Katonai áttekintés

Képzett legénység nélkül a legfejlettebb harckocsi használhatatlan a csatatéren.

58
A fegyveres erők modernizációjának részeként tartály 2020-ra 2300 egységnyi hazai termeléssel bővül az ország parkja. Ki ül majd az új tankok páncélzata mögött? Hogyan képezik ki általában a legénységet és a harckocsizó egységeket? A "VPK" hetilap kiadványsorozatot indít a harckocsizók képzésének problémáiról és kilátásairól.

Az év során a média aktívan megvitatta a tankcsapatok technikai felszerelésének problémáit. Szakemberek és katonai vezetők értékelték az oroszországi tanképítés kilátásait, elemezték a hazai és külföldi tankok előnyeit és hátrányait. Éles vita bontakozott ki az Orosz Föderáció szárazföldi erői számára külföldi harcjárművek beszerzésének lehetőségéről.

De bármilyen műszaki képességet is beépítenek a harckocsi tervezésébe, azok a legénység tevékenységén keresztül valósulnak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a páncélozott fegyverek minden új modelljének technikai képességeinek növekedése, vagyis a harci potenciál növekedése az előzőhöz képest 5-15 százalék között mozog. A harckocsizó legénység képzettségétől függően 30-100 százalékos tartományban tudja megvalósítani a jármű harci képességeit. Ezért a harckocsizó csapatok toborzási rendszerének, valamint a harci és személyi kiképzésnek a fejlesztése kulcskérdés a harckocsizó csapatok és a fegyveres erők modernizációjában.

Nem csak sofőr

A modern tartály összetett műszaki komplexum. Szó szerint tele van fegyverekkel, műszerekkel, mechanizmusokkal. A tank legénységének képzési szintjének ebben az esetben meglehetősen magasnak kell lennie. Tehát például egy 122 mm-es tüzérségi fegyver számítása hat ember, egy hordozható ATGM rendszer - kettő, egy 12,7 mm-es géppuska - kettő, egy 7,62 mm-es géppuska - egy. Összesen - 11 fő. Mindezek a fegyverek egy három fős legénységből álló tankba vannak beszerelve.

Képzett legénység nélkül a legfejlettebb harckocsi használhatatlan a csatatéren.

Egy másik példa. Körülbelül 20 fő készíti fel a repülőgépet a harci műveletekre, a harckocsi-legénység három tagja önállóan készíti elő a harcjárművet (lőszerrakodás, fegyverek előkészítése, karbantartás, beleértve a tankolást stb.).

A legénységnek ismernie kell az összes fegyver kialakítását, a lövöldözés szabályait, stabil gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a fegyverek előkészítésében és harci használatában, valamint az üzemeltetésben és a hibaelhárításban.

A tankerek magas szintű kiképzésének szükségességének másik fő oka az egyes harckocsi-specialitások összetettsége, különbsége a többi csapat hasonló típusaitól.

Vegyünk például egy sofőrt. Ez nem egy átlagos járművezető. Rendelkeznie kell a 40 tonnás jármű vezetéséhez egyenetlen terepen, valamint az akadályok leküzdéséhez oszlopban és harci alakzatban. Szerelőként köteles gondoskodni a gép műszaki készenlétéről, szervizelhetőségéről, legalább a legegyszerűbb műszaki meghibásodások elhárításáról.

Ezen túlmenően a sofőr tűzkárban is részt vesz: megfigyeléssel felderíti a célokat, célkijelölést ad a lövésznek, korrigálja a tüzet. Kedvező feltételeket teremt a tüzeléshez: a harckocsi egyenetlen, durva terepen történő vezetése során olyan mozgási módot kell választania, hogy a hajótest rezgései minimálisak legyenek, és ezáltal a lövés pontossága legyen elérhető.

A sofőr ügyességével biztosítja a harcjármű túlélését. Egy igazi csatában a harckocsi mozgása "rongyos futás" - a fedezékről a fedezékre való mozgás, a pálya és a mozgás sebességének állandó változásával. Különleges vezetési képességeket igényel.

A kurszki csata után egy speciális kutatócsoport azonnal statisztikai adatokat gyűjtött tankjaink meghibásodásáról. Különféle kérdéseket vizsgáltak: hány találatot kaptak a harcjárművek, milyen gépeken, milyen távolságból, hány gyulladt ki stb. Kiderült, hogy a kiütött harckocsik 30 százaléka első vagy második fokozattal rendelkezik. A sofőrök, akik a kevés vezetési tapasztalat miatt nem rendelkeztek kellő sebességváltó készségekkel, féltek leállítani a motort és mozdulatlanná tenni az autót a csata során. Csak alacsonyabb sebességfokozatban mozogva nem használták ki a tank összes technikai képességét, és könnyen célpontokká váltak az ellenséges tankok számára. Közvetlenül a tanulmány után döntés születik a járművezető-szerelő képzés motoróráinak másfélszeresére emeléséről.

Felcserélhetőség és autonómia

A harckocsi-legénységgel szemben fontos követelmény a felcserélhetőség. A szakma elsajátítása mellett a legénység minden tagjának elsajátítania kell a kapcsolódó szakterületeket: sofőrnek - harckocsifegyverből való tüzeléshez, tüzérnek - harcjármű vezetéséhez, harckocsi parancsnoknak - mind a szerelő helyettesítésére. és a tüzér.

A tankerek minőségi képzésének összetettsége a legénység egészének és minden egyes tagjának önállóságával is összefügg. Csatában a motoros puskás láncban vagy tűz (harc) csoport részeként, tüzér - legénység részeként, matróz - egy állomás részeként egy rekeszben tevékenykedik. A parancsnok ott van mellettük. Ha például egy géppuska nekiakad egy motoros puskásnak, az osztag- vagy szakaszvezető felkeresi, és segíteni tud a késés megszüntetésében, beleértve az erkölcsi bátorítást is. Még a páncélozott szállítójárművekben és a gyalogsági harcjárművekben is átmehet egyik osztályról a másikra.

A tankban a sofőr el van szigetelve a személyzet többi tagjától. A nyílást bezárva egyedül marad. A harckocsiparancsnok és a tüzér ugyanabban a harci rekeszben vannak elszigetelve egymástól. A tanker csak magára számíthat. Képletesen szólva mindenki egy lövészárokban harcol, a tanker pedig egyetlen árokban. Ezért az egyes tankerek egyéni és pszichológiai képzettségének egy nagyságrenddel magasabbnak kell lennie, mint más csapatoknál. Rendelkeznie kell azokkal a tudással, készségekkel és képességekkel, amelyek lehetővé teszik számára, hogy önállóan, bárki irányítása és gyámsága nélkül cselekedhessen.

Hat hónap professzionális szolgáltatás

A harckocsizó csapatok szakembereinek kiképzésének minőségi problémája nem ma és még tegnap sem merült fel: mindig is nagyon akut volt. Hagyományosan nem kíméltük az új harckocsik fejlesztését és gyártását, ugyanakkor jelentősen visszafogtuk az azokat üzemeltető szakemberek képzésének színvonalát.

