Katonai áttekintés

A nagy gazdasági világválság és a második világháború

85
A nagy gazdasági világválság és a második világháború
A háborús kabinet egyik első találkozója Franklin Roosevelt amerikai elnökkel, miután Amerika 1941 decemberében belépett a háborúbaA nagy depresszió


Az első világháború csak rövid időre simította el a kapitalista rendszer válságjelenségeit. Amerikában már 1929-ben elkezdődött a nagy gazdasági világválság. A válság Nyugat-Európát is bekebelezte. A kapitalizmus súlyos válsága. Túltermelés, csökkenő kereslet.

Úgy tűnt, Nyugaton közeleg a világvége. Amikor a válság kitört, kiderült, hogy az Egyesült Államokban nincs szociális jogszabály. Nincs nyugdíj vagy munkanélküli segély. Az embereket csak úgy kidobták az utcára. Emberek százezrei egyszerűen meghaltak éhen és betegségekben. Nyugaton szeretik lejáratni a Szovjetuniót, különös tekintettel az ún. éhínség. De az Egyesült Államokban sem volt jobb a helyzet. Az árukat és az élelmiszereket egyszerűen elégették, megfulladták, megsemmisítették, mert az embereknek nem volt pénzük megvenni. A feldühödött gazdák és munkások, tanárok és alkalmazottak bankokat vertek szét, és ezt követelték, „mint Szovjet-Oroszországban”. Éhes emberek tömegei teszik tönkre az élelmiszerboltokat.

Roosevelt elődei, a republikánusok hagyományos módon működtek. Például a legerősebbek túlélik (szociáldarwinizmus). Hasonló volt az 1990-es évek orosz "sokkterápiájához", amelyet az orosz "fiatal reformerek" intéztek az ország és a nép számára. A republikánusok végtelenül kiegyensúlyozták a költségvetést, csökkentették a kiadási tételeket, nem akartak forrásokat allokálni állami programokra új iparágak fejlesztésére, a falu megsegítésére. Az alacsony infláció és a dollár stabilitásának biztosítására összpontosítottak.

Nem csoda, hogy az Államokat sokmillió dolláros tüntetések rázták meg. A sztrájkokat kommunista jelszavak alatt tartották. Lenin portréit viszik, forradalmi menetek hangjai hallatszanak. A rendőrség lőfegyvert használ a sztrájkolók ellen fegyvergéppuskákig. A dolgok odáig fajulnak, hogy 1932 nyarán a hatóságok csapatokat dobnak a világháború veteránjai ellen. Könnygázgránátokat és páncélozott járműveket használnak. Az állami hatóságok, hogy megvédjék területüket a maguknak jobb helyet kereső hajléktalanok és munkanélküliek beáramlásától, rendőri sorompókat és kordonokat állítottak fel a határokon. Koncentrációs táborokat állítanak fel a napfényes Kaliforniában.

1932 tavaszán bankösszeomlás következik be. Pénzügyi és hitelintézetek ezrei dőlnek össze. Természetesen a nagy „bálnák”, amelyek felszívják a kis- és közepes méretű bankokat, nyernek. Sok amerikai megtakarítás nélkül marad. Fegyvert ragadnak és megzavarják az aukciókat azok a gazdálkodók, akiknek a gazdaságát eladósodásért eladják. Az egykor jóllakott Amerikában háború dúl város és vidék között, akárcsak az oroszországi polgárháború idején. Valódi harcok dúlnak a munkaadók és a munkavállalók között. A nagyvállalkozások a maffia segítségével legyűrik a munkásokat. A második polgárháború szelleme lebeg az Egyesült Államok felett.

Nyugat-Európában a válság nyomán mindenhol tekintélyelvű, militarista rezsimek kerülnek hatalomra. A demokrácia szokásos formájában összeomlik. Jobboldali, szélsőjobboldali pártok és szervezetek diadalmaskodnak. Fasiszta rezsim Olaszországban. 1933-1934-ben Dollfuss kancellár fasiszta (vállalati) rezsimet hoz létre Ausztriában. T. n. Ausztrofaszizmus, amely az 1938-as Anschlussig tartott. Lengyelországban és Bulgáriában az autoriter rezsimek, Magyarországon Horthy és Gömbös katonai diktatúrája virágzik. Katonai rezsimet hoztak létre Finnországban, a balti országokban és Romániában. Portugáliában és Spanyolországban megerősödött diktatúrájuk. A nácizmus győzedelmeskedik Németországban. A jobboldal szinte átveszi az uralmat Franciaországban.

"Új üzlet"


1932-ben Franklin Delano Roosevelt, a demokrata elnök került hatalomra az Egyesült Államokban. Meghirdeti és végrehajtja a "New Deal"-t (angolul new deal), és megtagadja az állam gazdaságba való be nem avatkozásának elvét. A bankok egy időre bezárnak - megnyílik a Rekonstrukciós Pénzügyi Társaság. Sürgősségi törvényt vezetnek be, amely garantálja a túlélő bankok magánbetéteit. Ám az embereket büntetőjogi szankciókkal sújtják, ha „matracban” tartják a pénzt. Az amerikaiak ismét kénytelenek voltak bankokba helyezni pénzt.

5. április 1933-én Roosevelt aláírta a 6102. számú rendeletet a nemesfémben és érmékben lévő arany lakosságtól és szervezetektől való tényleges elkobzásáról. Magánszemélyek és jogi személyek (beleértve a külföldi állampolgárokat és az Egyesült Államokban aranyat raktározó cégeket is) 1. május 1933-ig kötelesek voltak az aranyat papírpénzre váltani troy unciánként 20,66 dolláros áron az Egyesült Államok bármely bankjában. Az arany szállításának kijátszásáért nagy, 10 ezer dollárig terjedő pénzbüntetést vagy 10 évig terjedő börtönbüntetést szabtak ki. Az Egyesült Államok aranytartalékot hoz létre a Federal Reserve Fort Knoxban, amely 1936 végére készült el. Az aranykollekció vége után a hivatalos árát meredeken, unciánként 35 dollárra emelték.

Az állami ipar erőteljes szektora alakul ki. Bevezetik a gyártástervezést és az árak állami ellenőrzését. A kincstári pénzből ipari projekteket finanszíroznak. Komoly segítséget nyújtanak a mezőgazdasági szektornak. Óriási forrásokat fordítanak a közmunkákra és a hadiipari komplexum fejlesztésére, különösen a hajógyártásra. Létrejött az Építőmérnöki Hadtest (a szovjet munkáshadsereg analógja), ahol korábban munkanélküliek százezrei építenek autópályákat és gátakat. Csak napi egy dollárért és ételért. Bevezetik a hétköznapi amerikaiak szociális védelmét szolgáló mechanizmusokat. A vállalkozásoknak minimálbért kell bevezetniük.

Az elnök a törvények helyett rendeletalkotási jogot kapott. Az állami jogokat megnyirbálják. Megerősítik a hírszerző ügynökségeket, különösen a Szövetségi Nyomozóhivatalt. Az FBI leveri a nagy gazdasági világválság idején kezdődött bűnözői forradalmat. Megállítja a szervezett bûnözés, valamint az üzleti élet és a tisztviselõk közötti kapcsolatot, amely elkezdõdött.

Nem meglepő, hogy egyes politikusok és nagyvállalatok ellenezték az elnököt. Diktátornak és kommunistának nevezték. Roosevelt viszont villámokat vet az oligarchákra, a monopolistákra, a nagyvállalatok "új feudális nagyuraira" és "királyaira", akik tevékenységükkel majdnem összeomlották Amerikát.


rendelet a lakosságtól és a szervezetektől való tényleges aranyelkobzásról szóló 6102. sz

Vektor a nagy háborúhoz


Néhány siker ellenére azonban (a termelés fejlesztése, a hadiipari komplexum, az energetikai és közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az ország aranytartalékainak megteremtése stb.) a New Deal nyilvánvalóan nem tudja kirángatni az Egyesült Államokat egy súlyos helyzet gödöréből. válság. 1937-ben a válság új hulláma gördül le. Ismét rohamosan nő a munkanélküliség, csökken a termelés. A gazdaság lázban van, a Roosevelt-csapat minden erőfeszítése és az alapvető reformok ellenére. Az elemzők a 40-es évek elején egy új depresszióról és gazdasági összeomlásról beszélnek.

Magáról a kapitalista rendszerről van szó. Roosevelt nem tudta legyőzni az egész rendszer radikális átalakítása nélkül, a Szovjetunió mintájára, ahol ebben az időszakban nem volt válság. Éppen ellenkezőleg, a Szovjetunió gyorsan fejlődött. Csak egy kiút volt – ismét egy világháború, amely lehetővé tenné, hogy az ellentmondásokat más országokra sodorják, és az arany, a tőke és az olcsó munkaerő beáramlásához vezetett. Lehetővé teszi más hatalmak kirablását, például Kínát, Japánt, a Szovjetuniót, Európát, és behatol a leromlott gyarmati birodalmak, különösen a Brit Birodalom piacára.

Egy új globális vérengzés Washington egyetlen reménye lett. Nemcsak a belső válság leküzdését tette lehetővé, hanem a háborúból versenytársak nélküli világhegemónként való kilábalást is lehetővé tette. Ezért Washington mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza egy olyan kollektív biztonsági rendszer létrehozását Európában, amely megakadályozhatja egy nagyobb háború kitörését. Roosevelt támogatja Chamberlain politikáját, aki "megnyugtatja" Hitlert szomszédai rovására, és Keletre taszítja. Angol-amerikai bankok finanszírozzák a Harmadik Birodalom militarizálását. Ráadásul az Egyesült Államok már a második világháború alatt sem szakította meg a gazdasági kapcsolatokat Németországgal.

Valójában Roosevelt "New Deal"-je az Egyesült Államok felkészítése volt egy nagy háborúra. Ez az Egyesült Államok mozgósítása, amely korábban kezdődött, mint a náci Németországban. A költségvetést javították. Csökkentették a termelési költségeket, olcsó munkaerőt szereztek (a nagy gazdasági világválság nullára csökkentette a munkaerő költségét, az emberek élelemért dolgoztak), a monopólium tőkéseket megfékezték. 1934 és 1938 között az Egyesült Államok katonai költségvetése megkétszereződött.

Amerika nagy erőkkel készül a háborúra, miközben Európa még nem gondolt rá. Lényegében munkáshadseregeket hoztak létre az ország infrastruktúrájának modernizálására. Állami nagyvállalatok jönnek létre. Repülés és a hajóépítő ipart államosították. Minden a hétköznapi amerikaiak védelme és a számukra munkahelyteremtés szlogenje alatt zajlott. Végül egy félig tervszerű mobilizációs gazdaság jött létre, amely felülmúlta a német és a szovjet gazdaságot. Amerika minden országnál gazdagabb volt, és a legerősebb ipart birtokolta.

Így az Egyesült Államok kolosszális militarizálást hajtott végre, mint bárki más a nyugati világban. Csak a sztálini Szovjetunió volt korábban. Moszkvában tökéletesen megértették, merre tart a világ. Az Egyesült Államokban fegyverek, repülőgépek és hajók hegyét szegecselte fel a második világháború kezdete. A probléma az volt, hogy hosszú ideig nem lehetett büntetlenül fegyverhegyeket gyártani a gazdaság számára. A fegyvert használni kell. Világháború nélkül az Egyesült Államok a súlyos depresszió új hullámába, esetleg polgárháborúba esett volna.

Roosevelt dollárt nyomtatott a 30-as években, felkészítette az országot a háborúra, és fegyverhegyeket szegecselt. Ezért az 1939-es világháború Európában (és Kínában még korábban) éppen időben kezdődött. Az első osztályú repülés és a hatalmas flotta azonnal keresletté vált. Az Egyesült Államok a legfelkészültebben lépett be a háborúba.

Ráadásul a háború idegen területen zajlott. Washington német és japán "ágyútölteléket" használt a világháború kirobbantására.

Hivatalosan Japán és Németország voltak az agresszorok. Az USA pedig a demokrácia, a szabadság és a jóság fellegvára. Nagyon kényelmesen. Más országok, hogy pénzügyi, anyagi és katonai támogatást kapjanak az Egyesült Államoktól, függővé váltak.
Szerző:
Felhasznált fotók:
https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
85 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. Luminman
  Luminman 25. május 2023. 04:21
  0
  dúl a háború város és vidék között

  Az USA-ban nincsenek falvak.
  Valaki hazudott neked... Rákacsintás
  1. csavarvágó
   csavarvágó 25. május 2023. 13:34
   +5
   Az USA-ban nincsenek falvak.


