Ukrajnában felszámolták a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet, a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak "bölcsőjét"

205

A Szovjetunió hajóépítő iparának egykori zászlóshajója, amely a szovjet repülőgép-hordozók bölcsője flotta - A Fekete-tengeri Hajóépítő Üzem (ChSZ) csődöt jelentett és felszámolták. A vállalkozás ingatlana teljesen elkelt. Erről az ukrán sajtó számol be.

Június 25-én, pénteken az ukrajnai Nikolaev régió gazdasági bírósága vetett véget a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzem sorsának. Olga Protasova, a ChSY csődeljárásában és felszámolásában érintett vállalkozás külső menedzsere szerint az üzem minden vagyonát eladták, az alkalmazottakat elbocsátották. Az ingatlaneladásból befolyt összeg nem volt elegendő a cég összes tartozásának kiegyenlítésére.Ezenkívül a Honvédelmi Minisztérium visszakapta az üzemben épülő 58250 Vladimir Veliky többcélú korvett projekt összes dokumentációját. A befejezetlen hajótest szerepel az értékesített ingatlanok listáján, és el kell adni az adósságok kifizetéséhez.

Jelenleg két lehetőség van a befejezetlen korvett további sorsára. Az elsőben egy másik ukrajnai hajóépítő vállalkozásnál a közeli zóna többfunkciós fregattjává való átprofilozással fejeződik be. Az ukrán védelmi minisztériumban tárgyalnak egy ilyen lehetőségről a britek bevonásával a projektben.

Pénzeszközök hiányában, és a britek megtagadják, hogy ezzel a korvetttel foglalkozzanak, megismételheti az "Ukrajna" cirkáló sorsát, amelyet rozsdásodni hagynak, vagy ócskavasnak adják el. Ez a második lehetőség, és reálisabb.
 • https://www.ukrmilitary.com/
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

205 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. +37
  Június 26 2021
  Nagy Oroszország, amelyet elvesztettünk...
  1. +33
   Június 26 2021
   Csődbe ment és felszámolták a Szovjetunió hajógyártásának egykori zászlóshajóját, amely a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak bölcsője - a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet (ChSZ).

   Alleluja..! MINDEN, szóval még az alapot is kivágják, hogy az átkozottak ne kapjanak
   Nem halt meg..? gyorsabb lenne.. negatív

   marha!
   1. +2
    Június 26 2021
    xorek
    Ma, 13:50
    ÚJ

    +4
    Csődbe ment és felszámolták a Szovjetunió hajógyártásának egykori zászlóshajóját, amely a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak bölcsője - a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet (ChSZ).

    Alleluja..! MINDEN, szóval még az alapot is kivágják, hogy az átkozottak ne kapjanak
    Nem halt meg..? Siess, .. negatív ... Szarvasmarha!
    Hello öreg! hi Nem érdemelnek ilyen összehasonlításokat, de az adminisztrátorok nem fognak hiányozni. Rákacsintás
    1. +22
     Június 26 2021
     Idézet: A falak őre
     Nagy Oroszország, amelyet elvesztettünk...

     Nézzünk szembe az igazsággal! Mégpedig 1917 óta.

     Szovjet-Oroszország fejlődése a világ első szocialista. az államnak kettős - ELLENTKEZŐ - jellege volt.
     Egyrészt az orosz nép hisz egy kommunistában. a bolsevik-leninisták eszméje, és. lévén az ERŐS, és nem a kisvárosi-marginális nemzeti mentalitás hordozója, minden fronton nyilvános. az építkezés valóban megteremtette a szocializmust az egész ország, mint teljes multinacionális keretei között. Haza. Alapvetően nem volt más dolga.
     De ugyanakkor, másrészt az egykori királyi nat. külterület, ahol a feudális viszonyok és a saját nat uralkodtak. a proletariátus hiányzott (ott nem voltak a proletár mentalitás hordozói), a nemzeti kispolgárság és az egykori helyi feudális urak a hatalmat a bolsevik-leninistáktól és ellenőrzésük alá vonták.
     A nemzeti ipart már az orosz és az orosz ajkú népek kezei építették.
     Ebben az esetben a minden, ami létrejött, valóban nemzeti a Tanács éveiben. hatalom az egykor elmaradott királyi natban. külvárosok - csak a helyi nemzeti párt és a szovjet bürokrácia, valamint a nemzeti alkotó értelmiség szolgálja ki (társadalomtudósok, írók, művészek stb.).
     Ez a nemzeti párt és szovjet bürokrácia és értelmiség tárgyilagosan megtartotta a nemzeti burzsoá-feudális mentalitást nemcsak a saját dolgozó népükkel kapcsolatban, hanem benn is azokkal kapcsolatban, akik szerintük „az oroszokat púpolni” jöttek egészen az úgynevezett gorbacsovi „új gondolkodás” idejéig.

     TELJES. A Szovjetunióban a nemzeti problémák nemcsak a szovjet hatalom kezdetétől léteztek, hanem nemzeti-burzsoá osztályjellegűek is voltak az orosz néppel kapcsolatban. DE az 1991-es polgári államcsíny a Szovjetunióban összességében csak alulról a felszínre emelte azokat a nemzeti-burzsoá deformációkat, amelyek már az oroszországi szocializmus építése során megtörténtek, amelyet a szovjet vezetés igyekezett nem nyilvánosságra hozni.
     1. +16
      Június 26 2021
      Ha a demokráciáról beszélünk, mint a történelmi Oroszország újjáéledésének alapjáról, nem lehet figyelmen kívül hagyni a nat. Problémák. Hiszen a történelmi Oroszország egy multinacionális. állapotba, és most tapasztalja a legmélyebb nat. egy olyan válság, amelyet demográfiai válság kísér, és az őslakos lakosságot más nemzeti kultúrájú és civilizációjú országokból érkező külföldi migránsok váltják fel.

      m/l-ben. elmélet szerint vannak alapvető metafizikai hibák, amelyeket a kommunisták nem akarnak beismerni. Ugyanis.
      Klasszikusok m/l. rámutatott arra ch. bármely állam felépítésének kérdése a hatalom kérdése, és ez a kérdés mindig osztálypozíciókból dőlt el. Ugyanakkor módszertanilag tisztában kell lenni azzal a társadalom kizsákmányoló és kizsákmányolt osztályokra való felosztása csak ABSZTRAKT, FELTÉTELES jelleg. Ez azt jelenti, hogy a társadalomban élő minden valós ember, nemzetiségétől, korától, nemétől stb., feltételesen két nagy csoportra oszlik csak egyetlen sajátosság szerint, mégpedig a társadalmi termelési eszközök és a föld viszonylatában. Az összes többi megkülönböztető jellemzőt nem veszik figyelembe.
      Ezt az absztrakciót ugyanúgy hajtják végre, ahogy a mechanikában bevezetik az "anyagi pont" fogalmát. Ugyanakkor, amikor egy valós fizikai testet feltételesen (megállapodás alapján) elvonatkoztatunk az „anyagi pont” fogalmától, akkor ennek a valódi fizikai testnek minden tulajdonságából csak a tömege és a súlypontjának helyzete. figyelembe veszik a helyet, a test méreteit stb. P. nem veszik figyelembe.
      m/l-ben. elmélet, a társadalom feltételes, elvont felosztása kizsákmányoló és kizsákmányolt osztályokra lehetővé tette egy olyan fogalom bevezetését a köztudatba, mint a „PROLETÁRI INTERNATIONALIZMUS”. Erről a tanulmányról a nemzeti problémák klasszikusai egy szocialista államban m / l-ben. az elméletnek vége.
      De maga a dialektikus módszer is a társadalom ilyen jellegű tanulmányozásának metafizikai korlátait sugallja. A dialektikus materializmusban van egy alapelv, hogy az abszolút mindent egyedülálló másra utal egyetlen mint dialektikus ellentétek már csak azért is egyetlen - valami, ami egymástól külön létezik. Az ellentétek egysége és harca törvénye szerint pedig ellentmondások keletkezhetnek köztük. Ez A dialektikus-materialista elv és jog nemcsak az egyének közötti kapcsolatokra terjed ki, hanem az egész népek és nemzetek közötti kapcsolatokra is.
      Ezért a nemzeti problémák lényegének bemutatásakor, a marxista-leninista elmélet minden vívmányát átörökítve, történelmileg elkerülhetetlenül túllépünk a klasszikusok által megalkotott m/l határain. tudományos határainak elmélete a társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek tanulmányozása terén.
      TELJES. Ha azt mondjuk, hogy Ch. bármely állam kiépítésének kérdése a hatalom kérdése, akkor a multinacionális építkezés kapcsán. állapot-va fő nat. bármilyen multinacionális vállalat felépítésének kérdése. gos-va egy kérdés - „Milyen nemzetiség vezeti ezt a multinacionális államot? Vagy melyik nemzetiség képviselői dominálnak a hatalmi és közigazgatási államstruktúrákban?”
      Ez az orosz kérdés hazánkban való történelmi megjelenésének előfutára,
      amely idejéből származik az ún. Nagy. október Szocialista forradalom és a Szovjetunió megalakulása. Ugyanis.

      Vel. október társadalmi forradalom és adminisztratív felosztás a szovjet-oroszországi bolsevikok által az ún. "címzett" nemzetiségek Oroszországban, és geopolitikai nacionalista puccs is történt. Ugyanis.
      Ebben az esetben a ha történetileg Oroszország kezdetben az eredetileg OROSZ NÉP államaként fejlődött ki, amely más népeket is oltalma alá vett, oltalmat és támogatást keresve tőle, akkor Oroszország területének a bolsevikok által a nat szerint történő közigazgatási felosztása következtében. . jel után Vel. október szocialista. forradalom az orosz nép állama megszűnt - Oroszország a NEMZETI KISEBBSÉGEK állama lett.
      1. +2
       Június 26 2021
       És az MLT „klasszikusainak” 1933 utáni műveit tudna ajánlani olvasásra, hát persze, kivéve Sztálint, Brezsnyevet, Gorbacsovot és a hozzájuk hasonlókat.
       1. +14
        Június 26 2021
        Idézet: Fekete kapucni
        És az MLT „klasszikusainak” 1933 utáni műveit tudna ajánlani olvasásra, hát persze, kivéve Sztálint, Brezsnyevet, Gorbacsovot és a hozzájuk hasonlókat.

        Furcsa a kérdésed. Az MLT klasszikusai ugyanis Sztálin mellett hivatalosan Marx, Engels, Lenin, akik 1933 után már nem éltek.

