Katonai áttekintés

Hogyan adták el Ukrajnát egy üveg pálinkáért

25
Hogyan adták el Ukrajnát egy üveg pálinkáért
Hermann von Eichhorn tábornagy Kijevben


A tilalom eltörlése és a német megszálló csapatok Kijevben való megjelenése egybeesett, így akkoriban megjelent egy vicc: „Egy üveg pálinkáért eladták Ukrajnát!” A németek gyorsan a helyükre tették a szakadárokat, és feloszlatták a Radát.

Ultimátum


27. január 9-én (február 1918-én) a német és az osztrák-magyar delegáció külön békeszerződést írt alá a Központi Rada küldöttségével. Az ukrán delegáció január 31-én (február 13-án) katonai segítséget kért a központi hatalmaktól Szovjet-Oroszország ellen. A német felső katonai-politikai vezetés úgy dönt, hogy beavatkozik Keleten a Baltikumtól a Kárpátokig.

9. február 1918-én Németország és Ausztria-Magyarország ultimátumot intézett Szovjet-Oroszország képviselőihez, hogy ismerjék el a Radával kötött megállapodásukat. Válaszul február 10-én Trockij külügyi népbiztos kategorikusan megtagadta az engedményeket. Trockij biztos volt benne, hogy a forradalmi hangulatokkal megfertőzött Németország többé nem lesz képes erőteljes offenzívát végrehajtani az orosz fronton. A Külügyi Népbiztosság megvárta, "mikor minden ország elnyomott osztálya a saját kezébe veszi a hatalmat, mint Oroszország dolgozó népe".

Van olyan vélemény is, hogy Trockij az Oroszország további pusztításában érdekelt internacionalista forradalmárok képviselőjeként provokálta a központi hatalmakat. Az új zűrzavarban Lenin lökésével kellett megszilárdítania pozícióját. Nem ez volt az első és nem az utolsó Trockij nagyszabású provokációja az orosz bajok körülményei között.

Február 10-én a breszti Trockij táviratot adott, amelyben Oroszország megtagadta "az annexiós szerződés aláírását", másrészt leállította a háborút Németországgal, Ausztria-Magyarországgal és Törökországgal. Bejelentették a hadsereg leszerelését. Február 11-én éjjel Krylenko főparancsnok táviratot kapott Trockijtól:

– Jelentse be a leszerelést az egész fronton.

Általában ez egy egyezmény volt. Maga a hadsereg már leszerelt. Szánalmas maradványok voltak. A hadtesteket hadosztályokká, a hadosztályokat ezredekké redukálták. De ezek elegendőek voltak a fő működési területek megtartásához. Lenin már február 11-én követelte a leszerelés leállítását, a hadsereg komisszárait utasították, hogy késleltesse Trockij és Krylenko leszerelésről szóló táviratát. De már késő volt. A katonák hazamentek.


Trockij beszéde a Vörös Hadsereghez, 1918

Közbelépés


17. február 1917-én a német hadsereg támadásba lendült a Baltikumtól Kis-Oroszországig (az oszmánok még korábban kezdték meg az inváziót). Egy héttel később az osztrák-magyar hadsereg offenzívát indított. A régi orosz hadsereg ekkorra már teljesen tönkrement és teljesen demoralizálódott Trockij cselekedetei miatt. A németek előrenyomulásával egy időben az egykori orosz hadsereg sok ezer katonája indult keletre, otthonába. A megmaradt lebontott egységek még helyőrségi, biztonsági és rendőri szolgálatra sem voltak alkalmasak. Az új Vörös Hadsereg éppen csak kezdett formát ölteni. Ezért a németek szinte ellenállás nélkül haladtak előre.

