Serik Akhmetov súlyos öröksége

120
Serik Akhmetov súlyos örökségeAz ukrajnai események és Nurszultan Nazarbajev államfő kritikája a fegyveres erők helyzetével kapcsolatban a kazah közvélemény fontos figyelmébe került. Aibolat Kurmanbay ezredes osztja meg véleményét a nemzetközi katonai-politikai helyzetről és a hadsereg helyzetének gyökeres megváltoztatására tett javaslatokról.

A politika más eszközökkel


- Aibolat Sopygaliuly, hogyan tudná röviden értékelni a jelenlegi nemzetközi katonai-politikai helyzetet?

– Összetettnek kell értékelni, és a második világháború utáni európai színházban még soha nem volt olyan robbanásveszélyes, mint manapság. Az 1999-es jugoszláviai események helyi jellegűek voltak, ekkor még nem volt erélyes konfrontáció a katonai tömbök között; most az ukrajnai események kikerülhetnek az irányítás alól. Idén április 12 Az észak-atlanti szövetség közzétett egy dokumentumot, amely "felteszi a pontokat" a NATO és Oroszország közötti kapcsolatokban. Amint ebből az következik, Oroszország elfoglalta a Krímet, az ott tartott népszavazás illegitim, a jövőben az Orosz Föderáció elszigetelődik, a NATO pedig tovább terjeszkedik kelet felé. A dokumentum szerzői szerint a Szövetség soha nem ígérte meg Oroszországnak, hogy felhagy keleti terjeszkedésével. Ez azt jelenti, hogy politikailag megnyílik az út a nemzetközi katonai feszültség eszkalációja előtt nemcsak Európában, hanem az egész térben, ahol Oroszország geopolitikai és geogazdasági érdekei jelen lesznek. Oroszország NATO-val, az USA-val és az EU-val ápolt kapcsolatainak bonyolítása Kazahsztánra nézve is következményekkel jár, hiszen hazánk az 1992-es kollektív biztonsági szerződés értelmében az Orosz Föderáció katonai szövetségese.

- Idén szomorú évforduló van – az első világháború kitörésének 100. évfordulója. Mi áll a világ összes korábbi és jelenlegi katonai konfliktusának hátterében?

- Marx állítása szerint a fegyveres konfrontáció mozgatórugója az államok küzdelme a piacokért és a nyersanyagforrásokért, a világpolitikai dominanciaért. Az új körülmények között fügefalevélként a demokrácia, a szabadság, az igazságosság előmozdításáról szóló demagógiával borítják, a „kettős mérce” gyakorlatának kötelező alkalmazásával. A Maghreb-országok (Líbia, Tunézia és Egyiptom) úgynevezett forradalmai, a jugoszláviai, iraki, szíriai és afganisztáni események, az ukrajnai, kirgizisztáni és grúziai „színes forradalmak” és államcsíny egy láncszemet alkotnak. Ezek az események tervezett és ellenőrzött jellegűek, ezek alapján ugródeszkát hoznak létre az instabilitás későbbi exportjához. Igaz, eddig nem sikerült Szíriával, hanem azért, mert Szaddám Huszeinnel és Moammer Kadhafival ellentétben annak vezetője, Bassár el-Aszad megértette, hogy szükség van Oroszország gazdasági, politikai és katonai támogatására. A Teherán és Moszkva közötti ideiglenes vagy végleges szövetség megakadályozása érdekében az Egyesült Államok enyhítette az iráni atomprogramra nehezedő nyomást, és kacérkodik a fő „olajgyilkossal”, Szaúd-Arábiával.Az általános zaj hatására a NATO rakétatámadási rendszereket mozgat. Németországtól Lengyelországig, és Csehország helyett Ukrajnában álmodik bevetni őket. Kell-e ezért elítélni a Nyugat országait? Ahogy mondani szokták, háborúban és háborúban itt minden módszer jó. Ukrajnát szándékosan a gazdasági, politikai és ideológiai káosz állapotába hozták, és megpróbálják elszigetelni a posztszovjet tér általános koordinátarendszerétől.

Másrészt Oroszországnak megvannak a maga indítékai, hogy beavatkozzanak az ukrán ügyekbe. Annektálta a Krímet, és ezzel a nemzet önrendelkezési jogának elvét felváltotta egy területi egység lakosságának egy részének állami önalakítási joga. Most az Orosz Föderáció külügyminisztere szerint Ukrajnának semleges státusszal és szövetségi államstruktúrával kell rendelkeznie, ami egy másik állam belügyeibe való közvetlen beavatkozásnak tekinthető. El kell ismerni, hogy Ukrajna ideiglenes uralkodói rendkívül kényelmetlen geopolitikai döntést hoztak Oroszország számára - az Európai Unióhoz való közeledésért indultak, és a NATO-val való konszolidációt tervezik az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok rovására. Ukrajna hivatalos NATO-csatlakozása nélkül pedig kijátszható egy kártya a szövetség által Oroszországgal szomszédos területeken nukleáris rakéták telepítésére, ami jelentősen felborítja a relatív stratégiai egyensúlyt. Figyelembe véve, hogy nem is stratégiai rakéták, hanem közepes hatótávolságú rakéták repülési ideje a belgorodi és a brjanszki régión keresztül Moszkvába maximum 15 perc lesz, egyértelmű, hogy az orosz vezetés nem hagy fel a kísérletekkel. hogy befolyásolja a politikai folyamatokat Délkelet- és Közép-Ukrajnában. Ráadásul a délkeleten található hatalmas hadiipari komplexum történelmileg Oroszországnak működött, és úgy van szüksége rá, mint a levegőre. Ukrajna föderalizálása, ahogyan azt az Orosz Föderáció is ragaszkodik, bizonyos alapot teremthet Délkelet függetlenségének a jövőbeni kikiáltásához. Nem kizárt, hogy az események olyan fejleménye, amikor az orosz ajkúak biztonságának biztosítására vagy a lakosság polgárháborútól való megvédésére hivatkozva orosz csapatokat vagy a NATO úgynevezett „békefenntartó erőit” vonják be. . Úgy gondolom, hogy Oroszország nem fog beleegyezni az ország ezen részének annektálásába – ez utóbbiak jelenlegi geopolitikai törekvéseiből fakadnak, hogy határai mentén pufferzónák vagy úgynevezett „légzsákok” legyenek. Lehetséges a következő „el nem ismert” területek létrehozása a posztszovjet térben; vagyis lehetséges Ukrajna területi felosztása. Politikailag és gazdaságilag az Orosz Föderáció továbbra is befolyásolni fogja azt a tényt, hogy Kijevben van egy számára megfelelő kormány. A Nyugat is ezt fogja tenni, de a saját érdekei szerint.

Hazafiság .... szavakban

– Hogyan mutatkozott meg az ukrán hadsereg a közelmúlt eseményei során?


- Nem, mert mintha magától létezett volna, és többnyire papíron. A kormány tábornokai és tisztviselői korrupciós programokon keresztül a legjobb fegyvereket adták el harmadik országoknak. Aktívan részt vettek katonai ingatlanok, katonai földterületek és épületek leírásában, valamint aktívan részt vettek a hadsereg üzletében. Még a kazah tábornokokat is megvesztegették. Csakúgy, mint nálunk, Kazahsztánban, ott is megsértették a katonai posztok átadásának rendszerét, a rendfokozatok objektív kiosztását, beleértve a tábornokot is. A pozíciók, kitüntetések, külföldi tanulmányi vagy szolgálati megbízások, lakhatás stb. tárgyi és nem anyagi alku tárgyává váltak. Vagy vegyük a NATO befolyását, a katonai biztonság garanciáiról szóló memorandumokat, amelyek tartalma teljesen üres. Ha van valakinek garancia, akkor minek kiszolgálni? Csak a hűséget kellett hirdetni a nép szolgálatában, ami sikerült is. Több tízmilliárd dollárt költöttek az ukrán hadsereg fenntartására, és minden kárba veszett.

- Tudsz konkrét információkat adni?

– 22 éven keresztül 13 embernek sikerült az ország védelmi osztályát irányítani. Az utolsó két legitim védelmi miniszter, Szomatyin és Lebegyev, mint kiderült, ukrán és orosz állampolgársággal rendelkezett. Az ukrán fegyveres erők 131 tábornoka közül senki nem tett semmi jelentőset az annektálás megakadályozása érdekében; sőt, voltak tények árulásukról és az orosz hadsereg oldalára való átállásról. A haditengerészet 51 hajója harc nélkül megadta magát, bár parancsnokaik alááshatták vagy lerombolhatták őket. Ukrajna lakosságának mindössze 3%-a hitt a hadsereg harckészültségében. A katonai helyzet súlyosbodásával kiderült, hogy a fő csapattípus - a szárazföldi - 41 6 állományából csak 15 volt harcképes. A páncélozott járművek kétharmada elavult, mindössze XNUMX%-a jó állapotú repülés felszerelést, és csak minden tizedik pilótát képeztek ki (507 repülőgép és 121 helikopter jelenlétében). Igen, új tankok két évtized alatt mindössze 1 Oplot egység érkezett, gyalogsági harcjárművek - 19. A légvédelmi erőkben a katonai állománynak mindössze 10%-át képezték ki légvédelmi berendezések irányítására. A katonák körülbelül 20 százaléka nő, további 30 százaléka pedig úgynevezett szolgálati beosztást betöltő személy (művészek, pénzemberek, sportolók, háztartási alkalmazottak, ügyvédek stb.). Valójában nincs kivel harcolni – a 125. hadseregből! Ezért nem meglepő, hogy az ukrán fegyveres erők krími helyőrségének 12 6,5 állománya lövés nélkül megadta magát az „önvédelmi” csapatoknak. 20 millió fős mozgósítási forrásból márciusban mindössze XNUMX ezren érkeztek önkéntesen Ukrajna katonai nyilvántartási és besorozási irodáiba. A hadsereg tekintélyét súlyosan aláásták. Most a fegyveres erők fejlesztése helyett Ukrajna ideiglenes kormánya a Nemzeti Gárda megerősítése felé vette az irányt, amelybe meggyőződéssel hívják be az embereket. A kazah hadsereg állapotáért felelősöknek sürgős és helyes következtetéseket kell levonniuk az ukrán hadsereg szomorú tapasztalataiból.

A hadsereg a renddel kezdődik

– Mik legyenek a kiemelt intézkedések, és mit tegyen Ön szerint a Kazah Köztársaság új védelmi minisztere, Szerik Akhmetov?


- Először is vissza kell állítani, ahogyan 1993-ban volt, a fegyveres erők feletti elnöki irányítás rendszerét egy katonai osztály létrehozása formájában az államfői igazgatásban. Miért van például rendészeti osztály, de katonai nincs? Hiszen vannak a fegyveres erők fejlesztésére szolgáló programok, de ezek végrehajtásáról nincs elemzés; nincs szisztematikus ellenőrzés az elnök katonai kérdésekkel kapcsolatos utasításainak végrehajtása felett. A Biztonsági Tanács jelenlegi titkársága nem tudja maradéktalanul ellátni az elnöki adminisztráció feladatait a fegyveres erők legfelsőbb parancsnokaként, mivel ez a teljes Biztonsági Tanács munkatestülete. Ennek oka a következő. A védelmi osztály minden korábbi vezetője csak általuk ellenőrzött „hagyománynak” tekintette, és úgy vélte, hogy a katonai osztály beavatkozik munkájukba és személyzeti politikájukba. De ez alapvetően hibás megközelítés, amely csökkenti az elnök, valamint a kormány és a parlament szerepét egy olyan fontos ügyben, mint a katonai fejlesztés.

Másodszor, helyre kell állítani a kizárólag szakmai és erkölcsi tulajdonságok alapján történő beosztások rendszerét, a betöltött tisztség szintjére be kell vezetni az oktatási katonai képesítést és a kötelező tiszti szolgálatot a csapatoknál, az alacsonyabb beosztásokból kiindulva. és csak a megszerzett szakterületen. A tisztek érdemeinek értékelésének fő kritériuma a szolgálat következetes, hosszú távú és sikeres teljesítése, a beosztottak közötti tekintély megléte és a munka konkrét eredménye. Vissza kell állítani a parancsoló elvet: „Légy olyan, mint én. Tedd úgy, mint én."

- De mi a helyzet a korrupcióval, amely virágzott a kazah hadseregben? Valójában az „egyenruhás korrupt” és „az anyaország árulója” fogalmak közé egyenlőségjelet kell tenni.

- Elég jó. Ez a probléma 19 éve gyötör bennünket. Lehetetlen legyőzni a korrupciót, ha a Honvédelmi Minisztérium továbbra is folytat kereskedelmi tevékenységet fegyverek és katonai felszerelések, lőszerek fejlesztése, gyártása, vásárlása, értékesítése, szállítása, javítása, leszerelése és ártalmatlanítása formájában. Véleményem szerint létre kell hozni a Hadiipari Minisztériumot vagy az Ipari Minisztérium alá tartozó Honvédelmi Ipari Bizottságot, és át kell adni az összes fenti funkciót. A Honvédelmi Minisztérium pedig csak az elvégzett munka megrendelőjeként és elfogadójaként járjon el.

A tábornokok és az általános tisztséget betöltő személyek sürgős és alapos ellenőrzése szükséges bevallásaik, valós bevételeik és kiadásaik, beleértve a közeli hozzátartozóik vagyonának és pénzének jogszerűségét is. Megragadva az alkalmat, szeretném kifejezni hálámat szerkesztőinek azért, hogy a témát meglehetősen teljes körűen lefedték az „Adilbek Dzhaksybekov katonai titkai” című cikkben. Citizen Chief” (Central Asia Monitor, 21. március 2013.). De következtetéseket nem vontak le. Bagdad Maykeev, Almaz Assenov, Askar Buldesev tábornok és Baurzhan Lekerov alezredes ügye a Belügyminisztériumból azt mutatja, hogy Dzsaksybekov védelmi miniszter, a védelmi minisztérium személyzeti osztályának volt vezetője, jelenleg Talgat Mukhtarov miniszterhelyettes és első helyettes Miniszter – A Fegyveres Erők Vezérkarának főnöke, Saken Zhasuzakov nem tanúsított feddhetetlenséget, amikor ezeket az urakat magas pozíciókra nevezte ki, állami kitüntetéseket és magasabb katonai fokozatokat adományozott nekik. És az ilyen kinevezésektől a nemzetbiztonsági érdekek és a legfelsőbb főparancsnokság tekintélye csorbát szenved.