        1917 óta a bolsevik párt már két belső pártáramlatra oszlik - a sztálinizmusra és a trockizmusra.
        A trockisták a világ "proletár" forradalmát szorgalmazták és Oroszország külső világirányítás alá kerülését.
        Sztálin a szocializmus egyetlen országban – Szovjet-Oroszországban – való felépítésének lehetőségét szorgalmazta, és Szovjet-Oroszország nemzeti szuverenitását a világban a nemzetközi burzsoá környezetből.
        1. +4
         Június 26 2021
         Ez a legjobb.
         Hadd kereskedjenek disznózsírral és paradicsommal. Rubelért.
         Ez jó nekik.
       2. +8
        Június 26 2021
        Idézet: Fekete kapucni
        És az MLT „klasszikusainak” 1933 utáni műveit tudna ajánlani olvasásra,

        Kezdetnek döntsön az általánosan elfogadott rövidítésekről: marxista-leninista filozófia (MLF) és marxizmus-leninizmus elmélete (TML). És miért kellene olyat olvasni, amihez általános definíciókat és tulajdonságokat is adtak, különös tekintettel a reform lehetőségére, figyelembe véve a társadalom fejlődésének idejét és helyzetét?
      2. 9PA
       -24
       Június 26 2021
       Válasszuk szét a megmaradt nemzeti köztársaságokat, és éljünk
       1. +25
        Június 26 2021
        Idézet: 9PA
        Válasszuk szét a megmaradt nemzeti köztársaságokat, és éljünk

        És inkább töröljük el a nemzeti köztársaságokat, mint időzített bombát a jövő generációi számára...
        1. +4
         Június 26 2021
         Idézet: Lara Croft

         És inkább töröljük el a nemzeti köztársaságokat, mint időzített bombát a jövő generációi számára...
         Ezzel kell kezdeni Zsidó Autonóm Terület...
         Lényegében ma minden közigazgatási-területi nemzeti jogalany felülvizsgálatára van szükség -
         Ahol a "címzetes nemzet" kisebbségben van - haladéktalanul remake a régióban (például a Karél Köztársaság - a 2010-es népszámlálás, a karélok - a lakosság 7,4%-a).
         1. +1
          Június 26 2021
          Idézet: cat-rusich
          A Zsidó Autonóm Régióval kell kezdeni...
          A szövetség ezen tárgyának zászlójával kell kezdenie. A modern valóságban túlságosan kétértelmű. Rákacsintás
          1. +7
           Június 26 2021
           Idézet: Servisinzhener
           A szövetség ezen tárgyának zászlójával kell kezdenie. A modern valóságban túlságosan kétértelmű. Rákacsintás

           Az orosz zsidó autonóm körzetnek Izrael állammal ellentétben nincs ellensége adminisztratív határai mentén, és nem visel militarista tervet a szomszédos dolgozó népek elnyomására..., másrészt az orosz zsidók nyugodtan élnek tovább az Orosz Föderáció területe ezen autonómia nélkül ...
         2. +2
          Június 27 2021
          Talán mi magunk, a Zsidó Autonóm Terület lakói döntjük el? Hát igen, itt a zsidóság kevesebb, mint fél százaléka.De mi, a térség lakói nem akarunk semmilyen átnevezést vagy csatlakozást a szomszédos alanyokhoz.Ez a kérdés egyébként felvetődött.Nem Vasja Pupkin dolga itt eldönteni , de nekünk. szerelje fel régióját
          1. 0
           Június 27 2021
           Idézet ratvegtől
           Talán mi magunk, a Zsidó Autonóm Terület lakói döntjük el?

           Teljesen egyetértek veled – küldd el az összes kibaszott tanácsadót, és élj úgy, ahogy akarsz.
           Idézet ratvegtől
           Itt nem Vasya Pupkin dönt, hanem mi. Nos, én nem hozzád megyek, kedvesem, nem én döntöm el helyetted, hogyan szereld fel a régiódat

           Ön azt javasolja ezeknek a tanácsadóknak, hogy minden átszervezés a tanácsadók pénzének terhére történjen – azonnal egy helyre fogják be a nyelvüket.
          2. +3
           Június 27 2021
           Idézet ratvegtől
           Talán mi magunk, a Zsidó Autonóm Terület lakói döntjük el?

           Kik vagyunk mi, meghasadt személyiség vagy ilyesmi... Vagy talán megkérdezték, mikor választották el őket a Habarovszki Területtől egy külön entitásba?
           Az Orosz Föderáció új alkotmányának 1993-as elfogadása után a Zsidó Autonóm Régió elválik a Habarovszki Területtől, és az Orosz Föderáció egyenrangú alanya lett.

           A Zsidó Autonóm Terület az első helyen áll Oroszországban az Izraelbe távozók számát tekintve a helyi zsidó lakosság összlétszámához viszonyítva (pl. 1994 és 1998 között a JAO kiterjedt zsidó lakosságának 59,6%-a távozott Izraelbe 1994-ben). Ugyanakkor 1994-ben a teljes oroszországi zsidó lakosságnak mindössze 1,9%-a élt a JAO-ban, és 1996-1998-ban a régió az első helyen állt az oroszországi alattvalók között az Izraelbe vándorlók számát tekintve, vagyis a 13-14 főt. Az Oroszországból Izraelbe irányuló teljes migráció %-a ebben az időszakban

           Szóval ne aggódj, népszavazást fognak tartani a Habarovszki terület JAO-val való egyesüléséről, boldog leszel (vagy szerencsétlenség, de csak neked) ... elvégre a JAO egy mesterséges entitás, amit a kommunisták hoztak létre. az RSFSR más közigazgatási egységeinek területének rovására... (sőt a JAO jövőbeni köztársasággá alakítását is tervezték) ....
           Nos, igen, a zsidóknak kevesebb mint fél százaléka van itt.

           Régebben a hivatalos statisztikákban bíztam, és nem a gonosz fórumozókban, ez a statisztika a népszámlálás...
           E. lakosságának B. h. a. ról ről. oroszok (89,9% - 2002, népszámlálás). A többiek közül - ukránok (4,4%), zsidók (1,2%), tatárok, fehéroroszok stb.

           https://bigenc.ru/geography/text/1973933
         3. +3
          Június 27 2021
          Idézet: cat-rusich
          Ahol a "címzetes nemzet" kisebbségben van

          Igen, bár a többségben mindenkinek egyenlő jogokkal kell rendelkeznie. Csak tartományok. Amikor volt Kijev tartomány, nem voltak ukránok.
        2. 9PA
         0
         Június 27 2021
         Nos, hadd menjen. Kezdje Csecsenfölddel)
         1. +1
          Június 27 2021
          Idézet: 9PA
          Nos, hadd menjen. Kezdje Csecsenfölddel)

          Semmi sem örökké a Hold alatt...
          1. 9PA
           -2
           Június 27 2021
           Goebbels azt mondta, hogy a Szovjetunió népeit bántja
      3. +7
       Június 26 2021
       A nácikkal vívott háborúban, akik a Szovjetunió teljes lakosságát rabszolgává akarták tenni, minden nemzetiségű nagyapáink vállvetve harcoltak, és ez a mi győzelmünk a Szovjetunió minden nemzetiségű nagyapáinknak. Az Orosz Birodalom megnyílt és annektált. az összes nép a Kaukázustól Szibériáig és Csukotkáig.megalázott.Oroszország népei azon a nyelven beszéltek,amit ő akart.Amerika és a Nyugat megtalálta,hogyan lehet lerombolni a Szovjetuniót és azt sugallni,hogy egy multinacionális államban valaki megaláz valakit.Soros és más figurák a terv szerint cselekedjenek.Oszd meg és uralkodj a tervük.
       1. 0
        Június 27 2021
        Idézet: Sándor 3
        Az Orosz Birodalom megnyitotta és annektálta az összes Kaukázus népét

        Mit írsz? Már egy könnycseppet is ejtettem, az összes kaukázusi nép (Csecsenföld kivételével) önként az Ingus Köztársaság része lett, petíció benyújtásával az orosz uralkodókhoz ...
        Szibériába és Csukotkába.Soha

        És ezeket igen, ugyanazon Yermak idején, Szibéria fejlődése idején sok helyit kellett "hasznosítani", sokan persze ellenálltak ennek, de ez nem segített rajtuk....
        Ez utóbbi már a Szovjetunió, a Tuva Köztársaság részévé vált, mint az RSFSR alanya.
      4. -4
       Június 27 2021
       Elég jó. A kommunisták lerombolták az Orosz Birodalmat.
       1. +1
        Június 27 2021
        Nem valószínű, hogy ezt a közönséget kommunistának lehet nevezni. A pártkártyás polgároknak jobban bejön a PMSM ez a neve.
       2. -2
        Június 28 2021
        Idézet Alex Justice-tól
        Elég jó. A kommunisták lerombolták az Orosz Birodalmat.

        Az írástudatlanságod egyszerűen elképesztő – úgy tűnik, nem tudod, hogy a burzsoázia pusztította el az Orosz Birodalmat 1917 februárjában. Menjünk, olvassunk valami komolyat a történelmünkről, esetleg rázzuk le a tésztát a fülünkről...
     2. 0
      Június 26 2021
      Miért ne fordulna más irányba? Miért nem merülnek fel nemzeti problémák például ott, ahol a kisvárosi burzsoázia osztályérdekei vannak? Rossz helyen keresel, rossz helyen?
      1. +8
       Június 26 2021
       Idézet Eriktől
       Miért nem merülnek fel nemzeti problémák például ott, ahol a kisvárosi burzsoázia osztályérdekei vannak?

       Hogy nem keletkeznek? Egy másik módja ezeknek az állandó elhúzódó etnikai konfliktusoknak, a „rossz nemzetiségek” elnyomásának stb. Nézze meg ugyanazt Ukrajnát – a nemzeti problémák folyamatos válságot eredményeztek, amely készen áll arra, hogy idővel túlnőjön a katasztrófán...
       1. 0
        Június 27 2021
        Az első hozzászólás alapján, amire válaszoltam. De mégis hol van a nemzeti problémák gyökere stb.?
        1. +3
         Június 27 2021
         Idézet Eriktől
         hol van a nemzeti problémák gyökere stb.?

         A kapitalizmusban! Ha egy kapitalistát piszkálunk, akkor szinte 100%-os valószínűséggel találunk nacionalistát, fasisztát (vagy liberális fasisztát), de akár nácit is!
     3. +2
      Június 26 2021
      Nem rossz. Egyáltalán nem rossz.
    2. -1
     Június 27 2021
     Idézet az aszzz888-tól
     Hello öreg! Nem érdemlik meg az ilyen összehasonlításokat, de az adminisztrátorok nem fognak hiányozni

     Helló seriff! hi Ezzel itt óvatosnak kell lenni .. Semmi sem megy a terv szerint.
   2. +15
    Június 26 2021
    Szóval a halomra a Nikolaev Navinsky-i ChSZ tulajdonosát, Vadim Vlagyimirovicsot, amikor anyám Sztaraja Ruszában szült, Milkhasyan Vadim Rudolfovicsnak hívták. Mondhatnánk, hogy Moszkva keze. De nem, ő az ukrán delegáció vezetője. a PACE-ban Oroszországban. A Smart Holding tulajdonosa.
   3. A megjegyzés eltávolítva.
   4. +8
    Június 26 2021
    Idézet xorektől
    gyorsabb lenne..

    Szia Vitalij! hi
    Igen, NAGYON Szeretném kivárni a felszabadulás boldog pillanatát és az újjászületés kezdetét. Abban benne akarat - Kétségtelen. Aztán a Nikolaev hajóépítők és turbinusok minden irányba elmenekültek. Ha jól tudom, Szentpéterváron, Szeverodvinszkben, Rybinszkben, Nyizsnyijban, Asztrahánban vannak. Hallottam, hogy néhányan eljutottak Nahodkába, Bolsoj Kamenbe és Vlagyivosztokba is.
    Valóban: "Hét év telt el, és könnyek hullottak." Nem a legtöbb normális emberről beszélek. hanem a nyugati / USA hatalmi lakájáról, a lovakról-szvidomitákról - "európai integrátorokról" és Banderáról, amelyek elhanyagolhatóak az orosz Nikolaev városában kisebbség .
    1. -11
     Június 26 2021
     Idézet: Vlagyimir Mashkov
     Szia Vitalij!
     Igen, nagyon szeretném kivárni a felszabadulás boldog pillanatát és az ébredés kezdetét

     Akarják? Szerintem nagyrészt nem. Ideális esetben pontosan azzal harcoltak, ami most az Orosz Föderációban van (bocs, de nem nevezhetem Oroszországnak), hogy ne legyenek tolvajok a hatalomban, hogy ne sérüljenek a személyiségi jogok (mi történik most és te Vladimir az élen ezzel az utálatos oltással). Nem szeretem az ukránokat, de mondd, miért vagyunk jobbak? Lehetőség szerint csak példákkal.
     1. +3
      Június 26 2021
      Idézet lisiktől
      Lehetőség szerint csak példákkal.

