Katonai áttekintés

A gátcsapatok mítosza a Nagy Honvédő Háború idején

156
A hruscsovi „olvadás” idejétől kezdve mítosz született az NKVD zárócsapatairól, amelyek géppuskából lőtték le a Vörös Hadsereg visszavonuló egységeit. A Szovjetunió összeomlása után ezek a hülyeségek virágoztak.

Ezen túlmenően e hazugság hívei azt is állítják, hogy a Szovjetunió lakosságának nagy része nem akart harcolni, kénytelenek voltak megvédeni a sztálini rezsimet "halálfájdalom alatt". Ezzel sértik vitéz őseink emlékét.

A gátcsapatok mítosza a Nagy Honvédő Háború idején


Történet védelmi különítmények létrehozása

A különítmény fogalma meglehetősen homályos - "egy harci vagy különleges feladat végrehajtására létrehozott állandó vagy ideiglenes katonai alakulat". Ez megfelel a „különleges erők” definíciójának is.

В ходе Великой Отечественной войны состав, функции, ведомственная принадлежность заградительных отрядов постоянно менялись. В начале февраля 1941 года НКВД разделили собственно на наркомат внутренних дел и на народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ). Военная контрразведка была выделена из наркомата внутренних дел и передана наркомату оборону ВМФ СССР, где были созданы Третьи управления НКО и НКВМФ СССР. 27 июля 1941 года Третье управление НКО издало директиву о своей работе в военное время.

Согласно директиве организовывались подвижные контрольно-заградительные отряды, они должны были задерживать дезертиров, подозрительных элементов у линии фронта. Они получили право предварительного расследования, после чего задержанных передавали судебным органам.

В июле 1941 года НКВД и НКГБ опять объединили, органы Третьего управления НКО были преобразованы в особые отделы и перешли в подчинение НКВД. Особые отделы получили право ареста дезертиров и в случае необходимости их расстрела. Особые отделы были должны бороться со шпионами, предателями, дезертирами, диверсантами, с паникёрами, трусами. Приказом НКВД №00941 от 19 июля 1941 года при особых отделах дивизий и корпусов были созданы отдельные стрелковые взводы, а при особых отделах армий – роты, при фронтах – батальоны, они были укомплектованы войсками НКВД.

Ezek az egységek az úgynevezett "védő különítmények" lettek. Joguk volt sorompó szolgálatot szervezni a dezertőrök szökésének megakadályozására, gondosan ellenőrizni az összes katona iratait, letartóztatni a dezertőröket és vizsgálatot folytatni (12 órán belül), és az ügyet katonai bíróság elé utalni. Kivételes esetekben a fronton a rend azonnali helyreállítása érdekében a kóborlókat egységükre küldeni, a különleges osztály vezetője megkapta a dezertőrök kivégzésének jogát.

Ezen túlmenően a gátcsapatoknak az ellenséges ügynököket kellett azonosítaniuk és megsemmisíteniük, ellenőrizniük kellett a német fogságból elmenekülteket.

Harc a banditák ellen

Среди повседневных задач заградительных отрядов была борьба с бандитами. Так, в июне 1941 года при третьем отделе Балтфлота был сформирован заградотряд – это была маневренная рота на автотранспорте, усиленная двумя броневиками. Он действовал на территории Эстонии. Так как случаев дезертирства в зоне ответственности почти не было, отряд с группой оперативников бросили на борьбу с эстонскими нацистами. Мелкие их банды нападали на дорогах на отдельных военнослужащих, мелкие подразделения.

A különítmény akciói jelentősen csökkentették az észt banditák tevékenységét. A különítmény részt vett a Virtsu-félsziget „tisztításában” is, amelyet 1941. július közepén a 8. hadsereg ellentámadása szabadított fel. Útközben a különítmény találkozott egy német előőrssel, amelyet csatában legyőzött. Műveletet hajtott végre a banditák megsemmisítésére Varla m.-ben és a faluban. Tystamaa a Pärnovszkij kerületből, megsemmisítette a tallinni ellenforradalmi szervezetet. Ezenkívül a különítmény felderítő tevékenységben is részt vett, és három ügynököt dobott az ellenséges vonalak mögé. Ketten visszatértek, megtudták a német katonai létesítmények helyét, megtámadták őket repülés balti flotta.

Во время боя за Таллин отряд не только останавливал и возвращал бегущих, но сам держал оборону. Особенно трудно было 27 августа, некоторые части 8-й армии обратились в бегство, заградотряд остановил их, был организован контрудар, противника отбросили – это сыграло решающую роль в успешной эвакуации Таллина. В ходе боёв за Таллин погибло более 60% личного состава отряда и почти все командиры! И это трусливые подонки, расстреливающие своих?

Kronstadtban a különítményt helyreállították, és szeptember 7-től folytatta a szolgálatot. Az Északi Front speciális osztályai is harcoltak a banditákkal.

A Legfelsőbb Főparancsnokság főhadiszállásának 5. szeptember 1941-i irányelve

1941. szeptember elejére a katonai helyzet ismét élesen romlott, ezért a Stavka a Brjanszki Front parancsnokának, A. I. Eremenko tábornoknak kérésére engedélyezte a különítmények létrehozását azokban a hadosztályokban, amelyek instabilnak bizonyultak. Egy héttel később ezt a gyakorlatot minden frontra kiterjesztették. A különítmények létszáma hadosztályonként egy zászlóalj, ezredenként egy század volt. Jelentettek a hadosztály parancsnokánál és voltak mozgáshoz szükséges járművek, több páncélautó ill tankok. Feladatuk a parancsnokok segítése, a fegyelem és a rend fenntartása volt az alakulatoknál. Pályázati joguk volt fegyverhogy megállítsa a repülést és megszüntesse a pánik kiváltóit.
То есть, их отличие от заградотрядов при особых отделах НКВД, которые были созданы для борьбы с дезертирами и подозрительными элементами в том, что армейские отряды создавались для того, чтобы не допустить самовольного бегства частей. Они были крупнее (батальон на дивизию, а не взвод), комплектовали их не из бойцов НКВД, а из красноармейцев. Они имели право расстреливать инициаторов паники и бегства, а не расстреливать бегущих.

10. október 1941-én a különleges osztályok és különítmények 657364 25878 embert vettek őrizetbe, közülük 10201 XNUMX főt letartóztattak, közülük XNUMX XNUMX főt lelőttek. A többit visszaküldik a frontra.

Moszkva védelmében a gátcsapatok is szerepet játszottak. A védelmi hadosztályzászlóaljakkal párhuzamosan külön osztályok különítményei is működtek. Hasonló egységeket hoztak létre az NKVD területi szervei, például a kalinyini régióban.

Sztálingrádi csata

В связи с прорывом фронта и выходом вермахта к Волге и Кавказу, 28 июля 1942 года вышел знаменитый приказ №227 НКО. По нему предписывалось создать в армиях по 3-5 заградотрядов (по 200 бойцов в каждом), ставить их в непосредственном тылу у неустойчивых частей. Они также получили право расстреливать паникёров и трусов, чтобы восстанавливать порядок и дисциплину. Они подчинялись Военным советам армий, через их особые отделы. Во главе отрядов ставили самых опытных командиров особых отделов, отряды обеспечивались транспортом. Кроме того, восстанавливались заградительные батальоны в каждой дивизии.

По приказу народного комиссариата обороны №227 на 15 октября 1942 года создано 193 армейских отряда. С 1августа по 15 октября 1942 года эти отряды задержали 140755 красноармейцев. Арестовали 3980 человек, из них расстреляли 1189 человек, остальные направлены в штрафчасти. Больше всего арестов и задержаний было на Донском и Сталинградском фронтах.

A gátcsapatok fontos szerepet játszottak a rend helyreállításában, jelentős számú katonát juttattak vissza a frontra. Például: 29. augusztus 1942-én bekerítették a 29. gyaloghadosztály főhadiszállását (a német harckocsik áttörése miatt), az egységek az irányítást elvesztve pánikszerűen visszavonultak. GB Filatov hadnagy gátcsapata megállította a menekülőket, és visszahelyezte őket védelmi pozícióba. A hadosztály frontjának egy másik szektorában Filatov különítménye megállította az ellenség áttörését.

Szeptember 20-án a Wehrmacht elfoglalta Melikhovskaya egy részét, az összevont dandár illetéktelen visszavonulásba kezdett. A fekete-tengeri haderőcsoport 47. hadseregének zárócsapata rendet hozott a dandárban. A dandár visszatért pozíciójába, és a különítménnyel együtt visszaűzte az ellenséget.

Vagyis a kritikus helyzetekben a különítmények nem estek pánikba, hanem rendet tettek és maguk harcoltak az ellenséggel. Szeptember 13-án a 112. lövészhadosztály elvesztette állásait az ellenséges támadás alatt. A Hlisztov állambiztonsági hadnagy parancsnoksága alatt álló 62. hadsereg különítménye négy napig visszaverte az ellenséges támadásokat, és az erősítés megérkezéséig tartotta a vonalat. Szeptember 15-16-án a 62. hadsereg különítménye két napig harcolt a sztálingrádi pályaudvar környékén. A különítmény csekély létszáma ellenére visszaverte az ellenség támadásait és maga is ellentámadásba lendült, és épségben átadta a vonalat a közeledő 10. gyaloghadosztály egységeinek.

De előfordult a különítmények más célra történő felhasználása is, voltak parancsnokok, akik lineáris egységként használták őket, emiatt egyes különítmények összetételük nagy részét elvesztették, és újra kellett őket alakítani.

A sztálingrádi csata során háromféle különítmény létezett: a 227. számú parancs alapján létrehozott hadsereg, a helyreállított hadosztályos gátaszászlóaljak és a különleges osztályok kis különítményei. A korábbiakhoz hasonlóan az őrizetbe vett harcosok túlnyomó többsége visszatért egységeihez.Kurszk dudor

A Népbiztosok Tanácsának 19. április 1943-i rendeletével az NKVD Különleges Osztályainak Igazgatósága ismét az NPO-hoz és az NKVMF-hez került, és átszervezték a „Smersh” („Halál a kémekre”) Kémelhárító Főigazgatósággá. a Szovjetunió Védelmi Népbiztossága és a Haditengerészet Népbiztosságának „Smersh” Elleni Hírszerzési Igazgatósága.

5 июля 1943 года вермахт начал своё наступление, некоторые наши части дрогнули. Заградотряды и здесь выполнили свою миссию. С 5 по 10 июля заградотряды Воронежского фронта задержали 1870 человек, арестовано 74 человека, остальные возвращены в свои части.

Всего в докладе начальника Управления контрразведки Центрального фронта генерал-майора А. Вадиса от 13 августа 1943 года указано, что задержан 4501 человек, из них направлено обратно в части 3303 человека.

29. október 1944-én I. V. Sztálin védelmi népbiztos parancsára a front helyzetének megváltozása miatt feloszlatták a különítményeket. A személyzet feltöltötte a puskás hadosztályokat. Fennállásuk utolsó időszakában már nem profiljuk szerint jártak el – nem volt rá szükség. Főhadiszállások, kommunikációs vonalak, utak védelmére, az erdő átfésülésére használták, a személyzetet gyakran a hátsó szükségletekre használták - szakácsok, raktárosok, hivatalnokok stb. az őrmesterek pedig kitüntetéssel és rendekkel jutalmazták, széles harci tapasztalattal.

Összesít: a különítmények látták el a legfontosabb funkciót, őrizetbe vettek dezertőröket, gyanús személyeket (akik között voltak kémek, szabotőrök, nácik ügynökei). Kritikus helyzetekben ők maguk is harcba bocsátkoztak az ellenséggel. Miután megváltozott a helyzet a fronton (a kurszki csata után), a gátcsapatok ténylegesen elkezdték ellátni a parancsnoki századok funkcióit. A szökevények megállítására joguk volt a visszavonulók feje fölé lövöldözni, a kezdeményezőket lelőni és az alakulat elé tekerni. De ezek az esetek nem tömegesek voltak, csak egyediek. Egyetlen tény sincs, hogy a gátcsapatok harcosai ölni lőttek volna sajátjukra. A veteránok emlékirataiban nincs ilyen példa. Ezen kívül egy további védelmi vonalat készíthettek hátul, hogy megállítsák a visszavonulást és megvehessék a lábukat.

Заградительные отряды внесли свой вклад в общую Победу, честно выполняя свой долг.

Forrás:
Lubjanka a moszkvai csata napjaiban: a Szovjetunió állambiztonsági szerveinek anyagai az orosz FSZB központi archívumából. Összeg. A. T. Zhadobin. M., 2002.
"Tűz íve": Kurszki csata a Lubjanka szemével. Összeg. A. T. Zhadobin és munkatársai, M., 2003.
A Szovjetunió állambiztonsági szervei a Nagy Honvédő Háborúban. M., 2000.
Toptygin A.V. Ismeretlen Beria. M., Szentpétervár, 2002
.
Szerző:
156 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. kobalt
  kobalt 18. július 2013. 07:28
  +18
  227. MEGRENDELÉS "Egy lépést se hátra"
  A tartalom önmagáért beszél

  A VÖRÖS HADEREG LEGFOGLALÓBB FŐPARANCSNOKSÁGA Parancsolja:

  1. A frontok katonai tanácsaihoz és mindenekelőtt a frontok parancsnokaihoz:

  a) feltétel nélkül felszámolni a csapatokban a visszavonuló kedélyeket, és vaskézzel elnyomni azt a propagandát, hogy állítólag keletebbre vonulhatunk és kell is, hogy az ilyen visszavonulásból állítólagos kár ne legyen;
  b) feltétel nélkül eltávolítják beosztásukból és a főhadiszállásra küldik, hogy katonai bíróság elé állítsák a hadsereg parancsnokait, akik a frontparancsnokság parancsa nélkül engedélyezték a csapatok jogosulatlan kivonását pozícióikból;
  c) a fronton belül 1-3 (helyzettől függően) büntetés-végrehajtási zászlóaljat (egyenként 800 fő) alakítani, ahová küldeni kell a honvédség valamennyi ágának közép- és felső parancsnokait, valamint az érintett politikai dolgozókat, akik fegyelemsértést követtek el. gyávaságra vagy instabilitásra, és a front nehezebb szakaszaira helyezzük őket, hogy lehetőséget adjunk nekik, hogy vérrel engeszteljék ki az anyaország elleni bűneiket.

