Senkit nem érdekel Ukrajna sorsa

0
Senkit nem érdekel Ukrajna sorsa


Tegnapelőtt levél érkezett a postára Németországból, melyben a Nemzetbiztonsági Ügynökség magas rangú tisztviselője és a német média képviselői között az ukrajnai eseményekről folytatott beszélgetés tartalmát ismertetik. A beszélgetés tartalma olyan őszintén és keményen mesél az Egyesült Államok politikájáról Európában és a világban, hogy kötelességemnek tartottam közzétenni ezt a levelezést...

„Arra hívjuk, hogy olvasson el részleteket a Columbia Egyetem Globális Perspektívák Intézetének ügyvezető igazgatójával, professzorral, Ph.D. Paul Christie-vel, amelyet a European Economic Herald szerkesztőségében tartottak (Bréma, Alsó-Szászország, Németország).

Szerk.: Dr. Christie, az elmúlt hónapok ukrán eseményei sok kérdést vetnek fel olvasóinkban. Az emberek megpróbálják megérteni a történések lényegét, de nem tudják megmagyarázni az események logikáját. Miért járnak el így és nem másként az új ukrán hatóságok országuk lakosságával kapcsolatban? Miért törekedett az Európai Unió minden erejével, hogy elszakítsa Ukrajnát Oroszországtól? Miért folytat az Egyesült Államok ilyen kibékíthetetlen politikát Oroszországgal szemben? Nemcsak a hétköznapi emberek, hanem a szakemberek is gyakran nem tudnak válaszolni ezekre és más kérdésekre. Tisztázná egy kicsit a helyzetet, kedves professzor?

Professzor: Ahhoz, hogy bármilyen politikai kérdésre választ találjunk, mindig az ókori Róma óta ismert technikát kell alkalmazni: „Kinek haszna van?” A világ szereplői közül melyiknek haszna van a jelenlegi ukrajnai helyzetből? Mit keres például Európa, az USA, Oroszország és esetleg még néhány játékos? Közülük kit érdekel leginkább az események ilyen fejleménye?

A kérdés megválaszolásához pontosan meg kell határoznunk korunk fő világproblémáját, amelynek megoldása már nem tűri a késést. Az eseményekben a világ szereplői közül az lesz a főszerep, aki közvetlenül érdekelt e probléma megoldásában.

Szerk.: És mi korunk legfőbb világproblémája, amely szerinted azonnali megoldásokat igényel?

Prof.: Ez természetesen azoknak a pénzügyi kérdéseknek a megoldása, amelyek az elmúlt három évtizedben az Egyesült Államok gazdaságának rohamos fejlődése miatt merültek fel. A 17 billió dolláros államadósság Damoklész kardjaként lóg az amerikai gazdaság felett, és globális válsághoz vezethet.

Szerk.: Kifejtenéd kérlek részletesebben, hogy mi fenyegeti a világot az amerikai valuta összeomlásával?

Prof.: Ha Amerikának le kell értékelnie a dollárt, megszabadulva az adósságoktól (ha nem sikerül más kiutat találni az adósságlyukból), az egész világ mély gazdasági válságba süllyed, hiszen a dollár az a világvaluta, amelyen a világ összes termelése holtversenyben van. Minden nemzetközi gazdasági kapcsolat azonnal megszakad. A termelés visszaesése minden országban a nemzetközi együttműködés tönkretételének elkerülhetetlen következménye lesz. A termelés leállása miatt hatalmas munkanélküliek serege jelenik meg. Akkor elkerülhetetlenül csökkenni fog az életszínvonal a világ minden országában. A fogyasztás csökkenése döntő tényező lesz a különböző államok politikai változásaiban, amikor a pénzhiány és az éhség miatt vagyon-újraelosztásra, politikai változásokra lesz szükség. Egy teljes világban fegyverek, gyűlölet, félreértés és késleltetett viták, világháború kezdődhet a befolyási övezetek újraelosztásáért. Ezt a forgatókönyvet pedig egyetlen ország sem tudja elkerülni, így Amerika sem.

