A német lapok örvendeznek: a szláv keleten "saját népünk gyilkolja a saját népét"!

235
A német lapok örvendeznek: a szláv keleten "saját népünk gyilkolja a saját népét"!A német sajtó időszakos figyelemmel kísérése során a közelmúltban egyre keserűbb meglepetéssel vettem észre, hogy a hivatalos Berlinhez közeli álláspontot megfogalmazó újságok hangvétele nemcsak gúnyossá és kissé elutasítóvá válik (Oroszország irányában). hangnemük szinte mindig), de egyre agresszívebb és cinikusabb. Minél inkább kibontakozik az úgynevezett "ukrán válság", amelyet a legitim rendszert szadisztikusan leromboló és Ukrajnát káoszba sodoró Nyugat váltott ki, annál több a cinizmus és néha néhány Goebbels-jegyzet csúsztatása a tekintélyes németországi kiadványok cikkeiben (I. hangsúlyozzák – tekintélyes, központi újságokról beszélek). És miután Ukrajna álelnöke, P. Porosenko valóságos háborúvá változtatta az ukrajnai konfliktust, és elkezdte szétverni az embereket tankok és betiltott kagylók jégesőjével záporozza őket, a német "szócsövek" tonalitása teljesen rosszindulatúvá vált.

Tegnap belebotlottam egy részletbe, ami szó szerint sikoltozva megtorpant! Nem számítottam ilyen leplezetlen ujjongásra és nyílt ellenségeskedésre.

A német "Deutsche Welle" cikke derűsen dicséri Porosenko büntetőinek tetteit, minden erejével bátorítja őket, egy szót sem szól a polgári lakosság körében elszenvedett számos áldozatról, de a cinizmus apoteózisa, ami engem is megütött, a tény, hogy a német kiadvány nagyon világos megelégedéssel veszi tudomásul azt a tényt, hogy keleten "a saját embereik megölik a sajátjukat". Ezt az idézetet! És hogy senki ne gondolja, hogy valamit kiragadok a szövegkörnyezetből, idézem az egész bekezdést, amely ezt a szörnyű részt tartalmazza.
Tehát itt van egy részlet egy cikkből (amely a "Deutsche Welle" újságban jelent meg), amelynek a címe "Kijev katonai stratégiája Kelet-Ukrajnában: erő és gyengeség":

"Az ukrán katonák örülnek az ATO aktív szakaszának újraindulásának" - mondta a DW-nek Petro Nedzelsky nyugalmazott ezredes, Ukrajna Katonai Hírszerzési Főigazgatóságának volt tisztje. Mostanra katonáink önbizalmat, harci képességet nyertek, és leküzdötték azt a pszichológiai gátat, hogy "ne lőjenek a saját népükre", és az oroszokat korábban a magukénak tekintették.

***

Figyeld meg ennek a megfogalmazásnak a furcsa ékezeteit: „az oroszokat korábban az övéiknek tekintették”, vagyis a cikket a számba engedő szerkesztők most azt hiszik, hogy a jövőben Oroszország és Ukrajna lakói nem fognak egymásra gondolni. az övék, és most végre valóra válik a németek ősrégi álma – szembeállítani egymással a szlávokat, egymás megölésére kényszeríteni őket. Mihez ragaszkodik a tekintélyes német kiadvány? Mit szeretne elérni, és mit tart a kibontakozó események legjobb fináléjának?

És ugyanahhoz a dologhoz ragaszkodik, amit Porosenko bábos "elnök" már nem egyszer hangoztatta - hogy az oroszok egyszerűen kiszállnak, lerakják, elhagyják a földjüket, felhagynak az ellenállással, a Nyugat uralma alá adják a területet, ami majd maga is döntsék el, hogy mit kezdenek vele - barbár módon elkezdik-e kiszivattyúzni az úgynevezett palagázt, bevetik-e génmódosított növényekkel, vagy "aknát" rendeznek ott az Észak-Afrikából érkező migránsok számára.

A nyugat maga dönti el, hogy pontosan hogyan használja Novorossia földjeit, a lényeg, hogy az oroszok elmenjenek... lehetőleg valahol az Urálon túlra, és talán még tovább.

Még egy idézetet mondok egy tekintélyes német újságban megjelent cikkből:

"Az ATO résztvevőinek második fő célja a fegyveresek bekerítése a donyecki és luganszki régiókban, majd lehetőséget kapnak arra, hogy megadják magukat, visszatérjenek Oroszországba, vagy megsemmisüljenek."

A német kiadvány támogatja Porosenko „béketervét”, és ésszerűen mutat rá (e csodálatos terv által) kínált alternatívákra. Az oroszok számára három van belőlük: megadják magukat, lerakják vagy megsemmisülnek. De várj, ezt már hallottam valahol! A nácik 1941-es mintájú "béketerve" hazánkkal kapcsolatban pontosan ezt feltételezte! A nácik pedig úgy akarták megválni földjeinktől, ahogy a "transznacionális tőke" jelenlegi képviselői Donbászszal és Ukrajnával.
A német újságok akcentusai, meg kell jegyezni, az egyik pontban kissé eltérnek az ukrán álpropagandától. A különbség abban rejlik, hogy Porosenko csatornái és weboldalai komolyan a hallgatók fejébe verik, hogy idegen terroristák (és nagyrészt csecsenek) tevékenykednek a Donbászban, hogy a szeparatisták és terroristák pontosan idegenek (és így tovább, mindezt jól hallod), és a német lapok ebből a szempontból még egy kicsit őszintébben is viselkednek, nem vitatják, hogy a Maidan valósága harcra kényszerítette a "barátaikat". A németek vállalják, hogy elismerik ezt a tényt, mert a német "elit" rosszindulatú elégedettséggel tölti el a puszta gondolatot: "Kényszerítettük a szlávokat, hogy megöljék egymást!"

Porosenko csatornáit csak pszichiátriai szempontból lehet elemezni, propagandájuk rendkívül nyomorúságos, hazugságaik nyomorúságosak. Mindegyik tézisük annyira tele van hazugságokkal (és legjobb esetben istentelen túlzásokkal), hogy egyetlen kritikus gondolkodású ember sem akar majd hinni benne, és Porosenko propagandájának emberi lelkekre gyakorolt ​​részleges hatásának teljes titka abban rejlik. „formázó” technológiák alkalmazása.tudat (amiről tegnap írtam).

Porosenko propagandájának „legcsúcsosabb” tézise, ​​amely abból áll, hogy idegen terroristák harcolnak keleten, annyira abszurd, hogy még a nyugati lapok is zavarba jönnek, ha ismét reprodukálják.

