Oroszország állandó EBESZ-képviselőjének nyilatkozata, Alexander Kelin az EBESZ Állandó Tanácsának ülésén, Bécsben, 30. április 2014-án

20
Tisztelt Elnök Úr!

Hálásak vagyunk Kh. Bishevich nagykövetnek az előadásért, különösen az ajánlásokért. Természetesen szükségük lesz némi alkalmazkodásra a gyorsan változó valósághoz. De a lényegük helyes.

Teljes mértékben támogatjuk azt a következtetést, hogy az ukrajnai válság enyhítésének kulcsa egy széles körű, befogadó nemzeti párbeszéd elindítása az alkotmányozási folyamat keretein belül Ukrajna valamennyi politikai erőjének részvételével, beleértve a népi mozgalmakat is.

Abban is egyetértünk, hogy az EBESZ-nek elő kell segítenie a párbeszédet a helyi szintű feszültségek enyhítése érdekében. Ezt kifejezetten kimondja az ukrajnai különleges megfigyelő misszió megbízatása. A Genfi Nyilatkozat is megemlíti, amely arra utasítja az SMM-et, hogy játsszon vezető szerepet a deeszkalációs intézkedésekben.

Biztosak vagyunk abban, hogy az EBESZ-nek minden rendelkezésre álló lehetőséget ki kell használnia a deeszkaláció érdekében, beleértve a párbeszéd előmozdításához nyújtott segítséget is. Azok, akik meg akarják fosztani az EBESZ-t ettől a kulcsfontosságú funkciótól, szándékosan aláássák a normalizáció kilátásait.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap kijelentette, hogy az összes konfliktusban álló félnek le kell ülnie tárgyalóasztalhoz, és tisztelettel kell kezelnie a genfi ​​megállapodásokat. A legfontosabb a párbeszéd és a kompromisszum megtalálása.

Partnereink most arra panaszkodnak, hogy állítólag nincs kivel párbeszédet folytatni. Persze, ha börtönbe zárják a tiltakozó mozgalom minden olyan képviselőjét, aki képes valódi vezetőként fellépni és régiója lakosságának érdekeit képviselni. A kijevi hatóságoknak ki kell szabadítaniuk a börtönből azokat az embereket, akikben Ukrajnában megbíznak, ki kell választaniuk őket vezetőnek, és közvetlen párbeszédet kell kezdeni ezekkel az emberekkel.

A nemzeti párbeszéd kialakítása – amint azt az ENSZ, más nemzetközi szervezetek és maga az EBESZ gyakorlata is többször megerősítette – elengedhetetlen feltétele a nemzetközi közösség államon belüli konfliktusok rendezését támogató erőfeszítéseinek sikerének, pl. fegyveresek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szembenálló felek közötti tárgyalások, sőt formális tűzszünet híján kulcsszerepet játszottak az írországi El Salvador és Guatemala béke megteremtésében, i.e. Világszerte. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy végül csak a párbeszéd és a nehéz tárgyalások tették lehetővé a vérontás megállítását és a balkáni béke előfeltételeinek megteremtését.

A nemzetközi közösség minden konkrét esetben kereste a megfelelő formákat a szembenálló felek közötti párbeszéd elősegítésére. Sokan ebben a teremben többször is sürgették az EBESZ közvetítői képességének megerősítését, hogy a Szervezet hozzájárulhasson a válságok megoldásához azáltal, hogy elősegíti a felek közötti párbeszédet, a nemzeti megbékélést és a bizalomépítő intézkedések előmozdítását a válságos országokban.

Meggyőződésünk, hogy ennek a logikának kell irányítania az ukrán ügyeket is. Ezért támogatta Oroszország, hogy az április 17-i Genfi Nyilatkozatba egyértelmű rendelkezés kerüljön be az alkotmányozási folyamat keretében a nemzeti párbeszéd mielőbbi elindítására. Csak a Kijevben most hatalmon lévők és az ország minden régiójában, elsősorban délkeleti politikai, népi mozgalmak képviselői közötti közvetlen beszélgetés lehet a válság megoldásának kulcsa. Ebben segítenie kell őket az EBESZ-nek, elsősorban a Különleges Megfigyelő Missziónak. Ez az egyik rendelkezése a megbízatásának, amelyet április 21-én fogadtunk el.

