Tanulságok Afganisztánból

89

Fotó: Al Jazeera English / flickr.com

A tálibok gyors győzelme Afganisztánban mindenkit meglepetésként ért.

Az amerikaiak biztosították, hogy ők alkottak és felfegyverkeztek modernnel fegyver A 300 ezres hadsereg legalább 75-2 évig képes lesz sikeresen ellenállni a 3 ezres tálib csoportosulásnak. De a valóságban a tálibok mindössze egy hónap alatt átvették az ország uralmát!Ez pedig újabb komoly fenyegetéseket teremtett Oroszország déli határain, gyökeresen megváltoztatta a politikai helyzetet Közép-Ázsiában és azon túl. Nyilvánvalóvá vált, hogy Oroszországnak sürgősen új, déli irányú stratégiát kell kidolgoznia.

A nyugati ideológia összeomlása


Egy közvetlen konfrontációban a nyugati neoliberális konzumerizmus, a spiritualitás és a megengedés hiánya, még olyan archaikus és utálatos vallási világnézet mellett is, mint a tálibok, még megsemmisítőbb vereséget szenvedett, mint a materialista szovjet szocializmus (emlékeztem: a tálibok egy a deobandizmus és a pastuvalai keverék. A deobandizmus egy olyan mozgalom, amelyet az erkölcsök különleges szigora jellemez; „Pashtunvalai” – a pastu törzsek íratlan kódexe).

Bármilyen paradoxnak is tűnik, de a modern kvantumfizika szempontjából mindkét esemény teljesen természetes. A tény az, hogy a modern tudomány bebizonyította, hogy a tudat az elsődleges, és nem az anyag, ami radikálisan sokat változtat.

A kvantumfizika szempontjából minden materialista ideológia téves, szellemtelen, ezért erkölcstelen, és elkerülhetetlenül a társadalom leépüléséhez, atomizálódásához és széteséséhez vezet. Bár mindegyik, még a legprimitívebb vallási rendszer is, a saját szellemiségi és követőinek erkölcsi szintjét tükrözi.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a nagy hadsereg létrehozása után az amerikaiak nem adták meg a tálibok ellenfelei számára a legfontosabb dolgot - a vonzó állami ideológiát. Az egész világon hirdetett nyugati "demokratikus értékeket", amelyeket a Szovjetunió valamennyi volt köztársasága és Kelet-Európa államai készségesen elfogadtak, Afganisztán nem fogadta el. Sőt, a kapitalista rendszer és ideológiája növekvő globális válságának hátterében a tálib ideológia gyors terjedésének valós veszélye jelent meg a szomszédos közép-ázsiai államokban, elsősorban Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban. Sőt, ennek a mozgalomnak a vezetői nem titkolják céljukat - az egész világ uralmát.

Most persze nem a nyertesek fognak ráérni – nekik kell felszerelni az államot, etetni az embereket. De a szomszédos Irán példája azt mutatja, hogy ez a feladat megoldható. Ráadásul a tálibok elképzelései maguktól is terjedni fognak, hiszen az összes közép-ázsiai államban és Oroszországban elfogadott neoliberális ideológia zsákutcába juttatta ezeket az országokat. Az ezen államok által ma átvett nyugati liberális „értékek” hamisnak bizonyultak, a társadalom szellemi és erkölcsi hanyatlásához, atomizálódásához, gazdasági tönkremeneteléhez, korrupcióhoz, fokozódó társadalmi feszültségekhez, etnikai viszályokhoz és a szuverenitás elvesztéséhez vezetnek. Ezért a tálibok győzelmes felvonulása nemcsak Közép-Ázsiában, hanem Oroszországban is lehetséges. És még Európában is, ha a tálibok valamelyest modernizálják ideológiai alapjukat.

És itt nincs túlzás. Oroszország lakossága szintén nem fogadja el a nyugati "demokratikus" értékeket, és már látta, mennyire károsak országunkra. És még az európai országokban is sok család tér át már az iszlám hitre, hogy megvédje magát a sátánizmus korrupt ideológiájától.

Új ideológia


A tálibok ideológiájának sikeres fellépése érdekében mindezeknek a köztársaságoknak és Oroszországnak sürgősen ki kell alakítaniuk és át kell venniük saját modern és egyetemes államideológiájukat, amelyek ráadásul lojálisak az iszlámhoz.

Ilyen állami ideológia nélkül a harc mindenképpen elveszik, ezt a tálibok a gyakorlatban is több mint meggyőzően bizonyították ideológiai rendszerük nagyrészt barbár jellege ellenére.

A nyugati kulisszák mögött gondosan kidolgozott terv a világ népességének csökkentésére és egy globális digitális koncentrációs tábor felépítésére szemünk láttára omlik össze az iszlám erőteljes csapásai alatt. A háború 20 éve alatt Afganisztán lakossága a világjárvány ellenére megkétszereződött. Ugyanez történik Iránban és a legtöbb más iszlám államban, beleértve a közép-ázsiai köztársaságokat is. Ez a hatalmas embertömeg a tálibok ideológiáját átvéve nemcsak Oroszországot (ahol a muszlimok száma is növekszik, a keresztények és az ateisták kihalnak), hanem Európát is elsöpri (ott is ugyanez történik).

Ezért Európának is új állami ideológiára van szüksége. A jelenlegi helyzetben Európának akár védőgátat is kell építenie - hogy megerősítse Oroszország szövetségét a testvérköztársaságokkal - Fehéroroszországgal és Ukrajnával, valamint Közép-Ázsia államaival. Vagyis valószínűleg helyre kell állítani a Szovjetuniót, de más ideológiai alapon.

Arról, hogy a világ legtöbb országa számára új állami ideológiára van szükség, V. V. Putyin még 2013-ban beszélt, a Valdai Gazdasági Fórumon elhangzott teljes beszédét ennek a témának szentelte.

Jaj, a dolgok még mindig ott vannak.

Eközben a kvantumfizika korszakos tudományos felfedezései az elmúlt évtizedekben egy ilyen új államideológia felépítésének módjait jelzik.

Még 2014-ben jelent meg a Posztmaterialista Tudomány Kiáltványa, amelyet számos világhírű tudós írt alá. Ez a dokumentum, mint sok más, elutasítja az archaikus newtoni-kartéziánus tudományos paradigmát, és egy új, posztmaterialista - kvantum világkép létrehozását hirdeti.

A dokumentum kimondja: a tudat az elsődleges, nem az anyag; a tudat, mint az információ legmagasabb formája, nem az anyag vagy annak különálló részei, például az agy terméke; a kvantumvilágban pillanatnyi nem lokális kapcsolatok léteznek, amelyek energiafelhasználás nélkül működnek; az egyéni tudat hordozója a halhatatlan lélek; az egyéni tudatok összeolvadhatnak, stabil képződményeket képezve - olyan gondolatformákat, amelyek képesek kölcsönhatásba lépni velük; egyetlen kozmikus tudat létezik – minden dolog forrása – a modern istenfogalom; Az Univerzum egyetlen elválaszthatatlan egész, és mindannyiunkban ott van Isten egy részecskéje; van egy hatalmas kvantumvilág, amelyből létrejött a klasszikus világunk, amely érzékszerveinkkel nem tapintható meg, amelyben teljesen más törvények működnek; minden egyes ember gondolatai és tettei megváltoztatják az egész univerzumot.