Március 6-án a Kazah Köztársaság Honvédelmi Minisztériumában tartott hadműveleti-stratégiai tanácskozáson az államfő leszögezte, hogy "a XNUMX. századi hivatásos fegyveres erőket magas színvonalú katonai szakemberekkel, igazi hazafiakkal, pszichológiailag stabilan kell felszerelni. és az ország erkölcsileg feddhetetlen polgárai." Az új miniszternek, Szerik Ahmetovnak csak a hadsereg állományának bizalmával és az elnök támogatásával lesz képes felvenni a harcot a katonai fejlődésben a stagnálás és az elmaradott gondolkodás ellen.
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

120 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. johnsnz
  +23
  25. április 2014. 14:33
  Oroszország nem annektált semmit, kedves Aibolat! Nincs szükség a fogalmak megváltoztatására.
  1. érvényesítő
   +8
   25. április 2014. 14:37
   A kazahok Ukrajnára néznek, és megijednek. Jobb barátkozni Oroszországgal
   1. Argyn-Suindyk
    +3
    25. április 2014. 15:51
    Már félünk!
   2. +1
    25. április 2014. 17:23
    Idézet a Validatortól
    A kazahok Ukrajnára néznek, és megijednek. Jobb barátkozni Oroszországgal

    Szerintem ezeket egyáltalán nem szabad figyelembe venni, csak nekünk kell fedeznünk
  2. +15
   25. április 2014. 14:44
   Az ukrán fegyveres erők 131 tábornoka közül senki nem tett semmi jelentőset az annektálás megakadályozása érdekében; sőt, voltak tények árulásukról és az orosz hadsereg oldalára való átállásról. A haditengerészet 51 hajója harc nélkül megadta magát, bár parancsnokaik alááshatták vagy elsüllyesztették őket
   Oroszország nem annektált semmit, kedves Aibolat! Nincs szükség a fogalmak megváltoztatására.
   ....... gondold át, mit mondasz nyilvánosan
   1. -4
    25. április 2014. 14:52
    Szóval vannak északi és keleti régióik, akik furcsán nézik Astanát!
    1. Argyn-Suindyk
     +8
     25. április 2014. 15:53
     Provokatív? Nem eredeti!
    2. A megjegyzés eltávolítva.
    3. +3
     25. április 2014. 16:06
     Amikor Kazahsztán csatlakozik az Eurázsiai Unióhoz, a probléma magától megszűnik. Erre nem lesz szükség, a határok feltételesek, vagy inkább adminisztratívak lesznek.
    4. +3
     25. április 2014. 16:32
     ne is gondolj rá! Ott minden normális. Az olyan provokátorok, mint te és Zsirik, csak ezt akarják. Semmi jó nem lesz az ilyen megrázkódtatásokból a helyi lakosság számára.
  3. A megjegyzés eltávolítva.
  4. -9
   25. április 2014. 15:06
   És mi változott itt a koncepción? Az Orosz Föderáció végrehajtotta a Krím annektálását – ez tény!
   Az annektálás oka egy népszavazás volt, amelyen a krími lakosság több mint 96%-a kifejezte az Orosz Föderációhoz való csatlakozási szándékát. Annektálás (lat. annexio, lat. annexus szóból - csatolva) - egy másik állam területének egészének vagy egy részének egyoldalú erőszakos annektálása az állam által. Megjegyzés Nem azt mondom, hogy ez rossz vagy jó, de a dolgokat a megfelelő nevükön kell nevezni. Ennek eredményeként a következőket kapjuk: hogy nemzeti érdekeinek védelme érdekében az Orosz Föderáció a Krím annektálása mellett döntött. Jó vagy rossz? Jó Oroszországnak és a Krímnek. Ukrajnának és Európának ez szerintem rossz. Számomra, Kazahsztán állampolgáraként általában lila.
   1. johnsnz
    +6
    25. április 2014. 15:37
    Idézet: Zhilan_kz
    Annektálás (lat. annexio, lat. annexus szóból - csatolva) - egy másik állam területének egészének vagy egy részének egyoldalú erőszakos annektálása az állam által.

    Ők maguk válaszoltak saját kérdésükre - erőszakos. Hol láttad az erőszak alkalmazását? Ott minden önkéntes. IMHO. Ezért írtam a fogalmak helyettesítéséről
    1. +9
     25. április 2014. 16:12
     Értelmezési kérdés. A Krím számára az Oroszországhoz való csatlakozás több mint 96%-ban önkéntes volt. De Kijev esetében szerintem 100%-ban erőszakos. De alapvetően ők a hibásak. Ők maguk rombolták le államiságukat, mutatták meg párbeszédre való képtelenségüket. Bár mit lehet várni a Kijevben hatalomra került juntától (náciktól).
    2. +1
     25. április 2014. 19:09
     Idézet johnsztól
     Hol láttad az erőszak alkalmazását?

     Volt. Udvarias srácok a hát mögött, és a V\CH blokádja az erő megnyilvánulása. Valójában annektálásnak nevezhető, de az annektálás helyes és igazságos - történelmileg az orosz Krím, a nép - Mert, Oroszország - Mert, tehát mindenben igazunk van.
     És az ezredes írástudó ember, nem értem, miért raknak annyi mínuszt? kérni
     Ukrajnát szándékosan a gazdasági, politikai és ideológiai káosz állapotába hozták, és megpróbálják elszigetelni a posztszovjet tér általános koordinátarendszerétől.
   2. +2
    25. április 2014. 16:19
    Váratlanul, hirtelen visszaadták szülőföldjüket, ne irigykedj. Élj rendesen, és a területek nem szakadnak el.
   3. +7
    25. április 2014. 16:31
    Ha a kifejezésekkel zsonglőrködünk, nem az annexió, hanem az Anschluss-önkéntes annexió. És ha a "koncepciók" szerint akkor az oroszok nem harcoltak 150 évig Törökországgal a Krímért, hogy feladják (nyugati "átadások" révén) a Fekete-tengeri Flotta fő bázisát.
    Kazahsztán állampolgára
   4. 0
    25. április 2014. 18:21
    ...erőszakos csatlakozás...
    Ha ilyen filológus vagy, ragaszkodj a definícióhoz a végéig.
   5. -1
    25. április 2014. 18:50
    Az annektálás oka egy népszavazás volt, amelyen a Krím lakosságának több mint 96%-a kifejezte óhaját, hogy az Orosz Föderáció részévé váljon.Az annektálás (lat. annexio, lat. annexusból - mellékelve) a Krím által végrehajtott erőszakos annektálás. állam egy másik állam területének egészét vagy egy részét.

    ---------------
    Nem vagyunk kíváncsiak egy olyan ember véleményére, aki nem barátkozik a logikával. Nemhogy nem tisztel minket, de magát sem tiszteli, amikor ilyen hülyeségeket ír.
    1. -1
     25. április 2014. 19:17
     Ó, szóval a lényegre tértem. Logika neked, ez valami transzcendentális.
     Sajnálom. Rákacsintás
   6. arbuz174
    0
    25. április 2014. 20:00
    Idézet: Zhilan_kz
    Számomra, Kazahsztán állampolgáraként általában lila.


    Hazugság. Ha lila lennél, nem írnál.
  5. +11
   25. április 2014. 15:13
   Annektálta a Krímet, és ezzel a nemzet önrendelkezési jogának elvét felváltotta egy területi egység lakosságának egy részének állami önalakítási joga.

   A különösen makacsoknak: annexió (latin annexio - mellékelve) - erőszakos egy állam által egy másik állam területének egészének vagy egy részének egyoldalú annektálása.
   A Krími Autonóm Köztársaság Ukrajna alkotmányának megfelelő alkotmányát a Krími Autonóm Köztársaság Verhovna Rada második ülésén 21. október 1998-én fogadták el, és Ukrajna Verhovna Rada 23. december 1998-án hagyta jóvá. , amely 11. január 1999-én lépett hatályba:
   "3. cikk. A Krími Autonóm Köztársaság alapelvei és garanciái.
   1. A Krími Autonóm Köztársaság fő elvei a következők:
   demokrácia;
   A törvény szabálya;
   alkotmányosság;
   az emberi és állampolgári jogok és szabadságok betartása és biztosítása;
   jogszerűség;
   választható;
   kollegialitás;
   nyilvánosság;
   a Krími Autonóm Köztársaság és Ukrajna nemzeti érdekeinek ötvözése."
   Mert Ukrajna összes alkotmányos normáját megsértették a kijevi hatalomátvétel során, akkor ezen alkotmány 1. és 2. cikkének hatálya, következésképpen a "nemzeti érdekek kombinációja" semmis, a Krími Köztársaságban pedig a fent jelzett alapelvek továbbra is működnek.
   Tehát volt-e erőszak a Krím-félszigeten a nép uralma és az akarat kifejezése alatt? Fegyverrel vezették szavazásra az embereket? Hol-mikor-hogyan-tények. Az Orosz Föderáció pedig biztosította az alapelvek végrehajtását, és garantálta a Krími Autonóm Köztársaság státuszát és hatáskörét, valamint tulajdonjogát.
   És ha nincsenek tények, akkor milyen annexióról beszélhetünk?
   PS: „Nehéz fekete macskát keresni egy sötét szobában, különösen, ha nincs ott. Ez még hülyeség, ha ez a macska okos, bátor és udvarias” (Az Orosz Föderáció védelmi minisztere).
  6. +5
   25. április 2014. 15:16
   Kazah partnerünk beszél egy kicsit. És a Krím annektálásáról, meg a Délkeleti Ipari Régió integrációjának lehetetlenségéről.(Igen, és egész Ukrajna – legyen az a nép akarata.) Nem szeretem, ahogy a politikusok arról pletykálnak, amit Oroszország a jogok bizonyos területekre vonatkoznak eddig - a volt orosz birodalmakra, és néhánytól kezdenek számolni: 1918,1919,1920 ... év, de nem 1914, vagy - 1945!?
 2. Örömteli Roger
  +4
  25. április 2014. 14:43
  "... Annektálta a Krímet, ezáltal a nemzet önrendelkezési jogának elvét felváltotta egy területi egység lakosságának egy részének állami önalakítási joga. Most az Orosz Föderáció külügyminisztere azt mondja, hogy Ukrajnának semleges státusszal és szövetségi államstruktúrával kell rendelkeznie, ami egy másik állam belügyeibe való közvetlen beavatkozásnak tekinthető" - Aibolat elvtárs, látott már eleget amerikai rokonságból? Vagy azt gondolja, hogy kiülhet majd Kazahsztánban, hogy Ukrajnában megáll a NATO?
 3. +2
  25. április 2014. 14:50
  Igen, mi van, mondd azonnal a krími anschluss-t! Aibolit Kurbanbayram, Sötét emberek vagyunk - mindent ellopunk
 4. +1
  25. április 2014. 14:55
  ) a kazahok még visszajönnek, hogy kísértsék az oroszellenes nemzeti politikájukat!
  1. +7
   25. április 2014. 15:12
   Kifejtené részletesebben az oroszellenes politikát? Kazahsztánban élek, az orosz útlevél szerint a feleségem kazah. Az én beadványom szerint vannak oroszok, kazahok, sőt még egy ukrán is egy némettel. Valamit nem vett észre az oroszellenes politika Kazahsztánban? Felvilágosítana? Valószínűleg jobban tudod az Urálból?
   1. +3
    25. április 2014. 15:32
    Idézet: Zhilan_kz
    Felvilágosítana?

    Felvilágosulnia kell a Zhanbolat Mamai által vezetett Rukh Pen Til mozgalomról?
    Idézet: Zhilan_kz
    Valószínűleg jobban tudod az Urálból?

    Biztos vagy benne, hogy az Urál földrajzi és gazdasági helyzete rosszabb, mint az öné?
    1. Argyn-Suindyk
     -1
     25. április 2014. 15:44
     Köszönjük, láttunk már eleget orosz felvonulást, hála Istennek az interneten!
     1. +7
      25. április 2014. 16:02
      Köszönjük, láttunk már eleget orosz felvonulást, hála Istennek az interneten!
      Meg fogsz lepődni – én is néztem őket néha... a tévében és semmi többen. Nos, a kormány nem támogatja az ilyen jelenségeket, és nincs népszerűség a lakosság körében sem.
      1. +7
       25. április 2014. 16:10
       Idézet Lukától
       Nos, a kormány nem támogatja az ilyen jelenségeket, és nincs népszerűség a lakosság körében sem.
       Tehát nálunk is így van. Most értesültem erről a lépésről.
     2. A megjegyzés eltávolítva.
    2. +8
     25. április 2014. 15:46
     Mi a mozgás? Nem hallunk róla. Kérlek küldj el egy linket, ahol elolvashatod.


     Biztos vagy benne, hogy az Urál földrajzi és gazdasági helyzete rosszabb, mint az öné?

     És mi köze ehhez? Csak kíváncsi vagyok, mit tudhat az uráli lakos a kazahsztáni orosz ajkú lakosság elnyomásáról? Mivel Kazahsztánban élek, és nem veszek észre zaklatást! De válaszolok a kérdésére - biztos vagyok benne, hogy az Urál földrajzi és gazdasági helyzete sokkal jobb, mint hazámban. De nem fogom kevésbé szeretni a szülőföldemet emiatt.
     1. 0
      25. április 2014. 16:54
      Idézet: Zhilan_kz
      Mi a mozgás? Nem hallunk róla. Kérjük, küldjön egy linket az olvasáshoz

      Tényleg ilyen nehézségek vannak a keresővel? Akkor kérjük: http://rus.azattyq.org/content/zhanbolat-mamai-zhanaozen-bolat-atabaev/24643512.
      html
      Idézet: Zhilan_kz
      És mi köze ehhez?