A szovjet hadseregben a gépkocsivezetők, tüzérek, kezelők és harckocsiparancsnokok képzése kiképző osztályokban (szakos tankiskolákban) zajlott öt hónapos program szerint. A kiképző szakaszok létszáma 20-30 kadét volt, ami nem járult hozzá az egyéni képzéshez. A tegnapi iskolásoktól, akik gyakran nem tudtak jól oroszul, szakembereket képeztek ki az akkori legbonyolultabb gépekre - T-80, T-64B, T-72B.

A program kidolgozásának időzítése nagyon szoros volt. Így például egy tüzér a kiképzés megkezdése után egy hónappal - helyről, két hónappal később - rövid megállásból, három hónappal később - menet közben hajtott végre egy gyakorló tüzelőgyakorlatot (mindegy hosszabbító csőből), a ötödik hónap - mozgásban egy rendes lövedékkel. Összességében a kiképző egységben eltöltött idő alatt a harckocsiparancsnok és a lövész (tüzér-operátor) egy-két lövést hajtott végre rendes lövedékkel (három lövedék fogyasztásával). A sofőr 250 kilométeres vezetési élményt kapott. A diplomás kadét kiképzőegységében a kiképzés végén lebonyolított vizsga egyszerű formalitás volt: ha sikeres vagy sem, akkor is kinevezik tüzér-, sofőr- vagy harckocsiparancsnoki posztra.

Később, a kiképzőegység elvégzése után a tanker másfél évig harci egységekben szolgált. A parancsnokok „nyers” szakembereket fogadtak, és kénytelenek voltak egyéni kiképzésüket elfogadható szintre hozni, egyúttal megoldották az egységek koordinációs feladatait is. Átlagosan évi 6-12 rendszeres lövedéket osztottak ki a szovjet hadsereg tüzérkiképzésére, a harcászati ​​élõtûzõ gyakorlatok során pedig évi 10-15 lövedéket lőtt ki a legénység. A meghatározott normát a katonai alakulatok hadműveleti küldetésének figyelembevételével differenciálták. Tehát a Varsói Szerződés országainak területén állomásozó csapatcsoportokban másfél-kétszer magasabb lehet, a belső katonai körzetekben, valamint a szűkített katonai egységekben - valamivel alacsonyabb. A sofőr éves gyakorlati vezetési tapasztalata körülbelül 300 kilométer volt.

A legjobb esetben intenzív harci kiképzés körülményei között egy év harci egységben eltöltött szolgálat után (a harmadik szolgálati időszak végére) befejeződött a szakember kiképzése. Vagyis képzett szakemberként a tanker hat hónapig szolgált.

Felszíni használatra kész

A probléma tanulmányozásáról szóló 1988-as jelentések egyikében közvetlenül arra a következtetésre jutottak, hogy a tankerek képzettségi szintje nem felel meg a harckocsik összetettségének. Megállapították, hogy a kiképző egységeket végzettek legjobb esetben 30-40 százalékban felkészültek a harcjárművek üzemeltetésére, majd csak a legfelületesebb üzemeltetésre, a rendszerek és komplexumok részletes ismerete nélkül. A harckocsizókkal kapcsolatban a jelentés a következő értékelést adta: „Tekintettel a magas költségükből adódó alacsony erőforrás- és lőszer-felhasználásra, a harci kiképző járműveken végzett legénység képzése két év szolgálati év alatt olyan alacsony, hogy a fenntartható fejlődés kialakítása és megszilárdítása. a harci munkavégzés nem biztosított, és a járművek harci képességeinek megvalósítása a legénység által átlagosan nem haladja meg a 60 százalékot.

Nem kedvezett nekünk, ha összehasonlítottuk a potenciális ellenfelek (fejlett országok) és a szovjet tankerek hadseregében kiképzett szakemberek minőségét. A NATO-tagok intenzívebben készültek. Például a legénységben az év során 100-ról 150 lövésre lőttünk. Ezzel párhuzamosan a tüzér egyéni kiképzésére (kiképzési gyakorlatok végzésére) évi 40-60 lövedéket rendeltek. A többieket század-, zászlóalj- vagy dandárharcászati ​​gyakorlatokon lőtték vissza. Az amerikai hadseregben a lövész az év során a legénység tagjaként négy gyakorlati tüzelési gyakorlatot végzett nappal és ugyanennyit éjszaka hét-nyolc normál lövedék elfogyasztásával. A NATO-országokban a járművezetők egy éves képzésére 600-800 kilométert különítettek el (az USA-ban - 800 mérföld).

A képzési rendszer igazolta magát

Ha a Szovjetunió Fegyveres Erői és a NATO-hadsereg tartályhajóinak kiképzésére elkülönített erőforrás és lőszer éves felhasználási aránya valahogy még mindig összehasonlítható volt, akkor az állampolgárok katonai szolgálatának megszervezését figyelembe véve a tankerek képzésének különbsége jelentős volt. A NATO-országokban a hadseregeket szerződéses alapon toborozták, átlagosan három-öt év szolgálati idővel. Ezalatt a tankerek gyakorlati tapasztalatot szereztek, melynek eredményeként egy átlagos tüzér 150-250 lövedéket lőtt ki. A sofőr vezetésének teljes gyakorlati tapasztalata legalább 1800 kilométer volt.

A szovjet hadseregben a hasonló számok jóval alacsonyabbak voltak. Ez annak köszönhető, hogy a sorkatonai szolgálat időtartama két év, félévente harmadával frissült a személyi állomány, a tapasztaltabbak távoztak, helyükre újoncok érkeztek a kiképzőegységekből. Ezért összesen a szolgálat során 40-50 rendszeres tüzérlövést adtak le a tüzérek, a sofőr vezetési tapasztalata mintegy 600 kilométer volt. Ezekkel a mutatókkal tartalékba mentek. NATO-kollégáik pedig további két-három évig fejlesztették szakmai tudásukat.

El kell ismerni, hogy ennek az állapotnak objektív okai voltak. A Szovjetunió tankflottája több mint 50 ezer darab volt. Az országnak óriási költségeket kellett fizetnie a tankerek képzésének biztosítása érdekében ilyen számú harci járműhöz. Meghatároztak egy bizonyos optimumot, amely lehetővé tette a tankerek képzésének a minimálisan elfogadható szinten tartását. A számítás az volt, hogy egy katonai konfliktus esetén a kezdeti időszakban ki kell ütni a hivatásos tankereket a potenciális ellenségből, és kénytelen volt tartalékosokat tankokba helyezni. Utóbbiak és tankereink képzettsége megközelítőleg azonos volt. Ebben az esetben a harckocsik számbeli fölényét kihasználva dominanciát szerezhetnénk a harctéren.

Összességében a szovjet hadseregben létező harckocsi-kiképzési rendszer korlátozott erőforrások és nagy harckocsiflotta jelenlétében optimális volt, és biztosította a harckocsi-specialisták tömeges képzését. Ilyen körülmények között ennek nem volt alternatívája. És bárhogyan is értékelik ezt a rendszert, teljesen igazolta magát, lehetővé téve a fegyveres erők számára, hogy megoldják a stratégiai elrettentés feladatait.