   És miért vagyunk most, a büdös New Yorkban, hogy éljünk wassat ?
   1. Luminman
    Luminman 25. május 2023. 15:26
    +4
    Idézet: Csavarvágó
    И че нам теперь, в нюерке вонючем жить ?

    Egészen egészséges. Csak az életszínvonal Newerke, talán magasabb lesz, mint a feltételes New York-i körgyűrűn túl... Rákacsintás
 2. Bingó
  Bingó 25. május 2023. 04:33
  +2
  M-de, a kép pedig egy másolat az USA-ból...
  1. ABC-schutze
   ABC-schutze 25. május 2023. 12:46
   +2
   Vajon mi Roosevelt felesége ezen az első találkozáson az ún. A "War Cabinet" működik? .. Működik "extra fülekkel"? ..
 3. Elvtárs
  Elvtárs 25. május 2023. 04:42
  +11
  Nyugaton szeretik lejáratni a Szovjetuniót, különös tekintettel az ún. éhínség. De az Egyesült Államokban sem volt jobb a helyzet.

  Körülbelül tizenöt évvel ezelőtt a „holodomornak” szentelt fotókiállítás körbejárta Ukrajnát. Ám hamarosan a szervezők kénytelenek voltak gyorsan eltakarni ezt a nagy csúcsot. Kiderült, hogy a "holodomor" áldozatait ábrázoló fotók valójában az Egyesült Államokban a nagy gazdasági világválság idején bekövetkezett éhínség áldozatai.
  A fényképek éhségtől elsorvadt amerikaiakat ábrázoltak, ukránokat pedig egyáltalán nem, amint azt a kiállítás szervezői biztosították. A holodomort illusztráló összes kép amerikai weboldalakról származott.
 4. Nikolay Malyugin
  Nikolay Malyugin 25. május 2023. 05:12
  +3
  Egyvalamivel száz százalékig egyetértek.Az emberiség minden bűnéért most a szovjet rendszert okolják.Az Egyesült Államok mindenkor hasznot húzott a háborúkból. A mai napig.Nemcsak a depresszió hozott sok gondot a hétköznapi embereknek.A McCarthyizmus korában a haladó tudósok szenvedtek.A kapitalizmus alatt mindig vannak időszakok,amikor az apologetika,metafizika és másfajta távoli filozófia kerül előtérbe. Az Egyesült Államok a mai napig élvezi az előnyeit mindenből, ami a világon történik.
 5. aybolyt678
  aybolyt678 25. május 2023. 07:34
  +3
  Emberek százezrei egyszerűen meghaltak éhen és betegségekben.
  hivatalos adatok szerint 5 millió ember, mások szerint akár 15 millió ember. A holodomor nem csak Ukrajnában volt
  1. nagyon kicsi
   nagyon kicsi 25. május 2023. 18:51
   +1
   Idézet tőle: aybolyt678
   hivatalos adatok szerint 5 millió ember, mások szerint akár 15 millió ember

   Hol van?
   Idézet tőle: aybolyt678
   A holodomor nem csak Ukrajnában volt

   Inkább Kazahsztánban.
 6. Pilóta_
  Pilóta_ 25. május 2023. 08:01
  +6
  Minden rendben van a szerzővel. A válság második hullámáról, ami a 30-as évek végén történt, általában nem írnak, de az volt. Ekkor tette tönkre a Sonsolidated cég Igor Sikorskyt, aki ezután helikopterre váltott. Először 1929-ben ment csődbe.
 7. Illanatol
  Illanatol 25. május 2023. 08:37
  +4
  Idézet Luminmantól
  Az USA-ban nincsenek falvak.
  Valaki hazudott neked..


  Nincsenek fák, ez így van. De még mindig van egy redneck (rednecks). El tudom képzelni, hogyan fordulnak vissza ettől a sok LMBTnitől.
  1. Luminman
   Luminman 25. május 2023. 08:49
   +4
   Idézet Illanatoltól
   De még mindig van egy redneck (rednecks). El tudom képzelni, hogyan fordulnak vissza ettől a sok LMBTnitől.

   Igen. A régi amerikai életforma csak az ilyen apró városokban és elpazarolt...
  2. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 25. május 2023. 12:35
   +5
   Idézet Illanatoltól
   Nincsenek fák, ez így van. De még mindig van egy redneck (rednecks). El tudom képzelni, hogyan fordulnak vissza ettől a sok LMBTnitől.

   * "Sweet Home Alabama" játszik a távolban ©
   A vörösnyakúaknak és a dombosoknak saját csörgőjük van a kunyhóban. mosolyog
 8. Max1995
  Max1995 25. május 2023. 09:36
  +5
  Mindez a gonosz ámerek divatja kedvéért túlzás.
  Flotta igen. Erős építésű, kezdetben.
  De a hadsereg... Találkoztam azzal, hogy 39-re az Egyesült Államok már csak 2 teljes hadosztálysal (vagy dandárral, nem emlékszem) közeledett. A többi kis részleg. Sürgősen növelnem kellett
  A hadiipari komplexum megduplázódása – így Európa már nagy erővel készült a háborúra. A szerző ellenkezője ellenére. Konfliktusok itt-ott.
  1. Daniel Mikheev
   Daniel Mikheev 25. május 2023. 10:59
   +3
   Mindenki akar, és ha akar, amerikaivá válhat, amerikai életmódot folytathat. Ez a fejlődés és a fogyasztás, valamint az emberi potenciál megvalósításának legfejlettebb szintje. De kevesen akarnak például kínaiak lenni és tipikus kínai életet élni. Vagy egy indián (kivéve a hinduizmus és hasonló kultúra fanatikus apologétáit). Vagy orosz (vagy orosz?), és tipikus oroszországi lakos életet él. Először egy vonzó életmód-, társadalommodellt kell kialakítania és felkínálnia. Ez eddig csak a világ 3 régiójában sikerült: Észak-Amerika, Északnyugat-Európa és a Szovjetunió (kommunizmus). Ez minden.
   1. Luminman
    Luminman 25. május 2023. 15:15
    +6
    Idézet: Daniel Mikheev
    Először egy vonzó életmód-, társadalommodellt kell kialakítania és felkínálnia

    Azoknak az amerikaiaknak, akik elvesztették állásukat, és akkoriban nem kaptak semmilyen szociális támogatást – akkoriban ez egyszerűen nem létezett az USA-ban, ahogyan te leírtad vonzó modell, senkit nem érdekelt. Keresztül Amtorg Az amerikaiak körülbelül 100 ezer kérelmet nyújtottak be a Szovjetunióban való munkára


    Az Armtorg melletti sorbanállás a Szovjetunióba távozni vágyóktól

    Idézet: Daniel Mikheev
    De kevesen akarnak például kínaiak lenni

    Úgy gondolom, hogy éhes családdal és munka nélkül bármelyik amerikai bárki lehet. Még egy marslakó is...
   2. Arzt
    Arzt 25. május 2023. 20:31
    0
    Mindenki akar, és ha akar, amerikaivá válhat, amerikai életmódot folytathat. Ez a fejlődés és a fogyasztás, valamint az emberi potenciál megvalósításának legfejlettebb szintje. De kevesen akarnak például kínaiak lenni és tipikus kínai életet élni. Vagy egy indián (kivéve a hinduizmus és hasonló kultúra fanatikus apologétáit). Vagy orosz (vagy orosz?), és tipikus oroszországi lakos életet él. Először egy vonzó életmód-, társadalommodellt kell kialakítania és felkínálnia. Ez eddig csak a világ 3 régiójában sikerült: Észak-Amerika, Északnyugat-Európa és a Szovjetunió (kommunizmus). Ez minden.

    Még én sem emlékszem, hogy mindenki állandó lakhelyért tört volna a Szovjetunióban. Ellenkezőleg, lezárták a határokat a lerakni vágyók előtt.
    De Oroszországban, furcsa módon, szétrobbannak. Hadd a tádzsik, de törni. Igen
    1. Daniel Mikheev
     Daniel Mikheev 27. május 2023. 09:52
     0
     Elképesztő érvelés. Nagyon szeretem őt.
  2. nagyon kicsi
   nagyon kicsi 25. május 2023. 11:18
   +2
   Idézet: Max1995
   Találkoztam azzal, hogy 39-re az Egyesült Államok már csak 2 teljes hadosztálysal (vagy dandárral, nem emlékszem) közeledett.

   Itt túlzásba viszed.

   A 39. évben az amerikaiaknak 4 hadosztálya volt, meg a régi "négyzetes" állam (négy ezred, egyenként 20+ ezer fős). A hadosztályokon kívül kisebb egységek és alakulatok. A szárazföldi erők összlétszáma körülbelül 200 ezer ember.

   Másrészt ez nem változtat a dolog lényegén. A háború főbb résztvevői közül az amerikai hadsereg növekedése volt a leggyorsabb, és katonáik kellően tisztességes minősége óriási eredmény. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a háború végére az amerikai fegyveres erők száma (minden típusú) összemérhető volt a szovjetekkel.

   Van itt egy másik probléma is. 4 hadosztály - ez csak 4 tábornok az egész hadsereg számára, tapasztalatot szerezve egy ilyen szintű formáció vezetésében. Ami viszont óriási, megoldhatatlan problémákat szült a honvédség vezetői szintjén. A németekkel ellentétben az amerikaiak nem rendelkeztek nagy hadsereg kovászával, elsősorban tiszti és tábornoki szinten.
   1. Max1995
    Max1995 25. május 2023. 12:16
    +2
    Igen, régen volt, sok adatot hozott oda a szakember. Nem emlékeztem oda-vissza évosztásra.
    Суть такова прежняя , что было очень мало, пришлось быстро-быстро наращивать .
    1. nagyon kicsi
     nagyon kicsi 25. május 2023. 12:21
     0
     Idézet: Max1995
     A lényeg ugyanaz, hogy nagyon kevés volt, gyorsan, gyorsan kellett növelni

     Igen. Marshallt sokat kritizálták emiatt.
   2. Mérnök
    Mérnök 25. május 2023. 12:33
    +1
    Ami viszont óriási, megoldhatatlan problémákat szült a honvédség vezetői szintjén.

    Melyikek? Lehetőleg a brit és a szovjet hadsereghez képest.
    1. nagyon kicsi
     nagyon kicsi 25. május 2023. 16:15
     +4
     Idézet a mérnöktől
     Lehetőleg a brit és a szovjet hadsereghez képest.

     Írjanak a britek a brit hadseregről, de könnyű összehasonlítani a szovjet hadsereggel.

     Szenvedélyesen szeretem szidni Sztálin elvtársat: azt mondják, Shaposnyikovon kívül az összes tisztet lelőtte, ennek eredményeként a szegénybizottságok pásztorait és a fölösleges előirányzatot vezényelte a frontokra. De nézzük meg alaposan a leírt személyt: Csernyakhovsky hadsereg tábornoka, 3. Fehérorosz Front.

     1936 - egy harckocsizászlóalj vezérkari főnöke
     1937 - egy harckocsizászlóalj parancsnoka.
     1938 - ezredparancsnok.
     1940 – egy harckocsihadosztály parancsnok-helyettese.
     1941 - egy harckocsihadosztály parancsnoka.
     1942 - egy harckocsihadtest parancsnoka.
     1942 - hadseregparancsnok
     1944 - frontparancsnok.

     Természetesen német mércével mérve túl magas a növekedési ütem, és nincsenek alkalmazotti pozíciók. Azonban minden lépésen túljutott, három év harci tapasztalattal.

     Nézzünk meg bármelyik azonos szintű vagy magasabb szintű amerikai tisztet: Eisenhower főparancsnok, Bradley 12 GA parancsnok, 6 GA Devers parancsnok, 1A Hodges, 3A Patton, 9A Simpson, 15A Giroud, 7A Patch.

     Melyiküknek van 44. nyarán Csernyahovszkij tapasztalatához hasonló parancsnoki tapasztalata?

