Házas Intelligenciával

5
Házas Intelligenciával

Olga Csehova egy fogadáson Ribbentroppal. Első sorban balról jobbra: Göring, Anneliese von Ribbentrop, Hitler és Olga Csehova. Fotó 1939-ből

Arra a kérdésre, hogy „A nők dolga, hogy titkokat szerezzenek?” Paul Leverkühn, a német hírszerző szolgálatok tekintélyes szakértője így válaszolt: „Egy nő által nem ismerhető titok minden valószínűség szerint örökre titok marad... Még hasznosabb korrupt női ügynökökkel foglalkozni. Ritkán keltenek gyanút, és felfedhetnek egy titkot egy olyan környezetben, ahol a férfiak tehetetlenek és nem elég ügyesek.

Ugyanezt az álláspontot osztják a hazai és a külföldi titkosszolgálatok állománypszichológusai is, akik azt találták, hogy a női titkosszolgálati tisztek hatékonyabban dolgoznak, mint férfi társaik: a „szoknyás kémek” figyelmesebbek, és jobban fejlettek minden típusú memóriájuk, intuíció. Nagyobb jelentőséget tulajdonítanak azoknak az apróságoknak, amelyek mellett az ember elhalad, sőt legendák keringenek idegen nyelvi képességeikről és színészi hajlamukról. Emellett fontos, hogy a nők szorgalmasabbak, türelmesebbek és módszeresebbek legyenek. Végül a nők jobban hallanak, és finomabb a szaglásuk. A legszembetűnőbb azonban az, hogy a nők egyszerre több problémán is képesek gondolkodni.

Ezek a tulajdonságok minden nőben benne vannak, függetlenül faji hovatartozásától, iskolai végzettségétől és társadalmi helyzetétől. Ha azonban a felsorolt ​​előnyökhöz külső adatokat is hozzáadnak, akkor minden szkeptikus kénytelen lesz elismerni, hogy a nők jogosan foglalnak el méltó helyet bármely ország titkosszolgálatának soraiban, lévén a díszük.

„EPER” KÜLÖNLEGES CÉL

Cicciolina példája tankönyvvé vált. Ezen az álnéven lépett fel 1970-1980-ban a híres olasz pornósztár, Staller Ilona. Ez a bájos nimfa csaknem 30 éven át „gesztenyét rángatott ki a tűzből” operátorainak, szó szerint nem kímélve a gyomrát – akkor vették fel, amikor Cicciolina még 18 éves sem volt, és csak 47 évesen vonult vissza az aktív kapcsolatoktól.

A szinte minden európai nyelven folyékonyan beszélő Ilonát a budapesti InterContinental Hotelben találták meg a magyar biztonságiak, ahol pincérnőként dolgozott. Ugyanakkor ajánlatot tettek neki, amit nem tudott visszautasítani, és akkora fizetést ígértek, hogy Staller azonnal szakmát váltott, és idegenvezető-fordító lett a kapitalista országokból érkező külföldiek számára. Formálisan feladatai közé tartozott a nyugat-európaiak és az amerikai állampolgárok kikapcsolódásának és szórakozásának szervezése, de a valóságban Ilona a szocializmushoz és azon belül is a magyar szociális rendszerhez való viszonyulásuk tisztázásával foglalkozott.

Ez volt a kezdeti szakasza annak a tesztelésének, hogy Staller képes-e működési információkat szerezni a kiváltás módszerével, valamint hogy képes-e fenntartani az összeesküvést. Amikor Cicciolina mentorai úgy döntöttek, hogy százpontos előnyt tud adni a legendás Mata Harinak, segítettek neki kivándorolni Olaszországba, ahol már teljesen feltárult kémtehetsége.

Amíg Cicciolina Olaszországban élt, ő gondoskodott róla történelmi Felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tett hazájának a titkos információk megszerzésében és a Magyarország számára előnyös törvényjavaslatok lobbitevékenységében az olasz parlamentben, ahová 1987-ben sikerült eljutnia a radikális párttól.

