Katonai áttekintés

A természetellenes kiválasztásról. Üdvözöljük a csúcson

139
A természetellenes kiválasztásról. Üdvözöljük a csúcsonMinél jobb, annál rosszabb


Mindannyian ismerjük Charles Darwin természetes kiválasztódási elméletét. Úgy vélte, hogy az evolúció eredményeként a legjobb egyedek megmaradnak, a legrosszabbak pedig egyszerűen eltűnnek, kikerülnek a populációból. De ez a természetben van, de mi a helyzet a mi életünkben, az emberi társadalomban? Képzeljük el, hogy egy szörnyeteg letelepedett egy bizonyos országban, és minden hónapban a legszebb lányt követelte, hogy egyék meg.

Mi lesz néhány év múlva egy olyan helyzetben, amikor a legszebbeket rendszeresen elpusztítják? Nyilvánvaló, hogy ha megijed egy másik áldozat látványától, a szörny egyszerűen elszalad! És ha egy modern példát veszünk. Emlékezzünk egy anekdotára:

A cég igazgatója felhívja a személyzeti osztály vezetőjét, és kéri, hogy keressenek egy alkalmazottat, aki helyettesítheti. – És akkor mi legyen vele? kérdezi a toborzó. – Azonnal kirúgták! visszahall.

Ismerős helyzet. És ez létfontosságú. Sok politológus most a nyugati oroszellenes szankciókról tárgyalva arra a következtetésre jut, hogy a Nyugat lábon lövi magát. Másrészt Franciaországban ma nincs olyan politikus, mint de Gaulle vagy Giscard d'Estaing. Németországban marad az álmodozás egy új Konrad Adenauerről vagy akár Helmut Kohlról, Nagy-Britanniában - Margaret Thatcherről, az USA-ban pedig Ronald Reaganről. De sajnos ami van, az megvan.

A legjobb a legjobb


Íme néhány tény az új nyugati elit életrajzáról.

Így Ursula von der Leyen, Az Európai Bizottság elnöke, segédorvosként dolgozott a Hannoveri Egyetemi Kórház nőgyógyászati ​​osztályán. Az érettségi után az orvostudomány doktora címre védte meg disszertációját. Az európaiak szomorúan viccelődnek, hogy Ursula oda vezette Európát, ahol tanult.

Robert Habek, Németország gazdasági és éghajlat-változási minisztere, germanistikát, filológiát és filozófiát tanult egyetemeken, Ph.D fokozatot szerzett.

Mary Liz Truss,aki éppen most mondott le Nagy-Britannia miniszterelnöki posztjáról, 45 napig maradt ebben a pozícióban. A főiskola elvégzése után a Shell olajipari vállalatnál kapott állást, ahol könyvelőként dolgozott, később a Cable & Wireless telekommunikációs céghez költözött, és pénzügyi igazgatói rangot kapott.

Egyébként az előtte lévő miniszterelnök az volt Boris Johnson, aki a The Times újság riportereként, később a The Daily Telegraph tudósítójaként és segédszerkesztőjeként, majd a The Spectator magazin politikai rovatvezetőjeként dolgozott.

Emmanuel Macron, Franciaország elnöke Paul Ricœur filozófus asszisztenseként kezdte pályafutását. Egy ideig a Rothschild & Cie Banque befektetési bankárja volt.

Nyilvánvaló, hogy ezek a személyek előbb-utóbb érdeklődni kezdtek a politika iránt, és nagyon sikeresek voltak, de vajon ők a legjobbak vagy sem? Nehéz megmondani, mi lett volna, ha politikusi karrierjük kudarcot vall.

Péter elv szerint


Hogy miért vagyunk körülvéve hozzá nem értő emberekkel, ezek a kanadai Lawrence Peter "The Peter Principle" című könyvének kulcsfontosságú gondolatai, amely az 1960-as évek végén jelent meg. Szerinte, ahogy feljebb lépsz, a hozzáértő dolgozó egyre kevésbé kompetens, és végül eléri a teljes alkalmatlanságot.


Ebből kifolyólag az iskolákban nem tanítanak tudást, a bíróságokon nem érvényesül az igazságosság, a kormányok pedig nem tartják fenn a rendet. Felmerül azonban a kérdés: hogyan működnek tovább a cégek, intézmények az általános hozzá nem értés ellenére.

Válasz: az elv nem azt jelenti, hogy mindenki alkalmatlan. Akik még nem érték el inkompetenciájukat, azok eredményesen dolgoznak. Péter még tanácsokat is ad, hogyan lehet ez alapján feljebb lépni a vállalati ranglétrán.

Például érdemes mecénást keresni, vagy jobb esetben többet - hátha eléri a kompetencia határát. Ezután ösztönöznie kell őket: a mecénások profitálhatnak az előléptetésből, vagy veszíthetnek a hiánya miatt.

Opció Oroszország


Az 1917-es események hatására a hatalomra került forradalmárok megsemmisítették a korábbi, leépült elitet. Az 30-as évek közepétől megkezdődtek a kísérletek egy teljes értékű elit kialakítására, amelynek harci módszere a potenciális riválisok terrorja volt.

Az új elit azonban csak a Nagy Honvédő Háború után alakult ki, a szenvedélyesség növekedésével és a háborús hősök bevonásával a felső vezetésbe. Gorbacsov és Társa árulása meredeken rontott a helyzeten, az elit minőségét aláásta a negatív tulajdonságokkal rendelkező és hozzá nem értő emberek toborzása.

Még a társadalom szenvedélyességének általános szintjének csökkenése - az ideológia és az eszmék elutasítása sem tudta enyhíteni a probléma mértékét. Ugyanakkor Kazin közgazdász szerint az első hullám szinte valamennyi oligarchája a párt, a komszomol elit és a kereskedelmi nómenklatúra rokonának bizonyult.

A 2018-ban megrendezett Stolypin Fórum résztvevői megjegyezték, hogy Oroszországban sok a siker: tehetségek, erőforrások, földrajzi előnyök. De nincs fő dolog - hatékony irányítás. Ezek hiánya a további fejlődés egyik fékévé válik.

Nem fényes jövőnk


Nem ezt látjuk ma? Egyébként érdekes megnézni az oroszországi tisztviselők számát, és összehasonlítani a Szovjetunió tisztviselőinek számával. Elképesztő felfedezés vár ránk. Az 1989-es foglalkoztatási jelentésből az következik, hogy az 1980-as évektől a közigazgatási apparátusban foglalkoztatottak száma évről évre csökken.

1989-re 1,6 millió tisztviselő volt a Szovjetunióban. És minden 10 polgárra nem jutott több 60-70 tisztviselőnél. Fenntartásukat a mai napig költségvetési források terhére végezték. A Szovjetunió költségvetésének szerkezetében az ország költségvetésének 0,6%-át különítették el ezekre a célokra.


Logikus lenne azt feltételezni, hogy manapság kevesebb a tisztviselő, mert növekszik az automatizálás és a számítógépesítés. Valójában azonban az új Oroszország 30 éve alatt a tisztviselők száma másfélszeresére nőtt, és elérte a 1,5 milliót, a lakosság 2,4 ezerére jutó számuk pedig majdnem megháromszorozódott: 10-ról 60-ra. Ezeket a számokat a Tatiana Nesterenko, az Orosz Föderáció pénzügyminiszterének első helyettese.

A fenntartásukra fordított költségvetés részaránya 13-szorosára nőtt: 0,6-ról 7,8%-ra. Ez a kiadási tétel pedig az "országos ügyek" szép nevet viseli! Szóval, lehet, hogy a menedzsment minősége jelentősen javult? És most mindenki nagyon kompetens?

De sajnos az oroszországi alkalmazottak sem kivételek a Péter elv alól. Valószínűleg mindannyian ismerünk alkalmatlan vezetőket a saját és a barátok, ismerősök munkájában. Sajnos nem minden miniszterünk kompetens.

Hol van az a miniszter?


Nem fogunk ujjal mutogatni, de hogy állunk az importhelyettesítéssel, és hol van az érte felelős miniszter? Azt írják, hogy előléptetett. Ugyanakkor az orosz költségvetésből 2015 óta mintegy 3,5 billió rubelt különítettek el importhelyettesítésre. Andrei Klishas szenátor biztos ebben

"Az oroszországi importhelyettesítés sikere csak az ipari részlegek bravúros jelentéseiből adódik, de a valóságban a program teljesen megbukott."
„Az embereink ezt a fogyasztási cikkeknél és sok más területen is látják”

– írta a szenátor.

Így kommentálta Kirill Kabanov, az Országos Korrupcióellenes Bizottság elnökének szavait, aki szerint az importhelyettesítési programot nagymértékben kudarcnak tartja. Ugyanakkor nevek megnevezése nélkül rámutatott, hogy „egyes vezetők” még most sem teljesen értik, mi történik és mit kell tenni.

Kicsit korábban a polgárok nem kaptak választ a kérdésekre: „Hogyan történhetett meg, hogy arany- és devizatartalékunk több mint felét nyugaton zárolták? Miért nem fektették be ezt a pénzt Oroszország fejlesztésébe? És hogy történhetett meg, hogy senki nem hibás ezért?

Vagy a közelmúltban история mozgósítással. Az Állami Duma altábornagy-helyettese, Andrej Gurulev bejelentette a mozgósítási folyamat kudarcát egyes katonai komisszárok részéről, és megjegyezte, hogy osztja az emberek felháborodását a hadsereg egyenruháinak hiánya miatt. Korábban azt mondta, hogy a mozgósítottak számára másfél millió katonai egyenruha hiányzik a személyi állomány fogadópontjairól. Igaz, ez utóbbi esetben nem annyira hozzá nem értésről, mint inkább lopásról kell beszélni.

Több újból. A kormány a Nyugdíjpénztár (PFR) és a Társadalombiztosítási Alap (FSS) egységes szervezetté történő átszervezését tervezi. Még költségvetési megtakarításról is szó van. Nagyon kíváncsi, hogyan valósul meg ez, ha a PFR és a Társadalombiztosítási Alap dolgozóinak zöme továbbra is a munkahelyén marad, vagy a pénztár frissített struktúrájában új beosztásba kerül. Megalakul az Alap Felügyelő Bizottsága is.

Tévedni akarok, de egyelőre okkal feltételezhető, hogy ennek a Felügyelő Bizottságnak szüksége lesz alkalmazottakra, vagyis saját apparátust, esetleg sajtószolgálatot hoz létre. Hogy ez mennyibe fog kerülni, azt hamarosan megtudjuk. És azt is, hogy hány alelnöke lesz a közös pénztár elnökének. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a szervezetek tömegében egy egész rakás alelnök van, akik igazából nem felelősek semmiért és nem döntenek semmiről, ugyanakkor nagyon jó pénzt kapnak.

Vannak lehetőségek


Igen, vannak lehetőségek. Az első pesszimista. Ha a jelenlegi elitnek van elég esze, akkor nem várják meg a teljes elfajulásukat, hanem elkezdik a legjobb szakembereket beépíteni összetételükbe, részben egyetértve követeléseikkel és nézeteikkel. Ha nem, a történelem megismétli önmagát, a proletariátus diktatúráját. Hiszen az ország kormányzása egyre kevésbé hatékony, az elit pedig kezd szembeszállni a „zsaruval”, élősködő életmódot folytat.

A második lehetőség optimista. Szergej Szaveljev professzor, biológus biztos abban, hogy a mesterséges szelekció új rendszere kezdett működni az NWO idején. Bár katonai viszonyok diktálták, de ennek ellenére. És ennek eredményeként biztos benne

"Minden nővér kap fülbevalót", és néhány "nővér" anélkül, hogy megvárná "a fülbevalójukat", elmenekül az országból.

Egyébként most az úgynevezett elit egy részének menekülési folyamatát figyeljük. Gennagyij Zjuganov, az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának vezetője még áprilisban jelentette be, hogy öt volt miniszterelnök-helyettes elhagyta az országot: Alfred Koch Németországba költözött, Ilja Klebanov feltehetően Izraelben tartózkodik. Arkagyij Dvorkovics, szintén most, esetleg Izraelben. Alekszandr Khloponin Oroszországon kívül is tartózkodik. Emlékezzünk még Anatolij Csubajszra, a Rosnano vezetőjére és Igor Volobujevre, a Gazprombank alelnökére, akik Ukrajnába mentek oroszokat gyilkolni.

A közelmúltban a média arról számolt be, hogy Anatolij Szerdjukov volt védelmi miniszterre és feleségére, Vasziljevára emlékeztető házaspárt látták Seremetyevóban, és azt javasolták, hogy elhagyják az országot. Az Aeroflot vezetése is távozott: márciusban a légitársaság vezetője, Mihail Polubojarinov és korábbi helyettese, Andrej Panov távozott posztjáról. Nagyjából ugyanebben az időben kilépett Andrej Kalmikov, a Pobeda fapados légitársaság (az Aeroflot része) vezérigazgatója.