      Így van, visszateszem a kérdést: miért az Urálból?
    3. +1
     25. április 2014. 19:07
     miért vezetsz, Észak-Kazahsztánban élek, és soha nem hallottam a Rukh pen til-ről, szóval mondd, amit magad láttál
     1. -3
      25. április 2014. 19:39
      Idézet Daniktól
      mit vezetsz

      Ha én vezetek, akkor téged hajtanak: vezess az egészségedre, még "Észak-Kazahsztánban", még Maputo déli részén is.
      Idézet Daniktól
      szóval mondd, amit láttál

      És az "Észak-Kazahsztánban" lévő tapintószerveken kívül (nem értem, miért a nagybetűs "északi" a köztársaság neve?), Vannak még mások?
      1. +3
       26. április 2014. 17:40
       nem kell ragaszkodni a szavakhoz válaszol csak te magad hallottál a rukh pentilről Kazahsztánban, vagy beszélsz itt pletykákat, megkérdezted, hogy miért olyan az északi nagybetűvel, mert én annyira szeretem
   2. -3
    25. április 2014. 15:50
    orosz útlevél szerint
    patchula! És az életben? italok
    1. Argyn-Suindyk
     +7
     25. április 2014. 16:17
     Lukke ne légy goromba! Gondolhatod, hogy nincs vegyes házasságotok, vagy nem írtok semmit a nemzetiségi rovatba! Van egy lány, Tleuberdinova Nargiz, aki a kurzusaimon tanul, gondolom ukrán!
     1. -1
      25. április 2014. 22:27
      vagy a rovatban nemzetiség már nem írsz semmit
      ne írjon, és nem valószínű, hogy csinál ilyen rovatot. Úgy hallottam, mintha az egyik képviselő grófot – vallást – célzott volna, de úgy tűnt, nem támogatták. A vegyes házasságokról, miről beszélsz? Egyáltalán nem vetettem fel a témájukat - ha a hozzáállásomat akarod tudni - normális. Mindenhol ott vannak. Nem ismerem a mai Kazahsztán sajátosságait, és nem is nagyon van kedvem ebbe belemenni, bár Alma-Atában születtem (87-ig éltek, a katonaság), így a Szovjetuniót, Oroszországot tartom. , mint hazám a legtágabb értelmében. A ház bejáratánál, ahol laktunk, 12 apartmanból mindenki elhagyta Kazahsztánt - egyszer 93-ban utaztam, úgy döntöttem, hogy körbejárom a szomszédokat). Az én álláspontom a következő - Kazahsztán szuverén állam, amely saját maga határozza meg kül- és belpolitikáját, és sok sikert mindenkinek! Nem tartottam és nem is tartom őt állapotomnak – valószínűleg ezért váltottam át, amint megjelent a pozíció. Akinek tetszik - a kolhoz egy önkéntes vállalkozás. De néha az emberek csak lecserélik a "tetszik" és a "nincs más lehetőségem" szavakat.
     2. A megjegyzés eltávolítva.
    2. +6
     25. április 2014. 16:23
     Nem egészen értetted a kérdést? De életemben orosz embernek érzem magam. Ha a nemzetiségre gondoltál, akkor itt minden sokkal bonyolultabb, hiszen Kazahsztánban nagyon elterjedtek a vegyes házasságok, így az őseimnél az oroszokon kívül vannak ukránok és tatárok, kazahok.
   3. A megjegyzés eltávolítva.
   4. danperevera
    -2
    25. április 2014. 16:44
    Születésem óta KZ-ben élek. Nem fogok sokat rikácsolni, csak azt mondom - nem könnyű az oroszoknak Kz-ben, nemzeti és nyelvi elvek miatt zaklatnak. Tényleg csak arról van szó, hogy Kazahsztán az ELSŐ helyet foglalja el az Orosz Föderációba távozó oroszok számát tekintve?
    1. Argyn-Suindyk
     +4
     25. április 2014. 17:32
     A népirtás újabb áldozata! Valószínűleg nem tudja, hogy egy átlagos, nem alapiskolában több órát adnak orosz nyelvre és irodalomra, mint kazahra és irodalomra! Ez valószínűleg az elnyomás eredménye! Általában már elegem van abból, hogy amint megjelenik egy kazah szerzők cikke, vagy Kazahsztánról, mindenki belecsúszik a leszámolásba, akár területi, akár nemzetközi szinten, a cikk értelme és lényege feledésbe merül! Minden kiszámíthatóvá és elcsépeltté válik!
     1. danperevera
      -3
      25. április 2014. 18:55
      Te, barátom, provokátor vagy, és csak egy udvariatlan ember
      1. Argyn-Suindyk
       +2
       25. április 2014. 19:03
       Te pedig rögtön nacionalistának nevezel, és a Maidan-t hozod fel példaként, különben mi, kazahok az oldaladon, valahogy ki mertük nevezni az ásót!
    2. -3
     25. április 2014. 19:10
     honnan jöttél szegény
  2. +1
   25. április 2014. 19:05
   lássuk ki
   1. Argyn-Suindyk
    +3
    25. április 2014. 19:52
    Te magad!
 5. +13
  25. április 2014. 14:57
  Aibolat Sapyngauuuuuly... Adok egy mínuszt, hogy provokátor vagy!!! Oroszország nem annektált semmit. Az elején értse a terminológiát, majd tegyen megjegyzéseket a helyi írástudóktól.
  1. +2
   25. április 2014. 21:34
   Idézet: skandináv
   írástudó helyi.

   Most olyan írástudó emberek váltak el, hogy egy normális tisztnek egyszerűen nincs hova mennie.
   Egy egyszerű példa. Az elmúlt 5 évben a Kazah Köztársaság fegyveres erőinek körülbelül 10 tábornoka került börtönbe. De senki sem csodálkozik, hogy ez miért történt! Mindazok, akik kinevezték ezeket a hatalomra hurcolt embereket, a helyükön maradtak. A KNB OVKR is tisztában volt a korrupció mértékével, és mindennek ellenére továbbra is lobbizik az izraeli rádiószolgáltatóknál, a csalások és korrupciós leleplezések ellenére.
   Vagy egy másik, relevánsabb példa. Ugyanez S. Akhmetov, még a miniszterelnök-helyettes felügyelte a védelmi ipart, és személyes kapcsolatainak köszönhetően a BelTechExporttal, amelyet a Vlagyimir Peftyev fehérorosz oligarcha vezet, személyesen lobbizott a fehérorosz szoftvereknél, hogy több személy számára hozzanak létre egy légvédelmi automatizált vezérlőrendszert. millió dollár. És ez annak ellenére van így, hogy a Nazarbajev és Putyin elnökök parancsára 2007-ben létrehozott, automatizált irányítórendszer létrehozásával foglalkozó orosz-kazah munkacsoport már elkészítette a teljes szerződéstervezetet az automatizált légvédelmi rendszer létrehozására. vezérlőrendszer tízszer alacsonyabb áron, mint a fehérorosz! Ezzel egy időben az összes szoftvert, beleértve a Regionális Légvédelmi Központ létrehozását is, ingyenesen átvitték, és ellentétben azzal a baromsággal, amelyet a fehérorosz „Agat” korábban Oroszország tiltakozása ellenére Kínába szállított, most pedig Kazahsztán. Bár még egy amatőr is jól tudja, hogy a potenciális ellenség algoritmusainak ismerete lehetővé teszi a sebezhetőségek megtalálását és a légvédelmi rendszer leküzdését mindenféle Stealth technológia nélkül. És a fehérorosz automatizált vezérlőrendszerben sok ilyen sérülékenység található! De az orosz légvédelmi automatizált vezérlőrendszer valójában automatizálást biztosított a légvédelmi tűzfegyverek vezérléséhez szabványos kommunikációs rendszereken és fedélzeti számítógépeken keresztül, az összes teljesítményjellemző teljes megvalósításával.
   Most Kazahsztán megállapodást írt alá Oroszországgal az egységes légvédelmi rendszerről és egy regionális légvédelmi központ létrehozásáról Almatiban. Most pedig 2. alkalommal dobják ki a kukába a még be sem indult ACS rendszert, előtte volt az országos ACS Berkut, amit Alynbaev volt miniszter védencei lobbiztak, a jelenlegi Saparov védelmi minisztérium helyettese. Utóbbi habozás nélkül leírta a Berkut automata vezérlőrendszert, amelyen keresztül 10 éven keresztül dollármilliókat mostak ki egy privát Gránit üzlet segítségével. Most a történelem ismétli önmagát. Mert a legmagasabb szintű ACS-t - a regionális parancsnokságot, amely nem csak a légvédelem, hanem a rakétavédelem valódi harci küldetését is képes megoldani - teljesen lehetetlen a fehérorosz Agat által a szovjetből másolt régi szoftverrel dokkolni. taktikai irányító rendszer "Field" még a 90-es évek elején, ami még a diszpécser irányító központ elemi feladatait sem képes megoldani! Nem beszélve az automatikus célelosztásról és célkijelölésről, és még inkább a taktikai rakétavédelemről.
   Így adták el és adják el Kazahsztánban pár zöld lyamért az állam érdekeit és ezek a hivatalnokok nem törődnek a védelemmel! Egy fecsegés, csak hogy a székben maradjak. És az igazi profik, tisztek, akik képesek megakadályozni ezt a szégyent, vagy nyugdíjba vonulnak, vagy büntetőeljárást indítanak Oroszország javára történő kémkedés vádjával. Maradnak gerinctelen fiatalok, vagy agyatlan beszélők. Hiszen a bolondokat könnyebb kezelni, nemhogy nem értenek semmit, de saját értéktelenségük miatt félnek attól, hogy munka nélkül maradnak. Itt van egy ilyen russzofób haditechnikai politika Kazahsztánban. És én személy szerint tudok egy tucat ilyen példát mondani, és ez nem csak az automatizált vezérlőrendszerekre és a légvédelemre vonatkozik, ugyanez igaz a repülőgépek javítására, a páncélozott járművek beszerzésére, amiért Almaz Assenovot leszállták, a kommunikációs rendszerekre, ahol Izrael szorosan ül. korrupt kapcsolatai és a KNB UVKR helyi szakszolgálatának abszolút támogatása stb. Milyen védekezés van!?
 6. tnship2
  +2
  25. április 2014. 15:01
  Egy ilyen enyhe szagú információáradat egyenesen folyt.Mire lenne ez?Vagy az egyik dupla fenekű valamit kiüt, aztán a másik. Mik a dobások?
  1. +3
   25. április 2014. 15:14
   Egy ilyen enyhe szagú információáradat egyenesen folyt.Mire lenne ez?Vagy az egyik dupla fenekű valamit kiüt, aztán a másik. Mik a dobások?

   Freud szerint ezek „fenntartások”. Félve azonban.
 7. +3
  25. április 2014. 15:10
  Az 1999-es jugoszláviai események helyi jellegűek voltak, ekkor még nem volt hatalmi konfrontáció a katonai tömbök között; most az ukrajnai események kikerülhetnek az irányítás alól.
  Értékes vélemény, bár nem különösebben "friss" ... (A kazah internet lassabb, úgy tűnik, vannak sztyeppék és sztyeppék nevető ). De komolyan, Aibolat vagy elfelejtette, vagy nem tudta, hogy Jugoszláviában 1999-ben több katonai elemző szerint a NATO katonai "próbát" hajtott végre az akkor rendkívül gyenge Oroszország déli régióinak inváziójára. Amikor az orosz légideszant zászlóalj elfoglalta a Pristina melletti szlatinai repülőteret, megakadályozva a NATO Hercules leszállását (az Orosz Föderáció elnöke "ne csináld ezt" bliccelő hátterében), az amereknek volt min gondolkodniuk "nagyon keményen" . 23000 bomba egy békés fővárosra (sok kabani lőszer szegényített uránt tartalmazott), semmi (?) a békés szétesésre kész kis Jugoszláviának...
 8. -1
  25. április 2014. 15:10
  az irigység csak irigység. ezt nem tehetik meg
 9. ed65b
  +4
  25. április 2014. 15:12
  Természetesen átment a Krím-félszigeten, de megbocsátott, távol az eseményektől, de igaza van a Kazah Köztársaság hadseregével kapcsolatban.
 10. +6
  25. április 2014. 15:16
  Idézet: Zhilan_kz
  Zhilan_kz KZ Ma, 15:06 ↑

  Zhilan_kz KZ Ma, 15:06 ↑

  És mi változott itt a koncepción? Az Orosz Föderáció végrehajtotta a Krím annektálását – ez tény!
  Az annektálás oka egy népszavazás volt, amelyen a krími lakosság több mint 96%-a kifejezte az Orosz Föderációhoz való csatlakozási szándékát. Annektálás (lat. annexio, lat. annexus szóból - csatolva) - egy másik állam területének egészének vagy egy részének egyoldalú erőszakos annektálása az állam által. Megjegyzés Nem azt mondom, hogy ez rossz vagy jó, de a dolgokat a megfelelő nevükön kell nevezni. Ennek eredményeként azt kapjuk, hogy nemzeti érdekeinek védelme érdekében az Orosz Föderáció a Krím annektálása mellett döntött. Jó vagy rossz? Jó Oroszországnak és a Krímnek. Ukrajnának és Európának ez szerintem rossz. Számomra, Kazahsztán állampolgáraként általában lila.


  Egy másik írástudó .... hajtsa be a Wikipédiát, mi az annexió, ha lustaság, akkor nem vagyok lusta neked kedves és dobd el ... olvasd el lent

  Annektálás (lat. annexio, lat. annexus szóból - mellékelve) [1] - egy másik állam területének egészének vagy egy részének egyoldalú erőszakos annektálása [2] [3].

  Hol látott erőszakot a Krím-félszigeten? vagy szerinted a föld a kormányé, nem az embereké.
  1. -3
   25. április 2014. 15:32
   Nos, miért nem kérdezed meg Ukrajnát? És nem bánták, vagy elfelejtették megkérdezni őket? Ó, a Krím valószínűleg nem volt Ukrajna része? Mint a Krím független állam, és úgy döntött, hogy az Orosz Föderáció részévé válik! mosolyog
   Hála Istennek, hogy nem láttam erőszakot a Krímben. A Krím Ukrajna része volt, Ukrajna földje az ukrán népé, nem a hatóságoké. És mégis, miért okoz annyi negatívumot az annektálás kifejezés? Mi a baj a Krím annektálásával? Nemzeti érdekeik védelmében?
   1. +10
    25. április 2014. 15:34
    Idézet: Zhilan_kz
    Nos, miért nem kérdezed meg Ukrajnát?

    Ha Kijevben legitim kormány lett volna, akkor szó sem lehetett volna a Krím annektálásáról.
    1. +4
     25. április 2014. 15:50
     Teljesen egyetértek. Ha Kijevben lenne törvényes felhatalmazás, akkor nem kellene végrehajtani az annektálást.
   2. +4
    25. április 2014. 15:38
    Idézet: Zhilan_kz
    Nos, miért nem kérdezed meg Ukrajnát?

    Azt javaslom, hogy Ukrajnával kapcsolatban megértsék az államiság fogalmait és fogalmait, majd fellebbezzenek.
    Ellenkérdés: Valaki megkérdezte Ukrajnát, mikor kezdték a harcot a Maidanon? És mi az "Ukrajna" - népesség vagy hatalom?
    1. +2
     25. április 2014. 15:54
     Mit kell érteni? A Junta (nácik) puccs révén kerültek hatalomra Kijevben. Most attól tartok, hogy Ukrajna lakossága nem vár semmi jót. szomorú
     1. azok
      -2
      25. április 2014. 16:29
      Idézet: Zhilan_kz
      Mit kell érteni? A Junta (nácik) puccs révén kerültek hatalomra Kijevben. Most attól tartok, hogy Ukrajna lakossága nem vár semmi jót. szomorú


      Amikor a NATO/Kína csapatok Kazahsztánba érkeznek, és kazahok megölésével fenyegetőznek, kitől fogsz segítséget kérni? Az Orosz Föderációtól, majd annektáljuk Kazahsztánt igen az Ön védelme érdekében?
      1. -2
       25. április 2014. 19:17
       Fogadok, hogy soha nem lesz
       még ha nem is fogod látni, mert nem leszel az
     2. -2
      25. április 2014. 16:56
      Idézet: Zhilan_kz
      A Junta (nácik) puccs révén kerültek hatalomra Kijevben.