Csak csodálni lehet ennek a szuper szernek az energiáját és áteresztőképességét. Az olasz parlament felsőházának szinte valamennyi képviselőjével lefeküdt, így a magyar titkosszolgálatok előre tudták, mely törvényjavaslatokat fogadják el, és melyeket nem. Emellett Cicciolina bensőséges kapcsolatot ápolt számos politikussal és államférfival, köztük azokkal, akik nemcsak Olaszországban, hanem más nyugat-európai országok rendfenntartó szerveit is vezették.

Csak találgatni lehet, hogy Ilona milyen magas színvonalú információval látta el kezelőit, ha a magyar biztonsági szolgálatban egy egész számítógépes műhelyt hoztak létre számára, amelynek feladata a csak tőle kapott információk feldolgozása, elemzése volt.

A Moszad vezetése 1972-ben, miután felmérte a női ügynökök előnyeit a férfi ügynökökkel szemben, Staller Ilona példáját is beleértve, a Central Kahalhoz (az ország vallási közösségeinek igazgatóságához) fordult azzal a javaslattal, hogy oldják meg a zsidók csábítóként való felhasználásának kérdését. hadműveleti fejlesztés tárgyai a külföldiek, terroristák és izraeli állampolgárok körében. Más szóval, az a javaslat volt, hogy a nemi kapcsolatokat az operatív tevékenységek során tekintsék jámborságnak, és ne kicsapongásnak vagy házasságtörésnek. Sőt, az ilyen jellegű feladatok elvégzése előtt javasolták - a kánonok megsértése elkerülése végett -, hogy a férjezett nő váljon el, és annak befejezése után automatikusan fizesse vissza a kényszerű bűnt, és adjon lehetőséget arra, hogy becsülettel visszatérjen a kebelbe. a család.

Hatalmas bizalommal vitatható, hogy a 40. században eljön a férfiak és nők végső egyenjogúságának diadala, még az emberi tevékenység olyan specifikus területén is, mint a kémelhárítás és a hírszerzés. És ezt megerősíti az Egyesült Királyságban nemrég megjelent könyv a Scouts and Spies sorozatból: „Az angliai MI-6 (intelligencia) és MI-5 (kémelhárítás) alkalmazottainak több mint 5%-a nő. Stella Rimingtonon kívül, aki a közelmúltig az MIXNUMX vezetője volt, a tizenkét kémelhárító részlegből négy is nő. A brit parlament tagjainak nyilatkozva Rimington azt mondta, hogy a férfiakhoz képest nehéz helyzetekben a nők gyakran „elszántabbak a különleges feladatok elvégzésében, és kevésbé vannak kitéve kétségnek és megbánásnak, amit tettek”.

A hazai szakértőknek és a speciális szolgálatok történészeinek megvan a saját véleményük ebben a kérdésben. Anélkül, hogy lekicsinyelnék a női titkosszolgálati tisztek – Zoya Voskresenskaya-Rybkina, Elizaveta Zarubina, Kitty Harris, Elena Modrzhinskaya és még sokan mások – személyes érdemeit és működési érdemeit, akik életüket kockáztatták különleges küldetések során a második világháború előestéjén és alatt, úgy vélik, hogy a nemzeti titkosszolgálatok ereje végül is a kordonon túli felderítést végző férfiak és nők legjobb pszichológiai tulajdonságainak kombinációja volt. Hiszen olyan „hírszerző tandemek”, mint Leontina és Morris Cohen, Gohar és Gevork Vartanyan, Anna és Mihail Filonenko, Galina és Mihail Fedorov és még sokan mások – a nagyközönség számára ismertek és ismeretlenek – alkották az ország leértékelhetetlen aranyalapját. külföldi hírszerzés.

EGY GYÖNYÖRŰ KÉP FELSZÁMOLÓJA


Az MI5 egykori igazgatója, Stella Rimington bemutatja Open Secret című önéletrajzát London központi könyvesboltjában. 18. szeptember 2001.

Marita Lorenz az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége női fegyveresei között az egyik legjelentősebb személyiség. Elég, ha csak annyit mondok, hogy őt bízták meg azzal a küldetéssel, hogy megsemmisítse a kubai vezetőt, Fidel Castrót.