Kijevben és nyugaton is mindenki tudja, hogy a donbászi milíciák többsége helyi kemény munkás és bányász, de azt is tudják, hogy a milíciák egy része Oroszországból érkezett. Vagyis egy Vyoshenskaya faluból (Rosztovi régió) Luganskaya faluba kozákok érkeztek - és most "idegen terroristáknak" nyilvánítják őket.

Valójában mind ezek, mind az ellenállás többi résztvevője (mind Luhanszk és Donyeck lakosai, mind az Orosz Föderáció szomszédos régióinak lakosai) a saját földjükön tartózkodnak. És ha a közelmúltban valaki meghúzta az egykori köztársaságok nevetséges határait, ez nem jelenti azt, hogy az orosz népnek Porosenko kérésére fel kell hagynia az anyaország érzésével, részekre kell osztania, és ki kell jutnia valahova ( vagy inkább Washington és Berlin).

Kit tekinthetünk joggal a Szeverszkij-Donyec átfolyó földek valódi tulajdonosának? - Kozákok a környező rosztovi és luganszki falvakból, vagy washingtoni és berlini urak (és a hozzájuk csatlakozó Kolomojszkij és Porosenko klánja)? A kérdés költői. Lógni fog a levegőben, és a csendben, aminek még nem volt ideje lógni, újra kavarog a Nyugat szemtelen agressziója és Putyinnak címzett cinikus felszólításai: "Vegyétek el az oroszokat, tegyétek el őket, különben elpusztítjuk őket."

A legrosszabb az, hogy az újság számát, amelynek cikkeinek elemzésének ezt a cikket szenteltem, nagyjából akkor írták alá publikálásra, amikor Lavrov nehéz tárgyalásait Franciaország, Ukrajna és Németország külügyminisztereivel folytatta. éppen lejárt. Lavrov Oroszország nevében már beleegyezett a legérzékenyebb engedményekbe, Oroszország már ténylegesen elismerte a Porosenko-rezsimet, még a büntető borzalmak kezdete után sem kezdett el csapatokat küldeni, a legvisszafogottabb politikát demonstrálta és demonstrálja, jelzéseket küldve beleegyezik a kompromisszumba, de a nyugati keveseknek ennyi.
Neki, látod, befolyási övezete van Ukrajnában!

Oroszország már régóta világossá tette, hogy mi, vonakodva, egyetértünk egy független Ukrajnával, de pontosan egy független és nem tömbös Ukrajnával, és amikor a Nyugat, miután felgyújtotta a Maidan és egy csúnya államellenes puccsot szervezett, kijelentette: "Sha, Ukrajna most már teljesen az enyém! másszon el!" Ekkor már nem tudtunk csendben maradni és elviselni. Ismétlem: megegyeztünk abban, hogy Ukrajna független lesz, de nem értünk egyet azzal, hogy a Nyugat gyarmatává kell válnia. A Nyugat azonban olyan mértékű pimaszsággá vált, hogy teljesen tárgyalásképtelenné vált, mintha elvesztette volna a józan eszét. Az „ukrán válság” körüli legutóbbi tárgyalások eredményei pedig ennek bizonyítékai.

Úgy tűnik, hogy azon a miniszteri értekezleten, ahol Lavrov is jelen volt, sikerült megállapodniuk a Donbass jövőbeli státusza körüli tárgyalások folytatásáról, vagyis a Porosenko bábrezsimje által végzett büntetőakció befejezéséről. Ám, mint most kiderült, ez csak a nyugati diplomácia újabb fókuszpontja volt, mert ugyanakkor, amikor Lavrov a nyugati partnerek tárgyalási képességének maradványait remélve tárgyalt velük, csatlósaik nem hagyták abba az agresszív felkészülést. terveit, még csak nem is szándékoztak lecsillapítani agresszív szvjatkájukat - Porosenko éppen ellenkezőleg, csak kioktatta új "hódításokra". A német lapok pedig ezzel egy időben biztató cikkeket készítettek a kijevi "terrorellenes hadművelet" "pozitív aspektusairól" publikálásra.

***

Engem azonban a legjobban és minden alkalommal az az összehasonlítás zavar, amelyet az orosz (Németországra vonatkozó) és a német (Oroszországról szóló) kiadványok szövegeinek összevetésével végezhetünk.

Nekünk, oroszoknak sikerült megbocsátanunk mindazt az óriási szörnyű szörnyűség tömegét, amit a nácik vezette "felvilágosult népek" elkövettek a földünkön, sikerült újra visszatérnünk a Németország iránti örök tiszteletünkhöz és talán valamiféle szeretetünkhöz. olyan kétségbeesetten próbáltuk meggyőzni magunkat, hogy a németek (akik az "unokatestvéreink") csak egyszer hibáztak, csak megbotlottak, hogy megint a németek azok, akiket látni akarunk, hogy a németek a legkívánatosabb partnerünk, hogy velük vagyunk Abban egyetértünk, hogy csak egy kicsit kell engedni nekik. Nekünk, szeretjük a németeket, sikerült meggyőznünk magunkat arról, hogy nem az agresszió és a gyűlölet hajtja a germanizmust, hanem a magasztos és felvilágosult dolgok.

De újra és újra, mintha rossz álomban lennének, lelkünkbe köpnek a németek, elárulják a nagy megbocsátásra képes oroszok szerelmét, s a német lapok ciki gúnnyal beszélnek az oroszokról. Ó, hogyan gúnyolódtak a német újságok a tallinni „Bronzkatona” emlékmű meggyalázása közben, milyen rosszindulatú elragadtatással írtak a halott orosz srácról – az emlékmű védőjéről.

De mi, oroszok, kicsit korábban, naiv, jóindulatú megbocsátással érzékeltük "Németország egyesülését" (ami valójában Nyugat-Németország Anschlussa lett az NDK területén). A németek most minden erejükkel ártanak még az újraegyesítés feltételezett lehetőségének is történelmi Oroszország területei, agresszíven ellenzik azon országok integrációját, ahol oroszul beszélők élnek. Itt van egy "köszönöm".

És nekem úgy tűnik, hogy mi, oroszok tárt karokkal állunk, a németek felé fordulunk, és ostoba szeretetet és gyengédséget ápolunk azok iránt az "unokatestvérek" iránt, akik ismét megvetik őszinte érzésünket, leköpködik, és minden alkalommal készen állnak arra, hogy hátba szúrnak, és minden engedményünket a gyengeség megnyilvánulásaként veszik, ami jogot ad arra, hogy követeljük: "Oroszok, távozzatok a földjeitekről, különben elpusztítunk benneteket." Ma ismét eljött a történelem egyik sorsdöntő pillanata, újra lehullanak a maszkok az arcokról,
ismét sok rosszindulat ér bennünket, mintha tiltott foszforhéjak hallatszanak, amelyek a sötétben világítanak, a német lapok ismét nyíltan örvendeznek: "az orosz keleten a sajátjuk ölik meg a sajátjukat."