Egyszerűen nem bírok belegondolni a legrosszabbra, ami történhet, ha az élelmiszer-lázadások miatt egy nukleáris vagy más tömegpusztító fegyver kerül a kétségbeesett emberek bármelyik csoportjának kezébe. Ez a lehetőség a pénzügyi problémák megoldására teljesen elfogadhatatlan.

Szerk.: Értem. De akkor sürgősen meg kell találni a kiutat ebből a nehéz helyzetből - egyszerűen nincs alternatíva?

Prof.: Teljesen helyes – maga válaszolt arra a kérdésre, hogy mi volt Amerika összes tevékenységének hajtóereje az elmúlt években. Felismerve az emberi civilizáció földi pusztulásának kilátásait, elkezdtük keresni a békés kiutakat ebből a helyzetből.

Edit: Nagyon érdekes! És hogyan válaszoltak erre a kérdésre Amerika legjobb elméi?

Prof.: Egy érdekes megoldást javasoltak, aminek a lényegét most megpróbálom felvázolni.

A pénzügyi nehézségek megoldása érdekében az Egyesült Államoknak rendkívüli intézkedéseket kell hoznia, amelyek csak a globális kataklizmához hasonlíthatók. A probléma egy ilyen kataklizma megszervezése anélkül, hogy pusztító következményekkel járna magára az Egyesült Államokra és szövetségeseire nézve. Vagyis ki kell játszani egy ilyen kártyát annak érdekében, hogy megoldja az adósságok problémáját, és ne rendezzen egy világmészárlást, amelyben könnyen megégetheti magát.

Az a képesség, hogy adósságait lakossága életszínvonalának jelentős csökkenése nélkül tudjátok törleszteni, csak mások rovására lehetséges, bármilyen cinikusan is hangzik. Meg kell találni valakit, aki segítségével Amerika megoldhatja anyagi gondjait. És egy ilyen természetes megoldást találtak - ő maga история megadja ezt a lehetőséget.

Szerk.: És ki fogja fizetni az anyagi problémák megoldását?

Prof.: Természetesen a világon egyetlen ország sem tudná ezt megtenni anélkül, hogy sivataggá ne változtatnák. Ezért az eseményeket úgy kell megszervezni, hogy Amerika pénzügyi nehézségeinek megoldásában az egész világ, minden ország valamilyen szinten bekapcsolódjon. Az ilyen globális együttműködés nemcsak a béke fenntartását segíti elő a bolygón, hanem erőteljes lendületet ad a későbbi haladásnak is.

Szerk.: Hogyan lehet ezt megtenni?

Prof.: Az adósság megszüntetése érdekében az Egyesült Államoknak új, az Egyesült Államokéhoz hasonló méretű piacokra van szüksége. Az egyetlen ilyen piac most csak az európai piac lehet. Ezért meg kell találni a módot, amellyel az európai piacot teljes mértékben meg lehet nyitni az Egyesült Államok előtt. Hosszú évek óta dolgozunk ezen a projekten.

Isten adta az Egyesült Államoknak a fejlett technológiát, a legerősebb iparágat, hatalmas pénzügyi forrásokat és gigantikus természeti erőforrásokat – és ezt fel kell használni az amerikai gazdaság növekedésének nehézségeinek leküzdésére. Isten ugyanezt adta Európának, ezért a közös pénzügyi és gazdasági problémák megoldásához egyszerűen egyetlen gazdasággá kell egyesíteni a föld mindkét nagy gazdaságát. Ehhez pedig az európai gazdaságot az Egyesült Államokkal való szorosabb együttműködés irányába kell átirányítani.

Szerk.: De az európai gazdaság már erősen kötődik az amerikai gazdasághoz.