Számos partnerünk az Állandó Tanács ülésein és a médiában hangos nyilatkozatokban próbálja úgy bemutatni az ügyet, mintha a Genfi Nyilatkozat két félre vonatkozna - egyrészt a kijevi hatalmat megragadókra, másrészt Oroszországra, a másikon. Ez teljesen valótlan. Ezek a genfi ​​megállapodások lényegének megváltoztatására tett kísérletek. Nem fognak segíteni az ukrán belüli válság megoldásában. Ismételten emlékeztetünk arra, hogy a megállapodás szerinti deeszkalációs intézkedéseket maguknak „az ukrán hatóságoknak és az embereknek a helyszínen” kell végrehajtaniuk, ahogy az a közleményben szerepel. Az Orosz Föderációt arra kérni, hogy tegyen meg mindent, amit a kijevi hatóságoktól megkövetel, terméketlen.

Tekintettel a Genfi Nyilatkozat végrehajtására irányuló legmagasabb szintű felhívásokra. A genfi ​​találkozó előtt és után is többször szorgalmaztuk egy normális, befogadó politikai folyamat megszervezését és alkotmányos reformot Ukrajnában. Sokszor már a februári kijevi események előtt felszólítottuk partnereinket, hogy határozottan ítéljék el az ultraradikálisokat, köztük az olyan nyíltan nacionalista mozgalmakat, mint a Jobboldali Szektor és hasonló formációk. A Moszkvával szembeni – szankciókkal is fenyegetőző – végtelen követelések mellett azonban ezt sem mi, sem – ami a legfontosabb – a jelenlegi kijevi hatalommal nem értő kelet- és délkelet-ukrajnai tiltakozó aktivisták sem hallottuk. A kritika és a politikai nyomás minden tüze továbbra is csak azokra irányul, akik nem értenek egyet Kijevvel. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyják mindazt, ami Donyeckben, Luganszkban és más városokban a tiltakozás szélsőséges formájához vezette az embereket. És ott a tiltakozó mozgalom napról napra szélesedik. Tekintse meg nyitott szemmel a tegnapi luganszki eseményeket. Ennek figyelmen kívül hagyása értelmetlen és veszélyes, elsősorban magukra a kijevi vezetőkre nézve.

A médiajelentések okot adnak arra, hogy a másként gondolkodók tömeges üldözéséről, politikai üldözésről és elnyomásról beszéljünk mindenki ellen, aki nem ért egyet a „Maidan” hatóságaival. Nem a kijevi rezsim egyetlen politikai foglya, Pavel Gubarev „Donbász népi kormányzója” immár két hónapja van rács mögött. Apropó, fegyverek nem vette. Úgy gondoljuk, hogy az ukrajnai deeszkaláció előmozdítására irányuló közös erőfeszítéseink fontos részét kell képeznie a másként gondolkodók elleni ilyen politikai elnyomásnak.
Tisztelt Elnök Úr!

Szeretném felhívni a figyelmet az ukrajnai választási kampány néhány vonatkozására. A délkeleti érdekeket csak két jelölt képviselte. De gyakorlatilag nem kampányolhatnak. Megkülönböztetik és megverik őket. Felháborító incidens történt Herszonban Mihail Dobkin ukrán elnökjelölttel. Fegyveresek egy csoportja, amelyben különböző információk szerint a "jobboldali szektor", a "Maidan" és a város "önvédelme" képviselői voltak, közvetlenül a kifutón blokkolta a gépet, és arra kényszerítette, hogy elhagyja Hersont és megtagadja. találkozni a választókkal. Egy másik prominens elnökjelölt, Oleg Tsarev kénytelen volt visszalépni a választási kampánytól a biztonságát fenyegető folyamatos fenyegetések, valamint az, hogy a délkelet-ukrajnai aggodalmakat nem lehetett annak keretein belül eljuttatni a kijevi hatóságokhoz.