      Tényleg nem lát ellentmondást saját korábbi kijelentéseivel?
   3. +5
    25. április 2014. 15:39
    Kedves, amikor nem törődsz a népeddel, akik állítólag az államodban vannak, de valójában nem, és az összes ukrán elnök nagy... a Krím-félszigeten és a Krímben élő többség megmutatta akaratát és csatlakozott Oroszországhoz, azonnal szükség volt rá... ne sértődj meg... Ha az emberek anyagi értelemben jobban élnek, örülni kell, nem pedig irigykedni rájuk.
   4. +2
    25. április 2014. 15:43
    Mint a Krím független állam, és úgy döntött, hogy az Orosz Föderáció részévé válik! mosoly
    Hála Istennek, hogy nem láttam erőszakot a Krímben.
    Nézzétek meg a tévéfelvételeket, ha rossz az emlékezet - a Krím első lépése a függetlenség kikiáltása volt, majd a második a petíció - egy már de jure független állam csatlakozása a népszavazás eredménye alapján.
    1. +5
     25. április 2014. 16:02
     Nos, ha nem tetszik annyira az Annektáció kifejezés, javasoljon mást.
     És még egyszer nem gondolom, hogy Oroszország nem járt el helyesen az annektálással (Krím Oroszországhoz csatolása). Nekünk, mint az Orosz Föderáció szövetségesének a jelét kaptuk, hogy Oroszország kész megvédeni nemzeti érdekeit, vagyis ha szükséges, Kazahsztán számíthat arra, hogy északi szomszédja teljesíti minden szövetségesi kötelezettségét, és nem hagy el minket a nehéz időkben. . Isten ments, ha előfordul.
     1. azok
      0
      25. április 2014. 16:31
      Javasolok egy másik történelmi kifejezést - protektorátus. Megvédve a lakosságot az esetleges agressziótól, ez a státusz a népszavazás előtt volt, majd a lakosok maguk fejezték ki csatlakozási szándékukat az Orosz Föderációhoz, amint azt számos megfigyelő bizonyítja, jogsértést nem észleltek.
      1. +1
       25. április 2014. 19:29
       Nem értem, ez csak logika, ha nem szeretik Ukrajnát, akkor miért nem költöznek Oroszországba, mert Ukrajna egy külön állam, vegyünk példát, miért nem hagyják, hogy a kaukázusiak létrehozzák saját államukat, mert üvöltenek ezért, vagy legalábbis egy népszavazásért
       1. Vita_vko
        -4
        26. április 2014. 21:59
        Idézet Daniktól
        Nem értem, ez csak logika, ha nem szeretik Ukrajnát, akkor miért nem költöznek РOroszország

        Valami ilyesmit csinálnak a cigányok, oda vándorolnak, ahol jobb az élet. De ezt irigyli? Szerintem a kazahok akkor is cigányként kóborolnának, ha egyáltalán életben maradnának, és nem kérnének időben segítséget Oroszországtól.
        1. +1
         27. április 2014. 20:12
         cigányok emberek szabadságot szerető
     2. +3
      25. április 2014. 17:31
      Idézet: Zhilan_kz
      ha nem tetszik annyira az annexió kifejezés, javasolj mást

      újraegyesülés
     3. +2
      25. április 2014. 19:15
      A Krím a krímiek kérésére visszakerült Oroszországhoz, és pontosan abban a pillanatban, amikor Kijevben puccs történt, és egy illegitim, illegális kormány került hatalomra, amely idegen államok fegyveres erőire támaszkodva harcolt saját népe ellen, verte. és megölni, ó, az amerikaiak, a disszidensek és még az ország leendő elnökjelöltjei kedvenc szava.
      Ebben az időszakban a krími helyi hatóságok átvették régiójuk teljes vezetését, és teljes törvényes joguk volt népszavazást tartani a kiválásról és az Oroszországhoz való csatlakozásról.
      Minden más hozzá nem értő politikusok tétlen fecsegése, akik saját fontosságukkal puffogják az arcukat, és hosszú orrukat Washingtontól lefelé tartják.
      Még csak néhány napja a Krím ügye már fel sem merült a genfi ​​ülésen. Veszélyes játékok ezek – egyik állapotot a másik ellen állítani, és magad a pálya szélén maradni. Ha jól emlékszem, Kazahsztán nem Ukrajna szomszédja, hanem Oroszországé.
      -----
      Mint aki Khoja Nassredin állt az udvara kapujában, és azt hitte, hogy a ház üres, és nincs pénz. Egy fáradt lovas lovagolt el mellette. Köszöntötték egymást, Hodzsa gépiesen így szólt: - Gyere be, és vendég leszel.
      A lovas, számára váratlanul, leszállt a lóról, és megkérdezte: - hova kössük a lovat?
      - Hosszú nyelvemre - válaszolta Hodge.
      Néhány politikusnak nagyon hosszú a nyelve és rövid az elméje.
   5. A megjegyzés eltávolítva.
 11. -2
  25. április 2014. 15:23
  Nazarbajev ellenőrzi Oroszországot "tetű" után! Kicsúszott egy "zálog", és várja a vezetésünk reakcióját. Ha elhallgatunk - továbbra is "szimpatizálunk" Ukrajnával, keményen válaszolunk - elhallgatunk és "puhák és pihe-puhák" leszünk!
  1. +1
   25. április 2014. 19:33
   fogd be, és légy "puha és pihe" kedves nem vállalsz túl sokat, hányszor mondhatom ezt, ha azt gondolod, hogy az összes FÁK országnak KELL, VAGY FÉL TŐLED DE EZ NEM AZ, HOGY EZT KELL FÉLNI MERT MEGVÁLTOZTATHATJUK SZEMPONTJÁT, VAGY AZT GONDOLJA, HOGY OROSZORSZÁG KÉP TENNI VALAMIT, NEM számít, OROSZORSZÁG NEM ERŐS ÉS MI NEM VAGYUNK OLYAN GYENGESÉGEK
   1. ekzorsist
    -4
    25. április 2014. 20:12
    Ó!!! Istenem!!! Igen, meddig üvöltözhetnek ezek a renegátok valamiféle "FÁK-országokról"??? Igen, nincsenek és nem is voltak!!! Nos, mondd meg, milyen ország ez - a volt Kirgiz SSR -? ... vagy az egykori kazah SSR -? ... vagy a Lett SSR?
    - Igen, ezek csak a Nagy Ország rögök, akik az ördög tudja mit képzeltek, csak a Szovjetunióból ellopott örökség rovására élték túl, és egyúttal folyamatosan és rágalmazták őt.
    ... És különösen, Kazasztán egy rendőrségi, alaposan korrupt állam, nem sokkal marad el az újonnan vert kijevi juntától, a módszerek és a módszerek egy az egyhez ... és hasonló obskurantisták, elvtelen tolvajokkal a hatalmon.
    1. A megjegyzés eltávolítva.
     1. ekzorsist
      -2
      25. április 2014. 21:25
      Nos, látod, és valami mást lövellsz a Krímmel kapcsolatban!
      Nem építhetsz békét a saját országodban, de ugyanezt megteheted az őrültségeiddel.
      1. A megjegyzés eltávolítva.
       1. ekzorsist
        -1
        26. április 2014. 20:08
        Ó, nagyon örülök, hogy találkoztunk, kedves Szarvas!!!
        Ami pedig a kazahsztáni "békét" illeti... nos, hogy nézz ki... 15 határőr, egy furcsa véletlen (a KNB szakemberei nem khuhry mukhra - az elit!!!) a hivatalos verzió szerint valami bunkó -mondta kötőjelként iskolás - ez nem hülyeség?
        Vagy Zhanaozen ... békés "települése" a tüntetőknek, akik csak azt akarták megszerezni, amit becsületesen kerestek - nyilvánvalóan a világbékét!
        Vagy a honvédelmi miniszter általános helyettesét, akit Sam bácsi 2 citromnyi zöld kenőpénzével a zsebében kaptak... - nos, csak egy példa az ország és a lakosság jólétéért való szeretetről és aggodalomról!
        Elég vagy több??
        És akkor hozzáadhat "békés" rendőröket, akik szorgalmasan pusztítják a lakosságot Kazahsztánban ...
        1. ekzorsist
         -3
         26. április 2014. 21:17
         Az egyik kazah különleges alakulat így kommentálja a helyzetet:
         Nem az olajosokról van szó. Ezek a mesék a számára. Egy fegyveres bandáról beszélünk, amely a csecsen háborúkhoz hasonlóan városokat és ellenőrző pontokat foglalt el. A banda délről jött. Magában Zhenaozhenben felkészült a helyzet, sok a látogató és a kivándorló a városban. A hatóságok a dezorganizáció érdekében kikapcsolták az internetet, mert a Gorbacsov által az alma-atai beszédek szétoszlatásának 25. évfordulója alkalmából rendezett esemény előkészítése egyértelműen elárulja a megrendelőt, aki már Líbiában, Egyiptomban és Szíriában is próbálta haderejét. Kazahsztánon a sor. Amikor azt mondják, hogy a kormány olajmunkásokat lő itt, nyugodtan küldhet egy ilyen besúgót .... Mert állami intézményeket RPG-vel lövöldözni és mesterlövészek háztetőkre ültetni az biztos, hogy nem olajos. Ezek más emberek.
         Kazahsztánban megkezdődött az amerek különleges hadművelete. Ez minden kazahsztáni ember közös gondolata. A fő feladat a Nazarbajev törvénytelenségével kapcsolatos kérdés felvetése az ENSZ-ben és a rendszerváltás. Bizonyítékok vannak arra, hogy Törökország részt vett ebben a zajban.
         Tehát lehetséges a béke Kazahsztánban, de te magad nem akarod!
         Tiszteld felebarátod nyelvét és kultúráját, és bánj vele úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, és akkor sikerülni fog. De a kiáltozásukkal - "Wah !!! Minden elment, jönnek az oroszok !!!" vagy "... nincs szebb nyelv a kazahnál..." (elnézést az ízért és a színért, de nincs elvtárs! Mindenkinek a sajátja) csak játszol az amerikaiakkal és más "jóakarókkal" ".
         1. +1
          26. április 2014. 22:19
          A fenébe, "bölcs fickó" - tépte fel a hu.nu, meg sem rezzent. Vannak, akik tényleg szeretnek őszinte hülyeségeket okos külsővel végezni? Nem kell válaszolni, a kérdés pusztán költői volt – így érthető. Rákacsintás
          Különben úgy legyen – adok egy kis borravalót. Remélem van elég eszem ahhoz, hogy megértsem - mit és miért...
          1. Melyik nemzeti vállalat hagyta figyelmen kívül a különféle szerződéses kötelezettségeket, beleértve a munkaügyi, szerződéses, FPSA és egyéb nemzeti és nemzetközi jogszabályok által szabályozott kötelezettségeket?
          2. A fenti cég származási országa?
          3. Ki és kinek a hozzátartozója irányítja a kazahsztáni olaj- és gáztermelést?
          4. Milyen valós kapcsolatok vannak a fenti alanyok között?
        2. +1
         27. április 2014. 20:18
         honvédelmi miniszter helyettes A tábornok, akit 2 citrom zöld megvesztegetéssel kaptak el, azt mondják az atomnak, hogy a KNB-nk MŰKÖDIK, ZHANAOZEN A TERVEZETT AKCIÓT TÖBB SZABADSÁGOK VAN, MINT NEKÜNK, 15 határőr MEGHALT A KÜLSŐBEN AZT MONDJÁK, HOGY MI NEM. MINDEN KÍNAKNAK ELADVA
    2. Argyn-Suindyk
     +3
     25. április 2014. 20:29
     Furcsa fiú vagy! Hogy Eugene-t hívták, aztán az idősebbet, holnap Okszanának hívnak ?!
    3. 0
     26. április 2014. 17:49
     Először is jöjjön valójában, azt mondja, nem volt Kazahsztán, tanulja meg a szarvasok történetét, Kazahsztán népe és állama a szkítáktól, a kazah kánságtól származik (1465-1718)
   2. -1
    25. április 2014. 20:27
    Idézet Daniktól
    úgy gondolja, hogy az összes FÁK-ország tartozik Önnek

    Minden - nem minden, de néhány embernek kell, és - nem beteges. Tartozik Oroszország valakinek? Számomra ez a fő kérdés. Ha van ilyen, kérem adja meg.
    Idézet Daniktól
    FÉLNI KELL, MERT MEGVÁLTOZTATHATJUK SZEMPONTJÁT

    Őszintén szólva Oroszország nem félt, nem fél és nem is fog félni. Ennek megértéséhez legalább a legcsekélyebb történelemismerettel kell rendelkeznie. Azzal, hogy képes megváltoztatni a nézőpontját - tolja mélyebbre ezt a lehetőséget, vagy ijesztse meg vele a galambokat. Us-hadsereg.
    Idézet Daniktól
    OROSZORSZÁG NEM MINDEN ERŐS ÉS MI NEM VAGYUNK OLYAN GYENGE

    Mi pedig (a zászlóra ne figyelj, meglátogatom anyámat) nem mondjuk, hogy erősek vagyunk – nincs, aki bizonyítson senkinek. Adja Isten, hogy ne vedd a fejedbe, hogy "nem gyengeségeddel" erőnket próbára tedd, különben fájdalmasan kategorikusak a kijelentéseid.
    1. A megjegyzés eltávolítva.
 12. +2
  25. április 2014. 15:26
  Idézet a tnship2-től
  Egy ilyen enyhe szagú információáradat egyenesen folyt.Mire lenne ez?Vagy az egyik dupla fenekű valamit kiüt, aztán a másik. Mik a dobások?