Mára Oroszország tankflottája jelentősen lecsökkent. Úgy tűnik, hogy megteremtődtek a gazdasági előfeltételek a tankcsapatok tömeges szakemberképzésének rendszerétől való eltávolodáshoz, annak kardinális átalakításához, a minőségi paraméterek előtérbe helyezéséhez. El kell azonban ismernünk, hogy a kiképzés minősége a szovjet hadsereghez képest nem változott jó irányba.
Szerző:
58 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. sasha 19871987
  sasha 19871987 5. szeptember 2012. 15:27
  -8
  a modern háborúk még mindig a különleges erők háborúi...
  1. Alekszejev
   Alekszejev 5. szeptember 2012. 18:26
   +15
   És mit csinálnának azok a különleges erők, mondjuk, ugyanabban a Csecsenföldön több tízezer „közönséges” gyalogos nélkül?
   Minden szakma fontos, minden szakmára szükség van. nevető
  2. crazyrom
   crazyrom 5. szeptember 2012. 22:56
   +2
   A Kursk Bulge valószínűleg már nem fog létezni korunkban, de a tankok még mindig nagyon fontos egységei a hadseregnek. Ha jól értem, lehet különleges erőket küldeni, rakétákkal lőni, de utána jönnek a tankok és biztosítják a terület elfoglalását, nélkülük nem megy. Nem hiába készítjük az Armatát.
  3. sv-sakh
   sv-sakh 6. szeptember 2012. 08:08
   +2
   Ha az ellenségnek gyenge a légvédelme, akkor a fő fegyver a támadó repülőgép lesz, nehéz felszerelések támogatásával.
   Ha az ellenség erős légvédelemmel rendelkezik, akkor a fő fegyver a nehéz felszerelés lesz, a repülés támogatásával.
   De gyalogságra van szükség a terület biztosításához és megtisztításához.
   A szakemberek csak a „specifikus feladatok” megoldását kapják, amelyek nem lényegtelenek, de hozzájárulásukat nem szabad túlbecsülni.
   Érdemes megnézni a modern lokális konfliktusokat, és világossá válik, hogy a hódító háborúk vívásának módszertana nem sokban tér el a második világháborútól (a tömegjelleget leszámítva). És a megszállási háborúk sem erősek.
  4. 1 tankista
   1 tankista 6. szeptember 2012. 09:29
   0
   Idézet: Sasha 19871987
   a modern háborúk még mindig a különleges erők háborúi...


   Ez egy téveszme.
   Indiában a páncélos erők jelentik a második elrettentőt az atomfegyverek után. Ezt az értékelést indiai katonai szakértők adják.

   Bár természetesen minden típusú csapatra szükség van, beleértve a különleges erőket is. Minden egységnek más-más feladatai vannak, de mindannyian egy nagy dolgot tesznek – védik a Szülőföldet.
 2. vorobey
  vorobey 5. szeptember 2012. 15:27
  +9
  Szerző. és mit kell összehasonlítani. Világos a szovjet iskola, átmentünk, tudjuk, És most? A téma nem nyitott. nem beszámítva.
  1. klimpopov
   klimpopov 5. szeptember 2012. 15:34
   +1
   Csak alacsonyabb sebességfokozatban mozogva nem használták ki a tank összes technikai képességét, és könnyen célpontokká váltak az ellenséges tankok számára. Közvetlenül a tanulmány után döntés születik a járművezető-szerelő képzés motoróráinak másfélszeresére emeléséről.

   A fokozatot sok szempontból már korábban választotta a sofőr, mert a T-34-ben a sebességváltás komoly, nem kis erőfeszítést igénylő folyamat, ezért a másodikra ​​hajtottak, igyekeztek minél kevesebbet kapcsolni. A szerző nem értette, miért kell kikapcsolni az autót a csatában?
   1. PLO
    PLO 5. szeptember 2012. 15:54
    +6
    A sebességváltás a T-34-ben komoly, nem kis erőfeszítést igénylő folyamat

    Valójában 42-ben egy új 34 sebességes sebességváltót szereltek fel a t-5-re

    de általánosságban érthetetlen a cikk értelme, pontosan mit akart mondani a szerző?
    Mire van szükség a minőségi képzésre? szóval senki nem vitatkozik ezzel.

    és néhány összehasonlítás, mint pl
    Tehát például egy 122 mm-es tüzérségi fegyver számítása hat ember, egy hordozható ATGM rendszer - kettő, egy 12,7 mm-es géppuska - kettő, egy 7,62 mm-es géppuska - egy. Összesen - 11 fő. Mindezek a fegyverek egy három fős legénységből álló tankba vannak beszerelve.

    általában helytelen
    1. klimpopov
     klimpopov 5. szeptember 2012. 16:02
     +1
     Valójában 42-ben egy új 34 sebességes sebességváltót szereltek fel a t-5-re

     Hogy a karral kapcsolatos problémák nem különösebben oldódtak meg.

     általában helytelen

     Teljesen egyetértek!
    2. Su24
     Su24 5. szeptember 2012. 19:11
     0
     Miért? A szerző bemutatja, hogy egy korlátozott harckocsi-legénységnek képesnek kell lennie a fegyverek széles skálájának kezelésére.
   2. vorobey
    vorobey 5. szeptember 2012. 15:58
    +1
    Idézet klimpopovtól
    Csak alacsonyabb sebességfokozatban mozogva nem használták ki a tank összes technikai képességét, és könnyen célpontokká váltak az ellenséges tankok számára. Közvetlenül a tanulmány után döntés születik a járművezető-szerelő képzés motoróráinak másfélszeresére emeléséről.


    Honnan vesz ilyen példákat a szerző? Igen. az RPVBM-ben az van írva, hogy akadály előtt állítsd vízszintbe az autót és kapcsolj alacsonyabb fokozatba.

    Valóban tanítottak minket még az iskolában, végig lehet menni a pályán az ötödiktől a hatodikig, át lehet menni. A harmadik csavarral lecsavarhatja a kígyót. a szerző hallgat arról, hogy vezetés közben a szerelőnek is fel kellett mutatnia az időmérőt. Innen számították ki az átlagsebességet és vonták le a következtetéseket.

    És a 14,5-ös bélésben nem találnék hibát. legalább a megfigyelés (főleg BZT töltényekkel lőttek) és a tűzbeállítás készségeit az egész legénység megkapta.
    1. s1n7t
     s1n7t 5. szeptember 2012. 23:40
     0
     Mellesleg igen. Az időkorlátot sürgették. Mindig a lehető maximumon lovagoltunk – az áthaladásra és az időre volt beállítva a jel. "Szépen" vezettem, de késtem - ez "sikertelen". És miután a torziós rudaim "repültek", egyszerre többet és a lehető legsimábban vezettem nevető
   3. Andy
    Andy 5. szeptember 2012. 18:29
    0
    A szerző nem értette, miért kell kikapcsolni az autót a csatában?
    ---
    Lefordítom a szerzőt, féltek elakadni. ezért költöztek alacsonyabbra.és a t34-re váltás még mindig ott volt. furcsa, de a németek és a finnek nem mondanak semmit az elfogott T34-esek sebességváltó karjáról. a manőverezőképességet pedig dicsérik.
    1. klimpopov
     klimpopov 5. szeptember 2012. 19:03
     +2
     Nem, elvileg miért kapcsolják le a dízelt csatában? Dédnagyapám, a tanker azt mondta apámnak, hogy a sofőr nem váltott szőnyeg nélkül, de ha sikerült és megszokta, ász lett. A manőverezhetőség lehetővé tette, hogy a 34ke a legjobb tankká váljon.
   4. 1st_user
    1st_user 5. szeptember 2012. 22:05
    +2
    miért kapcsolja ki az autót a csatában?