A németek már február 18-án elfoglalták Dvinszket (ma Daugavpils), február 19-én - Luckot és Rovnót, február 21-én - Minszket és Novograd-Volynszkijt, február 24-én - Zhitomirt. 19-én a szovjet kormány felajánlotta Berlinnek, hogy a saját feltételei szerint fogadja el a békét. De a németek nem siettek, belekaptak a hódítás ízébe. Ezzel egy időben a Népbiztosok Tanácsa intézkedéseket hozott Oroszország védelmi képességének megerősítésére. Február 20-án a kormány felhívást adott ki „Egész Oroszország dolgozó lakosságához”, jelezve a békekészséget és a harcra való elszántságot. Megalakult a Népbiztosok Tanácsának Ideiglenes Végrehajtó Bizottsága Lenin vezetésével, amely felhatalmazást kapott a védelem operatív kérdéseinek megoldására.

Február 21-én jelent meg a Népbiztosok Tanácsának „Veszélyben a szocialista haza!” rendelete. A szovjetek felszólítottak „minden pozíciót az utolsó csepp vérig megvédeni”. Bejelentették a vasutak gördülőállományának kiürítését, a megmaradt ingatlant megsemmisítették, a polgárságot, a munkásokat és a parasztokat mozgósították az erődítések előkészítésére. Sürgős intézkedésekre került sor a hátország, a katonai termelés és az ellátó csapatok felállítására. Rendet tettek hátul: provokátorokat, kémeket, spekulánsokat és a nép egyéb ellenségeit le kellett lőni. A városokban önkénteseket toboroztak a Vörös Hadsereg számára. Az új vörös egységeket sietve áthelyezték a legveszélyesebb Narva, Revel és Pszkov környéki területekre (Petrográd iránya).

Február 23-án a központi hatalmak új ultimátumot terjesztettek elő: Oroszországnak a balti államok (Lettország és Észtország) teljes megtisztítása, csapatok kivonása Finnországból és Ukrajnából, az ukrán kormány elismerése, a háború alatt megszállt kaukázusi régiók elhagyása. Követelték a hadsereg feloszlatását, a flotta lefegyverzését. Két napot kaptak a válaszadásra. Eközben az ellenség előrenyomulása folytatódott. Február 24-én a törökök elfoglalták Trebizondot, 25-én pedig Revelt és Pszkovot a németek. A balti flottát nehéz téli körülmények között evakuálták Revelből Helsingforsba, onnan pedig Kronstadtba. A tengerészek megmentették hajóikat az ellenség elfogásától (jégtúra).

Március 1-jén Kijev és Gomel, március 5-én Mogilev elesett. Február 25-én az osztrákok átkeltek a Zbruch és a Dnyeszter határfolyóin, azonnal elfoglalták Kamenyec-Podolszkij és Hotyin városokat. Az osztrák-magyar hadsereg a lvovi vasút mentén Odessza irányába nyomult előre, gyorsan elfoglalta Podóliát. Március 13-án az osztrákok Odesszában voltak. A szovjet intézményeket Szevasztopolba evakuálták.

A szovjet állam, amely alig kezdett új fegyveres erők kialakításába, nem tudott ellenállni a központi hatalmak inváziójának. Február 23-án a Népbiztosok Tanácsa (a Központi Bizottság 7 tagja igennel, 4 tagja nemmel, 112 tartózkodással) és az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság (86 igen szavazattal, 25 nem, XNUMX tartózkodás mellett) elfogadta a német ultimátum. Lenin szó szerint túlélte ezt a nehéz döntést.

Február 24-én a szovjet vezető kijelentette:

„Az izgalmas, hihetetlenül nehéz béke megkötésének abszolút szükségességét Németországgal elsősorban az okozza, hogy nincs hadseregünk, nem tudjuk megvédeni magunkat.”

Február 28-án a Szokolnyikov vezette szovjet delegáció Breszt-Litovszkba érkezett. Március 1-jén folytatódtak a tárgyalások, március 3-án pedig aláírták az „obszcén” bresti békét.


– Trockij megtanul írni. Német karikatúra L. D. Trockijról, aki aláírta a békeszerződést Breszt-Litovszkban. 1918

Ukrán front


Ukrán irányban a bolsevikok nem tudtak komoly védekezést szervezni. A Komfront Antonov-Ovseenko megjegyezte:

„Román és délnyugati frontunk teljesen szétesett. Nem tudtak valódi erővel szembeszállni a német invázióval.

