A náci Németországban létrehozott páncélozott autók és páncélozott személyszállító járművek háború utáni használata

27
A náci Németországban létrehozott páncélozott autók és páncélozott személyszállító járművek háború utáni használata

Hazai és külföldi források sokat mondanak a háború utáni használatról tankok és a Harmadik Birodalomban gyártott önjáró tüzérségi egységek. Ugyanakkor az általános orosz olvasó nagyon rosszul tájékozott az elfogott német páncélozott járművek és páncélozott szállítójárművek működéséről.

Ez a kiadvány nem veszi figyelembe az összes német páncélozott járművet, amely a Wehrmachtnál, az SS-csapatoknál és a rendőri egységeknél állt szolgálatban, hanem csak azokat, amelyek háború utáni használatát dokumentálják.Kerekes páncélautó Sd. Kfz. 222


1938-ban a Wehrmacht az Sd összkerékhajtású, kéttengelyes páncélozott autóval állt szolgálatba. Kfz. 222 (más néven leichter Panzerspaehwagen (2 cm).

Ez a német kerekes páncélozott jármű, amelyet az Eisenwerken Weserhütte cég készített, felderítő és járőrszolgálat ellátására, valamint kommunikáció biztosítására szolgált. A „kommunikáció biztosításával” az írásos küldemények kézbesítését kell érteni, a páncélozott járműveket az első szakaszban nem szerelték fel rádióállomásokkal. Később azonban Sd. Kfz. 222 megkezdte kis teljesítményű rádióállomások telepítését körülbelül 1 km-es hatótávolsággal.

Páncélautó Sd. Kfz. A 222-es egy 20 mm-es 2 cm-es KwK 30 L/55-ös automata ágyút kapott, melyhez az MG 34-et párosították.A célzást a lövő izomerejének felhasználásával végeztük. Egyszerre lehetett tüzelni ágyúból és géppuskából, vagy csak egy csövből.


Páncélautó Sd. Kfz. 222

Az ágyút és a géppuskát egy forgó toronyba helyezték el, és függőleges síkban –7° és +80° közötti tartományban lehetett célozni, így lehetővé vált a légi célpontok tüzelése. Az automata ágyú 280 lövés/perc, a géppuskáé 900 lövés/perc volt. Repülőgépre való lövéskor a védőhuzalos képernyőket visszahajtották.


A KwK 30 típusú automata ágyú a FlaK 20 légelhárító ágyúból 138x30 mm-es lőszert használt, a lőszerben töredéknyomkövetős, szilánkos gyújtós, páncéltörő nyomjelzős, páncéltörő és páncéltörő alkaliberű töltények voltak.

Egy páncéltörő 20 mm-es, 148 g tömegű lövedék, amely 780 m/s kezdeti sebességgel hagyta el a csövet, 100 m távolságból biztosította a 20°-os szögben felszerelt 30 mm-es, közepes keménységű páncél behatolását. Egy 100 g tömegű, 1 m/s kezdeti sebességű szubkaliberű lövedék 050 mm-es páncélzaton hatolt át azonos körülmények között. Ilyen páncéláthatolási jellemzőkkel a 40 mm-es ágyú közelről eltalálhat könnyű és bizonyos esetekben közepes harckocsikat.


A szokásos szállított lőszer egy 200 mm-es ágyúhoz 20, a géppuskához 1 töltényből állt, de a gyakorlatban a legénység körülbelül 050%-kal több lőszert vihetett magával, mivel a páncélautóban sok szabad hely volt. Ebben az esetben azonban a 50 mm-es és a 7,92 mm-es patronokat dobozokban szállították, és ezek felszerelése hevederekkel, tárokkal időbe telt.

Az első módosítás, az Sd. Kfz. 222 Ausf. A, 1938 és 1941 között gyártották. A 4 kg össztömegű jármű elölnézetben 800 mm-es páncélzattal volt borítva, a hajótest többi részének vastagsága 14,5-5 mm volt.


Páncélautó Sd. Kfz. 222, hosszú menetelésre készült

3,5 literes 8 hengeres karburátoros, folyadékhűtéses motor, 75 LE teljesítménnyel. Val vel. az autópályán a páncélozott autó 70 km/h-ra gyorsult. A hatótáv aszfaltozott úton elérte a 300 km-t, földúton a 180 km-t. Legénység – 3 fő. A későbbi, megerősített páncélzatú módosításokon 3,8 literes, 90 LE teljesítményű motorokat szereltek fel. Val vel.

Egy későbbi változat, Sd. Kfz. 222 Ausf. B, 1944-ig gyártották. A fő különbségek a korábbi módosításhoz képest a nagyobb biztonság és a továbbfejlesztett fegyverek voltak. Az erősebb motor mellett az autót hidraulikus fékekkel szerelték fel.


Páncélautó Sd. Kfz. 222 Ausf. BAN BEN

Az elülső páncélt 30 mm-re növelték, ami lehetővé tette a 12,7 mm-es páncéltörő golyók tüzének ellenállását. A továbbfejlesztett 20 mm-es 2 cm-es KwK 38 L/55 löveg 480 lövés/perc tűzsebességgel bírt, de a ballisztikai jellemzők változatlanok maradtak.

A földi célpontok tüzelésére TZF 3a teleszkópos irányzékot használtak, az ágyút és a koaxiális géppuskát a Fligerviseer 38 légelhárító ágyúval célozták a repülőgépekre. A maximális függőleges célzási szög elérte a +87°-ot, ami megnövelt sebességgel kombinálva a tűz növelte a légi célpontok elleni küzdelem képességeit.