  2. A seregek katonai tanácsaihoz és mindenekelőtt a seregek parancsnokaihoz:

  a) feltétel nélkül eltávolítják beosztásukból azokat a hadtestek és hadosztályok parancsnokait és komisszárait, akik a hadsereg parancsa nélkül engedélyezték a csapatok állásaikból jogosulatlan kivonását, és a front katonai tanácsához küldik katonai bíróság elé;

  b) a hadseregen belül 3-5 jól felfegyverzett gátcsapatot (egyenként 200 fő) alakítanak ki, helyezzék el az instabil hadosztályok közvetlen hátterében, és kötelezzék őket pánik és a hadosztály részeinek rendetlen kivonulása esetén a riasztók, ill. gyávák a helyszínen, és ezzel segítik a becsületes harcos hadosztályokat az anyaország iránti kötelességük teljesítésében;
  c) a hadseregen belül 5-10 (helyzettől függően) büntetés-végrehajtási századot (egyenként 150-200 fős) alakítani, ahová rendes katonákat és ifjabb parancsnokokat küldeni, akik gyávaságból vagy instabilitásból fakadóan fegyelmet sértettek. nehéz területeken katonáskodjanak, hogy lehetőséget adjunk nekik, hogy vérrel engeszteljék ki az anyaország elleni bűneiket.

  3. hadtestek és hadosztályok parancsnokai és komisszárai;

  a) feltétel nélkül eltávolítják beosztásukból az ezred- és zászlóaljak parancsnokait és komisszárait, akik a hadtest vagy a hadosztályparancsnok utasítása nélkül engedélyezték az egységek jogosulatlan kivonását, tőlük rendeket, kitüntetéseket elvennek és a front katonai tanácsaihoz küldenek. katonai bíróság elé terjesztés:

  b) minden segítséget és támogatást megadni a honvédség zárócsapatainak az egységekben a rend és a fegyelem erősítésében.

  Olvassa el a sorrendet minden században, században, ütegben, században, csapatban, főhadiszálláson.

  védelmi népbiztos

  J. SZTÁLIN

  Felhívom a figyelmet arra, hogy a különítmények összetételét ugyanannak a hadseregnek a harcosaiból alakították ki, ahol fellépett.
  1. Gari
   Gari 18. július 2013. 15:01
   +6
   Idézet: kobalt
   227. MEGRENDELÉS "Egy lépést se hátra"

   Sztálin parancsa "Egy lépést se hátra!"

   A Szovjetunió Védelmi Népbiztosának 28. július 1942-i parancsa.

   Az ellenség egyre új erőket vet a frontra, és az őt ért súlyos veszteségektől függetlenül előrenyomul, a Szovjetunió mélyére szakad, új területeket foglal el, pusztítja és pusztítja városainkat és falvainkat, erőszakol, kirabol és gyilkol. a szovjet lakosság. A harcok a Voronyezs régióban, a Donnál, délen az Észak-Kaukázus kapuinál folynak. A német hódítók Sztálingrád felé, a Volga felé rohannak, és bármi áron el akarják foglalni Kubant, az Észak-Kaukázust olaj- és gabonavagyonukkal. Az ellenség már elfoglalta Vorosilovgradot, Starobelszket, Rossost, Kupjanszkot, Valuikit, Novocserkasszkot, Rosztov-Don-t, Voronyezs felét. A déli front csapatainak egy része a riadókat követve komoly ellenállás és moszkvai parancs nélkül hagyta el Rosztovot és Novocserkasszkot, zászlóikat gyalázattal borítva.

   Hazánk lakossága, amely szeretettel és tisztelettel bánik a Vörös Hadsereggel, kezd kiábrándulni belőle, elveszti a Vörös Hadseregbe vetett hitét, és sokan átkozzák a Vörös Hadsereget, amiért átadta népünket a német elnyomók ​​igájába, miközben ő maga kelet felé áramlik.

   Néhány ostoba ember a fronton azzal a beszéddel vigasztalja magát, hogy folytathatjuk a visszavonulást kelet felé, hiszen sok területünk van, sok földünk, sok a lakosságunk, és mindig bőven lesz gabonánk. Ezzel akarják igazolni szégyenteljes viselkedésüket a fronton. De az ilyen beszéd teljesen hamis és álságos, csak ellenségeink számára előnyös.

   Minden parancsnoknak, Vörös Hadsereg katonának és politikai munkásnak meg kell értenie, hogy eszközeink nem korlátlanok. A szovjet állam területe nem sivatag, hanem emberek – munkások, parasztok, értelmiségiek – apáink, anyáink, feleségeink, testvéreink, gyermekeink. A Szovjetunió területe, amelyet az ellenség elfoglalt és elfoglalni igyekszik, kenyér és egyéb termékek a hadsereg és a hátország számára, fém és üzemanyag az ipar számára, gyárak, a hadsereget fegyverrel és lőszerrel ellátó üzemek, valamint vasutak. Ukrajna, Fehéroroszország, a balti államok, Donbass és más régiók elvesztése után sokkal kevesebb a területünk, így sokkal kevesebb az ember, a kenyér, a fém, a növények, a gyárak. Több mint 70 millió embert, évente több mint 800 millió pud gabonát és több mint 10 millió tonna fémet veszítettünk el. Már nincs fölényünk a németekkel szemben sem munkaerő-tartalékban, sem gabonaraktárban. A további visszavonulás annyit jelent, mint önmagunk és egyben tönkretenni Szülőföldünket. Minden általunk hagyott új terület minden lehetséges módon megerősíti az ellenséget, és minden lehetséges módon gyengíti védelmünket, Szülőföldünket.   Ezért ki kell irtani azt a beszédet, hogy van lehetőségünk a végtelenségig visszavonulni, hogy sok a területünk, nagy és gazdag a hazánk, sok a lakosság, mindig lesz bőven kenyér. Az ilyen beszélgetések hamisak és károsak, gyengítenek minket és erősítik az ellenséget, mert ha nem hagyjuk abba a visszavonulást, kenyér nélkül, üzemanyag nélkül, fém nélkül, nyersanyag nélkül, gyárak és üzemek, vasutak nélkül maradunk.

   Ebből következik, hogy ideje befejezni a visszavonulást.

   Egy lépést se hátra! Ez legyen most a fő felhívásunk.

   Makacsul, az utolsó csepp vérig meg kell védenünk minden pozíciót, a szovjet terület minden méterét, ragaszkodnunk kell a szovjet föld minden darabjához, és meg kell védenünk az utolsó lehetőségig.

   Szülőföldünk nehéz időket él át. Meg kell állnunk, majd vissza kell nyomnunk és le kell győznünk az ellenséget, bármibe is kerül ez nekünk. A németek nem olyan erősek, mint amilyennek a riasztók látják. Megfeszítik utolsó erejüket. Ha most, a következő néhány hónapban ellenállunk a csapásuknak, akkor biztosítjuk a győzelmünket.
   1. Gari
    Gari 18. július 2013. 15:02
    +2
    Képesek vagyunk ellenállni a csapásnak, majd visszaszorítjuk az ellenséget nyugat felé? Igen, megtehetjük, mert a gyáraink és a hátsó gyáraink most tökéletesen működnek, és a frontunkon egyre több repülőgép, harckocsi, tüzérség és aknavető érkezik.
    Mi hiányzik nekünk?
    Hiányzik a rend és a fegyelem a századokban, zászlóaljakban, ezredekben, hadosztályokban, harckocsi-egységekben, repülőszázadokban. Ez most a fő hiányosságunk. Hadseregünkben a legszigorúbb rendet és vasfegyelmet kell megteremtenünk, ha meg akarjuk menteni a helyzetet és meg akarjuk védeni a szülőföldet...
    Ezentúl minden parancsnok, Vörös Hadsereg katonája, politikai munkás számára a fegyelem vastörvénye legyen a követelmény – egy lépést se hátra a főparancsnokság parancsa nélkül.
    Egy század, zászlóalj, ezred, hadosztály parancsnokai, a megfelelő komisszárok és politikai munkások, akik felülről parancs nélkül visszavonulnak a harcállásból, az anyaország árulói. Az ilyen parancsnokokat és politikai munkásokat az anyaország árulójaként kell kezelni.
    Ez a mi Szülőföldünk hívása.
    Ennek a felszólításnak a teljesítése azt jelenti, hogy megvédjük földünket, megmentjük a szülőföldet, kiirtjuk és legyőzzük a gyűlölt ellenséget...
 2. fenyőtoboz
  fenyőtoboz 18. július 2013. 07:28
  +9
  A hruscsovi „olvadás” idejétől kezdve mítosz született az NKVD zárócsapatairól, amelyek géppuskából lőtték le a Vörös Hadsereg visszavonuló egységeit.


  Ez nem igaz. Gorbacsov peresztrojkájáig a különítmények témája egyáltalán nem volt nyilvános vita tárgya. Nem említették őket sem a Nagy Honvédő Háború történetével foglalkozó hivatalos munkákban, sem a szovjet katonai vezetők emlékirataiban. Először 1987-ben esett szó róluk, amikor számos folyóiratban megjelent a 227. számú parancs szövege.
  1. Timeout
   Timeout 18. július 2013. 14:28
   -15
   Скан подлинника или копию которая распространялась в войсках, покажите? Если есть, то в студию! Не было такого приказа, мой дед служил в секретном отделе штаба западного фронта после ранения с декабря 41 г. по октябрь 42 г., и наверняка должен был знать про данный приказ, и потом долго матерился когда статью о этом приказе напечатали в какой-то газете. Досужие придумки новодельных историков!
 3. Ijesztő zászlós
  Ijesztő zászlós 18. július 2013. 07:54
  +12
  Eléggé fáj a téma. Minél több anyag áll rendelkezésre, annál jobb.
  Köszönöm az anyagot!
  1. avt
   avt 18. július 2013. 09:43
   +6
   Idézet: Szörnyű zászlós
   Eléggé fáj a téma. Minél több anyag áll rendelkezésre, annál jobb.

   jó És gyakran emlékeztet konkrét tényekkel.
   1. knn54
    knn54 18. július 2013. 15:09
    +7
    Sajátosságok:
    - Szeptember 13-án a 112. gyaloghadosztály az ellenség nyomására kivonult a megszállt vonalból. A 62. hadsereg különítménye, amelyet a különítmény vezetője, Khlystov állambiztonsági hadnagy vezette, felvette a védelmet. A különítmény harcosai és parancsnokai négy napon keresztül verték vissza az ellenséges géppuskások támadásait, súlyos veszteségeket okozva nekik. A különítmény tartotta a vonalat a katonai egységek közeledtéig.
    - Szeptember 14-én az ellenség támadást indított a 399. hadsereg 62. gyaloghadosztályának egységei ellen. A 396. és 472. lövészezred katonái és parancsnokai pánikszerűen visszavonulni kezdtek. A különítmény vezetője, Elman állambiztonsági főhadnagy utasította a különítményt, hogy nyisson tüzet a visszavonulók FEJEI FELÜL. Ennek eredményeként ezen ezredek személyi állományát leállították, és két órával később az ezredek elfoglalták a korábbi védelmi vonalakat.
    - Szeptember 15-16-án a 62. hadsereg különítménye két napon át sikeresen harcolt a sztálingrádi pályaudvar környékén az ellenséges felsőbb erőkkel. A különítmény kis mérete ellenére nemcsak visszaverte a német támadásokat, hanem ellentámadásokat is indított, jelentős munkaerő-veszteséget okozva az ellenségnek. A különítmény csak akkor hagyta el vonalát, amikor a 10. gyaloghadosztály egységei érkeztek helyükre
    - Szeptember 20-án a németek elfoglalták Melekhovskaya keleti külvárosát. Az összevont dandár az ellenség támadása alatt jogosulatlan kivonásba kezdett. A Fekete-tengeri Erőcsoport 47. Hadserege különítményének akciói rendet teremtettek a dandárban. A dandár elfoglalta a korábbi vonalakat, és ugyanezen különítmény századának politikai oktatója, Pestov kezdeményezésére a dandárral közös fellépéssel az ellenséget visszaszorították Melekhovszkából.