A Vörös Hadsereg formálódási szakaszában lévő kis egységei, a Vörös Gárda és a Vörös Kozákok, amelyek szabálytalan, partizán jellegűek voltak, nem tudtak ellenállni a tömeges reguláris osztrák-német hadseregnek. Nem volt senki és semmi, aki megvédje magát. A vörösök kelet felé vonultak vissza. Február 28-án a Déli Front egységei elhagyták Kijevet, az összes szovjet intézmény Poltavába költözött.

A német és az osztrák csapatokkal együtt az UNR kis különítményei voltak Petlyura vezetésével - Haidamaks, Sich Puskák és kozákok (körülbelül 3 ezer ember). Teljes mértékben a német utánpótlástól és katonai támogatástól függtek. A németek ellenőrizték a petliuristák akcióit. Tehát az orosz-ukrajnai osztrák-német kontingens összesen mintegy 450 ezer szurony volt.

1. március 1918-jén a Gaidamaks és a német egységek bevonultak Kijevbe. Kis-Oroszország megszállt régióinak közigazgatását Herman von Eichhorn német tábornagy vezette. Volhínia, Podolia, Herson, Jekatyerinoszlav és Odesszát az osztrákok ellenőrizték.


Az osztrák csapatok felvonulnak az odesszai Nikolaevsky Boulevard mentén. 1918

"A második Párizs"


A németek nyomán a Rada tagjai visszatértek Kijevbe. Abban reménykedtek, hogy a német hadsereg biztosítja a határokat a „moszkovitákkal”, a haidamakok pedig az osztrákok támogatásával helyreállítják a rendet Ukrajnában.

A németeknek megvoltak a saját terveik: a rend helyreállítása és az élelmiszerek azonnali igénybevétele. A kenyeret, a szarvasmarhát elkobozták, az aranyat, az ékszereket és egyéb árukat sem felejtették el. A rablás kezdődött, és jól szervezett, módszeresen.

Ezt az ukrán vezetők is elismerték.

„Az ilyen gúnyolódás – tájékoztatott március 25-én a kijevi kerület Rada-biztosa – szörnyű felháborodást váltott ki a lakosságban az ukrán hatóságokkal szemben, és a lakosság fegyveres ellenállásba kezd.

Eichhorn, látva, milyen szemétté változtatták az „orosz városok anyját” mindenféle forradalmárok, azonnal kijelentette:

"Második Párizst csinálunk Kijevből!"

A város gyorsan rendet és tisztaságot hozott. A zűrzavar idején szaporodó koldusok és csavargók egységes körözést hirdettek, vonatokra rakták őket, és kivitték őket Kijevből. Aztán a németek felszámolták a bandákat és a bűnözőket. Az elfogott tolvajokat tárgyalás és nyomozás nélkül lelőtték. Minden kijevi megcsodálhatta ezeket a demonstrációs eseményeket: előre kiragasztott plakátok segítségével hívták meg őket.

Ezért a virágzó városi közönség részvéttel emlékezett a német megszállásra. A város rendezett, tiszta és biztonságos volt. Voltak pékségek és villany. Minden színház és mozi, lóverseny működött. A kijevi hölgyek flörtöltek német tisztekkel. A száraztörvényt eltörölték. Sok városlakó ráült a kokainra (akkor legális drog volt, gyógyszerként árulták a patikákban), fiatalkorú prostituáltat lehetett venni a piacon. Általában - egy tipikus "felvilágosult" Nyugat, egy "második Párizs".
Szerző:
Felhasznált fotók:
https://ru.wikipedia.org/
25 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. Buyan
  Buyan 30. szeptember 2022. 05:06
  +2
  Времена меняются, а дурачье все тоже...
  1. Greg Miller
   Greg Miller 30. szeptember 2022. 08:54
   +2
   Да не читайте вы этот бред Самсоновский!!! Он выбирает только удобные для его теории факты и игнорирует другие, которые его теории противоречат. В интернете есть хороший курс лекций по Первой Мировой Войне Егора Яковлева... Где четко разбираются не только сами исторические события, но и причины их возникновения, а также последствия этих событий...
 2. Vlagyimir61
  Vlagyimir61 30. szeptember 2022. 05:41
  -1
  Немцы быстро поставили самостийников на место и разогнали Раду.