A német ipar összesen 994 Sd páncélozott járművet gyártott. Kfz. 222, amelyeket a háború alatt aktívan használtak. A könnyű kerekes páncélozott járművek nagy részét a könnyű- és harckocsihadosztályok felderítő egységei szállították. A jelenlegi 1939-es létszámterv szerint a felderítő zászlóaljnak két század páncélozott járművel kellett rendelkeznie. Ezt követően a könnyű páncélozott járműveket nagyon gyakran áthelyezték a gyalogsági és motorizált hadosztályok felderítő egységeihez, és kommunikációra, járőrözésre és fejlett tüzérségi tűzfigyelő járműként is használták.

A második világháború első szakaszában a könnyű páncélozott járművek Sd. Kfz. 222 általában sikeresen működött, és teljes mértékben megfelelt a céljuknak. A keleti fronton azonban a négykerék-meghajtás és a fogazott gumik nem mindig bírták az orosz sárt.

A talajra nehezedő viszonylag nagy fajlagos nyomás oda vezetett, hogy a kerekes járművek gyakran nem tudtak haladni kemény utakon kívül, a felderítő egységek pedig nem tudtak megbirkózni a feladattal. Télen a mély hótorlaszok leküzdhetetlen akadályt jelentettek a kerekes páncélautóknak.

Ezzel kapcsolatban 1942-ben a Keleten működő felderítő egységeket Sd. féllánctalpas páncélozott szállítójárművekkel kezdték felszerelni. Kfz. 250/9, amelyeket ugyanazzal a toronnyal szereltek fel, mint az Sd. Kfz. 222, de sokkal jobb terepteljesítményük volt.

Páncélozott járművek üzemeltetése Sd. Kfz. 222 más államok fegyveres erőiben


1938-ban a kínai kormány 15 Pz könnyű harckocsit vásárolt Németországtól. Kpfw. I Ausf. A, valamint 18 kerekes páncélozott jármű Sd. Kfz. 221 és 12 Sd. Kfz. 222.


Páncélozott járművek 20 mm-es ágyúkkal behatoltak a Nanjingban alakult 3. páncélos zászlóaljba. Ebben az egységben is voltak olasz CV33 ékek. A német gyártmányú páncélozott járművek aktívan harcoltak a japánokkal, és a rendelkezésre álló archív anyagok szerint 1944-ben is szolgálatban maradtak.

Bulgária 17 Sd páncélozott járművet kapott. Kfz. 222 és három Sd. Kfz. 223 (7,92 mm-es géppuskával volt felfegyverkezve, rádióállomásokkal felszerelt és csapatok irányítására szolgált), amely részt vett a jugoszláv partizánokkal vívott csatákban Macedónia területén.


Páncélautó Sd. Kfz. 223

Miután Bulgária 1944 őszén csatlakozott a Hitler-ellenes koalícióhoz, Sd. páncélozott járművek. Kfz. 222-t használtak a nácik elleni harcban.


A Wehrmachttal vívott harcokat túlélő német gyártmányú páncélozott autókat a bolgár hadsereg az 1940-es évek végéig használta.

1941 nyarán a brit csapatok négy üzemképes Sd páncélozott járművet foglaltak el. Kfz. 222 Ausf. A Észak-Afrikában.


Brit katonák megvizsgálnak egy elfogott páncélautót, az Sd. Kfz. 222

Legalább két páncélozott autó Sd. Kfz. 222-ig 1947 állt a Palesztinában állomásozó brit katonai kontingens rendelkezésére.


Az elfogott páncélozott járművek katonai bázisokat őriztek, és járőrözésre használták őket az Angliában gyártott járművekkel együtt.

A Vörös Hadsereg számos könnyű német kerekes páncélozott autót örökített meg, amit fényképek is igazolnak.


Ezeknek a páncélozott járműveknek a rendszeres használatáról azonban nem sikerült információt találni. Az elfogott páncélozott járműveket a Vörös Hadseregben használhatták járőrözésre, hátsó utak őrzésére és kommunikációra. Ám folyamatos működésüket nehezítette a pótalkatrészek hiánya.

A második világháború befejezése után több tucat üzemképes vagy javítható Sd páncélozott jármű. Kfz. 222 a német megszállás alól felszabadult országok területén maradt, és az 1950-es évek elejéig korlátozottan használták őket Dánia, Norvégia és Franciaország fegyveres és rendőri erőinél. Ezt követően 20 mm-es automata ágyúkkal felszerelt tornyok erősítették a partraszállás elleni védelem hosszú távú erődítményeit.

Nyilvánvalóan páncélozott járművek Sd. Kfz. 222-en vettek részt az 1948-as arab-izraeli háborúban.


Sd páncélautó tornya. Kfz. 222, a Yad Mordechai emlékhelyen

Jelenleg a torony Sd. Kfz. A 222-t a Jad Mordechai kibucért vívott csatának szentelt emlékmű-komplexumban állítják ki, amely Izrael déli részén található.

Ismeretes, hogy az 1960-as években legalább egy Sd páncélautóból leszerelt torony. Kfz. A 222-est egy páncélozott vonatra szerelték fel, amely a francia kommunikációt őrzi Délkelet-Ázsiában. Ennek a páncélvonatnak a fegyverzetében 7,62–12,7 mm-es géppuskák, 40 mm-es automata ágyúk és 81 mm-es aknavető is szerepelt.

Könnyű féllánctalpas páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 250


A második világháború féllánctalpas páncélozott szállítói olyan tipikus példái a német páncélozott járműveknek, mint a Pz harckocsi. Kpfw. IV vagy önjáró löveg StuG III.