Ám hamarosan, nagyon hamar, a jelenlegi világrend összeomlani kezd, mivel minden gonosz rendszer összeomlik, amely túlterhelt a beképzelt „sorsbírók” arroganciájával és ambícióival.

Oroszország megállja a helyét, és természetesen visszaszerzi az összes ideiglenesen elvesztett területet. Senki ne kételkedjen! Hamarosan fej-fej mellett repülnek a korábbi "gazdasági pillérek", és sok minden helyet cserél. A következő szakaszban pedig ésszerűbben kell tekintenünk a nemzetközi biztonság biztosításának problémájára, határozottabb és megalkuvást nem tűrő álláspontra helyezkednünk, hogy többé ne legyen okunk arra gyanakodni, hogy nagylelkű engedményeink a gyengeség jele.
Hírcsatornáink

Iratkozzon fel, és értesüljön a legfrissebb hírekről és a nap legfontosabb eseményeiről.

235 észrevételek
Információk
Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön egy kiadványhoz, muszáj Belépés.
 1. A megjegyzés eltávolítva.
 2. A megjegyzés eltávolítva.
 3. +1
  Július 10 2014
  "Ша, Украина теперь полностью моя! Россия утрись и отползи прочь!" Вот тогда-то мы уже не смогли молчать и терпеть.
  Мечты,мечты, где ваша сладость - говорил классик. Это прямо про нас, нынешних. Трёпа мешок, а дела на копейку. Не уважают нас нынче и правильно делают. В этом мире уважают только силу, с которой у нас похоже не густо. Поскольку пустой трёп Главкома - "своих не сдаём" - так трёпом и остался. Может, правда, при этом под своими он имел ввиду "хохла и двух евреев", активно разворовывающих страну и до сих пор. Тогда всё о`кэй. Об этих он печётся, узнать бы только почему, а то ведь всякие нехорошие мысли в голову приходят! А вот когда он о имидже страны печься начнёт и сколько ещё надо перебить русских (бандерой), чтоб наконец понял, что дотелимся до того, что завтра воевать придётся уже на своей территории. И что тогда народ скажет о своём руководстве? Думаю - только непечатное, из ненормативной лексики. И как будет тогда смотреть людям в глаза
 4. +1
  Július 10 2014
  "Ша, Украина теперь полностью моя! Россия утрись и отползи прочь!" Вот тогда-то мы уже не смогли молчать и терпеть.
  Мечты,мечты, где ваша сладость - говорил классик. Это прямо про нас, нынешних. Трёпа мешок, а дела на копейку. Не уважают нас нынче и правильно делают. В этом мире уважают только силу, с которой у нас похоже не густо. Поскольку пустой трёп Главкома - "своих не сдаём" - так трёпом и остался. Может, правда, при этом под своими он имел ввиду "хохла и двух евреев", активно разворовывающих страну и до сих пор. Тогда всё о`кэй. Об этих он печётся, узнать бы только почему, а то ведь всякие нехорошие мысли в голову приходят! А вот когда он о имидже страны печься начнёт и сколько ещё надо перебить русских (бандерой), чтоб наконец понял, что дотелимся до того, что завтра воевать придётся уже на своей территории. И что тогда народ скажет о своём руководстве? Думаю - только непечатное, из ненормативной лексики. И как будет тогда смотреть людям в глаза
 5. Bator79
  0
  Július 10 2014
  не знаю...Но когда я слышу гавкающую речь немца,у меня шерсть дыбом встает..
  1. +1
   Július 10 2014
   "Несколько грубоват, но очень выразителен " - Шерлок Холмс, наш . Действительно, хочется за шашкой на стене хвататься.
   1. +1
    Július 10 2014
    надеюсь никого старым приколом не обижу
 6. +2
  Július 10 2014
  A német lapok örvendeznek: a szláv keleten "saját népünk gyilkolja a saját népét"!
  Немецкие газеты дуркуют,что на славянском востоке свои убивают своих.Ибо фашиствующая,бандеровская мразь,ни когда ни была и не будет своей.
 7. 0
  Július 10 2014
  Idézet: 290980
  да помнят немцы, а вот эти (что на видео) постоянно ездят и везде про свой холокост напоминают и о том какие они бедняжки и всех их обижают...я был в ахуе когда один из них заявил что только в Израиле осталось 200тысяч переживщих холокост...это просто пиздeц, вот живучие какие или там это уже по наследству передаёться?


  Сам не немец часом? Русского языка не хватило?
 8. Andrey82
  +2
  Július 10 2014
  А почему бы украм не поистреблять русских? Добро на это дали поставками техники из Крыма и спонсированием газом и они намёк правильно поняли.
  1. -2
   Július 10 2014
   Газом спонсирования уже нет, технику из Крыма,только рухлядь отдали,самолеты до сих пор в Крыму,аж 10 штук.
   А по танкам ,вполне готовых к боевым действиям, около 1000 штук.
   1. Andrey82
    +1
    Július 10 2014
    Факт передачи ВВП врагу хоть чего, хоть даже рухляди, а по сообщениям укров там были танки Т-64 в нормальном состоянии, - предательство.
    По газу - запасы созданы до зимы, дальше будут воровать или договорятся после разгрома Новороссии.
    Oroszország ellen és Oroszország rovására.
    1. 0
     Július 10 2014
     Это же не война, Я ТУТ живу, и поверьте больше знаю, Россия молодцы, все правильно сделали, тихо и без пыли. Нахрена нам Т -64 ? Пусть Украина сама вабло тратит, которого и так нет. Ну а до зимы еще дожить надо, либо осел сдохнет, или падишах.
  2. 0
   Július 10 2014
   Есть большие основания, что слова про русских и Новороссию были как раз произнесены с целью пугнуть и защититься от претензий на Крым, но Путин лоханулся не ждавши, что патриоты воспримут эти слова, как посыл к действию, отсюда и вся диспозиция.
   Крым был нежданчиком для укров, естественно обыватель не живший в СССР даже и не знал, что Крым был когда-то российским, ибо прошло уже 60 лет(я тоже, до вчера не знал, что мой сарайчик принадлежит внучатому племянику, ибо дарственная деда моей маме была недействительна, а по факту это полностью было бы аналогичным отнятию нас Курил японией), а воюют именно они, те кто при СССР никогда не жили, естественно обида, "да как Россия смела", естественно это всё упало на подготовленную почву с нациками благодатным зерном и проросло моментально. А тут еще и Новороссия...
 9. MICHAEL-163
  +1
  Július 10 2014
  Почему все так???Мы всю жизнь ВСЕХ прощаем,а нас РОССИЮ гнобят гнобят ТВАРИ неблагодарные!
  1. Andrey82
   0
   Július 10 2014
   Потому что нельзя быть слишком добрым и наивным в этом жестоком мире. Ока за око ...
 10. Bator79
  -1
  Július 10 2014
  Потому что Русская цивилизация всегда всех спасает.А вот еслибы всегда заходя в столицы врага мы бы уничтожали все население-как США и Европа-ТО НЕБЫЛОБЫ ВРАГОВ У РОССИИ))))
 11. +2
  Július 10 2014
  ВОТ И ГЕНЕРАЛ ПОЯВИЛСЯ,,
  Новым первым вице-премьером Донецкой народной республики стал генерал-лейтенант Владимир Антюфеев, заявил на брифинге премьер ДНР Александр Бородай.