     A második kedvenc példám: 1. július 1940. Amit G.K. parancsol. Zsukov 1896-ban született? Mit parancsol D.D. ezen a napon? Eisenhower, 1890-ben született?
     1. Mérnök
      Mérnök 25. május 2023. 21:36
      0
      Az amerikai fegyveres erők megoldhatatlan problémáiról kérdeztem, és nem kértem, hogy emlékeztessenek Csernyakhovsky önéletrajzára. És még inkább, nem érdekel Zsukov és egy Texas-Kansas ördög összehasonlítása.
      Inkább írj ugyanezekről a problémákról
      1. nagyon kicsi
       nagyon kicsi 26. május 2023. 09:03
       +1
       Idézet a mérnöktől
       És még inkább, nem érdekel Zsukov és egy Texas-Kansas ördög összehasonlítása.

       Tapasztalat nem kell, a zászlóaljból politikai döntési joggal felvehető a főparancsnokság. Nos, elvileg ez normális a munkás-paraszt amerikai hadseregnél. Trockij szintén nem vezényelt hadosztályt, de semmi, normálisan megbirkózott.
       Idézet a mérnöktől
       Inkább írj ugyanezekről a problémákról

       Itt az egyik volt résztvevő már írt lapot ebben a témában. Most elég megjegyezni, hogy más az optikánk: összehasonlítjuk a 44. év amerikaiait a rozoga Wehrmachttal, a szélhámos nagypapákkal és a britekkel, akik még csak harcolni sem akartak – nekik mindig volt egy normális működő stratégiájuk a háborúkkal kapcsolatban. kontinens. Összehasonlítom az 44-es amerikai flottával: mint tudod, voltak hiányosságai (főleg a mentálisan egészséges haditengerészeti parancsnokok és jó tervezők hiánya), de összességében minden más jobb volt, mint a világ többi része együttvéve. egy margót.
       1. Mérnök
        Mérnök 26. május 2023. 09:15
        0
        Tehát nem lesz dal "a megoldhatatlan problémákról"? Akkor jó.
        1. nagyon kicsi
         nagyon kicsi 26. május 2023. 10:08
         +1
         Egy megoldhatatlan problémára hívták fel a figyelmet: egy magas parancsnokság, valamivel több parancsnoki tapasztalattal, mint Himmler, valamivel kevesebb, mint Mehlis. Ha szerinted ez nem probléma, akkor OK.
         1. Mérnök
          Mérnök 26. május 2023. 10:15
          0
          Ez önmagában egyáltalán nem probléma.
          A probléma a katonai építkezés biztosításának vagy a sikeres adatbázisok karbantartásának képtelensége, illetve a katonai tervezés által meghatározott célok elérhetetlensége stb.
          És ha elkezdi összehasonlítani, ahonnan szó szerint fut, akkor még érthetőbb lesz.
          1. nagyon kicsi
           nagyon kicsi 26. május 2023. 11:38
           +1
           Idézet a mérnöktől
           Ez önmagában egyáltalán nem probléma.

           ))
           Idézet a mérnöktől
           A probléma a katonai építkezés biztosításának vagy a sikeres adatbázisok karbantartásának képtelensége, illetve a katonai tervezés által meghatározott célok elérhetetlensége stb.

           Látod, itt értelmezési probléma van.

           Először is: az amerikaiak megnyerték a háborút Európában, vagy veszítettek? És ha nyernek, az eredmény minden részletet leír a "Berlint elfoglalták – az októberi forradalom a háború legjobb csatahajója" elv szerint?
           1. Mérnök
            Mérnök 26. május 2023. 11:46
            0
            Sokszor hallottam ezt a hip-hopot a gettótól a boom boxig.
            A tettesek: egy haldokló szenilis, a külügyminisztérium árulói, akiken nem találták meg Mr. Swansont, hillbilly Harry, aki túl sokáig hülyéskedett. Eisenhower csak a hab volt ezen a politikai rétegtortán.
            Szóval mi van a hadsereggel?

            És azok számára, akik nem szeretik a rapet, ez még egyszerűbb.
            A 41. Wehrmacht, a 43. első fele kivételével a második világháború összes hadserege ersatz volt. Az amerikai ersatz határozottan jobb volt, mint az angol és a késői német, és jól fel tudta venni a versenyt a szovjetekkel.
            Ez minden
           2. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 26. május 2023. 12:41
            0
            Idézet a mérnöktől
            Sokszor hallottam ezt a hip-hopot a gettótól a boom boxig.
            Bűnös: Szenilis haldokló, a külügyminisztérium árulói, akik nem találták meg Mr. Swansont, hillbilly Harry, akit túl sokáig tartott a bolondozás

            )))
            Nos, látod, már tudod.
            Idézet a mérnöktől
            Eisenhower csak a hab volt ezen a politikai rétegtortán.

            Elnézést, a politikusoknak megvannak a maguk kérdéseik, a hadseregnek meg a saját kérdéseik. A politikusok hat hónapig nem ragadnak a német határon.
            Idézet a mérnöktől
            Az amerikai ersatz határozottan jobb volt, mint az angol és a késői német, és jól fel tudta venni a versenyt a szovjetekkel.

            ))
            Látod, nem rajongok a paralimpiákért.
           3. Mérnök
            Mérnök 26. május 2023. 13:37
            0
            Elnézést, a politikusoknak megvannak a maguk kérdéseik, a hadseregnek meg a saját kérdéseik. A politikusok hat hónapig nem ragadnak a német határon.

            Első konkrét állítás. Kevesebb, mint tíz hozzászólás.
            Miért ne emlékeznénk az ellátási válságra, amelyet a tengeri kikötők elfoglalásának késedelme okozott, tudod-ki. És a Siegfried vonal. És az a tény is, hogy a németekkel való összecsapás eredményeit követve az amerek megtanulták, hogy széles területen elszakítsák a frontot, és gyorsan áttörést érjenek el. Ellentétben te-tudod-kivel, ők nem sajátították el?
            Látod, nem rajongok a paralimpiákért.

            Mondja meg, hol keressem a nem bénítókat?
           4. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 26. május 2023. 16:52
            +1
            Idézet a mérnöktől
            Mondja meg, hol keressem a nem bénítókat?

            Kettőt neveztünk el: Wehrmacht 39-42 és USN 44-45.
            Idézet a mérnöktől
            Miért ne emlékeznénk az ellátási válságra, amelyet a tengeri kikötők elfoglalásának késedelme okozott, tudod-ki.

            Szövetséges Expedíciós Erők?
            Idézet a mérnöktől
            És a Siegfried vonal

            És a Maginot vonal, heh heh.
            Idézet a mérnöktől
            Ellentétben te-tudod-kivel, ők nem sajátították el?

            Ijesztő belegondolni, hogy kire gondolsz.
   3. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 25. május 2023. 12:51
    +3
    Idézet: Néger
    A 39. évben az amerikaiaknak 4 hadosztálya volt, meg a régi "négyzetes" állam (négy ezred, egyenként 20+ ezer fős).

    Az EMNIMS a tengerentúli hadosztályokban (Fülöp-szigetek és Hawaii) az állam egyik ezredét a helyiek nemzeti gárdája alkotta.
    Idézet: Néger
    A háború fő résztvevői közül az amerikai hadsereg növekedése volt a leggyorsabb

    Formálisan igen, 1941 végére a jenki szárazföldi erők papíron négyről hattucatnyi hadosztályra nőttek, és a növekedés folytatódott. Valójában azonban még egy évvel később is a hadsereg harcképes erői arra korlátozódtak, amit Torchban, Guadalcanalon és más délkelet-ázsiai országokban felállítottak.
    Idézet: Néger
    Van itt egy másik probléma is. 4 hadosztály - ez csak 4 tábornok az egész hadsereg számára, tapasztalatot szerezve egy ilyen szintű formáció vezetésében.

    A láncon lejjebb pedig a kép a tisztekkel (a szolgálatban és a tartalékban) ugyanaz. És mindebből száz hadosztályt kell alkotnia. Sőt, némelyikük tankos, ahol általában nagyon ízletes a személyzettel.
    És a hadtestek és a hadseregek főhadiszállására is olyan személyzetet kell találnia, aki irányítani fogja ezeket a hadosztályokat. Milyen az interbellum az amerikai szárazföldi erők tábori hadseregeinek főhadiszállásával? Rákacsintás

    Ő érezte jól magát – tehát a flotta. Egy tucat LC, pár tucat CR, több mint száz EM – a tartalékosokkal nem volt gond.
    1. nagyon kicsi
     nagyon kicsi 25. május 2023. 15:50
     +2
     Idézet: Alexey R.A.
     . De valójában még egy évvel később is a hadsereg harcképes ereje korlátozódott

     )))
     Ne részletezzük, mi és kinek volt "valójában". Főleg egy ilyen tény miatt, hogy részt vegyen az óceánon túli leszállásban.

     És mi van most bárkinek.
     Idézet: Alexey R.A.
     Sőt, némelyikük tankos, ahol általában nagyon ízletes a személyzettel.

     Van egy olyan vélemény, amelyet nem tartok szükségesnek alátámasztani, hogy a Birodalom természetesen hatalmas fölénnyel rendelkezett a legjobb tisztikarral. Ennek ellenére a Birodalom esetében nem nehéz elemzést találni azokról a tábornokokról, akik megértették és nem értették a tankháborút. kapcsolódó eredményekkel.

     Mit is mondhatnánk mindenki másról.
     Idézet: Alexey R.A.
     Ő érezte jól magát – tehát a flotta.

     Igen, a flotta sokkal organikusabban nőtt - a szűk tartalék és a civilek miatt. Természetesen a haditengerészeti repülés mellett.

     Végül is itt van még egy árnyalat. A hadsereg a negatív szelekció további szakaszain ment keresztül: az intelligensebbek az üzletbe, a kevésbé intelligens polgári bürokraták, akiket nem vittek oda - a haditengerészethez vagy a légiközlekedéshez, akiket csak a hadseregbe vittek - logisztikusokhoz vagy mérnökökhöz mentek. Ennek eredményeként Marshall és Eisenhower maradtak a parancsnokság alatt. Eredmény az arcon.
     1. Wildcat
      Wildcat 26. május 2023. 13:20
      +3
      Idézet: Alexey R.A.
      Ő érezte jól magát – tehát a flotta.
      Igen, a flotta sokkal organikusabban nőtt - a szűk tartalék és a civilek miatt. Természetesen a haditengerészeti repülés mellett.

      Hozzáteszem az "öt centemet".
      Az IMHO ennek ellenére a flotta kicsit hatékonyabban gondoskodott a tartalékképzésről, mint a hadsereg (bár a "hadtestszellem" problémáit és a "dobozokra esküdt" miatti növekedési problémákat ott később leírták).
      A flotta megértette, "mit kell általában csinálni egy háborúban" (üdv Machennek), és véletlenül az értelmes Nimitz a flotta "keretére" ült.
      Ami a "lelki egészség" hiányát illeti - ezt részben kompenzálta a rendszeres kötelező parancsnokváltás ("Harmadik Flotta-Ötödik flotta"). Az IMHO ismét, de a fő tengerészeti problémák - a Csendes-óceánon - a MacArthur "élő és szabad" polgár létezésének tényéhez kapcsolódtak. Az Atlantic és a Happy Times még mindig kisebb rendű probléma, mint MacArthur.

      PS. Ó, a jó öreg "xy Marshalltól és Eisenhowertől" téma! kacsintott
      Kicsit bővebben az amerikai páncélozott járművekről – ez a fórum ezekben az időkben katona hiányzik.
      1. nagyon kicsi
       nagyon kicsi 26. május 2023. 16:55
       +1
       Idézet a vadmacskától
       véletlenül az értelmes Nimitz a flotta keretein ült.

       Igen pusztuló, szerep személyiség a történelemben. Úgy tűnik, a király volt az a gyümölcs.
       Idézet a vadmacskától
       A "lelki egészség" hiányával kapcsolatban

       Ez utalás Nimitz Halsey jól ismert csatahajó-táviratára.
      2. Mérnök
       Mérnök 26. május 2023. 21:53
       +1
       A flotta megértette, "mit kell általában csinálni egy háborúban" (üdv Machennek), és véletlenül az értelmes Nimitz a flotta "keretére" ült.