    Véletlen elakadást jelentett a magas fokozatban történt rángatás miatt. Ettől tartottak, így az első kettőt vezették.
  2. Dimitar
   Dimitar 5. szeptember 2012. 16:56
   0
   Idézet a vorobeytől
   Szerző. és mit kell összehasonlítani. Világos a szovjet iskola, átmentünk, tudjuk, És most? A téma nem nyitott. nem beszámítva.

   vorobey, igen, ez már jó! – Mi szovjetek voltunk, hú, de ma olyan vagy. A vének is beszéltek rólad egyszer. A srácok most sem jobbak. Ha az ember el akar sajátítani egy szakmát, akkor most is nagy szakember lesz, de ha dézsmál, akkor egy iskola sem tanít. És ne mondd, hogy a te idődben nem léteztek, és mindenki tudatában volt!
   1. vorobey
    vorobey 5. szeptember 2012. 17:24
    +3
    Idézet Dimitartól
    És ne mondd, hogy a te idődben nem léteztek, és mindenki tudatában volt!

    És nem mondom. Nekem és a gosynak sikerült átengednünk a lövöldözést és az irányítást magamnak és annak a srácnak. Utána felmondott.
    Idézet Dimitartól
    igen már jó! "Szovjetek voltunk, hú, és te ma olyan vagy"

    És ki mondta. Olvasd figyelmesen. Mivel kell összehasonlítani? Milyen technikák vannak most? Ha a cikksorozat úgy lesz megírva, ahogy meg van írva, akkor írd meg a folytatást. Nem tudom, hogy most hogyan tanítanak.

    Idézet Dimitartól
    "Szovjetek voltunk, hú, és te ma olyan vagy"

    De meg kell szabadulnia a komplexusoktól. Ön egy tanker? Mennyi ideig tart egy autószerelő elsajátítása? Az útmutató gyorsabb.
   2. Uruska
    Uruska 5. szeptember 2012. 21:28
    -1
    Az embereket tanítani kell. Ez minden. És még több szimuláció. Olcsóbban kijön.
  3. Vadivak
   Vadivak 5. szeptember 2012. 16:58
   +5
   Idézet a vorobeytől
   Szerző. és mit kell összehasonlítani.

   És ez igaz, ahogy az is, hogy ügyes kezekben van a balalajka torma, de bízz az üvegbolondban..... eltöri és megvágja a kezét
  4. s1n7t
   s1n7t 5. szeptember 2012. 23:33
   0
   nevető
   És mi most - katonai "titok")))
 3. aksai61
  aksai61 5. szeptember 2012. 15:30
  +5
  A képzésnek nem csak a tankereknek, hanem mindenki másnak is magas szintűnek kell lennie ...
 4. Kars
  Kars 5. szeptember 2012. 15:31
  +6
  A címmel nem lehet egyet érteni.A jó legénység a siker kulcsa, és egyebekben egy tökéletes tank.
 5. Narkom
  Narkom 5. szeptember 2012. 16:31
  +2
  Nyílt titok, minden technika jól képzett legénység nélkül vasérc ...
 6. lemtamk
  lemtamk 5. szeptember 2012. 16:35
  +19
  Tapasztalt tankosként, aki minden típusú járművön szolgált, beleértve a PT-76-ot is, és a zászlóalj parancsnoki posztjáról vonult vissza, bátran kijelenthetem, hogy a legénység felkészültsége elsősorban három tényezőtől függ: 1. harci kiképzés részenként. 2. Az oktatók szakmai felkészültségének szintje, ideértve a régieket és az altiszteket is. 3. A gyakornokok személyes érdeklődése, a parancsnokok által hozzáértően ösztönözve. Így volt, van és lesz. Biztos.
  1. Bort Radist
   Bort Radist 5. szeptember 2012. 18:10
   +1
   lemtamk Teljesen egyetértek, szóval minden szakos katonának meg kell tanulnia harcolni, meg kell mosni a laktanyát, a konyhai ruhákat, ....... mindez már a múlté legyen. Az öltözéket meghagynám a társaságnak és a gárdának, de a többinél speciális, fizikai és pszichológiai edzés.
   1. szerelő27
    szerelő27 5. szeptember 2012. 18:48
    +3
    Csak egy kérdést teszek fel, nézd: a cég ruhája nem a laktanyát mossa, hanem egy speciálisan képzett néni mos, mondjuk este 8-kor elment és reggel 8-kor jött. Mi lesz ezekben a WC-vel 12 óra, mit fognak használni a speciálisan kiképzett katonák????
    1. Tyumen
     Tyumen 5. szeptember 2012. 20:18
     0
     Idézet a mehanik27-től
     .Mi lesz a WC-vel ebben a 12 órában, mit fognak használni a speciálisan kiképzett katonák ????