Prof: Teljesen helyes. Az együttműködés mértékére azonban még többet kell tenni. Lényegében arról beszélünk, hogy a két gazdaság szó szerint eggyé olvad, kölcsönösen kiegészíti egymást.

Szerkesztő: És mi a helyzet azzal, hogy Európa függ a különböző országokból, elsősorban Oroszországból származó energiaellátástól?

Prof.: Ezért olyan helyzetet kell kialakítani Európában, hogy az európaiak maguk is megtagadják az energetikai együttműködést Oroszországgal és más energiaszolgáltatókkal, és gazdasági érdekeiket az Egyesült Államokból érkező energiaellátáshoz kapcsolják.

Szerk.: De egy ilyen lépés rendkívül veszteséges az európai gazdaság számára.

Prof: Igaz. De hogyan másként lehetséges békésen megoldani a világ első két gazdaságának pénzügyi és gazdasági problémáit? A problémák békés megoldásához minden országnak lehetőségeihez mérten részt kell vennie, és Európa úgy döntött, hogy gazdaságát a problémás régiók energiaellátásához köti.

Az Egyesült Államok mindig is segítette Európát, hozzájárultunk Európa újjászületéséhez a második világháború után, és most Európának az Egyesült Államok több évtizedes jólétéért hálásan részt kell vennie az amerikai gazdaság helyreállításában. Ki a hibás, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy Európának segítségre van szüksége az Egyesült Államoknak? Számítunk arra, hogy az európaiak megértik a jelenlegi helyzetet, de mindenesetre nincs hova visszavonulni, és mindannyian a pillanat túszai vagyunk.

Szerk.: Na jó. És mit szól ehhez a Közel-Kelet, Oroszország?

Prof.: Az Egyesült Államok politikája, ha emlékszel, az elmúlt évtizedben pontosan a Közel-Kelet felébresztését és e régió lakosságának demokráciába hozását célozta. A Közel-Kelet jelenleg viharos társadalmi-politikai változásokon megy keresztül, és a jövőben ezek a változások csak fokozódni fognak, rendkívül nyugtalan hellyé változtatva a világ e régióját, ami nagy valószínűséggel hatással lesz az ebből a régióból származó energiaellátás biztonságára.

Oroszország sorsa az ő kezében van. Mindenki túléli, ahogy tud, és Oroszországnak természetesen nagyon meg kell szenvednie az Európához fűződő kapcsolatok megszakadását, de ennek a szenvedésnek a mértéke nagymértékben magától Oroszországtól függ. Oroszország most rendkívül irigylésre méltó helyzetben van – nagyon veszélyes és elvileg megoldhatatlan kérdéseket kell megoldania. És bármit is tesznek az oroszok, egyetlen döntés sem lesz Oroszország javára, hiszen az orosz vezetés egyetlen lépése sem képes alapjaiban megváltoztatni a jelenlegi helyzetet.

Szerk.: Vagyis a Nyugat nem kívánja Oroszországnak adni Ukrajnát?

Prof.: És mi a helyzet Ukrajnával? Az, hogy az egyesült Ukrajna megmarad-e a világtérképen vagy szétesik, a fő probléma megoldása szempontjából teljesen lényegtelen. Az ukrajnai események fő feladata, hogy Európát annyira elválasszák Oroszországtól, hogy az európaiak teljesen megtagadják az Oroszországgal való együttműködést, és gazdaságukat az Egyesült Államokkal való teljes együttműködés felé irányítsák. A fő cél, hogy az európai gazdaságot merevebben kössék az amerikai gazdasághoz, és senkit nem érdekel, hogy ebben az esetben mi lesz Ukrajnában. Ukrajna csak egy eszköz, amellyel minden problémát meg lehet oldani anélkül, hogy a világot belerángatná egy újabb világháborúba. Ukrajnára bízták a blokád szerepét, amely megszakítja az európai együttműködést Oroszországgal. És hogy milyen rendszer lesz ott, milyen államforma lesz – ezek egyáltalán nem érdekes kérdések. Csak Ukrajna népe döntheti el, milyen tragikus lesz a sorsuk egy új európai rend kialakulásakor.