  Az az érthetetlen, hogy az Obsoros Matrac Fund pénzt utalt át a tenge-nek, küldte el egy kazah nonprofit szervezetnek, amely független elemzői konferenciát szervezett, amely a legnagyobb politológust, katonagazdasági szakértőt, Aibolit Patologievichet hívta meg előadásra. A beszéd tartalma bármilyen értelmetlenség a szavak és azok kombinációival: "Krím", "annexió", "Oroszország illegális" stb.
  1. ekzorsist
   -1
   25. április 2014. 20:20
   Hát, ez igaz, ez igaz! A Samu bácsi zöld csomagolóanyagaiért a kazahok azt adnak el, amit csak akarsz... nem hiába, hogy Kazahsztánban mindent és mindent UYo-ban (dollárban) számolnak... és nem piaszterben, nem tengében vagy még csak nem is pápua kagylóban...
   Nem hiszed?!? Menj el bármelyik kazah oldalra... és lám - autó eladás - 22 000 uyo, kunyhó eladás - 100 0000 uyo ... bár a valódi fizetések egyszerűen nem teszik lehetővé még a következő évezredben sem Őszintén keresni egyikre sem. egyik vagy másik, csak elvből - lopni, becsapni, ölni, kirabolni... ezt teszik, hogy megszerezzék az UYo-t.
   1. Argyn-Suindyk
    +2
    25. április 2014. 20:40
    Takarodj innen, miért szenvedsz ennyire? Egy élet, menj haza, vagy mazochista vagy?
    1. ekzorsist
     -3
     25. április 2014. 21:26
     Argyn-Suindyk számára EZ AZ ÉN ŐSEIM HAZA, nem a te Kazahsztánod!
     1. Argyn-Suindyk
      +3
      26. április 2014. 08:22
      A te hazád ott van, ahol jó, vagy inkább Vinnitsa és Nyugat-Vinnica, és ehhez Kazahsztánnak semmi köze!
     2. 0
      26. április 2014. 17:56
      EZ AZ ŐSEIM HAZA, szóval miért Kazahsztánból, hát mondd meg, honnan?
   2. +2
    26. április 2014. 17:55
    22000 konvencionális egység, nekünk ez nem sok, bár én egyszerű állami szolgálatos vagyok, ebből a pénzből csak egy szobát lehet venni
    1. ekzorsist
     -1
     26. április 2014. 20:18
     Idézet Daniktól
     22000 konvencionális egység, nekünk ez nem sok, bár én egyszerű állami szolgálatos vagyok, ebből a pénzből csak egy szobát lehet venni

     És itt kellett volna kezdeni!
     A rendőrök, ügyészek, bírák és mások ugyanabból a kazahsztáni shoblából egyszerűen boldogulnak!!! És ezzel senki nem vitatkozik! Ezért is rendőr az állam.
     És nézed az egyszerű embereket... este 24 óra után, sétálj egyedül az utcán... vagy a rendőrkéreg nélkül, ülj és igyál egy sört, hátha lesz valami.
     Vagy talán te is ezek közé tartozol?!? Szóval kérdezz meg róluk bárkit az utcán... ó, mennyit fognak köpni, akármilyen nemzetiségű is lesz, egyszerűen nincs menőbb vipera.
     1. +1
      27. április 2014. 20:23
      NEM SÉTÁLOK, HOGY OTTHON ÜLÖN ÉN ÜLÜK ÉS NINCS SEMMI FRESZTESSÉGES A LEGFONTOSABB PPS NE KERÜLJ EL, VAGY A BÜNTETÉS, AMI EZZEL SZÁRMAZIK, SZIGORÚ, HOGY MI MÉRÜNK YOUCHOUCHAYSTAKVE. VAGY AZT MONDJÁK, HOGY NAGYmamák A BAZÁRBAN MONDJÁK
 13. +5
  25. április 2014. 15:32
  És nekem elég semlegesnek tűnt a cikk (a Krím annektálásáról persze kicsit átnéztem). Aibolat Kurmanbay nem ítéli el Oroszország lépéseit, megérti, hogy ez az Egyesült Államok kényszerű válasza. A "kettős mércéről" is normálisan beszélt.
 14. +1
  25. április 2014. 15:35
  Idézet: Zhilan_kz
  Kifejtené részletesebben az oroszellenes politikát? Kazahsztánban élek, az orosz útlevél szerint a feleségem kazah. Az én beadványom szerint vannak oroszok, kazahok, sőt még egy ukrán is egy némettel. Valamit nem vett észre az oroszellenes politika Kazahsztánban? Felvilágosítana? Valószínűleg jobban tudod az Urálból?

  Véleményem szerint félelmetes megjegyzésével: " Ma, 14:55) a kazahok még visszajönnek, hogy kísértsék oroszellenes nemzeti politikájukat!" - ez maga Aibolat Kurmanbay beceneve. Az "ivott hányt-kommentált" elvén működik, hogy ne hűljön ki a szar.
 15. +2
  25. április 2014. 15:47
  Például az Orenburg régióban ugyanaz a vélemény az oroszok és a kazahok körében, hogy Orenburgban, Uralszkban, Aktyubinszkban és így tovább, minden megfelelő és normális ember azt gondolja, hogy együtt kell élnünk, mint a Szovjetunióban, de kb. ilyen nacionalista kijelentések, mint a cikkben, Aman barátom egy ilyen ezredessel töltené meg az arcát ....
 16. +2
  25. április 2014. 15:48
  A cikk hol kifejezetten, hol rejtett oroszellenes irányultságú. Nehéz párbeszédet folytatni az ilyen oroszellenességükkel rendelkező képviselőkkel, és ezt különleges szolgálatainknak tudomásul kell venniük.
  1. +3
   25. április 2014. 19:38
   TE MÁR MINDENHOL oroszellenes irányultságnak tűnik
   AZT SZERINTED, HOGY EZ FÓBIA VAGY FÉLELEM
 17. 0
  25. április 2014. 15:56
  Vagy talán minden könnyebb? Aibolit az orosz nyelv csekély gyakorlata miatt mostanában nem értette, hogy megfagyott - valahol hallotta az "annexió" szót, tetszett, de nem igazán értette a jelentését, de aztán egy beszéd alkalmával , elcsavarta .... na, ... fingni akartam, de ennek hatására feldühítettem magam (még jó, hogy nem hallott olyan szavakat, hogy "népirtás", "fegyveres agresszió" stb.)
 18. -3
  25. április 2014. 15:58
  Az annektálás az, amit itt demagógiát terjesztesz?
  1. azok
   -5
   25. április 2014. 16:40
   Idézet Zimrántól
   Az annektálás az, amit itt demagógiát terjesztesz?   Amikor a NATO/Kína csapatok Kazahsztánba érkeznek, és kazahok megölésével fenyegetőznek, kitől fogsz segítséget kérni? Az Orosz Föderációtól, majd annektáljuk Kazahsztánt igen az Ön védelme érdekében? Megszállóknak fogsz nevezni minket?
   1. +4
    25. április 2014. 16:43
    Idézet sustól
    Mikor érkeznek a NATO csapatai Kazahsztánba?


    Honnan jönnek? Gondolod. mit mondasz! bolond

    Idézet sustól
    Kína


    Minek? Kína profitál a jelenlegi status quo előnyeiből. Igen, és a kínai lakosság jogainak védelme, ennek hiányában nem fog működni.

    Még ha feltételezünk is ilyen agressziót, akkor inkább az ország két részre szakadására számíthatunk az Orosz Föderáció és Kína között. Pont úgy, mint Lengyelországgal.
    1. azok
     -5
     25. április 2014. 16:53
     Idézet Zimrántól
     Idézet sustól
     Mikor érkeznek a NATO csapatai Kazahsztánba?


     Honnan jönnek? Gondolod. mit mondasz! bolond

     Idézet sustól
     Kína


     Minek? Kína profitál a jelenlegi status quo előnyeiből. Igen, és a kínai lakosság jogainak védelme, ennek hiányában nem fog működni.

     Még ha feltételezünk is ilyen agressziót, akkor inkább az ország két részre szakadására számíthatunk az Orosz Föderáció és Kína között. Pont úgy, mint Lengyelországgal.

     Milyen módszer egy kérdésre kérdéssel válaszolni, megtanultad a cionistáktól az interneten vitázni, van egy csomó ember ott, és megtaláltam Kazahsztánt lol Félsz a KNB-től?
     1. +3
      25. április 2014. 18:06
      Idézet sustól
      Hogyan lehet kérdésre kérdéssel válaszolni, a cionistáktól tanultad az interneten vitázni, van ott egy céged, és megtaláltam Kazahsztánt, megnézem a KNBshkát, nem félsz?


      Nos, hogyan tud a NATO agressziót végrehajtani Kazahsztán ellen?
    2. +2
     25. április 2014. 16:55
     Idézet Zimrántól
     Honnan jönnek? Gondolod. mit mondasz!

     Sajnálom, kedvesem, hogy a holnap ismeretlen lesz. Oroszországgal nemcsak békében kell élni, hanem barátságban is. Rajta kívül senki nem fog segíteni valamiben. És nem lennék olyan biztos a helyedben. Szaddam Husszein is bízott sérthetetlenségében, hiszen a 80-as évek végéig nagyon barátságos volt az államokkal. Ennek eredményeként ugyanezek a barátok elpusztították őt, fiait és országát. Ez egy a sok példa közül.
     1. azok
      -4
      25. április 2014. 17:03
      Ne figyelj, ezek az 5. fizetési oszlop provokátorai, Kazahsztán hivatalos hatóságainak álláspontja az emberek "akarataként" indokolt.
      1. +4
       25. április 2014. 18:09
       Kazahsztán tartózkodott az ENSZ szavazásán.
     2. +1
      25. április 2014. 18:07
      Idézet: Jamal1974

      Sajnálom, kedvesem, hogy a holnap ismeretlen lesz. Oroszországgal nemcsak békében kell élni, hanem barátságban is.


      Ezzel senki nem vitatkozik.

      Idézet: Jamal1974
      Szaddam Husszein is bízott sérthetetlenségében, hiszen a 80-as évek végéig nagyon barátságos volt az államokkal. Ennek eredményeként ugyanezek a barátok elpusztították őt, fiait és országát. Ez egy a sok példa közül.


      Nem kellett volna Kuvaitot megtámadnia.
     3. A megjegyzés eltávolítva.
    3. 0
     25. április 2014. 23:38
     Honnan jönnek?
     mindenki kijön a sarok mögül)))
   2. +1
    25. április 2014. 19:39
    IGEN, MERT NEM LESZ
   3. -2
    25. április 2014. 23:36
    hagyd abba a dohányzást mindenféle baromságból, tisztább lesz az agy.
   4. -1
    26. április 2014. 01:49
    először rendet raksz, aztán mész a vendégekhez... eljön.
  2. -2
   25. április 2014. 18:40
   Zymran KZ Ma, 15:58

   Az annektálás az, amit itt demagógiát terjesztesz?


   Barátkozni kell a terminológiával, és nem szabad összetörni a fogalmakat, ha az előnyös. Olyan vagy, mint abban a rajzfilmben – mindenki mellette van, de Baba Yaga ellene. Vagy nyírt, de nem koshenno.
 19. +1
  25. április 2014. 16:08
  Valójában nehéz annektálásnak nevezni. De nehéz olyan precedenst találni, mint a Krím. Másrészt az Egyesült Államok számos országban erőteljes nyomásra valósítja meg az ún. a nemzetek önrendelkezési joga (amikor ez megfelel nekik), és az új országok de jure függetlenek, és de facto az Egyesült Államok ellenőrzése alatt állnak. Ráadásul szinte teljesen ellenőrzöttek (mint a modern Ukrajna). Mi ez, ha nem politikai és gazdasági annexió.
  Az Egyesült Államok hátterében, bárhogyan is hibáztatták Oroszországot, Oroszország emberileg járt el (nem tette függetlenné és ellenőrzötté a Krímet), ami természetesen ellenkezik a politikai játszmák szabályaival.
 20. Argyn-Suindyk
  +2
  25. április 2014. 16:11
  Ha nem készült volna rossz meghatározás a Krímről, a cikket úgyis leszavazták volna!
 21. +3
  25. április 2014. 16:12
  "Annekszió (lat. annexio, lat. annexus szóból - csatolva) [1] - egy másik állam területének egészének vagy egy részének erőszakos annektálása az állam által egyoldalúan [2] [3]. A nemzetközi jog szerint az annektálás egy az agresszió típusairól, és jelenleg nemzetközi jogi felelősséggel jár[4].
  Az annektálást meg kell különböztetni a megszállástól, amely önmagában nem vonja maga után a terület jogi tulajdonjogának megváltozását. Például az 1878 óta Ausztria-Magyarország megszállása alatt álló Bosznia-Hercegovinát csak 1908-ban csatolták hozzá, és ezt megelőzően formálisan az Oszmán Birodalom területének számított.
  A szovjet irodalomban az "annexió" kifejezést nem alkalmazták a Szovjetunióra. Szó esett például arról, hogy 1918-ban Románia becsatolta Besszarábiát, vagy Németország 1938-ban a Szudéta-vidéket. Ugyanakkor az 1939-től 1941-ig terjedő időszakban a Szovjetunióhoz tartozó területek (Nyugat-Ukrajna, Nyugat-Belorusszia, Észak-Bukovina, Lettország, Litvánia, Észtország) vonatkozásában mindig a „csatlakozás” vagy „újraegyesítés” kifejezést használták. - mert korábban az Orosz Birodalomhoz tartoztak.
  Ez a Wikipédiából van.
  Ki mondta, hogy mi a baj?
  Amikor Németország a német újraegyesítés ürügyén elfoglalta a Szudéta-vidéket, majd Ausztriát, azt annektálásnak neveztük. A Krímről pedig most az újraegyesítésről beszélünk.
 22. -3
  25. április 2014. 16:17
  Idézet: 1812 1945
  Kazah partnerünk beszél egy kicsit

  Nem, nem beszél, azt mondja, amit szabad a legtetején beszélni, Kazahsztán állam szerkezete egy piramishoz hasonlít, ahol minden szinten állva mindenki a piramis csúcsát nézi és hallgatja, hogy mit lehet és mi nem.
 23. rakéta ember
  0
  25. április 2014. 16:19
  "Oroszország nem csatolt be semmit, kedves Aibolat! Nincs szükség a fogalmak helyettesítésére."
  Nem, az ezredes igazat mondott. Az, ami. Nevezzük az ásót. Vagy az Anschluss (nim. Anschluss, Anschluß - „befogadás”, „egyesülés”) – megteszi? Egyébként a tatárok is önként csatlakoztak?

  Zhilan_kz  Ma, 15:46 ↑ Új

  Mi a mozgás? Nem hallunk róla. Kérlek küldj el egy linket, ahol elolvashatod.


  Biztos vagy benne, hogy az Urál földrajzi és gazdasági helyzete rosszabb, mint az öné?

  És mi köze ehhez? Csak kíváncsi vagyok, mit tudhat az uráli lakos a kazahsztáni orosz ajkú lakosság elnyomásáról? Mivel Kazahsztánban élek, és nem veszek észre zaklatást! De válaszolok a kérdésére - biztos vagyok benne, hogy az Urál földrajzi és gazdasági helyzete sokkal jobb, mint hazámban. De emiatt nem fogom kevésbé szeretni a szülőföldemet.

  És ez a hívás neked, a kazahoknak, kedves. Ukrajna után az oroszok mennek, hogy megmentsenek benneteket, oroszokat. Látod, ott már megjelent a banderaiták helyi analógja, a "Rukh pen til"-t hívják Zhanbolat Mamai vezetésével.
  (Régóta erős a gyanúm, hogy mind az ukrán Szvoboda, mind Tyagnibyk, mind Jaros jobbikosait a Kreml táplálta, a kezéből esznek és Moszkva parancsára ugatnak. Mert minden, bármit is csinálnak, csak Moszkvának előnyös , és nem Ukrajnába Így nem lepődök meg azon, hogy hamarosan új orosz hősök lesznek a panteonban Kadirov mellett - illegális kémek Tyagnibyk és Yarosh)).