Az egyik legelterjedtebb az Sd könnyű páncélozott személyszállító volt. Kfz. 250 (németül Sonderkraftfahrzeug 250 - speciális jármű 250), amely alapján különféle célú járműveket is létrehoztak.


Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 250/1 korai módosítás

Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 250, amelyet a Bussing-NAG (páncélozott hajótest) és a Demag (alváz) készített az Sd féllánctalpas tüzérségi traktor alapján. Kfz. 10 fél puskás osztagot (4 fő) szállíthatott, és elsősorban felderítő egységekben való használatra szánták. A jármű személyzete két főből állt: egy sofőr és egy parancsnok. A sofőr a páncélozott személyszállítót az autó kezelőszerveivel - kormánykerékkel és három szabványos pedállal - kuplung, gáz és fék - irányította. Az éles kanyarokhoz karokat használtak, az egyik vágány lassított, a másik gyorsabban kanyarodott.

A sorozatgyártás a Bussing-NAG, a Weserhutte, a Wumagi, a Wegmann, a Ritscher és a Deutsche Werke gyárakban zajlott. 1941 júniusától 1945 márciusáig 7 darabot gyártottak. A páncélozott személyszállító két változatban készült, az úgynevezett régi (alt) és új (neu) változatban. A neu verzióhoz a karosszéria egyszerűbb kialakítású volt, és kevesebb alkatrészből állították össze (326 alkatrész az alt változat 9 helyett). Az első produkció Sd. Kfz. 19 július-augusztusában 250-en kezdtek belépni a csapatokba. Könnyű páncélozott csapatszállítók Sd. Kfz. 1941 különböző módosítás vett részt az ellenségeskedésben Németország feladásáig.

Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. A 250/1 harci tömege 5 kg volt. Az alváz a jármű elején található kormányozható járműtengelyből és egy lánctalpas meghajtó egységből állt. Mindkét oldal lánctalpas futóműve torziós rugós felfüggesztésen öt-öt közúti kerékből állt, az utolsó görgő vezető volt, valamint elöl egy hajtókerék. Minden országúti keréken gumiszalag volt.

A könnyű páncélozott személyszállító jó mozgékonysággal rendelkezett. Maybach HL 42 TUKRM karburátoros motor 4,171 literes űrtartalommal és 100 LE teljesítménnyel. Val vel. autópályán 70 km/h-ra tudta felgyorsítani az autót. Szűz talajon a mozgási sebesség nem haladta meg a 25 km/h-t. Teljesítménytartalék – 450 km-ig.

Front Sd. Kfz. A 250-est 14,5 mm vastag páncéllemezek borították, oldala 8 mm vastag, a fart 10 mm-es páncélzat védte. A páncélozott személyszállító harci rekeszének tetején nyitva volt. Acéltető csak a parancsnoki és a vezetőülés felett volt. A leszállóerő rossz időjárástól való védelme érdekében vászon napellenzőt szereltek fel a harci rekesz fölé.

A fegyverzet 1-2 db MG 34 vagy MG 42 puskakaliberű géppuskából állt. Az egyik páncélpajzsos géppuska a vezérlőrekesz teteje fölé, a másik a hajótest hátuljába került, forgatható tartón, lehetővé téve a tüzelést. nagy emelkedési szögekben. A lőszer rakomány 2 töltény volt.

Az alapvető gyalogsági módosításon kívül a következő gyártási változatok léteztek:

SD. Kfz. 250/2 – páncélozott kábelréteg terepi kommunikációs vonalak lefektetéséhez. A telefonkábellel ellátott orsó a karosszéria belsejében volt. Legénység – 4 fő. Fegyverzet – 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. 250/3 – kommunikációs gép. A céltól függően FuG 7, FuG 8 vagy FuG 12 rádióállomásokkal szerelték fel ostor- vagy hurokantennával.

SD. Kfz. 250/4 és Sd. Kfz. 250/5 – megfigyelő és tűzvezető járművek önjáró tüzérséghez. FuG 15 és FuG 16 rádióállomások vagy egy FuG 12. A legénység 4-5 főből állt. Fegyverzet – 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. 250/6 – rohamfegyverekhez való lőszer szállítására szolgáló jármű. Egy 60 mm-es ágyúhoz 70-75 lövést tudott. Legénység – 2 fő. Fegyverzet – 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. 250/7 – önjáró 81 mm-es aknavető (12 lőszert szállítva). Legénység – 5 fő. További fegyverek – 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. A 250/8 egy rövid csövű 75 mm-es ágyúval felvértezett tűztámogató jármű. Lőszer - 20 lövés.

SD. Kfz. 250/9 – páncélozott felderítő páncélozott jármű. Egy Sd páncélautó tornyát szerelték fel. Kfz. 222 (később a Hangelafette 38-as torony váltotta fel) egy 20 mm-es KwK 38-as automata ágyúval és egy MG 34-es géppuskával.

SD. Kfz. 250/10 - páncélozott személyszállító 37 mm-es Pak 35/36 ágyúval felszerelve a karosszéria elejére és egy MG 34 géppuskával Lőszerek - 216 töltény és 2 lőszer. Legénység – 100 fő.

SD. Kfz. 250/11 - páncélozott személyszállító páncélozott személyszállító, 41-20 mm kaliberű sPzB 28 nehéz páncéltörő puskával, kúpos csövűvel és MG 34 géppuskával (168 lőszer és 1 lőszer lőszer).

SD. Kfz. 250/12 – tüzérségi műszeres felderítő jármű. Rádióállomás FuG 8, később FuG 12. Fegyverzet – 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. 252 – lőszerszállító StuG III / StuG IV rohamfegyverekhez. Teljesen zárt páncélozott hajótest, erősen ferde hátsó lemezzel. Legénység – 2 fő.