       A flotta elsősorban a folyamatosan frissített Orange-tervnek köszönhetően értett egyet. A legújabb verzió a Fülöp-szigetek elsüllyesztését és a Csendes-óceán középső részén található Yap vereségét, majd ellentámadást követelte. Mi történt valójában. A tervezők természetesen nem látták előre a repülőgép-hordozók meghatározó szerepét, de a tervezés még így is tiszteletet kelt.
       Soha nem fáradok el emlékeztetni arra, hogy ehhez képest minden ismert. Tehát a britek még pesszimista forgatókönyv szerint is azt tervezték, hogy megtartják Szingapúrt, és ellentámadási bázisként használják fel. Hongkong megtartását csak egy optimista forgatókönyv szerint tervezték, de a haditengerészeti bázis leomlásának további tervezése nem biztosított. Ilyen a dohányos tervezése.
       Az eredmények mindenki számára ismertek.
       1. nagyon kicsi
        nagyon kicsi 27. május 2023. 14:57
        0
        Idézet a mérnöktől
        A flotta elsősorban a folyamatosan frissített Orange tervnek köszönhetően értett egyet

        Furcsa. És úgy gondoltam, hogy a parancsnokság és a parancsnokság stratégiai szintű kultúrájának hiánya lényegtelen. Ha valami elromlik, mindig a briteket hibáztathatja.
        Idézet a mérnöktől
        Ilyen a dohányos tervezése.

        Sok kérdés van, köztük egy íróhoz is. Szingapúrban 41 végén a parancsnoki egység még Short és Kimmelnél is hidegebb volt. De vannak kérdések a katonaság számára is, itt igazad van.
        1. Mérnök
         Mérnök 27. május 2023. 15:19
         0
         Furcsa. És úgy gondoltam, hogy a parancsnokság és a parancsnokság stratégiai szintű kultúrájának hiánya lényegtelen. Ha valami elromlik, mindig a briteket hibáztathatja.

         Ничего странного. Не хватающие звезд полосатые адмиралы придумали реалистичный и работающий план. Кто там что писал и на кого валил не имеет никакого значения. Важно качество планирования, которое на голову выше, чем у инзельаффен. Хотя и оно в лучшем случае на 3+, но у всех остальных оно еще хуже, включая супер- пупер вермахт и армию одного молодого государства вооруженного передовой военной наукой.
         Sok kérdés van, köztük egy íróhoz is.

         Egy író beavatkozása csak 1940-ben kezdődött. Azelőtt csak a CF szakemberek próbálkoztak. Szingapúrhoz és Hongkonghoz való ragaszkodás pontosan az ő kreativitásuk. Egy szivar- és whisky-szerető csak kreatívan fejlesztette ki, amit javasoltak.
         1. nagyon kicsi
          nagyon kicsi 27. május 2023. 16:01
          0
          Idézet a mérnöktől
          Ami fontos, az a tervezés minősége, ami egy vágás az inselaffennél. Bár a legjobb esetben 3+, mindenki másnak még rosszabb, beleértve a szuper-duper Wehrmachtot is.

          Aztán azért hoznak el hozzám, mert túlságosan megalkuvást nem ismerek mások nagyapjával szemben.
          Idézet a mérnöktől
          Szingapúrhoz és Hongkonghoz való ragaszkodás pontosan az ő kreativitásuk.

          Szingapúr és Hong Kong tartása a 41. év vége és a 42. év eleje, ha nem keverek össze semmit. 40 májusáig a helyzetet alapvetően másnak látták.

          De igazad van, a britek ázsiai tevékenysége 42-ben sok lehetőséget hagy a kritikára. Nem vagyok benne biztos, hogy ebben még a Field Marshal Victory MacArthurnak is sikerült felülmúlnia őket – bár a próbálkozás nagyon erős volt.
          1. Mérnök
           Mérnök 27. május 2023. 16:47
           0
           Aztán azért hoznak el hozzám, mert túlságosan megalkuvást nem ismerek mások nagyapjával szemben.

           У меня нет никаких требований к чьим бы то ни было дедам и быть не может. Но глупо не замечать , что одни деды дедастее других.
           Szingapúr és Hong Kong tartása a 41. év vége és a 42. év eleje, ha nem keverek össze semmit. 40 májusáig a helyzetet alapvetően másnak látták.

           Неверно. Удерживание Сингапура и Гонконга коренится в английской стратегии начала 30-х годов. Учитывая легендарное качество английских колониальных войск даже это выглядит сомнительным. Но где-то в 35-36 году прошло переопределение главного противника в пользу Германии. В это трудно поверить, но это не вызвало сколько-нибудь существенных пересмотров планов войны на востоке. Единственным изменением, стало оттягивание момента перехода в контрнаступление. Англичане по-прежнему были уверены в Сингапуре, а Гонконг на полном серьезе рассматривали в качестве передовой базы против японцев для максимального затруднения их операций.
           Ha a 30-as évek első felének tervei valahogy igazolhatók a hagyományos angol arroganciával, akkor 35-től kezdődött az őszinte idiotizmus, és az idiotizmus éppen a "szakemberek" szintjén van, és nem egy Nobel-díjas
           Прочитать обо всем этом можно в книге:
           Britts, A: Elhanyagolt égbolt: A brit haditengerészet megszűnése a Távol-Keleten, 1922–1942

           У американцев план Оранж изначально планировал генеральное сражение с япами в ЮВА и дальнейший слом оборонительного периметра, опираясь на общее количественное (и качественное, как думали амеры) превосходство. Но В 41 году в связи с обострением ситуации в Атлантике, американцы разделили флот между двумя океанами. Перспективы победы половинкой флота в битвы за Филиппины стали очень сомнительными и американцы скорректировали план в пользу остановки японского наступления не на дальних, а на "средних" подступах. Казалось бы, рядовой этап планирования, но какая колоссальная разница с островными дегенератами. Одни корректируют планы меньше чем за год, вторые ничего не делают 5-6 лет

           Личность г-на Макартура к данной дискуссии не имеет никакого отношения, как бы вы его не старались запихнуть. Мы говорим о stratégiai háború előtti tervezés flotta . És ez az elvtárs a háború elején töltötte be ezt a pozíciót működőképes szintbe lép hadseregek
           Если уж не терпится зачитать любимые версы под бит, предлагаю объяснить почему, например, австралийцы под британским командованием просто массово сдаются в плен, а под контролем дятла Дугласа перевосходно сражаются в Новой Гвинее.
           1. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 28. május 2023. 07:37
            0
            Idézet a mérnöktől
            одни деды дедастее других.

            Да уж, Ваша эпистолярная война с англичанами не уступает по накалу моей эпистолярной войне с американскими тайными коммунистами. Но это и славно, личный интерес к теме помогает развиваться.
            Idézet a mérnöktől
            Личность г-на Макартура к данной дискуссии не имеет никакого отношения, как бы вы его не старались запихнуть

            Макартур тут появился в контексте декабря 41 года. Я не считаю, что Филиппины были обречены, я не считаю, что Сингапур был обречён. По крайней мере, обречены так быстро. Сколько Филиппины держались против неизмеримо более сильного противника, американцев 44-го года?
            Idézet a mérnöktől
            Перспективы победы половинкой флота в битвы за Филиппины

            Напомню, что Лондон давал американцам соотношение 10/15 с японцами. Винсон-Трэммел дал ещё 20%, то есть 10/18. То есть половина американского флота против всего японского это 10/9. Это до Ту Оушен Нэви. Это без учёта того факта, что в Атлантике флот в 42-м году не нужен, кроме конвоев. Это без учёта того факта, что "весь" свой флот японцы выставить против американцев не могут - у них чертовски много дел, а у американцев, в свою очередь, есть союзники, пусть и не умеющие воевать.

            Разумеется, перечисленные факты сами по себе не делают деятельность будущего почетного пожизненного председателя общества дальневосточных военнопленных (и окружающих его лиц) сколько-нибудь удовлетворительной. На Дальнем Востоке случилась своя весна 40-го года.
           2. Mérnök
            Mérnök 28. május 2023. 23:18
            0
            Обсуждать американское военно-морское планирование можно на двух уровнях: собственно тихоокеанском и общестратегическом.

            О том, что Германия станет противником номер один планировщикам стало известно уже во второй половине 1940 года. Итогом подхода стало принятие плана Рейнбоу – файв весной 1941 года. Одним из результатов планирования стало перенаправление транспортов и высадочных средств в первую очередь на нужды Атлантического флота. Это означало задержку фазы Два плана Оранж – перехода в контрнаступление. Сам план Оранж был заменен WPPak-XX планами, которые, тем не менее, вполне из него произрастают.

            Напомню, наряд сил для Атлантики накануне войны известен- 6 старых и два новых линкора. На Тихом океане – 9 старых ЛК. Против десяти японских и двух строящихся , о которых американцы знали что они высокой степени готовности. Расчеты совместного комитета планирования при совете Армии и Флота, проведенные в 1939 году показывали, что для успеха операций у Филиппин нужно превосходство в кэпитал шипс два к одному. Выводы, я думаю, очевидны.

            Сколько Филиппины держались против неизмеримо более сильного противника, американцев 44-го года?

            Расскажите как долго оборнявшимся в 1944 япам удалось сохранить флот и авиацию на Филиппинах с начала наступления.

            Ставка на Филиппины имеет фундаментальные недостатки. Манила прекрасная гавань, но имеет совершенно недостаточные ремонтные мощности и еще более недостаточный ресурс квалифицированных рабочих. Выходы из Манилы прекрасно блокируются подлодками, действующими вблизи своих баз. Филиппины находятся на дальнем конце и без того недостаточной на начало войны американской логистики. На Филиппинах на тот момент почти нет нефти(заметные разработки на острове Себу начались в 50-х ), поэтому удержание Малайского барьера англичанами как щита Индонезии становится принципиальным.
            В процессе планирования американцы относились к возможностям англичан все более скептически. В конце 39 года при составлении Рейнбоу -3 планировощики ставили под сомнение возможность англичан поддержать наступательные операции. К 41- году даже оборонительные возможности британцев выглядели для американцев крайне сомнительными. Ретроспективно, этой оценке можно только аплодировать.
            Все столкновения по внешнему периметру Филиппин от Формозы до Сингапура будут происходить при участии лучшей в мире базовой морской авиации японцев это даже безотносительно монстра кидо бутай. Вообще, идея упереться на Филиппинах выглядит каким-то очевидным недоразумением и обсуждать не хочется. Просто пихание головы в петлю

            Можно было бы поставить американцам оценку отлично за предвоенное планирование на Тихом океане, если бы не план Киммела по решительному сражению с япами в начале войны в районе атолла Уэйк. Ретроспективно, попытка зарубиться «все на все» в рафинированном генеральном сражении явно вела флот США к катастрофе от которой их спас Перл-Харбор. Справедливости ради, глобально это вело только к еще большей задержке контрнаступления и все.

            Вообще, ответы на большинство вопросов даны в этой книге
            https://www.amazon.com/War-Plan-Orange-Strategy-1897-1945/dp/1591145007
           3. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 29. május 2023. 08:40
            +1
            Idézet a mérnöktől
            Ретроспективно, попытка зарубиться «все на все» в рафинированном генеральном сражении явно вела флот США к катастрофе от которой их спас Перл-Харбор.

            )))
            Есть обаятельная неисторическая теория, что Ямамото был американским агентом. Слишком уж хорошо ложатся на послезнание его действия. С другой стороны, Макартур работал на Императора почти так же эффективно.
            Idézet a mérnöktől
            Выводы, я думаю, очевидны.

            Конечно очевидны. Флот не собирался удерживать Филиппины.
            Idézet a mérnöktől
            Напомню, наряд сил для Атлантики накануне войны известен- 6 старых и два новых линкора

            Ах да, знаменитые противолодочные линкоры.
            Idézet a mérnöktől
            Выходы из Манилы прекрасно блокируются подлодками, действующими вблизи своих баз.

            Idézet a mérnöktől
            Филиппины находятся на дальнем конце и без того недостаточной на начало войны американской логистики. На Филиппинах на тот момент почти нет нефти

            Idézet a mérnöktől
            Все столкновения по внешнему периметру Филиппин от Формозы до Сингапура будут происходить при участии лучшей в мире базовой морской авиации японцев это даже безотносительно монстра кидо бутай

            Невероятная удача, что годом позже американцам подвернулось такое выгодное для обороны, логистики, авиации, нефти и всего остального место, как Гуадалканал.
            Idézet a mérnöktől
            даже оборонительные возможности британцев выглядели для американцев крайне сомнительными.

            И тут англичанка гадит. Везде она успевает!
            Idézet a mérnöktől
            выглядит каким-то очевидным недоразумением и обсуждать не хочется.

