Katonai áttekintés

Az ukrán csapda működött

78


Elvileg az ukrán Verhovna Rada általi elfogadásról törvény, amely lehetővé teszi, hogy a kormány ne fizessen külső adósságot, ami lényegében az állam technikai mulasztását jelenti, mostanában nem csak a lusták írják. És még sokszor írnak majd, mert a valóságban a kijevi junta nem tart különösebben a fizetésképtelenség kilátásától: Washingtonból politikai „carte blanche”-val a hátuk mögött lehet metélt akasztani a hiszékeny „Svidomo” fülére. A választók jó ideig azt mondják, hogy az egész világ ilyen, és lélegzet-visszafojtva várja, hogy dollártrilliókat kezdjenek befektetni Ukrajnába – ez csak „belépés Európába” és „igazi demokrácia felépítése”. Ugyanakkor Kijevben mindenki jól tudja, hogy a függetlenség negyedszázada alatt, ha valaki befektetett egy „nagy európai nagyhatalomba”, akkor csak a saját oligarcháiba – az offshore cégek adózásából kivont pénzek terhére. . Vagyis a nemteljesítés előtt is, anélkül is kijön a nyugati források beáramlása, a gazdaság nem fenyeget.

Ám Uncle Sam ukrán lakájai nem zárkóznak el attól, hogy a kezelhetetlen hitelezőket hivatalos csőd fenyegetésével ijesztsék meg egy erre vonatkozó külön törvény elfogadásával. És akkor ilyen-olyan ezek a hitelezők sehogyan sem akarnak megegyezni, „szép szemekért” 23 milliárd „négyzet” adósságot írnak le. Enélkül az IMF nem akar újabb 17,5 milliárd dolláros részletet biztosítani Ukrajnának.

***

Ám itt van egy beszédes részlet, amely elkerülte sok szakértő figyelmét, akik az ukrán gazdaság elhúzódó csúcspontját figyelik: a hirtelen felbátorodott Kijev adósságtörlesztési moratóriumra tett lépése időben egybeesett befolyásos amerikai politikusok meglehetősen jelentős kijelentéseivel - és ez az első jele annak, hogy Jacenyukot az ukrán politikusok legtetején, azaz Washingtonban hagyták jóvá a szemtelenség.

Először is a saját rovatában egy tekintélyes britben A Financial Times Felszólalt az amerikai pénzügyminisztérium volt vezetője és Larry Summers, az amerikai jegybank elnöki posztjának egyik jelöltje. Felháborodott Ukrajna kikezdhetetlen hitelezőire:

„Ha az adósságcsökkentés nem sikerül, az megerősíti azoknak a véleményét, akik úgy vélik, hogy a magán pénzügyi érdekek aránytalanul befolyásolják a közrendet... Az IMF-nek és a nemzeti hatóságoknak fel kell hívniuk a visszautasított hitelezők figyelmét felelőtlen magatartásukra. Ha szükséges, Ukrajnának fel kell készülnie a csődbe és a csődbe, a nemzetközi közösségnek pedig világossá kell tennie, hogy továbbra is segíteni fogja Kijevet. Ilyen körülmények között a hitelezőknek nem lesz más választásuk, mint elfogadni a helyzet gazdasági valóságát.”

Jacob Lew jelenlegi amerikai pénzügyminiszter pedig „áldozatra” sürgette a hitelezőket – szánalmasan megjegyezve, hogy kormánya már meghozta ezt az „áldozatot”, újabb 1 milliárd dolláros kölcsön formájában Kijevnek.

„Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben ahhoz, hogy mindez működjön, az áldozatkészségre és a felvilágosult önzésre van szükség.” mondott Liu egy konferencián Washingtonban.

***

Figyelemre méltó, hogy az amerikai tisztviselők és kijevi vazallusaik ajkán a hitelezőellenes retorika fokozódását ezúttal gyakorlatilag nem kísérte „Oroszország kezelhetetlenségéről” szóló retorikai üvöltés – mint a „büszke és szabadság” minden bajának forrása. -szerető” Kijev. Úgy látszik, még a jelenlegi válság karmesterei is megértik, hogy Moszkván nagyon kevés múlik, még a csődbe ment kijevi rezsimmel szembeni tisztességes, sőt liberális hozzáállás esetén is.

Konkrétan az Oroszországnak járó források 3-5 milliárd között mozognak különböző becslések szerint és fontossági sorrendben, a legsürgősebb 23 milliárd dolláros ukrán adósságtól. Az "ellenőrző részesedés" pedig a Franklin Templeton befektetési alapé - amely gyakorlatilag Ukrajna hivatalos "hitelezői bizottságának elnöke" lett - és annak is szinte hivatalos szóvivője.

Ez az alap tulajdonképpen több mint egy éve vásárolta fel az ukrán adósságok jelentős részét. Az egyik magyarázat éppen abban rejlik, hogy ezt azért tették, hogy a „négyzet” elkerülhetetlen bukása után megosszák az ukrán „tortát”, hogy Moszkvára való visszatekintés nélkül diktáljanak feltételeket Kijevnek az adósságkompenzációban. Erről különösen írások tekintélyes amerikai kiadvány, a Bloomberg.

***

Így talán először fordult elő, hogy a nyugati politikai intézmények jelentős része kemény bírálattal a nyugati üzleti élet egy igen befolyásos részét ért – aligha az „áldozatot hozni”, „nem hozni” követelés „szocialista” pozícióiból. a magánbefektetők társadalmi érdekek feletti pozíciói” stb. Sőt, Washington valójában megengedte kijevi csatlósainak, hogy ne fizessék ki a fent említett üzletemberek adósságát.

Mi történt? Lehetséges-e az evangélium szerint, hogy a nyugati „királyság megoszlott önmagában”, miután elkezdett veszekedni a különálló részei között – és ezért közel állt saját pusztulása felé?

Általában véve a Nyugat soha nem volt monolitikus. Hacsak nem egyesült, mint most, hogy elpusztítsa Oroszországot – és még itt is van néhány árnyalat. De mégis nagy hiba lenne a különálló nyugati befolyási csoportokat egységesnek tekinteni.

Nyugaton az egyik leghíresebb, legerősebb és leghosszabb távú befolyással rendelkező csoport a Rockefellerek és Rothschildok „klánjai”. Erről egy hegynyi irodalom született – csak írja be a keresőbe a "Rockefellerek a Rothschildok ellen" kifejezést. Egy példaként lásd ezt forrás

De dióhéjban: Rockefellerék az Egyesült Államok, a Federal Reserve System, Washington diktátuma mögött állnak az egész világon. A Rothschildokat elsősorban a "régi" Európa, elsősorban Nagy-Britannia vezérli, bár nem idegenkednek el más országoktól. E klánok erőfeszítései révén sok tekintetben két világháború robbant ki – amelyekben ennek ellenére az Amerika mögött álló Rockefellerek kapták a fő bónuszokat.

Fontos szempont - a megoldhatatlan Franklin Templeton mögött az európai, nem pedig az amerikai bankárok fővárosai állnak. És amint fentebb említettük, ez az alap volt az, amely irányt szabott arra, hogy Ukrajnát magabiztosan a fizetésképtelenség felé terelje. Azt is megemlítették, hogy ennek a választásnak az egyik magyarázata pusztán gazdasági okok. Ha ugyanis az adós tulajdonát – legyen az magánszemély vagy „nagyon demokratikus”, de elszegényedett Kijev – kalapács alatt adják el, az aukciókra „előnyben részesítők” jelentős haszonra tehetnek szert.

Valójában a „Templetonok” nem ragaszkodnak ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan csődöt jelentsen, csak azt követelik, hogy időben fizesse ki adósságát. Ha pedig nem, akkor készek vagyunk halasztást engedni, de csak azzal a feltétellel, hogy vállaljuk a „kedvezményes privatizációt”. Valami olyasmi, mint a "Csubajszi" privatizáció – amikor az egykori állami tulajdon egy fillérért a legtöbbször nyílt szélhámosok kezébe került, mint például Hodorkovszkij, Berezovszkij és Guszinszkij. Csak Putyin hatalomra kerülése után sikerült megbirkózni velük.

