogy a gépeik csokit és cigarettát dobtak rájuk.
  1. tehotdeloren
   tehotdeloren 22. június 2012. 17:09
   +1
   Kostya-gyalogos,
   Tehát azt gondolom, hogy amikor azt írják, hogy Sztálin és tábornokai annyit és sokat veszítettek, akkor ezt kell írni: "I. V. Sztálin és a tábornokok még többet megmenthettek volna... vagy ha nem a nyugat-európai vereség és a bizonytalanság miatt Anglia és Szövetségesei, akkor még több civilt és különböző nemzetiségűeket, valamint tábornokainkat menthetnénk meg még több katonát és tisztet.

   Ők, ezek a szövetségesek, ültek és vártak valakire, akinek: mi voltunk fasiszták, vagy ők mi voltunk, és csak amikor úgy érezték, hogy nélkülük is megvagyunk, akkor nyitottak egy második frontot.
   1. Kostya-gyalogos
    Kostya-gyalogos 23. június 2012. 05:56
    0
    Nem egészen értek veled egyet. Szövetségeseink már előttünk is hadat üzentek a fasisztáknak, de sajnos háborújuk az volt, hogy Afrikában tartsák gyarmataikat, és meghódítsák a fasisztáktól visszafoglalt új gyarmatokat.

    Európában 1939-ben sajnos visszavonultak, miután átkeltek a Csatornán, és csak az amerikaiak, kanadaiak, ausztrálok és britek partraszállása után folytatták az ellenségeskedést. Tehát volt egy front, csak az volt, hogy a korai szakaszban vereségek követték őket, és sokkal rosszabbak, mint a Vörös Hadseregnél. A második telivér front megnyitását és a segítségnyújtást pedig nem lehet alábecsülni.
 25. tank64rus
  tank64rus 21. június 2012. 15:09
  +2
  Ki kell dolgozniuk 30 ezüstjüket, egyébként mintegy egymillió német hadifogoly tűnt el a szövetséges táborokban, csak a közelmúltban váltak ismertté fogva tartásuk körülményei, amelyek messze eltértek a szovjetektől. jobb.
  1. Alekszej garbuz
   Alekszej garbuz 13. szeptember 2012. 22:02
   0
   Hazudsz kedves ember!A Fritzek a szovjet táborokban olyan finomságokkal kaptak csomagokat a Vöröskereszttől, amiről tisztjeink álmodni sem mertek.A többit bedobtam a szekrénybe.És nem is osztottam meg a sajátommal. szomszéd a laktanyában.Ez az!!! És te beszélsz.
   Tudom, mert 52-65 éves koromig a Szverdlovszki régióban, Omunshos faluban, a Garinszkij járásban éltem.(SevUrallag, tájékoztatásul.)
 26. phantom359
  phantom359 21. június 2012. 15:14
  +2
  Jó cikk. Kár, csak a tévében tovább vetítenek minden baromságot.
 27. 8 cég
  8 cég 21. június 2012. 15:18
  +1
  A szerző sok korrektet és pontosat írt, de mélyen téved a következő mondatában: "Az állam nem üldözte a volt foglyokat." Valójában az állam közvetlenül megtiltotta, hogy egykori hadifoglyokat bármilyen közhivatalba vigyenek. Akit érdekel, olvassa el az egykori hadifoglyok emlékiratait, különösen: V. Rookie "Figyelmeztettem Sztálint a háborúra." Azok, akik túlélték a német táborokat és a szovjet különleges ellenőrzést, szó szerint éheztek, mert nem tudtak munkát találni. Ugyanez azokkal, akik az 58-as paragrafus értelmében szovjet táborokban töltötték be idejüket, szinte lehetetlen volt nekik munkát találni, és nagy gondok voltak a regisztrációval, de az, hogy az NKVD által kifosztott ingatlanokat és lakásokat senki nem adta vissza. nekik nincs semmi.
  1. phantom359
   phantom359 21. június 2012. 15:42
   +5
   8 cég, Olvassa el, hogyan jártak a jenkik a konföderációkkal a háború után, mit csináltak a franciák a foglyokkal az együttműködés legkisebb gyanújára, olaszokkal, görögökkel stb. Öreg, égnek fog állni a hajad, és azt mondod, hogy nem tudsz elhelyezkedni. Úgy értem, mások nem jártak jobban, néha pedig rosszabbul. Valamiben igazad van, ezért rád szavazok. de tanács, ne ítélj egyoldalúan, főleg a te népedet.
   1. Evrepid
    Evrepid 22. június 2012. 14:37
    -1
    Nos, hát... Indokolni?
  2. mark021105
   mark021105 21. június 2012. 17:50
   0
   Idézet: 8. cég
   Valójában az állam közvetlenül megtiltotta, hogy egykori hadifoglyokat bármilyen közhivatalba vigyenek. Akit érdekel, olvassa el az egykori hadifoglyok emlékiratait, különösen: V. Rookie "Figyelmeztettem Sztálint a háborúra." Azok, akik túlélték a német táborokat és a szovjet különleges ellenőrzést, szó szerint éheztek, mert nem tudtak munkát találni. Ugyanez azokkal, akik az 58-as paragrafus értelmében szovjet táborokban töltötték be idejüket, szinte lehetetlen volt nekik munkát találni, és nagy gondok voltak a regisztrációval.