A folyamat még csak most kezdődött. És ne szeressünk: a polgárok kirakatperekre várnak a hatalmon lévő hozzá nem értő urakról, sőt, az ország ellenségeiről.
Szerző:
Felhasznált fotók:
hr-portal.ru, i0.wp.com, rapfan.ru
139 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. Lesovik
  Lesovik 28. október 2022. 12:06
  +13
  a polgárok a hatalmon lévő hozzá nem értő urak kirakatpereire várnak
  Más szavakkal:
  Hol vannak a leszállások?
  1. Nexcom
   Nexcom 28. október 2022. 12:16
   +17
   ne várjunk, nagy valószínűséggel. zajongani és csendben. Csubais szabadon engedett? Igen. Elengedték a lovakat? Igen. Gozman távozhatott? Igen.
   A lista folytatódik....
   1. tüzér
    tüzér 29. október 2022. 01:06
    +4
    Idézet a Nexcomtól
    A lovakat elengedték

    Ezenkívül édesanyja 2016 óta a jelenlegi szenátor, az Orosz Föderáció Szövetségi Közgyűlése Szövetségi Tanácsának tagja a Tyva Köztársaságból. Az Orosz Föderáció Állami Dumájának tagja. Elsüllyeszthetetlen.
   2. Nexcom
    Nexcom 29. október 2022. 08:16
    +4
    Nos, itt az új hír: a ló bűnrészesség gyanúját nem törölték – most tanúként indul a zsarolás ügyében.
    Nem hagyják el a sajátjukat....Az biztos.
    Visszatér Oroszországba is – mintha továbbra is sértve mutatná magát. Hogy merészelsz gyanakodni egy könnyű pónira! nevető
    Igazán elsüllyeszthetetlen!
  2. Civil
   Civil 28. október 2022. 12:21
   +24
   1. Nem titok, hogy minél állatiasabban bánik az ember az emberekkel, annál jobban emelkedik a ranglétrán – úgy hívják, hogy "tud az emberekkel dolgozni".
   2. Egy hozzáértő és elvhű dolgozó soha nem kap előléptetést kapcsolatok nélkül - "veszélyesen fog ülni".
   3. Az okos és lelkiismeretes alkalmazottat üldözni fogják, mert "munkaló".
   4. Egy gátlástalan, buta, erkölcstelen alkalmazott csodálatos karrierre vár "bármilyen megbízást teljesít, nem ül fel és a miénk."
   Ez akkor van, ha a karrier "nem bűnöző".
   A "tolvajoknak" és (vagy) a pénznek - minden ajtó nyitva áll.
   1. víruskereső
    víruskereső 28. október 2022. 13:24
    -3
    Hogyan lett Reagan a nagyok közé? Ommuril MSG - és fse érdemei
    1. dorz
     dorz 28. október 2022. 16:43
     +9
     A polgárok kirakatperekre várnak...

     És nincs remény. szomorú
   2. Doccor18
    Doccor18 28. október 2022. 17:17
    +7
    Idézet: Polgári
    1. Nem titok, hogy minél állatiasabban bánik az ember az emberekkel, annál jobban emelkedik a ranglétrán – úgy hívják, hogy "tud az emberekkel dolgozni".
    2. Egy hozzáértő és elvhű dolgozó soha nem kap előléptetést kapcsolatok nélkül - "veszélyesen fog ülni".
    3. Az okos és lelkiismeretes alkalmazottat üldözni fogják, mert "munkaló".
    4. Egy gátlástalan, buta, erkölcstelen alkalmazott csodálatos karrierre vár "bármilyen megbízást teljesít, nem ül fel és a miénk."
    Ez akkor van, ha a karrier "nem bűnöző".
    A "tolvajoknak" és (vagy) a pénznek - minden ajtó nyitva áll.

    Egyetértek az 1,2., 3. és 4. ponttal, de nem egészen a XNUMX. ponttal. A "hülye" még mindig nem kell. Nem túl okos – igen, de őszintén szólva a hülye nem fog működni. Emlékszem, volt egy alkalmazottunk - egy vezető álma, aki csatlakozott, elégedett volt, és felelősségteljesen és ügyesen kopogott. Néhány évvel később a hatóságok értékelték az érdemeket, és ezt a "hőst" az egyik strukturális részleg vezetőjévé léptették elő. „Nem sokáig szólt a zene”, hat hónap alatt annyi jambot ütött (még a nagy vezetés felett is ezek miatt a jammbok miatt döbbent ki a veszély), hogy nagyon gyorsan meg kellett válnom tőle... Persze ez Egyedülálló eset, de ennek ellenére még a hülye "semmit csinálás" sem emészthető. Mindenhol elvtelen és viszonylag intelligens emberekre van szükség, de én és elvhű emberek nem igazán kellek senkinek...
    1. Civil
     Civil 29. október 2022. 15:43
     +2
     Idézet a doccor18-tól
     Idézet: Polgári
     1. Nem titok, hogy minél állatiasabban bánik az ember az emberekkel, annál jobban emelkedik a ranglétrán – úgy hívják, hogy "tud az emberekkel dolgozni".
     2. Egy hozzáértő és elvhű dolgozó soha nem kap előléptetést kapcsolatok nélkül - "veszélyesen fog ülni".
     3. Az okos és lelkiismeretes alkalmazottat üldözni fogják, mert "munkaló".
     4. Egy gátlástalan, buta, erkölcstelen alkalmazott csodálatos karrierre vár "bármilyen megbízást teljesít, nem ül fel és a miénk."
     Ez akkor van, ha a karrier "nem bűnöző".
     A "tolvajoknak" és (vagy) a pénznek - minden ajtó nyitva áll.

     Egyetértek az 1,2., 3. és 4. ponttal, de nem egészen a XNUMX. ponttal. A "hülye" még mindig nem kell. Nem túl okos – igen, de őszintén szólva a hülye nem fog működni. Emlékszem, volt egy alkalmazottunk - egy vezető álma, aki csatlakozott, elégedett volt, és felelősségteljesen és ügyesen kopogott. Néhány évvel később a hatóságok értékelték az érdemeket, és ezt a "hőst" az egyik strukturális részleg vezetőjévé léptették elő. „Nem sokáig szólt a zene”, hat hónap alatt annyi jambot ütött (még a nagy vezetés felett is ezek miatt a jammbok miatt döbbent ki a veszély), hogy nagyon gyorsan meg kellett válnom tőle... Persze ez Egyedülálló eset, de ennek ellenére még a hülye "semmit csinálás" sem emészthető. Mindenhol elvtelen és viszonylag intelligens emberekre van szükség, de én és elvhű emberek nem igazán kellek senkinek...

     Láttunk egy másik lehetőséget, és folyamatosan. Díjazott és előléptetett...
  3. JcVai
   JcVai 28. október 2022. 12:39
   +10
   Itt van egy fontos nüansz: ha börtönbe vetik őket, elkezdhetik elmondani, ki védte a tetőt, és kivel osztotta meg, de halálbüntetés nincs. Csak egy kiút van – megállapodásokkal engedni.
   1. mert
    mert 28. október 2022. 13:39
    0
    Idézet JcVai-tól
    Van itt egy fontos árnyalat: ha ültetnek, meg tudják mondani, hogy ki védett, és kivel osztotta meg és nincs halálbüntetés.

    Miért ne, a hosszú nyelvezetű "cikk" szerint soha nem fogják törölni, sőt, bűncselekmények megelőzésére is használják őket.
   2. gromit
    gromit 28. október 2022. 18:50
    +2
    Csak egy kiút van - beültetni azokat, akik nem lopnak és nincs kapcsolatuk. Nem lop, aztán nem hoz. Szóval haszontalan.
    Nincsenek kapcsolatok – nincs támogatás és ellentmondó bizonyíték. Szóval biztonságos.

    A nép ideális ellensége.
    1. rés
     rés 29. október 2022. 17:21
     +4
     Nem a hatalom korrumpálja az embereket, hanem fordítva – a legkorruptabb embereket vonzza leginkább a hatalom.
     Sztálin
     1. gromit
      gromit 29. október 2022. 17:44
      +1
      Ez a karakter pontosan tudta, miről beszél.
  4. credo
   credo 28. október 2022. 12:46
   +5
   ...A folyamat még csak most kezdődött...

   Ó, igaz?
   Igen, a menekülés folyamata elkezdődött, de nem tény, hogy nem visszavonhatatlan, és valakit nem ültetnek a szökevények székébe távollétük idejére a visszatérésig.
   De az ötödik oszloptól, a csalóktól, a közpénzek elsikkasztóitól és az igazságos ballaszttól való hatalom megtisztításának folyamata még el sem kezdődött, és az Állami Dumában vagy a Szövetségi Tanácsban senki nem dadog erről, nem beszél a magasabb tisztségviselőktől, így a folyamat más.
   1. DwellerNet
    DwellerNet 28. október 2022. 16:22
    +3
    Ha elkezdjük a takarítási folyamatot, akkor attól tartok, egyetlen tisztviselő sem marad a kormányban, az Állami Dumában, a szovjet szövetségben. Ha megkérdeznék tőlem, hogy van-e legalább egy becsületes hivatalnok hazánkban, nem tudnék válaszolni.
    1. Aleksandr7987
     Aleksandr7987 28. október 2022. 18:33
     +2
     Megértem, hogy ez utópia, de véleményem szerint helyes lenne félévente minden képviselőt hazugságvizsgálón ellenőrizni, hogy nincs-e összhangban a fényes képviselői, tisztviselői címmel... És ha a detektor tendenciát mutat. személyi gazdagodásig, majd büntetőjogi felelősségre vonás a magától a vezetőtől és természetesen a legközelebbi hozzátartozóktól szerzett dolgok elkobzásával... És kívánatos, hogy az FSZB felügyelőit és a hozzájuk hasonlókat szerteszét keverjék az országban. minden alkalommal a véletlenszerű házrendszer szerint... Egyszerűen csak ismerek pár embert, akik országunk nagyvállalataiban, az uráli fióktelepeken dolgoznak nagyon középvezetőként, és másfél évente egyszer hazugságvizsgálón tesztelik hűségüket. ... Akkor miért ne valósíthatná meg ezt az ötletet minden népképviselő és tisztviselő számára ??? Technikailag teljesen valóságos...
     1. az én 1970
      az én 1970 1. november 2022. 11:24
      0
      Idézet: Aleksandr7987
      Megértem, hogy ez utópia, de véleményem szerint helyes lenne félévente minden képviselőt hazugságvizsgálón ellenőrizni, hogy nincs-e összhangban a fényes képviselői, tisztviselői címmel... És ha a detektor tendenciát mutat. személyi gazdagodásig, majd büntetőjogi felelősségre vonás a magától a vezetőtől és természetesen a legközelebbi hozzátartozóktól szerzett dolgok elkobzásával... És kívánatos, hogy az FSZB felügyelőit és a hozzájuk hasonlókat szerteszét keverjék az országban. minden alkalommal a véletlenszerű házrendszer szerint... Egyszerűen csak ismerek pár embert, akik országunk nagyvállalataiban, az uráli fióktelepeken dolgoznak nagyon középvezetőként, és másfél évente egyszer hazugságvizsgálón tesztelik hűségüket. ... Akkor miért ne valósíthatná meg ezt az ötletet minden népképviselő és tisztviselő számára ??? Technikailag teljesen valóságos...

      elég egy hazugságvizsgáló mondjuk egy baloldali dolog.Elég sokféleképpen lehet megtéveszteni.
      Ezenkívül minden az ellenőr képzettségi szintjétől függ. Éppen ezért az apparátus nem szolgál bizonyítékként a bíróság számára.

      És igen - egyél VERSENYZŐ- sokkal könnyebb lesz.Add meg véletlen a mancson és ennyi - "Oh-Yo! Az ellenőrzött személy folyamatosan beszél!!"
  5. Taimen
   Taimen 28. október 2022. 14:14
   +18
   Ismét egy cikk a sorozatból - a király jó, de a bojárok gazemberek, a király-apa felül. A szerző tedd fel magadnak a kérdést, ki nevezi ki, ki kérdezze meg a végrehajtó hatalmat, ki vezeti és miért a rendetlenség a táborban több mint 30 évig marad? És tedd fel magadnak a kérdést, miért féltek a tisztviselők aludni a 30-50-es években, hirtelen megcsörren a telefon, és Sztálin elvtárs gyászos ügyekről kérdez rá. .Ha vállaltad, hogy írsz egy cikket, akkor az A kimondása után B-t is kell mondani, és ne hintsd el az agyad a kinevezett kapcsolók hibáztatásával.Mi a pap, ilyen az érkezés.Orosz közmondás.
   1. az én 1970
    az én 1970 1. november 2022. 11:41
    -1
    Idézet: Taimen
    És tedd fel magadnak a kérdést, miért féltek a 30-50-es években a tisztviselők aludni, hirtelen megcsörren a telefon, és Sztálin elvtárs gyászos tettekről kérdez.