A józan ész szempontjából azonban csak olyan vagyontárgyakat van értelme, akár egy fillérért is privatizálni, ami a jövőben hasznot hozhat. De milyen hasznot tud hozni egy rozsdás ukrán "cső" - főleg, ha a Gazprom abbahagyja a gázszállítást rajta keresztül (ami kérelem)?

Mi a helyzet a Szovjetunióban épült üzemekkel, amelyek tárgyi eszközei már 85-90%-ban elhasználódtak? És általában, hogy Ukrajnában képes lesz profitot termelni – ha ez az alulállam egyre inkább egy véres polgárháború színterévé válik. Tekintettel arra, hogy Washington őszintén megpróbálja ezt a háborút Ukrajna és Oroszország csataterévé, hosszú távon pedig a harmadik világháború csataterévé alakítani.

***

Úgy tűnik, hogy a valódi oka annak, hogy a Rothschild klán megvásárolta az ukrán adósságokat, és az a vágy, hogy Kijev fizetésképtelenné váljon, éppen a geopolitikai motivációkban rejlik – és nem abban a reményben, hogy egy meglehetősen filléres és illuzórikus haszonra szert tenni az elhasználódott termékek megvásárlásából. Ukrán vagyon a semmiért.

Csak arról van szó, hogy az euróbankárok arról álmodoznak, hogy bosszút álljanak amerikai kollégáikon. Miért kellene az Egyesült Államokat amennyire csak lehet gyengíteni? Valójában egy olyan elnök, mint Obama, önmagában a legjobb végrehajtója ennek a tervnek. Egy ironikus közmondás-ima szellemében: "Ments meg minket, Uram, az ilyen barátoktól - és az ellenségekkel mi magunk is megbirkózunk valahogy." Elég az hozzá, hogy az Ovális Iroda vezetőjének két fő programszerű ígéretét - a "zöld" projektek bevezetését, az Egyesült Államok energiafüggetlenségét és a külpolitika keleti irányába történő átirányítását - rézmedencével fedték le. Nem utolsósorban Ukrajna miatt. Amikor Szaúd-Arábia Washington által provokált politikája nemcsak az olajárakat omlott össze, hanem maguknak az amerikaiak palatermelését is tönkretette. Nos, Sam bácsi „barátságáról” Pekinggel, most már csak gúnyosan lehet beszélni.

Valójában mind a Rockefellerek, sem a Rothschildok egyáltalán nem ellenzik a harmadik világháborút – önmaguk meggazdagodása, a befolyási övezetek újabb újraelosztása, a régi adósságok leírása és így tovább. Csak hát ezek a csoportok sok tekintetben ellentétes célokat tűztek ki maguk elé. Az előbbiek, még ha nem is közvetlenül háborúznak Oroszországgal, nem zárkóznak el attól, hogy az európai színtéren – kezdve Ukrajnával – az ő műholdjaikkal szemben.

Az európaiaknak pedig finoman szólva nem ez a téma. Inkább kirobbantanak egy globális konfliktust valahol messze, lehetőleg a Csendes-óceánon. Kína elvileg készen áll erre – de eddig félt, hogy befolyásos szövetségesek nélkül komoly konfliktusba keveredjen az Egyesült Államokkal. De az ukrán válság éppen Oroszországot lökte ennek a legbefolyásosabb szövetségesnek a szerepébe! Ami persze nem jelenti azt, hogy Moszkva azonnal csapást mér Amerikára az összes atomrakétájával, ha harcolni kezd Pekinggel Tajvanért. Az előbbi lehetőséget - Oroszország amerikaiak általi Kína elleni felhasználását azonban már egyáltalán nem veszik komolyan az elemzők.

***

Természetesen nem szükséges a Rothschild-csoportot az Orosz Föderáció valamiféle „szövetségesének” tekinteni. Végül az ukrajnai konfliktus folytatásában is érdekeltek – elvégre ez továbbra is a Kínával való szövetség felé taszítja Moszkvát, ami növeli egy amerikai-kínai háború esélyét, amely ha nem is pusztíthat, de nagymértékben gyengítse Washingtont az azt „uralkodó” Rockefellerekkel.

Mindazonáltal az "euróbankárok" szándéka, hogy Ukrajnát csődbe vigyék, és máris egyenesen "szemétdombbá" tegyék, objektíve kevésbé tűnik károsnak, mint a hivatalos Washington politikája. Mert a gazdasági katasztrófa állapotában lévő „tér”, bármit is írnak főállású propagandistái, sőt egyes orosz bloggerek, katonailag nem jelent komoly fenyegetést, nemcsak magát Oroszországot, de még a Novorossia köztársaságokat sem.

Mégis, a banditák, valahogy felfegyverkezve, még akkor is, ha fanatikusan utálják a „vattát” és a „katsapye”-t – ez kisebb gonoszság, mint a tüzérségi reguláris csapatok. tankok, repülőgépek. És nagyon nehéz motivált tömeget katonáknak találni, és nem büntetőket olyan körülmények között, amikor egy dollár több száz hrivnyába kerül. A sorkatonák-tartalékosok többsége még most is bujkál a "vijszk" elől, nem félnek attól, hogy "kijátszásért" akár 7 év börtönt is kapjanak.

***

Persze Európának is nehéz dolga lesz, amikor a „tér” éhes és elkeseredett polgárainak tömegei próbálják majd átlépni határait. Nos, először is Kelet-Európa, Washington tényleges műholdja kapja meg az „első csapást”. Ahol általában szintén nem szívesen látják vendégül az „ukrán testvéreket”.

És másodszor, ki mondta, hogy az „egységes Európa” gondolata olyan értékes a Rothschildok számára? Régóta inkább két részre osztják az egyre életképtelenné váló EU-t: az „öregekre és gazdagokra” és „mindenki másra”. Különféle Lengyelországot, Bulgáriát, Romániát, Görögországot telepítették oda az Egyesült Államok fenntartására. Igazából maga Nagy-Britannia, ahol a Rothschild klán pozíciója különösen erős, még nem hagyta el (és nem is fog) saját valutáját – Londonban pedig irigylésre méltó rendszerességgel hangzanak el az Európai Unióból való kilépésről szóló népszavazás gondolatai.

Általában ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. Washington, amely minden erejével nyomást gyakorol partnereire, aláírja őket egy amerikai rakétavédelmi rendszer bevetéséért és azért is, hogy készek Európát Ukrajna hadszínterévé alakítani, valójában tönkreteszi a korábbi euro-atlanti egységet. Miért egyre hangosabbak az egységes európai hadsereg létrehozásáról szóló beszédek – és miért hallatszik az európai politika amúgy is „nehézsúlyú” ajkáról, mint pl. az Európai Bizottság vezetői, Jean-Claude Juncker.

Így legalább érthető az amerikai politikusok és a mögöttük álló Rockefeller-klán durva reakciója Ukrajna európai hitelezőinek hajthatatlanságára, egészen a hisztériáig és a kvázi szocialista terminológiáig. A másik dolog az, hogy ősidők óta ismert: „A sikoltozás a gyengeség jele.” Az Egyesült Államok belevetette magát az ukrán kalandba – a győzelem helyett azonban egyre tisztábban rajzolódik ki az érzékeny geopolitikai vereség jele. Ráadásul nem csak Oroszországból, hanem az európai kontinens régi riválisaitól is.
Szerző:
Eredeti forrás:
http://politrussia.com/world/rotshildy-675/
78 észrevételek
Hirdetés

Iratkozzon fel Telegram csatornánkra, rendszeresen kap további információkat az ukrajnai különleges hadműveletről, nagy mennyiségű információ, videó, valami, ami nem esik az oldalra: https://t.me/topwar_official

Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. sso-250659
  sso-250659 25. május 2015. 14:58
  +14
  Persze Európának is nehéz dolga lesz, amikor a „tér” éhes és elkeseredett polgárainak tömegei próbálják majd átlépni határait. Nos, először is, az „első csapást” Kelet-Európa – Washington tényleges műholdja – veszi át

  Tönkreteszi makroAlbániát......
  1. bort4145
   bort4145 25. május 2015. 15:30
   +6
   bosszú-bosszú-bosszú minden irányban. A tendencia azonban...
   1. Rus2012
    Rus2012 25. május 2015. 18:10
    +4
    Idézet tőle: bort4145
    bosszú-bosszú-bosszú

    piaszterek! piaszterek! piaszterek!!!