  Várjatok tehát, kedves kazahok, és vonjátok le a saját következtetéseiket. A mínuszok számából ítélve megfelelő következtetéseket vontál le magadról. Most cselekedj. Remélem, Nazarbajev olyan ember, aki labdákkal rendelkezik, ellentétben a mi Janukkal.

  "Az annektálás annyi negativitást okoz? Mi a baj a Krím annektálásával? A nemzeti érdekek védelme?"

  Mert így érzik magukat egy táblán a nácikkal, és ez kellemetlen számukra. Hát persze, nem volt erőszak a Krím-félszigeten – hát, kis zöld emberkék, fegyverekkel lógva, sétálgatnak, páncélozott szállítókocsikon lovagolnak, lemezjátszók rohannak végig a földön – olyan békésen, csendesen, nyugodtan.

  Szóval elolvastam a kommenteket a végéig, és megbizonyosodtam - igen, a cikkben már megjelent "oroszellenes orientáció". Akkor lesz miért megvédeni az orosz lakosságot, a nyelvet, igen, de mindegy .. És - itt vannak! Sziasztok, "udvarias emberek" a kazah sztyeppéken!
  1. +2
   25. április 2014. 16:39
   Idézet a Rocketmantől

   És ez a hívás neked, a kazahoknak, kedves. Ukrajna után az oroszok mennek, hogy megmentsenek benneteket, oroszokat.


   Erre a jelenlegi rendszer bukása után kerülhet sor. Eddig úgy tűnik, hogy a hivatalban lévő elnök Volodyának erős póráza van.
   1. azok
    -3
    25. április 2014. 16:49
    Idézet Zimrántól
    Idézet a Rocketmantől

    És ez a hívás neked, a kazahoknak, kedves. Ukrajna után az oroszok mennek, hogy megmentsenek benneteket, oroszokat.


    Erre a jelenlegi rendszer bukása után kerülhet sor. Eddig úgy tűnik, hogy a hivatalban lévő elnök Volodyának erős póráza van.    Ukrajna jó példa, van min gondolkodni. Kazahsztán nélkül akar maradni? Vegyünk egy példát Ukrajnából.
   2. -2
    25. április 2014. 19:24
    Igen, Nursultan, erős póráznak tűnik a hivatalban lévő elnökünk számára.
    1. +3
     25. április 2014. 19:44
     Idézet Turkirtól
     Igen, Nursultan, erős póráznak tűnik a hivatalban lévő elnökünk számára.

     És itt a póráz, miért ilyen terminológia? Nazarbajev Jelcin alatt is az integráció szükségességéről beszélt, de nem törődött vele.
    2. Argyn-Suindyk
     +2
     25. április 2014. 19:59
     Amint az adaiaknak lesz normális internetük, akkor kezdődik!
  2. +4
   25. április 2014. 19:45
   A STEPPE FARKASOK ERŐSEBBEK A MEDVÉNÉL
   1. +1
    25. április 2014. 19:52
    Idézet Daniktól
    A STEPPE FARKASOK ERŐSEBBEK A MEDVÉNÉL

    Danik, ne ellenőrizzük, mindenféleképpen kifizetődőbb barátnak lenni.
    1. +1
     26. április 2014. 17:59
     persze a legjobb barátnak lenni, de ilyen szavak után "Igen, meddig üvöltözhetnek ezek a renegátok valamiféle "FÁK-országokról"??? Igen, ezek nem léteznek és nem is léteztek!!! milyen ország ez - a volt Kirgiz SSR -? .. vagy a volt Kazah SSR -?... vagy a Lett SSR?
     - Igen, ezek csak a Nagy Ország rögök, akik az ördög tudja mit képzeltek, csak a Szovjetunióból ellopott örökség rovására élték túl, és egyúttal folyamatosan és rágalmazták őt.
     ... És különösen, Kazasztán egy rendőrségi, alaposan korrupt állam, nem sokkal marad el az újonnan vert kijevi juntától, a módszerek és a módszerek egy az egyhez ... és a hasonló obskurantisták, akiknek elvtelen tolvajok vannak hatalmon, "ha valójában a Szovjetunió egynél több Oroszországot és az összes FÁK-országot felépítette
 24. ed65b
  +2
  25. április 2014. 16:27
  Miért tör lándzsát? Egy ördögnek együtt kell visszavágnia az ellenféllel, és minél erősebb a Kazah Köztársaság hadserege, annál jobb nekünk.
 25. +9
  25. április 2014. 16:28
  Külügyminisztériumunk közölte: megértjük az Orosz Föderáció álláspontját a jelenlegi helyzetben, a Krím-félszigeten az emberek akaratának szabad kifejezése volt. ÖSSZES. Több kérdés ne legyen.
 26. gmg
  +2
  25. április 2014. 16:47
  Idézet az Isk1984-ből
  Például az Orenburg régióban ugyanaz a vélemény az oroszok és a kazahok körében, hogy Orenburgban, Uralszkban, Aktyubinszkban és így tovább, minden megfelelő és normális ember azt gondolja, hogy együtt kell élnünk, mint a Szovjetunióban, de kb. ilyen nacionalista kijelentések, mint a cikkben, Aman barátom egy ilyen ezredessel töltené meg az arcát ....


  Minden helyes. Testvérek vagyunk, ahogy a történelem elrendelte, és el kell fojtanunk az etnikai viszályt szítókat.
 27. +2
  25. április 2014. 16:51
  Idézet: Zhilan_kz
  De nem fogom kevésbé szeretni a szülőföldemet emiatt.

  És ez a fő szempont. Szembe vagyunk lökve, kijátszanak minket. És sokan behódolnak, innen erednek az olyan szlogenek, mint a "hagyd abba az etetést..."
  Őseink évszázadokig békében éltek egymással, még sokat kell tanulnunk tőlük.
 28. +2
  25. április 2014. 17:14
  Ha a lényegről beszélünk, akkor a cikk helyes lehet. Beszélhet ugyanarról, de más szavakkal, megmutatva a hozzáállását a történésekhez. Számomra az interjúalany hozzáállása fejeződik ki a bekezdésben
  Másrészt Oroszországnak megvannak a maga indítékai, hogy beavatkozzanak az ukrán ügyekbe. Annektálta a Krímet, és ezzel a nemzet önrendelkezési jogának elvét felváltotta egy területi egység lakosságának egy részének állami önalakítási joga. Most az Orosz Föderáció külügyminisztere szerint Ukrajnának semleges státusszal és szövetségi államstruktúrával kell rendelkeznie, ami egy másik állam belügyeibe való közvetlen beavatkozásnak tekinthető.

  Nem szeretném ennek a bekezdésnek minden mondatát elemezni (lustaság), de véleményem szerint ez a hozzáállás jellemzi a kazah elit többségét. Kazahsztán nemzetközi szervezetekben való szavazása megerősíti ezt. A lényeg, hogy Kazahsztán nem engedné meg a külföldieknek a taxizást. Mindig lesznek, akik befolyást akarnak szerezni az Oroszországgal határos országokban, Ukrajna klasszikus. A korrupció egyébként egy magas út, amelyen a különböző alapok és a nemzeti radikalizmus (modern körülmények között) a befolyásuk jele. Szóval srácok, Kazahsztánban hajtsátok magatokat, és valahogy megtaláljuk a közös nyelvet.
  1. Argyn-Suindyk
   +5
   25. április 2014. 18:41
   Van itt valaki, aki megvitatja a cikket?! Itt hülyén ijesztgetik a kazahokat a NATO Kínával, és a sötét kazahoknak (akik amúgy nacionalisták, mert te jobban tudod) tetőt kínálnak a pompaért és az örök egyetemes háláért cserébe a magasan fejlett orosz népnek, amiért hülyének és fejletlennek néztek minket!
 29. 0
  25. április 2014. 17:29
  Idézet: Zhilan_kz
  Kifejtené részletesebben az oroszellenes politikát?

  Igen, ebben a köztársaságban nem volt mészárlás, itt „civilizáltan” kényszerítették ki az oroszokat. Azt az ideológiát, amelyre az oroszokkal kapcsolatos politika a 80-as évek végétől kezdett alapulni, a helyi néprajzkutató, Makash Tatimov fogalmazta meg. Téziseit N. Nazarbajev kazahsztáni elnök többször hangoztatta. Tanának lényegét, az általa követett célt Tatimov így fogalmazta meg:
  "a volt birodalmi nemzet konfliktusmentes visszavonulása"
  - vagyis oroszok. A Szovjetunióban egyébként 1986 decemberében először nem bárhol, hanem Kazahsztánban is hangosan megnyilvánultak soviniszta tendenciák. Amikor Moszkva az elhunyt kazah Kunaev helyett az orosz Kolbint bízta meg a köztársaság élével. Az akkori Alma-Atában történt eseményeket nem vizsgálták és foglalkoztak kellőképpen. Elfelejtetted már?
  Az etnikai tisztogatásnak, mint már említettük, voltak "civilizált formái": kiszorítás minden fontos pozícióból és a kereskedelemből, vereség a politikai jogokban, az oktatás terén, végül a nyelvben.
  „Jelenleg – írja Ertaulov – több tízezer objektumot neveztek át Kazahsztánban: utcákat, tereket, városokat, városi és vidéki területeket, amelyeknek soha nem volt oroszon kívüli neve. A "névtani vandalizmus" legnagyobb és legprovokatívabb tette talán az eredetileg oroszországi Guryev kikötőváros átnevezése "Atyrau"-ra. Több tucat emlékművet bontottak le, köztük: Ermak Timofejevics emlékművét Jermak városában (magát a várost "Aksu"-nak nevezték át), az első szűzföldek emlékművét az előkertben és a "Szűzföld hódítóinak" emlékművét. Cselinográdban (maga a város ma az "északi főváros", "Asztana"), Przhevalsky mellszobra Zaisan városában.

  Eközben Oroszországban V. Csernomirgyin miniszterelnök személyesen járt Asztrahán régióban, hogy felnyissák az Orosz Föderáció területén eltemetett kazah népzeneszerző Kurmangazy felújított mauzóleumát. A népek törhetetlen barátságában lezajlott ünnepségek és kölcsönös eskütételek után V. Csernomirgyin és N. Nazarbajev válaszolt az újságírók kérdéseire. Valaki trükkös kérdést tett fel a yermaki yermaki emlékmű lebontásával kapcsolatban. "Nincs ilyen város Kazahsztánban!" - csattant fel N. Nazarbajev. Elmondta a valódi igazságot - ekkorra már nem létezett ilyen város: Yermakot átnevezték. Csernomirgyin nem szólt semmit. Végül pedig a kazahsztáni oroszok helyzetét egyértelműen jelzi a nyugat-kazahsztáni uráli kozákok Vlagyimir Putyinhoz intézett 2000-es levele, amelyben a szerzők felszólították Oroszország elnökét, hogy állítsa le az orosz nép elleni népirtást. Kazahsztánban." A levélben a kozákok azt írták, hogy "a kazah hatóságok agresszív nemzeti politikája következtében" folyamatban van az orosz lakosság és a kozákok képviselőinek kiszorítása a Kazah Köztársaság határairól, hogy körülbelül három és félmillió ember (a teljes népesség 25%-a) hagyta el Kazahsztánt, és a megfigyelők előrejelzései szerint 2000-ben további 500-700 ezer fő lesz a kiáramlás, az orosz kulturális intézmények és iskolák bezárása, valamint Oroszország történelme. hamisítják a kazah iskolákban. Ez elég? A tárgyalt anyag szerzője ismeri az oroszok helyzetét hazájában, és sejti, mi lesz, ha Oroszország valóban kiáll honfitársaiért. Ezért törődik annyira a kazah hadseregével – ott nem vakok, és látják, mi történik Ukrajnában.
  1. Argyn-Suindyk
   +1
   25. április 2014. 18:55
   És állítasz emlékművet Yermolovnak Csecsenföldön! Nagyon kényelmes az oroszok elnyomásáról beszélni Ukrajna hátterében! A provokátorok, hogy úgy mondjam, feszítik az izmaikat, azt mondják, itt vagyunk, oroszok, megtehetjük a kazahokat!
   1. +2
    25. április 2014. 19:33
    És mi a helyzet a kazahokkal? Általában Kazahsztán független politikát folytat. A Krím-félszigeten nem támogatott minket az ENSZ.
    Mi magunk foglalkozunk Jermolovval. Dzsingisz kánnal is foglalkozunk.
    És ha minden jó Kahasztánban, az is jó.
    Szlavjanszkban pedig orosz embereket öl meg a hadsereg. Ukrajna alkotmánya szerint - tilos hadsereget bevetni a polgári lakosság ellen. Ez világos?
    1. Argyn-Suindyk
     +4
     25. április 2014. 19:43
     Nem, nem világos! Sokan vagytok itt, a barátságos mérsékeltektől a lelkes kazakofóbokig, és nem elég, ha mindenkivel azonos hangnemben beszélsz! A paradoxon abban rejlik, hogy a kazahok egyebek mellett Oroszországot támogatják Ukrajnában (a természetes és tagadhatatlan igazság elve szerint), és még mindig piszkál minket a Krím, azt mondják, nem leszel jó, ez ugyanaz lesz!
    2. ekzorsist
     -6
     25. április 2014. 20:35
     Idézet Turkirtól
     És mi a helyzet a kazahokkal? Általában Kazahsztán független politikát folytat. A Krím-félszigeten nem támogatott minket az ENSZ.
     Mi magunk foglalkozunk Jermolovval. Dzsingisz kánnal is foglalkozunk.
     És ha minden jó Kahasztánban, az is jó.
     Szlavjanszkban pedig orosz embereket öl meg a hadsereg. Ukrajna alkotmánya szerint - tilos hadsereget bevetni a polgári lakosság ellen. Ez világos?