    Sztálin sajátosságai kapcsán munkanap a népbiztosságban hivatalosan délután 10 órakor kezdődött (természetesen a háború előtt!).
    Idézet: Taimen
    A tisztviselőnek pedig két módja lesz, hogy tölcsérrel várja az NKVD-t, vagy lőjön, ha rendetlenség és lopás van a munkahelyén.

    tehát az NKVD-ben volt legvadabb rendetlenség és lopás - ha ott kellene lőnie mindenki(!!!) Logikusan, nem?
    Idézet: Taimen
    .Mi a pap, ilyen az érkezés.Orosz közmondás.
    - Ki nevezte ki őket?idegen a Marsról??
    97%-ra (!!) a 45 mm-es páncéltörő lövedékek házasságát nagyon lelőtték?Valószínűleg az összes vezetőség,mérnökök és technológusok?
    Zsigarevet – aki 1941 őszén Sztálin szemébe hazudott – láthatóan le is lőtték?
  6. Ozirisz
   Ozirisz 28. október 2022. 15:48
   +3
   Milyen folyamatok, milyen leszállások – miről beszélsz? Mi magunk hoztuk létre ezt a rendszert - a megengedés és a büntetlenség rendszerét, és ebben élünk, és időszakonként a kormányra szavazunk, amely mindezt lehetővé teszi. Ez szégyen társadalmunkra, és még inkább szégyen az ország rendészeti rendszerére nézve!
   1. victor50
    victor50 28. október 2022. 18:53
    +6
    Idézet: Ozirisz
    annál inkább szégyen az ország rendészeti rendszerére!

    És miért lenne szégyen? Ebben a rendszerben és azért jött létre és létezik. Ha a rendszeren kívül értékeled, akkor igen, kár érte.
   2. IBRShB
    IBRShB 29. október 2022. 23:27
    0
    Mi magunk... időnként a hatalomra szavazunk

    Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem a jelenlegi kormányra szavaztam. A legtöbb ismerősöm is, egy barát és a felesége kivételével.
  7. bandabas
   bandabas 29. október 2022. 05:14
   0
   Nem fogják. Nem ültetik a sajátjukat. Mindegyik kötve van.
 2. hód1982
  hód1982 28. október 2022. 12:17
  -4
  Véleményem szerint a polgárok ne várjanak kirakatperekre, a szentatyák, elvégre, ahogy tanítják - élj könnyebben, ne törd a fejed és ne kínozd magad, hagyd, hogy úgy történjen, ahogy történik. Imádkozz.
  1. Dízel 200
   Dízel 200 28. október 2022. 12:29
   0
   Talán ez így van, és még egyetértek is ezzel. De a népnek kenyérre és cirkuszra van szüksége. Csupán három, pusztán megelőzési folyamatra van szükség
   1. hód1982
    hód1982 28. október 2022. 12:37
    -6
    Idézet: Diesel 200
    De a népnek kenyérre és cirkuszra van szüksége.

    Elhúzódhat, felerősödnek az egészségtelen szenvedélyek, gyorsan át lehet lépni a megengedett határait.Ukrajna példáján jól látszik, rengeteg a néző.
    1. Dízel 200
     Dízel 200 28. október 2022. 13:53
     +2
     Mértékkel minden jó, csak tudni kell, hogy mennyi és hol van ez a mérték nevető
 3. Terenin
  Terenin 28. október 2022. 12:17
  +4
  öt korábbi miniszterelnök-helyettes elhagyta az országot: Alfred Koch Németországba költözött, Ilja Klebanov feltehetően Izraelben tartózkodik. Arkagyij Dvorkovics, szintén most, esetleg Izraelben. Alekszandr Khloponin Oroszországon kívül is tartózkodik. Emlékezzünk még Anatolij Csubajszra, a Rosnano vezetőjére és Igor Volobujevre, a Gazprombank alelnökére, akik Ukrajnába mentek oroszokat gyilkolni.

  Nos, ha ez csak a Brown-féle politikai mozgalom kezdete.
  1. yuriy55
   yuriy55 28. október 2022. 12:50
   +15
   Idézet: Terenin
   Nos, ha ez csak a Brown-féle politikai mozgalom kezdete.

   Sokkal érdekesebb lesz megtudni, hogy Leningrád utcáiról és milyen teljesítményekért lökték be a legfelsőbb hatóságokba azokat az embereket, akiknek semmiben sem sikerült bizonyítaniuk ...
   1. Terenin
    Terenin 28. október 2022. 12:52
    +4
    Idézet tőle: yuriy55
    Idézet: Terenin
    Nos, ha ez csak a Brown-féle politikai mozgalom kezdete.

    Sokkal érdekesebb lesz megtudni, hogy Leningrád utcáiról és milyen teljesítményekért lökték be a legfelsőbb hatóságokba azokat az embereket, akiknek semmiben sem sikerült bizonyítaniuk ...

    Főleg ... Szergej Jevgenyevics kacsintott
 4. Lech az Androidról.
  Lech az Androidról. 28. október 2022. 12:17
  +11
  [quote] Most az úgynevezett elit egy részének menekülési folyamatát figyeljük. /Idézet]
  Aga Sobchak izraeli útlevéllel a Baltikumba menekült... az anyját ellenőrizni kell, hogy mennyi útlevele van külföldön.
  Én is elit vagyok am akit nem köpsz le, biztosan bekerülsz izraeli vagy brit állampolgárba... Vajon melyik ország állampolgára most Chubais?
  1. Lesovik
   Lesovik 28. október 2022. 12:21
   +6
   Idézet: Lech az Androidról.
   Szobcsak izraeli útlevéllel elmenekült

   Kíváncsi vagyok, indítanak-e büntetőeljárást ellene azért, mert kettős állampolgársággal megpróbált Oroszország elnöke lenni? Vagy a választások után kapott izraeli útlevelet?
   1. AKuzenka
    AKuzenka 28. október 2022. 12:24
    +9
    Kíváncsi vagyok, indítanak-e büntetőeljárást ellene azért, mert kettős állampolgársággal megpróbált Oroszország elnöke lenni?
    Szerinted OTT nem tudta, hogy más állampolgársága van?! Tudták persze. Ellenkező esetben az Orosz Föderáció speciális szolgálatait el lehet küldeni játszani a homokozóba. Egy groteszk figura kellett a hozzá hasonló szavazatok vonzásához, hogy ne szavazzanak ostoba módon egy felesleges jelöltre.
    1. Lesovik
     Lesovik 28. október 2022. 12:28
     +2
     Idézet AKuzenkától
     Azt hiszed, nem tudtad

     Még ha tudták is, most van itt az ideje egy vállalkozás beindításának.
     Idézet AKuzenkától
     hogy ne balgaságból szavazzon egy felesleges jelöltre.

     Ha nem titok, szerinted ki ez a "nem kell"?
     1. AKuzenka
      AKuzenka 28. október 2022. 12:38
      +5
      Ha nem titok, szerinted ki ez a "nem kell"?
      Én nem is tudom. Mindenesetre ez az, aki felvehetné a versenyt ki-kivel a szavazáson. Csak abban az esetben. Igen, és megmutatták a Nyugatnak: "Nézd, nálunk demokrácia van (a legcsúnyább formában), és nem csak neked."
      1. tihonmarine
       tihonmarine 28. október 2022. 14:16
       0
       Idézet AKuzenkától
       Igen, és megmutatták a Nyugatnak: "Nézd, nálunk demokrácia van (a legcsúnyább formában), és nem csak neked."

       A demokrácia és a szabadság az egész világon mindig is egy volt és az is:
       1. AKuzenka
        AKuzenka 28. október 2022. 17:05
        +2

        A demokrácia és a szabadság az egész világon mindig is egy volt és az is:
        A sokféle demokratikus választás mellett ennek az eszköznek nincs alternatívája.
       2. az én 1970
        az én 1970 1. november 2022. 11:47
        +1
        Idézet a tihonmarine-tól
        Idézet AKuzenkától
        Igen, és megmutatták a Nyugatnak: "Nézd, nálunk demokrácia van (a legcsúnyább formában), és nem csak neked."

        A demokrácia és a szabadság az egész világon mindig is egy volt és az is:

        meglepődhetsz - de nálunk 1962-ben fogadták el (mint a könnygázt).A jelenleg használt PR-73 gumibotot 1973-ban vették át
        1. tihonmarine
         tihonmarine 1. november 2022. 13:42
         0
         Idézet: az én 1970
         meglepődhetsz – de nálunk 1962-ben fogadták el (mint a könnygáz)

         1969-ben Minszkben kipróbáltam a hátamon, jól működött.
     2. AKuzenka
      AKuzenka 28. október 2022. 12:39
      +3
      Még ha tudták is, most van itt az ideje egy vállalkozás beindításának.
      Holló nem szúrja ki a varjú szemét.
    2. NetKeys
     NetKeys 28. október 2022. 13:36
     +2
     Kellett egy "groteszk kanca"))
  2. Dízel 200
   Dízel 200 28. október 2022. 12:31
   +11
   Anyu még mindig az a "hölgy"))) de nem teheted, ő ugyanaz, mint a volt főnök ....
  3. tihonmarine
   tihonmarine 28. október 2022. 14:11
   +2
   Idézet: Lech az Androidról.
   Aga Sobchak izraeli útlevéllel a Baltikumba menekült... az anyját ellenőrizni kell, hogy mennyi útlevele van külföldön.
   Én is elit vagyok

   A forradalom előtt volt egy elit, ez volt a nemesség, a királyi és királyi vérből származó személyek, aztán ez a kaszt eltűnt, de hogyan tekinthetik magukat elitnek a "szobcsakok, galkinok, pugacsovok", ha a nagyapáik és dédapáik hidegek voltak cipészek, uzsorások és kokainkereskedők ..
 5. hely
  hely 28. október 2022. 12:19
  +4
  Mindent a társadalom hagyományai határoznak meg. Hazánkban Jelcin "kidolgozta" az RSFSR Büntető Törvénykönyvének, valamint az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének az árulásról szóló cikkét. Az Orosz Föderáció Állami Duma 15. március 03.1996-i rendelete szerint. És akkor mi van ? A nép másodszor is elismerte elnökének. Röviden: egy társadalom sorsát a hagyományai határozzák meg. Mert ilyennek lenni a sors!
 6. U-58
  U-58 28. október 2022. 12:20
  +6
  A polgárok megvárják a leszállást.
  Kiválasztanak néhány legutálatosabb (de nem a legfelsőbb) váltót, és elküldik őket.
  Kiszabadul a gőz, az emberek ettek. És minden rendeződik.
  A fő és számos tömeg mozogni fog, vár és ...
  folytatja virágzó létezését. Talán egy "másik munkára való átállással". Szintén nem poros.
 7. Olga Filina
  Olga Filina 28. október 2022. 12:25
  +20
  Üzleti céllal Moszkvába jövök, rendszeresen a Vörös térre megyek. És valahányszor meglátok egy képet: a Kreml falánál József Visszarionovics emlékművét virágokkal rakják meg úgy, hogy a talapzat ne látszódjon. Miért tenné, kedves oroszok? Valóban felötlött bennünk, hogy ideje újrakezdeni a „sztálini elnyomást”?
  1. Lee bácsi
   Lee bácsi 28. október 2022. 13:03
   +13
   Idézet: Olga Filina
   "Sztálin elnyomásai"

   Részeg Pron lopott,
   Elítélték érte.
   És most éktelenül kiabál:
   Mi ő, a személyi kultusz áldozata!

   Eszembe jutott...
  2. 2. szintű tanácsadó
   2. szintű tanácsadó 29. október 2022. 09:39
   +3
   Idézet: Olga Filina
   Ideje újrakezdeni a „sztálini elnyomást”?