            Напомню, что число людей, которые не вписались в сопроцветание на Филиппинах, оценивается в 1 миллион человек. В регионе ЮВА (без Индии и Китая) - 9 миллионов.
            Idézet a mérnöktől
            Расскажите как долго оборнявшимся в 1944 япам удалось сохранить флот и авиацию на Филиппинах с начала наступления.

            А сколько нужно было продержаться против рахитичной японской береговой авиации, которой с Формозы до Манилы лететь как англичанам до Берлина, и их же флота, раздерганного по пяти направлениям, чтобы японцы потеряли темп и упёрлись в ограничения по логистике?
           4. Mérnök
            Mérnök 29. május 2023. 12:33
            0
            Конечно очевидны. Флот не собирался удерживать Филиппины.

            Флот не собирался удерживать Филиппины потому что расчеты показывали, что это невозможно
            Ах да, знаменитые противолодочные линкоры.

            Каким образом упихивание всех линкоров на тихоокеанский ТВД что-то меняет кроме увеличения количества фрагов для японцев?
            Никто не мог победить IJN в генеральном сражении формата "все на все" в начале войны. Нераспознанная угроза кидо бутай- парировать нечем, лучшая в мире подготовка к ночным боям, лучшие в мире торпеды. Лучшие крейсера, лучшие эсминцы и т.д.
            В 41 - первой половине 42-года амерам просто нечем это компенсировать кроме как тупо навалить линкоров и положиться на лучшие баллистические калькуляторы для сверхдальней стрельбы (которые не факт, что лучшие). Это при том что у япов лучше корректировка с самолетов. Киммел считал, что реальная эскадренная скорость его ЛК 17 узлов. Угроза получить кроссинг Т во весь рост. А самыми ценными кораблями командует такая,как бы помягче сказать, экзотическая личность как Хэлси.

            А сколько нужно было продержаться против рахитичной японской береговой авиации, которой с Формозы до Манилы лететь как англичанам до Берлина, и их же флота, раздерганного по пяти направлениям, чтобы японцы потеряли темп и упёрлись в ограничения по логистике?

            Рахитичная авиация японцев в реале уничтожает наступательный потенциал в Маниле за одно утро. Увеличим наряд в Маниле, ну так и японцы увеличат ударные силы. У япов решающее преимущество- право первого удара и возможность истребительного прикрытия всех налетов. В предельном варианте насыщения Манилы кораблями и самолетами ею займется кидо бутай.

            Невероятная удача, что годом позже американцам подвернулось такое выгодное для обороны, логистики, авиации, нефти и всего остального место, как Гуадалканал.

            Гуадалканал находится на дальнем периметре перенапряженной японской логистики. А у союзников за Гуадалканалом логистический хаб в виде Австралии.
            Филиппины находятся на дальнем периметре перенапряженной американской логистики. А у японцев за Филиппинами логистический хаб в виде Формозы. Японцам против Филиппин действовать так же удобно как амерам против Гуадалканала. Кстати, на Гуадалканале амеры рискнули линкорами только один раз. Чуяли опасность. Все морские сражения были даны флотом у Гуадалканала, но не A Гуадалканала.
            С момента разгрома долбичан в Малайзии и продвижения в Индонезии охват Филиппин будет все более полным. Попытка оказать помощь англичанам из Манилы парируется базовой авиацией. Попытка поддержать Манилу из Перл-Харбора приводит к генеральному сражению - подарок для Ямамото.

            Вообще, даже неловко объяснять столь очевидные вещи.

            И тут англичанка гадит. Везде она успевает!

            Сложно что-то планировать когда в союзниках боксерская груша.
           5. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 29. május 2023. 14:02
            +1
            Idézet a mérnöktől
            Флот не собирался удерживать Филиппины потому что расчеты показывали, что это невозможно

            Расчеты показывали, что это невозможно, потому что флот не собирался их удерживать.
            Idézet a mérnöktől
            Каким образом упихивание всех линкоров на тихоокеанский ТВД что-то меняет кроме увеличения количества фрагов для японцев?

            Надо же как низко довоенные американское планировщики оценивали свой флот.
            Idézet a mérnöktől
            Нераспознанная угроза кидо бутай- парировать нечем, лучшая в мире подготовка к ночным боям, лучшие в мире торпеды. Лучшие крейсера, лучшие эсминцы и т.д.
            В 41 - первой половине 42-года амерам просто нечем это компенсировать

            Вы впадаете в смертный грех альтисториков - приписываете хроноаборигенам своё послезнание.

            Замечу, что с точки зрения послезнания генеральное сражение линейных флотов действительно выглядит слишком рискованным. Но к защите Филиппин это не имеет прямого отношения.
            Idézet a mérnöktől
            самыми ценными кораблями командует такая,как бы помягче сказать, экзотическая личность как Хэлси.

            Как ни странно, видели мы людей и похуже Хэлси.
            Idézet a mérnöktől
            Рахитичная авиация японцев в реале уничтожает наступательный потенциал в Маниле за одно утро.

            Вы имели в виду "Макартур уничтожает американскую авиацию за одно утро".
            Idézet a mérnöktől
            У япов решающее преимущество- право первого удара и возможность истребительного прикрытия всех налетов

            У япов нет решающего преимущества. Ночью они не летают, противник разбужен на Гавайях.
            Idézet a mérnöktől
            В предельном варианте насыщения Манилы кораблями и самолетами ею займется кидо бутай.

            Связать Киодо Бутай боями это тоже успех относительно реала.
            Idézet a mérnöktől
            Филиппины находятся на дальнем периметре перенапряженной американской логистики. А у японцев за Филиппинами логистический хаб в виде Формозы. Японцам против Филиппин действовать так же удобно как амерам против Гуадалканала

            Во-первых, Манила сама по себе нехилый логистический хаб: там население в те годы больше, чем в Брисбене. Во-вторых, от Манилы до Синга расстояние то же, что от Австралии до Гуадалканала. Во-вторых, от Формозы до Лусона 300 километров, транспорт за ночь столько не пройдет.
            Idézet a mérnöktől
            С момента разгрома долбичан в Малайзии и продвижения в Индонезии охват Филиппин будет все более полным

            Со стороны океана? Только если авиация перенесена на Филиппины + захвачен Гуам.
            Не следует недооценивать тихоокеанские расстояния.
            Idézet a mérnöktől
            даже неловко объяснять столь очевидные вещи.

            Американцы скоро 80 лет объясняют, как Давид (USN) победил Голиафа (IJN). Вряд ли это когда-нибудь получится.
            Idézet a mérnöktől
            Сложно что-то планировать когда в союзниках боксерская груша

            Действительно. Как сказал президент Рузвельт (или Вильсон, не помню) о таком союзнике, "Мне понадобятся три дивизии, чтобы захватить Великобританию, или пять дивизий, чтобы защищать её".
           6. Mérnök
            Mérnök 29. május 2023. 14:56
            +1
            Вот охота душнить?
            С точки зрения послезнания амеры были обречены в генеральном сражении. Связать кидо бутай невозможно. Одно утро кошмара и япы уйдут, оставив противника тушить аэродромы и седалища. Манила хаб только для Филиппин, потому что если говорить о хабе нужно понимать между чем и чем это хаб. Высаживаться на Филиппинах при условии увеличения американской группировки вообще не обязательно. Куда заманчивее сделать Рабаул наоборот- блокировать группировку противника предоставив ему совершать дорогостоящие попытки прорыва блокады (в любую сторону) в категорически невыгодной конфигурации.
            Филиппины сами по себе японцам не нужны вообще. Нефти нет, ремонтные мощности низкие. Могут подождать при условии нейтрализации. Захват Малайзии и Индонезии отрезает Филиппины от Австралии.
           7. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 29. május 2023. 20:06
            +1
            Idézet a mérnöktől
            Вот охота душнить?

            Конечно. Моя борьба с вашингтонскими плутократами.
            Idézet a mérnöktől
            С точки зрения послезнания амеры были обречены в генеральном сражении

            Lehetséges.
            Idézet a mérnöktől
            Связать кидо бутай невозможно

            Это ещё почему? Вы хотите их заставить поддерживать стратегическую десантную операцию. Не один день, не один месяц.
            Idézet a mérnöktől
            Одно утро кошмара и япы уйдут, оставив противника тушить аэродромы и седалища.

            Вы говорите об одном-двух корпусах на советские деньги. Напомню, что в Красной армии их было 37. Результаты их работы кому надо известны.
            Idézet a mérnöktől
            Филиппинах при условии увеличения американской группировки вообще не обязательно. Куда заманчивее сделать Рабаул наоборот- блокировать группировку противника

            Вот и славно. Блицкриг сорван, теперь прикидываем, сколько японцам нужно для этого сил и где этих сил у них не будет.
            Idézet a mérnöktől
            Захват Малайзии и Индонезии отрезает Филиппины от Австралии.

            С гнездом подводных лодок, кондоров зачеркнуто либерэйторов и шнельботов на коммуникациях захватывать Индонезию с Малайзией будет очень весело. А главное быстро.
           8. Mérnök
            Mérnök 29. május 2023. 21:46
            0
            Это ещё почему? Вы хотите их заставить поддерживать стратегическую десантную операцию. Не один день, не один месяц.

            Это вы хотите. Работы для Нагумо ровно на один день. Дальше эстафету подхватывает авиация с Формозы. Десанта на Фили не будет вплоть до результатов генерального сражения с амерами.
            Вот и славно. Блицкриг сорван, теперь прикидываем, сколько японцам нужно для этого сил и где этих сил у них не будет.

            В каком месте, простите?. Японцы высаживаются в Малайе, базовая авиация громит соединение Z, На этом театре не меняется ничего. Амеры развертываются по плану WPP-46- Хэлси бросается к островам Гилберта, Киммел выходит в море с шестидневной задержкой чтобы встретиться у Уэйка. Ямамото бросается за Хэлси, с высокой вероятностью происходит генеральное сражение. в котором япы фавориты. В случае победы господство на море неоспоримое до 1943 года.
            Вы говорите об одном-двух корпусах на советские деньги. Напомню, что в Красной армии их было 37. Результаты их работы кому надо известны
            .
            Ой, все nevető Пошла смехопанорама. Самолеты и корабли из штатов телепортируются в Манилу предварительно размножившись почкованием в условиях ограничений Рейнбоу-5. Конвейер демократии. Везде где можно в Индонезии понатыканы аэродромы для либерейторов. Дайте уж сразу альтернативным амерам а-бомбу.
           9. nagyon kicsi
            nagyon kicsi 30. május 2023. 08:43
            +1
            Idézet a mérnöktől
            Дайте уж сразу альтернативным амерам а-бомбу.

            Почему альтернативным? Будет и а-бомба.
            Idézet a mérnöktől
            Везде где можно в Индонезии понатыканы аэродромы для либерейторов

            Зачем юродствовать? Я же не стратегические бомбардировки организую. Бедствие Атлантики ФВ-200 имелось в количестве 30 штук, из которых на крыле в любой момент времени от силы десяток. А ФВ-200 это сильно не лучший дальний бомбардировщик войны.
            Idézet a mérnöktől
            телепортируются в Манилу

            Летят из Австралии. Кстати, у английских никчемучек есть прекрасный дальний истребитель. Фирма Норд Америкэн выпускает.
            Idézet a mérnöktől
            На этом театре не меняется ничего

            Кроме давления на коммуникации.
            Idézet a mérnöktől
            Ямамото бросается за Хэлси, с высокой вероятностью происходит генеральное сражение. в котором япы фавориты

            Благодаря Нагумо этого не будет.
            Idézet a mérnöktől
            В случае победы господство на море неоспоримое до 1943 года.

            Реал.
            Idézet a mérnöktől
            Это вы хотите. Работы для Нагумо ровно на один день

            Фантазии. В реальности у Кинкейда с Макартуром самолётов столько же, сколько у Нагумо. Это без Хэлси. Пользоваться этими самолётами они умеют к тому времени на порядок лучше. Одним днём, как известно, не обошлось.

            Морская авиация бьёт кого угодно над морем. Над сушей это просто авиация, пара сотен лёгких самолётов.
            Idézet a mérnöktől
            Дальше эстафету подхватывает авиация с Формозы.

            Это которая в 800 километрах от Манилы. Гуадалканал.
            Idézet a mérnöktől
            Десанта на Фили не будет вплоть до результатов генерального сражения с амерами.