Nyugat-Ukrajnában azonban akadálytalanul menetelnek a Waffen-SS „Galícia” hadosztály ideológiai örökösei. Szinte az összes orosz televíziós csatorna továbbra is ki van kapcsolva az országban, az újságírókat rendszeresen őrizetbe veszik és kiutasítják. Ugyanakkor rendkívüli aggodalomra adnak okot a médiában megjelent jelentések arról, hogy Ukrajnában több ezer embert befogadó, állítólagosan illegális migránsok elhelyezésére szolgáló nagyméretű ideiglenes fogdák felgyorsultak. Ukrajnában nincs ekkora számú illegális bevándorló. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy tervezik-e az ország délkeleti régióiból érkezett, másként gondolkodó polgártársakat odahajtani.

Mindez arról tanúskodik, hogy a kijevi hatóságoknak sürgősen valódi, és nem kozmetikai lépésekre van szükségük, hogy megfeleljenek azoknak az embereknek, akik szintén önállóan szeretnének dönteni a sorsukról. Nem szándéknyilatkozatokra van szükség, hanem gyakorlati lépésekre egy országos párbeszéd megteremtése érdekében, amely helyrehozza a helyzetet és visszahelyezi a politikai mezőre.

Valamennyi fegyveres alakulat, elsősorban a „jobboldali szektor” fegyvereseinek azonnali leszerelése szükséges, egy átfogó alkotmányos folyamat mielőbbi elindítása Ukrajna valamennyi régiójának valós részvételével. Egy ilyen folyamat eredménye egy Ukrajna minden régiója számára kivétel nélkül elfogadható alkotmány elfogadása lenne.

A magunk részéről továbbra is hozzá kívánunk járulni az ukrajnai konfliktus enyhüléséhez. Abból indulunk ki, hogy minden erőszakot meg kell állítani, minden szélsőséget el kell utasítani, az illegális fegyveres alakulatokat és mindenekelőtt a „jobboldali szektor” fegyvereseit, akik emberek életét fenyegetik, le kell fegyverezni.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Oroszország által az ukrajnai határon végrehajtott „destabilizáló gyakorlatokkal” kapcsolatban számos nagykövet által kifejezett aggodalmakkal kapcsolatban szeretnék utalni S. K. Shoigu, az Orosz Föderáció védelmi miniszterének nyilatkozatára. Az orosz nemzeti területen, az ukrán határ melletti régiókban valóban katonai gyakorlatokat tartottak. Ennek oka az volt, hogy a terrorizmus elleni küzdelem ürügyén nagymértékben koncentrálták a csapatokat Délkelet-Ukrajnában. Az ezzel kapcsolatos döntést nyilvánosságra hozták. Amint azonban az ukrán hatóságok kinyilvánították, hogy nem áll szándékukban reguláris katonai egységeket bevetni a fegyvertelen lakosság ellen, az orosz egységeket visszaküldték mélyen az Orosz Föderáció területére állandó bevetési helyeikre. Mindaz, amit ezeken a gyakorlatokon végrehajtottak, nem jelent semmilyen veszélyt más országokra, így Ukrajnára sem.

A széles körben elterjedt kijelentés mellett szeretném hangsúlyozni, hogy a fentiek fényében nem látjuk értelmét annak, hogy a mai napon összehívjuk a fórum és az Állandó Tanács közös ülését a Bécsi Dokumentum III.

Folytatjuk a katonai megfigyelők egy csoportjának szlavjanszki őrizetbe vételével kapcsolatos fellépéseinket a helyzet megoldása érdekében. Tegnap Minszkben Vlagyimir Putyin elnök elítélte a katonai megfigyelők fogva tartását, és reményét fejezte ki, hogy ez a konfliktus megoldódik, és szabadon elhagyhatják azt a területet, ahol jelenleg vannak.