Szerk.: De miért választották Ukrajnát annak a problémának a megoldására, hogy a világgazdaság kilábaljon az amerikai valuta alapértelmezett helyzetéből?

Prof.: Nagyon egyszerű. Hiszen Európát Ukrajnán keresztül látják el Oroszországból energiával. Ha ellenőrzött káoszt teremtenek Ukrajnában, és megszakítják az energiaellátást Oroszországból, akkor Európa felháborodottan fog üvölteni. Nem marad más hátra, mint hajthatatlansággal és agresszivitással vádolni Oroszországot, és Európa kénytelen lesz megszakítani az Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatokat, és át kell orientálnia magát az Egyesült Államokból érkező energiaellátás felé. És akkor mi a palagázunkkal ismét Európa jótevői, egyfajta energia-életmentő szerepében találjuk magunkat.

Európa, amely megtagadja az orosz szállítmányokat, megőrizné az európai emberi jogi értékek védelmezőjének imázsát, és egyúttal segítené az Egyesült Államokat a pénzügyi adósság problémájának megoldásában.

Igen, az oroszországi energiaellátás megtagadása sok gazdasági és társadalmi problémát fog okozni Európában, de ki mondta, hogy Európának ne kelljen fizetnie a jólét éveiért, mivel az amerikai atomernyő védelme alatt áll? Az európaiak is vegyenek részt a szabad világ jólétének megőrzésében. Végső soron szükség van arra, hogy Európa és Oroszország kereskedelmi forgalmát alkotó 500 milliárd dollár Európa Amerikával folytatott kereskedelmi forgalmává váljon. Akkor lesz valódi esélyünk kifizetni pénzügyi kötelezettségeinket, és megtartani a dollárt világvalutaként.

Szerk.: Ahogy most szavaiból megértjük, az Egyesült Államoknak nem áll szándékában stabilizálni az ukrajnai helyzetet?

Prof.: Itt a műveletek széles skálája alkalmazható. De bármi is történik Ukrajnában a politika szférájában, a fő dolognak változatlannak kell maradnia - az Oroszország és Európa közötti széles körű együttműködés beszüntetése. Az ukrajnai események menjenek tovább a szokásos módon, de mindenképpen szakadáshoz kell vezetniük az oroszok és az európaiak között.

Szerk.: Tudna mutatni néhány példát az ukrajnai eseményekre, hogyan valósul meg a koncepciója? A helyzet az, hogy egyes megfigyelők, akik megpróbálják megjósolni az események logikáját, gyakran zsákutcába kerülnek, nem értik az új kijevi uralkodók tetteinek okait. Az emberek nem értik az amerikai viselkedés logikáját az ukrajnai konfliktus megoldását célzó egyes lépésekkel kapcsolatban.

Prof: Természetesen. Csak egy egyszerű gondolatot kell világosan megérteni: az Egyesült Államok kizárólag saját célját követi, hogy fenntartsa a dolláralapú világvalutarendszert – e cél megvalósítása érdekében minden lépést megtesznek. E fő cél gyakorlati megvalósítása érdekében ukrán kampány indult az Európa és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok megszakítására. Minden Ukrajnában zajló eseményt kizárólag ezekből a pozíciókból kell figyelembe venni.

Például a február 21-i megállapodások, amikor az ukrán ellenzék vezetői, valamint Franciaország, Németország és Lengyelország képviselői megállapodást írtak alá Janukovicssal az előrehozott ukrajnai elnökválasztásról, eleve kudarcra voltak ítélve. Ha ez az egyezmény megvalósulna, akkor az ukrajnai viszály enyhülhet, és akkor szó sem lehet Ukrajna és Oroszország gazdasági kapcsolatainak megszakításáról. Következésképpen a megállapodásokat durván meg kellett szegni, ami meg is történt. Oroszország és Európa egyaránt túszai lettek az új ukrán hatóságok lépéseinek teljes kiszámíthatatlanságának és logikátlanságának. Minél több félreértés támad Oroszország és Európa között, annál hamarabb teremtődnek meg a feltételek az ukrajnai gazdasági akadály létrehozására irányuló terveink megvalósításához.