   Nos, nagy valószínűséggel ez már a HELYI hatóságok "viszontbiztosításának" az eredménye... "És ha valami nem sikerült..."
   1. Evrepid
    Evrepid 22. június 2012. 14:38
    -1
    A helyi hatóságok pedig természetesen nem szovjet hatalom, hanem a megszállásból megmaradt fasiszta csatlósok? :)
    dühös!

    Gyanítom, hogy az éhezőknél nem nagy a különbség...
  3. A megjegyzés eltávolítva.
   1. Evrepid
    Evrepid 22. június 2012. 14:54
    -1
    Hangsúlyozom! G-E-N-E-R-A-L-O-V...

    És itt van ZSUKOV mondata: "Azt az ötletet kaptuk, hogy a katonákat MATCHES-nak nevezzük!" vagy egy másik:

    „Az oroszországi nők nem felejtették el, hogyan kell teát szülni!

    És itt a válasz neki és NEKED: "A NŐK ELFELEJTEK SZÜLNI! Igen, és a BAB elment! Vannak feleségek, anyák és nővérek! És ők nem a tábornok marháját termelik" ...

    Utálom Zsukovot! Az 1. műveletben 1 millió. halott! ennyi a mi veszteségünk a 20 műveletéből 20 millió!
    1. dugattyúk
     dugattyúk 22. június 2012. 16:33
     -1
     Pontosan ilyenek a tábornokok.. akiknek az állam iránti felelősség mértéke a megadásért százszor nagyobb, mint bárki másé.
     katona. de még őket sem lőtték meg meggondolatlanul egymás után.
     És aki a fogságban méltósággal viselkedett. vissza a szolgálatba
     1. Evrepid
      Evrepid 12. szeptember 2012. 17:47
      0
      Lásd az alábbi megjegyzést
  4. Kostya-gyalogos
   Kostya-gyalogos 23. június 2012. 06:06
   0
   barát,

   elmész Csernyivcibe, és virágot helyezel a „hősök-galíciaiak”-ra, akik felperzselték népünket. Most nincs vörös hatalom, senki sem fog letartóztatni.
   A Sztálin-vonal pedig nem a fehéroroszoké, hanem a turistáké.

   Történelmünk olyan, mint bármely nemzet története, konfliktusok és barátságok egyaránt. De végül együtt laktunk az összes szomszéddal, és nem is éltünk rosszul. Nem beszélek a csukcsok nevében, de nem helyes, ha a fehéroroszok panaszkodnak a szovjet rezsim miatt.
  5. Evrepid
   Evrepid 12. szeptember 2012. 17:25
   0
   Itt jól látható, hogyan bánt az állam a hétköznapi hadifoglyokkal:
   http://topwar.ru/uploads/posts/2012-07/1343305057_22.jpg