   Ahhoz, hogy pozitív hatást fejtsenek ki, és nem fordítva, szükség van Sztálinra és a Szovjetunióra, de sem az egyik, sem a másik nem az, és nem is várható ...
  3. Maki Avellievich
   Maki Avellievich 29. október 2022. 15:27
   +4
   Idézet: Olga Filina
   Üzleti céllal Moszkvába jövök, rendszeresen a Vörös térre megyek. És valahányszor meglátok egy képet: a Kreml falánál József Visszarionovics emlékművét virágokkal rakják meg úgy, hogy a talapzat ne látszódjon. Miért tenné, kedves oroszok? Valóban felötlött bennünk, hogy ideje újrakezdeni a „sztálini elnyomást”?

   sok idő telt el, az ember hajlamos a múlt romantikázására.
   50 év múlva Putyin sírjára is virágot visznek.
   semmi új a nap alatt.
 8. Vlagyimir Michailovics
  Vlagyimir Michailovics 28. október 2022. 12:27
  +12
  A szerző lelki egészsége szempontjából aggasztóvá vált, miután elolvasta - "A 30-as évek közepétől kísérletek indultak egy teljes értékű elit kialakítására, amelynek harci módszere a potenciális riválisok terrorja volt."
  Nem világos, hogy az elit mikor építette fel a Dnyeprogeszt és Magnyitogorszkot, mikor vezette a mezőgazdaság iparosítását, mikor nyitott oktatási intézményeket, harcolt Spanyolországban, Kínában és Mongóliában.
  A megrendelők már a kockázati zónából származó felhasználók kikapcsolják az internetet...
  1. AB
   AB 28. október 2022. 13:07
   +4
   Hasonlóképpen. Nem olvastam tovább ezeknél a soroknál. E sorok előtt már furcsa volt az érvelés, de ezek ...
 9. Bingó
  Bingó 28. október 2022. 12:28
  -1
  És mi volt a furcsa? Minden kapitalista társadalomban először van egy elsődleges tőkefelhalmozás, ez is vadkapitalizmus, majd az újgazdagok és a banditák jutnak hatalomra, ismét - mindenütt, aztán megtisztulnak a rangok, a fő cél az imperializmus, vagyis a monopóliumok .
  Most monopolizáció van, meg lehet nézni a számos összeolvadást - legalábbis a repülési iparban.
  Még egyszer megismétlem – mindenhol ott van. USA, Anglia, Németország, Franciaország – pontosan ez történt. De általában a monopóliumok esésének szakasza van – a piac nem tud tovább terjeszkedni. Szóval ehhez képest nálunk minden rendben van
 10. AKuzenka
  AKuzenka 28. október 2022. 12:29
  +15
  A szerző teljes cikke, féktelen optimizmus az "elittel" kapcsolatban. Még pesszimizmusban is. Az első világháború alatt az "elit" RI elárulta hazáját. Mert nyugati volt. Nem látok különbséget a mi korunkban, kivéve azt, hogy a nevek mások, és a pozíciókat egy kicsit másképp hívják. A nyugati alávetettség pedig nem múlt el. Az Orosz Föderációnak a TÚLÉLÉSÉHEZ egy nemzeti orientációjú, oroszbarát elitre van szüksége, nem pedig másra. Ellenkező esetben nem lesz sem az Orosz Föderáció, sem a „jogosan megszerzett” főváros, sem maga az „elit”. Rólunk nincs mit mondani – totális népirtást fognak végrehajtani helyettünk. Ahogyan az elmúlt 150 évben álmodoztak.
  Íme egy mag: http://samlib.ru/h/hodow_a/hhh-2.shtml
  1. tihonmarine
   tihonmarine 28. október 2022. 13:04
   +4
   Idézet AKuzenkától
   Az első világháború alatt az "elit" RI elárulta hazáját.

   1991-ben pedig az elit is elárulta hazáját.
   1. AKuzenka
    AKuzenka 28. október 2022. 17:04
    +2
    1991-ben pedig az elit is elárulta hazáját.
    Nagyon egyetértek. És akkor is.
  2. 2. szintű tanácsadó
   2. szintű tanácsadó 29. október 2022. 09:47
   +1
   Idézet AKuzenkától
   Az Orosz Föderációnak a TÚLÉLÉSÉHEZ egy nemzeti orientációjú, oroszbarát elitre van szüksége, nem pedig másra.

   honnan honnan elviszi? elvégre még a kommentedből is, abból, amit mindig elárultak..
   1. AKuzenka
    AKuzenka 29. október 2022. 12:25
    +1
    honnan jön? elvégre még a te megjegyzésedből is, abból, amit mindig elárultak..
    Elárulta a nyugati "elit". És hol lehet kapni? Sokat elvihetsz honnan, de nem engedik. Az "elit" nem fogja kipréselni magából, és az egyházközség oldaláról sem engedi. Itt nincs mit kifogásolni. Igen, az Orosz Föderáció jövője rendkívül kilátástalan. Várni kell a pillanatra, és TALÁN (nem hiszem el) lesz valaki, aki rákényszeríti ezt az "elitet", hogy a saját állama érdekében cselekedjen. És nagy valószínűséggel független bandák darabjai fogják szétválasztani őket. Itt a saját bőrünkön fogjuk érezni a teljes népirtást. Azonban az "elit" is. Többé nem lesz rájuk szükség.
    1. 2. szintű tanácsadó
     2. szintű tanácsadó 29. október 2022. 13:24
     +2
     És nem vitatkozom, Alexander .. vannak ismerősök, okos és jó emberek, akik ugyanígy gondolkodnak.. és igen, ugyanakkor szeretik Oroszországot - elmentek, persze azokkal a szakterületekkel, amikre ott kell. és itt szükség van rájuk .. a látható perspektíva hiányából... és az embernek perspektíva kell, valakinek van elég hite, de valakinek látnia kell .. nekem úgy tűnik, hogy ez nem lesz darabos, a „ partnereknek” nincs rá szükségük, de benne lesz a koncepcióban – örök „ellenőrzött szegénység” .. nem jó és nem teljesen rossz. .csak akkor változik, ha valami vis maior van, mint például egy kínai-amerikai atomháború, vagy meteorit..
 11. Oleg133
  Oleg133 28. október 2022. 12:30
  +6
  A felelősség gondolata miatt az Orosz Föderáció hatóságait bebörtönzik. Emberek ülnek.

  Már mindent kitaláltak, csak alkalmazni kell. Mukhinnak már van egy törvénytervezete a kormány népek iránti felelősségéről
 12. yuriy55
  yuriy55 28. október 2022. 12:36
  +1
  Anna! szerelem
  Nem ilyen anyagot vártam tőled. Bár ma már sokan beszélnek arról, hogy mely hibákat nem kellett volna elkövetni, és melyeket kell javítani.
  Szeretem a jól megfogalmazott beszédet és az átgondolt következtetéseket.
  Ma a szemem sarkából néztem a műsort: „Ki van ellene?”
  az összegyűlt vendégek biztató következtetést vontak le az összeomlás elkerülhetetlenségéről: vagy az Egyesült Államok, vagy az egész világrend és emberi civilizáció, vagy ...
  Világosan bebizonyosodott, hogy minden amerikai szankció teljes baromság, minden befolyásolási módszerük rohadt hidegháborús politika. Az a világrend, amelyet a Nyugat megszokott, és amelyet az amerikai hatóságok próbálnak rákényszeríteni a világra, többé nem fog létezni. Az amerikai politikusok azonban veleszületett makacsságukkal továbbra is a homlokukat verik a kapuban.
  Ők már veszítettek, mert nem tudják elképzelni egy atomhatalom legyőzését saját veszteségük elszenvedése nélkül. Szívesen folytatnák ezt a „kakasviadalt”, mindent oldalról figyelve és fogadásokat kötve, csak a résztvevők maguk mutatnak szomorú eredményt az egyiknek, a másiknak a teljes pusztulást. A mulatságos verekedésre hangoló közönség pedig találgatni kezdett, minek indult.
  Az amerikai elitnek nincs más módszere a világ befolyásolására, kivéve az agressziót, a terrort, a színes forradalmakat, a gazdasági nyomást és az emberiség elpusztításának egyéb módszereit, jóllehet bakteriális, nukleáris és vegyi szennyeződések segítségével.
  És a Fehér Ház elkezdte azt mondani, hogy az ukrajnai győzelem, feltételezhetően lehetséges, felülmúlhatatlanul függ Oroszország győzelmétől.
  A tény, hogy Oroszországnak nyernie kell Ukrajnában, már nem kétséges. Az a tény, hogy a világban a multipolaritás elkerülhetetlen, akárcsak az Egyesült Államok gazdasági összeomlása, már axióma.
  Ez az érdekes.
  A 2018-ban megrendezett Stolypin Fórum résztvevői megjegyezték, hogy Oroszországban sok a siker: tehetségek, erőforrások, földrajzi előnyök. De nincs fő dolog - hatékony irányítás. Ezek hiánya a további fejlődés egyik fékévé válik.

  nem ismétlem. Világos, hogy mi lesz a világban Oroszország győzelmével.
  Nem világos, hogy mi lesz az új Oroszországgal a régi hivatalnokok alatt, az EBN által kidolgozott gazdaságirányítási módszerekkel, a túlnőtt ballaszttal, amely évente nagy kiadásokat igényel, valamint a hamarosan beköszöntő erők és eszközök pazarlásával. nagy mennyiségben kereslet.
 13. Ryaruav
  Ryaruav 28. október 2022. 12:41
  +12
  Milyen landolásokat, a kezes nem adja fel a magáét, és ez az elv az egyetlen eredmény hatalma alatt
 14. Irányít
  Irányít 28. október 2022. 12:47
  -6
  A fenntartásukra fordított költségvetés részaránya 13-szorosára nőtt: 0,6-ról 7,8%-ra.
  Szórakoztató tényekkel való zsonglőrködés nevető A szerző, a jövedelmek, a fizetések, az életszínvonal meglehetősen sokat nőtt, és nem csak a tisztviselők körében.
  1. tihonmarine
   tihonmarine 28. október 2022. 12:57
   +8
   Idézet: Wend
   a bérek, az életszínvonal elég sokat nőtt, és nem csak a hivatalnokok körében.

   De mint mindig, most is csak egy egyszerű, kemény munkástól estek ki, akin az ország nyugszik.
   1. Irányít
    Irányít 28. október 2022. 13:35
    -6
    Idézet a tihonmarine-tól
    Idézet: Wend
    a bérek, az életszínvonal elég sokat nőtt, és nem csak a hivatalnokok körében.

    De mint mindig, most is csak egy egyszerű, kemény munkástól estek ki, akin az ország nyugszik.

    Nem igaz, hogy 2015 óta 10%-kal csökkentették a közalkalmazottak bérét.
    1. ALARI
     ALARI 28. október 2022. 14:27
     +4
     Igen, és a költségvetésben a fenntartásukra szánt összeg nő. Találsz paradoxont?
     1. Irányít
      Irányít 28. október 2022. 15:06
      -2
      Idézet ALARI-tól
      Igen, és a költségvetésben a fenntartásukra szánt összeg nő. Találsz paradoxont?

      Nincs paradoxon, most drágább az élet, mint a szovjet időkben
      1. ALARI
       ALARI 28. október 2022. 15:16
       +4
       Ne várjon, milyen Szovjetunió ez, Oroszországról beszélünk? Ön maga írta, hogy 2015 óta 10 százalékkal csökkentették a közalkalmazottak eltartását, de évről évre nő a rájuk eső összeg a költségvetésben? Valaki hazudik, vagy valaki őrült. És nem kell azt írni, hogy mindenki jól nőtt, ha nem ment le, és még van munkája, ezek adóból táplálkoznak.
       1. Irányít
        Irányít 28. október 2022. 16:53
        -3
        Idézet ALARI-tól
        Ne várjon, milyen Szovjetunió ez, Oroszországról beszélünk? Ön maga írta, hogy 2015 óta 10 százalékkal csökkentették a közalkalmazottak eltartását, de évről évre nő a rájuk eső összeg a költségvetésben? Valaki hazudik, vagy valaki őrült. És nem kell azt írni, hogy mindenki jól nőtt, ha nem ment le, és még van munkája, ezek adóból táplálkoznak.

        Hogy érted, hogy várj, elolvastad a cikket? Ott a szerző egyértelműen összehasonlítja a Szovjetuniót a modern Oroszországgal, tehát minden helyes.
        1. ALARI
         ALARI 28. október 2022. 19:04
         +3
         De te és én csak Oroszországról beszélünk.
         1. Irányít
          Irányít 31. október 2022. 09:30
          +1
          Idézet ALARI-tól
          De te és én csak Oroszországról beszélünk.