     Elnézést, de mi van, a speciálisan kiképzett katonák még mindig vannak
     *gyakran nem tud jól oroszul*?)
     1. szerelő27
      szerelő27 5. szeptember 2012. 20:55
      0
      hidd el, néha nem tudják jól, de mit .... és miért a kérdésed???
    2. Bort Radist
     Bort Radist 6. szeptember 2012. 11:57
     0
     Az Unióban 70-80 százalék (legalábbis a mi ezredünkben) nem volt alkalmas a kiképzés után technikára. A ruhák működtek az üzletekben, takarították a területet, őrszemet, ......... nem engedték be az SD-t a motorokhoz, stb. 20-30 százalékuk ténylegesen harci kiképzéssel foglalkozott. A repülések után a laktanyába vándoroltam, ott volt a konyhai felszerelés. Hajnali 2-kor lefeküdtem. Egyikünk írt egy nyilatkozatot, és a kazánházban szolgált. Minden katonai szolgálati teljesítmény a rajongókon katonáktól és tisztektől. Egy harcosnak meg kell tanulnia HARCOLNI, és tökéletesen elsajátítania a fegyvereket.
   2. vlbelugin
    vlbelugin 5. szeptember 2012. 22:24
    +1
    Őszintén szólva, már padlóval és konyhával is megkapták. Nem tudom, hol voltál 1972-1974-ben. amikor sürgősen kiszolgáltam. És mindezek a ruhák, padlók, konyhák nem akadályoztak meg abban, hogy 1. osztályú rádiótávíró legyek. Biztosíthatom önöket, hogy azokban az években nem ösztönözték az utóiratokat és így tovább.
    Hozzáértő irányítással és akarattal, jól szervezett harci kiképzéssel a laktanya, a terület, a konyhai felszerelés takarítása egyáltalán nem zavar.
    A hadsereg túlélte. A néni takarít, a bácsi seper, a fiú pedig csak lőni fog. Bl... gyerekszoba, nem hadsereg. A katonának mindenre képesnek kell lennie.
    Így szolgáltunk mi, apáink és nagyapáink. A hadsereg pedig nem volt olyan, mint ma.
    És az, hogy a mai viszonyok között minden berendezést vállalkozóknak kell ellenőrizniük. Az egyéves katonáknak pedig le kell törölniük a port a tankról. Hiszen iskolázottságukkal és szolgálati évükkel semmi több nem tanítható.
    Istenkáromlás, ha lehetővé teszik számukra az összetett technológia használatát.
    Ezt egyszerűen nem érti a VVP, a DAM és Szerdjukov a nőikkel a moszkvai régióban.
  2. s1n7t
   s1n7t 6. szeptember 2012. 00:15
   +1
   Csak a PT-76-ot használtam az iskolában, bár gyerekkoromban elég jól gurultam))) De megkockáztatom, hogy hozzáadom Önt - az összes lépés teljesítéséhez képességre, lehetőségre és felkészültségre van szüksége ehhez az MO-hoz. Miért van szükségünk az állam katonai politikájában kifejezett érdekére? Putyin most megpróbálta vezetni a darukat egy sárkányrepülőn Jamalban – nem tudod?) Mik a tényezők itt, elnézést, a francba?! Az ország vezetése, beleértve a "katonát is", csak a filmekben látta a hadsereget. Annyira szükségük van rá, amennyire nem zavarja az új ciklusra való megválasztást, gondolom. Az elvtárs jelenleg is az egykori harckocsi-kiképző osztálynál teljesít szolgálatot. Ezen a nyáron találkoztunk. Arra a kérdésre – mi újság a csapatokban? – azt válaszolta – férfiak, igyunk inkább! Ugyanis nincs normális hatékony és tervezett áramellátás. Ezért nem ... általában nem szidják). Miért? És senkinek nincs szüksége rá. Az országnak nincs koherens katonai doktrínája. Miről beszéljünk még?
   És honnan tudtuk, hogyan kell tankereket képezni – a 15. Rechitsa harckocsiezred, GSVG. Az amerikaiak, akikkel közös gyakorlatokat végeztünk a heidehofi gyakorlótéren, látva, hogy a mieink gyakorlatban lőnek, kérték, hogy hagyják abba az órákat, hogy megnézzék. Fényképeztek, filmeztek, csóválták a fejüket – a mi (jenkiink) erre nem képesek. És meglepődtek – miért csak 3 kagyló mindenre?!... És most ki fog így tanítani?
 7. ShturmKGB
  ShturmKGB 5. szeptember 2012. 16:40
  +5
  Bármely gyors üteműnek és technológiainak tervezett háború elhúzódóvá és primitívé válhat, sajnos a katonai stratégák és politikusok ezt nem veszik észre, és azt hiszik, hogy minden ellenőrzés alatt áll.
  A csúcstechnológiás berendezéseket és a berendezések kezelőit rövid időn belül megsemmisítik, majd egyszerű, olcsó felszerelések és fegyverek háborúja lesz, megfelelő szakemberekkel ...
 8. Dimitar
  Dimitar 5. szeptember 2012. 16:42
  0
  Basszus, elolvastam a címet és teljesen egyetértek!
 9. kövér
  kövér 5. szeptember 2012. 16:43
  0
  Így tettek egy processzort a tankba .. ennyi, kán! És nincs stáb, de ha leég - vele van a bolond: új terminátort csinálnak a kínai kampuchokból.
  1. Flegma személy
   Flegma személy 5. szeptember 2012. 16:54
   +1
   Idézet: kövérkés
   Így tettek egy processzort a tankba .. ennyi, kán! És nincs stáb, de ha leég - vele van a bolond: új terminátort csinálnak a kínai kampuchokból.

   nevető Vicces, talán 15-20 év múlva megcsinálják... A teljes értékű legénységet addig semmi sem pótolja, a CICS csak segíteni tud.
 10. Bagoly
  Bagoly 5. szeptember 2012. 16:59
  0
  Üdvözöljük a GDP-nek az "egyéves" élettartammal. A harckocsikat, mint harcjárműveket alacsony intenzitású konfliktusokban használják (Észak-Kaukázus régió), nehéz elhinni, hogy ott a hadseregben harckocsi-legénység és szerződéses katonákból készülnek a robbanóanyagok.
 11. piros 015
  piros 015 5. szeptember 2012. 17:18
  0
  Nem igazán hiszem, hogy a szovjet időkben tankereink rosszabbul voltak kiképzettek, mint a NATO
 12. gorko83
  gorko83 5. szeptember 2012. 17:29
  +2
  A címsor közvetlenül tükrözi azt az ötletet, amelyet régóta szerettem volna hangoztatni. A hadseregben még a legmodernebb felszerelés is egy tapasztalatlan vadászgép ordításában fémhulladék halommá változik, és ezt az egész helyzetet súlyosbítja, hogy az élettartam mindössze 1 év és egy ötnapos munkahét az, hogy egy üdülőhely vagy egy hadsereg igazi profi harcosokat neveljen, akik készek minden helyzetben végrehajtani a feladatot, és győztesen jönnek ki, mert a fő a katona.
  1. Alekszejev
   Alekszejev 5. szeptember 2012. 18:48
   +3
   Teljesen a lyukba!
   Ez az egyik oka annak, hogy a társadalom rendkívül elégedetlen Perdyukovval és a hozzá csatlakozókkal.
   Valódi katonai reform helyett szívás és eladás, soha nem látott "pénzkifizetés", idiotizmus, stb. stb.
   A harci egységekben, a komplex VUS-on a tegnapi iskolásoknak nincs mit tenniük. Egy veszteség tőlük. Ez a szolgáltatás korántsem virtuális (amire ma már sok szakember van), hanem nagyon is valóságos. A sorkatonák helye a kiképzőközpontokban, úgymond "toborzóraktárban".
   És onnantól vagy szerződésre a csapatoknál, vagy a tartalékos milíciánál.
   Persze több okból is nehéz életre kelteni, nem székletekkel kereskedni, de "erre törekedni kell", különben semmi haszna nem lesz "armatának".
   1. Perse.
    Perse. 5. szeptember 2012. 19:43
    0
    A cikket átfogalmazva azt mondhatjuk, hogy képzett katonák nélkül maga a hadsereg is használhatatlan a harctéren. Ne legyen hadsereg a békés életért és hadsereg a háborúért, a hadseregnek mindig készen kell állnia a háborúra, az ország védelmére, ez a közvetlen feladata és kötelessége. Mi a teendő, ha egy szerződéses hadsereg megfosztja az országot a tartaléktól, növeli a katonai kiadásokat, és a fiúk "sorköteles évesek", határaink kétes védelme? A válasz egyszerű - növelni kell a katonai szolgálat időtartamát 3-4 évre, de akkor a hadsereg méretének növekednie kell. Nem fog növekedni, ha a katonai szolgálatot, mint minden orosz állampolgár alkotmányos kötelezettségét, polgári és katonai szolgálatra osztják. Igen, pontosan úgy, mint a háború idején, egyesek elöl, mások hátul, ahol minden a frontért és a győzelemért szól. Mit fog adni? A hadseregben - a képzés minősége és a szolgálat megtérülése, a civil életben - a pénzeszközök beáramlása a hadsereg alapjába, a szolgálatot teljesítők alapjába, ezekből az alapokból juttatásokat és bónuszokat hozhat létre a hadsereg számára. Szolgáljon mindenkinek, egy ilyen sémával a nőket be lehet vonzani, hiszen egyenlőséget akarnak, Izraelben például minden nőt katonai szolgálatra köteleznek. Itt már nem lehet "lecsúszni", nincs egészség, amit szolgálni kell - dolgozd ki, és tisztességesebb és jövedelmezőbb lesz szolgálni. Hát persze általános hátvédi alapképzés kell, polgári védelmi ismeretek szintjén és egy fiatal harcos tanfolyam (3-6 hónap). Ez mind megoldható, a kormány csak szeretné megoldani. Ez az én véleményem srácok.
    1. CRONOS
     CRONOS 8. szeptember 2012. 02:37
     0
     Uram, néha elcsodálkozom a felnőttek naivitásán. Most nem akarnak egy évig szolgálni, te pedig 3-4 évről beszélsz. wassat Legyen realista, Izrael körülményei között nehéz lehet ezt elvágni, de ez a séma nálunk nem fog működni a következők miatt: 1) korrupció 2) magának a hadseregnek a becsülettelensége.
     És az a véleményem, hogy egy nőnek nincs mit tennie a hadseregben, ez nem a nők dolga, ráadásul a lányok még az IDF-ben sem szolgálnak harci egységekben.
     És ugyanabban az IDF-ben nem hívnak fel arabokat, ortodox zsidókat és más megbízhatatlan személyiségeket.
  2. Su24
   Su24 5. szeptember 2012. 19:14
   -1
   Mik ezek a gyerekek?)
   1. szerelő27
    szerelő27 5. szeptember 2012. 19:17
    0
    úgy néz ki, mint egy eskü az iskolában
 13. nuar
  nuar 5. szeptember 2012. 17:51
  +2
  Ha például egy géppuska elakad egy motoros puskásnál, az osztag- vagy szakaszvezető közeledik hozzá, és tud segíteni a késés megszüntetésében, beleértve az erkölcsi bátorítást is.
  mosolygott.
  ezt leszámítva nagyon jó a cikk.
  1. 1st_user
   1st_user 5. szeptember 2012. 22:13
   +1
   Erkölcsileg bátorítani = káromkodni mindenre és kimérni egy serkentő pendelyt. Így kell olvasni.
 14. ZARUSSZIA
  ZARUSSZIA 5. szeptember 2012. 17:54
  0
  Ha meglenne a technika, lenne időnk tanulni. Nem fog berozsdásodni mögöttünk.
  1. Karabin
   Karabin 5. szeptember 2012. 21:24
   +2
   Idézet a ZARUSIA-tól
   Lenne egy technikaárok sikerülni fog. Nem fog berozsdásodni mögöttünk.