  "Я всю жизнь боролся с фашизмом в Прибалтике, Приднестровье. В ДНР буду создавать правоохранительные органы, органы госбезопасности", — заявил Антюфеев.
  1. +1
   Július 10 2014
   Родился 19 февраля 1951 года в городе Новосибирск РСФСР СССР. В 1971—1973 годах служил по призыву в Советской армии. В 1974 году окончил Минскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, а в 1999 году Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. В 2003 защитил диссертацию кандидата политических наук.
   Служба в милиции Латвии

   С 1973 сотрудник милиции. Работал начальником Отдела уголовного розыска УВД исполкома г. Рига, с 1987 заместитель начальника УВД Ленинградского райисполкома города Риги. С апреля 1990 года по февраль 1991 года — заместитель начальника уголовного розыска УВД исполкома г. Рига. С февраля по май 1991 года — начальник 4-го отдела (квартирные кражи) управления криминальной милиции Департамента милиции МВД Латвии.

   1991 májusában a Szovjetunió Belügyminisztériumának Közrendvédelmi Főigazgatósága rendelkezésére bocsátották.

   A PMR Állambiztonsági Minisztériumának honlapján található hivatalos életrajz szerint „aktívan részt vettem a Lettországban kialakuló nemzeti fasizmus elleni ellenállásban, amellyel kapcsolatban a lett ügyészség büntetőeljárást indított Antyufeev V. Yu ellen. . 1991 szeptembere óta a Lettországi Ügyészség szankciójával a nemzetközi körözési listán szerepel.
   Деятельность в Приднестровье

   1991 végén érkezett Moldova Dnyeszteren túli régiójába. Felvették a szolgálatba a Pridnyestroviai Moldvai Köztársaság Belügyi Igazgatóságára, a Belügyi Igazgatóság Műveleti Osztályát vezette. Nevét Vadim Georgievics Sevcovra, később ismét Antyufeevre változtatta.

   1992 májusában a PMR Köztársasági Biztonsági Igazgatóságát, 1992 szeptemberétől a PMR állambiztonsági miniszterét vezette. 1994-ben vezette a PMR elnöksége alatt működő, a szervezett bűnözés leküzdésére megalakult Köztársasági Biztonsági Bizottságot, amelynek alárendeltségébe a köztársaság állambiztonsági és belügyminisztériuma került.

   2004-ben a moldovai ügyészség büntetőeljárást indított V. Antjufejev ellen, „hatalom kisajátításával” és „hivatali hatalommal való visszaéléssel” vádolva, amely Dmitrij Soinnak, az állambiztonsági minisztérium alkalmazottjának szabadlábra helyezésében nyilvánult meg. büntetőjogi felelősség.

   В том же году, гражданин России Владимир Антюфеев был включён в список лидеров Приднестровья, объявленных на территории Евросоюза персонами нон-грата.[1]

   17 января 2012 года указом нового президента ПМР Е. В. Шевчука освобожден от должности министра государственной безопасности, и 18 января 2012 года уволен с военной службы в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.[2]
   Отъезд в Россию и уголовное преследование в ПМР

   В ночь на 24 января 2012 года под дверью квартиры В. Антюфеева в многоэтажном доме по улице Луначарского в Тирасполе неизвестные взорвали гранату (по другой версии произошел самоподрыв гранаты закрепленной в виде растяжки на входной двери). Сам В. Антюфеев и члены его семьи не пострадали.

   По сообщениям СМИ, 7 февраля 2012 года, В. Антюфеев покинул Приднестровскую Молдавскую Республику и направился в Москву [источник не указан 175 дней].

   5 июня 2012 года КГБ ПМР возбудил в отношении В. Антюфеева уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, имевшее тяжкие последствия. Имелось ввиду уничтожение в МГБ ПМР накануне президентских выборов секретных документов. 30 июня 2012 года уголовное дело было закрыто Военной прокуратурой ПМР в виду отсутствия в действиях В. Антюфеева состава преступления[3].

   20 июля 2012 года КГБ ПМР возбудил новое уголовное дело по обвинению В. Антюфеева в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившиеся в хищении или уничтожении ряда архивных уголовных дел[4]. Следствие продолжается.
   Деятельность на Донбассе

   10 июля 2014 года назначен заместителем премьер-министра Донецкой Народной Республики по вопросам государственной безопасности