          Nem, a Szovjetuniót és a modern Oroszországot is figyelembe véve beszélek. Az egyik nem választható el a másiktól.
       2. Szergej1972
        Szergej1972 31. október 2022. 10:08
        +2
        Hiszen az államapparátus fenntartása nem korlátozódik a tisztviselők fizetésére. Valamint a hadsereg költségei nem korlátozódnak a katonák fizetésére.
       3. az én 1970
        az én 1970 1. november 2022. 11:55
        0
        Idézet ALARI-tól
        Maga írta, hogy 2015 óta a közalkalmazottak fenntartása 10 százalékkal csökkentde költségvetés évről évre nő ezek összege?
        -üzemanyag költség növelték az állami tulajdonú gépjárművek esetében az 2-ban alkalommal – legalábbis – az elmúlt 10 évben. És ez nem csak üzemanyag.
        A fenntartási költségvetés természetesen nőtt
    2. tihonmarine
     tihonmarine 28. október 2022. 14:52
     +3
     Idézet: Wend
     Nem igaz, hogy 2015 óta 10%-kal csökkentették a közalkalmazottak bérét.


     de hozzá 80%
     1. Irányít
      Irányít 28. október 2022. 15:10
      -8
      Idézet a tihonmarine-tól
      Idézet: Wend
      Nem igaz, hogy 2015 óta 10%-kal csökkentették a közalkalmazottak bérét.


      de hozzá 80%

      Nos, hol van a 80%-os feláras rendelés? Adj egy linket, elolvasom
      1. tihonmarine
       tihonmarine 28. október 2022. 16:43
       +5
       Idézet: Wend
       Nos, hol van a 80%-os feláras rendelés? Adj egy linket, elolvasom

       Talán nem 80%, de közel áll hozzá. A hazafiak által várt új, három évre szóló, az ország költségvetéséről szóló törvény, bár némi pénzáramlást újjáépített az országba, nem hozott áttörést. 2 billió tisztségviselőkre és választásokra kerül, csaknem 900 milliárdot terveznek „lefaragni” a digitalizációra, több mint 900 milliárdot pedig az Egyesült Államoknak adományoznak az ún. az IMF által a Siluanov-Nabiullina szervezett csoportra kirótt fiskális szabály. Vagyis az orosz testületekbe beágyazott ellenség ötödik hadoszlopa (korábban „liberálisoknak” is nevezték őket) képes volt megvédeni a pénz globális tulajdonosainak érdekeit még a kollektív Nyugattal vívott háború körülményei között is. szankciók fajtái.
       1. Irányít
        Irányít 28. október 2022. 16:54
        -6
        Idézet a tihonmarine-tól
        Idézet: Wend
        Nos, hol van a 80%-os feláras rendelés? Adj egy linket, elolvasom

        Talán nem 80%, de közel áll hozzá. A hazafiak által várt új, három évre szóló, az ország költségvetéséről szóló törvény, bár némi pénzáramlást újjáépített az országba, nem hozott áttörést. 2 billió tisztségviselőkre és választásokra kerül, csaknem 900 milliárdot terveznek „lefaragni” a digitalizációra, több mint 900 milliárdot pedig az Egyesült Államoknak adományoznak az ún. az IMF által a Siluanov-Nabiullina szervezett csoportra kirótt fiskális szabály. Vagyis az orosz testületekbe beágyazott ellenség ötödik hadoszlopa (korábban „liberálisoknak” is nevezték őket) képes volt megvédeni a pénz globális tulajdonosainak érdekeit még a kollektív Nyugattal vívott háború körülményei között is. szankciók fajtái.

        Ezek nem tények, hol van az emelésről szóló törvény? Ő NINCS ITT. Ne fantáziáljunk
        1. tihonmarine
         tihonmarine 28. október 2022. 16:59
         +5
         Idézet: Wend
         Ezek nem tények, hol van az emelésről szóló törvény? Ő NINCS ITT. Ne fantáziáljunk

         Micsoda fantáziák.
         Az Állami Duma képviselői a plenáris ülésen első olvasatban elfogadták a 2023-as, valamint a 2024-es és 2025-ös tervezett időszakra szóló szövetségi költségvetésről szóló törvénytervezetet. Február 1-től a tervek szerint a szociális juttatásokat az infláció felett indexálják. 12,3%-kal. Emellett a közszférában dolgozók bérének emeléséről is rendelkezik.
         1. Irányít
          Irányít 31. október 2022. 09:31
          0
          Idézet a tihonmarine-tól
          Idézet: Wend
          Ezek nem tények, hol van az emelésről szóló törvény? Ő NINCS ITT. Ne fantáziáljunk

          Micsoda fantáziák.
          Az Állami Duma képviselői a plenáris ülésen első olvasatban elfogadták a 2023-as, valamint a 2024-es és 2025-ös tervezett időszakra szóló szövetségi költségvetésről szóló törvénytervezetet. Február 1-től a tervek szerint a szociális juttatásokat az infláció felett indexálják. 12,3%-kal. Emellett a közszférában dolgozók bérének emeléséről is rendelkezik.

          A tervezés nem törvény. Addigra sok minden változhat. Szóval ne üvölts tüzet, ha valaki meggyújt egy gáztűzhelyet levest főzni)
         2. az én 1970
          az én 1970 1. november 2022. 11:58
          -1
          Idézet a tihonmarine-tól
          Idézet: Wend
          Ezek nem tények, hol van az emelésről szóló törvény? Ő NINCS ITT. Ne fantáziáljunk

          Micsoda fantáziák.
          Az Állami Duma képviselői a plenáris ülésen első olvasatban elfogadták a 2023-as, valamint a 2024-es és 2025-ös tervezett időszakra szóló szövetségi költségvetésről szóló törvénytervezetet. Február 1-től a tervek szerint a szociális juttatásokat az infláció felett indexálják. 12,3%-kal. Emellett a közszférában dolgozók bérének emeléséről is rendelkezik.
          a közszférában dolgozók orvosok és tanárok. A köztisztviselők nem tartoznak ide.
    3. Szergej1972
     Szergej1972 31. október 2022. 10:09
     +1
     Nem mondanám, hogy a köztisztviselőknek és önkormányzati alkalmazottaknak, sőt a középső láncszemben dolgozóknak is ekkora fizetésük van.
 15. parusnik
  parusnik 28. október 2022. 12:47
  +4
  De nincs fő dolog - hatékony irányítás.

  "És ez az igazság, gyerekek,
  Már ezer éve
  Őseink ezt mondták:
  Parancsolj, de, látod, nem. "(C)
 16. Arzt
  Arzt 28. október 2022. 12:49
  +1
  Mindannyian ismerjük Charles Darwin természetes kiválasztódási elméletét. Úgy vélte, hogy az evolúció eredményeként a legjobb egyedek megmaradnak, a legrosszabbak pedig egyszerűen eltűnnek, kikerülnek a populációból. De ez a természetben van, de mi a helyzet a mi életünkben, az emberi társadalomban?

  Nem egészen helyes értelmezése a kiválasztás elméletének. A legfontosabb a KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM.
  Milyen kritériumok szerint a LEGJOBB és a LEGROBBAT?

  65 millió évvel ezelőtt egy üstökös csapódott a Földbe. A kataklizma következtében minden méter feletti növény elterült a bolygón, majd minden kutyánál nagyobb élőlény kihalt. Gyönyörű tyrannosaurusok, köztük.

  Amikor Hitler a külső jellemzők (fenotípus) alapján kiválasztotta az árjákat, megfeledkezett a genotípusról. Lehetséges, hogy az új koronavírus az összes karcsú izmos szőkét kiüti.

  A nemzet fennmaradásának kulcsa a genotípus VÁLTOZATÁBAN. Ezen alapul az Egyesült Államok bevándorlási politikája.

  Ha a kedves, békés, gondoskodó altruisták bármelyik állam hatalmába kerülnek, a kirdyk nagyon gyorsan eljut ebbe az állapotba. De nem érnek oda... nevető
 17. Bayun
  Bayun 28. október 2022. 12:49
  +3
  Az élet mestereit nem az egyetemeken tanítják, hanem Felnevel. A hatalomnak 3 típusa van: Fehér - minden nemzeti "pozíció-televíziós kép" ismeri; Szürke: világtolvajok, pénztárcaemberek, segítő bogarak stb. és Csernaja: valójában az élet mesterei, akik történelmet, törvényeket és szabályokat írnak a többiért.

  Hasonló a helyzet a költségvetésekkel: fehér-szürke-fekete. Ha a fekete (világ)hatalomban nézeteltérések támadnak, akkor az történik, amiben most élünk. Valójában a Fekete Hatalom egy globális szervezett bűnözői csoport, amelynek tagjai a „nemzetközi jog” és a nemzeti törvények felett állnak.

  Közvetve ezt a "hatalmi ágak szétválasztását" is jelzi a foglalkoztatásban egy hasonló hármas szerkezet: Tulajdonos-vezető-alkalmazott. Természetesen nem igaz, hogy az emberek egyike "a világ urának" tartja magát. De ilyen a "helyzet-IS", akár tetszik, akár nem.
 18. Alien From
  Alien From 28. október 2022. 12:51
  -2
  Részben egyetértek a cikk írójával. Csak, mint minden rendszerben, elszakadnak a lakájoktól.
 19. zenion
  zenion 28. október 2022. 12:53
  +7
  Lehet, hogy nem maguk az alkalmatlanok, hanem ki tette őket oda? A kompetencia idején hozzávetőlegesen Sztálin volt a helyettes, a felelősség azé volt, aki magasabb pozícióban volt. A miniszter válaszolt, nem a helyettese. Végül is minden irányításban és munkában a személyzet a legfontosabb. De végül is a Szovjetuniót úgy semmisítették meg, hogy mellesleg még senki sem válaszolt érte. Ha nem lenne összeomlás, nem lenne háború és alkalmatlanság. Az emberek vért ontottak, életüket adták a Szovjetunió országának integritásáért. Nagyon gyorsan mindenki elvesztette a lelkiismeretét. A hal nem rohad, a hal rohad! A tizenöt szakszervezeti köztársaságból tizenöt nem unió, nem baráti ország maradt. Kelj fel dühösen...
 20. tihonmarine
  tihonmarine 28. október 2022. 12:55
  0
  Mindannyian ismerjük Charles Darwin természetes kiválasztódási elméletét. Úgy vélte, hogy az evolúció eredményeként a legjobb egyedek megmaradnak, a legrosszabbak pedig egyszerűen eltűnnek, kikerülnek a populációból.


  Miután elolvastam ezeket a szavakat, most teljesen meg vagyok győződve arról, hogy Darwin elmélete nem következetes és nem helytálló. És valamikor átvettem a témát - "darwinizmus", de már akkor tudtam, hogy az embernek van vércsoportja, de a majomnak nincs.
  1. Arzt
   Arzt 28. október 2022. 13:03
   +4
   Miután elolvastam ezeket a szavakat, most teljesen meg vagyok győződve arról, hogy Darwin elmélete nem következetes és nem helytálló. És valamikor átvettem a témát - "darwinizmus", de már akkor tudtam, hogy az embernek van vércsoportja, de a majomnak nincs.

   Önt becsapták. Nekik is van. Egyébként az emberi Rh-faktort (+/-) azért hívják így, mert először rhesusmajmokban fedezték fel. nevető

   1. tihonmarine
    tihonmarine 28. október 2022. 14:02
    +3
    Idézet Arzttól
    Önt becsapták. Nekik is van. Egyébként az emberi Rh-faktort (+/-) azért hívják így, mert először rhesusmajmokban fedezték fel.

    A tény az, hogy a genetika törvényei szerint csak azokat a tulajdonságokat örökölhetjük, amelyekkel őseink rendelkeztek, kivéve, ha természetesen mutációkról beszélünk. Ez pedig azt jelenti, hogy ha egy személy és egy majom ugyanattól az őstől származik, akkor a vérüknek kompatibilisnek kell lennie. Azonban minden főemlősnek van pozitív Rh-faktora... Mindenkinek ennyi!
    1. ALARI
     ALARI 28. október 2022. 14:31
     +3
     Nem tudtam, köszönöm az infót.
    2. Arzt
     Arzt 28. október 2022. 15:19
     +4
     A tény az, hogy a genetika törvényei szerint csak azokat a tulajdonságokat örökölhetjük, amelyekkel őseink rendelkeztek, kivéve, ha természetesen mutációkról beszélünk. Ez pedig azt jelenti, hogy ha egy személy és egy majom ugyanattól az őstől származik, akkor a vérüknek kompatibilisnek kell lennie. Azonban minden főemlősnek van pozitív Rh-faktora... Mindenkinek ennyi!