   Nem hangzik megváltásnak...
   1. Alekszej garbuz
    Alekszej garbuz 13. szeptember 2012. 22:09
    0
    Miért állítja, hogy egyszerűen felakasztották őket, mert megadták magukat? Talán a Sonderkommando SS-10-A aktivistái?
    Keressen rá a Google-ban erre az információra.
 28. Kostya-gyalogos
  Kostya-gyalogos 21. június 2012. 15:34
  +2
  Srácok. 20 évbe telt, mire a zsebünkbe nyomtak minket. Ukrov – románok és bolgárok. Belovs - a lengyeleknek és a briteknek. Oroszok – mindenféle áriára feldarabolni, és nem áriára. Röviden összevonva az operákat. Keverjük össze a kaukázusiakat Tibettel – azt mondják, elestek vagy aludtak. Tátra – tedd szélsőségessé a tatár-mongol iga számára. És a mongolok - teljesen privatizálni, menyasszonyi árat adva nekik egy tevét. Szükséges, mint az a híres "terminátor", támogatni a tankjainkat - és össze kell olvadni. Nézze meg Schwartzot, még a lelke is fájni fog, és meg fogja érteni, hogy a németek csak (c) Oroszország alatt nyertek – nézd, és a pénz elkezd visszatérni egy fényes jövő építésére minden békeszerető javára. Emberek!
 29. 8 cég
  8 cég 21. június 2012. 16:08
  0
  Idézet tőle: phantom359
  8 társaság, Olvassa el, hogyan jártak a jenkik a háború után a konföderációkkal, mit csináltak a franciák a foglyokkal az együttműködés legkisebb gyanújára, olaszokkal, görögökkel stb. Öreg, égnek fog állni a hajad, és azt mondod, hogy nem tudsz elhelyezkedni.


  Öreg, miért másztál be a 19. századba? Vágjunk bele a 18., vagy akár a Kr. e. Emlékszem, a Római Birodalom idejében foglyokat feszítettek keresztre, vadállatokat adtak a közönség szórakoztatására, a Bizánci Birodalomban pedig megvakult. Öreg, milyen a hajad?
  1. phantom359
   phantom359 23. június 2012. 22:56
   +1
   8 cég, Egyértelmű. Először is összehasonlítottam más országokkal, hogy egyértelmű legyen, hogy bizonyos helyzetekben mindenki enyhén szólva nem túl jól viselkedik, szóval ne ragaszkodj a szavakhoz, tökéletesen megértesz. Másodszor az "öreg" kifejezésnek egészen más jelentése van, én így hívom a barátaimat, ismerőseimet, hogy úgy mondjam, a "tisztelt" szó szinonimája, harmadszor pedig minden rendben van a hajammal.
 30. Kibb
  Kibb 21. június 2012. 16:44
  0
  A "mítosz" az a "mítosz", nem akarok róla beszélni, holnap június 22, és már majdnem megvan.... ezek azok a sorsok, akikre nem nagyon vagyunk méltók
 31. Kibb
  Kibb 21. június 2012. 18:44
  0
  Azt akarom, hogy ez a nap URING MIONTA legyen, remélem nem mindenkinél szakadt el a gáz - csak emlékezz az emlékre
 32. farkas71
  farkas71 21. június 2012. 19:00
  +1
  Jó cikk, sok minden napvilágra került, főleg a Gorbacsov-Jelcin kormány viszonyulása az ország népéhez, történelméhez.
 33. Kaa
  Kaa 21. június 2012. 19:14
  +4
  Gorbacsov elengedte az NSZK adósságának fennmaradó felét, bár a „peresztrojkához” kapott kölcsönök egy részét visszafizették volna.
  Az ilyen „királyi" nagylelkűség „visszarúgásának" lehetséges nagysága nagyon érdekes. - „Mit akarnak ezek, Kemsky volost? Ó, én, én, Kemsky volost! - A pokolba, hadd vigyék el." Nem ebből a pénzből működik a Gorbacsov Alapítvány?
  1. Evrepid
   Evrepid 22. június 2012. 14:45
   0
   Gorbacsov azt állítja, hogy az Ig Nobel-díján és a szülőhazájában, Amerikában található egyetemi előadások díján.
   Általában véve érdekes a világ körüli mozgása:
   1. A külvárosból Szavropolba
   2. Sztavropolból Moszkvába
   3. Moszkvától New Yorkig