      Lehetetlen: írástudatlan kész hisztérikus arrogáns obskurantisták, őrültek, őrültek, provokátorok és Bandera mellett vagyok, NEM AKAROK CIVILIZÁLT KOMMUNIKÁLNI, igyekszem nem kommunikálni, csak alkalmanként vagy kivételes esetekben kommunikálok. Még akkor is, ha ellenérvekkel és piszkos alaptalan sértésekkel zúdítanak rám.
      1. +1
       Június 27 2021
       Idézet: Vlagyimir Mashkov
       Idézet lisiktől
       Lehetőség szerint csak példákkal.

       Lehetetlen: írástudatlan kész hisztérikus arrogáns obskurantisták, őrültek, őrültek, provokátorok és Bandera mellett vagyok, NEM AKAROK CIVILIZÁLT KOMMUNIKÁLNI, igyekszem nem kommunikálni, csak alkalmanként vagy kivételes esetekben kommunikálok. Még akkor is, ha ellenérvekkel és piszkos alaptalan sértésekkel zúdítanak rám.

       Vladimir mindent jól csinál .. Érdemes elkezdeni magyarázni valamit, taposnak, sértegetnek stb. Itt vannak a rosszindulatú beszélők speciális bandái.
       Üdv Mashkov! Tartsd a védelmet.. jó
       1. +1
        Június 27 2021
        tartok. katona Csak nehéz mikor őket ösztönözni és megengedni őket büntetlenül és arrogánsan nyájasan megtenni, amiért megbüntetik. kérni Hol van az igazságosság és az objektivitás? Igen! mosolyog
        1. +2
         Június 27 2021
         Idézet: Vlagyimir Mashkov
         tartok. katona Csak nehéz mikor őket ösztönözni és megengedni őket büntetlenül és arrogánsan nyájasan megtenni, amiért megbüntetik. kérni Hol van az igazságosság és az objektivitás? Igen! mosolyog

         Ilyen a mi sorsunk és munkánk, minden bolond kritizálhat És megvédheti az igazságot, itt lelkierő és acélideg kell.. Tartani kell a vonalat! A fiatalok ránk néznek és olvasnak... hi
         Sok szerencsét és egészséget a legfontosabb Vladimir Mashkov!
         1. -1
          Június 27 2021
          Idézet xorektől
          Ilyen a mi sorsunk és munkánk, minden bolond kritizálhat És megvédheti az igazságot, itt lelkierő és acélideg kell.. Tartani kell a vonalat! A fiatalok ránk néznek és olvasnak...
          Sok szerencsét és egészséget a legfontosabb Vladimir Mashkov!

          Köszönöm. És sok szerencsét, egészséget, kifogyhatatlan energiát és jó kedvet kívánok! Csak valószínűleg nem "kritizálni", hanem kritizálni, szidni és szidni pontosabb lenne?
          hi italok katona
    2. +4
     Június 26 2021
     Idézet: Vlagyimir Mashkov

     Valóban: "Hét év telt el, és könnyek hullottak." .
     Mint mindig - a "forradalom" (Maidan) idején a népet "demokráciával forrasztják" - aztán jön a "másnaposság" (Ukrajnában - másnaposság).
     A műfaj klasszikusa - a Maidanon a "Democracy" "dorma" vodkát itták -, de "kilógnak" - saját költségükön ...
     1. 0
      Június 27 2021
      Idézet: cat-rusich
      Idézet: Vlagyimir Mashkov

      Valóban: "Hét év telt el, és könnyek hullottak." .
      Mint mindig - a "forradalom" (Maidan) idején a népet "demokráciával forrasztják" - aztán jön a "másnaposság" (Ukrajnában - másnaposság).
      A műfaj klasszikusa - a Maidanon a "Democracy" "dorma" vodkát itták -, de "kilógnak" - saját költségükön ...

      Nem az EU-ban és nem a NATO-ban jött a másnaposság, vagy inkább egy súlyos szünet a külvárosban, és ami még rosszabb, hamarosan elzárják a gázcsövet (az utolsó bevétel és tőkeáttétel az átkozottaknál))) És a legrosszabb az a helyzet, hogy vérrel kötözték Ukrajna civil lakosságához (Donbass, Odessza stb.) .. dühös
      Nem halt meg? Hamarosan minden nap lesz itt kérdés a donbászi milíciákhoz és önkéntesekhez!
      És ők, amíg nem volt rendelés, mi várunk .. Bajuszunk van katona
   5. +12
    Június 26 2021
    Az újjáéledés csak Oroszország megérkezése után kezdődik, ahogy az amerikaiak a 90-es években tönkretették vállalkozásainkat.
    1. +7
     Június 26 2021
     Az biztos, hogy délkeleten minden városnak megvan a maga célja a cári idők óta, Nikolaev történelmileg a Fekete-tengeri Flotta bázisa volt, a Fekete-tengeri Flotta elment és a Vuik nem találtak ki más célt neki, szóval ez természetes, még a kikötőket is kiadták a katariknak és a kínaiaknak inkább semmi gond
     1. A megjegyzés eltávolítva.
     2. +2
      Június 27 2021
      Idézet Rubytól
      Az biztos, hogy délkeleten minden városnak megvan a maga célja a cári idők óta, Nikolaev történelmileg a Fekete-tengeri Flotta bázisa volt, a Fekete-tengeri Flotta elment és a Vuik nem találtak ki más célt neki, szóval ez természetes, még a kikötőket is kiadták a katariknak és a kínaiaknak inkább semmi gond

      Tévedsz, Nikolaev soha NEM volt a Fekete-tengeri Flotta bázisa. De az Orosz Birodalom és a Szovjetunió hajóépítésének és hajóépítésének központja a kezdetektől egészen 1991-ig volt, ami után kómába esett, és majdnem (a Vadatursky gyár és az Okean még mindig füstölög) meghalt.
    2. +10
     Június 26 2021
     A britek és az amerikaiak biztosan nem fognak semmit újjáéleszteni. Főleg engedelmes végrehajtó lakájokra van szükségük.
    3. +4
     Június 26 2021
     Szóval Chubais és a hozzá hasonlók amerikaiak? belay (Nem keresek kifogásokat, ha valami)
    4. +5
     Június 26 2021
     Idézet: figwam
     Az ébredés csak Oroszország érkezése után kezdődik, az amerikaiak a 90-es években cégeinket is tönkretették.

     Ezt Oroszországban az EBN banda tagjai tették meg tanácsadók (a külügyminisztérium alkalmazottai) könnyed javaslatára.
     Érdekes nézni és hallgatni (aki nem látta):
    5. +1
     Június 26 2021
     Idézet: figwam
     Az ébredés csak Oroszország érkezése után kezdődik,

     Az újjáéledés Nyikolajevben soha nem fog elkezdődni, mert Oroszország kockára tett a kercsi zalivi üzemben, és ott a kapacitások nem kisebbek, mint Nikolaevben. Így egyszerűen nem fogjuk tudni újraéleszteni a két hajóépítő üzemet, még akkor sem, ha feltételezzük, hogy a Kis-Oroszország projekt megvalósul. De ez soha nem fog megtörténni, mert az ukrán társadalom nagy részét megfertőzte Bandera ideológiája, ezért aligha van értelme kezelni ezt az üszkösödést, ha egyszerűbb egyszer s mindenkorra "levágni".
     1. +3
      Június 26 2021
      Idézet a ccsr-től
      De ez soha nem fog megtörténni, mert az ukrán társadalom többsége megfertőződött Bandera ideológiájával.

      Ha nem gyógyítjuk meg, akkor lesz NATO és rakéták, nincs más választásunk.
      Németországban 1945-ig a többség megfertőződött a nácizmussal, de mi meggyógyítottuk őket, nem tudjuk meggyógyítani az öccsünket?
      1. -2
       Június 27 2021
       Idézet: figwam
       nem tudjuk meggyógyítani az öccsét?

       Készen állsz mindazok fizikai megsemmisítésére, akiket a Bandera ideológiája fertőzött Ukrajnában? Én kategorikusan ellene vagyok - mi nem vagyunk állatok, velük ellentétben lesz elég vér és átnevelő tábor, ami nélkül ez a probléma nem oldható meg. És ezért nem kell illúziókat építeni, hogy meg fogjuk gyógyítani őket - jobban javítjuk Amerika elpusztítására szolgáló rendszereket, és ez lesz a mi "jokerünk" minden helyzetben.
     2. +2
      Június 27 2021
      Az ukrán társadalom megfertőződése és a visszatérés lehetetlensége miatt nem értek veled egyet. A szovjet időkben egy középiskolában tanultam egy repülővárosban az odesszai régióban, elképzelni sem lehet "kommunistább" ideológiai iskolát (volt mihez hasonlítani, aztán apámat Szevasztopolba helyezték át). Az antifasiszta napjai, május 9., 1., ünnepek hazafias dalokkal, találkozók, úttörő gyerekek ezeken az összejöveteleken "a-ja-jaj, a személyest helyezed a nyilvánosság fölé" stb. És mindez nem volt hivalkodó, osztálytársak igazán hittek, amikor "a nyilvánosság számára" megszólalt. És a helyőrség nagyrészt ugyanazon a hullámhosszon volt. Szevasztopolba költözve úgy kötöttem ki, mint a "szabad kilátások" üvegházában (természetesen mai torzítások nélkül), ott Szevasztopol-Oroszország szent, de a többi a saját dolgod. A történelemtanárok, mi van, mi van (szerencsém volt) voltak a legerősebbek, úgy küzdöttek velünk, mint a felnőttek, aztán nem írtam történelmet jegyzetekbe sehova a toronyban, a dolgozatokban mindent tudtam, amit a professzorok mondanak. , minden kötőjelre. A szakszervezet összeomlott, Banderstadtból Oroszországba menekültem egy repülőiskolába, osztálytársak valahol, valahol 2010-ben leszerződtem, és közelebb vannak ide, a lányok és fiúk mind nyugaton és középen vannak. elhagyta Ukrajnát - mintha valaki más agyát bedugták volna, mintha nem lennének ilyen tanárok és neveltetések „és Lenin olyan fiatal, és fiatal október van előttünk ...”, akik az ATO-ban biztonságosan ledobták a patájukat, akik „ házas” ilyen oroszok máglyájára, bár ők maguk is oroszok, Szevasztopolból rozsdás Bandera mikrochippel a fejükben, ilyeneket még nem láttam.

      Mit beszélek, minden megváltozik, feledésbe merül, agymosott a média, mintha semmi sem lett volna azelőtt
      1. -2
       Június 27 2021
       Idézet az akarfoxhoundtól
       A szakszervezet összeomlott, Banderstadtból Oroszországba menekültem egy repülőiskolába, osztálytársak valahol, valahol 2010-ben leszerződtem, és közelebb vannak ide, a lányok és fiúk mind nyugaton és középen vannak. elhagyta Ukrajnát - mintha valaki más agyát bedugták volna, mintha nem lennének ilyen tanárok és neveltetések „és Lenin olyan fiatal, és fiatal október van előttünk ...”, akik az ATO-ban biztonságosan ledobták a patájukat, akik „ házas” ilyen oroszok máglyájára, bár ők maguk is oroszok, Szevasztopolból rozsdás Bandera mikrochippel a fejükben, ilyeneket még nem láttam.