A modern tudomány bebizonyította, hogy az emberi test többrétegű felépítésű - a fizikai testen kívül még számos mentális test veszi körül a fizikai testet, akár egy fészkelő babánál. Bebizonyosodott, hogy a mentális testek kvantum szinten kapcsolatban állnak a fizikai testtel, egymással és a kozmikus tudattal.

A modern kvantumelmélet cáfolja a materializmust, tehát minden, az erre épülő társadalomelméletet. Azt mutatja, hogy az ember mindenekelőtt szellemi lény, hogy az olyan fogalmak, mint a lelkiismeret, az erkölcs, a spiritualitás stb., kvantumtermészetűek; hogy Isten a szeretet.

Teljesítmény


A kvantumtudomány felfedezései alapján kidolgoztunk egy innovatív, kvantumideológia projektet, amely azt állítja, hogy bármely vallás tükrözi egy adott nép spiritualitásának szintjét, spirituális kapcsolatának szintjét (a tudományos kifejezés kvantumösszefonódás) Isten.

A materializmus elutasítása, a tudat elsőbbségének elismerése, a tudomány és a vallás szoros egyesülésének szükségessége megteremti az összes szükséges feltételt ahhoz, hogy megtaláljuk az összes vallás és a bolygó különböző államai közötti békés együttélés módját.

A javasolt ideológia alapján tudjuk megállítani a tálibok további előrenyomulását Közép-Ázsiába és tovább Oroszországba. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok minden lehetséges módon hozzájárul ehhez az előrelépéshez.

Itt az ideje, hogy elitünk döntsön: vagy megteremthetjük a javasolt kvantum-posztmaterialista ideológia alapján minden nép békés együttélését és együttműködését, és ezzel megállíthatjuk az ortodox iszlám offenzíváját, vagy ők is tömegben rohanni az induló gép után. De nem lesz hova repülnie – Nyugaton ugyanúgy nem várják el, ahogyan most nem fogadják be az afganisztáni menekülteket.

Nem kevésbé veszélyes helyzet alakul ki az ukrajnai határon, ahol a nácizmus embertelen ideológiája egyre mélyebbre ver gyökeret. Annak ellenére, hogy állami ideológiánkat továbbra is tiltja a nyerteseink által írt alkotmány.

Vagyis népünknek nincsenek egyértelműen meghatározott nemzeti értékei. A hazaszeretetre nevelés ilyen körülmények között reménytelen üzlet.

Elitünknek még van ideje elfogadni és megvalósítani a javasolt projektet, illetve békés mederbe terelni a soron következő eseményeket, de már nagyon kevés idő van hátra.
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

89 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. -4
  30. augusztus 2021. 11:08
  Javaslom a tiltott mozgás és a második világháborús maradványok problémájának megoldását a legkoordináltabb kvantummódszerrel...
  1. +3
   30. augusztus 2021. 11:12
   "Ha azt hiszed, értesz a kvantummechanikához, akkor nem érted!" @Richard Feynman. De már vannak olyan állapotok, amelyek 2014 óta léteznek megosztott kvantumtudattal... nevető
  2. +21
   30. augusztus 2021. 11:13
   a ren tv pihen...
   1. +15
    30. augusztus 2021. 11:17
    egy kis humor a netről:

    1. 0
     30. augusztus 2021. 20:18
     Hát mit viccelsz. Az állam vezetője...
     Ps. Bár őszintén szólva szívás. Trump legalább okoskodásra tanította a vejét. Bár másrészt az összes központi orosz médiát bebörtönzik, mert ... Nem lehet búcsút mondani ..
     1. 0
      30. augusztus 2021. 20:28
      Idézet Shahnotól
      Hát mit viccelsz. Az állam vezetője...
      Ps. Bár őszintén szólva szívás. Trump legalább okoskodásra tanította a vejét.

      Emlékeztetnék tehát arra, hogy a matraccsapatok Afganisztánból való kivonásáról szóló dokumentumokat egy tryampnyash írta alá, és a doboz csak a „Doni őrnagy” fokozott társadalombiztosítási intézkedéseit teljesíti. kötelezettségeket.
      1. +1
       30. augusztus 2021. 23:45
       Ha annyira akartam volna, lemondhattam volna, mint Trump többi erősen ellenszenves döntését!
       Ám az amerikai csapatok helyi háborúkban való részvételének megszüntetése szerte a világon nagyon érzékeny kérdés és az amerikai társadalom kérése, amit sem a demokraták, sem a republikánusok nem hagyhatnak figyelmen kívül, nemhogy ellene menjenek.
       Az Egyesült Államok afganisztáni és iraki katonai jelenlétének befejezése után a sorban Afrika (a Száhel-övezet és Szomália térsége) következik a sorban. Trump azt is tervezte, hogy kivonja onnan a csapatokat!
   2. +13
    30. augusztus 2021. 11:23
    Az az érzés, amikor valaki megpróbálja elhitetni veled, hogy a kvantumfizika a filozófiáról szól.
    1. +5
     30. augusztus 2021. 14:14
     Soha nem érdekelt a kvantumfizika, bár van egy ötletem. Miért jelent meg ez az opus "VO" - nem értem? mit
 2. +8
  30. augusztus 2021. 11:18
  Az iszlamisták egyetlen lehetséges alternatívája a szovjet hatalom. Ötletek és lehetőségek biztosítása a társadalmi igazságossághoz és a társadalom fejlesztéséhez az emberek érdekeinek biztosítására. A liberális típusú demokrácia kizárólag az ország teljes pusztulásához, az emberek elszegényedéséhez és a társadalmi liftek leállításához vezet. Ráadásul a nép állítólagos szolgáinak felháborító korrupciója és felelőtlensége. Tehát mi van Afganisztánban. Csak arról van szó, hogy az elhunyt Szovjetunió sokkal gazdagabb örökséget hagyott ránk, aminek köszönhetően legalább valahogy még mindig csapkodunk.
  1. -7
   30. augusztus 2021. 11:47
   Idézet Paul3390-től
   Az iszlamisták egyetlen lehetséges alternatívája a szovjet hatalom.

   A muszlimok nem fogadják el ezt a hatalmat, mert. Istenben higgy, és ne a Kommunista Párt kiáltványában. Magában Oroszországban rengeteg van belőlük, ideológiájuk bevált, tk. létezik, terjed, és most győzött Afganisztánban. Mi közünk a szovjet hatalomhoz? A kérdés szónoki, mert a válasz ismert... Most egy nem túl vicces irónia lesz részemről - ha szovjet hatalmat akarsz, költözz Kínába vagy Észak-Koreába. De szerintem. nem fogsz tetszeni ott.
   1. +13
    30. augusztus 2021. 11:56
    A Szovjetunió volt a szocializmus legelső tapasztalata az emberiség történetében, és rendkívül sikeres, abból ítélve, hogy 30 éven át nem zabálhatjuk fel a nagy hagyatékát... És összeomlása a leninizmus klasszikusai szerint pontosan megtörtént. , hogy miért nem hallgattuk meg őket az egy külön kérdés .