     Még az emberek vére sem kompatibilis mindenkivel. Mert, ahogy helyesen mondtad, a mutációk.
     Eleinte mindenki tiszta vörösvértesttel élt, nem szomorkodott. Akkor - bam! Néhány ősnek új fehérje volt az eritrocita membránján. Itt a 2. csoport. Aztán egy másik fehérje. 3. csoport. És körülbelül 300 évvel ezelőtt mindkettő egyszerre ragadt a különösen tehetségesek közé. AB a negyedik.
     Most a vérátömlesztéshez nem elegendő a csoport és az Rh meghatározása. Már 8 fenotípuson kombinálunk. Rákacsintás

     PS Egyébként elméletileg az első csoportba tartozó csimpánzok vérét át lehet adni az embereknek.
 21. Utolsó százados
  Utolsó százados 28. október 2022. 12:56
  +4
  Olvastad a Darwint? Nem a legjobbak vagy az erősek maradnak életben, hanem a leginkább alkalmazkodtak. Mivel a Google cikk szerzője megbukott, íme: Az evolúció fő tényezője a természetes szelekció, aminek következtében a környezeti feltételekhez jobban alkalmazkodó (legkedvezőbb tulajdonságú) egyedek száma nő a populációban, míg csökken a kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkező egyedek száma.
  Most röviden beszéljünk az egyén számára kedvezőtlen jelekről az emberi társadalomban: deviancia, nonkonformizmus, pszichológiai inkompatibilitás a csapattal, ha magasabb, akkor ez már a többieknél gyengébb csapat/közösség választása. (Ha egy birodalomban élsz, akkor télen kisebb a fagyás esélye, mint egy műholdon)
  Az a deviáns, aki véletlenül szájkosarat céloz meg egy lőtéren, legjobb esetben is a nyakán találja el, és harci körülmények között elterjedhet. A deviáns, aki elaludt a szolgálatban, legjobb esetben az ajkához megy, rosszabb esetben pedig kivágják őt és az egység padlóját. A munkahelyi főnökkel szembeni deviáns hajlongás a legjobb esetben sem kap bónuszt, legrosszabb esetben addig megy újat keresni, amíg meg nem rázta a stabilitás csónakját. A deviáns autója általában azért ég ki az árokban, mert nem tartja be a társadalom szabályait - a közlekedési szabályokat (és jó, ha csak). Ezeket a Darwin-díjakat minden nap osztják ki mindenkinek. Néha nem végzetes, de mindig eltaszítja az egyént a hőségtől és egyebektől.
  Nos, minden olyan helyes, és ne nyúlj Darwin nagyapjához :) ATO csúsztassuk a vitát a szociáldarwinizmusba ......
  1. ALARI
   ALARI 28. október 2022. 14:36
   +4
   Csak egy dolgot nem vettél figyelembe: a deviánsok nem az evolúciót mozgatják, hanem a hirtelen változásokat (forradalom), bár ezek egységek (a többiek meghalnak, ahogy mondtad), de teljesen felülmúlják az opportunistákat. Egyszerű példa a neandervölgyi és a cro-magnoni.
  2. cpls22
   cpls22 28. október 2022. 20:18
   0
   ebben az esetben a hatalmon lévő opportunisták az elnyomó hagyományok eredménye, amelyekre oly álomszerűen emlékeznek vissza, és amire a partra várakozók annyira vágynak. A rendszer önmagát reprodukálja.
   És ezek a hibáztatók a tipikus terméke és alapja.
 22. radikális
  radikális 28. október 2022. 12:57
  +12
  A folyamat még csak most kezdődött. És ne szeressünk: a polgárok kirakatperekre várnak a hatalmon lévő hozzá nem értő urakról, sőt, az ország ellenségeiről.

  A polgárok nem fognak várni semmire, amíg a vezető az, aki beszervezte ezeket az árulókat, jóváhagyta, kitüntette, aláírta az arany- és devizatartalék külföldre küldésére vonatkozó dokumentumokat, vérrel a vállukon keresztapává cserélte a háborús bűnösöket, és sok minden mást csinált. dolgokat, vagy fordítva – nem, bár meg kellett tennie.... szomorú
  1. az én 1970
   az én 1970 1. november 2022. 12:05
   0
   Idézet a Radicaltól
   míg az a felelős, aki mindezeket az árulókat toborozta, kijelentette, díjazta,

   JV Sztálin következetesen beszervezte, jóváhagyta, kitüntette az NKVD 3 népbiztosát. Valamilyen oknál fogva mind a 3-at lelőtték.
   Nincs asszociáció – puszta ténymegállapítás
 23. Terran Ghost
  Terran Ghost 28. október 2022. 13:57
  +4
  A második lehetőség optimista. Szergej Szaveljev professzor, biológus biztos benne

  "Az a baj, hogy ha a suszter elkezdi a pitét,
  A csizmát pedig egy piemannak kell varrnia... "(c) I. A. Krylov
  Mert honnan származik a biológia tudománya – nem világos.
  a mesterséges szelekció új rendszere

  Nos, ha ez a „feltételesen új” vezetőszemélyzet-kiválasztási rendszer a nem „okos” (a kompetencia elve alapján), hanem a tisztán „hűséges” (a személyes odaadás elvén alapuló) kiválasztás elvén fog működni, akkor a munkája katasztrofális következménye, sajnos, elkerülhetetlen.
 24. öreg michael
  öreg michael 28. október 2022. 13:58
  +5
  az új elit csak a Nagy Honvédő Háború után alakult ki, a szenvedély növekedésével és a háborús hősök bevonásával a felső vezetésbe. Gorbacsov és Társa árulása meredeken rontott a helyzeten, az elit minőségét aláásta a negatív tulajdonságokkal rendelkező és hozzá nem értő emberek toborzása.


  Az "elit minősége" (egy különc kifejezés!) hanyatlásnak indult, amint a pártnómenklatúra gyermekei felnőni kezdtek – éppen Hruscsov idejében kapaszkodtak be minden szinten a hatalomba, már erkölcsileg és ideológiailag is megnyomorították (igen) , nem minden, de a legbénább – a legnyomósabb). A folyamat az 70-es évek első felében érte el csúcspontját.
  Az országos szintű vezetés alkalmatlanságát kezdte felváltani a "szép" beszámolás, a hatáskör-átruházást pedig a felelősség átruházása.
  A gorbacsovizmus nem oka, hanem terméke ezeknek a folyamatoknak.
  1. Szergej1972
   Szergej1972 31. október 2022. 10:21
   +2
   Az 40-es, 70-es évek különböző szintű pártmunkásainak életrajzaiból ítélve gyermekeik az esetek túlnyomó többségében nem pártmunkára jártak, hanem tudósok, egyetemi tanárok stb. Példa erre Molotov, Mikojan, Hruscsov, Zsdanov, Szuszlov leszármazottai és a regionális pártbizottságok számos első titkára. Ha a pártállamigazgatás rendszerébe mentek, soha nem töltöttek be olyan magas pozíciókat, mint a szüleik.
 25. Tesztek
  Tesztek 28. október 2022. 14:00
  +5
  Kedves szerző! Valamiről a tisztviselők úgy gondolták, hogy vagy nincs rendben, vagy nincs. Hol imádtuk az önkormányzatot? Annyi millió élősködő ül országszerte és várja a nyugdíjat. A 90-es években pedig tisztességes munkájukért rendelkezéseket alkottak maguknak, amelyek szerint a férfiak 12,5 év melegben szolgálat után önkormányzati nyugdíjat kaptak, és fizettek nekik egy montenegrói vagy olaszországi üdülőhelyre vezető útért. és a Sevmash dolgozók csak az Orosz Föderáció határáig. És eljutni az államhoz. szolgáltatás most lehetséges. miután csak a hadseregben szolgált, de önkormányzati szolgálatra - nincsenek ilyen korlátozások ...
  A minap az arhangelszki Kotlasz városában orosz fiataloknak adták át az útleveleket. Bemutatja: Svetlana Deineko polgármester - Maxim Asriyan anyósa, akit szentpétervári terrortámadás előkészítése miatt vettek őrizetbe, és Alekszandr Sztyepanov, a helyi városi tanács elnöke, egy részeg sofőrt 30 000 rubel pénzbírsággal sújtottak és megfosztottak gépjárművezetési jog 1,5 évre. Édes pár?
  1. Szergej1972
   Szergej1972 31. október 2022. 10:28
   +1
   Általánosságban elmondható, hogy a fejlett nyugati országokban az önkormányzati alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények a legtöbb esetben alacsonyabbak, mint a köztisztviselőkkel szemben. Németországban alulról építkező szinten sok kis önkormányzati alkalmazott dolgozik részmunkaidőben, részmunkaidőben vagy részmunkaidőben. Ugyanakkor van más munkájuk is. Néha akár nyilvános, önkéntes alapon is. Franciaországban a kis vidéki településeken a polgármestert a község titkára segíti. Leggyakrabban egy helyi tanárról van szó, aki még mindig pedagógusi feladatait látja el.
  2. az én 1970
   az én 1970 1. november 2022. 12:10
   0
   Idézet: Tesztek
   Kedves szerző! Valamiről a tisztviselők úgy gondolták, hogy vagy nincs rendben, vagy nincs. Hol imádtuk az önkormányzatot? Annyi millió élősködő ül országszerte és várja a nyugdíjat.

   Általánosságban elmondható, hogy jelenleg körülbelül 1 millió közalkalmazott van, tehát a meghirdetett szám tartalmazza az alanyt és az önkormányzatokat is
   Idézet: Tesztek
   miszerint a férfiak 12,5 év hőségszolgálat után önkormányzati nyugdíjat kaptak
   - mindenkinek működik ELÉRT nyugdíjkorhatárt, és minimálbérre jogosít
   Idézet: Tesztek
   És eljutni az államhoz. szolgáltatás most lehetséges. csak a hadseregben szolgált,
   - a 79-FZ-ben nincs és nem is volt ilyen korlátozás.Egyébként a közszolgálat fele - a nők hadsereg és katonai osztály nélkül nem dolgozhatnának
 26. Nikolay Malyugin
  Nikolay Malyugin 28. október 2022. 14:06
  0
  A polgárok minden korosztályban várták a kirakatpereket, a kivégzéseket és a máglyán való égetéseket. A szent bolondok különösen kifinomultak voltak. A polgárok minden korosztályban várták a kirakatpereket. De amikor maguk is a moloch alá estek, nem volt idő a viccekre. Az elítélt családja számkivetett lett, ha máskor segítettek volna, akkor itt kerülik őket, mint leprás betegeket. Nem tudjuk, hogyan tegyünk mindent mértékkel. „Contra-hydra-a falhoz.” Nos, bebörtönözték, hát lelőtték, és így kevesebb lesz az ellenség. Miért tört ki a zűrzavar Rettegett Iván után? Igen, mert levágták azoknak a fejét, akik igazat mondtak. Ám a hízelgők, nyájasok túlélték és bajkeverőkké váltak. "Isten ments, hogy a dicsőséges tettek korszakába szüless. Biztos vagyok benne, hogy még Charles Darwint is az ördög szolgái közé sorolják.
 27. Jurij Gulij
  Jurij Gulij 28. október 2022. 14:27
  0
  A kiadvány témája nemcsak aktuális, hanem már régóta túlérett, ha a felvetett problémák nem oldódnak meg, Oroszország jövője mindenképpen irigylésre méltó.
  Egyre jobban tisztelem a VO szerkesztőit a szerzők kiválasztásáért és a plusz és mínusz megjegyzésekért.
  1. Aleksandr7987
   Aleksandr7987 28. október 2022. 18:48
   0
   Bocsánatodért esedezem. Egy eszeveszett pluszt akartam adni, és az egér ebbe az irányba mozdult, de ne higgyétek el, a macska abban a pillanatban úgy döntött, hogy rátapos a kefémre, és íme az eredmény... A következő hétre Fanta átnevezzük Betyárra...
 28. Max1995
  Max1995 28. október 2022. 14:39
  +4
  Minderről már régen írtak a menedzsment kritikusai.
  negatív szelekció.
  De ki hallgatja meg őket? Amikor a Kreml jelentései szerint megérted. néhány győzelem...

  N túlélte, ülve. A kollégái futottak, hogy ne üljenek. A Grudinineket és P-t a bűncselekmény erejéig lenyomták, a baloldaliak, mint a Goblin, óvatos jókívánságokkal (nevek nélkül) és N iránti szándékos gyűlöletkel távoznak.

  De van egy csomó példa a hatalomra jutott csalókra, például egy amerikai bűnözőre és egy MMM-re
  Paloták, apartmanok, autók, fondiki, jachtok és dachák a hegyen, üzlet a rokonokon, aranyozott vécék ....
 29. BAI
  BAI 28. október 2022. 15:05
  +4
  keress valakit, aki helyettesítheti őt." – És akkor mi legyen vele? kérdezi a toborzó. – Azonnal kirúgták! visszahall.

  Ez minden bajnak az oka. És nem vicc. Bármely főnök kiválasztja magának azokat, akik nem tudnak versenyezni vele. A képviselők pedig - ennek megfelelően szintjüknek megfelelően választanak. És amikor a felső távozik, egy kevésbé kompetens kerül a helyére. A menedzsment szintje pedig az évek során csökken, 0-ra hajlamos.
  Ez minden. Ezért már nincsenek Ustinovjaink, Malysevjeink stb. Elkorcsosult.
  1. victor50
   victor50 28. október 2022. 19:08
   +1
   Idézet a B.A.I.-től.
   Bármely főnök kiválasztja magának azokat, akik nem tudnak versenyezni vele.