    -2. október 1942-án csapataink offenzívája során a 138-as hadosztály különálló részei, amelyek az ellenség erős tüzérségi és aknavetős tüzével találkoztak, megingott és pánikszerűen visszamenekültek a 1. 706. zászlóalj harci alakulatai között. vegyes vállalat, a 204. SD, amelyek a második fokozatba tartoztak.
    A hadosztály parancsnoki és választózászlóalja intézkedéseivel helyreállt a helyzet. 7 gyávát és riasztót lelőttek a sorok előtt, a többieket visszahelyezték a frontvonalba.
    -16. október 1942-án az ellenséges ellentámadás során a Vörös Hadsereg 781 és 124 hadosztályú katonáiból álló csoport 30 fős létszámban gyávaságot tanúsított, és pánikszerűen menekülni kezdett a csatatérről, magával rántva a többi katonát is.
    A 21. hadsereg e szektorban elhelyezkedő hadsereg-különítménye fegyverrel szüntette meg a pánikot, és helyreállította a korábbi helyzetet.
    -19. november 1942., a 293-as hadosztály egységeinek offenzívája során, egy ellenséges ellentámadás során 1306 vegyesvállalatból álló két aknavetős szakasz, szakaszparancsnokokkal együtt - ml. Bogatyrev és Egorov hadnagyok - a parancsnokság parancsa nélkül elhagyták a megszállt vonalat, és pánikban, fegyvereiket eldobva, menekülni kezdtek a csatatérről.
    A hadsereg különítmény géppisztolyos szakasza, amely ezen a helyen tartózkodott, megállította a menekülést, és miután két riasztót lelőtt az alakulat előtt, a többit visszahelyezte korábbi soraiba, majd sikeresen haladtak előre.
    -20. november 1942., de az ellenséges ellentámadás idején a hadosztály 38. lapjának egyik magasban lévő százada anélkül, hogy az ellenségnek ellenállt volna, a parancsnokság parancsa nélkül véletlenszerűen visszavonulni kezdett a hadosztályból. elfoglalt terület.
    A 83. hadsereg 64. különítménye, amely közvetlenül a 38. SD egységek harci alakulatai mögött szolgált sorompóként, pánikszerűen megállította a menekülő századot és visszahelyezte a korábban elfoglalt magassági szakaszra, majd a század állománya. kivételes kitartást és kitartást tanúsított az ellenséggel vívott csatákban.
    Ekkor a visszavonulás és a pánik elkerülése végett MINDEN parancsnok a helyszínen lelőhetett egy riasztót.
 4. zadorin1974
  zadorin1974 18. július 2013. 08:05
  +14
  a témát helyesen érintik - sok kosz ömlik, a cikk plusz.Kérés a szerzőhöz, hogy fejtse ki részletesebben a témát, valahogy nem lesz elég.És a kivégzésekkel kapcsolatos hazugságok rovására amikor egy ezred fut (2-3 ezer szurony, amit egy 20-30 fős csoport meg tud akadályozni? És megtehették, és megálltak és bevetettek pozícióban. Ha összehasonlítjuk, akkor aki valaha is olvasott a német sorompó-különítményekről, az nagyon tanulságos példák liberálisaink számára
  1. nagy kaszinó
   nagy kaszinó 18. július 2013. 14:22
   +4
   A német sorompókról, különítményekről és büntetőzászlóaljaikról általában külön dal. Kommunikálnom kellett egy Wehrmacht-veteránnal, aki átment egy ilyen zászlóaljon. Ezt megelőzően 3 évig harcolt a keleti fronton. A gondolata ez volt: "jobb lenne, ha előtte lelőnének." A bánásmód semmivel sem volt jobb, mint az orosz foglyokkal. Igaz-e vagy sem, nem tudom. Ahogy mondják, azért vettem, amiért eladtam
  2. knn54
   knn54 18. július 2013. 15:14
   +3
   A Legfelsőbb Parancsnokság Parancsnokságának 001919. számú irányelve a frontok parancsnokai, a hadseregek, a hadosztályparancsnokok, a délnyugati irányú csapatok főparancsnoka részére a lövészhadosztályok zárócsapatának létrehozásáról szeptember 12-én. , 1941
   „A német fasizmus elleni harc tapasztalatai azt mutatják, hogy puskás hadosztályainkban jó néhány pánikba esett és egyenesen ellenséges elem van, akik az ellenség első nyomására ledobják a fegyvert, és kiabálni kezdenek: „Körül vagyunk véve!” és húzza magukkal a többi harcost. Ezen elemek ilyen cselekedetei következtében a hadosztály menekülésre indul, elhagyja anyagát, majd egyedül hagyja el az erdőt. Hasonló jelenségek minden fronton előfordulnak. Ha az ilyen hadosztályok parancsnokai és komisszárai feladatuk csúcsán álltak, a riasztó és ellenséges elemek nem tudtak felülkerekedni a hadosztályban. De az a baj, hogy nincs annyi szilárd és stabil parancsnokunk és komisszárunk.
   A fenti nemkívánatos jelenségek fronton történő megelőzése érdekében a Legfelsőbb Főparancsnokság főhadiszállása elrendeli:
   1. Minden lövészhadosztályban rendelkezzen a hadosztályparancsnoknak alárendelt, egy zászlóaljnál legfeljebb egy zászlóaljból álló, a hadosztályparancsnoknak alárendelhető, a hagyományos fegyvereken kívül járművekkel. teherautók és több harckocsi vagy páncélozott jármű formájában.
   2. A gátcsapat feladatainak tekintendő a parancsnokság közvetlen segítése a hadosztályon belüli szilárd fegyelem fenntartásában és kialakításában, a pánikba esett katonai állomány repülésének fegyverhasználat előtti megállás nélküli megállítása, a pánik és menekülés kiváltóinak megszüntetése. , támogatja a hadosztály becsületes és harcias elemeit, nincs pániknak kitéve, de elragadja az általános repülés.
   3. Kötelezni a szakosztályok alkalmazottait és a hadosztályok politikai állományát, hogy minden lehetséges segítséget adjanak meg a hadosztályparancsnokoknak és a gátcsapatoknak a hadosztály rendjének és fegyelmének erősítésében.
   4. A gátcsapatok létrehozását a jelen utasítás kézhezvételétől számított öt napon belül befejezni.
   5. Jelentés a frontok és a hadseregek csapatainak parancsnoka általi átvételéről és végrehajtásáról.
   A Legfelsőbb Főparancsnokság főhadiszállása
   I. Sztálin
   B. Shaposhnikov
   "A Szovjetunió állambiztonsági szervei a Nagy Honvédő Háborúban. 2. kötet. Kezdet. 2. könyv. 1. szeptember 31. - december 1941. M., 2000, 85. o."
   PS A Tallinnért vívott csaták során a különítmény veszteségei több mint 60%-a volt, beleértve szinte az összes parancsnokot.
 5. VkadimirEfimov1942
  VkadimirEfimov1942 18. július 2013. 08:24
  +6
  Ez a cikk közelebb áll a 41-45-ös második világháború történetének igazságához. Örülök, hogy igazabb, mint amit mostanában a második világháborúról szóló filmekben bemutatnak.
 6. bunta
  bunta 18. július 2013. 08:25
  +11
  Hogy teljes legyen a kép, jó lenne megemlíteni a németek közül a Feldgendarmerie-t (FIELD GENDARMERIE).
  1. mosolyog
   mosolyog 18. július 2013. 13:03
   +4
   bunta
   És például azt is, hogy a Koenigsbergtől Pillauig tartó teljes utat dezertőrök borították, akiknek bíróságon kívüli kivégzését sehol senki nem vette figyelembe, és nem számított. Illetve, hogy a németeket Pillauból és Danzigból kitelepítő hajókra a hétköznapi menekültek nem tudtak feljutni - amikor megpróbáltak átjutni az SS-ek kordonján, minden megfontolás nélkül a helyszínen lelőtték őket (ez a szerencsétlen megfulladt menekültek kérdése). tengeralattjáróink által - a hétköznapi nők és gyerekek egyszerűen nem kaphatnak speciális bérletet) kút stb.
 7. omsbon
  omsbon 18. július 2013. 08:26
  +12
  Minden liberalista fő és kívánatos célja, hogy saját történelmébe, népébe köpjön, és gyorsan fusson Júdás-díjáért! A leválások és a smersh témája a kenyérdarabjuk, nem akarok hazudni!
 8. Tartaléképítő zászlóalj
  Tartaléképítő zászlóalj 18. július 2013. 09:21
  +6
  Köszönet a szerzőnek. Remek cikk.
  És viccből - olvastam egy észtországi különítményről 1 században, és úgy döntöttem, hogy jó lenne 1 GB zászlóalj méretű blokádot küldeni a balti államokba, hogy megküzdjenek az utolsó SS banditák ellen.
  1. Hudo
   Hudo 18. július 2013. 11:49
   +9
   Idézet: Tartaléképítő zászlóalj
   a balti államokba harcolni az utolsó SS banditák ellen, jó lenne egy GB zászlóalj méretű blokádot küldeni


   Ne lankadj, hova iratkozhatok be ebbe a zászlóaljba?
 9. Igor39
  Igor39 18. július 2013. 09:22
  +7
  Nem emlékszem, hol olvastam, a zászlóalj parancsnoka azt mondta, hogy a front egy szakaszát visszatartva a katonák futottak, és egy különítmény állt mögöttük, az NKVD-tisztek megállították a katonákat a lövészárkokban, szavakkal felvidították őket, lőszert adtak és együtt ellentámadásba lendültek, egyet csináltak, a többi mese.
 10. Alekszejev
  Alekszejev 18. július 2013. 09:33
  +6
  Nagyon fájó a téma csapataink ellenálló képessége a második világháború harcaiban.
  Ugyanolyan fájdalmas és embertelen háború maga.
  Но заградотряды были просто необходимы тогда. Как, впрочем, и ранее, в 1 Мировую и во всенх более - менее значительных военных конфликтах прошлого и будущего.
  Csak máshogy hívták.
  És persze egy ilyen nagyszabású és heves szembenézés mellett mindenféle túlzás és igazságtalanság volt ebben a szolgálatban.
  Mint bármelyik másikban.
 11. Járókelő
  Járókelő 18. július 2013. 09:42
  +11
  Köszönöm az anyagot.
  Nagyapám egy különítményben szolgált a háború alatt, lehet, ahogy mondják és a tévében mutatják, gyávák voltak, lőtték az egységeiket (főleg Mihalkov „Citadella” című alkotásának örült), de hol sokkolt a lövedék, ami után részben ő is elvesztette látását, négy sebesült, közülük kettő Sztálingrád közelében. De világos, honnan vette kitartó gyűlöletét Hruscsov és a peresztrojka iránt.
  1. mosolyog
   mosolyog 18. július 2013. 13:09
   +6
   Járókelő
   És nagyapám (június 41-től a hadseregben, a fronton 41-42 telétől a 45-ös balatoni hadműveletig) egyetlen különítményt sem látott... nem, hallotta, hogy a csapatok harci stabilitásának növelése érdekében főleg fenyegetett irányban, ott vannak... de én még soha nem láttam... mindent, hiába veszem fontolóra a háborút, nem vettem észre a rossz sztálini rezsim bűneit... :))))))
   1. avt
    avt 18. július 2013. 14:18
    +2
    Idézet tőle: mosoly
    hogy a csapatok harci stabilitásának növelése érdekében, különösen a fenyegetett irányokban, léteznek ... de még soha nem láttam ... ennyi, hiába fontolja meg a háborút, nem vettem észre a rosszak bűneit. sztálini rezsim...:))))))

    Nos, 42 nyarán - igen, amikor nehéz volt, de általában akkor a parancsnoki hivatalok fő feladata a hátsó védelme volt, ezért kerültek át a SMERSH-hez. Egyébként a határőrséget gyakran addig végezték, amíg el nem értek a Szovjetunió határáig.
    1. mosolyog
     mosolyog 18. július 2013. 15:00
     +1
     avt
     Szia! Úgy tűnik, megváltozott a mosoly az avatarodon? ezt jobban szeretem :)
     És a szöveg szerint ezt természetesen tudom... szóval, játszottam egy kicsit... még inkább. hogy hogyan kezdődött a peresztrojka, és kezdték eltúlozni a témát. Tényleg megkérdeztem a nagyapámat a különítményekről...
   2. Aron Zaavi
    Aron Zaavi 18. július 2013. 17:19
    +4
    Мой дед тоже не видел, а призван он был в июле 1941 и прошел всю войну командиром взвода и роты в пехоте. Другой был танкист, а тех кто же остановит.Но это не значит , что этих подразделений в частях не было. В принципе заградотряды выполняли функции " военной полиции", которые есть в любой армии.
    1. mosolyog
     mosolyog 18. július 2013. 17:38
     0
     Aron Zaavi
     Áron... hát nem gondolod, hogy a létezésüket kérdőjeleztem meg... :))) mellesleg a tankereket is megállították - felmásztak a tankokra, fenékkel dörömbölték a páncélt és a egy híres anya segítségével elmagyarázta, hogy át kell költözni a másik oldalra. vagy pl hol van üzemanyag és lőszer, hol van a gyülekezési pont.... ez az általam olvasott emlékekből.
 12. Öreg cinikus
  Öreg cinikus 18. július 2013. 09:43
  +9
  "Titkos
  A Szovjetunió belügyi népbiztosa
  állambiztonsági főbiztos
  BÉRIA elvtárs

  Összefoglaló


  A háború kezdetétől ez év október 10-ig. Az NKVD speciális osztályai és az NKVD csapatainak a hátvéd gátat tartó részlegei 657 364 katonát vettek őrizetbe, akik lemaradtak egységeikről és elmenekültek a frontról.
  Ebből a különleges osztályok hadműveleti korlátai 249 969 főt, az NKVD csapatok hátvédi gátcsapatai pedig 407 395 katonát vettek őrizetbe.
  - A fogvatartottak közül 25 878 embert tartóztattak le a Speciális Osztályok, a maradék 632 486 főt egységekre formálták és ismét a frontra küldték.
  A különleges osztályok által letartóztatottak közül:
  kémek - 1505
  szabotőrök - 308
  árulók - 2621
  gyávák és riasztók - 2643
  dezertőrök - 8772
  provokatív pletykák terjesztői - 3987
  önlövők – 1671
  mások - 4371
  Összesen – 25 878
  A Különleges Osztályok határozatai és a Katonai Törvényszék ítéletei szerint 10 201 embert lőttek le, ebből 3321 XNUMX embert a sor előtt lőttek le.
  Helyettes Kezdet A Szovjetunió NKVD civil szervezetének igazgatósága
  állambiztos biztonsági fokozat 3 S. Milstein
  (1941. október)".