    Semmi - Közép-Ázsiában és Transzkaukáziában a szovjet kormány meglehetősen sikeresen megbirkózott az iszlamizmussal. A helyi lakosság nagyrészt mindennel elégedett volt.

    Move - miből perelyaku?? Inkább mindent megteszek a szocializmus helyreállításáért szülőföldemen. Futnak - menjen a burzsoázia áldott nyugatra..
    1. -10
     30. augusztus 2021. 11:59
     Idézet Paul3390-től
     A Szovjetunió – a szocializmus legelső tapasztalata volt az emberiség történetében

     gyászolni kényszerült, a francia forradalom volt az első ..
     Idézet Paul3390-től
     Semmi - Közép-Ázsiában és Transzkaukáziában a szovjet kormány meglehetősen sikeresen megbirkózott az iszlamizmussal. A helyi lakosság nagyrészt mindennel elégedett volt.

     Összekevered az időket, a hatásokat és az okokat.
     Idézet Paul3390-től
     Move - miből perelyaku?? Inkább mindent megteszek a szocializmus helyreállításáért szülőföldemen.

     Hány éves vagy?))
     1. +16
      30. augusztus 2021. 12:02
      Mi más a francia forradalom? És mi a helyzet a szocializmussal? Hol láttad ott?

      Nem. Nem akarod látni a nyilvánvalót. Nos - vagy soha nem járt Közép-Ázsiában a Szovjetunió alatt.

      Igen, elég ahhoz, hogy elkapja a szovjet kormányt teljesen ép korban. És a burzsoázia alatt eltöltött 30 év csak megerősítette a tudatot, hogy ez az út katasztrofális volt hazám számára.
      1. -2
       30. augusztus 2021. 12:12
       Idézet Paul3390-től
       Mi más a francia forradalom? És mi a helyzet a szocializmussal? Hol láttad ott?

       A történelemtankönyvekben a köznép első és ilyen nagyarányú sikeres győzelméről meséltek, többek között a francia arisztokraták rezsimje és hatalma felett, vagy nem tanult történelmet?
       Idézet Paul3390-től
       Nos - vagy soha nem járt Közép-Ázsiában a Szovjetunió alatt.

       Ott születtem 1973-ban a Kirgiz Szovjetunióban, Frunzében, és ott is maradtam 2005-ig.Apám és második családja ma is Kazahsztánban él. ott mindig a pártba lépés lehetőségét ugródeszkának tekintették a sikeres Szovjetunióban való élethez, a nemzeti és vallási motívumok kiemeltek voltak, de erről a határidőig óvatosan hallgattak. Az, hogy nem tudsz valamiről, nem jelenti azt, hogy nem is létezik.
       Idézet Paul3390-től
       hogy teljesen ép korban elkapja a szovjet kormányt. És a burzsoázia alatt eltöltött 30 év csak megerősítette a tudatot, hogy ez az út katasztrofális volt hazám számára.

       Kivel fogtok harcolni, hányan kérdezzetek fiatalokat az iskolában Leninről, Marxról. Tudnak egyáltalán ezekről a személyekről? Bár a kanapén, bármiről álmodozhat. Nem tudod abbahagyni az álmodozást.
       1. +10
        30. augusztus 2021. 15:20
        Tank Hard, minden tisztelettel, de a francia forradalom nem volt szocialista, ne mondd Julia patkóinaknevető
        1. -1
         30. augusztus 2021. 15:24
         Idézet: Gunther
         Tank Hard, minden tisztelettel, de a francia forradalom nem volt szocialista, ne mondd Julia patkóinak

         Gunther, mi az a szocializmus?
         A szocializmus (lat. socialis "public" szóból) egy politikai, társadalmi és gazdasági filozófia, amelynek célja az egyetemes egyenlőség, a társadalmi egyenlőség és az igazságosság megvalósítása, amelynek megvalósulása többek között a termelőeszközök állami tulajdonba vételével várható[4][5][6][7][8][9][10][11]. Tágabb értelemben a szocializmus olyan politikai irányzatként definiálható, amelynek fő elve a harmonikus társadalomszervezésen alapuló világ utáni vágy és az igazságtalanság elleni küzdelem.

         Mik voltak a szlogenek?
         És itt vannak...
         Szabadságegyenlőség Testvériség - a francia forradalomnak a XNUMX. század végén népszerűvé vált jelszavai kardinális változásokhoz járultak hozzá az egész európai kontinensen.

         De hogy aztán mivé vált, az egy másik különbség. És mivé változott az 1917-es "Oktyabrskaya"? mi van nálunk?
         Ez és az...
         1. +7
          30. augusztus 2021. 15:48
          Egyetértek, Tank Hard, mindenkinek lehet saját "szocialista" fogalma, de valahogy letelepedett - polgári-
          demokratikus forradalomról egyébként a VO-ban volt egy cikk a témában:
          https://topwar.ru/117032-andrey-fursov-istoki-fevralya.html
          1. -4
           30. augusztus 2021. 15:53
           1917-es forradalom (egyeseknek puccs, hány ember, annyi vélemény) Oroszországban. a francia pauszpapír lényege, a maga sajátosságaival és saját céljával. Ez az én véleményem, nem feltétlenül helyes.)) De a cikkben szereplő beszélgetés nem erre való. Ez a tészta már bemászott Övé szocializmus. És az Afganisztánban történtek következményeiről. És többet megtudunk róluk...
      2. +6
       30. augusztus 2021. 12:25
       Még csak 46 éves vagyok, de a legpozitívabb az életem első 16 éve. Hogy ez a hatalom nem gazdag, meg voltam győződve arról, hogy csak csalók és tolvajok vannak. Tegnap voltam Tyihoreckban, az állomás úgy áll, mint a háború után, 14 évig nem tudják megcsinálni, de a bürokraták fizetése a RAO Railway Space-ről. Szégyen . De nálunk 1992 óta nincs ideológia.Nézd meg hogy néz ki a május 9-i mauzóleum.Milyen tények kellenek még.Túlságosan igazad van!
       1. +2
        30. augusztus 2021. 13:19
        Az állomás érdekes kérdés, de nagy valószínűséggel semmi köze az Orosz Vasúthoz. Az orosz vasutaknál még voltak sínek, nyilak és telemechanika, a többit privatizálták.
        1. +1
         30. augusztus 2021. 15:14
         Kedves 50m-re az első síntől,mindegyik.Csak Moszkvában ugyanaz a sofőr kap 200t₽-t és Tikhoretskben 35-40t₽.Egységes Oroszország,nem lehet jobbat mondani,és akkor miért söprik az üzbégek az utcákat.Te értsd meg,hogy ilyen módszerekkel osztják szét az országot.a tankok alá vetették magukat,majd felégették a parlamentet,és abban a pillanatban túléltük.És mondod VVP, Medvegyev és más demokraták? Itt az ideológia, de nem kell sok intelligenciát ígérni.
     2. +4
      30. augusztus 2021. 16:08
      gyászolni kényszerült, a francia forradalom volt az első ..
      "A nagy francia forradalom" volt polgári mikor kell változtatni monarchia jött köztársaság köztársaság polgári .
    2. -3
     30. augusztus 2021. 13:31
     Ha ilyen hihetetlenül sikeres, miért esett össze 70 évvel a győzelem után, és miért kezdett el stagnálni sokkal korábban? Némelyik nagyon sikeres volt, némelyik pedig éppen az ellenkezője.