    Nem minden azonban nyilvánvaló az adott helyzetben. És a cikk nem veszi figyelembe az összes pontot és tényt. Igen, természetesen a Templeton részesedése a 23 milliárdos adósságból jelentős!
    DE! Az Orosz Föderációnak, pontosabban az Orosz Föderáció bankjainak több 25 milliárd értékű hitele van ukrán vállalkozásoknak és magánszemélyeknek!

    Ezenkívül figyelembe kell vennie azt a helyzetet, amely a Kuev donyecki milícia általi elfoglalása után fog kialakulni! :)
    Ami nem kevésbé fontos. Mert ezek a csapatok függetlennek mondhatók (EZT TÖKÉLETESEN TUDJUK, és kinek a Voentorg is) és nem érdekli őket, hogy kinek az adóssága van!!!
    Azok. a legtöbb ütőkártya az o5 Oroszországban ...
    És a háború után a "fegyverrel rendelkező ember" érvei, ahol áll - szintén sokat jelentenek majd ...
    terrorizál katona
  2. A megjegyzés eltávolítva.
  3. sziberalt
   sziberalt 25. május 2015. 16:11
   +2
   Ukrajna is változik, akárcsak egész Európa. Lásd Norkin listája május 24-én.
 2. prabiz
  prabiz 25. május 2015. 15:06
  +13
  Minden arra megy, hogy Ukrajnát minden oldalról le fogják nyírni.
  1. NEXUS
   NEXUS 25. május 2015. 15:44
   +9
   Idézet Prabiztól
   Minden arra megy, hogy Ukrajnát minden oldalról le fogják nyírni.

   így egyrészt amerek, másrészt Oroszország erőfeszítéseinek köszönhetően tartja magát a határain belül.Legalábbis egyrészt meglazul a "bilincs" és a khokhlostan kirakósan hullik az alkotórészeibe. hi
   1. vladkavkaz
    vladkavkaz 25. május 2015. 18:17
    +4
    NEXUS SU
    Most Moszkvában, a Kreml közelében van egy koncert...
    SZOVJET DALOK zengnek, PAPOK már ÉNEKELnek - hó és szél egyaránt.. a zavaró távolba szólítanak! Kórus-EGYHÁZ-ÁLLAM.
    Srácok, jön valami.
   2. yermolay
    yermolay 31. május 2015. 07:36
    0
    Idézet: NEXUS
    tehát a határain belül marad

    hmm, és az a paradoxon, hogy Ukrajnának nincsenek határai, ahogy az ENSZ-ben is megfogalmazták. és ezért egyedülálló lehetőség van megenni egy borjút és azt mondani, hogy ilyen volt. a Szovjetuniónak volt határa, psekekkel határosak, úgy tűnik, az Orosz Föderáció az örökösnő, de eddig nem tart igényt jogokra, az ukromahnovisták pedig siettek a zsebüket megtölteni, és mi a fenéért néhány határ.
  2. Daniel
   Daniel 25. május 2015. 15:57
   0
   Idézet Prabiztól
   Minden arra megy, hogy Ukrajnát minden oldalról le fogják nyírni.

   Vagyis megtörténik, aminek 25 éve meg kellett volna történnie. És az ukránok számára ez – bármilyen furcsán is hangzik – még nagyon is.
 3. RiverVV
  RiverVV 25. május 2015. 15:07
  +6
  Van egy árnyalat: a csőd nem fenyegeti Ukrajnát, amíg a háború folyik. Az elhúzódó konfliktusok erős hátországot igényelnek. Ha Novorossia hátulja Oroszország, akkor az ukrán ipar már kileheli a lelkét, ha pedig alapértelmezés is van, akkor egyszerűen kalapács alá kerül. Ha most a címerek naponta legalább 2-3 darab páncélozott járművet javítanak, akkor az alapértelmezett után ezt a luxust el kell felejteni. Ukrajnának pedig harcolnia kell, így a burzsoázia a végsőkig elviseli az adósságokat.
  1. nadezhiva
   nadezhiva 25. május 2015. 16:41
   +10
   Küzdeni is kell. Nincs több pénz.
   1. shultc
    shultc 27. május 2015. 11:56
    0
    egy kicsit)))
 4. Moore
  Moore 25. május 2015. 15:07
  +23
  A következtetés, ahogy én értem, a következő: Oroszországnak a nem túl távoli jövőben is harcolnia kell.
  A lényeg az, hogy mindenki másnál később és a saját feltételeid szerint vágj bele...
  1. hidrox
   hidrox 25. május 2015. 15:24
   +19
   Idézet: Moore
   A lényeg az, hogy mindenki másnál később és a saját feltételeid szerint vágj bele...

   Ezért Putyin kiváró álláspontra helyezkedett: vagy megindul a hatalom újraelosztása Ukrajnában, és nem a Donbászon múlnak, vagy a jenkiknek kezdenek gondjai lenni a dollárral, és nem Ukrajnával.
   De milyen szépen hajolnak a Rockefellerek a Rothschildok fölé, kényszerítve őket Ukrajna adósságainak kiegyenlítésére, mert a Rothschildok megelőzik az amereket a kínai befektetési bankba való belépésben!
   1. Kasym
    Kasym 25. május 2015. 18:43
    +8
    Moore. "Oroszországnak továbbra is harcolnia kell...". Honnan származik egy ilyen következtetés? Én az ellenkezőjét látom – gazdasági „fojtogató”. Még ha Ukrajna nem is fizeti adósságát Moszkvával szemben, helyzete siralmas. Az energiaipar teljes mértékben függ az oroszországi készletektől – üzemanyagrudaktól, olajtól, gáztól és még széntől is. És mit tegyenek a kijevi hatóságok? Hiszen az EU-csatlakozást tűzték ki feladatul, ez pedig legalább a gazdasági mutatókat emelje (és közben egyre lejjebb kerül). De hiába képzeljük el, hogy a Kreml mindent ingyen ad, akkor a kijevi hatóságok hol árulnak majd termékeket (ugyanaz az élelmiszer, hengerelt fém stb.)!?
    Ebből arra következtethetünk, hogy Kijevből minden út Moszkvába vezet – csak ott lehet megoldani Kijev gazdasági problémáit, de ők maguk "megszakítottak" minden kapcsolatot. Így: nem számít, milyen hatóságok ülnek Kijevben (bár Jaros), minden döntés a Kremlben van. Az Ukrajnáért vívott háború pedig az Orosz Föderációval egy „mondat” – öngyilkosság. Az Orosz Föderáció számára előnyös, ha "befagyasztja" a konfliktust, az alsó-ukrajnai gazdaság bedől, és gyorsabban jön a "fordulat" az ukránok fejében - hagyják, hogy maguk döntsék meg ezeket a hatóságokat. hi
    1. Kasym
     Kasym 25. május 2015. 18:52
     +8
     Még akkor is, ha azt képzeljük, hogy Ukrajna nem fogja tudni kifizetni a növekedést. fiókokat, és továbbra is a nyugati országok fognak segíteni nekik. Ez az Orosz Föderáció évi 9-10 milliárd dolláros támogatása a konfliktus előtt. A Nyugat egyszerűen nem fog húzni. Ki áll készen nyugaton, hogy évente külön osztalék nélkül kihelyezzen ilyen nagymamákat? Tudjuk, hogy Kijev semmit sem fog tudni cserébe adni, és kinek kellenek ilyen ingyenélők? hi
     Szerintem a nyugati befektetők inkább az Orosz Föderációba vagy a Kazah Köztársaságba fektetnek be (itt legalább pénzt tudnak keresni), mint ebben az amúgy is gerinctelen államban.
    2. Moore
     Moore 26. május 2015. 07:00
     +1
     A következtetés egyszerű: Oroszországnak vannak fájdalompontjai, amelyekkel rákényszeríthető, hogy fegyverrel kezdje meg a problémák megoldását – ugyanaz a Krím és a PMR.
     Van-e valakinek kétsége afelől, hogy a Svidomo tulajdonosaik parancsára bármilyen öngyilkos provokációt indíthat el - akár a Krím elleni támadást, akár egy olyan orosz repülőgép elleni támadást is, amely a PMR-ben szállít valamit az orosz csapatoknak?
     A régi elv itt egész jól működik: ha valaki megígérte, hogy megöl (erőszakkal megváltoztatja a hatalmat az Orosz Föderációban, az Orosz Föderációt uluszokra osztja stb.) - azonnal higgy neki, és ne keressen objektív okokat annak, aki megígérte, hogy miért nem teszi ezt soha. Kezdj el készülődni.
     1. Kasym
      Kasym 28. május 2015. 03:22
      0
      Ez csak helyi művelet lehet, mert nincsenek erők (csapatok), nincsenek méltó fegyverek. Ez nem háború, és egy ilyen provokációt órákon belül lokalizálnak. De mi lesz ezután? És akkor napokig mehet a kijevi hatóságok számlája. Ítélje meg maga. Kereskednek az agresszorral? Tranzit, olaj, gáz, légtér és vasút. kezd kihalni. Nem is lesz mit megtölteni az autót. Gáz nincs, villany szakaszos lesz. Nem a munkáról van szó, hanem a túlélésről. Hogyan kell a betakarítást - a nyugati gazdák csak örülni fognak -, de devizában kell fizetni, nem pedig hrivnyáért. Az EU üvöltést fog emelni a gázért – bocsánat, kérdezze az agresszort, de nem áll szándékunkban kereskedni és fizetni a tranzitért. Az ukrán hatóságok szeretnek a holodomorról beszélni – hát meglátjuk. Vagyis a gazdasági hurkot magukon feszegetik egy ilyen provokáció, és csak felgyorsítják a feszülést. hi
      1. max702
       max702 28. május 2015. 12:54
       0
       Idézet: Kasym
       Ez csak helyi művelet lehet, mert nincsenek erők (csapatok), nincsenek méltó fegyverek. Ez nem háború, és egy ilyen provokációt órákon belül lokalizálnak. De mi lesz ezután? És akkor napokig mehet a kijevi hatóságok számlája. Ítélje meg maga. Kereskednek az agresszorral? Tranzit, olaj, gáz, légtér és vasút. kezd kihalni. Nem is lesz mit megtölteni az autót. Gáz nincs, villany szakaszos lesz. Nem a munkáról van szó, hanem a túlélésről. Hogyan kell a betakarítást - a nyugati gazdák csak örülni fognak -, de devizában kell fizetni, nem pedig hrivnyáért. Az EU üvöltést fog emelni a gázért – bocsánat, kérdezze az agresszort, de nem áll szándékunkban kereskedni és fizetni a tranzitért. Az ukrán hatóságok szeretnek a holodomorról beszélni – hát meglátjuk. Vagyis a gazdasági hurkot magukon feszegetik egy ilyen provokáció, és csak felgyorsítják a feszülést. hi