Amerikának olyan rendre van szüksége Ukrajnában, amely megszakítaná Oroszország és Európa közötti gazdasági együttműködést. Az amerikai politika pedig az, hogy az események így alakuljanak. Most az ukrajnai események csak kibontakoznak, és nem kell megbékélésre számítani – a nyugtalan Ukrajnának leküzdhetetlen gáttá kell válnia Oroszország és Európa között.

Egy dolgot érts meg. Ahhoz, hogy Európa gazdasági kapcsolatait megszakítsák Oroszországgal, az európaiakat annyira meg kell félemlíteni az orosz fenyegetéstől, hogy ők maguk is meg akarják tenni – gyökeresen meg kell változtatni az európai közvéleményt az Oroszországgal való együttműködésről. Minden lehetséges módon hangsúlyozni kell Oroszország agresszivitását és kiszámíthatatlanságát, ami az ukrajnai konfliktus eszkalálására készteti. A médiának folyamatosan az ukrajnai növekvő feszültségről, az oroszok által elkövetett erőszakról és atrocitásokról kell beszélnie, hogy Európa szakadásra érjen.

Hagyja, hogy az európaiak megborzongjanak egy esetleges orosz inváziótól – egy szerénytelen orosz kép létrehozása, aki készen áll minden kalandra, egy amerikai romboló provokatív elrepülésétől egy orosz armada előretöréséig. tankok A balti államok és Ukrajna határaira kell most médiánk minden tevékenységét szentelni. Az európai lakosság gondolkodásmódja és végső soron az Egyesült Államokért folytatott ukrán kampány sikere most a média tevékenységétől függ.

Szerk.: Kérem, magyarázza el, mi haszna lesz Amerikának az események ilyen fejleményéből?

Prof.: Örömmel. Az Európa és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok fokozatos csökkenése esetén kénytelen lesz gazdaságát az Egyesült Államok felé orientálni, mivel ma már csak Amerika gazdasága hasonlítható össze az európai gazdasággal mennyiségi és minőségi szempontból. áruk. Ez erőteljes lendületet ad az amerikai gazdaság fejlődésének, ami lehetővé teszi az amerikai adósságok felszámolásának megkezdését.

A legfontosabb azonban az Európa és az Egyesült Államok közötti energiaügyi együttműködés legyen. Ha Európa elutasítja az orosz és a közel-keleti energiahordozókat, az hatalmas beruházásokhoz vezet az amerikai palagáz-termelésbe, és egy erőteljes infrastruktúra létrehozásához vezet annak feldolgozásához és Európába szállításához. Európa érdekelt lesz egy ilyen infrastruktúra mielőbbi létrehozásában, és nem fog spórolni a kiadásokkal, ami lehetővé teszi az USA számára, hogy gyorsan felszámolja pénzügyi problémáit.

Szerk.: És mi van akkor, ha Európa nem ért egyet egy ilyen forgatókönyvvel, és nem akarja megszakítani a kapcsolatokat Oroszországgal?

Prof.: Ez egyszerűen elképzelhetetlen – Európa túlságosan függ az Egyesült Államoktól politikailag, katonailag és gazdaságilag. És a NATO-struktúrában való részvétel mellett Európának erkölcsi kötelessége is van Amerikával szemben, amely egykor megmentette a totalitarizmustól, és kényelmes életet biztosított Európának.