  Nem emlékszem, hova és mikor másoltam, elnézést…
 13. Párbajozó
  Párbajozó 18. július 2013. 09:49
  +3
  Az elmében lévő negatívumok nagy része a népnévvé vált szó - az NKVD - képéhez kötődött. A csonk egyértelmű, a „büntető” szerkezetek senkinek nem tetszettek, de a kétségtelen előnyök – árulta el meggyőzően a cikk szerzője. Köszönöm.
 14. gomunkul
  gomunkul 18. július 2013. 10:18
  +4
  Valószínűleg nem ártana ma valami hasonlót létrehozni, mint a különítmények, hogy ugyanolyan hatékonyan harcoljanak a hazájukat, népüket és történelmüket becsmérlő liberálisok ellen. hi
 15. evgen
  evgen 18. július 2013. 10:34
  +5
  Érdekesen írta Bogomolov.Tamancev nevében.
 16. stalkerwalker
  stalkerwalker 18. július 2013. 10:38
  +6
  Nagyon köszönöm a szerzőnek!
  A cikk sok mindent megvilágított (mindenkinek?).
  Talán itt az ideje, hogy többé-kevésbé részletesen átgondoljuk a büntetések témáját? Túl sok példány tört fel a Fórumon, a "büntetés-végrehajtási zászlóalj" szó említésére. Főleg az azonos nevű sorozat megjelenése után.
  Üdvözlettel (dátum, aláírás)
  1. Djozz
   Djozz 18. július 2013. 15:01
   +6
   A "büntetőzászlóalj" E Volodarszkij (a büntető zászlóaljak nagy szakértője) aljas és aljas hamisítványa, aki összekeverte a büntető századot a büntetőzászlóaljjal. És ennek az olcsó cuccnak a szervezője, Dostal (milyen nevek) a Szovjetunió leöntésére specializálódott. érzelgés.
   1. Alexey_K
    Alexey_K 18. július 2013. 15:59
    +2
    Nem mondhatok semmit E Volodarskyról, de V. Viszockij egy ilyen dalmondatot hozott létre: "... a büntetőzászlóaljak az áttörésbe mennek ...". Talán ő a hazugság forrása?
    1. Djozz
     Djozz 18. július 2013. 16:32
     0
     Ez a rímnek való.
  2. COBOK
   COBOK 18. július 2013. 23:44
   +2
   Könyvek - a tenger, és a memoárirodalom. Csak a büntetés-végrehajtási századok állandó összetételének emlékei (nagy különbség büntetőszázad és büntetőzászlóalj között). Ne légy lusta - az IREMEMBER.RU-n is megtalálod - sok új dolgot fogsz megtanulni, és csak ezután egy rövid összefoglaló az oldalról, azt hiszem, sokan megköszönik Rákacsintás
 17. Gato
  Gato 18. július 2013. 10:58
  +8
  A különítmény fogalma meglehetősen homályos - "egy harci vagy különleges feladat végrehajtására létrehozott állandó vagy ideiglenes katonai alakulat". Ez megfelel a „különleges erők” definíciójának is.

  A különítmények esetében számomra úgy tűnik, hogy az "osnaz" definíciója megfelelőbb.
  A szerző teljesen helyesen vette észre a katonai akadályok közötti különbséget. az NKVD és a VKR egységei és speciális egységei, amelyeket a hátvéd és a szabotőrök elleni küzdelem feladatával bíztak meg.
  Az NKVD-ről és az előrenyomuló Vörös Hadsereg katonáit gépfegyverrel tarkón "vidító" komisszárokról szóló hülye meséket pedig Hollywoodra és rajongóira hagyjuk.
 18. Ulan
  Ulan 18. július 2013. 11:48
  +7
  Különösen megdöbbent a liberálisok hisztérikus megjegyzése arról, hogy a különítmények állítólag „hátba lőtték" a visszavonuló (előrenyomuló) csapatainkat. Egyetlen idiótának sem jutott eszébe, hogy hogyan lehet a „visszavonulók" hátába lőni. "? Inkább mellkason kellett volna lőniük, hiszen a visszavonuló csapatok a különítmények állásai felé haladtak, vagy azt kell feltételezni, hogy hátrafelé vonultak vissza.
  А если часть наступала то за каким лешим ей в спину стрелять? Чтобы она залегла? Сорвать атаку? После этого наверное расстреляли бы командира заградотряда.
  Mindezek a mítoszok többek között olyan filmművészetekből születnek, mint a "Büntetőzászlóalj" és a "Citadella".
  1. Protoukr
   Protoukr 18. július 2013. 12:19
   -19
   Bánd meg a bűneidet, különben a németekkel ellentétben még mindig ezzel élsz.
   1. Hudo
    Hudo 18. július 2013. 12:24
    +3
    Akkor ki előtt kell megbánni?A schronosid unokája előtt?
    1. Protoukr
     Protoukr 18. július 2013. 12:53
     -16
     A náciknak nincs jövőjük, erre gondoltál, és szakítottál. Nem lesz vámuniója a fasizmussal kapcsolatban sem.
     - Немцы от они сильные, они перевернули черную страницу истории и покаялись. Такие как ты фашистские слабаки и потомки фашистов-дедов - и дальше живут в истории преступлений.


     De a történelem nem tűri a hazugságot, a Kreml fasizmus kínjának elhúzódása csak még fájdalmasabbá teszi a bukást a jövőben.
     1. Vasya
      Vasya 18. július 2013. 13:08
      0
      protoukr. Darwin elmélete szerint az emberek ősei majmok voltak. Két lehetőség van:
      1. Az ukránok az istenek közvetlen örökösei, és semmi közük az emberekhez.
      2. Az ukránok emberek. Ebben az esetben elnézést kérek, ne árulja el, milyen fajta volt az az állat, amelyből az emberi populáció származott.
      1. Protoukr
       Protoukr 18. július 2013. 13:30
       -8
       Az ukránok számára a kisebbrendűségi komplexusod nem titok, ha a „Russz és Ukrajna” szót említik – hiszen a Horda területén általában minden civilizáció és technológia tőlünk származik.
       - Nem kell, mint például az írásaid - csak rossz hozzáállást és következtetéseket okoz.
       1. Ulan
        Ulan 18. július 2013. 15:55
        +8
        Tehát Oroszország vagy Ukrajna? Oroszország idejében nem figyeltek meg Ukrajnát, különben olyan van, mint Japán-Kína.
        Но Вы "правы", весь мир в курсе что Адам и Ева были древними украми.Что история укров насчитывает 140 тыщ лет правда Гомо сакпиенс появился в Европе только 40 тыщ лет назад, следовательно ukránok могли произойти только от неандертальцев.
        Так же всем "известно" что ukránok изобрели колесо, письменность, научили человечество сельскому хозяйству и приручили лошадь.
        Nemrég az ukrán "tudós" Bebik megállapította, hogy Krisztus nem galileai (vagyis galileai), hanem galíciai, vagyis galíciai. XNUMX%-ban svidomói ukrán. Kolumbusz Kristóf szintén ukrán volt a város közeléből. Sumy, Caesar valódi neve Yurko Cezarenko és macedón.- Sashko Makedonenko.
        Mindez tökéletesen be van állítva.
        Ha valaki azt hiszi, hogy viccelek, akkor semmi ilyesmi, csak néhány ukrán "történész" munkáiból adtam kivonatokat.
        1. stalkerwalker
         stalkerwalker 18. július 2013. 16:05
         +6
         Idézet: Ulan
         Ha valaki azt hiszi, hogy viccelek

         Igen, hiszünk, hiszünk...
         Nosovsky és Fomenko pihen és idegesen dohányzik félre... nevető
        2. Mizantróp
         Mizantróp 18. július 2013. 17:32
         +4
         Idézet: Ulan
         Most adtam kivonatokat néhány ukrán "történész" munkájából.

         Ők is tévednek, pl.
         Idézet: Ulan
         megszelídített egy lovat

         Valójában ennek pont az ellenkezője volt. A ló megszelídítette a protoukrékat, mert ő maga nem tudott almát venni a fáról (de akart). Csak az almát szedni kellett a lónak ADNI, és kár volt. Íme annak a neheztelésnek a visszhangja (amikor el kell adni valamit), amit még mindig megfigyelünk kérni nevető
        3. Larus
         Larus 19. július 2013. 10:50
         +1
         És a neandervölgyiek fejletlenek voltak))))
       2. IRBIS
        IRBIS 18. július 2013. 17:13
        +2
        Idézet: Protoukr
        mivel a Horda területén általában minden civilizáció és technológia tőlünk származik.

        Természetesen! Ádám és Éva ukránok voltak, ez köztudott tény! Az ukránok kereket, tüzet, mozdonyt, áramot adtak az emberiségnek. Ők találták fel a WC-t és a WC-papírt. És hány modern, áttörő technológia a disznózsír és a természet egyéb ajándékainak sózására? Hányféleképpen lehet gázt kivenni a csőből? Igen, nálad jobban senki sem sajátította el! Légy büszke, PROTOUKR! Csak lehetőleg csendben...
        1. Ulan
         Ulan 18. július 2013. 17:42
         +1
         Elfelejtetted minden idők és népek legfontosabb találmányát.Enélkül az emberiség pusztulásra van ítélve.
     2. micex
      micex 18. július 2013. 14:57
      +2
      Az ilyen vádak nagyon mosolyognak. Ne feledje, hogy a nyerteseket nem ítélik el. A németeket pedig megtérésre kényszerítették, a maguk módszerével.
     3. Djozz
      Djozz 18. július 2013. 15:02
      +2
      Huh, nem jó.
     4. Bronis
      Bronis 18. július 2013. 15:28
      +5
      Idézet: Protoukr
      A németek erősek, felfordították a történelem fekete oldalát és megbánták a bűnt. A hozzád hasonló fasiszta gyengék és a fasiszta nagyapák leszármazottai továbbra is a bűnök történetében élnek.

      Úgy van! Temtsy megbánta, megbánta... és megbánta. A fasiszta felvonulásokat melegekre cserélték. Lelki ereje...

      Idézet: Protoukr
      De a történelem nem tűri a hazugságot, a Kreml fasizmus kínjának elhúzódása csak még fájdalmasabbá teszi a bukást a jövőben.

      Még egy szlogen, amit dobhatok! Állítsák meg a disznóirtást! Egyél zellert! De tudod, hogyan kell trollkodni nevető
      1. Protoukr
       Protoukr 18. július 2013. 15:47
       -4
       Látom még azt is tudod, hogy hol keress ilyen fotókat.
       - Közel hozzád?
       1. Bronis
        Bronis 18. július 2013. 15:55
        +8
        Idézet: Protoukr
        Látom még azt is tudod, hogy hol keress ilyen fotókat.
        - Közel hozzád?
        Nem... Németország közelebb van hozzád... tisztán földrajzilag. Még azt is tudom, hogy Ukrajna miért fordít inkább hátat Oroszországnak – fordulhat hozzánk. A toleráns Európa lehetetlen... nevető
        1. zadorin1974
         zadorin1974 19. július 2013. 06:28
         0
         jó nevető a magig
     5. Ulan
      Ulan 18. július 2013. 15:40
      +6
      Furcsa módon egy SS-ember leszármazottja a „Galícia” SS-hadosztályból elítéli azokat, akik gazdáival harcoltak és győztek.
      Állítólag néhol még viszket, ez azonban jó példa arra, hogy apáink, nagyapáink nem tépték ki teljesen a barna fertőzést, és mérgező hajtásokat adott.
      Az elv azonban egyértelmű, mindenki tudja, ki kiáltja a leghangosabban, hogy "Állítsd meg a tolvajt".
   2. mosolyog
    mosolyog 18. július 2013. 13:18
    +6
    Protoukr
    Ez érdekes ... a bandarlogi "történészek" véleményéből ítélve az ókori ukrovokból az oblezyánok keletkeztek, majd megjelentek az emberek ... de kik azok a proto-ukránok? Trilobites rákfélék?
    А по поводу покаяться. Да, нам надо покаяться за излишний гуманизм, не позволивший нам уничтожить мразь рода человеческого - бандеровцев...каемся...больше не будем...обещаем следующий раз исправиться и зачистить эту плесень...хотя, боюсь, нормальные украинцы нас опередят и когда бандеровцы их достанут сами вычистят свою землю....вы удовлетворены? :)))
    1. Protoukr
     Protoukr 18. július 2013. 13:32
     -7
     История одна и какая была. Любые попытки назвать черное белым - вызывают мысли об адекватности говорящего.
     - Olyan nehéz megérteni?
     1. mosolyog
      mosolyog 18. július 2013. 14:00
      +5
      Protoukr
      A szemtelen hazugságaidból ítélve ezt lehetetlen számodra megérteni. Ha ennyi éven át nem érted. valami. amit a nagyapád mondott neked, az egy primitív hazugság, és egy nagyon primitív hazugság, ami azt jelenti, hogy még primitívebb ember vagy... ó, bocs, protoukr... :))) Nem beszélek a megfelelőségedről - te csak egy szűk látókörű arrogáns hazudozó vagyok.
      1. Protoukr
       Protoukr 18. július 2013. 14:17
       -8
       Mindig meglepett, hogy az ön területéről származó emberek hogyan próbálnak gyökeresen fordított retorikában beszélni a tényekről.
       - Nem érted, hogy alkalmatlannak tartanak?