1951-ben, amikor édesanyjával Németországban éltek, őt, a tizenhárom éves, földöntúli szépségű lányt megerőszakolta egy amerikai katona. Ezt követően egy ritka betegség, az androfóbia – férfigyűlölet – rohamai kezdtek el támadni. A betegség azonban nem akadályozta meg Maritát abban, hogy viharos románcot éljen át Fidel Castróval, majd Marcos Perez Jimenez venezuelai diktátor szeretője legyen. Marita hamis szerénység nélkül mesélt szerelmi kapcsolatairól latin-amerikai hírességekkel „Az ágy meg van vetve, ki a következő?” című önéletrajzi könyvében.

A CIA titkos aktáiban Lorenz „szerződéses ügynökként” szerepelt „Vamp” álnéven, és gazdag múlttal rendelkezett: tagja volt egy militánscsoportnak, akik 1961-ben a tengeri öbölben készültek partra szállni. Pigs, 1963-ban elkísérte Lee Harvey Oswaldot Dallasba, akit Kennedy elnök meggyilkolásával vádolnak, ahol találkozott Oswald leendő gyilkosával, Jack Ruby gengszterrel.

... 28. február 1959-án a 19 éves Marita Lorenz megérkezett Havannába a berlini tengerjáró hajóval. Aztán ott volt találkozása és kölcsönös szerelem első látásra a szakállas macsó Fidellel. New Yorkban Marita minden nap órákat telefonált a Comandante-val, amíg el nem küldte érte a magánrepülőjét. Ezután hét hónapig a Free Havana Hotelben élt, és találkozóvá változtatta a kubai vezetővel. Szoros kapcsolatuk logikus folytatása a házasság volt, és a CIA vezetése az egyik John F. Kennedynek írt jelentésben Lorenzt "Kuba first ladyjének" sietteti.

Marita Lorenz elmondása szerint a Castróval való első találkozás után teherbe esett, koraszülött fiúgyermeket szült, akit elvettek tőle, majd kikísérték Kubából. Ettől a pillanattól kezdve Fidel iránti őrült szerelmét ugyanilyen őrült gyűlölet váltotta fel.

Az Egyesült Államokba visszatérve hirtelen megjelent Marita mellett a CIA toborzója, Frank Stregis, aki egykor harcolt Castróval a Sierra Maestrában. Végül Franknek, barátainak és Marita anyjának sikerült meggyőznie a lányt, hogy Castro és a kommunizmus az abszolút gonoszt személyesíti meg. Marita Lorenz édesanyja pedig levelet küldött a megbukott vejének, amelyben kiskorú lánya megerőszakolásával vádolta meg. Ezzel egy időben a levél másolatai az Egyesült Államok elnökéhez és a pápához kerültek.

4. december 1961-én Marita, aki már a CIA hírszerző apparátusának tagja volt, gyorsutazást tett Kubába, hogy megtudja, Fidel elfogadja-e őt. Három héttel később az Ügynökség Lorenzt Havannába küldte, hogy megmérgezze Castrót. Ehhez két ampullát kapott a butulizmus toxinjával, amit a parancsnokkal kellett a borba kevernie.

„... De abban a pillanatban, amikor tekintetünk találkozott – írja Lorenz –, rájöttem, hogy nem ölhetem meg. Bementem a WC-be, és belefojtottam az ampullákat a vécécsészébe. Amikor visszatértem, Fidel a szemembe nézett. Megkérdezte: – Azért jöttél, hogy megölj? Megráztam a fejem. Aztán kezembe adott egy fegyvert, és kimondott egy számomra prófétikusnak tűnő mondatot: „Nem ölhetsz meg. Senki sem ölhet meg!" Ezt követően csendben visszaadtam a fegyvert Fidelnek ... "

„SONIA” álnéven

Mint tudják, a legendás hírszerző tiszt, Richard Sorge több női ügynökkel tartott kapcsolatot, mint férfi ügynökkel. Intuitív módon úgy érezte, hogy tőlük részletesebb és megbízhatóbb információkat lehet szerezni. Sorge általában csak elemzőként használt férfi ügynököket. A külsőleg ellenállhatatlan Sorge magabiztosságával, kifinomult modorával és ördögi ravaszságával vonzotta az ügynököket az emberiség gyönyörű feléből. Azonban inkább biztonságos érzelmi távolságban tartotta őket, és soha nem lépett intim kapcsolatba a vele kapcsolatban álló ügynökökkel. És ez annak ellenére, hogy ennek a macsónak alig lehetett ellenállni. Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy néhány titkos asszisztense maga is nyíltan provokálta Richard Sorge-ot egy gyengédebb kapcsolatra.