  Если не выполним все задачи СВО и не вернем вражескую Окраину дружеской Украине, аналогично сделают поляки!
 3. Lech az Androidról.
  Lech az Androidról. 30. szeptember 2022. 05:45
  0
  Наломал дров Троцкий-Бронштейн... mit
  и также поступает нынешний Зеленский.
  1. Lee bácsi
   Lee bácsi 30. szeptember 2022. 05:59
   0
   Idézet: Lech az Androidról.
   нынешний Зеленский.

   И закончит с ледорубом в башке !
   1. uyrii
    uyrii 30. szeptember 2022. 06:06
    -3
    кто когда и где закончит одному Господу известно-вы хотя-бы со сделанным разобрались,чтобы не повторять ошибок...ан нет снова по граблям...
   2. vendég
    vendég 1. október 2022. 23:06
    0
    Скорей бы он так закончил. Будет это ледоруб или что то другое не так важно главное, что бы его смерть была наиболее мучительной.
    1. uyrii
     uyrii 3. október 2022. 05:53
     -1
     со смертью президента одной известной страны,что-нибудь изменилось???может самим надо думать,как правильно поступать.даже курский "кукурузник" разрулил ядерный карибский кризис без всяких войн и "лучших" в мире дипломатов.
     1. vendég
      vendég 3. október 2022. 16:21
      0
      Спроси у американцев они многих президентов стран оппонентов убили.
 4. uyrii
  uyrii 30. szeptember 2022. 05:58
  0
  17 марта ведущий ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО КАНАЛА сказал,что всё происходящее на украине результат развала союза,а поставки оружия результат развала варшавского договора.только он не сказал кто же сделал то,что и фашистам в 1941 году не удалось,соведущий быстренько перевел "стрелки".но мы то все хорошо знаем,что это были не грузин и не "хох.л" из днепродзержинска,а ставрополец и уралец и иже с ними,которые вместо песни "союз нерушимый республик свободных сплотила НАВЕКИ великая русь" почему-то запели совсем иное "даешь перестройку,долой нахлебников(своих же русских в других республиках),берите свободы сколько пожелаете".правда без бутылки и тут не обошлось-один виноградники вырубил,другой от стыда глаза заливал,пока его не "ушли".
  1. Tatra
   Tatra 30. szeptember 2022. 08:57
   -4
   И враги СССР , благодаря своим "Освободителям " Горбачеву и Ельцину ,захватившие СССР ,и поделившие его между собой под заклинания о "независимости ", сами признали и свою Перестройку ,и уничтожение СССР -преступлением перед СССР и советским народом ,поэтому и предали своих "Освободителей ", подкинули их коммунистам и их сторонникам .
 5. ee2100
  ee2100 30. szeptember 2022. 08:40
  0
  "28 февраля советская делегация во главе с Сокольниковым прибыла в Брест-Литовск."(с)
  Григорий Яковлевич Сокольников он же Гирш Яковлевич Бриллиант
 6. Nikolay Malyugin
  Nikolay Malyugin 30. szeptember 2022. 08:50
  +1
  Ставить оценки истории никто не имеет права.Одни ругают советских военных,и обвиняют их в нарушении присяги. При этом забывают,что то же самое случилось в 1917 году. С тех пор многое изменилось.Младшие поколения были атакованы цифрой,которую предложил и рекомендовал Международный Банк. Шесть лет для такой атаки немалый срок. Матрица готова.И можно предлагать что угодно.И побольше виртуальности.
  1. uyrii
   uyrii 30. szeptember 2022. 10:53
   0
   вот тут как раз наоборот-все "оценивают",а учиться не хотят.
  2. zenion
   zenion 30. szeptember 2022. 13:42
   +1
   Николай Малюгин. Вы путаете 1917 год, когда шла война, которую никто не хотел с мирной жизнью, когда верх коммунистов захотел стать дворянами и обворовали народ, как это делали дворяне до советской власти. Продажность произошедшая когда безмозглые развалили союз, народ этого не хотел, будут описаны совсем скоро. США сами испугались того, что наделали коммунисты и поэтому они не хотели у себя такой компартии которая была в СССР. Так главному безмозглому музей выстроили, насмешка над сотворённым.
   1. Nikolay Malyugin
    Nikolay Malyugin 30. szeptember 2022. 17:39
    0
    Зиновий.Вы меня извините,но вам надо изучать историю.
 7. BAI
  BAI 30. szeptember 2022. 08:53
  -2
  В тылу наводили порядок: провокаторы, шпионы, спекулянты и прочие враги народа подлежали расстрелу.