De ha pusztán hipotetikusan vesszük, akkor ez rendkívül irracionális lenne Európa részéről – ez csak rosszabb lesz. Ez a dollár elkerülhetetlen összeomlására ítélné Amerikát, és akkor a világtörténelem a legkedvezőtlenebb forgatókönyv szerint alakul, ahogy azt fentebb már említettük. Igen, Európa szakítása Oroszországgal nem könnyű lépés, de a status quo fenntartása súlyosabb következményekkel jár Európára és az egész világra nézve.

Szerk.: Köszönöm, professzor. Befejezhetné beszélgetésünket néhány szóval a világ közeljövőbeni sorsáról, ahogyan Ön elképzeli.

Prof: Természetesen. Európa átorientációja az Egyesült Államokkal való szoros gazdasági együttműködés irányába végül valamilyen új egység kialakulásához kell, hogy vezessen, feltételes néven, például Észak-atlanti Együttműködési Szervezetnek. Ráadásul egy ilyen, a NATO által képviselt szövetség katonai alapja régóta létezik. Egy ilyen unió logikus folytatása lenne a modern világban zajló integrációs folyamatoknak, és lehetővé tenné, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján élő összes demokratikus népet egyetlen demokratikus civilizációban egyesítsék. A jövőben más demokratikus országok is csatlakozhatnak ehhez az unióhoz: Japán, Ausztrália stb.

Miért kellene titkolni, hogy egy ilyen társulás lenne a legerősebb az emberiség történetében, és örökre megszüntetné a totalitarizmus újjáéledésének veszélyét a világon. Egy ilyen unió hozzájárulna olyan progresszív termelőerők létrehozásához, amelyek képesek lennének a világűr gyors feltárására és a földi civilizáció űrré alakítására.

Oroszország természetesen nem lesz teljesen kizárva a világközösségből, de csak akkor, ha nem ellenzi az amerikai erőfeszítéseket a pénzügyi problémák leküzdésére. Oroszországnak egyedül kell maradnia természeti erőforrásaival, ha kitart az orosz hegemónia helyreállítása érdekében. Ezután Oroszországgal kapcsolatban az elszigetelődés politikáját és a demokratikus folyamatok Oroszországon belüli ösztönzését alkalmazzák.

Kína bizonyos mértékig segítheti Oroszországot, de nem akarja túlságosan fokozni ezt az együttműködést az egységes euro-amerikai piac elvesztésének veszélye miatt. Oroszországnak tehát választania kell a progresszív fejlődése és a modern világ válságának leküzdésének közös ügyében való részvétel között, vagy peremré válni, örök elmaradottságra ítélve, mint egy fösvény lovag, aki őrzi amúgy is haszontalan természeti gazdagságát.

Szerk.: És az utolsó. Mondja meg, professzor úr, mi okozta a szándékát, hogy felfedje a modern ukrán válság titkos rugóit? Mi vagy ki a felelős érted?

Prof.: Nem vagyok híve az erőszakos konfliktusmegoldási módszereknek, ezért szeretnék a problémák békés megoldására törekedni. Ennek érdekében számomra úgy tűnik, hogy a világ vezetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi történik a modern világban. Csak a politika teljes nyitottsága vezethet kiszámítható eredményekhez. Azt akarom, hogy a világ közössége megértse a jelen pillanat nehézségeit, és minden lehetséges módon részt vegyen azok megoldásában.

Emellett az Egyesült Államokban és Európában is vannak hasonló nézeteket valló emberek, akik párbeszédünkön keresztül szeretnék a nyilvánosság elé tárni véleményüket a békés problémamegoldásról és együttműködésről.

Másrészt nyugaton és keleten is sok sólyom van, aki a sürgető kérdések erőteljes megoldását szeretné. Ezért találkozónk fő célja megmutatni, hogy létezik békés út minden nehézség leküzdésére, hogy az emberek megértsék, hogy a bolygó békéje az ő erőfeszítéseiktől fog függni "...