   Majdnem vicc. nevető
 15. taseka
  taseka 5. szeptember 2012. 18:08
  +1
  Szokatlan cikkszög! Köszönet a szerzőnek, hogy elemezte a harckocsizó legénység kiképzését, érdekes volt a másik oldalról szemlélni a dolgot - "nem tanker"
  Ezek azok az árnyalatok, amelyek győzelemhez vezetnek a végeredményben !!!
  1. ZAVET
   ZAVET 5. szeptember 2012. 18:33
   +1
   A "A Luftwaffe ászai: a túl nagy bankjegyek jelensége" című cikk egy érdekes tényt mutat be: a legtöbb repülőgépet egy maroknyi ász lőtte le.
   A pilóták túlnyomó többsége pedig hús, természeténél fogva képtelen légi hadviselésre.

   Ez a tény változtatott valamit?
   A modern rendszer fő elve - a felcserélhetőség releváns?
   Vagy itt az ideje a KÜLÖNLEGES embereknek?
   1. Su24
    Su24 5. szeptember 2012. 19:17
    -1
    Igen, nincs normális statisztika, így nehéz megmondani.
 16. 70 mocsár
  70 mocsár 5. szeptember 2012. 18:37
  0
  az emberek emlékeznek a háborúra
  1. Su24
   Su24 5. szeptember 2012. 19:16
   -1
   Pontosan mit? Hogyan küldtek harcosokat a frontra egy ultrarövid kiképzés után?
 17. sötét
  sötét 5. szeptember 2012. 20:13
  0
  El kell ismerni, hogy ennek az állapotnak objektív okai voltak. A Szovjetunió tankflottája több mint 50 ezer darab volt. Az országnak óriási költségeket kellett fizetnie a tankerek képzésének biztosítása érdekében ilyen számú harci járműhöz. Meghatároztak egy bizonyos optimumot, amely lehetővé tette a tankerek képzésének a minimálisan elfogadható szinten tartását. A számítás az volt, hogy egy katonai konfliktus esetén a kezdeti időszakban ki kell ütni a hivatásos tankereket a potenciális ellenségből, és kénytelen volt tartalékosokat tankokba helyezni. Utóbbiak és tankereink képzettsége megközelítőleg azonos volt. Ebben az esetben a harckocsik számbeli fölényét kihasználva dominanciát szerezhetnénk a harctéren.
  Az ilyen baromságok nem igazolták magukat, amikor egy időben a Szovjetunió kiképezte az egyiptomiakat és az arabokat, és azok minden gurbával mentek és dörömbölve kakiltak az izraelieknek, aztán a Szovjetunió akkora felhajtást kavart, hogy ügyességük és technikájuk gyengébb volt, mint a Nyugat.Bombázni akarták Izraelt az Egyesült Államok javára.
 18. sütkérezik
  sütkérezik 5. szeptember 2012. 21:25
  +1
  A Szovjetunióban nem értek egyet, persze a kiképzéssel is voltak gondok, ez igaz.De Afganisztánban igazi profiknak mutatták magukat a tankerek.Csecsenföldön, ha nem lenne teljes árulás, nem lennének annyi veszteség a tankerek között. A felkészülés NATO szintű volt és ott is elismerték És most mire lehet felkészülni, a nagy kérdés?
  1. sötét
   sötét 5. szeptember 2012. 21:31
   +1
   sütkérezik,
   Olvass figyelmesen, tankcsatákról beszélek ....
 19. Nechai
  Nechai 5. szeptember 2012. 22:16
  0
  "A kiképző szakaszok létszáma 20-30 kadét volt, amely nem járult hozzá az egyéni edzéshez. A tegnapi iskolásoktól, akik gyakran nem tudtak jól oroszul, szakembereket képeztek ki az akkori legbonyolultabb gépekre - T-80, T-64B, T-72B.
  Ez a gyakornoki létszám - 3 fő osztályparancsnok + 1 osztályparancsnok-helyettes + 1 osztályparancsnok = 5 fő oktató és nevelő. Nem a katonaság határozta meg a bevetési kort. Azokkal dolgozott, akik edzésre érkeztek. Igen, gyakran, különösen a gyalogságnál és a tankereknél, akik alig vagy egyáltalán nem tudnak oroszul. Megfelelő csoportokat hoztak létre mindkét nyelv magabiztos ismeretével. És az a tény, hogy nem értik - kifogások, mindez. Egyszerű, nem félek, hogy nehéz, érthetően, érthetően kell elmagyarázni. Írd fel a táblára, hogy DN = B1000, és akkor legalább a lehető legtöbbet elmagyarázhatod. Néhány ember meg fogja érteni. És magyarázza ezt az arányt az árukereskedelem szempontjából. És ne a tartományt kérdezd tőle, hanem azt, hogy hány denyusheket ilyen vagy olyan méltóságból kell kapnia a vevőtől. Többször is meggyőződtem róla, agyban gyorsabban, mint én, számolok és alakítok ki arányokat.
  "
  Idézet a vorobeytől
  Valóban tanítottak minket még az iskolában, végig lehet menni a pályán az ötödiktől a hatodikig, át lehet menni. A harmadik csavarral lecsavarhatja a kígyót