Továbbra is biztosítani kívánjuk a szükséges támogatást az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziójának munkájához.

Nem kommentálom az amerikai szónok beszédét. Rosszindulatú, durva, nem tartalmaz építő jellegű javaslatokat, még a ma szóba került nemzeti párbeszéd témájában sem. Szóval semmi értelmét nem látom ennek.

Befejezésül szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy azonnal széles körű nemzeti párbeszédet kell indítani Ukrajna valamennyi régiójának és politikai csoportjának részvételével. Azt is szeretném megjegyezni, hogy amit hallunk, az annak megismétlése, amit már tegnapelőtt, hétfőn hallottunk. Nincsenek új tények, nincsenek fejlemények, nincsenek friss ötletek. Véleményem szerint az ilyen utótanácsok nem segítenek a dolgokon.

Köszönöm a figyelmet.
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

20 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. +4
  1. május 2014. 06:46
  "... rendkívüli aggodalomra adnak okot a médiában megjelent jelentések arról, hogy Ukrajnában több ezer embert befogadó nagy ideiglenes fogva tartási központok felgyorsultak, állítólag illegális migránsok elhelyezésére. Ukrajnában nincs ekkora számú illegális bevándorló. ország."

  Ne áss újabb lyukat, jól jöhet...
  1. +4
   1. május 2014. 06:49
   Idézet: Szemjon Szemenics
   Ne áss újabb lyukat, jól jöhet...

   Nem sok ezeknek a lényeknek a 600 kilométer? Talán ideje mélyebbre menni?
   1. +6
    1. május 2014. 07:30
    Az Európai Unió keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz, és követelte Oroszországtól az Európai Uniót az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése miatt elszenvedett kár összegének behajtását.
    1. +2
     1. május 2014. 07:41
     Igen, a fülek már fagyosak, most az anya a hibás, és fizet az orvosoknak egy szerencsétlen utód kezeléséért?! De Oroszország nem anya nektek, köcsögök!
    2. +1
     1. május 2014. 08:17
     WHAAA? Köszönöm, hogy idézted ezt az őrültséget, különben lusta vagyok mindent elolvasni.. BALIN, mit visznek, és ez már nem kapor?!, EZ az EU beszél! Kapets, mennyire erősödik a marzm és az arroganciájuk!!, hogy őszinte legyek, a vízben vagyok.
    3. földi szeder
     0
     1. május 2014. 15:31
     ez egyszerűen... figyelemre méltó. Úgy tűnik, nincs hova tovább esni - nem, szinte áttörik a fenekét a homlokukkal.... Ez, úgy tűnik, a fogyasztói technológiákból van - vegyél, lépj az utasításból, csavard el a dolgot és pereld be a gyártót , azt mondják, jobban meg kell magyarázni. Nem pontosan, de hasonló.
  2. 0
   1. május 2014. 07:40
   Idézet: Szemjon Szemenics
   nagy ideiglenes fogva tartási központok építése Ukrajnában

   Attól tartok, ezekre az épületekre minden esetben szükség lesz!
   Kiszabadították az anyjukat!!!
 2. +8
  1. május 2014. 06:53
  Természetesen ebben a beszédben minden helytálló, de kétséges, hogy hallatszik-e a hangunk? Az volt a benyomás, hogy az EBESZ már régóta az Egyesült Államok és vazallusai érdekeit szolgáló szervezetté alakult, így nem lehet tőlük megfelelő választ várni. Valószínűleg szükség lesz egy művelet végrehajtására Ukrajnában a "béke kikényszerítésére" a bandera juntával kapcsolatban!
  1. +5
   1. május 2014. 06:56
   Idézet tőle: kartalovkolya
   Az volt a benyomásom, hogy az EBESZ régóta az Egyesült Államok és vazallusai érdekeit szolgáló szervezetté változott.