       Minden, amit mondtam, igaz. 1939-ben két fasizmus volt - a Kreml és a német, az összes Rebentrop-Molotovval együtt...
       1. stalkerwalker
        stalkerwalker 18. július 2013. 14:50
        +7
        Idézet: Protoukr
        1939-ben két fasizmus volt - a Kreml és a német, az összes Rebentrop-Molotovval együtt...

        Hát persze...
        De Bandera és barátai Ámor angyalok voltak, íjak és nyilak helyett kulametekkel.
        1. Protoukr
         Protoukr 18. július 2013. 15:49
         -2
         Bandera is lőtt a betolakodókra.
         - Ki nekünk karddal...
         1. stalkerwalker
          stalkerwalker 18. július 2013. 15:56
          +5
          Idézet: Protoukr
          Bandera is lőtt a betolakodókra.

          Ja?
          És hány náci Bandera és Társa. lövés?
          Vagy a német Wehrmacht nem tartozik a megszállók definíciójába?
         2. kovácsok 1977
          kovácsok 1977 18. július 2013. 16:08
          +5
          Hát Bandera maga csak macskákat fojtott meg és nem lőtt senkire, nem volt idő. Úgyszólván megtartotta értékes tetemét. De az utolsókat is lelőtték, csak német egyenruhában és német fegyverekkel... Fegyvertelen parasztok, kolhozok, tanárok, és néha egyszerűen megfojtották őket hurokkal, hogy eltávolítsák a töltényeket. Néhányan még vaskeresztet is kaptak ezért, például Shlyukhevich ...
         3. shutyai
          shutyai 18. július 2013. 16:10
          +4
          Ó, teljesen összezavartak... Szóval Bandera mondta? És mindig azt hittem, hogy Alekszandr Nyevszkij.
         4. mosolyog
          mosolyog 18. július 2013. 16:26
          +2
          Protoukr
          Igen, ti (nem az ukránokra gondolok, hanem Bandera és elődeik) azonnal négykézlábra szálltok, és hátat fordíttok... ennek. geyropától ami "karddal" van :)))) kezdve a póznákkal és a csíkosokkal bezárólag.... a tested egyértelműen acél... annyi éve... :) ))) Büszke vagy? :))))
       2. Ulan
        Ulan 18. július 2013. 15:59
        +3
        De ti, uraim, nagyon adekvát vagytok az ukrán Krisztusról szóló hülyeségeitekkel.Amikor a történészei nemzetközi konferenciákon beszélnek a hülyeségeikkel, mindenki röhög a röhögéstől.Teltek a termek, gyülekeznek, mint egy Benny Hill koncerten.
       3. sichevik
        sichevik 18. július 2013. 19:35
        0
        Ну не повезло твоим предкам, протоукр. Не тех поддержали ,не тем задницу вылизывали. Надо было твоим кумирам -- бандере и шухевичу не у гитлера член отсасывать, а в кремль с поклоном ехать.
 19. Protoukr
  Protoukr 18. július 2013. 12:17
  -12
  Nagyapámat, aki 94 évesen még él, a fischisták úgy űzték az NKVD-től, mint a marhát a németek ellen puszta kézzel. „Most jön a fegyver” – érkezett meg a kocsi, és benne a templomokból kiszedett edények.
  Így aztán koncentrációs táborba került.


  - Minden kísérlet az NKVD kifehérítésére - ugyanaz a fasizmus, mint a többi bűnük. Ne haragítsa Istent – ​​ne írjon ilyen hazugságokat, mint ez a cikk.
  1. Hudo
   Hudo 18. július 2013. 12:22
   +5
   Idézet: Protoukr
   A nagyapám, aki 94 évesen még él


   A nagyapád, nyilván tőle "a jó kávé szerelmesei, aminek rabja lett német fogságban".
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 12:28
    -11
    Egy fasiszta, nyilvánvalóan az ön NKVD-s fasiszta nagyapjának leszármazottja - a nagyapám hős, mint 273000 XNUMX ukrán -, akit az NKVD-fasiszták hússal és kövekkel a kezükben rothadtak meg, amikor a Dnyeper hamis erőit szervezték. Többségük gyermek, árva, utcagyerek és tinédzser volt.
    - Tiszta fasizmus minden megnyilvánulásában, valamint "Dima Kovalev" "magas erkölcsiségének" törvénye. És te olyan fasiszta vagy.
    1. háló
     háló 18. július 2013. 12:37
     +5
     Miért nem rikácsol egy fasisztát, hány millió embert rohadtak meg a saját uralkodói a függetlenség alatt? Ötvenmilliók vagyunk? Nem felejtette el? Rákacsintás
     1. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 12:46
      -11
      Ha nem lennének a Kreml fasisztái, akik még mindig a Kremlben ülnek minden holodomori népirtással, akkor köztudott, hogy 100 millió ukrán lenne.
      - És soha nem felejtjük el a Kreml fasizmusát.
      1. Vasya
       Vasya 18. július 2013. 13:12
       +6
       Ha nem a Kreml, akkor az "Ukrajna" fogalma nem létezett. Mondjon köszönetet Leninnek és Hruscsovnak, akik elpusztítottak, főleg oroszokat és kisoroszokat.
       1. Protoukr
        Protoukr 18. július 2013. 13:35
        -9
        Nem vagy próféta, hogy megmondd, mi lenne. Ezek a te birodalmi címkéid, amelyekkel tulajdonképpen te magad tetszelegsz. Ami valójában valahogy szintén távol áll a megfelelőségtől - sokan maga mondtátok, magatok podDAknuli, magatok hittek.
        - Csak rád néznek körül a többiek, és furcsa benyomást keltenek rólad.
        1. mosolyog
         mosolyog 18. július 2013. 14:03
         +4
         Protoukr
         Ne gondold, hogy legalább valamennyire hasonlítunk Önhöz - nem címkézzük magunkat... :)))) Kérem? :)))) És hogyan, sikeresen? :)))) De egy nő nem próbáltad? :)))) Mindenképpen próbáld ki. talán a komplexusok legalább egy része elmúlik... látod. menni fog a fej... :))))
        2. Mizantróp
         Mizantróp 18. július 2013. 17:10
         +1
         Idézet: Protoukr
         Nem vagy próféta, hogy ezt mondd lenne.

         Idézet: Protoukr
         ukránok 100 lenne millió.

         Nos, igen, a próféta itt van – te nevető
      2. háló
       háló 18. július 2013. 13:20
       +8
       Pontosan, pontosan! Moszkva keze Ukrajna függetlenségének évei alatt lakosságát 52 millióról 45.5 millióra csökkentette! 6,5 millió Svidomót kínoztak meg az "FSB KGB-örökös" börtönében - ez nem népirtás! lol
       1. Protoukr
        Protoukr 18. július 2013. 13:37
        -10
        Tényleg azt hiszi, hogy nem ismerjük az elnéptelenedésedet? koldusok. prostituáltak, öngyilkosok, árvák stb.?
        - Sajnálatos a helyzeted, hiszen már katonának is vesznek - vakokat, süketeket és drogosokat. Tisztában vagyunk vele, hogy a retorikája jó arc egy rossz játékban.
        1. háló
         háló 18. július 2013. 14:04
         +8
         Hagyjuk a retorikát, és térjünk rá a tényekre. A függetlenség 6.5 millió ukrán állampolgárt követelt. Moszkva a hibás?
        2. mosolyog
         mosolyog 18. július 2013. 14:06
         +2
         Protoukr
         Ne szórakoztasd magad illúziókkal. Soha nem esett le arra a szintre, amelyre a nacionalisták hozták Ukrajnát... menj jobban... kényeztesd magad... címkével... ők maguk mondták, hogy ilyenek. hogy szerezted...:))))
         1. Protoukr
          Protoukr 18. július 2013. 14:57
          -9
          Ne nyúljanak hozzá – új harckocsiink, repülőgépeink, páncélozott szállítógépeink, páncéltörő rendszereink, légvédelmi rendszereink, radarjaink, rakétáink stb.
          - А у вас ничего. ) Ноль - советская продукция, и труба - которая вас с сланцевой революцией вас и задушит. Счет идет на годы уже, а так вас с девальвацией рубля, секвестром бюджета.
          A trollkodásod nevetséges – mindannyian tudunk rólad.
          1. háló
           háló 18. július 2013. 15:33
           +6
           Az ügyfél nagyon rossz mosolyog
           Sok szerencsét a trollkodáshoz, hogyan szántják fel az űrhajók Ukrajna kiterjedését.
           1. Protoukr
            Protoukr 18. július 2013. 15:43
            -3
            Igen, mi teljesen egy komplexumot építünk Brazíliában, miközben Ön a Proton-M-ben van az ukrán SU-val - nem lehet pluszt és mínuszt csavarni az érzékelőből.
           2. kovácsok 1977
            kovácsok 1977 18. július 2013. 17:05
            +5
            Kedves Netto, ez a híres pan kotobood, egy lyukas hangharcos. Egyébként, olvassa el a LiveJournalját, sok érdekességet megtudhat a 6. generációs ukrán vadászgépekről és a NATO részeként működő lengyel-ukrán gyorsreagálású hadtestről az An-70-en és arról, hogy csak az Egyesült Az államok felvehetik a versenyt Ukrajnával az űrben, egyszóval sokkal többet... Igaz, nem fog tudni mit válaszolni, azonnal eltiltja minden olyan kijelentésért, ami nem fér bele a mátrixába. Tisztelettel! hi
           3. stalkerwalker
            stalkerwalker 18. július 2013. 17:10
            +5
            Idézet: Kuznyecov 1977
            ez a híres pan kotobood, egy hangharcos gödrökkel

            Felnyitották hát az aljas maszkot, amely az ellenség virtuális bokraiban, a világháló terében bújt meg. nevető
          2. Ulan
           Ulan 18. július 2013. 16:05
           +2
           Véleményem szerint az ember vagy tréfás, vagy viccel.
           1. stalkerwalker
            stalkerwalker 18. július 2013. 16:12
            +9
            Idézet: Ulan
            Véleményem szerint az ember vagy tréfás, vagy viccel.

            Egyáltalán nem...
            Új gombafajtát tenyésztettek ki - vagy Bandera légyölő galócát, vagy Bebik gombagombát...?
            Általában a hatás ugyanaz. fickó
        3. Ulan
         Ulan 18. július 2013. 16:04
         0
         Sajnos Oroszországban egy ismert szakma hölgyei többsége ukrán, Európában ugyanez a helyzet.
        4. Oleko
         Oleko 13. május 2017. 21:52
         0
         Abból ítélve, hogy a feleségemmel milyen vak és süket drogos tengerészgyalogosokkal találkoztunk az oldalunkra vezető úton, azt mondom: többen is lennének.
       2. Mizantróp
        Mizantróp 18. július 2013. 17:12
        +2
        Idézet a nettóról
        52 millióról 45.5 millióra
        Honnan jött a 45,5 millió? 42-en voltak aprósággal (nem számolták a hosszú távú vendégmunkára távozókat. Különben ezt a számot nem tudták volna megszerezni...
      3. mosolyog
       mosolyog 18. július 2013. 13:41
       +3
       Protoukr
       Ha nem lennének a Kreml fasisztái, akkor egyáltalán nem léteznétek... egyetlen ember sem... lenne egy maroknyi bandera kannibál, akiket büntetési célokra használnának... és még a nácik is rövid ideig lőttek. veszett kutyák....
       De tényleg nem felejtjük el a fasizmusodat .... és a normális ukránok sem felejtik el ... elvileg a hozzád hasonló emberek elpusztítása az ukránok nemzetként való fennmaradásának kérdése ... ha az ukránok akarják hogy megőrizzék a nemzetet és az államot, átadnak benneteket, mint a patkányokat...
      4. micex
       micex 18. július 2013. 15:01
       +3
       ó igen – hajolj Európa felé, és hívogatóan csóváld a segged. Senki sem szeret téged – sem a lengyelek, sem az oroszok, sem az oroszul beszélő ukránok. Kivel fogsz akkor barátkozni, hiszen már mindenkinek volt ideje szar???
      5. Ulan
       Ulan 18. július 2013. 16:02
       +2
       Az a vicces, hogy a Kreml nélkül nem voltatok többen, és a függetlenség 20 éve alatt maga is csaknem 7 millióval csökkent. Ez a holodomor, a holodomor, és a legsértőbb az, hogy nem teheti meg a Kreml hibáztatása.
       20 év alatt 20 millióval is gyarapodhattak volna, de kiderült, hogy képtelenek.
       Amúgy miért nem írsz ide a Move-ba?Milyen tudatos (Svidomo) ukrán vagy ezek után.
    2. Hudo
     Hudo 18. július 2013. 12:41
     +5
     Idézet: Protoukr
     . És te ugyanaz vagy.