       Tehát te magad válaszoltad meg magadnak, hogy miért lehetetlen az egyesülés.
       Függetlenségük minden évében Ukrajnába jöttem, és évente többször is, a nyaralásokról nem is beszélve. Mivel ismerem az ukrán nyelvet az iskolában (9 évig tanultam), minden beszélgetésüket tökéletesen értem, bár sosem hirdettem. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindig olvastam a helyi sajtót és néztem a tévében a műsoraikat, és hallgattam a rádiót a mozgásban. Általánosságban elmondható, hogy mindez a banderizálás még a kilencvenes évek első felében kezdett kialakulni a hatóságok beleegyezésével, elég volt csak hallgatni és elolvasni, amit Oroszországról írtak, vagy belenézni a tankönyveikbe. És ez már akkor is nagy aljasság volt, most pedig felnőtt egy új nemzedék, akit az irántunk érzett gyűlöletben neveltek fel.
       Hogyan lehet velük valami közöset alkotni? Azt hiszem, túl sok naiv emberünk van, aki azt hiszi, hogy a lakosság egy kis része, aki őszintén szereti Oroszországot és testvéreknek tekint minket, befolyásolhat valamit Ukrajnában. Ez a népesség évről évre csökken, az életkor és az elvándorlás miatt, ezért olyan ellenséges államot kaptunk örökre, mint Lengyelország. Ez az, amire mindig emlékezni kell...
       1. +1
        Június 27 2021
        Másról beszélek, te megálltál a gondolataidban a mai ténynél, és mesélek az újraformázási folyamat fejlesztésének lehetőségéről - ha sikerült az agyat egy irányba forgatni, akkor a másikban is működni fognak. . A 80-as években el tudtad képzelni, hogy Banderzyan Odesszában (Nikolajev) a dicsőségért kiáltott? Ugyanígy hozzáértő politikával lehet cserébe kidolgozni, nem azonnal, hanem talán lépésről lépésre. Az a baj, hogy a matracok sokáig működnek, és bürokratáink nem is gondolnak egy mozdulatnál tovább, emiatt veszítettük el Ukrajnát. Én is minden évben jártam oda 14 éves koromig, és láttam ezt a fejlődő Barder-sötétséget médiával, tankönyvekkel, hírekkel... jóindulatúan mosolyogtunk és támogatásokkal etettük őket.
        1. 0
         Június 27 2021
         Idézet az akarfoxhoundtól
         és elmondom az újraformázási folyamat fejlesztésének lehetőségét -

         Nos, ha Sztálin nem tudta újraformázni Banderát a táborokban, aztán kimásztak, akkor mit vársz a jelenlegi hatóságoktól, akik nem állnak készen úgy harcolni ellenük, ahogy a népek vezére tette.
         Idézet az akarfoxhoundtól
         Ugyanígy hozzáértő politikával lehet cserébe kidolgozni,

         Ne álmodozz, nem fog menni – csak nem ismered nagyon jól a mentalitásukat. Nem Oroszországban született a közmondás, hogy "nem eszem így"...
         Idézet az akarfoxhoundtól
         Én is minden évben jártam oda 14 éves koromig, és láttam ezt a fejlődő Barder-sötétséget médiával, tankönyvekkel, hírekkel...

         Ezenkívül kritikusan fel kell mérnie a normális kapcsolatok helyreállításának valószínűségét. Minden másról nem is beszélek – ez belátható időn belül nem reális. Az oroszok nem bosszúállóak, csak jó a memóriánk...
       2. -2
        Június 27 2021
        A kommunisták 100 éve mosogatnak bennünket. Egy hónapba telt az embereknek, hogy megtisztuljanak a propagandától.
   6. +1
    Június 27 2021
    Alapítvány? Vedd szélesebbre. Mármint mélyebben. Liszichanszkban az RTI üzem maradványait most csirkezik. Tehát még homokot és kavicsot is kitermelnek és értékesítenek abból a párnából, amelyen a gyárépületek álltak.
    Valójában Ukrajnában a 90-es években a jogalkotók bombát helyeztek el az egész iparág alatt. A lényeg az ipari létesítmények maradványértékének mesterséges alábecsülése. Azt mondják, már annyira elhasználódtak, hogy még olcsóbbak is, mint az ezekből az épületekből, építményekből, kommunikációból kitermelhető fémhulladék és építőanyag. Így a hatékony menedzserek, amikor csődbe ment vállalkozásokat vásárolnak, gyorsan szétszedik és eladják azokat. Ez gyors pénz. Nem kell beruházni a termelésbe, és amikor megtérül, főleg Ukrajna valóságában, amely már a háború előtt is állandóan lázban volt.
  2. +6
   Június 26 2021
   vágtatott
   1. +7
    Június 26 2021

    Prjanik (Pál)
    Ma, 13:57
    ÚJ

    +1
    vágtatott
    prosr ... lecsapott! Rákacsintás
    1. +8
     Június 26 2021
     Idézet az aszzz888-tól

     Prjanik (Pál)
     Ma, 13:57
     ÚJ

     +1
     vágtatott
     prosr ... lecsapott! Rákacsintás


     Igen kacsintott

     Ha egységként tekintjük a nemzeti javak termelésének szintjét és fogyasztásának mértékét az RSFSR-ben, akkor azonnal láthatjuk:

     - Örményországban személyenként kétszer kevesebbet termeltek, mint az orosz, és 2-szer többet „ettek”;

     – Észtországban az egy főre jutó fogyasztás háromszor magasabb volt, mint Oroszországban;

     - Grúzia pedig 3,5-szer gazdagabban élt, mint az RSFSR, és általában gazdagabban, mint bárhol máshol az Unióban!

     Meg kell lepődnünk azon a tömeges meggyőződésen, amely azokban az években alakult ki az összes többi köztársaság felsőbbrendűségéről a „lusta és mindig részeg” oroszokkal szemben?
     Azonban honnan származhatnak más ötletek? Hiszen nem a baltiak repültek Voronyezsbe húsért, hanem Voronezh a balti államokba füstölt kolbászért. És az uniós köztársaságok helyi elitje csak szította ezeket az érzelmeket.
     És amikor az 1980-as évek végén a Szovjetunióban az általános életszínvonal hanyatlásnak indult, már nem volt elég élelmiszer, ruha és háztartási gép, sok „nemzettudat kattant”: hagyja abba az idegenek etetését! És mivel Oroszország olyan szegény, ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem akarnak és nem is tudnak jól dolgozni. Különálló!

     A hétköznapi embereknek nem magyarázták el, hogy Oroszország rosszabbul él, mint a többi köztársaság, mert minden három megkeresett rubelből csak kettőt tart meg magának.
     A harmadik rubelt pedig az Unióban lévő testvéreknek adta.
     Az összes többi köztársaság (kivéve Fehéroroszországot, amely valójában szintén többet tett bele a Szovjetunió közös üstjébe, mint amennyit merített belőle) nagyrészt ennek a „harmadik orosz rubelnek” köszönhető.

     1. +8
      Június 26 2021
      Idézet: egyértelmű
      És mivel Oroszország olyan szegény, ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem akarnak és nem is tudnak jól dolgozni. Különálló!


      Ukrajna a Szovjetuniótól való válás idején Európa egyik leghatalmasabb hatalma volt. Ő birtokolta a Szovjetunió ipari erejének egyharmadát (!). És akkori GDP-je az oroszországi szint 29,6%-a volt. Ukrajnában volt rakétatudomány, repülés, autóipar és szerszámgépipar, fejlett kohászat, olajfinomítás és petrolkémia. És a Szovjetunió legnagyobb hajóépítő központjának jelenléte Nikolaevben lehetővé tette, hogy sokakat felülről nézzünk meg.

      És mi az eredmény? Ukrajna ma a világ egyik legszegényebb országa. Még az élelmiszerlázadások küszöbén álló Venezuela GDP-je is másfélszer nagyobb, mint Ukrajna!
      1. +5
       Június 27 2021
       Az ott hatalmon lévő raghuloknak, a 404-ben, nincs szükségük semmire, ami nem fér bele a Selyuk-féle világképükbe. Kert, fehérre meszelt kunyhó (kút, vagy 4 emeletes nyaraló), disznó a fészerben (kút, vagy Porsche garázsban) - igen, érezhető, mutasd meg keresztapádnak. Nos, még száz rubel egy fillér, hogy uralkodjon és vtich ...
       És ezek a te rakétáid-hajóid-repülőgépeid – mire valók?
     2. +4
      Június 27 2021
      A grúzok kapták a legkövérebb darabot. Ez az I.V.S. napjai óta így van. A grúz hadosztályt még 1944-ben is eltávolították a harci műveletekből. - "A grúz férfi kevés. meg kell őrizni." Elhagyták a törzsnek! És hadd mészárolják le a szlávokat.
      1. +2
       Június 27 2021
       Idézet: 30 vis
       A grúzok kapták a legkövérebb darabot. Ez az I.V.S. napjai óta így van. A grúz hadosztályt még 1944-ben is eltávolították a harci műveletekből. - "A grúz férfi kevés. meg kell őrizni." Elhagyták a törzsnek! És hadd mészárolják le a szlávokat.

       Ennek hála Tbiliszi központjában, a "Szovjet Megszállás" Múzeumában ....
      2. -1
       Június 27 2021
       És milyen felosztás ez - "grúz"? Erről még nem hallottam.
       1. +2
        Június 28 2021
        Idézet tőle: imrek_ua
        És milyen felosztás ez - "grúz"? Erről még nem hallottam.

        Meg fogsz lepődni! De volt örmény, azerbajdzsáni is. Szevasztopol közelében emlékmű áll az azerbajdzsáni hadosztály katonáinak. http://www.memento-sevastopol.ru/cemetery/20.html
        1. 0
         Június 29 2021
         Igazán meglepett. Nem is tudtam, hogy az Unióban nemzeti alapon dolgoznak egységek. Úgy gondoltam, hogy az "afgán" musbat egyedi eset egy konkrét feladathoz. Köszönöm, hogy kitöltötted egy hiányosságot a képzésemben.
         1. +1
          Június 29 2021
          Örömömre. A második világháború idején voltak ilyen alakulatok. A hívás helye. A jövőben ezt a gyakorlatot felhagyták.
     3. +4
      Június 27 2021
      Ochim jó elemzés Tiszta , de eszik és .......

      Ma mi marad az „új” nemzeti elitnek az újonnan létrejött független államokban? Ahol gazdagok a természeti erőforrások, ott szinte minden rendben van, de ahol nincs "elit", ott gyorsan bevezeti az államot és a nácikat a nemzeti fasiszták közé, ahonnan mindent ki lehet hozni, kivéve a HORDOZÓ NEMZETE ELITjét. AZ ÁLLAM, a népgyűlölő különösen könnyen a volt Szovjetunióba és annak hátába tereli a népet.
      Történt ugyanis, hogy még az ukrán nemzet is, amely tulajdonképpen az orosz nép része, az új nemzeti állam minden problémája ellenére kiveszi az orosz népet, nem beszélve másokról, mint Jermenia vagy Grúzia stb.
      Valójában a Szovjetunió egy MÉLYEN DEFORMÁLT NEMZETI "ELITET" szült, ami tönkretette az államot, és akik még mindig a NEMZETI fasizmus ideológiájával játszanak, hogy ők legyenek hatalmon (legyen állami pénzük).
      Valójában az új államok teljes nemzeti "elitje" mélyen korrupt, egy bűnözői csoport szerveződik, amely mindenre kész, és a neoliberális kapitalista rendszerek ideális szervezeti felépítést adnak számukra a nép és a lakosság teljes kirablására. új állam, amint az Ukrajna példáján is nyilvánvaló. De itt van az emberek elvakultságának elképesztő szintje. A nép azt hiszi, hogy minden problémájára megszületik a Szovjetunió, Sztálin, Oroszország, az orosz nép, a szovjet múlt stb. de nincs a korrupt bűnözők nemzeti "elitje"?
      1. +2
       Június 27 2021
       Idézet: Farkas
       De itt van az emberek elvakultságának elképesztő szintje. A nép azt hiszi, hogy minden problémájára megszületik a Szovjetunió, Sztálin, Oroszország, az orosz nép, a szovjet múlt stb. de nincs a korrupt bűnözők nemzeti "elitje"?

       Te okos farkas! italok
   2. +5
    Június 26 2021
    Idézet Prjaniktól
    vágtatott

    Ahogy Ivan Krylov meseíró a vízbe nézett -
    Jumper Dragonfly
    A nyár vörösen énekelt;
    Nem volt ideje hátranézni
    Ahogy a tél a szemébe forog.
    A mező kihalt;
    Nincsenek többé fényes napok.
  3. -12
   Június 26 2021
   Idézet: A falak őre
   Nagy Oroszország, amelyet elvesztettünk...