       Szóval minden úgy lesz, ahogy írtad, de nézz kicsit tovább .. Mi lesz ezek után? És lesz egy jó öreg gereblye .. Értsük meg és bocsássunk meg .. Igen, igen, így van! Mindent helyreállítunk, amit elpusztított és eladott az ukrán kormány, százmilliárdokat duzzasztottunk országunk rovására, ez nem egyszer előfordult. Azt mondod, a rom is a MI országunk lesz! Igen, lehetséges és lesz is, de ehhez némileg meg kell változtatni a "testvérekhez" való hozzáállást, és fel kell használni a világ tapasztalatait az ilyen kérdések megoldásában, nevezetesen a hűtlen emberek mérföldkövek legsúlyosabb megtisztítását minden kulcspozícióban. . nincs szuverenitás. Először is, minden anyagi erőforrás a metropoliszhoz, és csak az összes költség lezárása után kezdi növelni a romot, és a jövőben agrárrégióvá alakítja, ahol minimális az ipar jelenléte. Feltétlenül évtizedekig tartó adósrabszolgaság és más európai megközelítések .. Valószínűleg azt mondod, hogy ez nagyon kegyetlen! Egyetértek, de megérdemlik, különben ismét a jelenlegi helyzethez jutunk. Nem szeretném, ha az unokáim újra kibogoznák ezt a problémát, egyszer s mindenkorra meg kell oldanunk!
       1. yermolay
        yermolay 31. május 2015. 08:23
        0
        Idézet: max702
        a mérföldkövek legsúlyosabb megtisztítása a hűtlen, saját embereiktől minden kulcspozícióban. nincs szuverenitás

        Egyetértek, ráadásul Ukrajnából egyáltalán ne legyen Kijev régió, Herszon stb. kivéve, hogy a DPR, LPR egyesüljön a Novorossia Köztársaságba, megvédte, bebizonyította, hogy nem rabszolgák, Oroszország ott van, orosz szellem illata van!
 5. kukorica
  kukorica 25. május 2015. 15:09
  +6
  Idézet a cikkből:
  "...az állami tulajdon egy fillérért a leggyakrabban olyan szélhámosok kezébe került, mint Hodorkovszkij, Berezovszkij és Guszinszkij."
  Nagyon bántja a fülét, és hűségszagú. Mintha nem lenne Abramovics, Vekselberg stb. stb. A többi nem újdonság.
  1. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 25. május 2015. 15:23
   +12
   Idézet a kukoricából
   Nagyon bántja a fülét, és hűségszagú. Mintha nem lenne Abramovics, Vekselberg stb. stb. A többi nem újdonság.

   Abramovics már a második hullám. És a hurrikán ivott állami tulajdon volt az első - Gus, Birch és más Semibankers.
   1. lonovila
    lonovila 25. május 2015. 15:52
    +7
    -Igen... -Félzsidó...
  2. Rosztislav
   Rosztislav 25. május 2015. 16:43
   +6
   Nem, ha mindenkit felsorolsz, nagy telefonkönyvet kapsz. Nincs elég hely a cikkben.
 6. Baloo
  Baloo 25. május 2015. 15:09
  +5
  Kiváló elemzés.
  ... az Oroszországnak járó források különböző becslések szerint 3 és 5 milliárd között mozognak, a legsürgősebb 23 milliárd dolláros ukrán adósságtól kezdve. Az "ellenőrző részesedés" pedig a Franklin Templeton befektetési alapé - amely gyakorlatilag Ukrajna hivatalos "hitelezői bizottságának elnöke" lett - és annak is szinte hivatalos szóvivője.
  Ez az alap tulajdonképpen több mint egy éve vásárolta fel az ukrán adósságok jelentős részét. Az egyik magyarázat éppen abban rejlik, hogy ezt azért tették, hogy a „négyzet” elkerülhetetlen bukása után megosszák az ukrán „tortát”, hogy Moszkvára való visszatekintés nélkül diktáljanak feltételeket Kijevnek az adósságkompenzációban. Különösen ezt írja a tekintélyes amerikai Bloomberg kiadvány.

  Ez a kulcsa annak, hogy megértsük, mi történik Ukrajnában.
  De az épeszű ukránok ezt még nem értették meg.
  A TV-ben hallottam egy adatot az Orosz Föderáció adósságairól 42 disznózsírig?
  1. hidrox
   hidrox 25. május 2015. 16:28
   +1
   A számok eltérőek, de a legrosszabb az a tény, hogy Oroszország az utolsó az adósok listáján (ki kételkedne ebben!), ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak füge.
   Rosszabb, mint a másik: ha ennek a folyamatnak (az állami tulajdon elosztásának) van ideje lefolyni, akkor az amerikai haditengerészet az utolsó tengerészig védi az amerikai állampolgárok vagyonát.
   1. ősi
    ősi 25. május 2015. 16:57
    +2
    Idézet tőle: hydrox
    az a tény, hogy Oroszország az utolsó az adósok listáján (ki kételkedne ebben!), ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak füge.