   És miközben a tények
   1. Magasabb ügyészi pozícióba lépés
   2. Miniszteri hivatal
   3. A Szovjetunió elnöke
   4. Egyszerű nyugdíjas (milliomos) USA :)
 34. AlexMH
  AlexMH 21. június 2012. 19:49
  +3
  A cikk logikus és igaz. Kétségtelen, hogy a náci gazemberek szándékosan pusztították el a foglyokat a táborokban, különösen a statisztikák (és a nagy statisztikák sokkal ritkábban hazudnak, mint azt általában gondolják, csak máshogyan elemzik) azt mutatják, hogy az elfogottak körülbelül egyharmada visszatért Oroszországba német fogságban , míg a Szovjetunióban a német foglyok mintegy 25%-a meghalt (beleértve azokat is, akiket valóban rendkívül rossz állapotban, például sztálingrádi foglyok fogtak el). Bár általában véve a Szovjetunióban a háború alatt sokkal nehezebbek voltak az életkörülmények, mint Németországban.

  Most a Gulággal és a sztálini rezsim egyéb borzalmaival kapcsolatban. Gondolkozz el magadban: miért kell egy olyan országban, ahol a háború után iszonyatos hiány volt a munkásokból és a férfiakból, több millió felszabadított foglyot néhány különösen szörnyű táborba? Természetesen a háború alatti ellenőrzés után a foglyokat a hadseregbe küldték, majd a háború után - vagy több évre munkazászlóaljakban (nem táborokban, csak a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében), vagy egyszerűen hazaengedték. Természetesen voltak olyan foglyok, akik nem mentek át a teszten - tábori besúgók, kapók, vlaszoviták, és egyszerűen csak önként mentek át az ellenséghez. De viszonylag kevesen voltak, és azt kapták, amit megérdemeltek (a vlaszoviaknál még olcsón is leszálltak). Hivatkozhatok családunk tapasztalataira – anyám unokatestvérének, Misa bácsinak férjét 42-ben fogták el. 46-ban tért vissza a fogságból falujába. Persze a faluban finoman szólva is idegenkedtek tőle - szinte az összes nő férje vagy meghalt, vagy rokkantan tért vissza, de ő élt és a fogságból... De Zina néni megígérte, hogy megvárja a háborúból és várt. , férjhez ment, bár mindenki lebeszélte. Misha bácsi egyébként még él, olyan csendes, ügyes öregember... és a nagynénje már meghalt. És mi a helyzet a Gulággal?
  Ami pedig jelenlegi (és gorbacsovi) hatóságaink hozzáállását illeti, senki sem várt mást a kollaboránsoktól.
 35. Moskal
  Moskal 21. június 2012. 20:20
  +8
  P-I-D-O-R-A Púpos kell ítélkezni S-B-E-B-A-L-ig a pokolba!!!!!!!!
  1. yan005
   yan005 22. június 2012. 15:00
   +1
   nem hagyja el Londont
 36. sw0i
  sw0i 21. június 2012. 20:49
  0
  Köszönöm szépen a cikket!!!
 37. MI-AS-72
  MI-AS-72 21. június 2012. 23:36
  -1
  Van egy ilyen város a permi Kudymkar régióban. És egészen a közelmúltig volt ott egy kis század. Az 50-es évek közepén szervezték meg. Ennek a részvénytársaságnak a veteránok igazgatótanácsában az első parancsnoka, a második világháború résztvevője pompázott. Legérdekesebb sorsa 1943-ban, a főiskola elvégzése után a Kurszk melletti frontra került. Az első bevetésen lelőtték, sebesültek fogságba kerültek, a németek meggyógyították, utána hadifogolytábor (külön téma). 1945-ben 4 hónapra szabadultunk, szűrőtáborban, a visszaemlékezések szerint nem volt rosszindulat vagy agresszió sem SMERSH, sem más részéről, utána hazatért, repült, a második világháború veteránjaként szerepelt. , megtisztelt személy, csodálatos gyerekeket nevelt fel, fia az ő nyomdokaiba lépett, a 70-es évek közepén halt meg.
  1. Evrepid
   Evrepid 24. augusztus 2012. 10:28
   0
   Nos, nem tudok erről a „veteránról”, de a nagyapám harangról harangra trombitálta, amit úgy hívnak, és még csak nem is küldtek neki gratulációt a győzelem napján.

   Gyanítom, hogy az Ön csodálatos veteránja kitüntetésekkel kirakott és kedvesen bánt „éremekkel” járt végig, és gratulációkat fogadott a győzelem napján, és sorban megrázta az „érmeket”, hogy előremásszon...