   Ez a komcsi bűnözői tevékenység eredménye. A közös házat a párt és a kormány politikájának megfelelően a leginkább autonóm "nemzeti lakásokra" osztották fel. És az Alkotmányt a "szuverén államokkal" és a "kilépés jogával" szintén komcsi írták.
   Részlet a Szovjetunió 1977. évi alkotmányából - "72. cikk. Minden egyesületi köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy szabadon kiváljon a Szovjetunióból."
   76. cikk
   1991-re az unió minden köztársaságának saját minisztériumai voltak, önellátóak voltak, és a Szovjetunió alkotmánya lehetővé tette az unióból való kiválást. Közép-Ázsiában a szovjet köztársaságok általában sajátos kánsággá fajultak.
   A kommik gondosan ápolták a független ukrán népet, saját történelmükkel és nyelvükkel. A komcsik voltak azok, akik orosz emberekkel adták át az orosz földeket Ukrajnának. Szevasztopolban flottabázist ajándékoztak a Krímnek. A lehető legrövidebb időn belül megszervezték az erőszakos ukránosítást - a nyelvet nem tanulók elbocsátásával és a munkatörvények betartása nélkül.
   Ennek eredményeként 1991-ben az RSFSR a Fekete-tengeren hajógyárak, flottabázis, szárazdokkok és hajóturbinák nélkül maradt, mivel az SZKP Központi Bizottságának kommunistái mindenkit elárultak és eladtak ...
   1. +10
    Június 26 2021
    A Szovjetunió törvényei szerint senki sem élt a köztársaságoktól való kiválás jogával. Részletes kilépési sorrend volt.
    Népszavazás a kilépésről, külön szavazással az autonóm köztársaságokban és a nemzeti kisebbségek kompakt lakóhelyein. Öt év múlva újabb népszavazás.
    A Szovjetunió felszámolta az állami hatóságokat. A Szovjetunió alkotmánya szempontjából illegális állami szerv számolta fel őket. (Államtanács) hozta létre Gorbacsov.
   2. +12
    Június 26 2021
    Idézet: Baskirkhan
    mert az SZKP Központi Bizottságának kommunistái mindenkit elárultak és eladtak ...

    Mindenféle csubai, EBen, feliratos stb. a kommunistáknak, csak azért, hogy bekerültek a pártba, nem kell rangsorolni.
    1. +3
     Június 26 2021
     A keresztesek és a keresztények inkvizíciója szintén nem szükségesek, oké?
     1. +2
      Június 26 2021
      Idézet a datura23-tól
      A keresztesek és a keresztények inkvizíciója szintén nem szükségesek, oké?

      És összehasonlítja az alapvető keresztény posztulátumokat az inkvizíció és a keresztes lovagok tetteivel - azonnal látni fogja, hogy ezek éppúgy eltérnek, mint a demokrácia fogalma és azok tettei, akik most ezt a demokráciát "hordják". Gorbacsov, az EBN és a többi "csubáj" pedig egy kispolgári söpredék, akit csak a pártkártyáknak köszönhetően lehet kommunistának nevezni ...
      1. +2
       Június 27 2021
       Ez az SZKP 1980-as évekre bekövetkezett hanyatlásának a jele. Ha ilyen emberek kerülnek a párt legmagasabb pozícióiba, akkor valami nincs rendben a pártban.
       1. 0
        Június 27 2021
        Idézet a grindztől
        Ez az SZKP 1980-as évekre bekövetkezett hanyatlásának a jele. Ha ilyen emberek kerülnek a párt legmagasabb pozícióiba, akkor valami nincs rendben a pártban.

        Jaj, sikerült...
      2. 0
       Június 27 2021
       A pártban 80 százalékban olyanok voltak, mint Csubaj
       1. 0
        Június 27 2021
        Idézet Alex Justice-tól
        A pártban 80 százalékban olyanok voltak, mint Csubaj

        Különben vereséget szenvedtek volna...
    2. +4
     Június 26 2021
     Nem dörzsölték be magukat, ők az SZKP húsa-vér. Speciális fogdák, elosztási kategóriák, hatalom felelősség nélkül. Ez az, ami nőtt.
     1. +1
      Június 26 2021
      Idézet a MikeCG-től
      Nem dörzsölték be magukat, ők az SZKP húsa-vér. Speciális fogdák, elosztási kategóriák, hatalom felelősség nélkül. Ez az, ami nőtt.

      Jaj, az SZKP burzsoizálódása jóval azelőtt kezdődött, hogy a címkézett és alkoholista ...
   3. +11
    Június 26 2021
    Baskirkhan, honnan írsz? Nálunk nincs a "kommi" szó. Kommunisták, bolsevikok, vörös hátasok, bárki, de nem "komcsi". Szóval melyik Pentagon bunkerből írsz? terrorizál
    1. +8
     Június 26 2021
     Nálunk nincs a "kommi" szó.

     Nagyon helyes, nem használjuk ezt a kifejezést. Németországban használatban van, ezért nyoma onnan.
     1. +3
      Június 26 2021
      Idézet: Aviator_
      Németországban használatban van, ezért nyoma onnan.

      Nem Németországban, hanem az Államokban – tőlük származott ez a szlengszó. Németországban inkább a "vörösök" voltak használatban, nem emlékszem, hogy a sajtójukban gyakran szerepelt volna a "commies" szó.
      Idézet: Aviator_
      Nagyon helyes, nem használjuk ezt a kifejezést.

      Igen, ezt nem alkalmazzuk, és ez a szerzőt elárulja a fejével.
      1. +1
       Június 26 2021
       A németeknek voltak "osszijai", "wessijei" az NDK-nak és az NSZK-nak, gondoltam velük analógiára.
       1. 0
        Június 27 2021
        Idézet: Aviator_
        A németeknek voltak "osszijai", "wessijei" az NDK-nak és az NSZK-nak, gondoltam velük analógiára.

        Nem, ott a "vörös" (rote) szót már az egyesülés előtt is használták, és valószínűleg a Bajor Köztársaság idejéből vagy későbbről származott, ezért még a hetvenes évek baloldali radikálisainak nevében is használták:
        RAF (Rote Armee Fraction - Red Army Fraction) – így nevezte magát az egyik csoport, amely 1970-ben alakult ki, miután 1968-ban összeomlott a lázadó diákmozgalom radikális balszárnya.
        1. +1
         Június 27 2021
         A vörösek vörösek, és az "osszikra" és "wessziekre" való felosztás az NDK felszívódása után jelent meg. Most az oszik másodosztályú emberek. A berlini falat pedig nem volt érdemes ilyen szenvedélyesen ledönteni. Azonban nem az a generáció törte meg, aki felépítette.
   4. +11
    Június 26 2021
    akiket te "komcsiknak" hívsz, már nem voltak kommunisták lényegükben. Csak a buli nevén, ahová a karrier és a profit érdekében felkapaszkodtak. Sztálinnak sajnos nem volt ideje eltávolítani a pártot a valódi hatalomból.
    Ez olyan, mint a korai kereszténységnél – míg az első keresztényeket minden lehetséges módon piszkálták és ragadozókkal etették a cirkuszi arénákban, kevesen akartak elfogadni egy új vallást. Ennek megfelelően a legkitartóbb és legmeggyőzőbb emberek voltak benne. De amikor hivatalosan is megengedték, sőt Krisztus nevében lehetőség nyílt arra, hogy barátokat és ellenségeket egyaránt kiraboljanak, és részt vegyenek a politikában, akkor mindenfélék futottak ide....akik a szavakban jámbor hívek, de a valóságban ők csak gazemberek. Azonban most is ugyanaz. Tehát nem kell egy sorba állítani az ideológiai kommunistákat és a szélhámosokat.
    1. -2
     Június 27 2021
     zsiványok voltak többségben
     1. 0
      Június 29 2021
      A legtöbb a Szovjetunió fennállásának melyik időszakában? Számodra a Szovjetunió 1922-es bat-t-tenka és ő, de az 1991-es minta láthatóan ugyanaz.
   5. +6
    Június 26 2021
    Idézet: Baskirkhan
    A komcsik voltak azok, akik orosz emberekkel adták át az orosz földeket Ukrajnának. Szevasztopolban flottabázist ajándékoztak a Krímnek. ...
    N. S. Hruscsov odaadta a Krímet, de nem Szevasztopol városa - aki maradt szövetségi jelentőségű város.
    Szevasztopol városa - EBN-t "adott" Ukrajnának - csak megfeledkezett róla ...
  4. +5
   Június 26 2021
   Idézet: A falak őre
   Nagy Oroszország, amelyet elvesztettünk...

   A történet egy nagyon furcsa hölgy... Hajlamos néha visszatérni...
  5. 0
   Június 27 2021
   Idézet: A falak őre
   Nagy Oroszország, amelyet elvesztettünk...

   Nagy Oroszország. A megszállt földek egy része "partnerek", most pedig az ellenségnek elismert urak és társaik, fontos stratégiai vállalkozásokat rombolnak le, csődbe mennek, akkor minimálisra pusztítják a szláv lakosságot. Adolf Aloizovich álma valóra vált.
  6. +1
   Június 27 2021
   Mit vesztettünk...
   Maguk a falubeliek szabadultak meg attól, ami számukra érthetetlen volt - a növénytől.
 2. +25
  Június 26 2021
  A ChSZ elment, "Antonov" készülj ......  Mit jelent a "nem akarok"? Senior rendelt!
  1. +1
   Június 26 2021
   Idézet az előzőtől
   A ChSZ elment, "Antonov" készülj ......

   Uh-uh-uh, és ezek, mint ők, amelyek új technológiákon alapulnak... és itt, - ACÉLÜGY!
   Miért nem engedik el őket is?
   1. +2
    Június 26 2021
    egyébként a barátom mérnök pao t plusz.... a fizetések egészségesek... de nem ez a lényeg... vettem egy házat a külvárosban és ott... anyám kedves... a pocakos tűzhely ... ráadásul egy új .. üvegajtóval és mindennel ... egyszóval mérleg)) .. és végül is meleg fertőzés ..... oroszországi gyártmány)))
  2. +1
   Június 26 2021
   Ott van még az Óceán Hajógyár, nem kell kapkodni.De jó az üzenet.
   1. +8
    Június 26 2021
    Érdekes módon a finn nagyteljesítményű portáldaruk ugyanezt fogják küldeni a fémhulladékra.
   2. +7
    Június 26 2021
    Idézet tőle: tralflot1832
    Ott van még az Óceán Hajógyár, nem kell kapkodni.De jó az üzenet.

    A "61 Communards" nevű hajógyárat hosszú életre elrendelték, és csatahajókat építettek rá, az Óceán Hajógyár majdnem csődbe ment, a Nyugat hatalmas túlteljesítéssel halad Ukrajna leszállítása útján. Ahogy V.I. Lenin "Elvtársak, jó úton jártok! Nincs visszaút."
    1. +3
     Június 26 2021
     Idézet a tihonmarine-tól
     A Nyugat a terv hatalmas túlteljesítésével érkezik

     A haditengerészetben lévő mentést határozottan a terv túlteljesítésével adták el. "Gyerekek", lenne egy címkéjük - "Meleg európai bugyi" és ugrálnak majd örömükben - "Győzelem!", "Velünk a Nyugat"!
     1. +2
      Június 26 2021
      Idézet: Serg Koma
      "Meleg európai bugyi" és ugrálni fog örömében - "Győzz!", "A Nyugat velünk van"!

      Igen, határozottan észrevették, mennyi szüksége van az embernek.
    2. +4
     Június 26 2021
     Baty Horizon és Antarktisz, Baty és Pulkovo Meredian, ez általában egy dal. Altáj típusú BMRT, ez általában az "orosz csoda". Mindez a Szovjetunió alatti óceáni üzem. Néhány emlék. hi
     1. +6
      Június 26 2021
      Idézet tőle: tralflot1832
      Mindez a Szovjetunió alatti óceáni üzem. Néhány emlék.