     De bocsáss meg (Uram !!!) Kazahsztán alkotmánya nemcsak lehetséges, de szükséges is.
     1. A megjegyzés eltávolítva.
      1. A megjegyzés eltávolítva.
  2. -2
   25. április 2014. 19:52
   SZERETNÉL JÁTSZANI A SZAVAKKAL EMLÉKEZTETŐ TÖRTÉNELEM, EZÉRT EL SZERETNÉM MONDNI ÉS MÁR SOKSZOR MONDTAM, HOGY OROSZORSZÁG 1 MILLIÓ EMBERT KELL NEKÜNK VÉRÉRT, A VÉREMBEN FIZETNED KELL DEADOATHORTHISFORTHORT VERÉRT. HOGY EMLÉKEZZEN A TÖRTÉNELEMRE
   1. ekzorsist
    -4
    25. április 2014. 21:34
    Danik számára sok kellemetlen tény is van a kazahok történetében ... akkor mi van?
    Mennyi vér kell a fejéshez??? Vagy talán csak felismerni és elfogadni olyannak, amilyen? És ne okozzon dührohamot: "... mi kazahok vagyunk, de mindenkit lezuhanyozunk Malachival...".
    Az egységes és barátságos "otthon" építése nem a srachával kezdődik, hanem a megértéssel és a tisztelettel. És itt csak a mutogatások olcsók.
    1. +1
     26. április 2014. 18:00
     Ó!!! Istenem!!! Igen, meddig üvöltözhetnek ezek a renegátok valamiféle "FÁK-országokról"??? Igen, nincsenek és nem is voltak!!! Nos, mondd meg, milyen ország ez - a volt Kirgiz SSR -? ... vagy az egykori kazah SSR -? ... vagy a Lett SSR?
     - Igen, ezek csak a Nagy Ország rögök, akik az ördög tudja mit képzeltek, csak a Szovjetunióból ellopott örökség rovására élték túl, és egyúttal folyamatosan és rágalmazták őt.
     ... És különösen, Kazasztán egy rendőrségi, alaposan korrupt állam, nem sokkal marad el az újonnan vert kijevi juntától, a módszerek és a módszerek egy az egyhez ... és hasonló obskurantisták, elvtelen tolvajokkal a hatalmon. EZ PONT
   2. -2
    25. április 2014. 22:32
    Idézet Daniktól
    OROSZORSZÁG 1 MILLIÓ EMBERET SZEREZ VÉRÉRT, AZ ÉN VÉREMBEN VÉRÉRT, A HALÁLÉRT HALÁLLAL KELL FIZETNI

    És a g.ovno mögött - g.ram, a fül mögött - a füllel, a tagért - a taggal .... - az eretnekséged folytatása. Csak rohansz, nem vagy megfelelő. Oroszország nem tartozik neked sem vérrel, sem ürülékkel, sem a test tagjaival. Ha nem ért egyet, akkor nézze meg a Szibériai Szövetségi Körzet grafikus ábrázolását - ez a válasz minden Ön és hasonló "állításaira".
    1. Argyn-Suindyk
     +1
     26. április 2014. 07:47
     Így van, Kazahsztán fővárosa Tyumenben!
    2. +1
     26. április 2014. 18:00
     MIT LÁTNI
 30. 0
  25. április 2014. 17:56
  Idézet johnsztól
  Másodszor, vissza kell állítani a kinevezési rendszert a kizárólag szakmai és erkölcsi tulajdonságok alapján, bevezetni a betöltött beosztás szintjére a katonai végzettséget és a tisztek kötelező szolgálatát, alacsonyabb beosztásból indulva és csak a megszerzett szakterületen. A tisztek érdemeinek értékelésének fő kritériuma az ilyen szolgálat következetes, hosszú távú és sikeres teljesítése, a beosztottak közötti tekintély megléte és a munka konkrét eredménye. Vissza kell állítani a parancsoló elvet: „Légy olyan, mint én. Tedd úgy, mint én."

  Itt van a baj, Aibolat Kurmanbay tartalék ezredes, ha Ukrajna Geyropába rohan, akkor úgy kell megválasztani a főparancsnokokat, mint Európában belay
 31. Kuzbass
  +2
  25. április 2014. 17:57
  Idézet: Argyn-Suindyk
  Azt gondolhatja, hogy nincs vegyes házassága, vagy nem ír semmit a nemzetiségi rovatba

  Képzeld, nem írsz!
 32. +4
  25. április 2014. 18:33
  Idézet: Argyn-Suindyk
  A népirtás újabb áldozata! Valószínűleg nem tudja, hogy egy átlagos, nem alapiskolában több órát adnak orosz nyelvre és irodalomra, mint kazahra és irodalomra! Ez valószínűleg az elnyomás eredménye! Általában már elegem van abból, hogy amint megjelenik egy kazah szerzők cikke, vagy Kazahsztánról, mindenki belecsúszik a leszámolásba, akár területi, akár nemzetközi szinten, a cikk értelme és lényege feledésbe merül! Minden kiszámíthatóvá és elcsépeltté válik!

  Második osztály heti 2 óra orosz nyelvű irodalom (Asztana külvárosában) és délen ....
  1. Argyn-Suindyk
   +1
   25. április 2014. 18:58
   7. évfolyam Akmola régió orosz hetente kétszer és irodalom hetente egyszer, kazah hetente kétszer vagy irodalom kéthetente egyszer! Ledobom a lányom naplójának szkennelését, befogod?
  2. +4
   25. április 2014. 19:54
   ÉS MI ÉSZAK-KAZAHSZTÁN KAZAH TILI HETENTE EGYSZER
   1. A megjegyzés eltávolítva.
    1. A megjegyzés eltávolítva.
 33. +2
  25. április 2014. 18:43
  „Csak egy ilyen politika eredményeként jöhet létre kölcsönös bizalom Oroszország népei között. Csak ilyen bizalom alapján egyesíthetők egyetlen hadsereggé Oroszország népei. Csak ilyen egység eredményeként jöhetnek létre az oroszországi népek. Az októberi forradalom megszilárdítása és a nemzetközi szocialista forradalom ügyének előmozdítása.

  Ezért mosolygunk minden alkalommal, amikor a nemzetek önrendelkezési joga eszméjének megvalósítása kapcsán Oroszország elkerülhetetlen összeomlásáról értesülünk.

  I.V. Sztálin

  BESZÉD A FINN SZOCIÁLDEMOKRATA MUNKÁSPÁRT HELSINGFORSI KONGRESSZUSÁN

  November 14 1917, a

  http://www.petrograd.biz/stalin/4-65.php
 34. +3
  25. április 2014. 20:31
  Keresem a topikban az RK-t, semmi nem változik, minden simán átcsúszik a nemzeti zaklatásba és a történelmi igazság helyreállításával való fenyegetésbe, mint a Krím az RK északi részével kapcsolatban. A témában a harcos jogok szerzőjét ki kell vonni a pénzforgalomból, legyen egy feladatuk, hogy növeljék a profi szintjüket és ne vegyenek részt a katonai költségvetés megszorításában. Nos, az a mondás, hogy aki nem eteti a saját hadseregét, az másét is táplálja, ma sem veszítette el érvényét. Ha ránk és szomszédainkra néz, az USA három állama, az Orosz Föderáció és Kína veszélyes számunkra. Az Egyesült Államok és Kína az olaj- és gázmezőinkben ül, és amíg hatóságaink teljesítik vágyaikat, nem fenyegeti őket veszély, és a stabilitásban érdekeltek. Az Orosz Föderációval úgy tűnik, hogy ugyanazok a kapcsolatok kiegyenlítettek. Általánosságban elmondható, hogy a Nemzeti Tudományos Akadémia minden mínuszával együtt kiegyensúlyozott helyzetet teremtett, ahol a Kazah Köztársaság népe stabilitást kap, a kazahoknak pedig lehetőségük van megoldani demográfiai problémáikat. Az egyetlen veszélyt a NAS utáni időszak jelenti, de szerintem nem lesznek éles elmozdulások. Az országos szerint úgy tűnik, senki nem űzi különösebben a nem kazahok zaklatását, de úgy tűnt, hogy senkinek sem fognak szinekúrát szervezni. Ami a nyelvi problémát illeti, a demográfiai fejlődés kapcsán idővel megoldódik. Nem kell tehát különösebben hisztizni sem azért, hogy a kazahok idővel mindent maguk döntenek el, vagy az oroszoknak vagy el kell hagyniuk, vagy el kell fogadniuk a Kazah Köztársaságot az ebből eredő jogokkal és kötelezettségekkel együtt.
  1. ekzorsist
   -7
   25. április 2014. 21:45
   Igen, senki sem nyomaszt, de éppen az ellenkezője történik!
   Valami kísérteties "javítások" és "helyreállítások" miatti sikolyok mellett (mi és miért nem világos senki számára, de milyen szépen hangzik, mint a Maidanon) Te magadnak valahogy sikerül mindenkit és mindenhova kakilni, aztán azon is csodálkozol - "miért Ennyire megsértődnek rajtunk???
 35. A megjegyzés eltávolítva.
 36. -2
  25. április 2014. 20:56
  Idézet: Argyn-Suindyk
  És ez lesz? Milyen a helyzet Csecsenföldön? Szerezz tüzes vonórudat a hasad alá, a kazahok egynél több generációja lát majd célpontot az oroszoknál!

  Vajon mire való? Miért nem tetszettek az oroszok? Hiszen valamikor mi, a kazahokkal és más népekkel, akik ebben a köztársaságban laktak, létrehoztuk gazdaságát, tudományát és kultúráját. És most már az oroszok "célpont" neked? Teljesen vak és süket a nacionalizmustól? Egyszer, amikor Kazahsztánban szolgáltam, meg kellett látogatnom a köztársaság számos városát, köztük Zsanatast, a Dzhambul régiót (akkor így hívták). Normális város volt, ahol emberek éltek és dolgoztak. Ebben a rövid videóban megnézheti, mivé lett a város.
  http://www.youtube.com/watch?v=l9L9FORfH2A
  1. ekzorsist
   -5
   25. április 2014. 21:51
   Igen, ezért nem szeretik, hogy városok voltak, hanem valódi iparágakban dolgozni - N-E K-O-M-U .... orosz ajkúak nagy tömegben látva "kazah függetlenség kialakulásának folyamatát" - ki hova megy, de nem akarnak ingyen dolgozni... A németek kiküldték őket Németországba, és utánuk a megmaradt farmokat ebbe a formába hozták... ijesztő ránézni.
   1. +4
    25. április 2014. 22:10
    Idézet az ekzorsisttól
    Igen, ezért nem szeretik, hogy városok voltak, hanem valódi iparágakban dolgozni - N-E K-O-M-U .... orosz ajkúak nagy tömegben látva "kazah függetlenség kialakulásának folyamatát" - ki hova megy, de nem akarnak ingyen dolgozni... A németek kiküldték őket Németországba, és utánuk a megmaradt farmokat ebbe a formába hozták... ijesztő ránézni.

    azok a hülye kezűek nem megfelelőek, nem kell a sztyeppén hagyni őket, hadd legeltesse a boronákat, nem halhat meg többé nevető
   2. A megjegyzés eltávolítva.
  2. Argyn-Suindyk
   +3
   26. április 2014. 07:44
   Ez nem annak köszönhető, hogy a rendkívül civilizált oroszok távoztak onnan, hanem annak, hogy három szláv összeomlott a Szovjetunióval, és megszakadtak a gazdasági kapcsolatok, és ennek következtében az uránértékesítési piacok (Zhanatas egy szatellit város, ahol a város az alapító vállalkozás az urán kitermelésére és feldolgozására összpontosított)! Nincs kinek uránt bányászni, a vállalkozás leállt. Az oroszok, akiknek két hazájuk volt, oda mentek, ahol jó volt, a kazahok pedig, akiknek egy hazájuk volt, magukra maradtak a bajukkal! Az pedig, hogy fejjel lefelé fordul, és populista cikkeket és megjegyzéseket ír olyan dolgokról, amelyekről nem tud, vagy harmadik felektől tud, az a dzsingoisztikus oldalak ismertetőjele.
 37. ekzorsist
  -6
  25. április 2014. 23:07
  Hát megvan minden...
  A Szovjetunióban születtem a Kazah Szovjetunió területén (nem tévesztendő össze Kazahsztánnal!) ... egész életemben a szomszédságban éltem, dolgoztam és harcoltam különböző nemzetiségű emberekkel - ukránokkal, németekkel, csecsenekkel, lengyelekkel. , kazahok, burjátok, jakutok, nyenyecek, tatárok, kínaiak stb. , együtt éltek, mindenki megértette és tisztelte egymást ... és ez így volt több mint 30 évig, amíg el nem jött a szar-kratizálás és a szuverenitás mulatságos ideje... de könnyebb kirabolni a Szovjetunió egyetemes országát.
  Nem, a kazah SZSZK déli részén az Unió alatt is szinte a föld köldökének tartották magukat a kazahok, akik nem csak bárkit, hanem saját kazahjaikat is lekicsinyelték északról, ez olyan, mint Ukrajnában a nyugattal és a kelettel, de mégis béke és nyugalom volt.
  És hogyan történhetett, hogy mostanra szinte ellenség lett az összes volt köztársaság, amely darabonként leszakította a Szovjetuniót és az ÁLTALÁNOS (!!!) nemzeti vagyont (na, ki mennyit ragadott el, lopott...)?
  Ugyanakkor lepárlás céljából sarat öntenek Oroszországra, és közben sikerül valamit ellopniuk belőle, koldulni. És magunkban, hogy valódi népirtást szervezzünk a nem „címzett” nemzetekkel kapcsolatban
  és eltitkolják cselekedeteiket – csak a javak és a „nemzeti” érdekek (a szó szoros értelmében) érdekében.
  Argyn-Suindyk KZ Ma, 20:37 És mi lesz? Milyen a helyzet Csecsenföldön? Szerezz tüzes vonórudat a hasad alá, a kazahok egynél több generációja lát majd célpontot az oroszoknál!
  semurg KZ Ma, 20:31 Ami a nyelvi problémát illeti, a demográfiai fejlődés miatt idővel megoldódik. Nem kell tehát különösebben hisztizni sem azért, hogy a kazahok idővel mindent maguk döntenek el, vagy az oroszoknak vagy el kell hagyniuk, vagy el kell fogadniuk a Kazah Köztársaságot az ebből eredő jogokkal és kötelezettségekkel együtt.
  danik (1) KZ Ma, 19:52 ↑ JÁTSZAN SZERETNÉL A SZAVAKKAL EMLÉKEZTETŐ TÖRTÉNELEM, ÍGY EL SZERETNÉM MONDNI, ÉS MÁR MÁR SOKSZOR MONDTAM, OROSZORSZÁG 1 MILLIÓ EMBEREKÉRT tartozik nekünk a vérrel HALÁL, VAGY ELUTASÍTSA TÖRTÉNETÉT, MERT SOK HELYET VAN AZ OROSZ TÖRTÉNELEMNEK, ÍGY NEM KELL EMLÉKEZNED A TÖRTÉNELEMRE
  Argyn-Suindyk KZ Ma, 20:40 ↑
  Takarodj innen, miért szenvedsz ennyire? Egy élet, menj haza, vagy mazochista vagy?
  http://www.zakon.kz/page,1,5,4590229-vopros-pereimenovanija-petropavlovska.html#
  show_comments
  akkor pénzt venni tőled, hogy oroszul beszélsz - 1 szó -1- dollár ... és 1 másodperc alatt 1 rubelt venni a kazah levegőért? ne beszélj hülyeségeket! A város átnevezése a kor trendje a jövő generációja számára, akár velünk lennél, akár
  Emba 5
  http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=828
  http://dead-city.ru/zabroshennoe/
  Terra 2 Sary-Shagan
  http://militaryrussia.ru/blog/topic-620.html
  Aralszk-5 katonai egység 54104
  Aralszk-7
  http://aralsk.tk/viewtopic.php?f=3&t=8
  Aralszk 6
  http://wikimapia.org/4680900/ru/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-6-%D1
  %80%D0%B0%D0%B7%D1%80
  http://travel.drom.ru/11334/
  És ez nem a teljes lista, hogy mi történt a Szovjetunió tulajdonával, ezért nem szeretik az orosz ajkúakat - nem akarnak „nagyok” lenni a munkájukban, minden barom normális fizetést követel, de a pénz nem nagyon történik, nekik maguknak nincs elég.
  Egyrészt az oroszellenes érzelmek elmélyülése egyértelmű - a lakosság szegénysége (a legtöbbjük valóban szegénységben él az Orosz Föderációhoz képest, annak ellenére, hogy az általános jólétre vonatkozó legmagasabb kijelentések vannak), és hogy eltereljék az emberek figyelmét erről, előállnak az "ellenség képével" - mindenért az oroszok a hibásak (világos és világos amerikai politika), és az emberek hawala.
  Felmerül tehát a kérdés – Kik vagyunk most? Barátok az első ütésig? Vagy a szomszédok kővel a keblükben?
  Ukrajna ezt most a végsőkig megmutatta - hu az hu. Hiszen az összes volt köztársaság politikája olyan, mint két csepp víz, nagyon-nagyon hasonlít egymásra, legyen szó Kazahsztánról, a balti államokról vagy más "független" "országról".
  1. A megjegyzés eltávolítva.
   1. A megjegyzés eltávolítva.
   2. ekzorsist
    -3
    26. április 2014. 22:08
    Idézet: Argyn-Suindyk
    száz nemzet van Kazahsztánban és kazahul fognak beszélni, ez a nevekre is vonatkozik! Ha megérted, barátok leszünk, nem, előbb-utóbb ellenségek leszünk.