SD. Kfz. A 253 egy teljesen zárt törzsű rohamfegyverek szakasz- és ütegparancsnokai számára készült jármű. Rádióállomások F. Sp. H és FuG 7. Legénység – 3 fő.

A gyárakban végrehajtott módosítások mellett a katonai műhelyekben lineáris páncélozott szállítójárművekből átalakított változatok is megjelentek. Közülük a leghíresebbek a francia Hotchkiss SA-L 25 mm-es páncéltörő ágyúval, a Pak 50 páncéltörő 38 mm-es löveggel, valamint a Flak 20 és Flak 30 légvédelmi 38 mm-es lövegekkel felszerelt járművek. . Kfz. 250-et mentőautóvá alakítottak át.


Páncélozott felderítő jármű Sd. Kfz. 250/9

Páncélozott személyszállítók Sd. Kfz. 250 és az ezekre épülő speciális járművek motorizált egységekkel, jelzőcsapatok és rohamtüzérség egységeiben szolgáltak. Például 1944-ben a Wehrmacht harckocsihadosztályához 55 könnyű páncélozott személyszállítót rendeltek. Machines Sd. Kfz. 250/8 motoros gyalogsági egységeknél tűztámogatásra, az Sd. Kfz. 250/10 és Sd. Kfz. 250/11 - mint parancsnokok.

1. március 1945-jén a német fegyveres erők 2 könnyű féllánctalpas páncélozott járművel rendelkeztek.

Páncélozott szállítójárművek üzemeltetése Sd. Kfz. 250 más államok fegyveres erőiben


Az első üzemképes páncélozott személyszállítók Sd. Kfz. 250 késő őszén 1941-et fogtak el a Vörös Hadsereg, de rendszeres használatuk 1942-ben kezdődött.


Elfogták az Sd páncélost. Kfz. 250, a Vörös Hadsereg egyik felderítő egységében használták. Mozdok környéke, 1942 ősz

Miután a Vörös Hadsereg áttért a támadó hadműveletekre, megnőtt a foglyul ejtett német páncélosok száma, és a foglyul ejtett páncélosok is megszűntek ritkaságnak számítani.


Szovjet katona egy német Sd páncélozott szállítókocsiban. Kfz. 250 Königsberg egyik utcájában

A Vörös Hadseregben a háború végső szakaszában német gyártmányú könnyű páncélozott szállítójárműveket használtak felderítésre, az egységek közötti kommunikációra, valamint az ezred- és hadosztályparancsnokságok életének támogatására.

Gyakran elfogott páncélos szállítók Sd. Kfz. 250-et nem dokumentáltak, és kapacitáson túl működtek. Ez a megközelítés leegyszerűsítette a könyvelést, és nem igényelt jelentést a berendezés elvesztése vagy meghibásodása esetén.


Néha az elfogott páncélozott szállítóeszközöket javítási küldetésként vagy traktorként használták 45–76 mm-es tüzérségi fegyverekhez.

Páncélozott személyszállítók Sd. Kfz. 250-en szolgáltak a Vörös Hadsereg nácik alól felszabadult európai államok területén állomásozó egységeiben 1946 végéig.

Az amerikai fegyveres erők jól felszereltek saját páncélozott szállítókocsiikkal. Sok bizonyíték van azonban arra, hogy az amerikai hadsereg szívesen használta az ellenségtől elfogott járműveket.


Az Egyesült Államok 334. gyaloghadosztályának 84. ezredének katonái egy német Sd páncélozott szállítót próbálnak megjavítani. Kfz. 250-et fogtak el a szövetségesek a belgiumi Samre-ben

Az amerikai katonák számos esetben szándékosan helyreállították a megsérült vagy összetört német féllánctalpas páncélozott szállítókocsikat, amelyeket sikerült elfogniuk.


Kiváló terepjáró képességüknek és jó mobilitásuknak köszönhetően a német BRM Sd. Kfz. 250/9 volt kereslet az amerikai felderítő egységekben.

Jelentős mennyiségű Sd. Kfz. 250-en maradtak Csehszlovákia területén a német csapatok feladása után.


Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 250, a prágai felkelés idején elfogták

A háború utáni időszakban a csehszlovák hadsereg nagyon szívesen használta a Harmadik Birodalomtól örökölt felszereléseket és fegyvereket. De az Sd páncélozott személyszállító. Kfz. A 250-es kivétel volt ebből a szempontból.


Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 250 a Svidniki Szlovák Hadtörténeti Múzeumban

A legtöbb német gyártmányú páncélozott járműtől eltérően a könnyű féllánctalpas páncélozott szállítójárműveket az 1940-es évek végén leszerelték Csehszlovákiában.

Ugyanez történt más európai országokban is, ahol az üzemképes Sd maradt. Kfz. 250. Az ellenségeskedés befejezése után az Egyesült Államok befolyása alá került államok fegyveres erői amerikai gyártmányú páncélozott autókat és páncélozott szállítójárműveket kaptak, amelyekből rengeteget gyártottak. Alkatrészhiány, karbantartási és javítási nehézségek esetén a világító Sd. Kfz. A kis teherbírású 250-esről kiderült, hogy nem igényelték, és nagyrészt fémre vágták.

Féllánctalpas páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 251


A második világháború leghíresebb német páncélosszállítója az Sd. Kfz. 251, amelyet gyakran „Hanomag” néven emlegetnek - a gyártó Hanomag (Hannoversche Maschinenbau AG) neve után.


Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. 251/1 Ausf. C

Páncélozott személyszállító Sd. Kfz. A 251-et 1938-ban hozták létre az Sd tüzérségi háromtonnás féllánctalpas traktor alapján. Kfz. 11, és 1939 júniusától 1945 márciusáig sorozatban gyártották. A Harmadik Birodalom ipara több mint 15 000 féllánctalpas páncélozott járművet tudott szállítani az Sd. családból. Kfz. 251 különböző változatokban. Az első produkció Sd. Kfz. 251-en keresztelkedtek meg tűzben a lengyel hadjárat során.

Akárcsak az Sd könnyű páncélozott szállítókocsi esetében. Kfz. 250, a jármű alváza külső gumipárnákkal ellátott lánctalpokat, kormányzott kerekekkel ellátott első tengelyt és a közúti kerekek lépcsőzetes elrendezését használta. A páncélozott személyszállító hajtóműve négyfokozatú gépjármű sebességváltót használt. Az irányítás egy autó típusú kormánykerék elfordításával történt. Kis szögben forduláskor a kanyar csak az első kerekek használatával történt. Az élesebb kanyar érdekében a sofőr nyomokat használt.

Páncélozott személyszállítók Sd. Kfz. A 251-nek négy gyártási módosítása volt: Ausf. A, B, C és D, valamint speciális változatok, amelyek fegyverben és felszerelésben különböztek egymástól.

A fő az Sd páncélozott szállító volt. Kfz. 251/1. Ez az 1940-ben hadrendbe állított harcjármű gyalogsági osztag (10 fő) szállítására szolgált, saját legénysége egy parancsnokból és egy sofőrből állt. A páncélozott személyszállító fő szakterülete a motoros gyalogság (páncélgránátosok) szállítása volt.

Az ellenséges gyalogsági és légi célpontok leküzdésére 1–2 MG 34-es géppuskát (a háború végén MG 42-t) telepítettek, összesen legfeljebb 2 töltény lőszerrel. A hajótest elülső részében lévő géppuskát páncélozott pajzs borította, és a jármű hátuljában elhelyezett forgatható tartóra szerelték.

A páncélozott hajótestet az első modelleken szegecselték, később teljesen hegesztették, és hengerelt páncéllemezekből állították össze, amelyek racionális dőlésszögben helyezkedtek el, 6 mm (alul) és 14,5 mm (homlok) vastagságban. Átlagosan Sd. Kfz. A 251-es ugyanazzal a motorral volt felszerelve, mint a könnyű Sd. Kfz. 250. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az Sd harci súlya. Kfz. 251 9 kg volt, az autópályán a legnagyobb sebesség nem haladta meg az 140 km/h-t. Teljesítménytartalék – 53 km-ig.

A féllánctalpas meghajtórendszer lehetővé tette a jármű számára, hogy minden előkészítés nélkül leküzdje a 24°-os lejtőket, 2 m széles árkokat és 1,5 m mély gázlókat.

Az Sd páncélozott szállítókocsi alapján. Kfz. 251/1. sz. alapján a következő speciális járműveket hozták létre és gyártották sorozatban:

SD. Kfz. 251/2 – önjáró 81 mm-es aknavető (66 lőszer), 1 db 7,92 mm-es géppuska. Legénység – 8 fő.

SD. Kfz. 251/3 – páncélozott parancsnoki és törzsjármű. A céltól függően különböző kombinációkban FuG 4, FuG 5, FuG 7, FuG 8, FuG 11 és FuG 12 rádióállomásokkal szerelték fel.

SD. Kfz. 251/4 – lőszerszállító és traktor 75 mm-es könnyű gyalogsági ágyúk, 105 mm-es könnyű mezei tarackok és 37-75 mm-es páncéltörő ágyúk vontatására. Legénység – 7 fő. Fegyverzet – 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. 251/5 és Sd. Kfz. 251/7 - páncélozott jármûvek szapperek és a hozzájuk kapcsolódó felszerelések szállítására. Legénység - 9 fő, fegyverek - 1 MG 34 géppuska.

SD. Kfz. 251/6 – hadosztály, hadtest és hadsereg szintű KShM. A FuG 11 és a FuG Tr, később a FuG 19 és a FuG 12 rádióállomások.

SD. Kfz. 251/8 - páncélozott jármű a sebesültek evakuálására.

SD. Kfz. 251/9 – önjáró löveg rövid csövű 7,5 cm-es K 37-es ágyúval (később 7,5 cm-es K 51-es). Legénység - 5 fő, további fegyverek - 1 MG 34 vagy MG 42 géppuska Ezt az önjáró fegyvert gyakran használták páncélozott felderítő járműként vagy gyalogság tűztámogatására.

SD. Kfz. 251/10 – jármű a motoros gyalogsági egységek szakaszparancsnokai számára. Fegyverzet: 37 mm-es Pak 35/36 páncéltörő löveg és MG 34 géppuska Legénység - 5 fő.

Sd.Kfz. 251/11 – telefonkábelek lefektetésére szolgáló gép.Személyzet: 5 fő, fegyverzet: 1 db MG 34 géppuska.

Sd.Kfz. 251/12 – tüzérségi felderítő és tűzvezető jármű. FuG 8 rádióállomás hurokantennával. Legénység – 6 fő.

SD. Kfz. 251/13 és Sd. Kfz. 251/14 – tüzérségi hangfelderítő járművek. Legénység – 8 fő.

SD. Kfz. 251/15 – optikai felderítő jármű.

SD. Kfz. 251/16 – önjáró lángszóró. Fegyverzet: két lángszóró és két MG 34-es géppuska Tűzkeverék tartalék - 700 liter (80 két másodperces lövéshez). Lángszóró hatótávolság – akár 35 m (a szél irányától függően).