   Nagyapám a gyalogságban szolgált, és első kézből tudta, milyen kézi harcban menni, csak valami furcsaság figyelhető meg, amint látja ...

   A méltatlan fürdött a dicsőség sugaraiban, a méltó pedig megsértődött...
   Amikor nagyapám megbetegedett, nem akarták bevinni a kórházba, nyomorúságban halt meg.
   DE...
 38. alezredes
  alezredes 22. június 2012. 01:51
  0
  Minden alkalommal, amikor a német nemzeti egységeknél szolgáló egykori katonák megjelentek a Szovjetunió volt köztársaságaiban (balti államok, Ukrajna stb.) tartott parádékon, megkérdeztem magamtól, hogyan élték túl !!? Végre választ kaptam!
  ** Az állam nem indított eljárást a volt foglyok ellen. A Kreml ezt a témát már 7. július 1945-én lezárta, amikor megjelent az „A náci Németország felett aratott győzelemmel kapcsolatos amnesztiáról” szóló rendelet. E rendelet szerint még a kollaboránsok egy része is kegyelmet kapott (a befejezetlen náci cinkosok még mindig a balti államokban és Ukrajnában emlékeztetnek magukra).

  Köszönet a szerzőnek!+
 39. asavchenko59
  asavchenko59 22. június 2012. 08:15
  0
  Van egy ilyen gazember és szovjetellenes, mint Pivovarov professzor, az Orosz Tudományos Akadémia.
  Valami humanitárius intézetet irányít.
  És most ő és követői az országunkat szarják!
  Amikor a Szovjetunióról beszél, még a foga is görcsbe rándul a haragtól!
 40. yan005
  yan005 22. június 2012. 14:57
  +1
  Úgy tűnik, az orosz kormányt ez nem érdekli.
  nem alakult bizottság.
  Izrael – nagy erőfeszítéseket tett.

  És a Szovjetunió nem igazán törődött ezzel.

  Eddig névtelenül fekszenek és nincsenek eltemetve, úgy tűnik, csak az önkéntesek érdeklődnek.
 41. postás
  postás 22. június 2012. 15:48
  +3
  Hogyan legyek akkor:
  - véget ért Mihail Devyataev híres szökése a fogságból az elfogott He111H-22-n "megváltás" a pilóta és a táborban megmentett 11 bajtársa által, most a saját, szovjet. Azonban a pilóta nevéhez fűződik a sajátjának – a Fi103-as cirkálórakéták hordozójának – a titkos autó nevéhez fűződik, amelyet idő előtt szabadon bocsátottak ki, amelyben a szovjet rakétaprogram egyik alapítója és az OKB-1 főtervezője, S. P. Koroljev. jelentős részt vállalt.
  / Igaz, van egy másik verzió is: „Nem. Nem voltam börtönben. Ideje eloszlatni ezeket a pletykákat. De közvetlenül a szökés után nem csodáltak különösebben engem, a legénység barátaimat. Éppen ellenkezőleg. elég kegyetlen csekk. Hosszú és megalázó "
  (Deviataev M.P. Menekülés a pokolból. Kazan, 2000. P.158–159)./


  - Ivan Trifonovics Tvardovszkij:
  És a végére élve tapasztalva
  Az a keresztút, félig élve...
  Of fogság a fogságban - a győzelem mennydörgése alatt
  С márkás követ dupla.


  - azokkal a szavakkal, amelyeket Sztálinnak tulajdonítanak:
  "Nincsenek foglyaink, csak árulók vannak"?
  Ennek tulajdonítják, bár úgy tűnik, ez indította el ezt a "szárnyas" szlogent
  Lev Mekhlis Vörös Hadsereg Politikai Főigazgatóságának vezetője.
  Emberek millióitól, akiket egyszerre a megvetés bélyegével bélyegeztek meg, hátat fordított a Szülőföld. Az ország és a vezetés elhagyta, fájdalmas választás elé néztek.

  Ales Adamovich: "Mindenki csak meghalhatott, ez az ő hatalmában volt. De ha élni akart, nem tartozott önmagához."