    Ha ilyen tiszta kép rajzolódik ki, akkor is .. általános iskolásnak (csak a kép miatt nagyon érthetően írtak megjegyzést), +! italok
    De .. felvetődik egy logikus kérdés .... akkor miért volt szükség ADNI és újra ADNI és újra ADNI?
    PS A "testvérnépről" stb. nem kell, kérem, mert nekem az a Parashka, az a tojás... nos, abszolút .. "nem testvérek" katona
    1. Kasym
     Kasym 25. május 2015. 20:19
     +9
     Az Orosz Föderáció Ukrajna adósságainak legnagyobb birtokosa. Az IMF szabályai szerint neki (RF) kell "az első éjszaka joga". De minden figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt. De itt a kérdés. Hadd vásárolják fel legalább egész Ukrajnát kezdetben (minden vállalkozás), de hogyan fognak működni a mi energiaforrásaink (ezek a vállalkozások) nélkül!? TVEL-ek, olaj, gáz és még szén is – minden az Orosz Föderációból származik? Kiderül, hogy "holtteher" fog vásárolni! Messzebb. Még ezeknek a termékeknek az értékesítése is keleten található. Kiderült, hogy minden döntés a Kremlben van. És mindegy, milyen báb ül Kijevben, mindent a Kreml-lel kell eldönteni - egyszerűen nincs más megoldás (na jó, vagy sokkal drágábban kell elvinni - az előállítási költségek is meg fognak szárnyalni, és kinek lesz rá szüksége?) .
     AZ ADÁSRÓL. Tehát ha nem hajlandók visszafizetni adósságaikat, akkor hogyan fognak kérni valamit az Orosz Föderációtól!? Most az Orosz Föderációnak hatalmas mozgástere van. Lehetséges az adósságok visszafizetésének megtagadása miatt az összes minszki egyezmény elküldése és a milícia mozgatása - mi visszatartottuk, de most az Ön politikája miatt nincs ilyen szándékunk, mossuk meg a kezünket. És az olajtól a gáztranzitig mindent "blokkolhatsz" (elvégre nem fizetik vissza az adósságokat) - mi visszaállítjuk, ha mindent a helyére teszel. Mindkét lehetőség halálos a kijevi hatóságok számára.
     Nekem úgy tűnik, hogy mindent okkal adtak csak azért, hogy adóssággazdasági hurkot dobjanak. Előbb-utóbb, de fizetni kell (lásd fent, miért), ha az Orosz Föderáció nagyon akarja. Senki nem tud majd ingyen adni évi 9-10 milliárdot anélkül, hogy ne kapna cserébe semmit. Az Orosz Föderáció energiahordozóival szilárdan tartja Ukrajnát ... - nem kerülheti el. hi
     1. Moore
      Moore 26. május 2015. 07:09
      +3
      Kedves Kasim, az Orosz Föderáció szemétdombjának tartozásai ebben az esetben nem döntő ütőkártyák, akárcsak az energiahordozók.
      A 404-es ország jelenlegi vezetőinek egyszerű feladatuk van: megszervezni és fenntartani a káoszt az orosz határon. Ezért az adósságfizetési moratóriummal és ebben a tekintetben mindennek felmondásával való magatartásuk nem az őrült russzofób nácik bohózata, hanem az adott programot szigorúan végrehajtó szolgák tettei. A HÁBORÚ (nagy, nem ATO) leírja az adósságokat, az emberi jogok megsértését és minden mást...
      1. Kasym
       Kasym 28. május 2015. 02:53
       0
       Valahol egyetértek azzal, hogy a "szemétdomb" tartozásai nem ütőkártyák. De nem értek egyet az energiahordozókkal - és hogy van télen például fűtés vagy áram nélkül!? Ki fog derülni, hogy két fronton háború lesz – belső feszültség és háború a Donbászban –, ezek egyszerűen nem tartanak sokáig. Az energiáért pedig devizában kell fizetni, és nem hrivnyában és "természetben", és hol lehet kapni!? Hiába nyitja meg a Nyugat a kapukat az ukrán áruk előtt, hogyan lehet előállítani!? Most még az Orosz Föderációból származó kohászati ​​kokszot is húzzák.
       Kiderült, hogy az USA és az EU még sokáig nem fogja tudni kezelni az ekkora káoszt – nem biztos, hogy a kijevi székekben köt ki akaratuk „vezérei”. Anarchia, mert ilyen helyzetben semmi áram nem segít - egyszerűen nem lesz mit "adni" az embereknek, se hő, se áram. Csak Oroszországban csak az orosz kormányhoz lojális emberek kaphatnak „kiosztást”, és „világot az alagút végén” adhatnak az ukrán népnek.
       Ekkor a milícia egész Ukrajna felszabadítójának fog tűnni. Csak mannát a mennyből. Várjuk tehát az ilyen eszmék, gondolatok "érését" a nép körében.
       Természetesen ez pusztán az én véleményem, amit nem kívánok erőltetni. hi
       A gáz már csak előre fizetett, és hamarosan pénz viszlát. Nos, vagy hagyjuk, hogy a Nyugat faragjon erre az örömre – és kell nekik!? Rákacsintás
       1. max702
        max702 28. május 2015. 13:20
        0
        Idézet: Kasym
        Valahol egyetértek azzal, hogy a "szemétdomb" tartozásai nem ütőkártyák. De nem értek egyet az energiahordozókkal - és hogy van télen például fűtés vagy áram nélkül!?

        Azoknak, akik közvetlenül döntenek a romokról, lesz fény és meleg, de a többi nem érdekel! nagyon meggyőzően elmagyarázzák nekik, hogy Oroszország a hibás mindenért, és ennek megfelelően háborúba kell indulni és meg kell büntetni az agresszort.. Szóval megkapjuk, amiért mindent elkezdtek, nevezetesen az Oroszországgal való konfliktust, amelyben anyagot éget el. és az emberi erőforrások. hogy nincs senki a romokon, még most is látszik, hogy ott büntető rendőrállam szerveződik - minden elégedetlen szájban nagyon gyorsan befogják ennek a folyamata már továbbment, szórakoztatóbb lesz. A milícia jó, de kétséges, hogy teljes körű offenzív akciókat, kazánokat fog húzni, igen, de minden fronton offenzíva nem valószínű. Igen, és ebben az esetben a burzsoázia nem fog tétlenül nézni a készleteket a KhV alatt, a felhalmozott készleteket nem mérik, és a VD-ből jó néhány maradt, így lesz fegyver és pénz egy lomha háborúra ( gondolj bele, az adósság úgyis 17-ről 17.5 milliárdra nő, nem tervezik visszaadni ) De a legérdekesebb az, hogy nyertünk .. és akkor mi van? Ki és kinek a költségén fog mindent helyreállítani? Már megint? mi az unalmas..
 7. XYZ
  XYZ 25. május 2015. 15:12
  +15
  Persze Európának is nehéz dolga lesz, amikor a „tér” éhes és elkeseredett polgárainak tömegei próbálják majd átlépni határait. Nos, először is Kelet-Európa, Washington tényleges műholdja kapja meg az „első csapást”. Ahol általában szintén nem szívesen látják vendégül az „ukrán testvéreket”.


  És ez nagyon igazságos lenne! Miután Irakot és Líbiát bombázta, a régi Európa problémát okozott a menekültek tömege formájában a területén. Miután részt vettek a puccsban a "téren", a fiatal európaiak egyszerűen kötelesek a lehető legteljesebb mértékben dörzsölni. A leckének keménynek kell lennie.
 8. hegyi lövész
  hegyi lövész 25. május 2015. 15:12
  +3
  Minek harcoltak? Európa egyre inkább elhatárolódik a kaportól, a matrachuzatok pedig nem válhatnak ketté. Megfékezni az ISIS-t és fizetni a kaporért - forog a fej, és a pénztárca nem bírja. És Afganisztán is. Itt az ideje, hogy üvöltsünk, mint egy farkas, és ne írjunk cikkeket a Rothschildok ellen.
  1. Kalóz
   Kalóz 25. május 2015. 15:42
   +7
   Idézet: Hegyi lövész
   és matrachuzatok – ne ossza ketté. Az ISIS tartalmaz

   nevető mi az, hogy visszatartsák az ISIS-t, csak azért hozták létre őket, hogy káoszt teremtsenek, és mindenesetre, és egy csomó hím keleten csokoládéban. A szaúdiak felborulnak - na, velük a füge - nő az olaj - Palák emelkednek, nagyszabású háború kezdődik - megint lehet tüzelőt égetni és kidobni aranyért, értéktárgyakért stb. És amikor valaki fölénybe kerül, dobjon fegyvert másoknak. Amíg nem gyújtanak rájuk a farkuk alatt, mindig csokoládé borítja őket.
   1. Victorio
    Victorio 25. május 2015. 23:02
    +3
    Idézet a Corsairtől.
    Idézet: Hegyi lövész
    és matrachuzatok – ne ossza ketté. Az ISIS tartalmaz

    nevető mi az, hogy visszatartsák az ISIS-t, csak azért hozták létre őket, hogy káoszt teremtsenek, és mindenesetre, és egy csomó hím keleten csokoládéban. A szaúdiak felborulnak - na, velük a füge - nő az olaj - Palák emelkednek, nagyszabású háború kezdődik - megint lehet tüzelőt égetni és kidobni aranyért, értéktárgyakért stb. És amikor valaki fölénybe kerül, dobjon fegyvert másoknak. Amíg nem gyújtanak rájuk a farkuk alatt, mindig csokoládé borítja őket.