SD. Kfz. 251/17 - légelhárító önjáró löveg 20 mm-es Flak 38 automata ágyúval Lőszer - 600 lőszer. Legénység: 4-6 fő.

SD. Kfz. 251/18 – térfigyelő és kommunikációs jármű. FuG rádióállomás 8. Legénység – 6 fő.

SD. Kfz. 251/19 – mobiltelefon-központ.

SD. Kfz. 251/20 – önjáró infravörös reflektor. Egy páncélozott szállító parancsnoka IR reflektorral éjszaka irányította egy Panther szakasz (5 harckocsi) akcióit a FuG 5 rádióállomás segítségével, a legénység 4 főből állt.

SD. Kfz. 251/21 – ZSU három 20 mm-es MG 151/20 vagy MG 151/15 15 mm-es kaliberű automata ágyúval. Legénység – 6 fő.

SD. Kfz. 251/22 – harckocsiromboló 75 mm-es Pak 40/1-es páncéltörő ágyúval, szabványos pajzs mögött a karosszéria elején. Legénység 4 fő.

Páncélozott személyszállítók Sd. Kfz. 251-et és az ennek alapján létrehozott speciális járműveket a Wehrmacht és az SS csapatok aktívan használták a második világháború során.

Páncélozott szállítójárművek üzemeltetése Sd. Kfz. 251 más államok fegyveres erőiben


Figyelembe véve az Sd páncélozott szállítójárművek tömeggyártását. Kfz. 251 és az ennek alapján létrehozott különféle célú járművek, gyakran váltak a Vörös Hadsereg és az amerikai-brit csapatok trófeáivá.

A szovjet ipar a háború idején nem gyártott páncélozott szállítójárműveket. A háború második felében a szövetségesek jelentős számú páncélozott szállítójárművet szállítottak, de a harcok léptékét és intenzitását tekintve mindig hiány volt import páncélosszállítóból.


A Vörös Hadsereg katonái megvizsgálnak egy hibás német BRM Sd-t. Kfz. 251/9, 1943 nyar

A jelenlegi körülmények között a Vörös Hadsereg katonái szívesen használtak elfogott felszerelést, gyakran javítva az ellenség által megrongált és elhagyott hibás járműveket.


A Vörös Hadsereg katonái a széles körben elterjedt páncélozott szállítójárművek, szakaszparancsnoki járművek és páncélozott felderítő járművek mellett időnként viszonylag ritka Sd harckocsirombolókat is elfogtak. Kfz. 251/22 75 mm-es Pak 40/1 páncéltörő ágyúval.


Vannak fényképek is, amelyek az Sd aktív használatát jelzik. Kfz. 251 az amerikai hadseregben.


Legalább egy közepes páncélozott személyszállító lengyel kézbe került, és az 1944. augusztusi varsói felkelés idején használták.

A nyugat-európai országok nácik alóli felszabadulása után a szövetségesek elfogott páncélosokat szállítottak át az újonnan megalakult helyi fegyveres és rendőri erőkhöz.


Így Franciaországban az 1950-es évek első feléig a német gyártmányú páncélozott szállítójárműveket más elfogott páncélozott járművekkel együtt használták.

A leghosszabb élettartamú féllánctalpas páncélozott járművek az Sd. Kfz. 251-et Csehszlovákia üzemeltet. Ez annak köszönhető, hogy a második világháború idején a cseh Hermann-Göring-Werke (Škoda) és a Tatra-Werke AG cégek gyártották ezeket. Természetesen a helyi gyárakban maradtak szakemberek, technológiai berendezések, alkatrész- és alkatrészkészlet.

A csehszlovák hadseregben az eredeti német típusú páncélozott szállítójárműveket HKL-6p Hakl jelzéssel látták el. 1951-ben 736 német páncélosszállító volt aktív szolgálatban. 1957-re számuk 630 egységre csökkent.

A nagyjavításon átesett járművek az OPp3N (páncélozott féllánctalpas, 3 tonnás, német) elnevezést kapták, és megközelítőleg 10 évig szolgáltak a határőrségnél, majd a Tatra OT-810 páncélozott szállítójárművekre cserélték őket.


OT-810 páncélozott személyszállító

A csehszlovák páncélozott személyszállító egy új, léghűtéses, 928 lóerős Tatra T-3-120 dízelmotorral különbözött német prototípusától. Val vel. Ezt a motort a németek alatt hozták létre, de a háború utáni időszakban tömegesen gyártották. Az OT-810-et továbbfejlesztett alvázzal és páncélozott tetővel is felszerelték, amely csuklópántolható volt. Dízelmotorral a hatótáv megduplázódott, elérte a 620 kilométert. A fegyverzet egy 7,62 mm-es géppuskára korlátozódott.


Kilátás az OT-810 páncélozott személyszállító csapatteréről

1959-től 1963-ig a Szlovákiában található Pogron Gépgyártó üzemben mintegy 1 páncélozott szállítójárművet, parancsnoki járművet, harckocsirombolót állítottak elő 800 mm-es visszarúgás nélküli puskával és önjáró löveggel négyes 82 mm-es légelhárítóval. géppuskatartó.

Az OT-810-esek működése az 1980-as évek második feléig folytatódott, raktárban a 1990-es évek végéig voltak.


A leszerelés után számos cseh-német páncélozott szállítójárművet adtak el magánszemélyeknek és civil szervezeteknek. A demilitarizált járművek egy részét a gyűjtők, múzeumok és filmstúdiók mellett traktorokká és rakodó-manipulátorokká alakították át.