      Volt egy hattyúdal a világ leghatalmasabb halászati ​​ipari flottájáról, amelyet szovjet emberek hoztak létre. Most már csak renegátok és nácik vannak, akik csak rombolni tudnak, de alkotni nem. Öröm számukra, hogy "Nuland sütit" és a tulajdonos dicséretét "az egész világ Ukrajnával" formában kapják. Azt hittem, hogy minden visszatért 1654-be, de úgy látom, még 1242 sincs messze.
 3. -5
  Június 26 2021
  Kíváncsi vagyok, hogy a szerző tisztában van-e a jogi/gazdasági terminológiával? Nem az Üzemet számolták fel, hanem egy gazdálkodó szervezetet. Idézet a bírósági határozatból:
  „Hagyja jóvá a felszámolói jelentést a felszámolási eljárás eredményéről és a „Chernomorsky Shipbuilding Plant” Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 18.06.2021-i likviditási mérlegéről. A „Chernomorsky Hajóépítő Üzem” nyilvános részvénytársaság felszámolása.
  Ugyanakkor az összes tartozást kifizetettnek vagy leírtnak tekintették. Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.
  1. +10
   Június 26 2021
   Idézet: Normális rendben
   Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.

   Amitől új adósságok keletkeznek. Aztán újra kirakják, újra átadják, megint adósságok. És így, amíg nincs mit átvinni.
   1. -3
    Június 26 2021
    Idézet: Sidor Amenpodestovich
    Idézet: Normális rendben
    Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.

    Amitől új adósságok keletkeznek. Aztán újra kirakják, újra átadják, megint adósságok. És így, amíg nincs mit átvinni.

    véletlenül mínuszt írt, majd javított
   2. -4
    Június 26 2021
    Idézet: Sidor Amenpodestovich
    Idézet: Normális rendben
    Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.

    Amitől új adósságok keletkeznek. Aztán újra kirakják, újra átadják, megint adósságok. És így, amíg nincs mit átvinni.

    Srácok, meccs "2 plusz 2". A britek úgy döntöttek, hogy befektetnek az ukrán hajóépítő iparba. A bíróság azonnal felmenti magát a CSY-t a tartozások alól. Hol vannak a Fekete-tenger legjobb siklói??!!
    1. +4
     Június 26 2021
     Idézet: Normális rendben
     A britek úgy döntöttek, hogy befektetnek az ukrán hajóépítő iparba.

     Mit?! Talán még a Mikulás is?
    2. +3
     Június 26 2021
     Idézet: Normális rendben
     Srácok, meccs "2 plusz 2". A britek úgy döntöttek, hogy befektetnek az ukrán hajóépítő iparba. A bíróság azonnal felmenti magát a CSY-t a tartozások alól. Hol vannak a Fekete-tenger legjobb siklói??!!

     Először is, a britek nem fognak komolyan befektetni sehova, ez egy-kettő ezeknél a gyáraknál, már mindent fűrészelnek és bérelnek fémre, hogy eladják az adósságaikat. Ugyanebben a Nikolaev ChSZ-ben a csónakházak már fűrészelnek ...
  2. +1
   Június 26 2021
   Idézet: Normális rendben
   Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.

   Nem Porosenko volt a tulajdonos?
  3. +15
   Június 26 2021
   Idézet: Normális rendben
   Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.

   Nos, Olga Protasova "ChSZ" felszámoló néni a jelentést felolvasva azt mondta, hogy az üzem ingatlan nem maradt - mindent leltároztak és eladtaka munkásokat pedig elbocsátották.
   Mi és mi lehet az átvitel? Csak a terület maradt meg, de hajógyártás Nincs üzlet, és sajnos nem is lesz többé. Mindazt, amit a cárok és a szovjet kormány hihetetlen erőfeszítésekkel létrehoztak, a nácik rendkívül rövid idő alatt tönkretették. Miért örül, uram, hogy az ország lefelé megy, vagy hogy "a moszkoviták gonoszságára" tesz?
   1. 0
    Június 26 2021
    Hát legalább az, hogy a wuik nem tudnak majd semmit építeni rá, szóval van minek örülni. Ilyen helyzetekben az amerikaiak elismerően vállra csapnak és pár milliós kölcsönt öntenek)))
  4. +3
   Június 26 2021
   Idézet: Normális rendben
   Vagyis a céget tehermentesítették az adósságok alól, hogy átadják egy másik tulajdonosnak.

   Kis mértékben igazad van. Vállalkozások szinte nincsenek, félig üres, elhagyatott műhelyek dobozai, elhanyagolt és benőtt területének egy része megmaradt a régi berendezések egy részével, amire senkinek nincs szüksége, a legértékesebbet már rég eladták, sok fémhulladékba került. . Daruk, köztük egy egyedülálló hatalmas portál (a képen látható) míg állvány...

   Nikolaev legerősebb vállalkozása mély és teljes kiütésben van.
   1. -1
    Június 26 2021
    Idézet: Vlagyimir Mashkov
    Vállalkozások szinte nincsenek, félig üres, elhagyatott műhelyek dobozai vannak, elhanyagolt és benőtt területének egy része megmaradt a régi berendezések egy részével, amire senkinek nincs szüksége.

    Tehát ki fogja megvenni, ahhoz, hogy szétszedje ezeket a műhelyeket, az összes szemetet, sok pénzt kell befektetni. És általában valami újat építeni sokszor drágább lesz.
    1. +2
     Június 26 2021
     Üdvözlettel, Vlad! hi
     Boldog új ünnepet - Tengerészek napja. Mivel már régóta nem matróz, teljesen elveszett, hogy mikor kell ünnepelni. Korábban mindig július első vasárnapján ünnepelték a tengerésznapot, a másodikon pedig a halásznapot (amihez ő is rokon volt).

     Ami a hajógyártás újjáéledését illeti Nikolaevben, úgy gondolom, hogy lehetséges. Ha szükséges. És olyan "apróságok", mint a hatalom és a prioritások változása. Az ősök előrelátóak voltak, ezt a helyet választották hajó- és hajóépítésnek, az egész város erre épült, és van lehetőség megújítására. kívánság lenne! Pr hagyományok és gazdag történelem és nem mondom.
   2. +1
    Június 26 2021
    Idézet: Vlagyimir Mashkov
    Nikolaev legerősebb vállalkozása mély és teljes kiütésben van.

    Mint egész Ukrajna egy kiütésben, ami után már nem tud felállni. Valakinek ki kell takarítania a vécéket Lengyelországban, és jutalomként meg kell nyalnia a német tekét.
 4. +14
  Június 26 2021
  A barbárok tovább rombolják egy nagy civilizáció örökségét...
 5. +4
  Június 26 2021
  - egy másik hajóépítő vállalatnál Ukrajnában.
  Ha addig nem megy csődbe a „másik” vállalkozás.
  A fórum néhány tagja nem értett egyet a jellel - ha Zelensky megjelenik a vállalkozásnál, várja meg a csődöt.
 6. +6
  Június 26 2021
  Maxim meghalt, és a pokolba is vele
  1. +3
   Június 26 2021
   Maxim meghalt, és a pokolba is vele
   Tegyük koporsóba az anyját .... b nevető .
 7. +3
  Június 26 2021
  És jó lenne megvenni ezt az épületet és magát Ukrajnát is, hogy ezt az üzemet felszámolják.
 8. +6
  Június 26 2021
  Június 25-én, pénteken az ukrajnai Nikolaev régió gazdasági bírósága vetett véget a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzem sorsának.

  A Nyugat elérte a célját, újabb győzelmet adhat a vagyonához, Ukrajna pedig a volt ukrán SZSZK feletti "peremogu"-t ünnepelheti.
  "Az öregasszony nem szenvedett sokáig, nem szólt sokáig a zene, sokáig nem táncolt a fraer."
  Nincsenek szavak és nincs megbánás.
 9. +8
  Június 26 2021
  De ez így van, miért építsenek a jobbágyok saját hajóikat, ha kölcsönt adhatnak nekik, és eladhatják érte a leszerelt vályúkat szinte újak árán.

  Továbbra is meg kell oldani Antonov problémáját, és legalább a KhTZ-t át kell adni a "hatékony" kezébe.

  Röviden: nincs nap győzelem nélkül, egy harci hopak óriási ugrásával barátaik és partnereik tárt karjaiba kerülnek.
  Az egész haladó emberiség a reformokat nézi 404 és némán irigykedik... a középkorban felgyorsult ütemben, önök az ipartalanítást és a gyertyagyújtást minden otthonnak megadják!
  1. +6
   Június 26 2021
   Idézet Rusnemeztől
   Az egész haladó emberiség a reformokat nézi 404 és némán irigykedik... a középkorban felgyorsult ütemben, önök az ipartalanítást és a gyertyagyújtást minden otthonnak megadják!
   A műhelyek, a töltés, a felszerelés és a föld (már elbocsátott jobbágyok nélkül), ahogy Osztap-Szulejmán mondaná, „csótányként szóródnak szét” különböző jó kezekbe.
   1. +6
    Június 26 2021
    Idézet a tihonmarine-tól
    A műhelyek, a töltés, a felszerelés és a föld (már elbocsátott jobbágyok nélkül), ahogy Osztap-Szulejmán mondaná, „csótányként szóródnak szét” különböző jó kezekbe.

    Lengyelország is átment ezen egyszer, a szvobodai kikötői villanyszerelőre ma már senki sem emlékszik...
    1. +4
     Június 26 2021
     ... Ami tönkretette a Varsói Szerződést .. csak ott úgy tűnt, hogy a "Szolidaritás" az.?
     1. +2
      Június 26 2021
      Idézet Dixontól
      ... Ami tönkretette a Varsói Szerződést .. csak ott úgy tűnt, hogy a "Szolidaritás" az.?

      Köszönöm a javítást.
  2. +5
   Június 26 2021
   És meglátod: a következő választásokon ISMÉT egy másik debilre szavaznak az elöljárók. És kik ők ezek után?
   1. +5
    Június 26 2021
    Idézet: Andrej Nyikolajevics

    0
    És meglátod: a következő választásokon ISMÉT egy másik debilre szavaznak az elöljárók.

    És még azt sem kérdezi meg senki, hogy szavazzanak-e vagy sem. Mivel 1941-ben kinevezik az igazgatót, ennyi a választás.
 10. +6
  Június 26 2021
  Sajnálom az egyszerű munkásokat. Az uraknak lesz több epertisztító szerük. A britek pedig csak kéznél vannak.
 11. +15
  Június 26 2021
  Nyugaton hajógyárak és gyárak vannak! Miért van szükségük versenytársakra? Hát micsoda fiam! A lengyeleid segítettek? hi
 12. +5
  Június 26 2021
  Valójában a CSY a szakképzett munkaerő hiánya miatt már régóta ragasztott békalábokat, ami miatt Lengyelországba dobták – és még csak nem is az epernél, hanem a hajógyárban. Tulajdon-újraelosztásról van szó – vagyis arról, hogy ki adja el a fémhulladékot, és ki kapja meg a területet fejlesztésre.
  1. +2
   Június 26 2021
   Idézet Gatótól
   szakképzett munkaerő hiánya, ami Lengyelországban dömpingelt – és még csak nem is eperért, hanem a hajógyárban

   Igen, a lengyelországi hajóépítés sem túl jó.
 13. +1
  Június 26 2021
  A Szovjetunió hajóépítő iparának egykori zászlóshajóját, amely a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak bölcsője - a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet (ChSZ) - csődbe nyilvánították és felszámolták. A vállalkozás ingatlana teljesen elkelt.
  Oh hogy! Gyorsan megitták a zsákmányt! nevető
  1. +3
   Június 26 2021
   Idézet az aszzz888-tól
   Oh hogy! Gyorsan megitták a zsákmányt!