            Которым не нужно генеральное сражение до конца 43 года. А Японии до конца 42-го бы дожить, с невзятой Индонезией.
   4. bubalik
    bubalik 25. május 2023. 20:04
    +2
    39. év az amerikaiaknak
    megoldhatatlan problémák a fegyveres erők vezetői szintjén

    Nagyon érdekes könyv a témában.
    Egy napon egy sas, Anton Meirer amerikai író 1968-as háborús regénye.
    A regény 1910 és 1960 között játszódik, és az Egyesült Államok számos katonai tevékenységét felöleli ebben az időszakban. A ,,,, Sam Damon, a katonai hivatásos tiszt történetét meséli el a közlegénytől a tábornokig.
    1. Wildcat
     Wildcat 26. május 2023. 13:25
     +1
     Nagyon érdekes könyv a témában.
     Az Once Upon an Eagle Anton Meirer amerikai író 1968-as háborús regénye.

     hi
     Köszönöm a könyvet, már meg is találtuk!
 9. Daniel Mikheev
  Daniel Mikheev 25. május 2023. 10:47
  +4
  Az Egyesült Államok negatív történelmi pillanatai mögött a szerző nem veszi észre ennek az államnak a csodálatos életpotenciálját és optimista vonzerejét. A kivándorlók országa, amelyet vad földeken hoztak létre, egyfajta erődítmény egy dombon a robbanásveszélyes Európa, Afrika, Ázsia, a Közel-Kelet elmaradott és veszélyes régiói között... Még a legmélyebb válságaik pillanataiban is, mint a Nagy A depresszió, vagy a 60-as és 70-es évek zűrzavara sokkal vonzóbb volt lakóhely szempontjából, mint ugyanez az Európa vagy a Szovjetunió virágkorában. Azt tanácsolom, hogy gondolkodjon el rajta.
  1. Eug
   Eug 25. május 2023. 11:36
   0
   А чего тут думать - в США самые широкие в мире возможности самореализации человека - то, что называется "из грязи да в князи"( и даже если не в князи, то. согласно желаниям). В других странах тоже бывают подобные возможности, но на короткий исторический период во время глобальных изменений в социуме, а тут - на протяжении более сем 200 лет и без глобальных - за исключением великой депрессии - потрясений.
  2. Luminman
   Luminman 25. május 2023. 15:20
   +2
   Idézet: Daniel Mikheev
   a szerző nem veszi észre ennek az állapotnak a csodálatos életpotenciálját és optimista vonzerejét

   A cikkben leírt időpontban nem csodálatos életpotenciál és optimista vonzerő Az USA-ban még csak a közelében sem volt. Különben egyetértek veled...
 10. nagyon kicsi
  nagyon kicsi 25. május 2023. 11:21
  +1
  Hmm igen. Klasszikus Samsonov. Annyi mindent felhalmoztak, hogy nincs erő hozzászólni.
 11. Eug
  Eug 25. május 2023. 11:31
  +3
  С войной все было решено гораздо раньше -1 я мировая не решила (вернее, решила только часть) проблем, ради которых затевалась. И как только - в 1929 году - английский эстеблишмент запретил американским компаниям доступ на колониальные территории Великобритании - война стала неизбежной. Ну а далее каждая страна-тогда еще потенциальная участница -"маневрировала" для создания максимально выгодных для себя условий участия в глобальном конликте.
 12. Alexey R.A.
  Alexey R.A. 25. május 2023. 11:46
  +5
  Roosevelt támogatja Chamberlain politikáját, aki "megnyugtatja" Hitlert szomszédai rovására, és Keletre taszítja.

  Chamberlain egyetlen egyszerű okból "megbékítette" Hitlert: a 30-as évek közepén Nagy-Britannia fegyveres erői a "meztelen király" voltak. Még a flottaelődök is csökkentették költségvetésüket az invergordoni lázadás során. A légierő és a hadsereg pedig szánalmas, szívszorító látvány volt. Chamberin alatt a helyzet javulni kezdett, de amit másfél évtized alatt elpusztítottak, azt nem lehetett olyan könnyen korrigálni. Ezért Chamberlain 1938-ban ugyanazt a döntést hozta, mint Sztálin 1939-ben - legalább egy időre felcseréli Európa országait, hogy felkészüljön a háborúra. Megmaradtak Chamberlain kijelentései, amelyekben közvetlenül leírta politikáját: a háború elkerülhetetlen, de Nagy-Britanniának felkészülten kell belépnie.
  Chamberlain még hivatalba lépése előtt elkezdte felkészíteni Nagy-Britanniát a háborúra, amikor pénzügyminiszter volt. Vicces kép volt: a költségvetés felügyelő kutyája folyamatosan növelte a fegyveres erőkre fordított kiadásokat, bár pozíciójában csökkentenie kellett. Amiért kíméletlenül kritizálták a választási ellenfelek: azt mondják, hogy Chamberlain úr milliókat költ fegyverekre, amelyekre a népnek nincs szüksége, szociális programok helyett fegyvert kínál.
  Nos, miután miniszterelnök lett, a "béke galambja" teljes egészében kibontakozott: 4 év alatt Nagy-Britannia katonai költségvetése hatszorosára (hatszorosára) nőtt. Sajnos az ipar kudarcot vallott - a depresszió és a katonai megrendelések korábbi csökkenése meredeken csökkentette a katonai szektort, így még 6-re sem teljesültek az újrafegyverkezési tervek. Azonban, és így semmi © - Chamberlain parancsai idő előtt elkezdődtek a hadiipari komplexum mozgósítására egy jövőbeli háború számára. Valójában a háború első felében a Birodalom Chamberlain alatt tervezett és megrendelt fegyverekkel harcolt.
  1. nagyon kicsi
   nagyon kicsi 25. május 2023. 12:19
   +2
   Idézet: Alexey R.A.
   Valójában a háború első felében a Birodalom Chamberlain alatt tervezett és megrendelt fegyverekkel harcolt.

   Bismarck elsüllyesztette Chamberlain csatahajóit, Chamberlain flottája megnyerte az atlanti csatát, Chamberlain repülőgépe a brit csatát.

   Ilyen helyzetben nagyon nehéz volt Churchillnek mindent a pörgős 30-as évekre okolni, de sikerült. Tehetséges ember.
   Idézet: Alexey R.A.
   A flotta a háború előtti korlátokat választotta a repülőgép-hordozók és cirkálók számára, és csak az új Washington utáni csatahajókra várt, amelyekből 4 darabot még a háború előtt leraktak.

   Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mind a Panamax csatahajóinak űrtartalmának növelése, mind pedig a londoni korlátozások alóli kilépés (az amerikaiak egyoldalúan 20%-kal növelték űrtartalmukat) a 38. évben történt.

   A másik dolog, hogy nem Hitler volt a madárijesztő, hanem a japánok.
   1. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 25. május 2023. 12:55
    +2
    Idézet: Néger
    Ilyen helyzetben nagyon nehéz volt Churchillnek mindent a rohamos harmincas évekre okolni, de megtehette.

    Csak arról van szó, hogy Chamberlainnek nem volt szerencséje Münchenben a PR terén – mint abban a viccben: de egyszer megérte aludj egy birkával aláírják a müncheni megállapodást.... mosolyog
    1. nagyon kicsi
     nagyon kicsi 25. május 2023. 18:42
     0
     Idézet: Alexey R.A.
     aláírják a müncheni egyezményt...

     Soha nem tudhatod, ki kötött mindenféle megállapodást azokban az években. De senkinek sem volt olyan tehetséges írója, mint az utódja.
 13. Alexey R.A.
  Alexey R.A. 25. május 2023. 12:09
  +3
  Így az Egyesült Államok kolosszális militarizálást hajtott végre, mint bárki más a nyugati világban. Csak a sztálini Szovjetunió volt korábban. Moszkvában tökéletesen megértették, merre tart a világ. Az Egyesült Államokban fegyverek, repülőgépek és hajók hegyét szegecselte fel a második világháború kezdete.

  К началу Второй мировой войны США только начали разворачивать сухопутные силы с четырёх довоенных дивизий до рузвельтовского миллиона". ВВС только-только заказали новые самолёты - первые серийные "топоры" взлетели только в марте 1940 г., первые серийные "крепости" - в июне 1939 г. Флот, выбрал довоенные лимиты по авианосцам и крейсерам и ждал только новые поствашингтонские линкоры, коих до войны было заложено аж 4 штуки.
 14. kor1vet1974
  kor1vet1974 25. május 2023. 12:26
  +2
  Ráadásul a háború idegen területen zajlott. Washington német és japán "ágyútölteléket" használt a világháború kirobbantására
  a.
  Ezt a "húst" Washington önmaga ellen használta fel egy háború kirobbantására?
 15. Illanatol
  Illanatol 25. május 2023. 14:19
  +4
  Idézet: kor1vet1974
  Ezt a "húst" Washington önmaga ellen használta fel háború indítására?


  Miért ne? Először is táplálták a japánokat, így részben elfoglalták az európai hatalmak gyarmatait és Kínát. Aztán provokálták a japánokat azzal, hogy olajembargót intéztek számukra. A japánok meglehetősen kényelmes ellenségek, az ipari potenciál egy nagyságrenddel kisebb, mint az amerikaié. Japán veresége után az Egyesült Államok természetesen "elfelejtette" visszaadni az egykori európai gyarmatokat Ázsiában korábbi tulajdonosaiknak, beszámítva őket érdekkörébe. Egyértelműen megérte, a nyeremény anyagilag elég nagy.
  Németországgal is jól alakult. Az európaiak a második világháború alatt kölcsönösen gyengítették egymást, és az Egyesült Államok vált Nyugat-Európa hegemónjává. Németország és Anglia (az egykori szuperhatalom) a jenkik vazallusai lettek.
  Minden jól passzol.
  1. kor1vet1974
   kor1vet1974 25. május 2023. 14:40
   +2
   Az európaiak a második világháború alatt kölcsönösen gyengítették egymást, és az Egyesült Államok vált Nyugat-Európa hegemónjává.
   Miért volt szüksége az Egyesült Államoknak Japánnak, hogy megtámadja őket? Milyen jókat kaptak a Csendes-óceánon? Tudtak-e csendben ülni és várni, hogy mi lesz a vége? fegyverek? Aztán 1937 óta Japán már háborúban áll Kínával, más területeket nézegetve. Vajon Japán szorgalmasan kerülte a háborút az Egyesült Államokkal, és az Egyesült Államok mind provokálta és provokálta?
   1. mmaxx
    mmaxx 25. május 2023. 16:19
    +6
    Pereslegin például azt az elképzelést hirdeti, hogy Roosevelt Japán provokálásával kivette a játékból izolacionistáit. És automatikusan világhegemónná tette az Egyesült Államokat. Csak meg kellett kezdeniük a háborút a győztesek oldalán. De voltak hatalmas belső erők, amelyek ezt ellenezték. Egészen hagyományos.
    A már ismert eredményt figyelembe véve érdemes ezzel egyetérteni.
    1. Alexey R.A.
     Alexey R.A. 25. május 2023. 17:57
     +1
     Idézet az mmax-tól
     Csak meg kellett kezdeniük a háborút a győztesek oldalán.

     Az Egyesült Államok belépése a háborúba automatikusan azt az oldalt nyerte meg, amelyiken beszálltak. mosolyog
     A fő dolog az volt, hogy a háborút elhúzzák az ipar mozgósításának befejezéséig és az 1938-1941-es rendelések első sorozattermékeinek gyáraiból való kivonulásának megkezdéséig. Mert a mozgósított amerikai iparral senki sem versenyezhetett.
     Idézet az mmax-tól
     De voltak hatalmas belső erők, amelyek ezt ellenezték. Egészen hagyományos.

     Там вся разница была в том, что изоляционисты предлагали воевать чужими руками и американским оружием, а рузвельтовцы - непосредственно влезть в войну силами армии и флота, дабы участие в очередном послевоенном переделе мира не оспаривалось никем из победителей.
 16. Illanatol
  Illanatol 25. május 2023. 14:24
  +1
  Idézet: Alexey R.A.
  A második világháború elejére az Egyesült Államok éppen négy háború előtti hadosztály szárazföldi erőit kezdte telepíteni Roosevelt millióira. „A légierő éppen új repülőgépeket rendelt –


  Minél később állítja be a gyártásba a hajókat és repülőgépeket, annál modernebbek és tökéletesebbek lesznek. A jenkik megengedhették maguknak, hogy ne kapkodjanak, a földrajzi helyzet szinte sebezhetetlenné tette őket. Mások harci tapasztalatait figyelembe véve elkészíthették a legfejlettebb fegyvermodelleket, amelyeket ráadásul a Lend-Lease keretében külföldi frontokon is teszteltek.
  1. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 25. május 2023. 15:58
   +3
   Idézet Illanatoltól
   Minél később állítja be a gyártásba a hajókat és repülőgépeket, annál modernebbek és tökéletesebbek lesznek.