     Normális a szovjet tapasztalatok tanulmányozása (és a negatív is), és kár, hogy a mai Oroszországban ezt nem teszik meg, a sikeres szovjet fejlesztéseket sem. De bármennyire nosztalgikus a szovjet korszak, a töltelék nem fordul vissza.
     1. +1
      30. augusztus 2021. 14:08
      Idézet: Artyom Karagodin
      Normális a szovjet tapasztalatok tanulmányozása (és a negatív is), és kár, hogy a mai Oroszországban ezt nem teszik meg, a sikeres szovjet fejlesztéseket sem.

      És kinek kell ez? Akik 30 évvel ezelőtt más pályára terelték az országot azzal a jelszóval, hogy minden szovjet eleve szar? Vagy a mai fiatalokat, akiket ugyanezek az emberek nevelnek fel a helyes kapitalizmus ideológiájában, ami állítólag nálunk nincs?
     2. +3
      30. augusztus 2021. 15:17
      Valaki nem szerette a szovjet kalósokat, vágyni kezdett a szépségre és a farmerre, a rágógumikra és a Coca-Colára.
    3. +2
     30. augusztus 2021. 17:18
     Inkább mindent megteszek a szocializmus helyreállításáért szülőföldemen

     - Abszolút helyes döntés!
     - Itt, néhányan csodálják... - közvetlenül énekelnek dicséretet az iszlám dicsőségére ... - Igen, maga az iszlám már régóta "megosztott"; és magában egy nagyon kegyetlen háború dúl régóta ... - Igen, maga Afganisztán is példa erre ...
     - Igen, és általában:
     - És hogyan kell felfogni azt a tényt, hogy ... hogy ... a leggazdagabb muszlim államok ... - olyan államok, amelyek egyszerűen nem tudják hova tenni kolosszális pénzüket ...-
     Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok, Egyiptom, Katar, Brunei, Bahrein, Omán, Malajzia, stb... - nem nyitják meg tárva-nyitva határaikat és nem kezdik el vallástársaik millióit befogadni...; a szükség, az éhség, a háború elől menekülnek szegény állapotaik elől???
     - Miért szaladgálnak milliók ezekből a rászoruló muszlimokból a "giaurokhoz" ... - Nyugat-Európába ... - Németországba, Franciaországba, Norvégiába, Svédországba, Nagy-Britanniába stb. .. ???
     - Szóval mi a baj? - Az az ami...
     - Mi a helyzet a tálibokkal; még mindig nem ismert... - mi lesz ennek az ideológiai vállalkozásnak az eredménye; mikor veszik át a tálibok az uralmat; állami szinten kezdenek majd bajlódni... - hogyan támogassák és táplálják növekvő saját lakosságukat, és hogyan biztosítsák őket mindennel, amire szükségük van... - Mekkora "ideológiai biztosíték" lesz a táliboknak, amikor elkezdenek uralkodni az állam "felnőtt módon" ... - honnan lehet pénzt felvenni, pénzügyeket intézni, építeni az állam gazdaságát ... - Kivégezni a hitetleneket és a "hitehagyókat" - ez a legegyszerűbb... - de hogyan kell államügyeket intézni ??? - És mit kezdjenek az "új elégedetlenekkel", akik nem lesznek elégedettek egy ilyen kormánnyal ???
     - Ma a tálibok kijelentik, hogy nem engednek teret a kábítószer-gyártásnak... - De hogyan lesz ez a jövőben??? - Az idő sokat változik... - És az állam, amelyet nem a gazdasági átalakulások segítségével kezdtek kezelni... - egyszerűen nem fog sokáig "kitartani" egy ideológián...
   2. -1
    30. augusztus 2021. 12:29
    Ezt kellett bizonyítani, 30 évvel azután, hogy a kommunisták ellenségei elfoglalták az RSFSR-t, gyáván, egybehangzóan nyafognak, hogy "semmi közük" az RSFSR elfoglalásáért viselt felelősséghez, DE azt hiszik, hogy minden joguk megvan arra, hogy bármit megtegyen Oroszországgal és az orosz néppel, beleértve a másként gondolkodók elleni politikai elnyomást, a másként gondolkodók kiutasítását Oroszországból.
   3. +6
    30. augusztus 2021. 12:34
    Idézet: Tank Hard
    Most egy nem túl vicces irónia lesz részemről - ha szovjet hatalmat akarsz, költözz Kínába vagy Észak-Koreába. De szerintem. nem fogsz tetszeni ott.

    Fogalmad sincs, milyen ostoba és szánalmas ez az irónia. Különösen szánalmas annak fényében, hogy közép- és kispolgárságunkat, valamint a korrekt kapitalizmus más, beilleszkedő híveit mennyire szorította a válság. Vicces volt 2020-ban nézni, ahogy a hazai tőke hatalmas atlantiszisai, akik korábban a hülye kommunistákon kacskaringóztak, szinte ultrahanggá változva visítoznak attól, ahogyan szeretett kapitalizmusuk áthajtott rajtuk. Amúgy drága. És hogy lesz-e több. nevető
    1. -3
     30. augusztus 2021. 12:40
     Idézet: IS-80_RVGK2
     Fogalmad sincs, milyen ostoba és szánalmas ez az irónia.

     Nos, kinek mit adnak)). Mesélne nekem a kínai és koreai elvtársak internacionalizmusáról? Csak élj ott, szagold a szocializmust. Majd később elmondod. És egyszer láttam, ahogy a kínai kemény munkások összeállítottak egy kilencemeletes épületet, valójában saját kezükkel, és nem azt, hogy sokat kaptak. Készen állsz ugyanígy dolgozni és ebben élni? (Gondolom, hogy többé-kevésbé erős lökésre szét fog esni. Az épület szeizmikus zónában volt)
     Idézet: IS-80_RVGK2
     És hogy lesz-e

     Elfogadtad már az iszlámot?
     1. +5
      30. augusztus 2021. 12:55
      Idézet: Tank Hard
      Mesélne nekem a kínai és koreai elvtársak internacionalizmusáról?

      Megint buta iróniát húz? Nem érted, mi a kommunizmus a Szovjetunióban. Nem érted, mi ez most. Elnézést, de a fejlett kapitalizmus 30 éves építése során legalább a probléma majdnem megértése és a hülye liberális agitáció folytatása már diagnózis.
      Idézet: Tank Hard
      Egyszer láttam, ahogy a kínai kemény munkások összeállítottak egy kilencemeletes épületet, valójában saját kezükkel, és nem azt, hogy sokat kaptak. Készen állsz arra, hogy ugyanúgy dolgozz és benne élj?