   Tehát ez már nem benyomás - EZ TÉNY!!!
  2. ReifA
   +1
   1. május 2014. 07:14
   Itt az a lényeg, hogy legalább valami kiszivárgott a sajtóba, az internetre. A hétköznapi emberek szerte a világon ritkán kapják meg Oroszország pozícióját. Az ilyen fórumokon való részvétel inkább előnyös, mint káros, feltéve, hogy Oroszországot nem sértik meg a fórumokon.
 3. A megjegyzés eltávolítva.
 4. +1
  1. május 2014. 07:00
  Igen, az őrület erősödik, itt az ideje megváltoztatni a kozák-behatolókat, különben hamarosan koncentrációs táborokat kezdenek építeni ott, az Egyesült Államok mintájára.
 5. +5
  1. május 2014. 07:05
  Nem kommentálom az amerikai szónok beszédét. Gonosz, durva, nem tartalmaz építő jellegű javaslatokat,

  remek csatolású jó
  1. 0
   1. május 2014. 08:29
   Idézet tőle: andrei332809
   Nem kommentálom az amerikai szónok beszédét. Gonosz, durva, nem tartalmaz építő jellegű javaslatokat, remekül ragaszkodik

   Megjegyezzük, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb kormányzó testületének egyes képviselőinek féktelen pszichózisa nem bárhol, hanem az ENSZ, az EBESZ egészének hivatalos ülésein azt jelzi, hogy már nincs ésszerű stratégiájuk, és a cselekvések átgondolatlan és erőltetett jellegűek, ami nyilvánvaló és az ilyen támadások által megerősített kudarc. A szankciók, a különféle kivételek és a valósággal teljesen ellentétes tévhitű kijelentések azt jelzik, hogy megpróbálják felhasználni befolyásukat és erőteljes nyomásukat olyan partnerekre, akiknek végső célja Oroszország elszigetelése a világközösségtől, és megfosztani a párbeszéd és együttműködés platformjától. A „ne játssz a játékaimmal és ne pisilj a fazékba” sértődöttnek látszik, hogy az ilyen viselkedés valóban gyerekesen hülyeség, ami nagyon veszélyes jelenség, mert arra kényszeríti őket, hogy a problémák megoldása során egyre inkább eltérjenek a nemzetközi jogtól, ill. egyre gyakrabban alkalmaz titkos manipulációt a természetes ellentmondások szítására a világ különböző részein, ahogy Hitler tette visszavonulása, felperzselt föld taktikája során. Tökéletesen megértve tetteik cinizmusát, saját kizárólagosságukkal, korrektségükkel győzik meg és igazolják magukat, de mi más marad nekik? Amikor egy írnok ott áll a szájuk előtt...
   Z.Y. Ki tudja, talán Berezina és Sztálingrád a két rossz közül a kisebbik számukra...
   1. 0
    1. május 2014. 12:19
    Az Amer-diplomaták viselkedése nagyon jól mutatja, hogy pánikban, hisztériában vannak. Innen a fej túlmelegedése (az agyról már hallgatok) és az őrültség verbális és gyakorlati áramlása
 6. Vladsolo56
  +4
  1. május 2014. 07:07
  Milyen párbeszédről beszélnek folyamatosan? kivel párbeszédet folytatni? Bármilyen párbeszéd a nácikkal minden bizonnyal elnyomással végződik a részükről, vagy ez valaki más számára titok. Vagy talán valaki azt hiszi, hogy amit Kijevben hatalomnak hívnak, az a fasizmus ellen, vagy mondjuk úgy, a nacionalizmus ellen fog harcolni? Igen, minden tárgyalás és megállapodás után letartóztatások és tárgyalások lesznek ott. Bármilyen párbeszédet csak két esetben lehet elindítani: a politikai helyzet első visszatérése 2013. novemberi időszakába, másodszor pedig egy jogokban és hatalmi összetevőkben egyenlő politikai entitás létrehozása keleten. Ha az egyik oldalon a rendőrség és a katonai nyomásgyakorlás teljes ereje van, a másik oldalon csak tüntetések és egy kis milícia, akkor minden békemegállapodás nem lesz több, mint bohózat.
 7. 0
  1. május 2014. 07:09
  Érdekes a reakció erre az előadásra. Ugye az a típus, hogy azt mondják, srácok, ne figyeljetek, minden rendben, így volt szándékozva.
 8. +1
  1. május 2014. 07:17
  "Nem kommentálom az amerikai szónok beszédét. Rosszindulatú, durva, nem tartalmaz építő jellegű javaslatokat, még a ma szóba került nemzeti párbeszéd témájában sem. Ezért nem látom értelmét."