   Itt felülmúlhatatlan mesterek.
 14. +4
  Június 26 2021
  Nos, a skakuákkal minden világos. Ki tudja, mi van velünk. Ezekkel az információkkal találkoztam a "Sevkabel"-en: https://www.fontanka.ru/2021/06/25/69990413/ и https://t.me/vchkogpu/19121. Ha ez igaz, akkor valamiféle szabotázs.
 15. +8
  Június 26 2021
  Természetesen óvakodok minden LLC, PrJSC és CJSC csődjétől és felszámolásától - olyan cégektől, amelyek megválnak attól, amit nem ők hoztak létre, és büszke neveket viselnek annak, amihez gyakran van közük, mint egy féreg a testhez, és csak haszonszerzés céljából hozták létre . De ebben az esetben a felszámolása jur. arc, ez lényegében a teljes és végleges halál tényének megállapítása – még a paraziták sem élnek a holttesten. Csak azokért kár, akik ezt a növényt fejlesztették, korszerűsítették, erejüket, egészségüket és lelküket belefektették.
  1. +3
   Június 26 2021
   Idézet: Max PV
   Természetesen óvatos vagyok bármely LLC, PrJSC és CJSC - cég csődjétől és felszámolásától

   Bárkivel lehet kapcsolódni, de a csőd értelme nem a vállalkozás életben tartása, hanem az, hogy eladjuk különböző magánkereskedőknek. És máris széttépik minden darabját, ahogy akarják. Vállalkozások százai süllyednek így le, és lehetetlen újra összerakni. Emlékszem, hogyan húzták ki a Balti-tenger leggazdagabb halgazdaságát, 15-16 darabra osztották, és úgy tűnt, minden rendben ment, csak 3 év után már név sem maradt. És akkor, ugyanúgy, a Szovjetunió teljes MPX-je elrepült.
 16. -2
  Június 26 2021
  Újabb brit győzelem Oroszország felett. Ahogy az egyik brit admirális mondta: A legjobb módja annak, hogy legyőzzük az ellenség flottáját, ha megakadályozzuk, hogy megépítse azt. Itt megtörtént.
  1. +1
   Június 26 2021
   Habozok megkérdezni – mi köze ehhez Nagy-Britanniának és Oroszországnak? A növény már rég eltűnt. A berendezéseket elvitték, a munkások a lengyel hajógyárakban dolgoznak. Mi a győzelem és a vereség?
   1. +9
    Június 26 2021
    Mivel a Nikolaev alapvetően önellátó hajóépítő klaszter volt Oroszországban, a ChSY az ipari lánc csúcsa, és hány kapcsolódó vállalkozás volt az automata hegesztőgépektől a Dawn motorokig. Ugyanaz az egyenlítői üzem, amely hűtőberendezéseket gyártott, már nem tudja, hogyan kell alkatrészt eladni az Orosz Föderációban, a vitéz SBU csempészettel elkapja őket, akár a lengyel, akár a moldovai határon, és a vége ugyanaz lesz, mint a CSY-é, mert a britek nem adnak parancsot arra .
    1. +3
     Június 26 2021
     A Nikolaev növények már régóta félig elpusztultak. A ChSZ már régóta nem épített semmit Oroszországnak. Halála semmit sem ad a briteknek, és semmit sem vesz el Oroszországtól. Ha figyelembe vesszük az összes Oroszország felé orientált és a 2014-ben kezdődött zűrzavar által érintett gyárat, akkor sem lesz elég ujjunk, ha talpon vannak.
     1. +9
      Június 26 2021
      Idézet: TermiNakhTer
      Halála semmit sem ad a briteknek, és semmit sem vesz el Oroszországtól.

      A Nikolaev Hajógyárak halála akkor következett be, amikor abbahagyták az oroszországi hajók építését, és a briteknek nincs szükségük rájuk. DE ahhoz, hogy Ukrajnának eszébe se jusson hajókat építeni, egyszerűen "buldózer alá" engedték ezeket a gyárakat. Ráadásul az összes alkatrészgyár „körmökbe” kerül, és bezárja az összes hajóépítő oktatási intézményt. Ezt követően nincs visszatérés a hajóépítéshez. Mindent megölnek.
   2. +2
    Június 26 2021
    Idézet: TermiNakhTer
    Habozok megkérdezni – mi köze ehhez Nagy-Britanniának és Oroszországnak? A növény már rég eltűnt. A berendezéseket elvitték, a munkások a lengyel hajógyárakban dolgoznak. Mi a győzelem és a vereség?

    Számukra az ukránok jelentik a győzelmet (legyőzve) abban, hogy mindent megölnek a sajátjukból, majd azt kiabálják, hogy "Nézzétek, legyőztük Oroszországot!"
    1. +1
     Június 27 2021
     Nos, elvileg így van, mert minél kevesebb vállalkozás dolgozik az Orosz Föderációnak, annál jobb, mert amikor az Orosz Föderációtól kapott megrendelésekből fizetést kap, akkor legalább hűséges hozzá, ez feldühít minden wueket és galíciait, még azelőtt sem fog leállni, csak hogy egy buldózerrel egyengesse az összes gyárat.
     1. +2
      Június 27 2021
      Idézet Rubytól
      ez feldühíti az összes wueket és galíciaiakat, még azelőtt sem hagyják abba, hogy az összes gyárat egyszerűen a földdel egyenlővé teszik egy buldózerrel.

      Vuik és galíciaiak tehát nem dolgoztak a gyárakban és nem is dolgoznak.
  2. +1
   Június 26 2021
   Pavel73, Te az első tízben vagy, Chubaty már ötöd van, mínuszok, halkan fogalmazva.)
   1. +3
    Június 27 2021
    Idézet: Andrej Nyikolajevics
    Pavel73, Te az első tízben vagy, Chubaty már ötöd van, mínuszok, halkan fogalmazva.)

    Azt mondják, mindannyian nem bánjuk, de a mínuszaik nem akadályozzák meg a gyárakat abban, hogy csődbe menjenek, és az ukrán nép, ahogy rabszolgaként dolgozott Európában, továbbra is az lesz.
 17. +6
  Június 26 2021
  De jure feljegyezték, hogy a növény már rég meghalt. Semmi új és érdekes, a csődeljárás több évig húzódott – nem világos, miért. Banderlandben egy vállalkozás választottbírósági vezetőjének kinevezése az utolsó lépés a csőd felé.
 18. +5
  Június 26 2021
  Ez az Ukrajnával szembeni kudarcos külpolitika eredménye. 2000 óta mindent a javukra lehetett volna fordítani, de nem tették.
  1. +4
   Június 26 2021
   Nem lehetett elismerni a 2004-es választásokat, amelyeket az alkotmány durva megsértésével tartottak. De Oroszország hallgatott.
 19. 0
  Június 26 2021
  Természetesen.
  Az "ukroina" projektet selejtezésre adták át.
  És hála Istennek. Mindenki megvan. Nyugaton és keleten egyaránt.
  1. +1
   Június 27 2021
   Nem értek egyet veled. Az ukrán projekt új szintre kerül, mint az olcsó munkaerő forrása és mint a NATO oroszellenes előőrse.
 20. +2
  Június 26 2021
  Sokkal szórakoztatóbb lesz, amikor a hajógyár nyomán magát Ukrajnát is felszámolják, fémhulladéknak fűrészelik és adósságok fejében eladják...
 21. +1
  Június 26 2021
  Idézet: TermiNakhTer
  Habozok megkérdezni – mi köze ehhez Nagy-Britanniának és Oroszországnak? A növény már rég eltűnt. A berendezéseket elvitték, a munkások a lengyel hajógyárakban dolgoznak. Mi a győzelem és a vereség?

  És annak ellenére, hogy a fentiek mögött Nagy-Britannia áll. A mi vereségünk pedig az, hogy megengedték Oroszország feldarabolását. Leszakítva róla egy hatalmas, iparilag kifejlesztett darabot.
  1. +3
   Június 26 2021
   Nagy-Britannia korántsem volt a fő az Uniót tönkretevők között. Bár egyetértek Önnel, az Unió összeomlása hatalmas katasztrófa, elsősorban a Szovjetunióban élő emberek számára.
 22. +5
  Június 26 2021
  És miért van szüksége a modern Ukrajnának hajóépítő üzemre? Különösen alkalmas repülőgép-hordozók építésére?
  A maximálisan megengedett számukra, hogy NATO-bázisokat biztosítsanak a területükön. Nem több.
  1. +4
   Június 26 2021
   Nem. Tévedsz. Még mindig kiváló mezőgazdasági munkások Európában.
 23. +3
  Június 26 2021
  Az "ugrósok" attól tartottak, hogy igazi oroszok jönnek, és az orosz gyárat, amely mindig "orosz" hajókat épített, az orosz kincstárba viszik.. ahol annak lennie kellett..
  1. +2
   Június 26 2021
   Nincs már mit venni. Nincs technológia, nincsenek emberek. De facto a növény néhány éve elpusztult. Ez pusztán formalitás – a kész tények jogi bejegyzése.
 24. +2
  Június 26 2021
  A növény erős volt. De Ukrajna tulajdonosainak nincs rá szükségük, nekik megvan a sajátjuk. Kíváncsi vagyok, hogy az emberek egyetértenek-e ezzel? Vagy elég, ha a bohóc a dallamra táncol.)
  1. +2
   Június 27 2021
   És kit érdekel az emberek véleménye. Ukrajnában az embereket a haszonállatok kategóriájába helyezik át. És a hozzáállás helyes. Kit érdekel, mit motyog ott, miközben fejik, vagy vágóhídra vezetik. Ehhh...
 25. 0
  Június 26 2021
  Idézet: Pavel73
  Idézet: TermiNakhTer
  Habozok megkérdezni – mi köze ehhez Nagy-Britanniának és Oroszországnak? A növény már rég eltűnt. A berendezéseket elvitték, a munkások a lengyel hajógyárakban dolgoznak. Mi a győzelem és a vereség?

  És annak ellenére, hogy a fentiek mögött Nagy-Britannia áll. A mi vereségünk pedig az, hogy megengedték Oroszország feldarabolását. Leszakítva róla egy hatalmas, iparilag kifejlesztett darabot.

  Ne beszélj hülyeségeket. A mi, ahogyan Ön is bemutatja, egy bizonyos Borisz Nyikolajevics és sikeres utódai vereségét a független orosz állam megalakulásának diadalaként dicsérik. nevető nevető nevető
  Az angol persze elkényezteti, de nem szabad annyira eltúlozni jelentőségét az ország összeomlásában, amit az állam jelenlegi vezetői elértek.
 26. +1
  Június 26 2021
  „Nem engedjük, hogy Mikolajiv régió (az eredeti Podóliában) tiszta ege beszennyeződjön a gyárak füstjétől” – Kotka Grigorenko, „Régi erőd”, Beljajev
 27. +4
  Június 26 2021
  Idézet Gatótól
  Valójában a CSY a szakképzett munkaerő hiánya miatt már régóta ragasztott békalábokat, ami miatt Lengyelországba dobták – és még csak nem is az epernél, hanem a hajógyárban. Tulajdon-újraelosztásról van szó – vagyis arról, hogy ki adja el a fémhulladékot, és ki kapja meg a területet fejlesztésre.

  És nem csak a lengyel hajógyáraknak. Mit gondol, és ki dolgozik a Yantarnál, a PELLA-nál vagy sok más orosz hajógyárnál? Már régen ott dolgoztak a Nikolaev hajóépítők.
 28. +3
  Június 26 2021
  Nagyon remélem, hogy hamarosan magát Ukrajnát is felszámolják. judaizmus – judaizmus.
  1. +2
   Június 26 2021
   Nagy iramban haladnak előre...
 29. +1
  Június 26 2021
  A vadon élő állatok a Szovjetunió összeomlása után még egy jót tönkretettek.
  1. +2
   Június 26 2021
   Úgy tűnik, majdnem az utolsó...
 30. +4
  Június 26 2021
  az üzem minden vagyonát eladták, a munkásokat elbocsátották. Az ingatlaneladásból befolyt összeg nem volt elegendő a cég összes tartozásának kiegyenlítésére.