   Wikipedia.
 12. Alexanya
  0
  Július 10 2014
  Рассорить можно кого угодно, только придумать обоснованный повод. Враждуют болельщики команд, бригады шахтеров, экипажи рыбацких судов. Начинается с соревновательности, а потом, путем провокации, доходит до ссоры и вражды. Довели до крови народы Югославии, Средней Азии, арабов, добрались до Украины. Технологии отработаны; управление биомассой, только электроды сунуть в нужное место.
 13. 0
  Július 10 2014
  Очередное предупреждение???
  МОСКВА, 10 июля. /ИТАР-ТАСС/. Москва заявляет Киеву протест в связи с артиллерийским обстрелом украинскими силовиками российского пограничного пункта пропуска "Гуково". Об этом заявили в МИД РФ.
  Пограничный пункт пропуска "Донецк" - "Изварино"
  Москва готова к осуществлению мониторинга на российско-украинской границе
  "Действия украинской стороны являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права. Российская сторона заявляет украинской стороне решительный протест и требует прекратить обстрелы российской территории. В случае дальнейшего повторения подобных случаев вся ответственность за их последствия ляжет на киевские власти", - сказано в сообщении на сайте российского МИД.
  Дипломаты подчеркивают, что российские пункты пропуска на границе с Украиной уже не впервые подвергаются обстрелу.
  В МИД РФ отмечают, что во время обстрела в районе КПП находились около 230 беженцев с территории Украины. "Только по счастливой случайности жертв нет. Беженцы эвакуированы в безопасное место", - добавляют дипломаты.
  30 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела КПП "Гуково". По версии следствия, "военнослужащие ВС Украины, вооруженные члены национальной гвардии Украины и боевики "Правого сектора" 28 июня с территории Украины производили выстрелы разрывными снарядами по населенным пунктам Ростовской области: поселку Шахты-24 города Гуково, хутору Васецкому Красносулинского района, а также таможенному пункту "Гуково" с целью умышленного причинения смерти находящимся там лицам", - говорится в материалах СК.
  Россия призвала Украину прислушаться к выводам комиссии ООН
  Ранее в четверг в МИД РФ сообщили, что ожидают, что Киев прислушается к выводам управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) о ситуации на юго-востоке Украины и предпримет неотложные шаги по деэскалации насилия.
  "По оценкам управления, в зоне боевых действий сейчас находятся свыше 4,5 млн человек, - указали в российском дипведомстве. - В ООН обеспокоены постоянным ростом числа временно перемещенных лиц и беженцев с востока Украины. В частности, в Россию бежали более 110 тыс. человек, и эта цифра продолжает расти с каждым днем".
 14. 0
  Július 10 2014
  Запорожцы всегда были продажны - то туркам, то полякам, то Екатерине клялись в верности...
 15. A megjegyzés eltávolítva.
 16. 0
  Július 10 2014
  как эти газеты запоют когда к ним хлынет весь этот голодный мусор из украины,умеющий только грабить и скакать
 17. 0
  Július 10 2014
  Всегда считал Германию одной из самых умных, практичных и дисциплинированных наций, хоть они и сволочи. Они первую мировую развязали и слили её, вторая мировая тоже их рук дело и их же ошибка! Куда они су_и сейчас лезут? История это фонарь из прошлого который освещает нам путь в будующее, но они по всей видимости её не изучают, или не в той интерпретации.
 18. 0
  Július 11 2014
  http://topwar.ru/uploads/images/2014/956/joze152.jpg Кошмар Венедиктова.
 19. 0
  Július 11 2014
  Ну-ну. Короткая память у немцев. Это не алцгеймер. Это гораздо сложнее.
 20. waisson
  0
  Július 11 2014
  ---------------------- hi
 21. waisson
  0
  Július 11 2014
  ------------------------ hi
 22. +2
  Július 11 2014
  Я скажу откуда такая злоба. Немцы прекрасно понимают, что нагнулись под США. Поза недостойная и действия более чем позорные! А Россия!! как посмела не нагнуться!! Ату, её за это!
 23. waisson
  0
  Július 11 2014
  ------------------ hi
  1. yur58
   0
   Július 11 2014
   "Странные" - это мягко сказано.
 24. 0
  Július 11 2014
  Украинцев делают, убивая в них русских.
 25. 0
  Július 11 2014
  nado iskat istotsnik problem
 26. MSA
  MSA
  0
  Július 11 2014
  Что совсем страх потеряли.
 27. 0
  Július 11 2014
  Выход один -- танковый биатлон на Унтер-ден-Линден. Или на Елисейских полях. А лучше -- рядом с Белым домом am
 28. 0
  Július 11 2014
  Человеческая сущность не дает ему покоя, а немецкая так и подавно. Их удел только злорадствовать, а действовать самостоятельно и иметь свою собственную точку зрения они не в имеют права ведь забугорный хозяин думать команды не давал, а пока только тявкать и иногда рычать.
 29. +1
  Július 11 2014
  А что-то я всю "Дойче Велле" перерыл - оригинала не обнаружил?
  Автор! Ссылку!

  Немецкая пресса сейчас очень сдержанно комментирует Украину. Возможно, готовят "переосмысление"...
  Поэтому я и обратил внимание на публикацию. Автор явно "додумал" и "прочитал между строк" то, чего в статье не подразумевалось. "Трудности перевода" или политический заказ?
  А многие подхватили эту ересь, и понесли на немцев - т.е. на НАРОД. Ругайте уж тогда политиков, или журналюг! А немцы(народ) очень взвешенно относятся к войне -им прошлой надолго хватило! И большинство из них амеров на дух не переносят.

  А если судить народ по политикам - так присмотритесь к "русской политической элите", как они себя величают. Только что галстуки не звёздно-полосатые...
  1. 0
   Július 11 2014
   Комментируют может и сдержанно, но заголовки центральных СМИ остались тотально негативными, периодически просматриваю "немецкую волну", die Welt, die Zeit.
   В отличие от немцев "The Guardian" более нейтрально и объективно описывает события,
   Есть уже с неделю - полторы реальные фоторепортажи из Славянска с очевидцами(еще до входа укропов)
 30. 0
  Július 11 2014
  На дух не переносят, а все туда же в очередь задницу амерам подлизать. Немцы в этом плане мне напоминают японцев, которых американцы вообще чуть с лица земли не стерли, а в итоге в японии американские базы с тактическим и стратегическим вооружением. Настолько американцы запугали своих вассалов, что те слово поперек никогда не скажут. Может немцы и японцы хорошие, трудолюбивые и все в таком духе, но одно лишь отсутствие желания избавиться от американского строго ошейника на коротком поводке перечеркивает все их заслуги, если таковые имеются.
 31. 0
  Július 11 2014
  То же самое сейчас на украине: обычный народ сидит и не вякает, а политики говорят всякую ересь. Так что слушают и судят о народе по тем кто говорит. Раз молчат значит согласны. За такое народ уж точно не стоит уважать...
 32. 0
  Július 11 2014
  "не хочешь зла, не делай добра",- эта простая диалектика была известна уже нашим предкам.
 33. 0
  Július 11 2014
  Idézet a vorobeytől
  Вон второго шпиона друг за дружкой выловили.. Штаты Германии золотой запас не возвращают... так что все впереди..