  Maguk az amerikaiak tehát máris fel vannak háborodva kormányuk lépésein. Íme Ron Paul volt kongresszusi képviselő beszéde.
  A volt kongresszusi képviselő agressziónak nevezte az Oroszország elleni amerikai szankciókat.
  Az Egyesült Államoknak ahelyett, hogy agresszióhoz folyamodna és szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat kellene fejlesztenie Moszkvával - mondta Ron Paul volt kongresszusi képviselő, az Egyesült Államok egyik fő modern konzervatív ideológusa egy interjúban. Brit Channel 4.
  „A gazdasági szankciók bevezetése egy másik állam elleni agresszió. Ez persze nem bombadobálás, hanem lényegében agresszió” – mondta Paul, kifejtve álláspontját: „Amikor két ország háborúzik, az egyik első lépés a kereskedelem, az áruk és szolgáltatások mozgásának blokkolása”.
  http://vz.ru/news/2014/4/29/684474.html
 9. +1
  1. május 2014. 07:18
  Mindent jól mondanak, csak Kijevben vannak hatalmon NEM MEGFELELŐ , -az ukrán fegyveres erők teljes készültségbe állítása ennek bizonyítéka; Hogyan lehet párbeszédet folytatni velük? igénybevétele hacsak nem pszichiáterek jelenlétében.
 10. +4
  1. május 2014. 07:26
  "Nem kommentálom az amerikai szónok beszédét, gonosz, durva, nem tartalmaz építő jellegű javaslatokat, még a ma tárgyalt nemzeti párbeszéd témájában sem, ezért nem látok benne semmit. ..”
 11. 0
  1. május 2014. 07:31
  Helyesen adtuk át a helyzet megértését.
 12. +3
  1. május 2014. 07:37
  ki kell lépni ezekből az EBESZ-nek és ENSZ-nek nevezett szektákból; és ez az egész káprázatos fecsegés haszontalan; vajon az ENSZ megmentett minket a Szovjetunió megsemmisülésétől, esetleg Jugoszlávia feldarabolásától, vagy megmentette Líbiát? és hány katonai konfliktus, beleértve Oroszországot is; hányan élnek Moldovában, Karabahban, Kirgizisztánban - és most Ukrajnában; mit csináltak ezek az ENSZ és az EBESZ szektánsai - egy rohadt dolgot nem fognak csinálni
  1. 11111mail.ru
   +1
   1. május 2014. 07:54
   Idézet dojjdiktól
   ki kell lépni ezekből az EBESZ-nek és ENSZ-nek nevezett szektákból;

   Nem értek egyet, szükséges, hogy legyen jogi lehetőség, hogy elmondhasd nekik az álláspontodat.
 13. 0
  1. május 2014. 07:41
  Kijevben szélhámosok élnek, a hatóságok illegitimek
 14. 0
  1. május 2014. 07:58
  Idézet tőle: kartalovkolya
  kétségei vannak, hogy meghallgatják-e a hangunkat?