      Bár Kínában csak egy jele van a kommunizmusnak, ennek ellenére az állami tervezés rosszul működik náluk, ezért előbb-utóbb otthagyják ezt a munkát. De te, a gyerekeid és az ő gyerekeik valójában a kezükkel gyűjtenek, csákánnyal és lapáttal ásnak párnázott kabátban, miközben az ő gyerekeik a tiédet parancsolják majd az irodákból. És igazságos lesz. A hülyeséget meg kell büntetni.
      1. -2
       30. augusztus 2021. 13:02
       Idézet: IS-80_RVGK2
       Nem érted, mi a kommunizmus a Szovjetunióban. Nem érted, mi ez most. Elnézést, de a fejlett kapitalizmus 30 éves építése során legalább a probléma majdnem megértése és a hülye liberális agitáció folytatása már diagnózis.

       De nagyon jól megértettem, hogy VVP-nek, Medvegyevnek, Sevardnadze-nek, Csubajsznak, Gajdarnak, Jelcinnek, Zjuganovnak, Dalia Grybauskaite-nak, a novoszibirszki Loktnak és még sok másnak volt íróasztala. CPSU jegy. Talán ez elég egy épelméjű embernek.
       Idézet: IS-80_RVGK2
       De te, a gyerekeid és az ő gyerekeik valójában a kezükkel gyűjtenek, csákánnyal és lapáttal ásnak bélelt kabátokban

       szóval liberális vagy kuevás. Akkor minden tiszta veled. A kívánságra pedig azt mondom, hadd jöjjön vissza hozzád.))
       1. +1
        30. augusztus 2021. 13:18
        Idézet: Tank Hard
        De nagyon jól megértettem

        Nem értettél semmit. És újra jelentkezett rá.
        Idézet: Tank Hard
        tehát liberális vagy Kueva.

        Továbbra is sugározzon képzési kézikönyveket, és nyafogjon arról, hogy a migránsok hogyan sértenek meg téged. Az ilyen viselkedéssel biztosan sikerrel jársz.
        1. -2
         30. augusztus 2021. 13:39
         Idézet: IS-80_RVGK2
         Nem értettél semmit. És újra jelentkezett rá.

         Adj egy mintát az aláírásomból. lássuk))
         Idézet: IS-80_RVGK2
         Továbbra is sugározzon képzési kézikönyveket, és nyafogjon arról, hogy a migránsok hogyan sértenek meg téged.

         Adj egy mintát az edzési kézikönyvből, amiért sírok, hadd lássa végre mindenki (kézikönyvet).
         )))).
         1. +1
          30. augusztus 2021. 13:45
          Megint nem fogsz érteni semmit. Ez értelmetlen. Időt vesztegetni azzal, hogy elmagyarázza neked a dolgokat. Nos, van egy dolog - gygygy, ukránok, liberálisok, komunyaki sörre. Hát nyafogni, hogy a migránsok hogyan bántanak téged.
          1. -2
           30. augusztus 2021. 13:47
           Idézet: IS-80_RVGK2
           Megint nem fogsz érteni semmit.

           És mekkora az agyredő mélysége, tészta?))
           1. +1
            30. augusztus 2021. 13:53
            És irigynek nézek ki. Nos, nem lehet mindenki okos. Ne aggódj. Valószínűleg neked is van tehetséged. Hát ott jól ásol, vagy zsák szemetet húzol.
           2. -2
            30. augusztus 2021. 15:13
            Idézet: IS-80_RVGK2
            És irigynek nézek ki. Nos, nem lehet mindenki okos. Ne aggódj. Valószínűleg neked is van tehetséged. Hát ott jól ásol, vagy zsák szemetet húzol.

            Macarushka, mélyebbek az agyredők, mint egy csimpánzé?))
           3. +4
            30. augusztus 2021. 16:16
            Folytatni. Imádom, amikor irigykednek rám.
           4. 0
            30. augusztus 2021. 20:24
            Idézet: IS-80_RVGK2
            Folytatni. Szeretem, ha az emberek irigykednek rám

            makarushka Irigylem az agyad redőit, és több van belőlük, mint csimpánz?))
  2. +5
   30. augusztus 2021. 12:14
   Azt mondanám, hogy a legjobb alternatíva a szocialista társadalom annak minden megnyilvánulásával, esetleg ateizmussal. Pedig minden vallás nagy visszalépést jelent.
  3. +5
   30. augusztus 2021. 12:17
   Idézet Paul3390-től
   Az iszlamisták egyetlen lehetséges alternatívája a szovjet hatalom. Ötletek és lehetőségek biztosítása a társadalmi igazságossághoz és a társadalom fejlesztéséhez az emberek érdekeinek biztosítására.

   Kamrad, az tény, hogy a vallás. áramlatok ott alakulnak ki, ahol nincs fejlődés és szinte lehetetlen "ugrani" a sűrű középkorból a szocializmusba.
   1. +2
    30. augusztus 2021. 13:20
    az ókori középkortól a szocializmusig szinte lehetetlen.
    Az afgán "szocializmus építői" úgy szórakoznak, hogy észre sem veszik az amerikai drónt nevető
    És ezek az emberek, akikre vágysz a társadalmi igazságosságról?
 3. +1
  30. augusztus 2021. 11:27
  Idézet Paul3390-től
  Az iszlamisták egyetlen lehetséges alternatívája a szovjet hatalom. Ötletek és lehetőségek biztosítása a társadalmi igazságossághoz és a társadalom fejlesztéséhez az emberek érdekeinek biztosítására. A liberális típusú demokrácia kizárólag az ország teljes pusztulásához, az emberek elszegényedéséhez és a társadalmi liftek leállításához vezet. Ráadásul a nép állítólagos szolgáinak felháborító korrupciója és felelőtlensége. Tehát mi van Afganisztánban. Csak arról van szó, hogy az elhunyt Szovjetunió sokkal gazdagabb örökséget hagyott ránk, aminek köszönhetően legalább valahogy még mindig csapkodunk.

  A tálibok jobban szeretik a saríát, nincs is szükségük másra.
  1. +1
   30. augusztus 2021. 11:32
   A tálibok jobban szeretik a saríát, nincs is szükségük másra.

   Mert a saría a maga tiszta formájában a társadalmi igazságosság néhány gondolatát is kínálja, legalábbis az iszlám ummáján belül.

   Figyelem - Afganisztánban a szovjet hatalom alatt sok ember volt, aki őszintén és őszintén küzdött érte. Éppen azért, mert az iszlamizmus alternatívája volt, világibb és modernebb.
 4. -4
  30. augusztus 2021. 11:29
  Arról, hogy a világ legtöbb országa számára új állami ideológiára van szükség, V. V. Putyin még 2013-ban beszélt, a Valdai Gazdasági Fórumon elhangzott teljes beszédét ennek a témának szentelte.