  Сноуден наверняка и 20% не выложил информации ПОКА(официально),ждёмс когда НАШИ в нужный и удобный момент опять что нибудь опубликуют"случайно"или информацию западным СМИ подкинут.Не удивлюсь,что ЦРУ само подготовило лётчиков и сам терракт 11сентября и взорвали "близнецов".А насчёт золота так они всем должны и возвращать золотом не собираются,Китаю больше всех должны и когда возник какойто спорный вопрос(по моему из-за того ,что китайцы намеренно занижали курс юаня) у них,Китай в ответ пригрозил,чтобы долги им возвращали золотом И СРАЗУ претензии в их адрес прекратились.
 34. +1
  Július 11 2014
  "Русских умом не понять", поскольку не каждый ум понимает душевность.
  Когда-то я работала в одной лаборатории с супругами Шён. Он немец, учился в МГУ им Ломоносова в Москве. Его жена, русская, тоже окончила МГУ. На пятом курсе они поженились и пришли на два года работать в нашу лабораторию одного из Академеческих Институтов.
  Люся оправдывала наступление Гитлера на Россию тем, что в Германии маленькая территория. Мы шептались и осуждали её.
  Не в этом корни описанного автором отношения немцев к русским. Уверена, что не все немцы таковы, но раздолье Русской Равнины многим по вкусу)) Спасибо Автору!
  1. A megjegyzés eltávolítva.
  2. 0
   Július 11 2014
   Исправление к комментарию: Не в этом vajon gyökerek
 35. 0
  Július 11 2014
  немаки пусть сильно не радуются,ведь вся эта фашиствующая украинская сволочь ломанется к ним после отрезвляющей зачистки незалежной, еще визжать будут и просить о помощи... terrorizál
 36. 0
  Július 11 2014
  У бошей, как и у всей Европы короткая память-нужно лечить, срочно нужна операция. "Багратион"
 37. 0
  Július 11 2014
  Всё как во время Великой Отечественной ... батальоны нацистов сформированные из местного населения и полицаи ... выполняют грязную работу по убийству соотечественников ...
  А вот ликование немцев непонятно ... с их историческим прошлым лучше бы заткнуться и во всех обстоятельствах выступать за МИР во всём Мире ...
 38. lelikkim
  0
  Július 11 2014
  Пора идти на берлин. Надо напомнить
 39. 0
  Július 11 2014
  Они потому и злорадствуют,что в подсознании у каждого "гитлер капут" до сих пор сидит...
 40. 0
  Július 11 2014
  Главная ошибка так называемой укропкой армии- это их неразборчивость с кем воевать! Они не гнушаются убийством мирного населения, не понимая, что ополченец потерявший детей, жен, будет драться с такой свирепостью, что укропия еще ни раз умоется уже своими кровавыми слезами!
 41. s77
  s77
  0
  Július 11 2014
  Единственный выход в этом - восстанавливать СВОЕ!!! машиностроение и оборонку поднимать. А то Китай тоже не лыком шит
 42. yur58
  0
  Július 11 2014
  Договариваться с западом, США, их ставленниками на Украине бесполезно. Не для этого они заваривали эту кашу с майданом, сменой власти. Устраивают все эти переговоры для того, что бы создать видимость их озабоченности за народ и главное - для того что бы дать время Порошенко и нацикам для эскалации войны. Правильно автор статьи говорит - на данный момент главная цель столкнуть РФ и Украину на поле боя, сделать всё, что бы Россия вынуждена была ввести свои войска для защиты гражданского населения, предотвратить геноцид русских. Укропия провоцирует это всеми методами (рядовое большинство, "мясо", не понимают этого). Ещё и ещё раз вспоминаешь матерным словом Янека. Он как законно избранный президент не выполнил своих обязанностей перед народом, когда можно было малой кровью, сотни - другой людей остановить вакханалию на майдане. Как это сделали в своё время в Узбекистане, Китае, Беларусии и др. И не было бы десятков тысяч погибших, сотен тысяч беженцев, разрушенных городов, агонизирующей, разваливающейся страны и ещё того, чего мы ещё не знаем. Его надо судить и казнить на том же Майдане.
 43. 0
  Július 11 2014
  немцы на протяжении многих веков воевали с нами,периодически крупно отгребая люлей,периодически мы доходили до их столицы,и захватывали её.так что об их лояльности к нам и говорить не стоит.не может за 70 лет изменится столь агрессивная нация,и всё их молчание было лишь ожиданием подходящего момента,чтобы вновь начать гавкать в адрес России,пока только гавкать.но может быть они и будут только гавкать в угоду вашингтонскому хозяину,ведь у них в генах сидит память о том сколько раз они отгребали от этих"варваров".
 44. argon
  0
  Július 11 2014
  Что за мания величия некоторых авторов с умилением и наивностью цитировать откровения "коллег по цеху"? Когда это европейские германцы были мне "двоюродным братом"? У англосаксов как и у остальной части гейропы была и есть задача и цель ослабить, а лучше раздробить и уничтожить Россию. Просто они от вооруженных вторжений перешли к т.н. мягкой силе. И все эти смакования в прессе об уничтожении славянами друг друга для того, чтобы внушать своим о неполноценности и дикости тех, кто проживает на территории Украины и России.
 45. Szaturnusz
  0
  Július 11 2014
  Idézet: A gondolat óriása
  Május 9-re kell majd emlékeztetni az ujjongó németeket!


  Немцы немцами, они никогда не имели совести. А то что славяне убивают славян это катастрофа.
 46. 0
  Július 11 2014
  Опять надо подогнать танки к рейхстагу е..и..м..
 47. 0
  Július 11 2014
  У России нет союзников кроме своей армии и своего флота и поэтому рассчитывать, что какие-нибудь действия запада заставят бандеровцев отступить с русской земли наивно.
 48. 0
  Július 11 2014
  Я что то не понял.. из статьи следует, что это украинец Петр Недзельский говорит о том, что украинцы научились убивать русских. Что за заголовок тогда такой, что это немцы ликуют..
 49. 0
  Július 11 2014
  "Чем более раскручивается так называемый "украинский кризис", который спровоцировал Запад, садистски уничтоживший легитимный режим и ввергнувший Украину в хаос, тем больше цинизма и каких-то подчас геббельсовских ноток проскакивает в статьях авторитетных изданий Германии (подчеркну — я говорю именно про авторитетные, центральные газеты). А уж после того как псевдопрезидент Украины П.Порошенко превратил конфликт на Украине в настоящую войну и начал давить людей танками и поливать их градом запрещённых снарядов, тональность немецких "рупоров" стала и вовсе злорадной."

  Пусть немцы не злорадствуют, славяне не забыли откуда пришли фашисты. Видимо придется вернуться и напомнить где должно быть их место...
 50. 0
  Július 11 2014
  Idézet: Andrey82
  Потому что нельзя быть слишком добрым и наивным в этом жестоком мире. Ока за око ...