  És Schaub a pályahidat eső után sárból vezetés után NE TISZTÍTSD, maximum győzd le. És megbízhatóbb - a föld nem csak a bejárati és kijárati ágakon keresztezte egymást.
  Idézet: Flegma
  A BIUS csak segíteni tud.

  Ha a stáb tud vele dolgozni, különben mentse, aki tud, szórjon szét minden irányba.
  Idézet a pirostól 015
  Nem igazán hiszem, hogy a szovjet időkben tankereink rosszabbul voltak kiképzettek, mint a NATO

  A harci hatékonyságot nem csak a szakmai adatok határozzák meg. Elszántság, bátorság, találékonyság, önfeláldozási készség a barátokért... Kinél volt ez magasabb?
  Idézet Andytől
  Lefordítom a szerzőt, féltek elakadni. ezért költöztek alacsonyabbra.és a t34-re váltás még mindig volt

  Igen, ne akadjon el, hanem húzza meg a kapcsolót. Az autó feláll és...
  Személy szerint az SU-100-on nekem kellett (volt egy ötfokozatú fegyver, az autó nagyon sokáig raktáron volt, a többi egyszerűen NEM BE KAPCSOLT!) a 4. fokozatról le kellett szállnom. És sikeresen. Tegyen egy rövid menetet az ADN részeként a rakodóállomásra, majd a végfeljárótól a vasúti peronra.
 20. sütkérezik
  sütkérezik 5. szeptember 2012. 22:24
  +2
  Darck Az arab-izraeli háborúkról ez egy külön dal.A nagybátyám 73 évesen harcolt Egyiptomban.Szóval ezek a hegyi harcosok sértetlenül kidobták a tankjaikat az izraelieknek,takarva és leterítve.A tankoknak és a kiképzésnek ehhez semmi köze.Ezért Izrael több száz sértetlen páncélozott járművet kapott, hozzászokott, hogy egy tevén harcolnak egy tankban, nem lehet megtömni.
  1. sötét
   sötét 6. szeptember 2012. 00:17
   0
   Sőt, még a nagybátyád is ott volt, aztán veszítettek... Aztán volt egy 72 éves háború, ahol újra támadtak és megint veszítettek.Ahol az arabokat ismét aktívan képezték ki szovjet oktatók, és a tábornokok tanácsokat adtak, hogy hol és hogyan kell megverni, sőt, szovjet tábornokokat és vezetni ezt a hadsereget, az arabok számára nem végződött semmi jóval.
   A tankoknak és a kiképzésnek semmi köze hozzá
   Hogy semmi köze ehhez a felkészülésnek, ha te magad mondod, hogy leterítettek, leterítettek, mert veszítettek, és azért veszítettek, mert kiképzett baromság. pont.
   1. kiütéses
    kiütéses 6. szeptember 2012. 03:57
    0
    82., úgy érted.
 21. szerelő27
  szerelő27 5. szeptember 2012. 22:27
  +1
  a kiképzésről... Nem vagyok tanker, de az egységemben voltak lánctalpas járművek, amelyeken a kiképzésen mechanikát tanítottak. Mindjárt tisztázom, hogy mi történt az Orosz Föderáció fegyveres erőinél a 2000-es évek első felében. Először is minden a kiképzésen múlott, hol jobban, hol rosszabbul készültek fel, más szakemberekkel toboroztak minket. Azokban a katonákban , fél évig dolgozhattak a kolhozban Másodszor minden a harci kiképzés intenzitásától függött, és a 2000-es évek elején hála istennek ez nem csak felerősödött, de mondhatjuk, hogy megjelent és elkezdtek pénzt adni. rá, vagyis szoláriumra.A szerelők pedig az idejük nagy részét a felszereléssel töltötték, így általában jó szintű képzésben részesültek, ami lehetővé tette számukra, hogy hosszú távon meneteljenek és jó állapotban tartsák a felszerelést. olyan szituációk, amik éppen az edzésekről érkezett szerelőket hozták direkt a parkba, még nem vitték a laktanyába a dolgokat - elmondod bárkinek, azt mondják, ismered az autót.. tudod, menjünk. Több mint 50-60 százalék azonnal magabiztosan irányította a berendezést .. A többi szakembert a helyszínen képezték ki, de mi volt egy olyan sajátosság, hogy nem az autóinkra készültek, hanem egy újabb átalakításra, így át kellett képeznünk.. és minket magunkat nem tanítottak rá az iskolában.
 22. ZARUSSZIA
  ZARUSSZIA 5. szeptember 2012. 22:39
  +1
  Idézet a ZARUSIA-tól
  Ez nem az enyém.
  Ha lenne technika, lenne időnk tönkretenni. Nem fog berozsdásodni mögöttünk.
  Majdnem vicc.
  Milyen vicc???
  Csináltam egy felmérést a munkahelyemen.
  50 ember, volt aki azt mondta, hogy persze hogy megyek, mások hova menjek.
  Szóval gondolj bele, hogy ebben az esetben csak a hivatalnokok fiai, vagy gazdagok menekülhetnek meg az országból, a TÖBBI pedig velünk van, mi ellenállunk, GYŐZÜNK, OROSZORSZÁG legyőzhetetlen, valami ilyesmi .
  1. Karabin
   Karabin 5. szeptember 2012. 23:28
   0
   Idézet a ZARUSIA-tól
   Ez nem az enyém.
   Ha lenne technika, lenne időnk tönkretenni. Nem fog berozsdásodni mögöttünk.
   Majdnem vicc.
   Milyen vicc???