Folytatjuk...
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

27 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. +1
  2. november 2023. 05:41

  1. Mik ezek a fémhálók a széleken?
  2. Benzinkannák a páncélozott autó elején - ez bele van építve a tervezésbe vagy amatőr tevékenység?
  Kösz...
  1. +8
   2. november 2023. 05:59
   Hosszú utazásra készült. Ahol és ahogy tudták, rákötötték az üzemanyagot) Nem igényel különösebb "trükkös gyári" rögzítést, amennyire a képen látszik.
  2. +7
   2. november 2023. 06:15
   Idézet Luminmantól
   1. Mik ezek a fémhálók a széleken?

   A hálók összecsukható tetőt jelentenek az ellenséges gránátok dobása ellen.
   1. -5
    2. november 2023. 16:20
    Idézet: Vladimir_2U
    A hálók összecsukható tetőt jelentenek az ellenséges gránátok dobása ellen.

    Egy gránát elég ahhoz, hogy darabokra zúzza ezt a páncélos csodát, bárhová is ütközik. És semmi háló nem segít... Rákacsintás
    1. Alf
     +4
     2. november 2023. 19:26
     Idézet Luminmantól
     Egy gránát elég ahhoz, hogy darabokra zúzza ezt a páncélos csodát, bárhová is ütközik. És semmi háló nem segít...

     A BA legénysége és a páncélgránátosok isznak ilyenkor sört?
    2. +4
     3. november 2023. 03:52
     Idézet Luminmantól
     Egy gránát elég ahhoz, hogy darabokra zúzza ezt a páncélos csodát, bárhová is ütközik. És semmi háló nem segít..

     Hadd emlékeztesselek arra, hogy az azonnali biztosítékkal ellátott töredezettgránát mostanában nagyon kevés, és akkor még inkább, és a könnyű páncélozott járműveket éppen az ilyen töredékekre és golyókra tervezték.
     És az elvárás, hogy a gránát ne kerüljön be, hanem kiguruljon a háló mentén.
 2. A megjegyzés eltávolítva.
 3. +4
  2. november 2023. 06:42
  érdeklődéssel olvastam. A német páncélozott autók fotóit elnézve valamiért azonnal eszembe jutott a „The Big Walk” című film ferde német géppuskája, aki szintén páncélozott autóból lőtt.

  A német technológia háború utáni használatáról. Miért ne használna olyat, ami jól bevált és trófeaként kapott.
  1. Alf
   +4
   2. november 2023. 19:27
   Idézet: rotmistr60
   aki szintén egy páncélautóból lőtt.

   és milyen „sikeresen” lőtt... nevető
 4. +8
  2. november 2023. 06:52
  Azon kevés elfogulatlan kiadványok egyike, amelyek nem említik Ukrajnát. A cikk megérdemli a "+" jelet.
  1. +7
   2. november 2023. 09:54
   Tisztelet a szerzőnek a kiváló munkáért! Mint mindig, most is öröm olvasni a cikket és a hozzászólásokat is. hi
   1. +11
    2. november 2023. 10:53
    Idézet az Alien Fromtól
    Tisztelet a szerzőnek a kiváló munkáért! Mint mindig, most is öröm olvasni a cikket és a hozzászólásokat is. hi

    Ez alkalommal a szerkesztők felvettek egy meglehetősen hozzáértő szerkesztőt, aki rámutatott a hibákra. Általában véve üdvözlöm ezt, és úgy gondolom, hogy ennek így kell lennie, de néhány megjegyzés őszintén nevetséges volt.
    Például:
    Szigorúan véve az Sd.Kfz.221 fegyvereket egy forgó állványra szerelték fel. Amit a szerző toronynak nevez, az csak páncél, amely szabadon forog a talapzat után üldözve. Az Sd.Kfz.222-t hasonlóan tervezték. forgó állványra szerelve. Amit a szerző toronynak nevez, az csak páncél, amely szabadon forog a talapzat után üldözve. Az Sd.Kfz.222-t hasonlóan tervezték....


    Ha ez nem torony, akkor mi az?
    1. +6
     2. november 2023. 11:30
     Ha ez nem torony, akkor mi az?
     Sponson. nevető
    2. nap
     +4
     2. november 2023. 17:56
     Ha ez nem torony, akkor mi az?

     Ezt
     csak egy rezervátum, amely szabadon forog a szegélykő utáni üldözésben

     :))
     Fenyegetés Kiváló cikk. Mint mindig. jó
    3. +2
     2. november 2023. 20:38
     Idézet Bongótól.
     Ha ez nem torony, akkor mi az?

     Erikson rendszer torony a központi csapon)))) nyelv
 5. +5
  2. november 2023. 07:27
  Érdekes fotó

  Két német M35-ös vadászgép, ami érthető, de soha nem láttam olyan információt, hogy Adrian sisakját használták volna Csehországban.
  Köszönöm, Sergey!
  1. +9
   2. november 2023. 10:41
   Anton, helló!
   Idézet tőle: 3x3zsave
   Két német M35-ös vadászgép, ami érthető, de soha nem láttam olyan információt, hogy Adrian sisakját használták volna Csehországban.