  És nincs mit gondolni – nem fogják hallani, mint mindig. Bűnösök vagyunk minden bajban, mert mi vagyunk Oroszország.
 15. grenz
  +2
  1. május 2014. 07:59
  Az előadást Hitler hatalomra jutásának forgatókönyve szerint játsszák:
  1. Sörlázadások Németországban -------------Maidan Ukrajnában
  2. Militánsok megalakulása Romm ---------A Jobb Szektor Szervezete
  3. Felgyújtják a Reichstagot és Dimitrov perét ---------- Gubarev per
  4. Zsidók és kommunisták fáklyás felvonulásai és pogromjai - ugyanaz
  5. "Átnevelő" táborok létrehozása -----------------Ugyanez
  6. A világelit néma beleegyezése -----------------Ugyanaz
  7. Német és amerikai kulisszák mögötti üzletek
  kapitalisták a német Wehrmacht megerősítésére ------- Humanitárius adagokkal kezdtük, most már egyre komolyabban
  8. HITLER rákényszerítése a keleti felvonulásra --- A felelősség áthárítása Oroszországra
  9. Olimpia rendezése a náci Németországban --- Az olimpia szabotálása Oroszországban
  10. Aktív vita a határok jogszerűségéről --- A Krím-félszigetről szóló határozat elismerése

  Olyan könnyen jutott az eszembe, és ha belegondolunk, Hitler hatalomra jutásának és az ukrajnai fasiszta puccsnak a forgatókönyveinek hasonlósága meglepően egybeesik. A bábosok pedig ugyanazok – az ANGLOSZAXONOK.
  1. +2
   1. május 2014. 08:25
   A világelit néma beleegyezése -----------------Ugyan
   Itt nem értek egyet veled. Egyáltalán nem néma. Csak fulladozott a hisztéria.
  2. 0
   1. május 2014. 20:41
   Igen igen. Csak az egész Kijevi Maidan banda nem fér össze a nem jó emlékű Aloizych-vel. Sem karizmában (mit tegyünk, a birodalmi kancellárnak volt ilyen), sem terjedelmében (ami valójában nem örülhet). Ahogy mondani szokták, alacsonyabb a cső, vékonyabb a füst. Bár persze azok a köcsögök még mindig...
 16. koshh
  +1
  1. május 2014. 08:10
  Idézet: "De Nyugat-Ukrajnában akadálytalanul menetelnek a Waffen-SS hadosztály "Galícia" ideológiai örökösei."
  És az egész EBESZ ezekre a szavakra szégyenlősen lesüti a szemét, és mint az igazi diplomaták - egyetlen érzelem sincs az arcukon. Beszéljétek meg velük, hogy gyöngyöket dobtok a disznók elé.
 17. 0
  1. május 2014. 08:23
  Oroszország, mint mindig, teljes készen áll a tárgyalásokra, de az, hogy mit mondanak majd nekünk válaszul, és hogyan fog viselkedni az EBESZ, meghatározza az EBESZ hozzáállását javaslatainkhoz.
 18. +1
  1. május 2014. 08:24
  Idézet a koshtól
  És az egész EBESZ ezekre a szavakra szégyenlősen lesüti a szemét, és mint az igazi diplomaták - egyetlen érzelem sincs az arcukon.

  És az ENSZ ülésein ugyanaz a szemét! Churkin mindent elmagyaráz nekik a polcokon, az ujjakon, és tudják, hogy doo-doo be-be. Balin Európa nyisd ki a szemed, nem ítélkezel ezek felett, és nem is nézel oda. Vagy csak megint új Hitlert akarnak, különben szétesnek, belemerülnek az arabok közé... lehet, hogy van ilyen tervük?, jön az új Harmadik Birodalom Ukrajnából és rendet tesz!? Rohadt és vicces és nagyon ijesztő!
 19. 0
  1. május 2014. 08:24
  Ukrajnában sem a PACE, sem az EBESZ, pláne semmiféle szankció, határozat nem képes megállítani az ukrajnai zűrzavart.Az ország már most szétesik, a lényeg a sok vérontást megakadályozni.
 20. Alekszej N
  +1
  1. május 2014. 08:41
  Beszélgetés a falakkal. A Nyugatot nem érdekli, amit Oroszország mond. A Nyugat az orosz néppel szemben ellenséges államok összessége, nem pedig „békebíró”.
 21. 0
  1. május 2014. 12:03
  Kíváncsi vagyok, milyen forrásokból építenek „ideiglenes fogva tartást” nagyszámú látogató számára?

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"