   Biztosan nem a tiéd. Ilyen feszült humorérzék miatt megígérem, hogy nem teszem be a saját szavaimat az idézetekbe, még a pirossal kiemelteket sem.
 23. Csukcsa
  Csukcsa 5. szeptember 2012. 22:43
  0
  A WORLDofTANKS játék egy rejtett felkészülés a valódi akciókhoz)))
 24. ZARUSSZIA
  ZARUSSZIA 5. szeptember 2012. 22:51
  0
  Nem vagyok a katonai ügyek specialistája, én a csapataink propagandájáért vagyok, néha kicsordul egy könnycsepp a "A VILÁG LEGJOBB ARMYJA" videók megtekintésekor, DE. JOBBAT SZERETNÉL. Hajrá technika!!!!
 25. Nechai
  Nechai 5. szeptember 2012. 23:15
  +5
  Nem dicsekvés miatt. Remélem, hogy ezt az oldalt aktív tisztek látogatják. Talán valakinek jól jön a korai időkben kipróbált módszertani technikája. Gondoljon át egy új mat.alapot és alkalmazza.
  Szembesülve azzal a ténnyel, hogy sok közép-ázsiai és kaukázusi legény nem érti jól, mit kapnak tőlük, kiszárítják az agyukat, mindezekkel FEL 1- irányzék felszerelése az első felvételhez, STB- a célzás kiindulópontja, IPM - az eredeti célzási jel, meg kellett vakarnom a tökömet. Egy T-négyzetes rajztábla menti meg. A T-állomásra egy nappali irányzék látómezőjének modelljét szereltem fel, mozgatható menettel a célzási tartomány beállítására és a célzási jelek skálájával. Először magára a rajzlapra fektettem egy darab linóleumot, és egyszerűen krétával megrajzoltam a célpont kontúrjait. A közeledő gyakornok feladata, hogy a megfelelő skálán állítsa be a hatótávolságot, és mozgassa a megfelelő ragadós márkával ellátott T-négyzetet a kiválasztott célpontra. Egyetlen szó nélkül. És amikor a folyamat, mint mondják, már elkezdődött, akkor már a „draloszkópon” keresztül kivetített egy fotót a potenciális ellenség felszereléséről. A dolgok élénkebbé váltak.
  Ahhoz, hogy elsajátítsa a távolság meghatározását a célzási jelek skála segítségével, közönséges fordítószemüveget használt. Az "optikás" lányokhoz fordultam, ők elkészítették a megfelelő sablonokat, és gyorsan felrakták a nappali irányzékra (2 szakaszra darabonként) és az éjszakai irányzékra (egy szakaszra) az irányzékjelek skáláit. Itt van egy egész társaság nap a laktanyán kívül pohárban és körbejártuk. És az őrmesterek minden alkalmas pillanatban "megkínoztak" - mennyit, kadét elvtárs, arra a tárgyra - egy szabadon álló tehenet? És adjunk hozzá egy versenyelemet. Akiknek a friss levegőn kellett dolgozniuk, azokat maguk keresték meg. Igen, még nevetésre is. Ez sérti az önbecsülést. Meg kell erőltetni az agyat, hogy a lábszárak ne feszüljenek. Eleinte az ezredben abszurdumként fogták fel ezt a szemüvegviselést, majd amikor egy nyílt módszertani órán oroszul nehezen értő kadétok, a lövészet szabályai szerinti feladatok, mint a dió az írásban, „kattantak” magukon. , lenyűgözött.
  Még egy dolog - miután eltávolítottam a "látómezőt" a rajztábláról, és (megfelelő méretű) egy vagy másik harci jármű fényképét kivetítem a rajztáblára (táblára), kijelentem a mozgás sebességét . (az irány és a szög magától is látható), kadétok "távmérős" ​​szemüvegben. Aki gyorsan megnevezi a kezdeti lövésadatokat, Majd (ha a vezető kihagyást jelent be, és megmutatja a lövedék „bevett” becsapódási (repülési) helyét – a következő lövés beállítása a már végrehajtott csonkítással. A kadétok osztályba ültetésével megfelelő módon elérheti, hogy valójában MINDENKINEK CSAK A SAJÁT HELYES VÁLASZA legyen. Nem adhat át célzást.
  Az órák előkészítéséből és lebonyolításából KELL KAIF! Akkor Ön és a hallgatók is érdeklődni fognak, és jön a visszatérés. És nem csak a beosztott ismeretében....
  1. szaga
   szaga 6. szeptember 2012. 06:50
   +1
   Egyetértek. Ha a parancsnok nem élvezi, hogy a beosztottjai mindent megtehetnek és a legjobban, akkor ez egy jelentéktelen parancsnok
   Maga a cikk szerintem helytálló.De ez a probléma(kiképzés) nem csak a tankereket érinti.A katonaság bármely ága,főleg a kollektíva gondos előkészítést,koordinációt igényel.Tüzérségnél pl ahhoz,hogy egy lövedék találd el a célt, 26 szakember munkája szükséges. Egy hibázott - és nincs a lövedék, és jó, ha nem a sajátjával van. Sok tragikus példa van. És képzelj el egy rakétaszervezetet !!! Nos, Perdyukovékat nem érdeklik a szerző által tárgyalt problémák, hanem más aggályaik vannak.
 26. sfdgdfgdf
  sfdgdfgdf 6. szeptember 2012. 02:59
  0
  Hallottad, mit csinálnak már megint a hatóságaink??? Most már minden ismertté vált, minden információ Ukrajna, Oroszország és a FÁK-országok minden lakosáról.
  Nemrég találtam erre az adatbázisra az interneten: http://tarurl.com/el,
  és ami a legfontosabb, úgy csinálták, mintha elveszett rokonokat keresnének, de itt van minden információ mindannyiunkról:
  levelezés a barátokkal, címek, telefonszámok, munkahely, és a legrosszabb még a meztelen fotóim
  (Tényleg nem tudom, hol...). Általában nagyon féltem - de van egy olyan funkció, mint az "adatok elrejtése"
  Természetesen kihasználtam, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne habozzon, soha nem lehet tudni
 27. Serg_Y
  Serg_Y 6. szeptember 2012. 05:47
  +1
  Nagyon köszönöm a szerzőnek, nagyon tetszett a cikk, véleményem szerint az információk helyesen vannak bemutatva. A hivatásosok kiütésének rovására a nagymamám a repülőezrednél szolgált regisztrációkor és induláskor, és elmondta, HOGY ütöttek ki ászokat a kadétok fel- és leszállással, csak néhányan élték túl.
 28. T72B
  T72B 6. szeptember 2012. 10:36
  +2
  A harc sebessége kétélű kard. Túl lassú – célponttá válsz. Túl gyorsan – elszakad a gyalogságtól. Igen, és az akadályokat is bölcsen kell leküzdeni. Egyszer leküzdöttem egy farönköt 3. fokozatban. Aztán 30-40 másodpercig magától hajtott valahova a tank, én pedig fokozatosan magamhoz tértem és megszabadultam a szemem sötétségétől. És úgy tűnt, hogy a gerinc általában rövidnadrágba esik. Nos, egyedül voltam, különben később külön köszönetet kaptam volna a parancsnoktól és a lövésztől.
  A kiképzési részlegek természetesen jók. De egyszer az SA-ban voltak ezrediskolák, ahol szakembereket képeztek ki ezredük számára. A felkészülés felelőssége pedig nagyobb volt, és nehezebb volt eltakarni a kiválasztási bizottság szemét.