  Mondatok: „Személyes fegyverrel a kezében megadta magát, és ezzel elárulta az anyaországot”, amiért az 58-1. cikk az elkerülhetetlen huszonöt év börtönt, majd távoli helyekre való kiutasítást írta elő.
  Voltak?

  ÍGY HIVATALOS STATISZTIKÁK:
 42. Georg Shep
  Georg Shep 22. június 2012. 15:52
  -2
  A legtöbb szovjet hadifogoly és polgári lakos, akik mind a német, mind a kommunista táborokat meglátogatták, megjegyezték, hogy a kommunista viszonyok között sokkal rosszabb a túlélés – főként az éhség, a túlmunka és a bűnözők terrorja miatt. De nyíltan beszélni róla ideológiai és politikai okokból sem lehetett.
  1. walter_rus
   walter_rus 22. június 2012. 23:12
   +2
   Rosszabb körülmények voltak a táborainkban, mint a német haláltáborokban? Vannak új adatok - Auschwitz, Buchenwald és más koncentrációs táborok szanatóriumok voltak?
  2. mind1954
   mind1954 23. június 2012. 05:35
   +1
   Miért kell ilyeneket mondani, csak úgy!? Olvasni Acceleration, Ginzburg, Gorbatov, Dyakov és a többi? Itt mesélte a híres filmszínész
   a következtetésedről. Egyébként nagyon idős korában halt meg.
   és remekül nézett ki! Egyébként azt mondta, hogy ez az egész értelmiség
   rohantak a szabadságba, és a faluból volt egy foglyuk, aki azt mondta:
   Mi a jó otthon? Egész nap itt vagyok egy lapáttal és otthon
   azonos. De ott fel kell kelnem, melegedni, kaját főzni és este
   ugyanaz, de itt etetnek és semmi gond ???!!!
 43. buk-m1
  buk-m1 22. június 2012. 19:46
  +2
  Kiváló cikk +
 44. Nagybácsi
  Nagybácsi 22. június 2012. 20:46
  +1
  Hamis cikk, minden fejjel lefelé. Helyezze vissza az erőt a Gulag táborokban! Üdülőhely a Belomorcsatornán!
 45. vvvvb
  vvvvb 23. június 2012. 02:32
  0
  NINCS HÜBÖMBebb ennél a cikknél, nem olvastam a háborúról. Teljes idiótának kell lenni ahhoz, hogy a genfi ​​egyezményről írjon, amikor CSAK Fehéroroszországban 628 települést égettek fel az összes lakossal együtt (beleértve a gyerekeket is)! emberek !!Marha, köpnék az arcodba
  1. vvvvb
   vvvvb 23. június 2012. 04:34
   -3
   Semmi pl. :)
 46. mind1954
  mind1954 23. június 2012. 05:22
  0
  De ezek a nyugati veteránok, akik vidáman menetelnek Ukrajnában!? Hálásnak kell lenniük I. V. Sztálinnak!
  Sőt, akkor le kellett volna lőni őket, és 25 évet kaptak!
  Most pedig vidáman, a lelkiismeret-furdalás árnyéka nélkül menetelnek!
 47. Egyedül
  Egyedül 23. június 2012. 08:22
  -1
  Jó cikk. Nagy + a szerzőnek
 48. Bagno
  Bagno 26. június 2012. 18:13
  -1
  bajuszos hitetlen és a sátán ... szívás a cikk ... szopást írt ....
 49. Murzyak
  Murzyak 26. február 2013. 22:01
  0
  EVREPID
  Anya - 1939-ben született az 1941-44-es megszállás alatt,
  Apa 1932-ben született megszállásban 1941-44
  Apai nagyapám főispán a faluban (1944-ben nem nyomták el, miután a Vörös Hadseregbe bocsátották - a "Bátorságért" kitüntetést), a háború után nem a táborokba, hanem haza.

  Ebben az esetben:
  Apa SA tiszt, kommunista.
  Én - a katonai-politikai iskolát végeztem (a legmagasabb pártiskolában egyenlítették), kommunista.
  Szóval ne beszélj az asztalon lévő tagsági kártyáról, és menj ki a tisztek közül.
  Bár továbbra sem értem, miért kellett az önéletrajzban feltüntetni.
  PS: Apa és én mindketten különböző időpontokban szolgáltunk a GSVG-ben, ez az a tény, hogy egy másikba voltak beszorítva.