   Andrian sisakja széles körben elterjedt Európában. Olaszországban és Romániában olyan mintákat gyártottak, amelyek megjelenésükben nem különböztek tőle. A francia rendőrség pedig az 1970-es évek végéig használta.
   Idézet tőle: 3x3zsave
   Köszönöm, Sergey!

   italok
 6. 0
  2. november 2023. 08:27
  Itt egy lánctalpas terepjáró "Kittenkrad" Nem lenne rossz még most sem, egy ATV szintjén. Tudott ágyút húzni. Hosszú túrákhoz erdőben, durva terepen, csak a gazdálkodáshoz.
  1. +1
   3. november 2023. 14:09
   "Kettenrad"
   Tttttttttttttttt
 7. 0
  2. november 2023. 08:59
  Az elülső páncélzat 30 mm-re nőtt, ami lehetővé tette a 12,7 mm-es páncéltörő golyók tüzének ellenállását. - Hogy van ez?
  1. +7
   2. november 2023. 09:19
   Hogy van ez?
   Például így:
  2. +8
   2. november 2023. 10:43
   Idézet: Stanislav82
   Az elülső páncélzat 30 mm-re nőtt, ami lehetővé tette a 12,7 mm-es páncéltörő golyók tüzének ellenállását. - Hogy van ez?

   Ez azt jelenti, hogy a 30 mm-es homlokpáncél Sd. Kfz. 222 Ausf. A fedélzeti 8 mm-essel ellentétben ellenáll a DShK tüzet.
 8. +4
  2. november 2023. 13:13
  Jó cikk, aminek köszönhetően ma megtudtam, hogy az SdKfz222-re szerelt torony légelhárító lövegként is használható, és nem csak gyalogság támogatására. Így a 251 mm-es páncéltörő ágyúval szerelt SdKfz22-75-höz hasonlóan komoly problémákat okozott a túlsúly és a visszarúgás a rászerelt fegyver miatt, illetve a terepjáró mozgással is.
 9. +8
  2. november 2023. 13:41
  hi
  Mint mindig, érdekes cikk!

  "A harckocsiknak szükségük van a gyalogság támogatására. A gyalogság megnyitja az utat a tankok előtt az akadályokon és megszilárdítja a harckocsitámadások sikerét. A gyalogság megtisztítja az ellenállás megmaradt zsebeit, és lefedi a tankokat az ellenséges tankerektől. Ezenkívül kívánatos, hogy a gyalogság rendelkezzen ugyanaz a mobilitás és manőverezhetőség, mint a harckocsiké, különben a harckocsik akcióit korlátozza a gyalogosok lassú mozgása, és a harckocsi támadás elveszti fő előnyét - a manőver és a tűz sebességét. Ezért van szükség páncélozott járműre, hogy kísérje a harckocsitámadást - páncélozott szállító.
  A "közepes páncélozott személyszállító", Sd.Kfz. 251, és kisebb megfelelője, a "könnyű páncélozott szállító", az Sd.Kfz. 250, a háború során nőtt, ami lehetővé tette a Harmadik Birodalom harckocsierejének gépesített gyalogsági, felderítő és úttörő egységeinek egyre nagyobb hányadának páncélozott járművekkel való telítését. A fő szállítójármű szerepük mellett a közepes és könnyű páncélozott személyszállító járművek különféle változatait speciális kommunikációs járműként, harci támogatásként (orvosi evakuálás, lőszerszállítás), valamint változatos fegyverarzenál platformjaként használták, az automatától kezdve. 20 mm-es ágyúk és lángszórók, rövid csövű tarackok és közepes aknavetők. A háború végére a páncélozott csapatszállítók a harckocsihadosztály fegyverzetének legfontosabb elemévé váltak. Így, A teljesen felszerelt páncéloshadosztály 1944-ben 232 közepes páncélozott személyszállító és 55 könnyű páncélozott személyszállító volt a hadosztály felderítő zászlóaljánál – vagy másfél páncélozott személyszállító minden harckocsihoz. "

  https://t-bone.dreamwidth.org/121493.html
  A linken még sok érdekesség található a páncélozott szállítóról.
 10. nap
  +6
  2. november 2023. 18:01
  Jó cikk. Nem tudom, hogy észrevette-e valaki, de a szakirodalmunkban hagyományosan kritizált lépcsőzetes felfüggesztés (minden tényszerű bizonyíték nélkül) semmilyen módon nem akadályozta a sikeres működést.
  1. +2
   2. november 2023. 19:41
   Ezeknek a járműveknek a tankoló személyzete és a szerelők tényleges megerősítést tudtak adni a „görgők sakktábla-elrendezésével” kapcsolatos problémákról. Kosz, hó, jég fagyott a korcsolyapályák között; a belső görgők nehéz cseréje (különösen szántóföldi körülmények között); a korongok is ráncossá válnak vékonyságuk miatt stb.készlet. Az ilyen felfüggesztésnek vannak előnyei is: sima és lágy menet, gördülés stb. De a második világháború után senki sem kezdett ilyen összetett kialakítást bevezetni a harcjárművekben.
   1. nap
    +3
    3. november 2023. 09:36
    Ezeknek a járműveknek a tankoló személyzete és a szerelők tényleges megerősítést tudtak adni a „görgők sakktábla-elrendezésével” kapcsolatos problémákról.

    Ezt nem mondták nekem. Olvassa el például Karius „Tigrisek a sárban” című művét.
    http://militera.lib.ru/memo/german/carius_o/index.html
    Nincs egyetlen forrás sem, amely megerősítené például a görgők közötti fagyás problémájának létezését.
   2. 0
    4. november 2023. 11:41
    Idézet: RusGr
    A tartálykocsik és a járművek szerelői meg tudnák mondani.
    Négy ilyen berendezés kezelőjét ismerem, mindannyian egybehangzóan mondják - ez egyébként nem probléma, a kosz még a klasszikus felfüggesztésben is megfagy, és ehhez a stábnak bizonyos műveleteket kell végrehajtania, vagy el kell kezdenie táncolni egy tamburával. kora reggel

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"