    =====
    az egész kontinens elsüllyed, és csak a világ másik végén nyernek
  2. Tux
   Tux 26. május 2015. 07:05
   +2
   Idézet: Hegyi lövész
   És Afganisztán is.

   Mi a helyzet Afganisztánnal? Nem profitál a drogeladásból?
   1. Kalóz
    Kalóz 26. május 2015. 10:15
    +1
    Idézet tőle: tux.topwar
    Mi a helyzet Afganisztánnal? Nem profitál a drogeladásból?

    Valószínűleg pénzért továbbra is le fogják szerelni a berendezéseket
 9. pts-m
  pts-m 25. május 2015. 15:15
  +1
  várjuk meg mi lesz ennek az egésznek a vége.de nem szabad előre a vno-ból kiindulni.ahogy a dal is mondja ...a favágók nem félnek a fejsze kezétől,és a kezek emlékeznek a harc irányító karjaira is jármű.
 10. Omán 47
  Omán 47 25. május 2015. 15:16
  +5
  Csak most az idős Geyropa nem független, a politikusok rövid matracpórázon vannak.
  Nincs modern De Gaulle-juk, hogy kivonuljanak a NATO-ból, visszaköveteljék aranytartalékaikat stb.
  1. maai
   maai 25. május 2015. 16:10
   +2
   Idézet: Omán 47
   öregasszony Geyropa

   Tegnap (vagy tegnapelőtt) a hírekben meglepetéssel és bosszúsággal láttam ír embereket sírni, ölelni és gratulálni egymásnak a meleg zászlók alatt. Az idegenek leszálltak belay .
 11. maai
  maai 25. május 2015. 15:17
  +2
  Az ukrán elit feladata, hogy embereket öljön ezen a földön és mindkét oldalon.
 12. DobryyAAH
  DobryyAAH 25. május 2015. 15:17
  +5
  Nem, nem hiszem, hogy Ukrajna a Nyugathoz tartozik (én ebben a kérdésben nem választom el a Nyugatot az EU-tól és az USA-tól, a TNC-k összefonódnak) az Oroszországgal való zaklatás és háború miatt, ezért fokozott provokációra számítok Oroszország ellen. Esetleg van mit megosztani? A Rothschild és az ortodox Oroszország érdekeinek egybeesése pedig nem mászik be semmilyen kapun.
 13. nem orosz
  nem orosz 25. május 2015. 15:18
  +31
  Tanulj meg tanulni és tanulni
 14. Tusv
  Tusv 25. május 2015. 15:20
  +4
  Hadd harcoljanak a Rothschildok a Rockefellerekkel, és meglátjuk. A 3. világháború egyébként 70 éve tart
 15. Rock2
  Rock2 25. május 2015. 15:21
  +4
  Vajon milyen szerepet játszik a Vatikán a Máltai Lovagrenddel ebben az egészben? Valamit teljesen figyelmen kívül hagytak... Talán valaki hozzáteszi?
  1. Baloo
   Baloo 25. május 2015. 15:29
   +1
   Alattuk a Hagsburgok.
 16. északi lyokha
  északi lyokha 25. május 2015. 15:31
  +8
  Idézet: Moore
  A következtetés, ahogy én értem, a következő: Oroszországnak a nem túl távoli jövőben is harcolnia kell.
  A lényeg az, hogy mindenki másnál később és a saját feltételeid szerint vágj bele...

  Lehet, hogy így van, de a háború eredménye nem a területek felosztása és a legyőzöttek kifosztása, hanem ugyanezen Rothschildok, Rockefellerek és más "bronz" klánok és családok teljes "kivágása". fiataltól öregig.Akkor lehet kezdeni egy másik világ felépítését.
  1. Vlagyimir Pozlnyakov
   Vlagyimir Pozlnyakov 25. május 2015. 15:41
   +4
   Idézet: Északi Lyokha
   Idézet: Moore
   A következtetés, ahogy én értem, a következő: Oroszországnak a nem túl távoli jövőben is harcolnia kell.
   A lényeg az, hogy mindenki másnál később és a saját feltételeid szerint vágj bele...

   Lehet, hogy így van, de a háború eredménye nem a területek felosztása és a legyőzöttek kifosztása, hanem ugyanezen Rothschildok, Rockefellerek és más "bronz" klánok és családok teljes "kivágása". fiataltól öregig.Akkor lehet kezdeni egy másik világ felépítését.


   Még jobb, ha az egész észak-amerikai kontinens, a többiek, a farkukkal a lábuk között, szétszórják magukat!
 17. gladisheff2010
  gladisheff2010 25. május 2015. 15:31
  +6
  Az óceán túloldaláról érkező sikolyok arról tanúskodnak, hogy képtelenség megoldani az európai problémákat, ez jó.
  A Temze partjának kiáltása és Juncker kijelentései az egységes európai hadseregről is jók.Lehet, hogy esküdt barátaink harcolnak és hagyják, hogy így öt évig békében éljenek, aztán meglátja, végrehajtjuk az újrafegyverkezést ?!
 18. MATROSKIN-53
  MATROSKIN-53 25. május 2015. 15:33
  +2
  Hogy szerezte ezt az ukrvlast! Ideje lenne egy új Maidannak, de nincs mit látni. Nincsenek nagymamák, de nincs ingyen Maidan... Idióták és felhalmozók barlangja!
 19. Starik72
  Starik72 25. május 2015. 15:36
  +6
  Köszönet a cikk írójának a világ két fő pénzügyi klánja közötti küzdelem kiváló elemzéséért !!! Azt hiszem, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a klánok marják egymást, és hamarosan meghaljanak.
  1. igordok
   igordok 25. május 2015. 15:47
   +3
   Idézet Starik72-től
   Köszönet a cikk írójának a világ két fő pénzügyi klánja közötti küzdelem kiváló elemzéséért !!! Azt hiszem, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a klánok marják egymást, és hamarosan meghaljanak.

   Ha összevesznek egymással, az háborúhoz vezet. Össze kell törniük egymást.
 20. kölcsön
  kölcsön 25. május 2015. 15:42
  +3
  Amúgy Oroszország tartozik valamivel Hodorkovszkijnak? Tehát itt az ideje kijelenteni, hogy ezt a pénzt Ukrajnában fektették be. Amikor Ukrajna visszafizeti az adósságait, akkor Hodorkovszkij megkapja a részét.
 21. mitya24
  mitya24 25. május 2015. 15:44
  +5
  Győzelem illata csak akkor lesz, ha a Fehér Ház falainál kigyulladnak az autógumik, Texas és Új-Mexikó hatóságai bejelentik a független köztársaságok létrehozását, Alaszkában népszavazást tartanak az Orosz Föderációhoz, mint autonóm régióhoz való csatlakozásról, az utolsó csótány lógjon Fort Knoxban, az AUG-kat fémhulladékért adják el az adósságok miatt, de egyelőre megvan, amink van, mégpedig: a mostanáig testvéri országunknak tartott Ukrajna, a NATO-bázisok a határunk peremén.
  1. Petrik66
   Petrik66 25. május 2015. 19:30
   0
   du ... n örül egy gondolatnak.
 22. igordok
  igordok 25. május 2015. 15:45
  0
  Ukrajna Európa Mexikó.
  1. boris-1230
   boris-1230 25. május 2015. 16:08
   +1
   Ukrajna tse Európa Mexikó.