Nem tudom részletesen elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek a felvétele pontosan hogyan került a kezembe. Azt sem tudom teljes bizonyossággal megítélni, hogy a beszélgetésben elhangzott tények mennyiben felelnek meg a valóságnak. Teljesen megbízom azonban azokban az emberekben, akiken keresztül ezt a lemezt megkaptam.

És egyébként, ha követjük az amerikai hatóságok képviselőinek legfrissebb nyilatkozatait, látni fogjuk, hogy teljes összhangban sugároznak a németországi levelezésben bemutatott anyagokkal.

A The New York Times szerint (19. április 2014.) a Fehér Ház azt tervezi, hogy elszigeteli Oroszországot azáltal, hogy megszakítja gazdasági és politikai kapcsolatait a külvilággal.

„Képzelje el, milyen lenne ma a helyzet, ha elmondaná Oroszországnak, hogy megtarthatja a gázt” – mondta Joe Biden amerikai alelnök 22. április 2014-én, kedden az önjelölt ukrán uralkodókkal folytatott megbeszélésen. Az ukrán törvényhozókkal folytatott beszélgetés során Biden kijelentette, hogy az Egyesült Államok számára az a prioritás, hogy segítse őket függetlenedni az orosz energiaellátástól.

Most már csak a következtetéseket kell levonni és összegezni.

1. Amerika Ukrajnában saját önző érdekeit követi, hogy olyan helyzetet teremtsen Európában, amely lehetővé tenné számára, hogy leküzdje a jelenlegi pénzügyi válságot, és továbbra is a világ gazdasági vezetője maradjon, megtartva a dollárt a világ fizetőeszközeként.

2. Amerika akciói nem Oroszország ellen irányulnak, hanem egy olyan őrült kormányzati rezsim létrehozására Ukrajnában, amelyben lehetetlen lenne stabil energiaellátás Oroszországból Európába.

3. Az ukrajnai amerikai akciók célja az Európa és Oroszország közötti gazdasági együttműködés megszakítása, az európaiak teljes átorientációjára kényszerítve az amerikai piac felé.

Ha az ukrajnai események az amerikai forgatókönyv szerint alakulnak, Oroszország hamarosan nagyon komoly gazdasági problémákkal néz szembe. Elkerülhetetlenül csökkenni fog a gazdasági együttműködés Európával és minden olyan országgal, ahol Amerika befolyása erős. Az együttműködés visszaszorítása az orosz termelés csökkenését vonja maga után, annak minden következményével együtt.

A negatív jelenségek ellensúlyozására Oroszországnak aktívabb szerepet kell vállalnia a hazai piac felgyorsult fejlesztésében, és intenzívebbé kell tennie az együttműködést az amerikai befolyástól független országokkal.

De ami a legfontosabb, Oroszországnak sürgősen ki kell dolgoznia saját fejlesztési ideológiáját, amely megmagyarázná az oroszoknak, miért kell gazdasági nehézségeket elszenvedniük, szemben az Egyesült Államok politikájával, és nem kell lefegyverezniük. Sajnos Oroszországnak még mindig nincs ilyen ideológiája. De csak ez adhat bizalmat az embereknek igazukban, és nem csak a fellángoló harcot, a nehézségek leküzdését teszi lehetővé, hanem egy erős és virágzó állam létrehozását is. Egy ilyen ideológia nélkül Oroszország egyszerűen nem tud fennmaradni.

Amint gazdasági nehézségek kezdődnek az országban, a mindenféle orosz liberálisok természetesen mindenért a „Putyini rezsimet” fogják hibáztatni, és az amerikai parancsot teljesítve lendületesen „rázzák a csónakot”. Kíméletlen harc kezdődik az oroszok elméjéért, amelyben a legerősebb nyer. Ha liberalizmusról van szó, Oroszország összeomlásra és pusztulásra lesz ítélve, minden fegyvere és erőforrása ellenére. Ezért az orosz fejlesztési ideológia gyors fejlődése nem taktika, hanem sors dolga...

Jurij Kubasov
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"