  А мы и не добрые и не наивные просто наши правители и наш народ это две большие разницы
 51. Pavel Kuznyecov
  0
  Július 11 2014
  В связи с этой публикацией следует признать, что объединение Германии было роковой ошибкой, ели не предательством! Мощная группировка советских войск в самом центре Европы не позволила бы сегодня так трагически развиваться событиям на Украине. Точно так же роспуск Варшавского договора тоже был предательством интересов нашей страны! Разве можно было верить американцам, что НАТО не будет расширяться на восток? Теперь мы пожинаем плоды этого предательства! Украина, по большому счёту, не нужна Западу как независимое самостоятельное государство. Украина нужна только как рынок сбыта товаров ЕС и территория для размещения американской системы ПРО. А нынешняя гражданская война на Украине нужна американцам только для того, чтобы втянуть Россию в эту войну, ослабить её и в конечном итоге развалить. Так, как Америка сделала, втянув Советский Союз в войну в Афганистане. Поэтому России ни в коем случае нельзя ввязываться в открытую войну в Украине. Помощь оружием и добровольцами - да, прямое военное вмешательство - нет!
 52. +1
  Július 11 2014
  Русские убивают русских... Вот к примеру у меня фамилия Мюллер (я серьезно). Но я считаю себя русским (во мне есть русская кровь, моя мама русская) до мозга костей, я патриот не просто России, я патриот Святой Руси. И я буду без сожаления убивать немцев, считая их своими врагами, если придется с ними воевать. Потому что я не считаю себя немцем, я русский. В данном случае можно будет сказать, что немец убивает немца. Сложно все... Поэтому нас наверно и ненавидит весь мир, что мы всех путаем Rákacsintás
  1. rodevaan
   0
   Július 12 2014
   - Не важно, какова ваша фамилия, - важно каков ваш дух и самосознание. Я видел многих кавказцев и даже поляков намного более русских, нежели некоторые чистокровные русские. Мы уже настолько все здесь братья, и настолько долго живем бок о бок, - что все мы уже русские, хоть и с разными фамилиями.
  2. 0
   Július 13 2014
   Idézet tőle: deadj
   Вот к примеру у меня фамилия Мюллер (я серьезно).

   Нормальная фамилия.

   Idézet tőle: deadj
   Потому что я не считаю себя немцем, я русский. В данном случае можно будет сказать, что немец убивает немца.

   А какая разница, немец, русский, еврей, грузин, чукча? Если человек стоИт горой за свою страну, неважно, какая у него национальность. В 1941 году люди пошли на защиту своей страны не тыкая пальцем в то, какой кто национальности.
   Olvasd el:
   Герои СССР Гитлер, Борман, Гесс и Геринг.
   http://news.nswap.info/?p=70832
 53. 0
  Július 11 2014
  Вот ещё один яркий пример того, кто заказывает музыку в СМИ Германии... Немцы, в своей святой простоте думают, что они.
 54. MA Pacific Flotta
  +1
  Július 11 2014
  Статья провокационная, немцы сейчас -наши союзники против СШАйки.

  http://youtu.be/A5Kb98MCTUY?list=UUdww3OnqLDFblI40dT-1roA
  1. rodevaan
   +1
   Július 12 2014
   Да, многие рядовые немцы сейчас - на стороне России или занимают нейтральную позицию. Откровенных русофобов там сейчас мало. Это и торговые связи, которые укрепляются год от года, да и 2 войны, хоть и принесли много горя, но все же с другой стороны как-никак - а сблизили нас.
   Главное, чтобы мы начали свою информационную войну за Германию. Да, да. Я понимаю, что они очень сильно придавлены СШПовским сапогом, - но что делать, - если мы и дальше хотим с ними углублять союзнические отношения - надо это делать. Внимательно, аккуратно, но начинать эту информационную войну за немецкие умы. Их государственная пресса - давно куплена и является рупором Фашингтона. Но есть Интернет, - и современные средства коммуникаций - общение сейчас - это не общение 80-х. Оно более доступно и более глобально! Нам надо использовать это преимущество!
 55. 0
  Július 11 2014
  Немцы надо давить до конца света!
 56. izon
  +1
  Július 12 2014
  Немецкая смерть - а фашистов то все же не добили. Или демагогия : " Вы уверены что в Украине идут боевые действия или они все же не идут? - Нет , вы знаете, у нас таких сведений нет, хотя возмож " !!!Да разуйте вы все глаза! ВОТ ОН, ФАШИЗМ!!! Что ж вас как котят слепых в молоко то тыкать? ВОТ оно, молоко! - Где молоко? - Да вот оно!!! Вот он, ФАШИЗМ! Свержение памятников, они даже на крест руку подняли, даже не беззащитных - они ДЕТЕЙ стреляют!А как в плен попадают - сопли жуют - я не я, я человека никогда не убью...Мой дед тоже воевал. Он умер после войны и старые раны все же его свели в могилу. Я рад, что он не дожил до ЭТИХ дней.
 57. Regisztrátor
  -1
  Július 12 2014
  1. Проигрываем информационную войну! Опять! Также как и после 08.08.2008!
  Неужели ничему не научились? "Белая книга" - капля в море.
  Приезд западных журналистов в Ростовскую область на днях - а
  почему их там раньше не было?
  Почему всякое может поливать Россию грязью,
  а мы сидим сложа руки и ждем восстановления справедливости "по
  прошествию времени"?
  Почему нельзя упреждать врага, вести пропаганду агрессивно и последовательно?
  Снаряды рвутся на территории России, а какова наша реакция? Заявление МИД? И всё?
  ЧТО СДЕЛАЛА РОССИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ?
  ЧТО СДЕЛАЛА РОССИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА?
  А как же память о тех, кому "спасибо деду за победу"?
  Жалко наблюдать за такой картиной и не находить ответы на многие вопросы,
  которые рождаются не у меня одного.

  2. Вся Украина никогда не была дружественной России. При СССР во Львове можно было на
  улице услышать нелицеприятные слова о русских, можно было и в торец получить за свою
  национальность. После развала "западяне" уже не стеснялись в своих выражениях. В свое время советская власть выпустила из тюрем очень много причастных к бандеровцам. Некоторые и сейчас живы. Живы и их дети и внуки. А какое воспитание они получили от своих отцов? Правильно. Нехорошее.
  Этих ребят, как-то стрёмно называть дружественным народом. Украина была и есть западная (националистическая) и восточная (русскоязычная), а центральная - это смесь из обоих.
  Так что не надо обобщать ВСЮ Украину и считать ВСЕХ украинцев братьями.