   Nem bármelyik. Gyenge és szürke – igen, egy erős személyiség soha nem fogja ezt megtenni. De a legtöbb esetben, főleg a mi korunkban, pontosan úgy, ahogy írtad. Jaj.
 30. Millió
  Millió 28. október 2022. 15:09
  +2
  Nem lepődök meg, ha a fő kidobja Oroszországból.
  1. Gardamir
   Gardamir 28. október 2022. 17:58
   +5
   Szeretne. de ehhez fel kellett nevelnie "Jelcint". Úgy, hogy Gorbacsovhoz hasonlóan Jelcinnek adta át az ügyeket, és kidobta.
   1. Millió
    Millió 28. október 2022. 20:03
    +2
    Dimka ott van a csere miatt.Túl korai még leírni.
 31. rocket757
  rocket757 28. október 2022. 15:31
  0
  A cég igazgatója felhívja a személyzeti osztály vezetőjét, és kéri, hogy keressenek egy alkalmazottat, aki helyettesítheti. – És akkor mi legyen vele? kérdezi a toborzó. – Azonnal kirúgták! visszahall.
  . Érdekes volt nézni, amikor sok "édes" pozíciót foglaltak el / helyeztek el a főnökök gyerekei, akik visszatértek Londonból és más külföldi országokból, ahol tanultak, tanultak és... szóval füttyszóval kirepültek a helyükről. , egyesek, mások csendesebbek, de oda is mentek.
  Természetesen a mi szintünk nagyon átlagos... de a cortina általában nagyjából egyforma az egész városban.
  Mert kiderült, hogy a részvényeseknek, a tulajdonosoknak kell MENNI, és nem CSAKÁKNAK!
  Vannak azonban érdekes, sikeres példák is, nem nélkülözve.
 32. vihar
  vihar 28. október 2022. 15:48
  +8
  Az oligarchikus-bürokratikus "hatalmi vertikális" számában furcsa módon egybeesik az Egyesült Oroszország fizetési listájával - 2,4 millió ember.

  Ha visszaadjuk a Szovjetunió alatt létező államigazgatási normákat, akkor ezt a "bürokratikus polipot" háromszorosára, a fenntartási költségét pedig 13-szorosára kell csökkenteni.
  Különben ez a polip végleg megfojtja Oroszországot.
  1. az én 1970
   az én 1970 1. november 2022. 12:23
   0
   Idézet: támadás
   Az oligarchikus-bürokratikus "hatalmi vertikális" számában furcsa módon egybeesik az Egyesült Oroszország fizetési listájával - 2,4 millió ember.

   Ha visszaadjuk a Szovjetunió alatt létező államigazgatási normákat, akkor ezt a "bürokratikus polipot" háromszorosára, a fenntartási költségét pedig 13-szorosára kell csökkenteni.

   ha hozd vissza Szovjetunió szabványai - kiderül, hogy szükség van az eszközre növekedés belay kétszer. A Szovjetunióban minden falu, kerület, város, régió, régió, köztársaság a kerületi bizottság és a kerületi végrehajtó bizottság, a városi bizottság és a városi végrehajtó bizottság, a regionális bizottság és a regionális végrehajtó bizottság, a regionális bizottság és a regionális végrehajtó bizottság mellett ült. a faluban a községi tanács külön volt a pártszervezőtől
   Ráadásul a jelenlegi polgármesteri hivatalok száma megközelítőleg megegyezik a végrehajtó bizottságokkal – és a pártszervek sem váltak külön.
   És voltak felszabadított pártszervezők minden szervezetben és a hadseregben.
   És a közelben volt a Szakszervezetek Szövetségi Központi Tanácsa és a Komszomol apparátusával
   És mindenhol, minden szinten – ezek különálló épületek, garázsok, személyzet voltak
   1. vihar
    vihar 1. november 2022. 20:13
    +1
    ha visszaadja a Szovjetunió szabványait, akkor kiderül, hogy az eszközt meg kell duplázni a belay-ben. A Szovjetunióban minden falu, járás, város, régió, régió, köztársaság a kerületi bizottság és a kerületi végrehajtó bizottság, a városi bizottság és a városi végrehajtó bizottság, a regionális bizottság és a regionális végrehajtó bizottság, a regionális bizottság és a köztársaság mellett ült. a regionális végrehajtó bizottság.


    Mesélhet bárkinek, én a Szovjetunió alatt éltem és dolgoztam, és nagyon jól tudom, hogyan működött üzemünk 4500 főt foglalkoztató pártbizottsága.
    Csak a pártbizottság elnökét engedték szabadon.
    A területi bizottságok és járási bizottságok, városi bizottságok helyiségeiben a jelenlegi bürokraták sokáig nem férnek el, több ezer további épületet és helyiséget töltöttek meg, mert sáskaként szaporodnak, csak pusztítást hagyva maguk után...
    1. az én 1970
     az én 1970 2. november 2022. 13:01
     0
     Idézet: támadás
     Mesélhet bárkinek, én a Szovjetunió alatt éltem és dolgoztam, és nagyon jól tudom, hogyan működött üzemünk 4500 főt foglalkoztató pártbizottsága.
     Csak a pártbizottság elnökét engedték szabadon.

     Hát én így éltem...
     Tehát:
     Állami gazdaságok és kolhozok a Szovjetunióban 1975-ben - 37 000.
     Összesen szabadult partiszervező- 37 000

     kerületek 1980-ban - 3176.
     1965 és 1970 között a kerületi bizottságok felépítése a következő volt:
     - titkárok,
     - szervezési osztály,
     - propaganda és agitációs osztály,
     - mezőgazdasági osztály. 1971-ben egy másik osztállyal bővült - az általánossal.
     1985-ben osztály-pártbizottságot állítottak fel.
     Összesen 3 titkár + 5 minimum 5 fős osztály (propaganda 10 főig lehet) + titkárnő 1 és 2 titkárnőhöz + 3 gépkocsivezető + ellátási vezető = 25 fő (a valóságban sokkal több)
     totál durva 105 000

     ipari vállalkozások 1990 - 46 662. Összesen 46 662 partiszervező

     Egyetemek 1970 - 805 db. Átlagosan 5 pártmunkás Összesen 4000 fő
     műszaki iskolák 1975 -4300. Átlagosan 5 pártmunkás Összesen 21 500 fő

     214 162 - ez csak rögtönzött
     , NÉLKÜL a hadsereg és a haditengerészet, a városok, a regionális bizottságok, a regionális bizottságok, a kórházak és így tovább.
     A legdurvább becslések szerint - 1 millió felszabadult nómenklatúra-pártmunkás könnyen felfut

     És ez NÉLKÜL a Komszomol és a Szakszervezetek Szövetségi Központi Tanácsának könyvelése - akiknek saját felszabadított apparátusuk volt ....

     Idézet: támadás
     A regionális bizottságok és a kerületi bizottságok, valamint a városi bizottságok helyiségeiben a jelenlegi bürokraták sokáig nem fértek el.
     - kérje a kezdést.Térségünkben például 38 körzetben a pártbizottságok egykori épületeit sehol nem használják hatalomra. Leginkább zeneiskolák...

     A Szovjetunió alatt 76 minisztérium működött, most 34 minisztérium / szolgálat / ügynökség.
     Az egyetlen (!!) állami szerv, amely nem volt külön a Szovjetunióban, az az adó. Az Állami Bank funkcióit a Kincstárra és a Szövetségi Adószolgálatra osztották. Az összes többi állami szerv szintén a Szovjetunió alá tartozott (más néven, de ugyanazzal a funkcióval)

     Idézet: támadás
     mert úgy szaporodnak, mint a sáskák, csak pusztítást hagynak maguk után...
     - ez elsősorban a Szovjetunió államapparátusára vonatkozik - ő volt az, aki 1990-re szaporodott, és belülről ette magát ...
     1. vihar
      vihar 2. november 2022. 22:38
      +1
      Valójában az új Oroszország 30 éve alatt a tisztviselők száma másfélszeresére nőtt, és elérte a 1,5 milliót, a 2,4 10 lakosra jutó számuk pedig csaknem megháromszorozódott: 60-ról 163-ra.

      Az én 1970. Mostantól tetszőleges számot számolhat a kerületi bizottságok munkatársainál "a buldózerből", de van egy olyan tudomány, mint a statisztika, amely megerősíti, hogy a Szovjetunió alatt egy tisztviselő 163 emberre vonatkozott, most pedig egy tisztviselő 60 emberre. ami a bürokrácia 2,71, XNUMX-szeres növekedését jelzi.
      És ha a tisztviselők számát a dolgozó állampolgárok számával számoljuk, akkor az arány nem 2,71-szeres, hanem 10-szeres lesz, és nem a mai Oroszország javára.

      A minisztérium volt, most is van, de a Szovjetunió képviselőinek nagy része munkás volt, nem volt költségvetésből fizetett asszisztensek és asszisztensek csoportja, a Szovjetunió alatt nem voltak nyugdíj- és egészségügyi pénztárak hatalmas létszámmal, nem volt Rostec és Rosnano, hanem elengedték az SZKP tagjait. A szakszervezeteket és a Komszomolt tagdíjból támogatták, és nem szívtak el pénzt az ország költségvetéséből.
      1. az én 1970
       az én 1970 3. november 2022. 00:18
       0
       Idézet: támadás
       statisztikák megerősítik, hogy a Szovjetunió alatt 163 emberre egy tisztviselő jutott,

       "Van igazság, hazugság és statisztika" (c)
       Ebben a konkrét esetben nem meghatározott tisztviselő fogalma a Szovjetunióban.

       Ott volt hivatalos felszabadult pártszervezőnk a kuskai ezredben 1988-ban ezredesi rangban?
       Nem volt személyi állománya, felszerelése, nem volt felelős a politikai munkáért - mint politikai tiszt. Egyetlen KATONAI tevékenysége részben heti egy alkalommal felel. Minden ...
       Még a falagitáció sem az ő, hanem politikai tisztje...
       Ismétlem – ment teljes megkettőzés hatóságok a Szovjetunióban

       Idézet: támadás
       Most már "a buldózerről" megszámolhat bármilyen számot a kerületi bizottságok munkatársainál

       A járási bizottságok állapotai az interneten vannak, sőt, te magad is emlékszel rájuk - ha a járási központban laktál (mint én) Mi az ágazatvezető és az oktató osztályain voltunk.
       A városi bizottság munkatársai nagyon különbözőek voltak, és igen széles körben működtek.

       Idézet: támadás
       A minisztérium korábban volt, most vannak,
       Megadtam az arányt - most már kevesebb van belőlük.

       Idézet: támadás
       az SZKP, a Szakszervezet és a Komszomol elengedett tagjait a tagdíjak terhére megtartották, nem szívtak el pénzt az ország költségvetéséből.

       Igen igen..
       16 milliót a járulékokra a legtávolabbi régióban lévő apparátus, aul és egy tábor tartott...
       Közlekedés, fizetések, szanatóriumok, új épületek országszerte a hetvenes években...
       És mindezt a hozzájárulásokért lol

       Idézet: támadás
       egészségügyi alapok hatalmas személyzettel,
       - a keményen dolgozók fizetéséből levonásokból élni
       1. vihar
        vihar 3. november 2022. 00:38
        0
        16 milliót a járulékokra a legtávolabbi régióban lévő apparátus, aul és egy tábor tartott...
        Közlekedés, fizetések, szanatóriumok, új épületek országszerte a hetvenes években...
        És mindezt a díjakból lol
        1. vihar
         vihar 4. november 2022. 03:47
         0
         az én 1970-es,
         Ne beszélj hülyeségeket!
         Milyen a pártapparátus a táborban vagy a faluban?
         Ha évente egyszer jött is egy oktató a kerületi bizottságból, az nem ok nélkül, hanem azért, hogy gratuláljon a legelső dolgozóknak, vagy "visszarántsa" a lemaradókat....
 33. tank64rus
  tank64rus 28. október 2022. 16:49
  +2
  Még nem érkezett meg a tavasz. De vannak, akik külföldre menekültek, génszinten megvan az önfenntartás ösztöne.
 34. iouris
  iouris 28. október 2022. 16:57
  +7
  Az ilyen szelekciót negatívnak nevezzük. A telep őshonos közigazgatására jellemző.
 35. Trapp1st
  Trapp1st 28. október 2022. 17:34
  0
  Ha a jelenlegi eliteknek van elég esze
  El vannak ítélve.
 36. kifutópálya-1
  kifutópálya-1 28. október 2022. 20:04
  +1
  Sok politológus most a nyugati oroszellenes szankciókról tárgyalva arra a következtetésre jut, hogy a Nyugat lábon lövi magát. Másrészt Franciaországban ma nincs olyan politikus, mint de Gaulle vagy Giscard d'Estaing. Németországban marad az álmodozás egy új Konrad Adenauerről vagy akár Helmut Kohlról, Nagy-Britanniában - Margaret Thatcherről, az USA-ban pedig Ronald Reaganről. De sajnos ami van, az megvan.
  És mi???
  A folyamat még csak most kezdődött. És ne szeressünk: a polgárok kirakatperekre várnak a hatalmon lévő hozzá nem értő urakról, sőt, az ország ellenségeiről.
  A pozitív változások azonban valahogy nem nagyon észrevehetők ...
 37. 16112014nk
  16112014nk 28. október 2022. 20:18
  +7
  A nép ellenségei árulókon ülnek és tolvajokat kergetnek – minden, amit az orosz kormányról tudni kell. És egyelőre nincs észrevehető változás.
 38. Kim elvtárs
  Kim elvtárs 28. október 2022. 20:42
  +5
  "Alfred Koch Németországba költözött, Ilja Klebanov állítólag Izraelben van. Arkagyij Dvorkovics most is, valószínűleg Izraelben. Alekszandr Khloponin szintén Oroszországon kívül van. Emlékezzünk még Anatolij Csubajszra, a Rosnano vezetőjére és Igor Volobujevre, a Gazprombank alelnökére is. aki Ukrajnába utazott, hogy oroszokat öljön."