   Fejlett iparág jelenlétében - igen.
   De a probléma az, hogy a második világháború kezdetén az amerikai ipart békeidőbeli hadseregre és nem túl nagy exportmegrendelésekre tervezték. A hadiipari komplexumhoz arr. 39, az 524 P-40-es vadászrepülőgép megrendelése hatalmasnak számított. Sőt, teljesíteni sem sikerült: 524 gépből mindössze 200-at sikerült legyártani, majd a gyártást meg kellett szakítani, mivel a gyári létesítményeket 140 vadászgép elsőbbségi megrendelése foglalta el Franciaország számára (Franciaország megadta magát az átvétel előtt az első gép, és a repülőgép a britekhez került). És 155 "erőd" 5 év alatt normális termelési ütemnek számított.
   Más területeken sem volt jobb a helyzet. A légelhárító tüzérség megrendelését teljesen meghiúsította az amerikai ipar - ugyanabban a Pearl Harborban a 120 normál 37 mm-es MZA-ból csak 20 volt elérhető. És a flotta kénytelen volt az első világból származó 76 mm-es ágyúkat rakni. Háború az MZA-fészkekbe, még a csatahajókon is. A tábori tüzérség ... még 1942 közepén is csak a tarackjainak felét kapta meg a csatába induló 1. DMP.
   Általánosságban elmondható, hogy az Egyesült Államok hadiipari komplexuma ebben az évben mozgósult 1943-ra. A második világháború elején pedig ugyanazoktól a problémáktól szenvedett, mint a többi szövetséges.

   És igen – mennyire volt modern és tökéletes az alap P-40 1939 közepén? Nos, mondjuk az "Alvó" hátterében ... Rákacsintás
 17. mmaxx
  mmaxx 25. május 2023. 16:14
  +2
  Nos ......, az Egyesült Államokban a háború előtti flotta a Londoni Megállapodás alapján épült. És egyáltalán nem voltak tankok.
  1. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 25. május 2023. 18:11
   +3
   Idézet az mmax-tól
   Nos ......, az Egyesült Államokban a háború előtti flotta a Londoni Megállapodás alapján épült. És egyáltalán nem voltak tankok.

   Formálisan a tartályok könnyű M2-esek voltak, különféle módosításokkal. A technikai szint valami olyan, mint egy vozidlo 35-ös modell, olyan fegyverek fejlődésével, mint a T-26. Ráadásul 1939-ben megkezdődött a közepes M2 gyártása.

   Az amerikai fegyverek elnevezési rendszere soha nem szűnik meg a tetszés szerint - az M2 könnyű harckocsit és az M2 közepes harckocsit az M3 könnyű harckocsi és az M3 közepes harckocsi követte. nevető
   1. mmaxx
    mmaxx 26. május 2023. 11:59
    0
    A 30-as évek végén ezek már nem voltak tankok. Igen, és az összeget ..... általában egy fillért mérték. És hát nem tankok, hanem szépség! Minden úgy van, ahogy lennie kell: kerekek, szegecsek, stb. géppuskák – a modellező álma.
   2. Nagy kaszás
    Nagy kaszás 27. május 2023. 16:03
    0
    Az amerikai fegyverek elnevezési rendszere soha nem szűnik meg a tetszés szerint - az M2 könnyű harckocsit és az M2 közepes harckocsit az M3 könnyű harckocsi és az M3 közepes harckocsi követte. nevetés
    +++++++
    Emlékszem egy régi viccre
    Az Intel mérnökei, miután kifejlesztették a következő, 486-os processzort, a marketingesekhez érkeztek.
    Hogyan nevezzük az új processzort?
    Könnyen. A marketingesek azt válaszolták, hívják Pentiumnak.
    A mérnököknek tetszett. Egy év múlva visszajöttek
    Pentium2!!
    Köszönöm
    Mindegy, gyere vissza.
    És jöttek is.
    ;)
 18. Alekszandr Trebuncev
  Alekszandr Trebuncev 25. május 2023. 17:59
  +4
  Интересно, откуда автор взял, что США накопили гору оружия перед ВМВ? Самолёты, танки... Не было у них нихрена. Они даже по просьбе англичан ничего не могли дать. Есть книга "Загадки лендлиза". Там очень хорошо всё описано. За весь 1939 год США произвели всего 2100 самолётов. Производство росло туго. Танков почти не было. Стеттиниус Эдвард откровенно говорил, что до конца 1942 года США поставляли откровенно плохую технику. Когда Рузвельт в 1940 сказал, что нужно выпускать в год 50000 самолётов, это просто ошеломило всех.
 19. Fangaro
  Fangaro 25. május 2023. 18:48
  +1
  Alexander, köszönöm!
  De miért van egy ilyen cikkben összehasonlítás a Szovjetunió 90-es éveivel?
  És a szótag... Felnőtteknek írhatsz, de itt leegyszerűsített szöveget kapsz, mint egy gimnázium középső osztályainak.
 20. geraet4501
  geraet4501 25. május 2023. 20:39
  -3
  Referencia pszeudo-marxista lógó tészták a fülek fölött. Pedig a mértékek és súlyok kamrájában.

  Az első világháború csak rövid időre simította el a kapitalista rendszer válságjelenségeit. Amerikában már 1929-ben elkezdődött a nagy gazdasági világválság.

  Úgy hangzik, hogy a háború egy időre megoldotta a problémákat, aztán jött az elvonás, mint egy drogos a következő háborúig. Ez lószar! Ellenkezőleg, az első világháború szinte azonnal gazdasági válsághoz, ún. 20-21 éves depresszió, amiről a szerző egyáltalán nem ír.

  Túltermelés, csökkenő kereslet.

  Újabb marxista hülyeség. A túltermelés az alulfogyasztás szinonimája. Ennek a fogalomnak legalább valami értelme lehetne, ha a proletárok alkotnák a lakosság többségét, és – ahogy azt a szakállas megjósolta – továbbra is abszolút és viszonylagosan szegényednének.

  Az árukat és az élelmiszereket egyszerűen elégették, megfulladták, megsemmisítették, mert az embereknek nem volt pénzük megvenni.

  Ha az áruk túl drágák, és nem adják el, akkor kezdenek olcsóbbá válni. Ha manuálisan állítja be az árakat, hogy megzavarja ezt a folyamatot, a válság mesterségesen elhúzódik. A hibáztatás természetesen egyfajta „kapitalizmus”.

  Amikor a válság kitört, kiderült, hogy az Egyesült Államokban nincs szociális jogszabály. Nincs nyugdíj vagy munkanélküli segély.

  Ugyanakkor épségben túlélték a korábbi válságokat.

  De az Egyesült Államokban sem volt jobb a helyzet.

  Sokkal jobb.

  A republikánusok végtelenül kiegyensúlyozták a költségvetést, csökkentették a kiadási tételeket, nem akartak forrásokat allokálni állami programokra új iparágak fejlesztésére, a falu megsegítésére. Az alacsony infláció és a dollár stabilitásának biztosítására összpontosítottak.

  Ésszerűnek hangzik. Az amerikaiak az első világháború után viszonylag könnyen átvészelték az előző válságot, ami után rohamosan fejlődtek a 20-as években. A problémák éppen akkor kezdődtek, amikor ezt a politikát felhagyták.

  Roosevelt nem tudta legyőzni az egész rendszer radikális átalakítása nélkül, a Szovjetunió mintájára, ahol ebben az időszakban nem volt válság.

  A Szovjetunióban a 30-as években folyamatos válság volt, tömeges éhezésig és kivégzésekig. Roosevelt szerencsére sem tudta megtörni az országát.

  Magáról a kapitalista rendszerről van szó.

  Intellektuálisan gátlástalan dolog olyan általános értelmetlen kifejezéseket dobálni, amelyek csak a megértés látszatát keltik. Egy bizonyos "rendszer" rétegelt lemez díszítése mögött két konkrét személy áll, akik átnyomtak egy hülye törvényt, ami rontotta a kereskedelmet. Egyes becslések szerint súlyosbították a depressziót, mások szerint teljesen ők hozták létre.
  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
  1. nagyon kicsi
   nagyon kicsi 26. május 2023. 08:52
   +1
   Idézet tőle: geraet4501
   Ugyanakkor épségben túlélték a korábbi válságokat.

   )))
   Külön mulatságos, hogy a több millió oroszt etető Herbert Hoover hazájában elnökké válva hirtelen élesen megfulladt a kannibalizmus miatt. Hogyan alakult az élet.
 21. Illanatol
  Illanatol 26. május 2023. 07:38
  +1
  Idézet: kor1vet1974
  Miért volt szüksége az Egyesült Államoknak Japánnak, hogy megtámadja őket? Milyen jókat kaptak a Csendes-óceánon? Tudtak-e csendben ülni és várni, hogy mi lesz a vége? fegyverek? Aztán 1937 óta Japán már háborúban áll Kínával, más területeket nézegetve. Vajon Japán szorgalmasan kerülte a háborút az Egyesült Államokkal, és az Egyesült Államok mind provokálta és provokálta?


  Aztán, hogy az USA nyílt háborút indíthasson Japán ellen. Az Egyesült Államokban erősek voltak az „elszigetelődés” hívei, szükség volt soviniszta érzelmek hullámzására: „az alattomos ázsiaiak hirtelen megtámadtak minket, megölték szegény tengerészeinket, epikus bosszút kell rajtuk intéznünk”.
  És hogyan végződhetett volna az ügy, ha az Egyesült Államok nem avatkozik be? A szamurájok könnyen meghajlítanák a briteket és a franciákat, elvennék gyarmataikat, idővel, miután annyi erőforrást kaptak, hatalmas ipari potenciált teremtenének, és túl erőssé válnának. Meg kell hajlítanunk őket, mielőtt úrrá lesznek a meghódított területeken.
  És hogyan lehetne rátenni a mancsát az egykori európai gyarmatokra és uradalmakra anélkül, hogy nyíltan beszállna a háborúba?
 22. Illanatol
  Illanatol 26. május 2023. 07:55
  0
  Idézet: Alexey R.A.
  Fejlett iparág jelenlétében - igen.
  De a probléma az, hogy a második világháború kezdetén az amerikai ipart békeidőbeli hadseregre és nem túl nagy exportmegrendelésekre tervezték.


  Nem volt semmi probléma. Mivel akkoriban az ipar különösebb erőfeszítés nélkül áttért a polgári termékekről a katonai termékekre. Főleg, ha a termékek funkcionálisan közel vagy hasonlóak voltak. Civil repülőgépek, harci repülőgépek...sok alkatrész és alkatrész hasonló.
  Az Egyesült Államokban a polgári autóipart, a repülőgépipart és a hajógyártást teljesen kifejlesztették. Átirányítani őket a katonai termékek gyártására sokkal könnyebb, mint a nulláról létrehozni egy "védelmi ipart".

  Az Egyesült Államoknak már volt programja katonai potenciáljának meredek növelésére, és fejlesztette a repülést és a haditengerészetet egyaránt. Hány repülőgép-hordozójuk volt Pearl Harbor előestéjén?
  És a szárazföldi erők a háborúban, amelyre az Egyesült Államok valóban készült, kevésbé voltak jelentősek. A szárazföldi tömegcsatákban mások is ontsanak vért az amerikai érdekekért.

  Idézet: Alexey R.A.
  Általánosságban elmondható, hogy az Egyesült Államok hadiipari komplexuma ebben az évben mozgósult 1943-ra. A második világháború elején pedig ugyanazoktól a problémáktól szenvedett, mint a többi szövetséges.

  És igen – mennyire volt modern és tökéletes az alap P-40 1939 közepén? Nos, mondjuk az "Alvó" hátterében ...


  Korábban, legalább egy évvel. Szerencsére a Lend-Lease nem pontosan 1943-ban indult, hanem sokkal korábban. És neki köszönhetően sikerült növelni az amerikai hadiipari komplexum erejét.
  Az Egyesült Államok pedig – szövetségeseivel ellentétben – megengedhette magának, hogy ne legyen túl kapkodva, mivel sokkal kevésbé érzékeny a külső agresszióra.