  Абсолютно верное решение во время войны. Нынешнему руководству РФ на заметку.
 8. smaug78
  smaug78 30. szeptember 2022. 11:37
  +1
  Весной и осенью уровень самсоновщины зашкаливает, все как пишут психиатры nevető
 9. smaug78
  smaug78 30. szeptember 2022. 11:38
  +1
  Idézet a B.A.I.-től.
  В тылу наводили порядок: провокаторы, шпионы, спекулянты и прочие враги народа подлежали расстрелу.

  Абсолютно верное решение во время войны. Нынешнему руководству РФ на заметку.

  Не боитесь, что на счет Вас ошибутся не в ту сторону?
  1. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 30. szeptember 2022. 12:20
   +3
   Idézet smaug78-tól
   Не боитесь, что на счет Вас ошибутся не в ту сторону?

   Так все ж призывающие к чисткам надеются, что это они будут чистить. mosolyog
   Самое же забавное, что они почему-то считают, что самих чистильщиков чистка не коснётся. Наивные...
   1. smaug78
    smaug78 30. szeptember 2022. 12:35
    0
    Igazad van:
    "История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков»
    .
   2. Chack Wessel
    Chack Wessel 3. november 2022. 10:40
    0
    Кстати , эти два фото как раз служат доказательством, что почистили кого надо. :)
 10. Nord11
  Nord11 30. szeptember 2022. 23:40
  0
  Ну судя по Зеле с кокаином в Киеве и без немцев полный порядок, с проститутками всегда было хорошо, их хватает даже для широкого экспорта. Осталось бандитов перестрелять и чистоту навести после этого..
 11. Rusztikus
  Rusztikus 1. október 2022. 21:23
  0
  Сколько лет прошло, а киев все тот же. Рассадник ворья всех мастей, щлюх, бандитов и кокаинщиков. Эту помойку надо полностью уничтожить, вместе со всем дерьмом что там обитает.
 12. zenion
  zenion 2. november 2022. 22:43
  0
  Украину купили за бутылку шнапса, кружевные трусы и стеклянные бусы, будто очень драгоценные без мировых аналогов. Недалеко от нас жил дед по фамилии Мурованый. Он одно время молодым жил в Киеве, а потом в местах недалеко от Киева, его искали. Так там такое деялось, настоящий ужас, точно как вовремя, когда немцы оккупировали Украину в 1941 году. Точно такое было в 1918 году. Обдирали с окон занавески, вытягивали и находили всё, что люди прятали. Женщины проклинали, девки плакали. С чем замуж выходить в скрынях ничего нет. Потом скрыни пропали. Вытаскивали окна и двери, всё что могло служить рейху забирали без разговоров. Пикнешь, штыком в зад или прикладом в голову. У одного мужика был приличный сад, что понравилось, выкапывали и не пикни. Как Мамай прошёл Украиной. Потом дошло, что скоро может Украина будет непригодная к жизни, начали собираться в отряды. Но свои им показали, бунтовщиков, расстреливали и вешали. Теперь украинцы всё забыли. Их заставили забыть!