  Undorító, hogy ezek a nevek villogtak a tévénkben, idézte őket a média.
  Ezek az árulók, akik Putyinnal egy asztalnál ültek a Kremlben, egy olyan áttörésről beszéltek, amelynek nincs analógja a világon."
  Tényleg nem volt más választás, voltak-e méltó jelöltek? ki nevezte ki őket?
  Oké, Aven (izraeli állampolgár) szinte nem száll be a politikába, de R. Abramovics, Aven honfitársa új állampolgársággal?
  Ki küldte, hogy az Orosz Föderáció érdekeit képviselje Törökországban?
 39. buborék5
  buborék5 28. október 2022. 21:46
  +1
  Csak annyi, hogy minél idősebbek, annál hosszabb ideig tartanak hatalmon
 40. Ponimatel
  Ponimatel 28. október 2022. 22:52
  0
  Idézet a Nexcomtól
  Elengedték a lovakat? Igen.

  Már nem gyanúsított. Úgy tűnik, minden gyanún felül áll.
 41. netzer
  netzer 29. október 2022. 01:18
  0
  1. El kell olvasni: https://download.e-bookshelf.de/download/0000/5854/06/LG-0000585406-0002384635.pdf
  2. A kötélzet rontja a szabványokat, ellentétben a versennyel.
 42. vvn_vl
  vvn_vl 29. október 2022. 11:19
  +1
  Következtetés: a védelmi minisztériumban a kirakatrendezés, a pénzpumpálás, a nagyszerű építkezések és a vezetés hozzá nem értése egy papírlapon készült gyönyörű jelentések hátterében vezetett ahhoz, amink van. Remélem, hogy a személyi változások a helyzet javulását eredményezik.
 43. Szergej1972
  Szergej1972 31. október 2022. 09:52
  +2
  Szerdyukovról csak pletykák vannak, nem ment el sehova. Koch, aki a 90-es évek végén körülbelül hat hónapig volt miniszterelnök-helyettes, Németországba távozott, és jóval az SVO előtt lett annak állampolgára. 17 éve lelkes ellenzéki ember.
 44. Tesztek
  Tesztek 1. november 2022. 09:49
  +1
  Szergej1972 (Szergej), kedves, őszintén szólva, szinte nem érdekel Európa. A szeretett elnök már 04.11.2019. november 2022-én minden csatornán bejelentette, hogy gondoskodott arról, hogy az Orosz Föderáció összes tanára a régió átlagkeresetét kapja. Azt mondják, a kuzbassi bányászok ellenezték, de meggyőzte őket. Az arhangelszki régióban 60 nyarán a Rosstat szerint az átlagkereset meghaladta a 000 3 rubelt. Ugyanakkor az Arhangelszk régióban csak 78 régió tartozik a Távol-Észak régióihoz: Pinezhsky, Leshukonsky, Mezensky - az egyik legkisebb, Solovki és Novaya Zemlya - szintén nem sok ember van ott. Szeverodvinszk, úgymond, külön-külön, idén a GMO, Mr. Skubenko bejelentette, hogy Szeverodvinszkban 000 1,5 rubel az átlagfizetés. Ez év októbere óta van feleségem, 35 árfolyamon, tanári tapasztalattal a távol-északon - Szeverodvinszkben, több mint 42 éve. Ha október 000-én 03.11.22-én 3 XNUMX rubelt adnak a kezembe, nagyon boldog leszek. Ugyanakkor Szeverodvinszkban a szovjet idők óta csaknem háromszor több helyi tisztviselő volt. Igaz, nem elég a tanár, nem elég az orvos, nem elég az ápolónő. Arról, hogy nincs elég munkás vagy mérnök a Sevmash-nál, a Zvezdochkánál, az Arktikánál, a Northern Raidnél - írták sokszor az oldalon. Ezért összehasonlítani, hogy nekik és miénk - nos, azt hiszem, ez nem teljesen helyes ...
 45. radikális
  radikális 1. november 2022. 14:10
  0
  Idézet: az én 1970
  Idézet a Radicaltól
  míg az a felelős, aki mindezeket az árulókat toborozta, kijelentette, díjazta,

  JV Sztálin következetesen beszervezte, jóváhagyta, kitüntette az NKVD 3 népbiztosát. Valamilyen oknál fogva mind a 3-at lelőtték.
  Nincs asszociáció – puszta ténymegállapítás

  És ahogy mondják - érezd a különbséget... terrorizál
 46. radikális
  radikális 1. november 2022. 14:12
  0
  Idézet: Kim elvtárs
  "Alfred Koch Németországba költözött, Ilja Klebanov állítólag Izraelben van. Arkagyij Dvorkovics most is, valószínűleg Izraelben. Alekszandr Khloponin szintén Oroszországon kívül van. Emlékezzünk még Anatolij Csubajszra, a Rosnano vezetőjére és Igor Volobujevre, a Gazprombank alelnökére is. aki Ukrajnába utazott, hogy oroszokat öljön."

  Undorító, hogy ezek a nevek villogtak a tévénkben, idézte őket a média.
  Ezek az árulók, akik Putyinnal egy asztalnál ültek a Kremlben, egy olyan áttörésről beszéltek, amelynek nincs analógja a világon."
  Tényleg nem volt más választás, voltak-e méltó jelöltek? ki nevezte ki őket?
  Oké, Aven (izraeli állampolgár) szinte nem száll be a politikába, de R. Abramovics, Aven honfitársa új állampolgársággal?
  Ki küldte, hogy az Orosz Föderáció érdekeit képviselje Törökországban?

  Szónoki kérdéseket teszel fel, amelyekre már régóta ismertek a válaszok... hi
  1. alexandr_vd
   alexandr_vd 1. november 2022. 15:40
   +1
   Mindezeknek az embereknek! Nagyon köszönöm Vladimir Vladimirovicsnak!
   Ő volt az, aki valójában támogatta őket - ő biztosított pozíciókat az "etetéshez".
   És ha nem tudta önállóan / szűk körben elvégezni ezeknek a TOLVÁNYOKNAK TISZTÍTÁSÁT, akkor közvetlenül a néphez / választókhoz fordulhat! És támogatnák őt!
   Ezt azonban nem tette meg, mert. tulajdonképpen ő volt a Jelcin-ügy utódja stb., az ún. "reformátorok"! Sőt, érdekelt is!
   És most, a Nyugattal vívott háború körülményei között, alapvetően van egy BESZÉDŐSZOBA!
   Nyilvánvaló, hogy sokszor erősebb fellépésekre van szükség!
   Ez a túlélésünk kérdése, és beleértve. ÖVÉ!
 47. alexandr_vd
  alexandr_vd 1. november 2022. 15:30
  +1
  Uraim – polgártársak!
  Tehát végül is ez egy "újrafeldolgozás" az akkoriban népszerű "A fizikusok tréfálnak" és a "A fizikusok továbbra is viccelnek" című könyvekből.
  És nincs link az eredetihez...
  Persze az életben ez nem egészen így van – vagy egyáltalán nem így. Például a tisztviselők szubjektív növekedési tényezőinek eseteit - és nagyon gyakoriakat - nem veszik figyelembe. Ilyenek a rokoni kapcsolatok, céges kapcsolatok, közvetlen megvesztegetés stb...
  És végül, ez az elmélet magában foglalja a tisztviselők teljesítményének objektív értékelését. Ugyanis pontosan ez hiányzik a társadalomból!
  1. kakvastam
   kakvastam 2. november 2022. 11:50
   0
   Idézet: alexandr_vd
   közvetlenül

   Idézet: alexandr_vd
   Például

   az orosz nem anyanyelvi?
 48. kakvastam
  kakvastam 2. november 2022. 11:46
  0
  Sajnos nincs optimista lehetőség, mivel a rendszer nem képes belülről újjáépíteni magát, ehhez alternatív jelzések és parancsok továbbítására van szükség, amit a „hatalmi vertikális” kialakítása során sikeresen kiküszöböltek. .
  A hírhedt "vertikális" a lánc minden egyes tisztviselőjét hatalmas hatalommal ruházta fel, mivel képes irányítani az információ mozgását "fel" és "le" egyaránt, és ezt a hatalmat senki sem fogja csak úgy feladni, és meghallgatja a lecsendesítő beszédeket. Putyin úrról, nehéz elhinni, hogy bárki – általában véve valami korlátozza.
  Egy országot kompromittált csatornákon vezetni pedig olyan, mintha egy autót vezetnénk lezárt ablakokkal és játékkormánnyal...
 49. Viktorov_A
  Viktorov_A 7. november 2022. 12:41
  0
  a polgárok a hatalmon lévő hozzá nem értő urak kirakatpereire várnak, valójában az ország ellenségei.

  És ki fog ítélkezni? Tolvajok a törvényben tolvajok és tolvajok a törvényben? Naiv!
  Júdás, a hataloméhes részeg áruló Jelcin idejében jött létre Oroszországban a törvénytolvajok állami rendszere.
  Ezzel a rendszerrel minden marad a régiben. A rendszert meg kell változtatni. Új rendszerre van szükségünk a társadalom harmonikus társadalmi szerkezetéhez. Nekünk hétköznapi embereknek egy új, életképes társadalmi-gazdasági rendszer létrehozását kell szorgalmaznunk, tömeges elvárást kelteni annak megjelenésével szemben. Aztán biztosan lesznek új zsenik, akik kitalálják. A fő harmonizációs elv a következőnek tűnik. A legjobban kereső vezető és tulajdonos órabére N-nél nagyobb mértékben ne haladja meg a legalacsonyabb fizetésű, becsületesen és lelkiismeretesen dolgozó munkavállaló órabérét. Az N=10 szerintem elég ahhoz, hogy ösztönözze a képzettség növekedését és a vezetői pozíciókért, illetve a tulajdonszerzésért, fenntartásért folytatott küzdelmet. A nyugdíjasok számára pedig találjanak ki egy tisztességes együtthatót, és ne tegyék őket temetőbe információs, pénzügyi és gazdasági módszerekkel, ahogy most teszik. És az alacsony jövedelmű polgárok számára is, hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak a gyermekek eltartásához, különösen a nagycsaládosokban.
  A lakosság többsége tudatlan, buta és gyáva.
  Hülyeség - egy jó vezetőben való hitben, aki jó életet fog rendezni a hétköznapi emberek számára. Nem értjük, hogy a hatalmon lévő embereket szisztematikusan ellenőrizni kell, és mindenkinek az ideje egy részét ebben az ellenőrzésben kell töltenie. Nem hiába szüntette meg a szemtelen és álnok áruló, Júdász Jelcin az emberek irányítási szerveit. A túlnyomó többség nem érti, hogy békeidőben a legszemtelenebbek, a legcsalókabbak és a legkapzsibbak, valamint a hataloméhesek ragadják magukhoz a hatalmat. Főleg a kapitalizmusban, amikor mindent megvesznek és mindent eladnak. A hatalmat magához ragadó törvénytolvajok szándékosan hülyeség rendszert hoznak létre azzal, hogy az elmét fejlesztő oktatást nem fejlesztőre cserélik, a kormányt kiszolgáló vallást bolondként ültetnek el, valamint szemüvegeket és számítógépes játékokat, amelyek elvonják a figyelmet. az élet megértése.
  Gyávaság – a hatalmon lévő konkrét személyek nyilvános kritikáitól és a hatalom cselekedeteitől való félelem.
  Végső soron minden az embereken múlik. Nem csoda, hogy van egy mondás, hogy minden nemzet megérdemli azt a hatalmat, amellyel rendelkezik.
  A hatalom nélküli hétköznapi emberek, ha boldog, tisztességes életet akarnak, törekedjenek a hatalom ellenőrzésére, és küzdjenek a rossz emberek hatalomból való eltávolításáért. Amíg ez nem történik meg, az emberiség gyorsuló ütemben halad önpusztítása felé.