  Az oroszországi keresztény ideológia a Szovjetunió alatt vésődött ki, a kommunista ideológiát megfelelően meghajlították anélkül, hogy még 70 évet is élt volna, milyen ideológiát javasol? Iszlám? Milyen módszerekkel?Mi lesz azokkal, akik nem fogadják el? Valójában az orosz lakosság és ennek következtében sok más bennszülött népesség rohamos csökkenése, hatalmas számú migráns, akik már nem félnek különösebben a rendfenntartó szervektől, és még inkább a helyi lakosságtól. Megvédik az országot, ha történik valami? Kétlem, hogy van saját országuk. Vajon mindenki úgy akar majd élni, mint Afganisztánban, ahol tilos a zene, 12 éves kortól adnak férjet a lányoknak a megfelelő embereknek, még a szüleik véleményétől függetlenül is. És ha valami elromlik, könnyen halálra köveznek. Ezt a sorsot szeretnéd gyermekeidnek? És az ideológiáról... Mindezek bla bla bla, csak bla bla bla...
  1. +4
   30. augusztus 2021. 12:05
   Nos, szocializmus vagy barbárság. Az emberek a barbárságot választották. Vicces most stílusosan nézni ezeket a kispolgári taknyokat – de minek mi? A kapitalizmus minél tovább megy, annál inkább fékezi a haladás útján. És néhol máris visszafejlődés tapasztalható. Bár persze vannak más lehetőségek is. Talán az NTR többször is húzza. Képes lesz mankóval támogatni az elavult munkaügyi kapcsolatokat. Akkor Che nyafog? Minden eszköz megvan a változáshoz. Vedd a kezedbe a dialektikus materializmust, és fordítsd fejjel lefelé a bolygót. Bár persze sokkal könnyebb félve rázni az etetőért és nem feszül meg a pókhálóval benőtt agy.
   1. -5
    30. augusztus 2021. 12:18
    Idézet: IS-80_RVGK2
    Az emberek a barbárságot választották. Vicces most stílusosan nézni ezeket a kispolgári taknyokat – de minek mi?

    Nos, a matracok a tócsa mögött vannak. Nem olyan egyszerű elrepülni hozzájuk, valószínűleg egy modern vonalon legalább 12 órás repülés. De az Orosz Föderáció határáig, Kazahsztánon keresztül mennyit?
    Idézet: IS-80_RVGK2
    Akkor Che nyafog? Minden eszköz megvan a változáshoz. Vedd a kezedbe a dialektikus materializmust, és fordítsd fejjel lefelé a bolygót. Bár persze sokkal könnyebb félve rázni az etetőért és a pókhálóval benőtt agy sem feszül

    Makarka, nem vagy becsapva? 25 tyr.-os fizetésem van., Mitől féljek ezzel kapcsolatban? És a materializmussal, gyere magad, ebbe. mint ő.))
    1. +2
     30. augusztus 2021. 12:41
     Idézet: Tank Hard
     25 tyr.-os fizetésem van., Mitől féljek ezzel kapcsolatban?

     Itt egyértelműen hazudsz. És a Rosstat a maga 40-es átlagfizetésével. megerősíti.

     Idézet: Tank Hard
     Nos, a matracok a tócsa mögött vannak. Nem olyan egyszerű elrepülni hozzájuk, valószínűleg egy modern vonalon legalább 12 órás repülés. De az Orosz Föderáció határáig, Kazahsztánon keresztül mennyit?

     És mikor törted meg a Szovjetuniót, mint gondoltad? A hülyeség, tudod, büntetendő.
     1. -4
      30. augusztus 2021. 12:43
      Idézet: IS-80_RVGK2
      Egyértelműen hazudsz

      a tésztából tanulok))
      Idézet: IS-80_RVGK2
      És mikor törted meg a Szovjetuniót, mint gondoltad?

      Miért találtad ki a macarkát?)) Ne élj vissza vele, káros.))
      1. +1
       30. augusztus 2021. 13:31
       Nos, hogy nem lehet szarkasztikus lenni, az várható volt. Az értelem alapjainak romjainak általános hátterében.
       1. -3
        30. augusztus 2021. 13:42
        Idézet: IS-80_RVGK2
        Nos, hogy nem lehet szarkasztikus lenni, az várható volt. Az értelem alapjainak romjainak általános hátterében

        eq a makarkánál akkor ég! mert hírszerzés indult. Írjunk még valamit. Jó szórakozást az agyredők mélységéhez.))
        1. +1
         30. augusztus 2021. 14:00
         Idézet: Tank Hard
         mert hírszerzés indult.

         Általában véve természetesen elképesztőek a képességeid. Azt hittem, mindent láttam, ami lehetséges. De kiderült, hogy amit aljának hittem, az a világ teteje.
         1. -5
          30. augusztus 2021. 15:14
          Idézet: IS-80_RVGK2
          Általában véve természetesen elképesztőek a képességeid.

          Irigység!)))
          1. +3
           30. augusztus 2021. 16:21
           Örvendek. Makar. mosolyog
           1. -1
            30. augusztus 2021. 20:26
            Idézet: IS-80_RVGK2
            Örvendek. Makar.

            )))))
          2. A megjegyzés eltávolítva.
           1. A megjegyzés eltávolítva.
 5. +2
  30. augusztus 2021. 11:31
  "A közvetlen konfrontációban a nyugati neoliberális konzumerizmus, a spiritualitás és az engedékenység hiánya, még olyan archaikus és utálatos vallási világnézet mellett is, mint a tálibok, még megsemmisítőbb vereséget szenvedett, mint a materialista szovjet szocializmus."

  Nem tartom helyesnek hangsúlyozni "még olyan archaikus és utálatos vallási világnézet mellett sem, mint a tálibok".

  Ellenkezőleg, egy "olyan archaikus és utálatos vallási világképhez, mint a tálibok" minden előfeltétele megvan: szegénység, oktatás hiánya, évszázados hagyományok stb.

  Amerika nem teremtett és nem teremtett jólét és jólét társadalmát ott, hogy azt mondhassa, az afgánok a tálibokat választották azzal, hogy felhagytak a "Nyugat szerint" létező virágzó élettel.
 6. +6
  30. augusztus 2021. 11:41
  A tálibok ideológiájának sikeres fellépése érdekében mindezeknek a köztársaságoknak és Oroszországnak sürgősen ki kell alakítaniuk és át kell venniük saját modern és egyetemes államideológiájukat, amelyek ráadásul lojálisak az iszlámhoz.

  Te nem dumálsz itt. Oroszországnak lojálisnak kell lennie a terrorszervezetekhez, vagy maga is terrorista állammá kell válnia?
  A szocializmus ideológiája minden felekezet számára elfogadható volt, van és lesz. A vallást el kell választani az államtól, és nem zavarhatja meg az állami tevékenységek végzését. Bármilyen hitű szervezetet, amelynek célja a hatalom erőszakos megszerzése, fel kell számolni, mint egy tályogot.
  ÖSSZES!!!
  A Szovjetunió pedig csak azért hibázott Afganisztánban, mert nem kellett valaki más mecsetjébe menni a chartájával.
  1. -8
   30. augusztus 2021. 11:53
   Idézet tőle: ROSS 42
   Bármilyen hitű szervezetet, amelynek célja a hatalom erőszakos megszerzése, fel kell számolni, mint egy tályogot.