  És 1939 közepén sok Spitfire volt a Királyi Légierőnek?
  A briteknek főleg a kevésbé fejlett hurrikánokon kellett megküzdeniük, amelyek szintén korántsem voltak szuperek.
  És a "spitfires" első verzióinak is megvoltak a gyengéi és hiányosságai (a fegyverek eleinte gyengék voltak, a jenkik sosem szenvedtek így). Ezeket a vadászgépeket folyamatosan fejleszteni kellett, új módosításokat végeztek, hogy összehasonlítsák a "Messers" és a "Fokker"-ekkel (amelyek szintén nem álltak meg).
  1. nagyon kicsi
   nagyon kicsi 26. május 2023. 08:35
   +2
   Idézet Illanatoltól
   a fegyverzet eleinte gyenge volt, a jenki gépek sosem szenvedtek így

   Tévedsz. 40. éve ezek alapvetően ugyanazok a puskakaliberű géppuskák. 41-ben a szeszes italok már nagyrészt ágyúk voltak, és az amerikaiak még Koreában is gépfegyverek maradtak (de már .50).
   Hány repülőgép-hordozójuk volt Pearl Harbor előestéjén?

   Hét (és akkor is fenntartásokkal). A 41. végén ez nem rekord.
  2. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 26. május 2023. 12:28
   0
   Idézet Illanatoltól
   Mivel akkoriban az ipar különösebb erőfeszítés nélkül áttért a polgári termékekről a katonai termékekre. Főleg, ha a termékek funkcionálisan közel vagy hasonlóak voltak. Civil repülőgépek, harci repülőgépek...sok alkatrész és alkatrész hasonló.

   Azonban még az amerikai ipar is csak 1942-ben hajtott végre ilyen átmenetet. Előtte - "túl kevés és túl késő".
   1940-ben az amerikai repülési ipar 1771 harci repülőgépet szállított le. 1942-ben ez a szám még a havi termelést sem éri el - mindössze egy év alatt 24669 XNUMX harci repülőgépet gyártottak.
   Idézet Illanatoltól
   Az Egyesült Államok pedig – szövetségeseivel ellentétben – megengedhette magának, hogy ne legyen túl kapkodva, mivel sokkal kevésbé érzékeny a külső agresszióra.

   Az Egyesült Államoknak egy problémája volt – a hadseregükön kívül még kettőt kellett ellátniuk. A Lend-Lease és az ön hadseregének 1941-es bevetése közötti egyensúlyozás a Scylla és Charybdis közötti átjáráshoz hasonlított: egyrészt meg kell akadályoznia az 1-es számú kifutópálya vereségét, másrészt az amerikai hadsereg elégedetlen tábornokait. akiknek új egységeket kell megalakítaniuk, és akik először kész felszerelést, fegyvereket vittek el az arzenálból, majd elkezdték szelektálni a gyári rendeléseket új felszerelésekre. Ugyanez a hadsereg repülése 1941 elején a Kongresszus elérésével fenyegetőzve kiütötte az FDR-ből azt a döntést, hogy az új repülőgépek gyártásának 50%-át a maga számára rendeli.
   1941-ben a gyártás mértéke olyan volt, hogy a brit rend száz „felszabadítója”, akiket 1941 decemberében elkoboztak, megkétszerezte az amerikai nehézgépek számát. mosolyog
   Idézet Illanatoltól
   Az Egyesült Államoknak már volt programja katonai potenciáljának meredek növelésére, és fejlesztette a repülést és a haditengerészetet egyaránt. Hány repülőgép-hordozójuk volt Pearl Harbor előestéjén?

   Amennyit a két világháború közötti szerződések megengedtek. Az egyetlen túllépő AB a „Hornet” volt – de 1942 februárjáig harci kiképzésen is részt vett.
   És az Essex szállítószalag csak 1943-ban kezdett termékeket gyártani.
   Idézet Illanatoltól
   És 1939 közepén sok Spitfire volt a Királyi Légierőnek?

   Nem mindegy, hogy mennyi. Fontos, hogy 1939-ben az "alvó" már sorozatharcos vadászgép volt. A „baltát” pedig éppen gyártásba állították – és csak 1940-ben került a harci egységekhez.
   Idézet Illanatoltól
   És a "spitfires" első verzióinak is megvoltak a gyengéi és hiányosságai (a fegyverek eleinte gyengék voltak, a jenkik sosem szenvedtek így).

   R-40 "tiszta" rendelés 1939-ből - ez 4 géppuska: 2 x 12,7 mm és 2 x 7,62 mm.
   A 12,7 szárnyas akkumulátorok P-40D, amelyek csak 1941 közepén jelentek meg.
 23. túl-doktor
  túl-doktor 26. május 2023. 09:43
  0
  25 évvel ezelőtt meglepődve tapasztaltam, hogy logikusan Nagy-Britanniának egyszerűen meg kellett támadnia az Államokat 1932-ben. Az államok pedig két harci hörcsögüket szervezték meg Nagy-Britannia ellen: a Szovjetuniót és Németországot. Németország túlságosan sikeresnek bizonyult, és a többletpotenciál németek semlegesítése érdekében a Szovjetunió ellen állították.
  .
  Azt hiszem, ha 1940-ben az angol-francia erősebbnek bizonyult volna, akkor a Szovjetuniót Németország szövetségeseként láttuk volna. Számunkra ez lenne a legjobb lehetőség, de... Kit támadna Németország Anglia legyőzése után? Továbbra is megmaradna a harcoló hörcsögökben rejlő felesleges potenciál semlegesítésének kérdése. Tehát Sztálin, mint kiderült, a lehető legjobb geopolitikai konfigurációban találkozott a háborúval.
 24. Illanatol
  Illanatol 26. május 2023. 14:05
  0
  Idézet: Alexey R.A.
  Azonban még az amerikai ipar is csak 1942-ben hajtott végre ilyen átmenetet. Előtte - "túl kevés és túl késő".
  1940-ben az amerikai repülési ipar 1771 harci repülőgépet szállított le. 1942-ben ez a szám még a havi termelést sem éri el - mindössze egy év alatt 24669 XNUMX harci repülőgépet gyártottak.


  Akkor mi?
  Miért – „túl későn” 1940-ben? És még 1941-ben (decemberig)?
  Kivel volt akkor valójában háborúban az Egyesült Államok? Természetesen nem volt „túl késő” számukra.
  A VPK a jéghegy csúcsa. A teljes kapacitással való megalkotása és telepítése pedig nem olyan nehéz és hosszú, ha már rendelkezésre áll egy "víz alatti rész" (mérnökség, műszerezés, színes- és vaskohászat, vegyipar stb.). Szóval nem látok problémát a Yankees-nél. És miért nem kezdték el korábban a fegyvergyártást – elvégre le kellett győzni az izolacionisták ellenállását, akik blokkolták a katonai programok finanszírozását, mígnem Pearl Harbor után ott forrt a „nemes düh”.

  Idézet: Alexey R.A.
  Az Egyesült Államoknak egy problémája volt – a hadseregükön kívül még kettőt kellett ellátniuk.


  És ez nem probléma, ellenkezőleg, jó segítség.
  1. A fegyverek jóváhagyása az idegen hadseregeknél lehetővé tette, hogy a sajátjaink számára is tökéletesítsük. A valódi harci tapasztalatnál nincs értékesebb. Példa erre az "aircobra" vadászrepülőgép, amely a Szovjetunió légierejének széles körű alkalmazásának köszönhetően megszabadult néhány hiányosságától. Nos, a Sherman tank is érezhetően fejlődött 1944-re, amikor maguk a jenkik kezdték tömegesen használni.
  2. A tömegtermelés növekedése hozzájárul a jövedelmezőségéhez. A katonai felszereléseket, mint minden felszerelést, egyszerűen jövedelmezőbb nagy mennyiségben előállítani, ami csökkenti a költségeket. És természetesen a Yankees repülőgépeik ellátása volt a legmagasabb prioritás. A harckocsikra általában nem volt szükségük nagy számban, ezért a szövetségesekhez küldték őket. De a bombázókat kevésbé szívesen vették a szállításokba, magukra is szükség volt.

  Idézet: Alexey R.A.
  Amennyit a két világháború közötti szerződések megengedtek.


  Vagyis a maximumot, amit tehettek. Ami nyilvánvalóan nem a pacifizmus bizonyítéka.

  Idézet: Alexey R.A.
  Fontos, hogy 1939-ben az "alvó" már sorozatharcos vadászgép volt. A „baltát” pedig éppen gyártásba állították – és csak 1940-ben került a harci egységekhez


  A britek feltehetően akkor másként gondolkodtak, és egyértelműen többet akartak belőlük. Mivel 1939-ben már harcolniuk kellett Dunkerque-ből. 1940-ben pedig a jenkik békés életet éltek teljes erővel.
  Van különbség?

  Idézet: Alexey R.A.
  R-40 "tiszta" rendelés 1939-ből - ez 4 géppuska: 2 x 12,7 mm és 2 x 7,62 mm.


  Össze kell hasonlítani a vadászgép fegyverzetét az ellenséges vadászgép fegyverzetével, amivel akkoriban rendelkeztek, amikor valóban elkezdtek harcolni. A "gonosz" fegyverzete ágyú volt, de erősebb volt, mint a Messeré, főleg a fokkeré? A hurrikánok fegyvereiről már hallgatok...

  Ami a P-40-et illeti, elsősorban a csendes-óceáni háborúra készült. Erősebb vagy gyengébb volt a japán vadászgépek fegyverzete 1939-ben? Hajrá, a dzsipeknél is "Brownings" volt akkor, isten tudja, milyen erős csomagtartó.
  És a „nulla” még nem jelent meg. (úgy tűnik, 1940-ben mentek be a sorozatba, innen a név). 1939-ben a japánok már tudtak kétfedelű repülőgéppel repülni.

  Mint tudják, az erő és a gyengeség összehasonlító kategóriák.
 25. Illanatol
  Illanatol 26. május 2023. 14:17
  +1
  Idézet: orvos is
  Az államok pedig két harci hörcsögüket szervezték meg Nagy-Britannia ellen: a Szovjetuniót és Németországot. Németország túlságosan sikeresnek bizonyult, és a többletpotenciál németek semlegesítése érdekében a Szovjetunió ellen állították.
  .
  Azt hiszem, ha 1940-ben az angol-francia erősebbnek bizonyult volna, akkor a Szovjetuniót Németország szövetségeseként láttuk volna. Számunkra ez lenne a legjobb lehetőség, de... Kit támadna Németország Anglia legyőzése után? Továbbra is megmaradna a harcoló hörcsögökben rejlő felesleges potenciál semlegesítésének kérdése. Tehát Sztálin, mint kiderült, a lehető legjobb geopolitikai konfigurációban találkozott a háborúval.


  Nem, határozottan. Igen, a birodalmat Anglia és Franciaország ellen tenyésztették ki – ez így van. Kénytelen volt meggyengíteni az európai hatalmakat azzal, hogy megkönnyítette az Egyesült Államok számára, hogy átvegye Európa irányítását.
  A Szovjetunió kezdetben a németek túlzott ambícióinak csillapításának szerepére készült (az Egyesült Államok álláspontjából).
  A britek is nagyban hozzájárultak Németország megerősödéséhez, szemet hunytak a versailles-i korlátozások németek általi megsértése előtt. Abban reménykedtek, hogy Hitlert a Szovjetunió ellen tudják állítani, amiben a fő veszélyt látták. Még Franciaországot is készek voltak feláldozni erre a célra, ha Hitler megfelelő munkát végez.
  Hitler Oroszország meghódítását és Franciaország legyőzését akarta. Angliában látni akarta a szövetségesét (Hess küldetése). Egy ilyen szövetség azonban rendkívül veszteséges volt az Egyesült Államok számára (ebben az esetben nem lenne helyük Európában), ezért semmilyen körülmények között lehetetlen volt.

  A Szovjetunió és a Birodalom nem válhat igazi szövetségessé, kivéve talán ideiglenes útitársként. Ha Franciaország és Anglia erősebb lett volna 1940-ben, és a háború a nyugati fronton elhúzódott volna, a Szovjetunió újraéleszthette volna katonai szövetségét Franciaországgal (amelyet a müncheni egyezmény ölt meg), megtörhette volna a PMR-t, és megnyithatta volna a második frontot a Birodalom ellen. Gondolom, Sztálin ebben a forgatókönyvben reménykedett, de sajnos...