    És itt a neonáci szlogen egyenesen a Maidanból!
    Gratulálunk ! Van még - "Aki nem ugrik, az b", "Aki nem babrál menet közben, az a gilyakon!"
    Egytől egyig a nácik mindenhol egyformák, Ukrajnában, Kazahsztánban... és a szlogenek ugyanazok.
 38. A megjegyzés eltávolítva.
 39. ekzorsist
  -4
  26. április 2014. 20:39
  Kazahsztán a nagyoroszok és a kisoroszok öröksége. Nem titok, hogy a 19. és 20. században a nagyoroszok és a kisoroszok fejlesztették ki a kazah szűzföldeket is.
  1. Kazahsztánban valóban bennszülött népnek kell tekinteni azt, aki betelepült, aki itt civilizált típusú államot hozott létre, aki elsőként hozott létre falvakat, városokat, állandó gazdaságot, vagyis oroszokat és kisoroszokat.
  2. Az oroszok és a kisoroszok a mai Kazahsztán területén otthon vannak, hazájukban vannak, ők voltak ezeknek a helyeknek az első és őshonos telepesei, csak ők. Ezek a területek az Orosz Birodalom részét képezik.
  3. A hatalmas területen barangoló törzsek egy valóság, a letelepedett lakosság pedig teljesen más. A migráció önmagában nem ad kizárólagos jogokat a területre.
  4. Ott nincsenek őshonos kazah földek. Az oroszok és a kisoroszok az első telepesek, akik városokat és vállalkozásokat alapítottak. Az oroszok előtt egyáltalán nem volt ott letelepedett lakosság, nem voltak városok, nem találtak civilizációt. Az ottani nomád népek nagyon különbözőek voltak, nemcsak a kazahok, hanem az ujgurok, kalmükök és hatalmas területeken mozogtak, nem tudtak a határokról, nem rendelkeztek azzal az államisággal, ami az újidő nemzetei között volt. Ugyanazok a kazah törzsek (amelyeket a források leggyakrabban kirgiz-kaiszakoknak vagy kirgizeknek neveztek) nemcsak a mai Kazahsztán területén, hanem a mai Mongólia és Kína területén is kóboroltak.
  5. A mai Kazahsztánban vannak olyan helyek (például a Petropavlovszkdal szomszédos területeken), ahol szinte nem is voltak kazah nomád táborok, vagyis ezek a területek csak oroszok lehetnek, de ott kazahosítást hajtanak végre, és ott oroszok ill. A kis oroszokat idegennek nyilvánítják.

  6. Az oroszok és a kisoroszok teremtették meg mindazt, ami később a Kazah SSR és a modern Kazahsztán államiságának alapja lett, ha az oroszok nem alapítottak volna városokat, nem vezettek volna be technológiákat a hatékony túlélés érdekében, nem hoztak volna létre gazdaságot és az ipar, a kazahok és a kirgizek sorsa pontosan ugyanaz lett volna, mint a mai Mongólia, Pakisztán, Afganisztán nomád népeinek sorsa (és sorsuk rendetlenség, járványok, autonómia hiánya, alacsony népesség, vadság).
  7. Például Örményország keleti régióiban, ahol nomád azerbajdzsáni és letelepedett örmény lakosság élt, a nemzetközi szakértők (a karabahi konfliktus rendezése során) az örményt azonosították őslakosként; Romániában pedig, ahol ősidők óta kóborolnak a cigányok, a románokat (a letelepedett oláhok leszármazottait) tekintik az őslakosságnak, bár bizonyíték van arra, hogy a cigányok már az oláh nép megalakulása előtt is jártak ezen a területen.
  8. Nem kell egyenlőségjelet tenni az orosz állam és a zsuze közé. Ami Kazahsztán területén volt, az nem állam volt, hanem kora középkori típusú pdémikus uniók.
  9. Sem kultúra, sem irodalom nem született kazah nyelven. Az oroszok előtt nem is volt ilyen ábécé, nem volt kazah írás.
  10. A politikusok szeszélye és a nacionalisták egoizmusa. Az oroszok csak azért kénytelenek megtanulni kazahul, hogy valakinek a kedvében járjanak, hogy valakinek hódoljanak, és nem azért, mert ez a nyelv igazán nagyszerű és irodalmi.
  11. Az a helyzet, amelyben Kazahsztánban a kazahokat az "első nemzetnek", a fő nemzetnek, az oroszokat és a kisoroszokat pedig idegen elemnek nyilvánítják, ez a helyzet mélyen abszurd és tudományellenes, nem felel meg a tudományos igazságnak.
  1. +1
   30. április 2014. 13:50
   Véletlenül együtt dolgozol Fomenkóval, mint a történetírás szakértője? nevető
   1. ekzorsist
    -1
    30. április 2014. 21:16
    Idézet a Netrockertől
    Véletlenül együtt dolgozol Fomenkóval, mint a történetírás szakértője? nevető

    Miért nem illik hozzád?
    Az ember legalább megpróbálja megállapítani az igazságot...
    Igen, és nem állít fel semmilyen hipotézist, de csak tud jól számolni (annyi becsületesen szerzett matematikai diplomája van, amennyit egyszerűen nem tudsz megvásárolni), ezért TUDOMÁNYOS MATEMATIKAI módszereket használ a datálás meghatározására a hivatalos dokumentumokon...
    Nos, ez természetesen nem vonatkozik Kazahsztán történelmére! Ennek itt megvan a maga története.
    1. +1
     30. április 2014. 22:22
     Marhaságot vezet! Az a Fomenko, az a Noszovszkij Morozov kutatásait vette alapul, és máris elkezdték ostobán újra feltalálni a történelem kerekét.
  2. +1
   30. április 2014. 14:22
   Válaszolok erre az agyrobbanásra...
   1. Kazahsztánban a Török Kaganátus idejétől él az őslakosság, így itt nem érdemes kisoroszokról vagy nagyoroszokról fújni. Vagy szerinted oroszok építették Otrart, Tarazt vagy Sygnakot?! mosolyog
   2. Az oroszok és a kisoroszok a mai Kazahsztán területén pontosan azok a TELEPESEK! A már szovjet történelem középpontjában.
   3. A törzsek és a földek e törzsekhez való tartozása az, amiből származik a kizárólagos jog ezekre a földekre!
   4. Csak hát itt nincsenek őshonos orosz földek, és egyáltalán hol vannak? Moszkvában az Aranygyűrűn belül? Vagy talán Kijevben vagy Csernyigovban? Nehéz kérdés ... De KZ-ben minden ugyanúgy működik - ezek a kazahok az ókorban lakták a földeket, és mindenkitől megvédték őket, ezért nem az Ön feladata, hogy demagógiát terjesztsen ennek a földnek a tulajdonjogával kapcsolatban. Még mindig turista vagy zászló és haza nélkül! Nos, ami a "kirgizeket" illeti - ez csak az oroszok írástudatlansága miatt történik! Nos, a kalmükokról ez általában hülyeség! Már a 18. században nem léteztek itt, de az ujgurokról általában hallgatok - csak a 50. század 20-es évei után jelentek meg itt ...
   5. Valószínűleg nagyon meg fogsz lepődni, de a kazahoknak voltak nomád táborai Szamaránál, Tyumennél, Orenburgnál és Asztrahán közelében... Végül világosítsd fel magad...
   6. Nos, már most is rohan a tisztán frottír sovinizmus! Merre menjünk – a szegény oroszok egyedül szántottak fáradhatatlanul, és az Unió többi része egymás mellett nézte mindezt!
   7. A filippínókat az azerbajdzsániak felé hagyjuk a lelkiismereteden...
   8. Tájékoztatásul, amikor a 15. században megalakult a Kazah Kánság, akkor még nem voltak zsuzék! Ez a földrajzi felosztás jóval később következett be. És nem neked kell a sovinisztáról alkotott hibás tudásoddal megítélned, hogy a kazah kánság állam volt-e vagy sem. Rettegett Iván legalább diplomáciai kapcsolatokat ápolt vele.
   9. A frottír szűklátókörű shovik vagy down-patzreot tipikus ítélete, aki opuszaival csak magát az orosz nemzetet alázza meg, saját példáján mutatva meg "sűrűségét"! Mond neked valamit az Abay, Al-Farabi név? Ami az ábécét illeti, ismét hülyeség - 1920-ig a kazahok, mint a jövőbeli Szovjetunió összes törökje, az úgynevezett chagatai írást használták - arab grafikát török ​​fonetikával. 1920-ban a chagatai írásmódot latin ábécére változtatták, az összes írott forrás eltávolításával együtt, látszólag egy új ábécé megváltoztatása érdekében, de a valóságban egyszerűen szakadékokba vitték, megállították és megsemmisítették. Csak néhány fólia maradt fenn, amelyeket a leningrádi múzeumok raktárába vittek. Ezt követően 1930-ban ismét áttérés történt a latin ábécéről a cirill ábécére! Azok. valójában a bolsevikok két hadjáratot hajtottak végre a kazahok ősi örökségének elpusztítására ...
   10. Ne taníts, senki nem kényszerít! Az okosok tanítják magukat, de nem kellenek hülyék!
   11. A kazahokat a címzetes nemzetnek nyilvánítják, és nem az első - ne torzítsa el a fogalmat. És mellesleg nem csak oroszok és "kis oroszok" élnek itt, hanem más nemzetek is ...

   Általánosságban elmondható, hogy ismét meg vagyok győződve arról, hogy mindenkinek a saját államában kell élnie, és nem kell beleolvadnia az új Szovjetunió-2 extázisába.
 40. ekzorsist
  -3
  30. április 2014. 21:09
  Nos, mit válaszoljak erre a rendkívül intellektuális ostobaságra "... a Török Kaganátus idejétől ...".
  Maga az „államiság” fogalma az állandó lakhellyel rendelkező, letelepedett lakosság jelenlétét, az államhatárok, az infrastruktúra, a városok, az állandó lakóhelyek jelenlétét jelenti.
  A vitatott területeken minden és még sok más nem volt "... a Török Khaganate óta..." egészen ... ?!? Milyen időpontokban?
  Sem a kaganátus, sem más maslikhat nem törődött azzal, hogy városokat építsen.
  Nem voltak határok, nos, oda-vissza utaztak... akkor mi van? A kínaiak is oda-vissza utaztak ezeken a területeken még korábban és nagy számban, szóval ezt Kínának tekintjük? És a mongolok is! - Akkor talán - Mongólia?
  A következő tényező az írás, a kézművesség... a szellemi örökség. Ha ásunk, természetesen elő lehet ásni a kazahok egy tucatnyi (de nem több) szájhagyományát, de ezek régisége és keltezése erősen kétséges.
  Idézet a Netrockertől
  Tájékoztatásul, amikor a 15. században megalakult a Kazah Kánság, akkor még nem voltak zsuzék!

  Hol ástad ki ezt a csodálatos esszét? Egyébként nem a közelmúltban?
  Idézet a Netrockertől
  Rettegett Iván legalább diplomáciai kapcsolatokat ápolt vele.

  Csak nem "... diplomáciai kapcsolatokat...", hanem kormányzókon keresztül irányította királyságát.
  Azt állítva, hogy vagy hozzon legalább néhány bizonyítékot, tényt, kéziratot a „Kazah Kánságról”, nos, ott vannak valamiféle érmék, mert minden független állam érvényesülni kezd - saját pénzt bocsát ki, saját törvényeit stb. ....
  És miért csak a "Primusz bácsi" meséit mesélem???
  Idézet a Netrockertől
  Valószínűleg nagyon meg fogsz lepődni, de a kazahoknak nomád táboraik voltak Samara közelében, Tyumen közelében, Orenburg közelében és Asztrahán közelében ...

  És a kazahok??? És általában, azokban a napokban, amelyeket olyan keményen próbált eladni, mint a "kazah kánság" fénykora, ilyen meghatározás - "kazahok" egyszerűen még nem létezett!
  El tudod kezdeni a tanulást egyedül? És tanulj újra! És ne vágyálkodj.
  És gyönyörű történetet írtak! Szép munka ! Esszénél -5, realizmusnál - 1.
  1. +1
   30. április 2014. 22:19
   Nagyon sok ősi város volt. Ugyanez Almati városa verte saját érmét a 10. században. Már írtam az írásról, ha ez nem elég neked, akkor a problémáid ...

   Idézet az ekzorsisttól
   Hol ástad ki ezt a csodálatos esszét? Egyébként nem a közelmúltban?

   1729-ben zhuze-kra bomlott fel - Senior, Middle és Junior. Csak olvassa el a kazah kánság történetét, és ne használjon tétlen pletykákat ...
   Idézet az ekzorsisttól
   Csak nem "... diplomáciai kapcsolatokat...", hanem kormányzókon keresztül irányította királyságát.
   Azt állítva, hogy vagy legalább néhány bizonyítékot, tényt vagy kéziratot adnak a "Kazah Kánságról"


   Őszintén szólva, ilyen hülye shovikot még nem láttam! nevető
   Hak-Nazar kán nagyköveteket fogadott Rettegett Iván orosz cártól azzal a javaslattal, hogy kössön katonai szövetséget Khan Kuchum - a szibériai kánság - ellen.

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"