   Zavartan kérdezem... És ki fogja felszámolni ezt a "tályogot"?
  2. -2
   30. augusztus 2021. 15:37
   Idézet tőle: ROSS 42
   A Szovjetunió pedig csak azért hibázott Afganisztánban, mert nem kellett valaki más mecsetjébe menni a chartájával.

   Figase "eltévedt"... Ott egyébként szovjet katonák haltak meg, társaim.
 7. +4
  30. augusztus 2021. 11:43
  Bármilyen paradoxnak is tűnik, de a modern kvantumfizika szempontjából mindkét esemény teljesen természetes. A tény az, hogy modern tudomány bebizonyította, hogy a tudat az elsődleges, és nem az anyag, ami a gyökere sokat változtat.
  belay Miközben a tudomány bebizonyította, hogy az anyag elsődleges, a tudat pedig másodlagos, vajon a kapitalizmus győzött? Oh hogy.... igénybevétele A tudomány a hibás, pontosabban a kvantumfizika. érez „Vegyük ezt a fizikát, és töröljék!” (Gyémánt kéz) És Biden nyer! fickó
  A kvantumfizika szempontjából minden materialista ideológia téves, szellemtelen, ezért erkölcstelen, és elkerülhetetlenül a társadalom leépüléséhez, atomizálódásához és széteséséhez vezet. Bár mindegyik, még a legprimitívebb vallási rendszer is, a saját szellemiségi és követőinek erkölcsi szintjét tükrözi.
  Szeretnétek tombolni, srácok? Vagy lehetséges-e a szocializmus eszméit a "kvantumfizika pozícióiból" fenyegetni? Kozákok-hírvivők. dühös
 8. +4
  30. augusztus 2021. 11:53
  a tudomány és a vallás szoros egyesülésének szükségessége megteremti az összes szükséges feltételt ahhoz, hogy megtaláljuk az összes vallás és a bolygó különböző államai békés együttélésének módjait.
  Hogy van ez ? A vallás tudomány, a tudomány az vallás? mosolyog
 9. AAK
  +5
  30. augusztus 2021. 11:53
  És mit javasol a szerző Oroszország számára - "... autokrácia, nemzetiség, iszlám ..."?
 10. +7
  30. augusztus 2021. 11:58
  Milyen másnapossággal vonzza a szerző a kvantumfizikát az ideológiához?
 11. +2
  30. augusztus 2021. 12:10
  Teljesítmény

  A kvantumtudomány felfedezései alapján kidolgoztunk egy innovatív, kvantumideológia projektet, amely azt állítja, hogy bármely vallás tükrözi egy adott nép spiritualitásának szintjét, spirituális kapcsolatának szintjét (a tudományos kifejezés kvantumösszefonódás) Isten
  . Szépen kigondolva, de ki magyarázná el a tömegeknek, hogy mi az és mivel eszik ???
 12. +6
  30. augusztus 2021. 12:12
  A szerző sok megalapozatlan kijelentést idéz:
  A modern tudomány bebizonyította, hogy az emberi test többrétegű felépítésű - a fizikai testen kívül még számos mentális test veszi körül a fizikai testet, akár egy fészkelő babánál. Bebizonyosodott, hogy a mentális testek kvantum szinten kapcsolatban állnak a fizikai testtel, egymással és a kozmikus tudattal.

  A modern kvantumelmélet cáfolja a materializmust, tehát minden, az erre épülő társadalomelméletet. Azt mutatja, hogy az ember mindenekelőtt szellemi lény, hogy az olyan fogalmak, mint a lelkiismeret, az erkölcs, a spiritualitás stb., kvantumtermészetűek; hogy Isten a szeretet.

  Nagyon szeretném megérteni ezeknek az állításoknak a forrását.....
  az ideológiát nem lehet venni és feltalálni. A Szovjetunióban volt egy ideológia, de az első szakaszban progresszív volt, és Lenin és Sztálin rendkívül materialista politikájára támaszkodott, akik megoldották a lakosság anyagi problémáit: föld, élelem, minden egyes tag anyagi jóléte. az új társadalomé. Fokozatosan az ideológia a fejlődés fékjévé vált, és minden olyan varázsigét, hogy a Szovjetunióban új közösség jött létre, egy új értékrendszer nem tudta elviselni a hétköznapi emberek szokásos vágyát, hogy jól és nyugodtan éljenek. Nekünk, Oroszországnak már régóta nincs mit kínálni népünknek, nem beszélve másokról. A problémák önmagukban a tetőfok alatt állnak, és a szociálpolitika állami elutasítása: a nyugdíjreform, az egészségügy és az oktatás optimalizálása nem javítja az átlagember életét. És akkor meg kell mutatnunk az egész világnak ........ Talán elég az élvonalban lenni? Nos, én békében akarok élni.
  A tálibok nemzetközi problémaként? Komolyan? Amikor mi vagy a jenkik tényleg a torkát tapostuk, akkor egyszerűen figyelmen kívül hagyták az emberi jogokat, és a - Aki nem titkolta - elv szerint cselekedtek, nem én vagyok a hibás. Groznij, Rakka stb. Nem lehet egyszerre harcolni és gondolkodni az agresszív drogosok életéről. A lényegre fog térni, gondoskodni fognak a szaúdiokról és a katariokról, azonnal leveszik a harciasságot, mintha kézzel tennének, és visszatérnek a hétköznapi életbe: szamár, kapa.....
 13. +6
  30. augusztus 2021. 12:15
  Idézet: Egor53
  Milyen másnapossággal vonzza a szerző a kvantumfizikát az ideológiához?


  Az Ischo a húrelmélet. A szerzőnek is el kellett mélyednie ebben a témában. Kiderül, hogy shudevralny anyag.
 14. +2
  30. augusztus 2021. 12:31
  valahogy nagyon merészen toleráns az iszlámmal és Isten eszméjének továbbfejlesztésével... mosolyog A Korán pedig azt mondja, hogy Mohamed az utolsó próféta, és nem várható belőlük több. Ezért a muszlimok nem fogadják el a tudományon alapuló vallásfejlesztés gondolatát.
 15. +6
  30. augusztus 2021. 12:32
  Wow.... ha így dohányzol, akkor már nem tudsz visszatérni a tudatodhoz. És a tálibok és a neonácizmus, meg az iszlám és az új ideológiák .. és mindezt a kvantumfizika magyarázza! Próbáltam gondolkodni – forrni kezdett az agy.
 16. +6
  30. augusztus 2021. 12:38
  Bármilyen paradoxnak is tűnik, de a modern kvantumfizika szempontjából mindkét esemény teljesen természetes. A tény az, hogy a modern tudomány bebizonyította, hogy a tudat az elsődleges, és nem az anyag, ami radikálisan sokat változtat.

  A kvantumfizika szempontjából minden materialista ideológia téves, szellemtelen, ezért erkölcstelen, és elkerülhetetlenül a társadalom leépüléséhez, atomizálódásához és széteséséhez vezet.

  A kvantumtudomány felfedezései alapján kidolgoztunk egy innovatív, kvantumideológia projektet, amely azt állítja, hogy bármely vallás tükrözi egy adott nép spiritualitásának szintjét, spirituális kapcsolatának szintjét (a tudományos kifejezés kvantumösszefonódás) Isten.