     Megbököd a galíciai nőstényeidet, ha a répashmurdyak használatából származó piszkálódás nem száradt ki.

     Idézet: Protoukr
     nagyapám hős,


     Nagyon kétes és alaptalan állítás. Hősökből, fasiszta alulmaradottak kinyilatkoztatásainak mesélőiből, akiknek elég joule volt a fenekükben ahhoz, hogy a megtorlás elől a kakanadai határig meneküljenek, és onnan szarnak, nem születnek.
     1. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 12:50
      -14
      Mi nem tetszik? És ez így van.

      - És a hamisításod nem változtat semmin. Csak hozzájárulsz hazugságaid bosszúságához, ami persze csak sietteti a rossz közös múltú válást.


      ***

      - És nem szabad leszavazni, ez az ukránok igaz véleménye. És nem az, amit megszoktál magad alakítani, vagy a mítoszok és hamisítványok mesterséges alternatív illúziójában élni.
      1. mosolyog
       mosolyog 18. július 2013. 13:48
       +4
       Protoukr
       Вырожденцев и сволочей на Украине не больше. чем и у других. Потому таких "истинных" там естественно, немного...ну не может же даже половина народа состоять из таких фашиствующих вырожденцев, как вы....потому- не лгите, не поможет вам враньё...:)) Истинные украинцы-это . например мои украинские родственники. живушие в Фастове или в Лубнах, которые вам подобных презирают-а вы-фашиствующий вырожденец которого ни один народ своим не признает...абрек....подобные вам загнали Украину в канаву и пытаются загнать еще глубже, у вас что, цель -уничтожение Украины. как государства? Смотрите. добьётесь. на свою голову, что вас там по колам рассажает украинский народ...:)))
     2. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 13:38
      -12
      Soha nem fogom kiköpni a fasiszta söpredéket.
      - Viszlát elvetélt történetek hazugságokról és bűncselekményekről.
    3. mosolyog
     mosolyog 18. július 2013. 13:36
     +4
     Protoukr
     Te magad is számon tartottad az árvákat? És ki választotta ki az árvákat, milyen sorrendben?:))) És az árvákat miért említetted. a hitelesség miatt? :)))
     Az egyetlen, aki egyetértene Önnel, az Dr. Goebbels (és követői) ... ő is szeretett könnyeket hullatni az NKVD áldozatairól ... megveregette a vállát, és azt mondta: "Gut maltshik "... hogy a fasiszta pontosan te vagy, az ő propagandaretorikájukat használod... és egy szemtelen hazudozó. Úgy néz ki, mint a hóhér-nagyapád, aki egy rab álarca alatt rejtőzik. mióta rád erőltette ezt a hülyeséget... jaj, nem volt kész a rohadt gebna....
     1. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 13:51
      -10
      У вас такое же и сейчас с законом Димы Коволева. А сирот тем временем чего-то - больше чем даже в 1930-х...

      - Mit csinálsz? Vagy azt hiszed, hogy nem tudunk rólad? Mint az is, hogy nálatok 54%-kal nőtt a koldusok száma, több mint 3 millió hajléktalan, a prostituáltak 3%-a - és ez, ahogy én értem, biztosan nem Kaukázusból származik... stb.

      A retorikájával furcsa következtetéseket vet ki magáról és érzelmeiről, vagy valami ilyesmiről... Furcsa következtetések általában, érzelmek keveredése - aminek szégyellnie kell magát.
      1. mosolyog
       mosolyog 18. július 2013. 14:14
       +3
       Protoukr
       Boldogtalan, ki az a Dima Kovalev? Nem is tudod a gyerek vezetéknevét, amit a világ összes médiája több hónapig felborzolt.... mit tudsz akkor? :)))) Tudod, hogy több gyereket is elvettek tőled . mi van nálunk? A népességszám különbséggel... Már mondtam, ne vigasztald magad illúziókkal, és több a hajléktalan és a prostituált. és szinte semmit sem építesz, és a dinamika lehangoló hozzánk képest... és ez a nacionalistáid érdeme. akik nem adnak életet a normális ukránoknak
    4. Axel
     Axel 18. július 2013. 13:59
     -10
     Idézet: Protoukr
     Egy fasiszta, nyilvánvalóan az ön NKVD-s fasiszta nagyapjának leszármazottja - a nagyapám hős, mint 273000 XNUMX ukrán -, akit az NKVD-fasiszták hússal és kövekkel a kezükben rothadtak meg, amikor a Dnyeper hamis erőit szervezték. Többségük gyermek, árva, utcagyerek és tinédzser volt.

     Voltak őrök!
     Nem felejtjük el a Dnyeper átkelését, elmondjuk gyermekeinknek, unokáinknak, veled ellentétben nem filmekből és hamis történelmedből emlékezünk erre, hanem nagyapáink ajkáról!
     Которые гнили в окопах и вшей кормили , а не жрали тушенку в теплых полушубках и валенках , безоружных и раненых расстреливали .
     A háború után az NKVDesnikek mindig számkivetettek voltak, nagyapáink nem ittak velük vodkát a győzelemért. És a mi udvarunkban volt egy ilyen számkivetett!
     1. Bosszúálló711
      Bosszúálló711 19. július 2013. 01:58
      +1
      Persze nem ittak. Nagyapáid a táborban voltak, kár, hogy kikerültek onnan.
    5. Ulan
     Ulan 18. július 2013. 17:47
     +6
     Hős? Tényleg vaskeresztje van?Általában olyan primitíven hazudsz,hogy az értelmi szinted nyilvánvaló.Ragul galíciai.Nagyon kétséges,hogy ukrán vagy mert nem tudsz sok ukrán szót.Nem reagálsz őket.
  2. mosolyog
   mosolyog 18. július 2013. 13:28
   +6
   Protoukr
   Szemtelenül hazudsz.
   2. Ha ezt a nagyapád mondta neked, akkor szemtelenül hazudott - úgy tűnik, egy Bandera kannibál. Úgy tűnik, a háború végén sikerült elkerülnie a felelősséget. koncentrációs tábori fogolynak adta ki magát. annyi Bandera hóhér csinált... abból ítélve, hogy sikerült, az őrségében volt... a hóhér egy szóval.... ahhoz sem volt eszed, hogy hazugságon elkapd - mondta hogy jön a fegyver... igen, egyenesen az első vonalba hajtották az autót? A támadás előtt az egész egysége a frontvonaltól az állomásra ment puskákért? :))) Egy vagont kiürített ingatlannal hátulról küldtek az első vonalba? Vagy a németek jöttek az evakuált ingatlanokkal? :))) Te tényleg olyan hülye vagy, hogy nem érted, hogy nagyapád szemtelenül hazudott? És ostobán hazudott, hogy csak egy idióta ne lásson?
   Nem fogok beszélni neked Istenről....olyan dacosan hazudsz, hogy... Isten ellen. És ne kend a nevét a hazug ajkaddal....
   1. háló
    háló 18. július 2013. 13:34
    +7
    Ez biztos, és a hintó után láthatóan egy Sztálin-mellszobrokkal megrakott gőzös érkezett, mint Mihalkov filmjében. Furcsa, hogy a botokat nem adták ki.
    1. Protoukr
     Protoukr 18. július 2013. 13:55
     -9
     Van egy hollywoodi film Vaszilij Zajcevről és Sztálingrádról, "Az ellenség a kapuknál" címmel - ott mindent helyesen mutatnak be úgy, ahogy volt.
     1. háló
      háló 18. július 2013. 14:13
      +7
      lol A lopásra szánt Hollywood komoly történelmi forrás. Ezért Hollywood, hogy hinni akarsz benne. És általában a trollkodást beszámítják, régen nem voltak olyanok, mint te. Te a "Matzah fülén" itt csak kinevetnek téged.
      1. Protoukr
       Protoukr 18. július 2013. 14:40
       -6
       Az emberek még élnek, az emlékezet él – és Önt alkalmatlannak tekintik. Nem csoda, hogy nincsenek barátaid a világon.
       1. háló
        háló 18. július 2013. 14:54
        +5
        A legtöbben alkalmatlannak tartunk téged! De vajon jobban hiszel a többségnek, mint az érzéseidnek és a világnézetednek? Alig. Tehát nem kell rábólintani a világközösségre, szövetségesekké hívva őket. Ez a világ minden nap ördögi, és Oroszország, a baromfiak és imperialisták ilyen világával, nincs úton. Sok sikert a Geyropban. Vagy ahogy most Ukrajnában mondják: *opu-n keresztül Európába!
        1. Protoukr
         Protoukr 18. július 2013. 15:01
         -2
         Természetesen az illúziók világában élsz.

         ))

         - Most nagyon vicces nézni, hogyan kezd például derengeni, hogy az EU-ba megyünk. Előtte az volt az illúziója, hogy szükségünk van a járművére. Nincs szükség és soha nem is volt rá szükség. A TS-ed az a projekted, hogy meghosszabbítsd az agóniát mások rovására – természetesen nem adunk enni, és semmi sem lesz számodra a labdán.
         1. háló
          háló 18. július 2013. 15:29
          +3
          Gyerünk gyerünk! Ott várnak rád lol Még nem kaptál társulási szerződést? lol Kicsit megereszkedtünk, mert! Az európai bácsik répát ráztak az orruk előtt, meg minden? Az EU-ban Önt az ukrán prostituáltak élő áruk szállítójaként ismerik, és ott lesz egy megfelelő hely az Ön számára. Tehát az illúziók világa a fejedben van.
          1. Protoukr
           Protoukr 18. július 2013. 15:44
           -1
           Látod, hogyan, de senki sem akar hozzád menni...
           - Tehát semmi jó az Arany Hordának.
         2. Ulan
          Ulan 18. július 2013. 16:10
          +4
          20 éve "mész". Csak téged nem nagyon várnak oda.Kinek kellenek ingyenélők.
          Ez idő alatt egyszerűen nem fogadtak be senkit, Ukrajnát pedig csak ígéretekkel táplálják.
       2. Djozz
        Djozz 18. július 2013. 15:14
        +1
        Az olyan emberek, mint te, barátok, és nincs szükség ellenségekre.
        1. Protoukr
         Protoukr 18. július 2013. 15:17
         -2
         A tettei egyértelműen megmutatják, ki Ukrajna ellensége.
         1. Ulan
          Ulan 18. július 2013. 16:11
          +4
          Ne csalj, nem Ukrajnában, hanem a galíciai Bandervában.
     2. mosolyog
      mosolyog 18. július 2013. 14:20
      +2
      Protoukr
      Ahhh. jól. akkor minden tiszta veled..... :)))) az idiotizmus mértéke elképesztő ... ha a tudásod hollywoodi filmekből származik, amiben pár néven és egy földrajzi néven kívül nem torzul el ... :)))) Annyira hülye vagy, hogy nem érted, mennyire hitelteleníted magad azzal, hogy egy hollywoodi filmre hivatkozol :))))...főleg erre.... miért nem Rimbaud? :)))) Csomagolt. bébi, gyógyíthatatlan vagy :))))
      1. orosz vagyok
       orosz vagyok 18. július 2013. 16:30
       +3
       Idézet tőle: mosoly
       Annyira hülye vagy, hogy nem érted, mennyire hitelteleníted magad


       ő egy troll...
       ... furcsa, hogy az adekvát ukránok hallgatnak ... vagy csak támogatják?

       évről évre egyre több hozzá hasonló ember van Ukrajnában
     3. Ulan
      Ulan 18. július 2013. 16:07
      +4
      Szóval te, kedves, Sztálingrádban is harcoltál? Nos, melyik oldalon kérdezem, és így egyértelmű.
     4. Aron Zaavi
      Aron Zaavi 18. július 2013. 17:27
      +1
      Miért hordanak hülyeségeket?
   2. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 13:54
    -5
    Halva-halva... - Ahogy te magad mondod.

    - Higgye el, senki sem felejti el Kremlének homályosságát és bűneit. Bármilyen tagadásod, elhallgatásod, hazugságod csak felgyorsítja az önnel szembeni negativitás kialakulását.
    1. rágva
     rágva 18. július 2013. 13:59
     +3
     „Most jön a fegyver” – érkezett meg a kocsi, és benne a templomokból kiszedett edények.
     Így aztán koncentrációs táborba került.


     Mit? Stólában és ikonokkal a hónalj alatt? Nyilván a németek is megvetették az egyházi tolvajokat.
    2. shutyai
     shutyai 18. július 2013. 14:03
     +4
     Miért utálsz ennyire mindent, ami orosz az orosz billentyűzetkiosztáson? Vegye ki a Banderáját...
    3. mosolyog
     mosolyog 18. július 2013. 14:25
     +3
     Protoukr
     Évről évre egyre kevesebben hisznek abban az idióta hülyeségben, amit még mindig próbálsz terjeszteni.... csak egy vízfejű ember hihet a hazugságaidban - hát menj el pszichiátriai kórházba...hiába lettél propagandista . .. keményebben kell dolgoznod, különben túl pimasz és nyilvánvaló hazugságokkal ártasz a vállalkozásodnak... de neked. látszólag javíthatatlan .... bár kedves vagyok. de nem sajnállak...
     1. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 14:42
      -4
      Nos, ismét megerősítetted, hogy homályosságodban nincs mit kezdenünk. Csak az EU, van megfelelő ember.
      1. stalkerwalker
       stalkerwalker 18. július 2013. 14:58
       +8
       Idézet: Protoukr
       Csak az EU, van megfelelő ember.