   A külterületek nem is húzzák Szomáliát. Szomáliában az átlagfizetés sokszorosa. A külvárosok még Zimbabwénál is rosszabbak... bolond
   1. igordok
    igordok 25. május 2015. 16:59
    +2
    Idézet tőle: boris-1230
    A külterületek nem is húzzák Szomáliát. Szomáliában az átlagfizetés sokszorosa. A külvárosok még Zimbabwénál is rosszabbak...

    Zimbabwe -65 millió S-vel tartozik (tartoznak nekik), Mexikó pedig 26 milliárd S-vel
    Szomáliának pedig nincsenek adatai, ami azt jelenti, hogy nem tartoznak senkinek. mosolyog
    1. Pissarro
     Pissarro 25. május 2015. 17:12
     0
     összekevered a kampányt az amerikai adóssággal, Zimbabwe adóssága 4 milliárd, nagyjából megegyezik a GDP-vel, ez a 3 milliárd. Rendes adósság, nem kritikus
     1. igordok
      igordok 25. május 2015. 19:26
      0
      A http://countrymeters.info/ru/United_States_of_America_%28USA%29/economy szerint
      tűkért 379 174 606 532 dollár
      1. Pissarro
       Pissarro 25. május 2015. 23:49
       +2
       Az amerikaiaknak 18 billiós adósságuk van
 23. Asadullah
  Asadullah 25. május 2015. 15:58
  +2
  Ha szükséges, Ukrajnának fel kell készülnie a csődbe és a csődbe, a nemzetközi közösségnek pedig világossá kell tennie, hogy továbbra is segíteni fogja Kijevet.


  A kijelentés és a folytatás két különböző dolog. Egy másik szempont, hogy bármely állam mindig "segítésre" kényszerítheti nagy tulajdonosait. De csak akkor, ha ez a segítség 100%-ban a várt eredményhez vezet. Ukrajna esetében mindezt a segélyt ellopják, a háborúra és az állami hitelek kamatainak visszatérítésére fordítják. Hol az eredmény, Zin?

  És mégis, mindenki sokat beszél az alapértelmezettről, akkor mi van? Mi van ezután? Megérkezik a végrehajtók hada, és leírja az állampolgárok vagyonát? A helyzet az, hogy ebből semmi sem fog megtörténni. És lesz vagy a hrivnya átalakulása mahnovkivá, vagy pedig egy zárt hadiállapot. Mindkettő részben már jelen van, és kizárólag ez a segítség tartja vissza őket. Ettől a lakosság már semmin sem lepődik meg. És ami a legfontosabb, az életük semmiben sem fog megváltozni, mert mindenki megszokta, hogy minden nap egyre rosszabb, és ennek a folyamatnak a felgyorsulása csak költészet.
 24. shinobi
  shinobi 25. május 2015. 16:01
  +4
  Az Egyesült Államok korábban nem húzott ki háborút Kínával.Most még inkább.Tehát az elemzők álma a sárkány és a sas kijátszásáról nem életképes.A jenkik most pusztán ambícióból repkednek.Lesz sorozat helyi, nagyon véres konfliktusokról az elkerülhetetlen vég késleltetése érdekében.különleges erők fél évszázaddal ezelőtt, indokolva a magasan professzionális, állandó készenlétű gyorsreagálású egységek jelenlétét a Szovjetunióban. A Szpecnaz kifejezés jóval később jelent meg. Előre jelezte a helyzetet a helyiekkel hibrid típusú konfliktusok, ahol a háborút gerilla módszerekkel, de nehéz és csúcstechnológiás katonai fegyverek alkalmazásával vívják.
 25. nahalenok911
  nahalenok911 25. május 2015. 16:09
  +3
  Ukrajna projektje az utókor felépülése. Kezdve Leninnel, a Rockefellerekkel és a Rothschildekkel befejezve: amit ingyen kapnak, az nagyon gyorsan elveszik. És a hála mindezeknek ushlepkam anyja nem írt.
 26. tyras85
  tyras85 25. május 2015. 16:16
  +5
  Oroszországnak már most fel kell készülnie a válság megoldásának katonai változatára. Amíg a bankárok egymás között harcolnak, Oroszországnak a legszigorúbb kül- és pénzügyi politikát kell folytatnia. Minden erőt és eszközt be kell vetni az adósságok visszafizetésére és növekedésük megállítására. Ukrajna - állítsa le az összes szállítást és utasítsa el
  "szolgáltatásaikból". Hadd pereskedjenek.A kétes partnerekkel való kereskedést teljesen le kell állítani!Csináld a saját dolgod és ne nézz vissza a "partnerekre"! Oroszország - A hit erős! Oroszország vagy a halál. Szóval véleményem szerint a kérdés most az. Hinni kell a legjobbban.
  minden forgatókönyvre készen áll. Jelenleg lángolhat.
 27. 23424636
  23424636 25. május 2015. 16:18
  +5
  köszönet a szerzőnek a komoly elemzésért, egyetlen országban élnének, és csak a Pravdában olvastak ezekről az USA-ból és Angliából származó chaimekről.
 28. maai
  maai 25. május 2015. 16:56
  +1
  Jó cikk!)

  Larry Summers, az amerikai jegybank elnöki posztjának jelöltjei. Felháborodott Ukrajna kikezdhetetlen hitelezőire:

  Nos, ez nem az ő pénzük. lol Nos, ha kell, akkor igen!. Ráadásul az Egyesült Államoknak saját érdekei és tőkéi vannak ott. Nincs szükségük további hitelezőkre a sorban.

  Jacob Lew, az Egyesült Államok pénzügyminisztere "áldozatokra" sürgette a hitelezőket - szánalmasan megjegyezve, hogy kormánya már meghozta ezt az "áldozatot" egy újabb 1 milliárd dolláros kölcsön formájában Kijevnek.

  ...1 milliárd nem semmi! Ahhoz képest, amit Oroszország Ukrajnában fektetett be, és ott felépítette a Szovjetuniót.
  És tekintettel az amerikai "vécépapír", a festékek és nyomtatók alacsony költségére, ezek az állítások általában leértékelődnek!

  Szerintem ebben a helyzetben hogy minden működjön, a készenlét kombinációjára lesz szükség hozzon áldozatot valamint felvilágosult önzés"- – mondta Lew egy washingtoni konferencián.

  Látod, nem megy nekik minden simán. A „demokrácia” felé vezető úton mindig akad néhány buktató és sorja.
  Mindenkinek el kell mennie áldozatok, és az Egyesült Államok befejezi a második részt - féktelen önzés.

  Ez az alap tulajdonképpen több mint egy éve vásárolta fel az ukrán adósságok jelentős részét.

  Ez így történik.
  Először rombolnak és adósságba hajtanak, majd rabságba...
  És akkor követelem a "partvonalat" az adósságkötelezettségek kompenzációjaként.

  Valójában a "templetonok" ill ne ragaszkodjanak Ukrajna hivatalos csődjének kinyilvánításához - ők csak megköveteli tőle, hogy fizessenek neki minden adósságodért időben. És ha nem tud - kész hogy engedjem meg neki a késést, de csak a befogadás feltételével magadnak "kedvezményes privatizáció".

  Pontosan. Itt van – felugrik. Megjelent egy darab. És nem engedi el az adósságot a felvételért privatizáció (akár - kedvezményes), és haladékot adjon.
  1. maai
   maai 25. május 2015. 16:59
   +4
   hogy Ukrajnában profitot tud majd termelni – ha ez az alulállam egyre inkább egy véres polgárháború színterévé válik. Miközben Washington őszintén próbálja ezt a háborút csatatérré alakítani Ukrajna és Oroszország között,

   A régió instabilitásából profitálnak. Beteg fog. És ha (van) még néhány fogunk megbetegszik, maradhatsz állkapocs nélkül. Ez a számítás - destabilizáció, belső összeomlás, külső felemésztés.