  Nincsenek szavak, megeszik az utolsót...
 31. A megjegyzés eltávolítva.
 32. +2
  Június 26 2021
  Idézet Rubytól
  Az biztos, hogy délkeleten minden városnak megvan a maga célja a cári idők óta, Nikolaev történelmileg a Fekete-tengeri Flotta bázisa volt, a Fekete-tengeri Flotta elment és a Vuik nem találtak ki más célt neki, szóval ez természetes, még a kikötőket is kiadták a katariknak és a kínaiaknak inkább semmi gond

  Nem világos, hogy milyen délkeletről beszélünk, ha Ukrajna földjeiről, akkor történelmi szempontból ezek a vidékek az Orosz Birodalom régiójaként alakultak ki.
  - Novorossiya. És akkor Nikolaev volt a Fekete-tengeri Flotta bázisa? Talán egy hátsó alap? Akkor jobbra.
 33. +3
  Június 26 2021
  A vállalkozást nem is kellett bombázni, az ukránok maguk döntötték el, miért harcolnak és lövöldöznek, ha van demográfiai fegyver, a hülye emberek mindent maguk pusztítanak el ....
 34. +4
  Június 26 2021
  Nincs szükségük hajókra, a sárban való morgás a határ.
 35. +2
  Június 26 2021
  Ukrajnában felszámolták a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet, a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak "bölcsőjét"

  És mi mást várhatunk egy korrupt baromtól, aki a burzsoázia ösztönzésére pusztított el egy nagy országot? A megsemmisült ipari és gazdasági kapcsolatok az első és legfontosabb lépés a „térdelés” felé.
  Az egész durva és undorító.
 36. -2
  Június 26 2021
  ... egy másik ukrajnai hajóépítő vállalkozásnál a közeli zóna többfunkciós fregattjává való átprofilozással fejeződik be.

  Eszembe jutott a 2015-ös tréfa - a Nikolaev "dizájnerlányai" szorosan az aszfaltba gördítették az Ingul felvonóhidat, elzárva a bejáratot a "61 községről elnevezett Hajóépítő üzem" vízterületére.
  az eredmény nagy valószínűséggel olyan lesz, mint a "tojás nagy falánál" - a pénz kipereg, a test pedig tűkön.
 37. -1
  Június 26 2021
  Jobbak a dolgok Oroszországban?
  Ezzel kell kezdeni.
  1. +3
   Június 26 2021
   Több mint 160 hajóépítő és -javító vállalkozás folytatja tevékenységét, és mindent gyárt, kivéve a rombolókat és a repülőgép-hordozókat.
 38. -4
  Június 26 2021
  Idézet: Baskirkhan
  Idézet: A falak őre
  Nagy Oroszország, amelyet elvesztettünk...

  Ez a komcsi bűnözői tevékenység eredménye. A közös házat a párt és a kormány politikájának megfelelően a leginkább autonóm "nemzeti lakásokra" osztották fel. És az Alkotmányt a "szuverén államokkal" és a "kilépés jogával" szintén komcsi írták.
  Részlet a Szovjetunió 1977. évi alkotmányából - "72. cikk. Minden egyesületi köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy szabadon kiváljon a Szovjetunióból."
  76. cikk
  1991-re az unió minden köztársaságának saját minisztériumai voltak, önellátóak voltak, és a Szovjetunió alkotmánya lehetővé tette az unióból való kiválást. Közép-Ázsiában a szovjet köztársaságok általában sajátos kánsággá fajultak.
  A kommik gondosan ápolták a független ukrán népet, saját történelmükkel és nyelvükkel. A komcsik voltak azok, akik orosz emberekkel adták át az orosz földeket Ukrajnának. Szevasztopolban flottabázist ajándékoztak a Krímnek. A lehető legrövidebb időn belül megszervezték az erőszakos ukránosítást - a nyelvet nem tanulók elbocsátásával és a munkatörvények betartása nélkül.
  Ennek eredményeként 1991-ben az RSFSR a Fekete-tengeren hajógyárak, flottabázis, szárazdokkok és hajóturbinák nélkül maradt, mivel az SZKP Központi Bizottságának kommunistái mindenkit elárultak és eladtak ...

  Micsoda nemes játék... Várom a javaslatokat, hogyan kellett volna felépíteni az államot 1917 óta, vagy jobb esetben rögtön a 19. század közepétől.
 39. -1
  Június 26 2021
  A csőd nem mindig rossz. Oroszországban számos, a hadiipari komplexumhoz kapcsolódó vállalkozás csődbe ment, elvették a hanyag tulajdonosoktól, majd átkerültek a Rostec állami vállalathoz. Összetételében többé-kevésbé normálisan működnek.
 40. +1
  Június 26 2021
  Jó hír! Csak így tovább ! Nos, most már senki sem nyomasztja és nem használja ki őket – ezek önálló fejlődésük eredményei. Most az összes többi ipari vállalkozásnak is marad a föld eladása (felbontása) és a feudális rendszerbe való visszatérés, majd részenként a tekintélyes európai államokhoz való csatlakozás: egy darab Lengyelország, egy darab Magyarország, egy darab Románia, sőt. egy darab Szlovákia és Moldova, a lényeg, hogy egy hüvelyknyi föld se rohadt moszkoviták. És akkor minden nagyszerű lesz, és mindenekelőtt Ukrajna hétköznapi polgárai számára...
  1. 0
   Június 26 2021
   Idézet a gromovantontól
   térjünk vissza a feudális rendszerhez, majd részenként csatlakozzon a tekintélyes európai államokhoz: egy darab Lengyelország, egy darab Magyarország, egy darab Románia, még egy darab Szlovákia és Moldova, a lényeg, hogy egy centi földet se a átkozott moszkoviták.

   Tehát ezek a Románia és Lengyelország Magyarországgal, tudják, hogyan kell gondolkodni, miért kellenek ezek a részek? Íme a terület emberek nélkül, elfoglalták volna. Itt Lengyelország egy szót sem dadog Kelet-Kresyről, és ez sem véletlen.
   1. 0
    Június 26 2021
    Tehát a területet megtisztítják, csak gazdasági módszerekkel - az emberek maguktól távoznak - nincs munka, szegénység ...
 41. 0
  Június 26 2021
  Megkaptuk az Egyesült Királyság felét a Fekete-tengeri Flotta - csak... és! dühös Van egy erős hajóépítő üzem a területén - - csak ... és! bolond A tendencia azonban...
 42. +4
  Június 26 2021
  Ukrajna ukronázi irányításának eredménye az összeomlás, csőd, felszámolás.
 43. +4
  Június 26 2021
  Szomorú esemény.
  mit fogsz itt csinálni? kérni
  Ezzel egy időben Moszkvában a ZIL és az AZLK üzemeket is megfutamították.
  Hogy lehet mindezzel együtt élni?! kérni
  És ez Moszkvában van!
  Miről beszéljünk a tartományról...
 44. 0
  Június 26 2021
  Khandets teljes "Nagy ukrán"!
 45. +2
  Június 26 2021
  - Ukrajnában felszámolták a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet - a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak "bölcsőjét".
  Ez az egész lényege az ukrán nácik tevékenységének és a "Dicsőség Ukrajnának" szlogenjükben, valamint Ukrajna himnuszában, hogy "Ukrajna még nem halt meg...".
 46. +1
  Június 26 2021
  Ukrajnában felszámolták a Fekete-tengeri Hajóépítő Üzemet, a szovjet flotta repülőgép-hordozóinak "bölcsőjét"

  Mert a Seljukok csak törni és lopni tudnak, többre nem képesek. kérni
  Nincs "Antonov", "KrAZ", "LAZ", nincs más autó- és gépipari üzem.
  A több száz vállalkozásból csak néhány maradt, mintha Mamai áthaladt volna Ukrajnán. szomorú
 47. +1
  Június 26 2021
  Csubais ideológiájának maradványai...
 48. +1
  Június 26 2021
  Igen, az LMBT zászló a kezedben .... pofon! .... mindent kicseréltek és elárultak .... cukorkapapírra! .... nincs visszaút (van ilyen nevű film )
 49. 0
  Június 26 2021
  Kézzel felhúzott jumperek, se több, se kevesebb.
 50. adu
  +2
  Június 26 2021
  minden az újonnan jóváhagyott amerikai terv szerint zajlik.
  1. 0
   Június 26 2021
   Juzsmas Antonov és Ivchenko Progress a következő a sorban, és hamarosan az összes ukrajnai titántermelést felvásárolják az európaiak és az amerikaiak – mellesleg megszakítva az alapanyagok nekünk való értékesítését.
 51. 0
  Június 26 2021
  Лузеры. Сами ничего построить не могут. Только ломать и воровать.
 52. +1
  Június 26 2021
  Idézet xorektől
  Alleluja..! MINDEN, szóval még az alapot is kivágják, hogy az átkozottak ne kapjanak
  Nem halt meg..? gyorsabb lenne..

  Так должен выглядеть Украинский Мир в видении щеневмерлых, ведь на хуторе не бывает заводов, да и Бандера заводов не строил, значит это часть русского мира от которого надо избавиться, а на месте открыть мастерскую по ремонту старых вышиванок.
 53. A megjegyzés eltávolítva.
 54. +1
  Június 27 2021
  Правильно, верной дорогой шуруете, хлопцы! Декоммунизировать всё, от последней гайки и до гвоздя и на чистом месте купить всё по стандартам НАТО. Или выклянчить..
 55. A megjegyzés eltávolítva.
 56. +1
  Június 27 2021
  Ну вот и всё...Судостроения на Украине больше нет. Украина, как унитарно-нацистское территориальное образование уверенно и поступательно идёт к своему неизбежному и естественному исчезновению с политической карты мира. Да будет так!
 57. +3
  Június 27 2021
  Idézet: cat-rusich
  Idézet: Vlagyimir Mashkov

  Valóban: "Hét év telt el, és könnyek hullottak." .
  Mint mindig - a "forradalom" (Maidan) idején a népet "demokráciával forrasztják" - aztán jön a "másnaposság" (Ukrajnában - másnaposság).
  A műfaj klasszikusa - a Maidanon a "Democracy" "dorma" vodkát itták -, de "kilógnak" - saját költségükön ...

  Не было революции на Украине! Забудьте! НЕ БЫЛО! Был буржуазный переворот! Одна буржуазия свергла другую. Все просто. Но вы вправе думать по-другому. Но было бы глупо отрицать, что Янык оказался именно в РФ. А не допустим в Германии. Значит Янык был заодно с буржуазией РФ. Значит его место, а так же его друзей, заняли другие ребята. Которые побегут например в Берлин. И т.д. и т.п. А уж на какой волне они свергли старую буржуазию, это уже другой разговор. Можно под фанфары о "социализме", можно под нац.кричалки. Но сути это не меняет. "Есть такая партия!" (С) Ленин.
 58. +2
  Június 27 2021
  Ну и правильно, на хрена бандерлогам корабли, им и резиновых лодок хватит. Тем более, что они собрались космос развивать. Рагули, они и в Африке и дома рагули. belay
 59. +1
  Június 27 2021
  просто ......ц, разграбили и п р ос рали все что можно было, теперь в Прибалтике за гроши батрачат....
 60. A megjegyzés eltávolítva.
 61. A megjegyzés eltávolítva.
 62. -1
  Június 28 2021
  У Украины живых денег нет и не будет. Англичане за thank you very much работать не будут. У них нормочасы - в фунтах. Купят китайцы по цене металлолома, отбуксируют и достроят, как надо
 63. +1
  Június 28 2021
  Jó hírek)
 64. +1
  Június 28 2021
  Ещё каких то лет 5 назад, я бы пожалел, посочувствовал, а теперь от подобных новостей только радость, скорее бы ты уже вмерла окончательно... Идут конечно опережающими темпами деиндустриализации, ещё каких то 5-10 лет и не останется ничего...

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"