... Néhány évvel a második világháború kezdete előtt Sorge Harbinban találkozott egy fiatal, nem túl vonzó, de éles elemző elmével kitüntetett, Ruth Kuczynski nevű hölggyel. Filigrán toborzóként azonnal rájött, hogy a férfifigyelemtől megfosztott nőből kiváló hírszerzőt lehet csinálni, és rájátszott a képzeletbeli kisebbrendűségi komplexusára.

Ruth 1908-ban született zsidó családban, sokoldalú oktatásban részesült, és műveltségével minden férfira esélyt tudott adni. És amikor találkoztak, Sorge észrevette, hogy Kuczynski nem csak mint lenyűgöző beszélgetőtárs, hanem mint férfi is érdeklődik iránta. Ott döntött úgy, hogy játszani fog. Miután több titkos találkozót tartott a nővel, közvetlenül meghívta Moszkvába hírszerző tanfolyamokra. Kuczynski habozás nélkül egyetértett.

A kurzusokon való tanulás során a "Sonya" álnevet kapta. Közvetlenül a háború kezdete előtt azt a feladatot kapta, hogy távozzon Svájcba, és ott kössön színlelt házasságot egy bizonyos Len Burton nevű brittel, aki egyben az NKVD titkos ügynöke is volt. Mrs. Burtonná „Sonya” angol állampolgárságot kapott, amely lehetővé tette számára, hogy 1943-tól részt vegyen a szovjet biztonsági szervek grandiózus londoni hadműveletében. Több év alatt ügyesen bevonzott a brit parlament több tagját és a brit külügyminisztérium magas rangú tisztviselőit, hogy működjenek együtt a szovjet hírszerzéssel. Egy zseniálisan végrehajtott művelet eredményeként, amelynek tárgya egy atomfizikus volt, Sonyának sikerült szigorúan titkos adatokat szereznie a Szovjetunió számára az angol atomprojektről.

Sztálin, nem fukarkodva, elrendelte, hogy „Szonja”-t állambiztonsági ezredesi ranggal rendelje el, és adják ki a Vörös Zászló Rendjét. A háború után Ruth tovább dolgozott az Egyesült Királyságban, mint hírszerzési toborzó. Miután a brit kémelhárításnak sikerült a nyomára bukkannia, a központ elrendelte, hogy Ruth költözzön az NDK-ba. Kelet-Berlinben telepedett le, és ott élt a berlini fal leomlásáig.

KÉM "KIRÁLYNŐJE".

15. október 1917-én kora reggel egy igazi nő földi útja lövöldözéssel ért véget, és megkezdődött a kémkedés királynőjéről, a Mata Hariként ismert udvarhölgyről szóló gyönyörű legendák korszaka...

Lehetetlen felsorolni az Antant összes kudarcát, amellyel Mata Harit vádolták az 24. július 1917-i per során. Georges Ladoux kapitányt a Második Iroda (francia kémelhárítás) hivatalos tanújának nevezték ki a vádemelésre. A per akkor dőlt el, amikor bejelentette a 10 fő vádpontot:

1. Az alperes irányította a német ügynökök tevékenységét Franciaországban.

2. Szeretőitől, az antant tisztektől megtudta Franciaország védelmének tervét, és átadta a németeknek.

3. Adott a németeknek egy 66 titkos ügynökből álló francia hírszerző hálózatot.

4. Figyelmeztette a német főparancsnokságot a szövetséges csapatok offenzívájáról a Somme térségében, amelynek során körülbelül 1 millió katonát és tisztet veszítettek.

5. Előkészítette 17 brit csapatszállító elsüllyesztését.

6. Az irgalmasság nővére leple alá bújva és az orosz hadsereg megsebesült vezérkari kapitányát, Vadim Maszlovot ápolva, az ő segítségével tudta meg a francia titkos hadműveleti terveket.