  Szinte vérzett a szemem attól, amit írtam.
 17. +4
  30. augusztus 2021. 13:55
  A tálibok gyors győzelme Afganisztánban mindenkit meglepetésként ért.

  Már ez a mondat is jelzi, hogy a szerző egyáltalán nem az Afganisztánban zajló eseményekben orientálódik. Teljesen.
  kifejezés
  A nyugati ideológia összeomlása
  megerősíti, hogy a szerző a legjobb esetben is megtalálja Afganisztánt a térképen.
  Továbbá az sem világos, hogy a kialakult kvantumideológia opiátok vagy lizergamidok használatának eredménye-e.
  A kérdés az, hogy miért hiteltelenítik az erőforrást azzal, hogy ezt a delíriumot elhelyezik?
  1. +4
   30. augusztus 2021. 16:59
   Viktor Nikolaevics, azt hiszem, a szerző Frank Herbert könyvsorozatára támaszkodott "Dűne" általános néven, és nagyon megihlette az utolsó - "Dűne fejezet".
   Az értéktöbbletnek a saríával való összeolvadásán alapuló ideológia kidolgozása az elme feladását jelenti.
   1. +4
    30. augusztus 2021. 17:57
    az elme feladását jelenti

    Nagyon pontos meghatározás.
    Az ilyen „kreativitás” előtt az elme kapitulál.
 18. +4
  30. augusztus 2021. 15:49
  persze nonszensz, egy dolgot kivéve - állami ideológiára van szükségünk
  1. +2
   30. augusztus 2021. 16:21
   és a cikk megérkezett hozzám bemutatva - a hadseregben kvantumkáplánok vannak, az alkotmány örök tűzcsapjának élén (kristálykoporsóban és sztázismezőben), az orosz légierő armadái szántják a láncot.
   1. +5
    30. augusztus 2021. 17:31
    nem, nem dohányzom olyan sokat)) messziről jött, mi az elsődleges anyag vagy tudat? kifejezéssel megerősítve
    A tény az, hogy a modern tudomány bebizonyította, hogy a tudat az elsődleges, és nem az anyag, ami radikálisan sokat változtat.
    ki, hol a bizonyíték? itt nincs elsődleges vagy másodlagos, ez mindegy
   2. -1
    30. augusztus 2021. 20:37
    Idézet: Gunther
    és a cikk megérkezett hozzám, bemutatva - a hadseregben kvantumkáplánok vannak, az alkotmány örök tűzcsapjának élén (kristálykoporsóban és sztázismezőben), az orosz légierő armadái szántják a láncot.

    Minden vicces lehetne, ha nem lenne olyan szomorú. Hány muszlim van Oroszországban? Hányan vannak a közép-ázsiai köztársaságokban? Hány kilométer van Afganisztántól Oroszországig? Mi a tálib fegyveres erők képzettsége és ideológiai összetevője? Eléggé fel vannak fegyverezve? Lesznek szponzoraik? Hány menekültet fogad be az Orosz Föderáció a helyzet súlyosbodása esetén? Mik ezek a menekültek? Sok kérdést fel lehet tenni. De itt a volt Szovjetunió hívei újra felélesztik. internacionalisták, mind testvérek. Nyilván én vagyok itt az egyetlen őrült.))) És még mindig két baj van Oroszországban.)))
    1. +1
     30. augusztus 2021. 21:08
     Idézet: Tank Hard
     Úgy tűnik, én vagyok itt az egyetlen őrült.

     Nem csak.
     Idézet: Tank Hard
     És még mindig két baj van Oroszországban.

     Mennyiség és spiritualitás hiánya?
     1. -1
      30. augusztus 2021. 21:09
      Idézet: IS-80_RVGK2
      Mennyiség és spiritualitás hiánya?

      Nem, az olyan emberek, mint te, drágák.))
      1. 0
       30. augusztus 2021. 21:15
       Nagyon kiszámítható. De annak, akinek olyan intelligenciája van, mint egy makákó, a fejlődés mércéje viszonylag jó. mosolyog
       1. 0
        30. augusztus 2021. 21:18
        Ha már a makákókról beszélünk... Mekkora a tekervényeid mélysége?))
 19. 0
  30. augusztus 2021. 20:25
  És mi a mai Oroszország "lelki leépülése"? Mintha az emberek emberek lennének.
 20. -1
  30. augusztus 2021. 21:24
  A kvantumtudomány felfedezései alapján kidolgoztunk egy innovatív, kvantumideológia projektet, amely azt állítja, hogy bármely vallás tükrözi egy adott nép spiritualitásának szintjét, spirituális kapcsolatának szintjét (a tudományos kifejezés kvantumösszefonódás) Isten.

  Csodálatosak a te műveid, Uram...
 21. +1
  31. augusztus 2021. 18:32
  A tény az, hogy a modern tudomány bebizonyította, hogy a tudat az elsődleges, és nem az anyag, ami radikálisan sokat változtat.

  Hol lehet bizonyítékot találni, kivéve a fenti kiáltvány 18 pontját?
  Attól tartok, a posztmaterialisták összekeverik a tudományos materializmust a kleptomániával és a konzumerizmussal, mint annak enyhe (kleptomániával).
 22. 0
  1. szeptember 2021. 00:31
  A tény az, hogy a modern tudomány bebizonyította, hogy a tudat az elsődleges, és nem az anyag, ami radikálisan sokat változtat.
  Hazugság. Nos, vagy adj hivatkozásokat erre a bizonyítékra a referált folyóiratokban.
  A kvantumfizika szempontjából minden materialista ideológia téves, szellemtelen, ezért erkölcstelen, és elkerülhetetlenül a társadalom leépüléséhez, atomizálódásához és széteséséhez vezet.
  Ez nyilvánvaló hazugság. A Schrödinger-egyenlet melyik változója felelős a spiritualitásért?
  Az ezen államok által ma átvett nyugati liberális „értékek” hamisnak bizonyultak, a társadalom szellemi és erkölcsi hanyatlásához, atomizálódásához, gazdasági tönkremeneteléhez, korrupcióhoz, fokozódó társadalmi feszültségekhez, etnikai viszályokhoz és a szuverenitás elvesztéséhez vezetnek.
  Igen, Európában sokkal nagyobb a pusztítás, mint Afganisztánban! Nem a társadalmi feszültségről és az etnikai viszályról beszélek!
  Ez a hatalmas embertömeg a tálibok ideológiáját átvéve nemcsak Oroszországot (ahol a muszlimok száma is növekszik, a keresztények és az ateisták kihalnak), hanem Európát is elsöpri (ott is ugyanez történik).
  Nos, a népesség növelése érdekében ésszerűbb Kínára és Indiára összpontosítani. Ami pedig Oroszország elsöprését illeti, tájékoztatom Önöket, hogy a modern fegyverek lehetővé teszik bármilyen "hatalmas tömegek" műtrágya feldolgozását probléma nélkül (ha nem zavarja a humanizmust és az emberi jogokat), amit a vietnami mutatott be. Háború, amikor kiderült, hogy a kínai önkéntesek emberi hullámainak taktikája már nem segít.

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"