   Valójában mind a Rockefellerek, sem a Rothschildok egyáltalán nem ellenzik a harmadik világháborút – önmaguk meggazdagodása, a befolyási övezetek újabb újraelosztása, a régi adósságok leírása és így tovább.

   És van. nem hiszik, hogy atomháború lesz, és nem az ő szárazföldjükön.

   Az európaiaknak pedig finoman szólva nem ez a téma. Inkább kirobbantanak egy globális konfliktust valahol messze, lehetőleg a Csendes-óceánon. Kína elvileg készen áll erre.


   Európa lokalizálja a melegeket. Kínától lehetőség szerint a segítségnyújtáshoz legalább egy életre meg kell követelni az Oroszországgal szembeni területi követelésekről való lemondást. 7 ujjunkat adtuk nekik - a megállapodásokkal ellentétben megint a kezünket nézik, megnyalják az ajkukat.

   nem szükséges a Rothschild-csoportot az Orosz Föderáció valamiféle „szövetségesének” tekinteni.

   és nem szabad, még ha felajánlják is.

   És másodszor, ki mondta, hogy az „egységes Európa” gondolata olyan értékes a Rothschildok számára? Régóta inkább megosztják az egyre életképtelenebb EU-t."

   Oszd meg és uralkodj.

   az érzékeny geopolitikai vereség előjele egyre világosabban rajzolódik ki. És nem csak Oroszországból.

   Várjunk, várjunk Rákacsintás
 29. shimus
  shimus 25. május 2015. 16:59
  +2
  Ukrajna kinyújtott kézzel!!! És mi van a csupa ukrán PRIDE-mal!!!
  1. skifd
   skifd 25. május 2015. 18:26
   0
   Idézet shimustól
   És mi van a csupa ukrán PRIDE-mal!!!


   A "gosPINdepe"-ben.
 30. Alex Nick
  Alex Nick 25. május 2015. 17:04
  +5
  Kár a jó emberekért Ukrajnában.Alig várják a segítséget sehonnan. Szomorúság.
 31. Valkh
  Valkh 25. május 2015. 17:30
  0
  Idézet: Alexey R.A.
  Idézet a kukoricából
  Nagyon bántja a fülét, és hűségszagú. Mintha nem lenne Abramovics, Vekselberg stb. stb. A többi nem újdonság.

  Abramovics már a második hullám. És a hurrikán ivott állami tulajdon volt az első - Gus, Birch és más Semibankers.

  A vezetéknevek mind
 32. Volt egy mamut
  Volt egy mamut 25. május 2015. 17:31
  +4
  Alapértelmezett! Alapértelmezett! Nem vagyok közgazdász. Mi az a kormányzati mulasztás? Valaki el tudná világosan elmagyarázni? De az adósságok, megértem. A Szovjetunió megtagadta a királyi adósságok kifizetését. És akkor mi van? Alapértelmezett? Rákacsintás magam is felkeltem. És akkor? Úgy tűnik, Brezsnyev a 70-es években a királyi adósságokat a franciáknak adta.
  A Szovjetunióban volt és Oroszországban is van a kormánynak valamiféle mániákus jellemzője - elengedni a külföldi adósságokat. Életemben nem emlékszem arra, hogy a hatóságok elengedték volna az adósságomat nekem, állampolgáruknak (elvileg soha nem vettem fel kölcsönt, kivéve alkalmanként egy „keserű” háromrubeles bankjegyet). A helyzettől függetlenül lógjanak az ukrán hatóságokon (nem konkrétan Ukrajnában írtam).
 33. kövek
  kövek 25. május 2015. 17:35
  +3
  Oké, a gazdaság magvak.
  De vajon vajon valaki mit jelent ebben a cikkben a sokszor ismételt "harmadik világháború" kifejezés alatt???
  Hiszen ha ezt tanítottak nekünk, tiszteknek a Stratégiai Rakéta Erőkben, akkor MÁSNAP a Rothschildok és Rockefellerek (ha valamelyikük életben marad) egyszerűen nem fognak mit osztani.
 34. fvandaku
  fvandaku 25. május 2015. 18:14
  +2
  Senki nem fektetett be, de Oroszország 200 milliárdot. 20 évig, csak gázkedvezményen.
 35. Petrik66
  Petrik66 25. május 2015. 19:37
  +2
  Hősies éljenzés ismét kakaskukorékoltak..... Amerikának sajnos kicsit más jellegű problémái vannak, mint nálunk. Nem tették tönkre hazájukat egy évszázad alatt kétszer, a háború alatt kétszer ültek ki a tengerentúlra, és mindvégig rendkívül hozzáértő politikát folytattak. Vannak befolyásos ügynökeink az Egyesült Államokban? De van Moszkvában. Átlagfizetésük magasabb, áraik alacsonyabbak. Miért vagyunk itt fantáziák esznek? Balabols, és a cikk megint a szabadkőművesekről és a zsidó tőkéről szól. Hallgass inkább Putyinra és Lavrovra – üzletről beszélnek.
  1. Sukhoi_T-50
   Sukhoi_T-50 26. május 2015. 15:18
   0
   Idézet tőle: Petrik66
   Putyin és Lavrov

   Aztán Shoigu
 36. iouris
  iouris 25. május 2015. 21:25
  +3
  Ukrajna Oroszország. Kérdés: Mi van csapdában?
 37. tribuchet
  tribuchet 25. május 2015. 23:12
  +1
  Minden nagyon gyorsan történik, a forgatókönyveket már kidolgozták Afganisztánban, Líbiában ...
  Hamarosan elkezdik darabokra vágni az országot, mint a birka.
  Szégyen!
 38. Deff
  Deff 26. május 2015. 01:37
  +1
  Tulajdonképpen miért ne lehetne felelősséget vállalni az ukrovon keresztül az EU-ba történő gázszállításért, a szállítási díj visszavonásáért, hogy az ukrán adósságokat kamatostul kifizessék (mint ahogy a Duma döntése szimmetrikus válasz lenne az EU-nak és a Radának). Akkor az EU azt üvölti, hogy Ukrajna nem sérti meg az Orosz Föderációnak nyújtott hitelek kifizetését. A téli nyugtalansághoz melegben és fényben.
 39. Sendi7S
  Sendi7S 26. május 2015. 14:12
  +1
  Milyen ijesztő és hátborzongató ez - az egész világ két pénzügyi klán szeszélyétől függ... Kiderült, hogy Conan Doyle egyfajta látnok lett, megteremtve a gonosz zseni Moriarty képét.
 40. korvin1976
  korvin1976 26. május 2015. 17:29
  +2
  Ami engem illet, a helyzet Ukrajnában nagyon hasonlít a "macskákon", a közelgő "barabum" előtti edzéshez.
  Nemcsak Ukrajna van most a default állapotában, hanem van egy nagyobb hal is. Ez a hal mindenféle módszert és módszert kidolgoz
 41. zlobnyN
  zlobnyN 28. május 2015. 16:46
  0
  Igen, Ukrajna nem lesz alapértelmezett. És ha van, akkor csak a híreink fognak sírni róla, hiszen a washingtoni regionális bizottságon keresztül nagyon gyorsan megtalálják a forrásokat. És nem mindegy, hogy pontosan hogyan: hitel, IMF-részlet, vagyonértékesítés – teljesen mindegy.
  És télen sem lesz fagyás sehol – ez fikció. A Gazprom számára kiemelten fontos Ukrajna gázellátása (és azon keresztül tranzitban), ami azt jelenti, hogy minden tovább fog folytatódni, a Gazprom elfelejti az adósságokat, a kompenzációt pedig az RF aranytartalékaiból utalják át. Ugyanez megtörtént már a bankokkal, vagy inkább azok ukrán leányvállalataival, tehát a mechanizmus működik, és nem fog megbukni.

  A kérdés csak az, hogy mennyivel csökkenjen az Orosz Föderáció polgárainak reáljövedelme, hogy az emberek tömegesen tiltakozzanak ez ellen, és a kormány ezt látja, és legalább néhány intézkedést megtesz saját oligarchái ellen.