       Bravó!!!
       A koporsó most nyílt ki!
       Itt van az igazi hit az "adekvát" emberek "szivárgó" szeretetében... nevető
       1. Protoukr
        Protoukr 18. július 2013. 15:11
        -4
        Disszonancia igaz?
        - Valamit a vámunióban csak a terror hajt, de az EU-ban ők maguk akarják. Troll mintatörés.
        Semmi más, Nazarbajev és De apa rákos - ők is elhagyják a TS-t. Nazarbajev mindent kézben tart, de már átállnak a latin írásmódra, kidobják az összes Aranyhorda könyvet a könyvtárakból, az ellenőrzött ellenzék már aktívan szembeszáll a CU-val, ami valójában egy tömegsír haszontalan.
        1. Ulan
         Ulan 18. július 2013. 16:14
         +3
         Azt akar, amit akar, de ki ad neki.Kérhetsz még 100 évet, senki nem tiltja.
         De jobb lenne, ha nekivágnának az üzletnek, különben a Szovjetunió legvirágzóbb köztársaságát egy második Hondurassá változtatják.
         És megígértek neked egy második Franciaországot. Annyira dühöngsz, hogy nem maradsz semmiben. Nos, ez a te hibád.
      2. vitek1233
       vitek1233 18. július 2013. 15:09
       +4
       Egy másik bolygóról jöttél véletlenül?
       1. mosolyog
        mosolyog 18. július 2013. 16:41
        +1
        vitek1233
        Nem... ő a legközelebbi szeméttelepről van... :)))
      3. ezredes
       ezredes 18. július 2013. 15:13
       +3
       Protoukr, átmennél a mi homályoskodásunkból az EU-ba, vagy ilyesmi. Ott mindenre megtanítanak, látod, és feleségül vesznek. És akkor itt olyan hülyeségeket hordasz, hogy önkéntelenül is belopódzik a gondolat - vagy darabmunka, vagy az agyaknak vége.
       1. Protoukr
        Protoukr 18. július 2013. 15:19
        -2
        Azok a témák nem érdekelnek, én biztosan nem helyeslem őket. De tisztán tudom, hogy a hozzájuk közel állók ordítanak a legtöbbet.
        - Sokat kiabálsz. Mit?
      4. shutyai
       shutyai 18. július 2013. 15:24
       +3
       nevető nevető nevető Igen, mindenki hallott már erről a megfelelőségről.
       1. Protoukr
        Protoukr 18. július 2013. 15:46
        -2
        Határozottan sokat hallottam - az An-70, MAZ-MKZT, iráni S-300, Il-76 Kínába stb.
        - Hagyományosan nem vagytok megbízható partnerek, miközben ezt eltitkoljátok - öntsétek ezt a címkét mindenkire.
        1. shutyai
         shutyai 18. július 2013. 16:04
         +2
         És hallottak a pi *** ászokról is, akik parádés alakzatban sétálnak az európai városok főutcáin ...
         1. orosz vagyok
          orosz vagyok 18. július 2013. 16:34
          +3
          Idézet a shuyaitól
          És hallottak a pi *** ászokról is, akik parádés alakzatban sétálnak az európai városok főutcáin ...


          ha Ukrajna végre belebújik * operába ... akkor pi **** vki Kijevben vonul
      5. mosolyog
       mosolyog 18. július 2013. 16:40
       +1
       Protoukr
       Igen, egyáltalán nincs semmi dolgod sehol .... sehol nincs helyed ... és senkinek sem kellesz, kivéve a mi és az ukrán nép ellenségeit .... szóval. az emberiség hordaléka...
      6. Ulan
       Ulan 18. július 2013. 17:51
       +1
       Valószínűleg megfelelő, hiszen 20 évig nem engednek a küszöbre.
      7. Axel
       Axel 18. július 2013. 19:25
       +1
       Idézet: Protoukr
       Nos, ismét megerősítetted, hogy homályosságodban nincs mit kezdenünk. Csak az EU, van megfelelő ember.

       Csak az EU, nem kell feudális rendszer és gyűlölet!
  3. Djozz
   Djozz 18. július 2013. 15:08
   +5
   Ön véletlenül nem Nikolaev mesemondója, vagy mögé bújik, hogy ebből az orosz nyelvű városból?
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 15:20
    -4
    Nikolaev kiszáll az ideiglenes oroszosításból.
    1. Ulan
     Ulan 18. július 2013. 16:16
     +6
     Tudjuk, tudjuk, most Mikolajevnek fogják hívni, mert egy galíciai ukrán alapította - Mikola, róla nevezték el a várost, és a rohadt maszkali is megváltozott.
     1. háló
      háló 18. július 2013. 16:33
      +3
      Egyébként igen, ez a "Mikolajiv" bántja a szemet. Bár az ukrán nyelv szabályai szerint az egyetlen Nikolai nevű személy, akinek joga van a nevét átírni, és nem fordítani, ahogy az ukránok körében szokás, Nikolai császár. Annál különösebb, hogy a róla elnevezett várost megfosztják ettől a jogától. Mesterséges borjúnyelv.
    2. Djozz
     Djozz 18. július 2013. 16:50
     +1
     Nos, a "baljós pisjukasty" egyenesbe hajtott minket, szlávok, segítsetek visszavágni, háborúzni fogunk.
     1. Ulan
      Ulan 18. július 2013. 17:54
      +2
      Az a vicces, hogy itt nincs EU. Kiabál: EU-ba akarok menni, de idejöttem.Valószínűleg kérni akar valamit.
 20. erdőkerülő
  erdőkerülő 18. július 2013. 12:29
  +1
  Idézet Gatótól
  A különítmények esetében számomra úgy tűnik, hogy az "osnaz" definíciója megfelelőbb.

  Az OSNAZ egységeinek és egységeinek soha semmi közük nem volt a rend fenntartásához és a hátsó rész védelméhez. Általában rádiós hírszerzési tevékenység végzésére és számos egyéb technikai hírszerzési funkció ellátására szolgálnak.
  1. Gato
   Gato 18. július 2013. 12:51
   0
   Idézet rangertől
   Az OSNAZ egységeinek és egységeinek soha semmi közük nem volt a rend fenntartásához és a hátsó rész védelméhez.

   Itt tévedsz.
   Íme egy részlet az ODON OGPU-ról (NKVD) szóló cikkből
   1937 ÓTA KÜLÖNLEGES KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÓ GÉPES PUKA OSZTÁLY - OMDON NKVD Szovjetunió - 1937-1943 - A hadosztály egyes részei részt vettek a szovjet-finn konfliktus idején a harcokban. A Nagy Honvédő Háború kezdetével a hadosztály különálló részei vettek részt Moszkva védelmében. A megmaradt egységek a főváros fontos objektumait őrizték, járőrszolgálatot teljesítettek a város utcáin, részt vettek a felderítő és szabotázscsoportok felszámolására irányuló tevékenységben a frontvonalban és a város területén. A német csapatokkal vívott csatákban a 4. lovasezred (később a 4. motoros lövészezred) mesterlövészei tűntek ki. Csak az ezred két mesterlövész csapatának első útja során, 1942-ben, 853 német katonát és tisztet semmisítettek meg.
   1943 óta a Szovjetunió NKVD 1. HÍDosztálya - (1943-1955). 1944-ben a 2. OMSDON-ezredet bízták meg a Szovjetunió, az USA és Nagy-Britannia kormánydelegációinak védelmével a Hitler-ellenes koalíció szövetségeseinek jaltai konferenciáján. 1943 augusztusától 1990-ig munkaszüneti napokon a hadosztály tüzérosztálya tüzérségi tisztelgést lőtt a moszkvai Kreml területéről. 1944-1947 között. a hadosztály egyes részei részt vettek a nyugat-ukrajnai nacionalista mozgalom felszámolásában, többször is összecsaptak az OUN-UPA egységeivel. Az 24. június 1945-i győzelmi felvonuláson a hadosztály 2. ezredének katonáit azzal a megtiszteltetéssel bízták meg, hogy ellenséges zászlókat és zászlókat vigyenek át a Vörös téren, és dobják a mauzóleum lábához.
   1. erdőkerülő
    erdőkerülő 18. július 2013. 14:31
    +1
    Nézze meg a nyílt sajtóban, hogy mi a feladata a szovjet hadsereg OSNAZ egységeinek, és ne az NKVD struktúráinak. A hadsereg OSNAZ tisztán felderítési funkciókat lát el, és nem szabad összekeverni az NKVD csapataival, mert ezek különböző osztályok és teljesen más funkciók.
    1. Gato
     Gato 18. július 2013. 14:54
     +2
     Idézet rangertől
     A szovjet hadsereg OSNAZ-ja

     Nem értettük egymást. Az akkori terminológiára gondoltam, és nem egy későbbi időszak CA-jára.
     És a „speciális cél” kifejezést akkoriban nem abban az értelemben használták, ahogyan most használják.
 21. Protoukr
  Protoukr 18. július 2013. 12:41
  -10
  Jó emberek, térjetek meg!!!
  - A jövőt nem lehet hazugságra és a bűncselekmények dicsőítésére építeni.
  1. Petergut
   Petergut 18. július 2013. 12:51
   +3
   Trollkodsz, barátom?
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 13:42
    -5
    Trollok, mert nincs mit mondaniuk.
    - Hazudnak és trollkodnak.
    1. Gato
     Gato 18. július 2013. 14:39
     +5
     Egy óvatosan mínusz trollnak nincs szüksége érvekre.
   2. stalkerwalker
    stalkerwalker 18. július 2013. 15:00
    +6
    Idézet Peterguttól
    Trollkodsz, barátom?

    Viszont szabad kézzel... nevető
  2. shutyai
   shutyai 18. július 2013. 13:05
   +3
   Hajtson Lvovba és kérje ugyanezt...
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 13:43
    -4
    Hamisan gondolja, hogy valaki megkérdezi, mit tegyen. Tehát ne ábrázolja képzeletbeli jelentőségét. )
    1. shutyai
     shutyai 18. július 2013. 14:16
     +3
     Sebaj, hamarosan jön a NATO. Itt fogsz élni...)))))))
     1. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 14:45
      -2
      Igen, a NATO-ban leszünk. Nem fog részt venni a CSTO trágárságában.

      http://odessactrs.livejournal.com/16358.html
      1. shutyai
       shutyai 18. július 2013. 15:28
       0
       Sok sikert!!!Talán megváltozik a véleményed néhány dologról.
  3. mosolyog
   mosolyog 18. július 2013. 13:53
   +1
   Protoukr
   Emberek vagyunk... kedvesek vagyunk... és domborúak, kopottak, fasiszta márkával a seggünkön... élősködő ..... embertelen .... utolsó
   megeszik azokat akik az ukránokat a túlélési sorba hozták..... még gusztustalan rúgni is a hazugságaid miatt...semmi, maguk az ukránok fognak itthon deratizálni, ha normális, erős államban akarnak élni .... Sok sikert a fasiszta szeméttelephez . Talán találsz még kaját...
   Általában. furcsa hallani a nyikorgásodat, mert minden posztulátumod hazugság. hazugságok alapján...ezért nincs jövőtök...semmi!
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 14:03
    -3
    Látható, hogy ki mi – 20 éve hála Istennek már egyedül. Ahol van, és ahol nincs más, mint egy pipa a palakorszakhoz a világon....
    - Ebben az évtizedben az összes csirkét megszámoljuk.
  4. avt
   avt 18. július 2013. 14:33
   +4
   Idézet: Protoukr
   Jó emberek, térjetek meg!!!
   - A jövőt nem lehet hazugságra és a bűncselekmények dicsőítésére építeni.

   Hú, Banderlog már úgy döntött, hogy papi pályára lép! nevető Itt vagyunk már vele és jó emberekkel. nevető Ez valószínűleg abból adódik, hogy az interneten ül, és nem tud eljutni ahhoz, hogy az ősei rendőrök voltak – büntetők, akik Fehéroroszországban Hatynban elevenen elégették az embereket. Itt még ki nem ütött fogakkal csattog a jövőről, barátunk, zakdychnyunk kesereg, hogy nem tud ádámcsutkát megfogni. nevető
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 14:38
    -5
    Bűnözők vagytok.
   2. stalkerwalker
    stalkerwalker 18. július 2013. 15:01
    +6
    Idézet avt
    Banderlog már úgy döntött, hogy pap lesz!

    Nagyapja nyomdokaiba lépve...
    1. Protoukr
     Protoukr 18. július 2013. 15:14
     -4
     Fasiszta söpredék – nagyapám a felszabadulás után véget vetett a háborúnak Ausztriában.
     - És a söpredéked, még el kell ítélni.


     Valójában ez üres – a horda birodalmi mítosza máris szétrobban. Csak most kezd derengeni benned, hogy mindent átaludtál.
     1. stalkerwalker
      stalkerwalker 18. július 2013. 15:25
      +7
      Idézet: Protoukr
      Fasiszta söpredék

      Látogass el gyakrabban az oldalra – még soha nem voltak itt ilyen „közeli” bohócok.
      Észrevetted, hogy nem is mínuszoznak?
      Unatkozni fogunk... fickó
      1. Ulan
       Ulan 18. július 2013. 16:18
       +5
       És igazad van.Ez a Bandera-pattanás nagyon hasznos.Sokak számára eloszlatják a Banderával és a "Galicia" SS-hadosztály veteránjaival kapcsolatos illúziókat. Meg lehet érteni, mi lesz Ukrajnával, ha a lájkok hatalomra kerülnek benne.
     2. avt
      avt 18. július 2013. 16:14
      +3
      Idézet: Protoukr
      Valójában ez üres – a horda birodalmi mítosza máris szétrobban. Csak most kezd derengeni benned, hogy mindent átaludtál.