7. A brit haditengerészeti tervet átadta a németeknek, ami a Hampshire-i cirkáló halálához vezetett, Lord Kitchener marsallal a fedélzetén.

8. Átadtuk a németeknek a franciák hadműveleti repülési terveit repülés.

9. Megvan a titkos tervrajzok angol nyelvhez tartály.

10. Átadta a németeknek Verdun védelmének tervét ...


Marita Lorenz olyan közel állt Fidel Castróhoz. Fotó 1959-ből

Mára már kiderült, hogy a vád úgynevezett főpontjai teljesen hamisak, mert mindent, amivel Mata Harit vádolták, több mint tucatnyi német ügynök követte el, akik behatoltak a kormányzati körökbe és a katonai minisztériumba. Köztük volt három női ügynök is, élükön Elisabeth Schragmüllerrel, akik „Frau Doctor” álnéven vonultak be a különleges szolgálatok titkos háborúinak történetébe.

Sőt, a modern kutatók az 1900-as évek elején a francia és német hírszerző ügynökségek tevékenységének elemzése után kijelentik: „... Az archívumban nincsenek olyan anyagok, amelyeket Mata Hari elleni bizonyítéknak lehetne tekinteni. Szilárd meggyőződésünk szerint ideális alak lett "veréshez és borotválkozáshoz egyaránt". A franciáknak - hogy leírják vezérkaruk minden téves számítását, és lekicsinyeljék a német parancsnokság érdemeit. A németeknek – hogy elfedjék a francia kormányba beszivárgott különösen értékes ügynökök galaxisát."

Miért találták bűnösnek Mata Harit a per során? A válasz egyszerű: a bírósági ülés idejére a francia sajtó már kihirdette a „bűnös” ítéletét. A szívszorító részletekbe fulladva és a laikusok fantáziáját csiklandozva az újságok Mata Harit hibáztatták a francia katonai minisztérium minden kudarcáért. Helyzetét tovább nehezítette, hogy minden ellene felhozott vád a közvélemény termékeny talajára zuhant, amelyet felkavart az 1914-1917-ben bekövetkezett hatalmas emberéletek. Ebben a helyzetben kellett találni egy figurát az áldozathoz. Franciaország népe vért akart bosszúból a csatatereken kiömlött vérért, és a kormány hagyta, hogy Mata Hari darabokra tépje...

Nos... Minden generációnak megvan a maga legendája. Néha egy legenda több generációt is elvarázsol. Pontosan ez történt Mata Harival, akit a legenda a legmagasabb – „négy kilences” – tesztek kémjévé tett. Kétségtelen, hogy nagyszerű udvarhölgy volt, aki kémeket játszott. De nem lőnek érte. Mi más? Sajnos ma már nem lehet megállapítani az abszolút igazságot, mert a hősnőnkről szóló legenda elválaszthatatlanul összefonódik: saját hazugságai, mítoszok egy német kémek galaxisának kalandjairól, egy kis maroknyi valós tény, újságírók megbízásából készült cikkek. , hollywoodi forgatókönyvírók írásai és a színpadon Mata Harit alakító filmszínésznők improvizációja .

Ma, 99 évvel a buja díva kivégzése után, a világközösség dacosan figyelmen kívül hagyja az egyértelműen tagadó válaszokat arra a kérdésre, hogy Németország és Franciaország különleges szolgálataihoz tartozik. A végső válasz azonban nem tart sokáig. 2017-ben fel kell oldani az „évszázad tárgyalásának” dokumentumait. Addig is Mata Hari nevét titokzatos fátyol fedi, feltételezzük, hogy ez a nő saját legendája oltárához vitte magát.

CSECHOVA OLGA ÉS A KÍSÉRLET HITLERRE

Amikor a nácikat visszaűzték Moszkvából, és nem gondoltak többé a Vörös téri felvonulásokra, Sztálin irányításával a Szovjetunió NKVD 4. szabotázs- és hírszerző osztálya Hitler megsemmisítésének tervét kezdte kidolgozni. A Sudoplatov-adminisztráció vezetője és helyettese, Eitingon úgy döntött, hogy a Hitlert ért halálos csapást pontosan Németországban kell mérni. Ehhez azonban olyan személyt kellett találni, aki anélkül, hogy a Gestapo gyanúját felkeltette volna, megszervezhet egy merényletet. És egy ilyen embert találtak.