  Что будет дальше? Трудно сказать. Но разделение Украины однозначно будет.
  Какой кровью и как скоро - не известно. Чем сильней влияние сша будет в мире, те на
  долшие сроки будет затягиваться разделение.

  Спасибо Стрелову и его единомышленникам! Здоровья, успехов и новых побед!
  Вечная слава и память сложившим голову в неравной, но справедливой войне!
 58. rodevaan
  0
  Július 12 2014
  На чём же настаивает уважаемое немецкое издание? Чего же оно хочет добиться и чего считает лучшим финалом разворачивающихся событий?

  - Пин до сский полит-заказ выполняет, что оно еще делает. Нынешняя Германия - это шестерка США, ну кому еще это не ясно? Что велят писать в Фашингтоне - то и пишут. Радует только одно, что хоть и медленно, но верно, рядовые фрицы, все чаще и чаще начинают задумываться откуда растут ноги и что все это значит. А заодно и доверие к этим подпин досным рупорам в виде СМИ пропадает.
 59. Bormental
  0
  Július 12 2014
  Злорадство обиженных - обычное дело. Если бы завтра в штатах началась гражданская война, у наших комментаторов от радости бы повальный энурез наступил.
  1. 0
   Július 12 2014
   Idézet: Bormental
   Если бы завтра в штатах началась гражданская война, у наших комментаторов от радости бы повальный энурез наступил.

   Я бы не возражала!
  2. rodevaan
   0
   Július 12 2014
   Idézet: Bormental
   Злорадство обиженных - обычное дело. Если бы завтра в штатах началась гражданская война, у наших комментаторов от радости бы повальный энурез наступил.


   - Так естественно! Только вот сколько ждать-то этого события!
 60. 0
  Július 12 2014
  Эти фрицы вообще живут по милости победителей, а за свои "художества" другой раз милости может и не быть
 61. Jack122
  0
  Július 13 2014
  Бредовая статья и истеричная: немецкую газету обвинят в том, что она взяла интервью у Петра Недзельского?) Ведь фраза "воевать со своими", которую мусолят всю статью принадлежит именно ему. Это уже маразм, если честно
 62. 0
  Július 13 2014
  1) Статья не выражает мнение народа Германии, это издательство что-то вроде Эхо-Москвы (как и многие оно прозападное, и здесь в Европе бывают более или менее )
  2) Пример из жизни: там где я работал многие из высококвалифицированных работников были против майданутых и все этой шушеры! когда начилась реальная война, их мнение только усилилось! Кстати фирма не маленькая, также работает с Россией (проект "Сапсан" если о чём-то говорит)
  3) Мужики не забывайте везде есть свои "демократические дожди" и всякая шушара! Пин.до.сы держат Европу так же под информационным колпаком!!! И этого еще никто не отменял, просто здесь "надзиратели" дают им чуть больше свободы
  4) Шпигель ни в коем случае "не по нашу сторону", там время от времени бывают статьи от Jakob Augstein (Якова Аугенштайна) он передаёт относительную правду.... в тех рамках которые ему дозволяют.... но многие его троллят за его позицию, и называют "путиновским".

  5) Никто не заменит вам ваше личное мнение, но для этого приходится читать разного и помногу, иначе в нынешнем информационном мире ничего не понять... (если конечно ты не на верхушке этого айсберга)

  Повторюсь ещё, и здесь на западе нет "свободной" прессы! Все везде под контролем, иногда, как и везде там где человек, допускаются "ошибки" (некоторые специально для успокоения масс, другие же нет)
 63. 0
  Július 13 2014
  Немцы же теперь, изо всех сил вредят даже гипотетической возможности воссоединения исторических территорий России, агрессивно противостоят интеграции земель, где живут люди, говорящие на русском языке. Вот такая "благодарность".

  Блин, да поймите же, наконец, что никогда и никто не будет России благодарен ни за что. Все только пользуются, а потом норовят нож в спину воткнуть. НЕТ у России друзей. NO. И никогда не было, и не будет.

  Россия выстоит, и конечно же вернёт себе все временно утраченные территории.

  И на чём основана эта уверенность?

  Скоро полетят кувырком былые "столпы экономики", многое поменяется местами.

  Ó, igaz?

  А на следующем этапе нам стоит взглянуть на проблему обеспечения международной безопасности более здраво, а позицию занять более твёрдую и бескомпромиссную, чтоб она уже никому бы не дала повода заподозрить, будто наши великодушные уступки — это проявление слабости.

  Ага, ага, помечтайте, мечтать не вредно, говорят. 23 года всё обеспечивают безопасность. То одну территорию отдадут, то другую, то пару десятков миллиардов долларов спишут, то почти 32 миллиарда. Как я понимаю, это всё для обеспечения безопасности. А вы верьте, мечтайте.

"Jobboldali Szektor" (Oroszországban betiltották), "Ukrán Felkelő Hadsereg" (UPA) (Oroszországban betiltották), ISIS (Oroszországban betiltották), "Jabhat Fatah al-Sham" korábban "Jabhat al-Nusra" (Oroszországban betiltották) , Tálib (Oroszországban betiltották), Al-Kaida (Oroszországban betiltották), Korrupcióellenes Alapítvány (Oroszországban betiltották), Navalnij Központ (Oroszországban betiltották), Facebook (Oroszországban betiltották), Instagram (Oroszországban betiltották), Meta (Oroszországban betiltották), Mizantróp hadosztály (Oroszországban betiltották), Azov (Oroszországban betiltották), Muzulmán Testvériség (Oroszországban betiltották), Aum Shinrikyo (Oroszországban betiltották), AUE (Oroszországban betiltották), UNA-UNSO (tiltva Oroszország), a krími tatár nép Mejlis (Oroszországban betiltva), „Oroszország szabadsága” légió (fegyveres alakulat, az Orosz Föderációban terroristaként elismert és betiltott)

„Külföldi ügynöki funkciót ellátó nonprofit szervezetek, be nem jegyzett állami egyesületek vagy magánszemélyek”, valamint a külföldi ügynöki funkciót ellátó sajtóorgánumok: „Medusa”; "Amerika Hangja"; „Valóságok”; "Jelen idő"; „Rádiószabadság”; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevics; Dud; Gordon; Zsdanov; Medvegyev; Fedorov; "Bagoly"; "Orvosok Szövetsége"; "RKK" "Levada Center"; "Emlékmű"; "Hang"; „Személy és jog”; "Eső"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukázusi csomó"; "Bennfentes"; "Új Újság"