      Nos, miért vagy te ilyen pufi buta? nevető Itt az agitáció nem múlik el, és az európai választás iránti orientációját nem értékelik nevető El kell menned valahova egy nem hagyományos tájékozódású helyszínre, a végbélnyílásod a közönséges emberek számára kell edzened a Gayvrop választás előtt, értékelni fognak, megsimogatnak. nevető .
  5. Igor39
   Igor39 18. július 2013. 14:58
   +2
   Miért nem bánja meg a volhíniai lengyelek népirtását? Arra kérnek benneteket, hogy ismerjék fel 100 XNUMX nő, gyermek és idős ember elpusztítását.
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 15:07
    -3
    A lengyel betolakodók éppen csak fényt kaptak ott – közvetlenül Krakkó alá lökték őket.
    – Így lesz ez minden ellenségünkkel is.
    1. orosz vagyok
     orosz vagyok 18. július 2013. 16:41
     +2
     Idézet: Protoukr
     – Így lesz ez minden ellenségünkkel is.


     Feküdj mindenki alatt? igen, így van... rendszeresen széttárod a lábaid... mint egy profi a Krasznye Phanari utcából
  6. Djozz
   Djozz 18. július 2013. 15:17
   +3
   Hát igen, Fjodor atya!
 22. Vasya
  Vasya 18. július 2013. 13:18
  +5
  A háború idején sok békeidő-parancsnok egyszerűen elvesztette az irányítást csapata felett, vagy elhagyta csapatait (az eseteket a szakirodalom ismerteti). Kormányzás nélkül pedig nincs semmi (a modern konfliktusok is ezt mutatták). A csapatok elmenekültek. A katonák tömegéből a zagradi különítmények egységeket alakítottak és egymás mellé helyezték őket. Tudván, hogy van kire támaszkodni, a futók már rendesen küzdöttek.
 23. Kuban
  Kuban 18. július 2013. 13:49
  +8
  Nagyapám, Mihail Ivanovics Kosevec a nyugati front 108. hadosztályában harcolt.A magaslati támadás során a zászlóalj háromnegyede meghalt.Megérkezett a hadosztályparancsnok, Teremov tábornok, aki középszerű formációért lelőtte a zászlóalj parancsnokát. és értelmetlen támadás. És nincsenek különítmények
 24. Landwarrior
  Landwarrior 18. július 2013. 14:04
  0
  A cikk első fotója nem egy elkülönülés =) Ismerem ezeket az embereket;)
 25. Protoukr
  Protoukr 18. július 2013. 14:23
  -8
  Mindig meglepő, hogy az emberek a saját Kremlükkel védekeznek a népirtás ellen.

  - Valójában az oroszok valamiféle mazochizmusban szenvednek. de ugyanakkor védett és büszke. Nincs logika.
  1. Timeout
   Timeout 18. július 2013. 14:43
   +3
   Последыш УНА-УНСО или бандеровец? Или забыл как. правительство незалежной стали адептами газового крана? Истинный ариец , блин... Ты о патриотизме истинному хо1хлу скажи, который свой секиль холит и лелеет. А то получается (русские) для вас всякие донбасы и мотор-сичи из-за ненависти подарили.
   1. Protoukr
    Protoukr 18. július 2013. 14:52
    -4
    Ki mit adott?
    - A gyárakat az ukránok építették, nem az NKVD-s megszállók bőrkabátban és tokos Mauserben. Ha ilyen menő vagy, miért csak 20 éve beszélsz, és nem építettél semmit? - Szóval valami nem úgy van, ahogy álmodtad magadról...
    Neked semmi újdonság 20 év alatt, de nekünk van. És már elkezdődött számodra a játék a téli gázzárással és a rágalmakkal. Ebben az esetben lehet, hogy mindössze 3 éven belül Ukrajna és Európa egyáltalán nem veszi meg a gázt. Az álgazdasági piramisod összeomlik – nincs mit ajánlanod senkinek.
    1. stalkerwalker
     stalkerwalker 18. július 2013. 15:15
     +6
     Idézet: Protoukr
     alig 3 év múlva Ukrajna és Európa egyáltalán nem veszi meg a gázt

     "... kapaszkodj meg. A Nyugat segíteni fog. Parabellumot ad neked..." egy csőálom formájában a palagázról.
     És tolerancia a mindenféle pszeudoeper szerelmeseinek ... nevető
     1. Protoukr
      Protoukr 18. július 2013. 15:31
      -3
      Megértem, hogy nincs mit válaszolnod. Valamint azt, hogyan lehet ezt ellensúlyozni - Putyin gázfóruma egy hónapja megbukott, nincs pénz a Déli Áramlatra, nő a más országokból Európába irányuló szállítások növekedése stb. Palagáz tömegtermelése 2016-ban, 2018 óta - palaolaj.
      - És a csöves putinomikád kártyavárként omlik össze. És ez már elkezdődött számodra – és nem tudsz tenni ellene semmit.
      1. Mizantróp
       Mizantróp 18. július 2013. 15:39
       +5
       Idézet: Protoukr
       Palagáz tömegtermelése 2016-ban, 2018 óta - palaolaj.

       Pala arany 2020-tól várható wassat Óvatosabban kihúzott ajakkal jöhetnek. A való életben 2017-2019-re (a fejlesztés intenzitásától függően) elkezdődhet mindenféle (megoldással kimosott) szemét tömeges kibocsátása, így pont jó lesz nem számolni a hasznot, hanem arra gondolni, hogy hova helyezik át az embereket az ökológiai katasztrófa övezetéből...
       1. avt
        avt 18. július 2013. 16:18
        +7
        Idézet Misantroptól
        Pala arany 2020-tól várható

        Nem, először palazsír a lengyelektől való félelem miatt. nevető
        1. shutyai
         shutyai 18. július 2013. 16:25
         +1
         nevető nevető nevető nevető nevető
         Szívből nevettem!!! jóKöszönöm!
      2. akreworpa
       akreworpa 18. július 2013. 18:01
       +1
       Srácok, ő egy igazi nyugati. Ne sértsd meg. Úgy tűnik, annyira átmosták az agyukat, hogy tényleg hisznek ebben az egészben.
 26. Djozz
  Djozz 18. július 2013. 14:48
  +3
  Off topic. Furcsa emberek, ezek az észtek, etozh gondoljanak arra, hogy a megszállók tiszteletére nevezzék el fővárosukat Tallinn-Dallin-Dán! Úgy látszik, van egyfajta humoruk, azt mondják, a pokolba a te ragadozó pofáiddal. "Megfagyom a füledet, hogy megbántsak" Pysy. Az elsők között, Friedrich, aki bevezette a külföldi különítmények látszatát, "a nagy", mondván: "bátor porosz katona, jobban kell félnie a tizedes botjától, mint az ellenség szuronyától".
  1. Mizantróp
   Mizantróp 18. július 2013. 15:41
   +2
   Idézet Djozztól
   Furcsa emberek, ezek az észtek, etozh gondoljanak arra, hogy a megszállók tiszteletére nevezzék el fővárosukat Tallinn-Dallin-Dán!
   Tehát ez nem az ő városuk, nem ők hívták. századig egyáltalán nem engedték be a városba, főleg Toompean (felsőváros) lol
   1. Djozz
    Djozz 18. július 2013. 16:56
    +1
    Szóval shozh ne nevezd át, mert rettenetesen függetlenedtek.
    1. Mizantróp
     Mizantróp 18. július 2013. 17:24
     +2
     Idézet Djozztól
     Szóval shozh ne nevezd át

     A tulajdonosok megsértődhetnek. nevető Ráadásul nevet is változtattak. Tully voltн, Tully lettnn, értékelje a különbséget nevető
  2. avt
   avt 18. július 2013. 16:37
   +2
   Idézet Djozztól
   etozh arra kell gondolnod, hogy a fővárost a megszállók tiszteletére nevezd el Tallinn-Dallin-Dán!

   Kár, barátom, csak ayayay igazi! nevető Bukov keveset írt! A várost Tallinnnak írják a púpos idők óta. Itt vannak akkor a főváros megaláztatásáért. am nevető
   1. Djozz
    Djozz 18. július 2013. 17:22
    +2
    Каюсь, вперед буду осмотрительней, всеж великая нация , может присудить 3 года расстрела соленым огурцом.Куда компенсацию за моральный ущерб кинуть.
 27. alex-sp
  alex-sp 18. július 2013. 17:13
  +1
  ребята - ну что вы так,не видно чтоли- человек болен... вызовите кто- нибудь бригаду, пусть специалисты с ним разбираются
  1. A megjegyzés eltávolítva.
  2. Djozz
   Djozz 18. július 2013. 17:24
   +1
   Adj neki egy vödör ricinusolajat. Pilyulkin doktor.
 28. Ivanics47
  Ivanics47 18. július 2013. 17:39
  +2
  Очень просто и легко обсуждать приказы Верховного командования, в квартире с кондиционером, когда на дворе 21 век, на голову не капает и в бок не дует. Украинцы про наболевшее, про газ, прибалты про обиды. И в этой теме даже шутят. Грустно читать такие комменты. Köszönöm Kuban, elmondta annak a szörnyű háborúnak a keserű, de igazságos igazságát. Kedves elvtárs, hatalmas pluszt adtam neked! Az igazságért. A többi csak pletyka és pletyka. Tiszteljük nagyapáink és apáink emlékét, akik életüket adták értünk. Kalyakaya és kicsi ezen az oldalon emlékezzen azokra, akik életükkel ilyen lehetőséget adtak nekünk a kommunikációra ...
  1. Djozz
   Djozz 18. július 2013. 17:55
   +2
   Végignézed a PROTOUKR kommentjeit, aztán azt mondod, hogy viccelődjünk velünk, vagy nehezteljünk erre a hülyeségre! Krasznodar.
   1. ALEW
    ALEW 18. július 2013. 18:30
    +2
    Idézet Djozztól
    Átnézi a PROTOUKRA megjegyzéseit,

    Этот за один месяц получил больше 4000 в минусе. и так ясно из какого он троллебусного парка
    1. psv910
     psv910 18. július 2013. 20:32
     +3
     Idézet az ALEW-től
     Ez egy hónap alatt több mint 4000-et kapott mínuszban.


     Melyik hónapra? 6 órán keresztül!


     Protoukr negatív értékelés

     Teljes név: Sasha [ Hozzáadás a feketelistához ]
     Csoport: Látogatók
     Regisztráció időpontja: 18. július 2013. 12:11
     Utolsó látogatás: 18. július 2013. 18:19

     Rekordok megdöntése. Igen, az ellenség erős. Mennyire érdekli a fizetése?
 29. A megjegyzés eltávolítva.
 30. sichevik
  sichevik 18. július 2013. 19:47
  +1
  Fórumtársak!!! Hát nem érted, hogy a protoukr a leggyakoribb troll? Ne dőlj be a provokációknak. Ne foglalkozz vele. Vagy csak feketelistára tegye mindegyiket. Ne pazarolja az idejét az ő hülyeségeire. Csak kinevet mindenkit.
 31. psv910
  psv910 18. július 2013. 20:58
  +1
  Nagyapja elbeszéléseiből, aki a bécsi háborút művészi ranggal vetett véget. hadnagy, majd 1943-ban 1,5 hónapot fogságban töltött és elmenekült, egy büntetés-végrehajtási társaságban tesztelték és Vörös Csillag Renddel tüntették ki a Dnyeperen való átkelésért, megerősítem: voltak különítmények, és ha kellett, lőttek, és nem csak a levegő. Mindegyik büntető társaság mögött egy különítmény állt. És figyelembe véve azt, aki bekerült a büntetés-végrehajtási egységbe, és mindenkiből volt elég, beleértve a bűnözőket, a martalócokat, a dezertőröket és a gyávákat is, szükség volt különítményekre.
 32. 11. odú
  11. odú 18. július 2013. 21:07
  0
  Egy-egy-egy Ellenőrzés. Ez csak a maga számára van, srácok. Ne figyeljetek.
 33. bublic82009
  bublic82009 19. július 2013. 00:23
  0
  jól sikerült amerikaiak még a történelmi események elvesztését is hősiessé teszik. és megpróbáljuk elcseszni az egészet. Milyen elitünk van ebben az országban?
 34. kukara4an
  kukara4an 21. július 2013. 20:54
  0
  "Gu-ga", "Shtrafbat" és mások negatív képet alkottak a különítményekről, ennek eredményeként sokan, akik nem értik, mi az, negatívan viszonyulnak hozzájuk.
 35. mizantróp_2
  mizantróp_2 28. október 2019. 10:00
  0
  mint ezek a köcsögök, az áltörténészek is utálják az országot, mennyi szennyet és mocskot öntenek apáinkra és nagyapáinkra. mindent elferdített, ami lehetséges és lehetetlen. A szovjet történelemből mintegy 1001 rémtörténet készült, és ezek többnyire azoknak a gyermekei és unokái, akik édeset ettek és édeset ittak a háború előtt, a háború alatt és utána. az emberek nem az utolsók az államban. miért olyan sok gyűlölet és megvetés a saját országuk iránt?