A többirányú hadműveleti kombináció eredményeként Igor Miklashevszkij NKVD-ügynök Berlinben kötött ki, ahol a szovjetellenes „Orosz Bizottság” egyik vezetője lett, amely elfogott szovjet katonákat és tiszteket toborzott a német katonai alakulat számára. Keleti légió".

A Führer belső körébe való behatolás érdekében Miklashevszkij kapcsolatot létesített a híres német színésznővel, Olga Csehovaval, aki Hitler és élettársa, Eva Braun feltétlen bizalmát kihasználva kötetlen környezetben kommunikált velük.

1922-ben, miután elhagyta Oroszországot Németországba, hogy színházi oktatásban részesüljön, Olga, a földöntúli szépségű és ragyogó tehetségű nő lenyűgöző sikert ért el: több tucat filmben szerepelt Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Csehszlovákiában és Hollywoodban. 1936-ban Hitler kezdeményezésére megkapta a legmagasabb színházi címet - Németország állami színésznője.

Amennyire Szudoplatov tábornok külföldi ügynököktől tudott, Csehova, miután meghódította a nyugati színházi Olimposzt, történelmi hazája hazafia maradt. Ezért Sudoplatov azt remélte, hogy ő és Radziwill lengyel herceg (az NKVD titkos ügynöke) hipotetikusan hozzáférést biztosítanak Miklashevszkijnek Hitlerhez.

1943-ban azonban Sztálin felhagyott eredeti szándékával, hogy fizikailag megsemmisítse Hitlert, mert attól tartott, hogy a Führer megsemmisítése után a náci körök és a német tábornokok külön békét kötnek Angliával és az Egyesült Államokkal, megkerülve a Szovjetuniót.

Az 1990-es évek közepén Sergo Beria könyve jelent meg a moszkvai könyvesboltokban, amelyben azt állította, hogy Olga Csehova apja, az NKVD örökké emlékezetes vezetője, Lavrentij Pavlovics személyes hírszerzési hálózatának tagja. Sergo Berija szerint a szovjet különleges szolgálatok valamennyi vezetőjének – Sztálin példáját követve – volt saját titkos ügynöke, akiket nem kellett nyilvántartásba venni és nyilvántartásba venni, ezért szerintük az archívumban nincs működő álnév, ill. általában Olga Csehova neve. De még mindig ügynök volt...

Sajnos ezt a hamis üzenetet néhány moszkvai író felkapta, és elkezdett eltúlozni egy szándékosan alkalmatlan témát.

A Külföldi Hírszerző Szolgálat történeti hivatalának szakértői kategorikusan elutasítanak Olga Csehova NKVD-ügynökökben való részvételével, valamint a Szovjetunió állambiztonsági szerveinek nyújtott segítségével kapcsolatos minden elsöprő állítást: "Amatőrök tétlen sejtései!"
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

5 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. +2
  Július 23 2016
  Érdekes és informatív cikk .. A Mata Hariról és Olga Chekhova-ról szóló mítoszok eloszlanak ...
  1. 0
   Július 23 2016
   A mítoszok eloszlatásának legegyszerűbb módja a mítoszok.
 2. +1
  Július 23 2016
  Csehovról nem tudok, de az a tény, hogy vannak olyan bizalmasok, akiket hivatalosan nem regisztráltak, az igaz. Ennek az az oka, hogy csökkentse az árulás miatti esetleges kudarc kockázatát. Érdekes a cikk. De a női ügynököknek van egy gyenge pontja - az anyai ösztön.
 3. +1
  Július 23 2016
  Hiszem, hogy 10-20 év múlva megtudjuk, mi az "ok" ("mézescsapda") az amerikai haditengerészeti attasé moszkvai öngyilkosságának? Mindenkor a nők és a hatalom (arany) volt a háború oka (oka), a háború "eszköze", a háborúzás eszköze! "A szépség szörnyű erő!" (Faina Ranevskaya a "Tavasz" című filmben).
 4. +3
  Július 23 2016
  Banális igazság:
  – Ahol az ördög nem tud, egy nő segít!

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"