Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

Ez a személyes adatok adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Adatvédelmi szabályzat) minden olyan információra vonatkozik, amelyet a topwar.ru domain néven található "Military Review" online forrás kaphat a Felhasználóról a webhely, annak programjai és termékei használata közben. .

1. KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

1.1 A jelen Adatvédelmi szabályzat a következő kifejezéseket használja:

1.1.1. "Webhely adminisztrációja (a továbbiakban: Webhely adminisztrációja)" - a VO-media LLC nevében eljáró, az oldal kezelésére felhatalmazott alkalmazottak, akik megszervezik és (vagy) végzik a személyes adatok feldolgozását, és meghatározzák a webhely céljait is. személyes adatok kezelése, a személyes adatok összetétele, az adatkezelés tárgya, a személyes adatokkal végzett műveletek (műveletek).

1.1.2. „Személyes adat” – minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a személyes adatok alanyára) vonatkozik.

1.1.3. „Személyes adatok feldolgozása” - minden olyan művelet (művelet) vagy műveletek (műveletek) összessége, amelyeket automatizálási eszközökkel vagy anélkül hajtanak végre személyes adatokkal, beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, pontosítást (frissítést, módosítást) , személyes adatok kinyerése, felhasználása, átadása (terjesztése, biztosítása, hozzáférése), személytelenítése, zárolása, törlése, megsemmisítése.

1.1.4. A „személyes adatok bizalmas kezelése” az Üzemeltető vagy a személyes adatokhoz hozzáférő más személy számára kötelező érvényű követelmény, hogy megakadályozza azok terjesztését a személyes adatok alanya hozzájárulása vagy egyéb jogalap nélkül.

1.1.5. "Felhasználó tovább (Felhasználó)" - olyan személy, aki az Interneten keresztül hozzáfér a webhelyhez.

1.1.6. «A sütik» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. Az erőforrás Felhasználó általi használata a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a Felhasználó személyes adatainak kezelési feltételeinek elfogadását jelenti.

2.2. Ha nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzat feltételeivel, a Felhasználónak abba kell hagynia az oldal használatát.

2.3. Jelen Adatvédelmi szabályzat csak az oldalra vonatkozik https://topwar.ru, amely nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek oldalaiért, amelyekre a Felhasználó az oldalon elérhető hivatkozásokat követheti.

2.4. A Webhely adminisztrációja nem ellenőrzi a Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát.

3. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA

 3.1. Ez az adatvédelmi szabályzat megállapítja a Webhely adminisztrációjának kötelezettségeit a nyilvánosságra hozatal tilalmára és a személyes adatok bizalmasságának védelmére, amelyet a Felhasználó a webhely adminisztrációjának kérésére ad meg a regisztráció során.

3.2. A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján feldolgozásra engedélyezett személyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével adja meg, és az alábbi információkat tartalmazza:

3.2.1. E-mail cím (e-mail).

3.3. A Webhely védi azokat az Adatokat, amelyeket a rendszer automatikusan továbbít a hirdetési egységek megtekintésekor és olyan oldalak meglátogatásakor, amelyekre a rendszer statisztikai szkriptje ("pixel") van telepítve:

  • IP-cím;
  • информация из sütik;
  • információk a böngészőről;
  • hozzáférési idő;
  • oldal címe;
  • referrer (az előző oldal címe).

3.3.1. Az oldal statisztikákat gyűjt látogatói IP-címeiről. Ezeket az információkat a technikai problémák azonosítására és megoldására, a pénzügyi kifizetések jogszerűségének ellenőrzésére használják.

3.4. A fent meghatározott egyéb személyes adatok biztonságos tárolása és terjesztésének tilalma, kivéve a bekezdésekben meghatározott eseteket. 5.2. és 5.3. pontjában foglaltak szerint.

4. A FELHASZNÁLÓI SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA

4.1. A Felhasználó személyes adatait a Webhely adminisztrációja a következő célokra használhatja fel:

4.1.1. A Felhasználó hozzáférésének biztosítása a Webhely személyre szabott erőforrásaihoz.

4.1.2. Visszajelzés kialakítása a Felhasználóval, beleértve az értesítések küldését, az Oldal használatával kapcsolatos kéréseket, a Felhasználó kéréseinek és kérelmeinek feldolgozását.

4.1.4. A Felhasználó tartózkodási helyének meghatározása a biztonság, a csalás megelőzése érdekében.

4.1.5. A Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságának és teljességének megerősítése.

4.1.6. Fiók létrehozása vásárláshoz, ha a Felhasználó hozzájárult a fiók létrehozásához.

4.1.7. A Webhely Felhasználójának értesítése a Megrendelés állapotáról.

4.1.8. A Felhasználó hatékony ügyfél- és technikai támogatása az Oldal használatával kapcsolatos problémák esetén.

5. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZEREI ÉS FELTÉTELEI

5.1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása időbeli korlátozás nélkül, bármilyen törvényes módon történik, beleértve a személyes adatok információs rendszereit is automatizálási eszközökkel vagy ilyen eszközök használata nélkül.

5.2. A Felhasználó személyes adatai csak az Orosz Föderáció jogszabályai által megállapított alapon és módon továbbíthatók az Orosz Föderáció felhatalmazott államhatalmi szerveihez.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователа лет

5.5. A webhely adminisztrációja megteszi a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatait az illetéktelen vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisítéstől, módosítástól, blokkolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik felek egyéb jogellenes cselekedeteitől.

6. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A felhasználó köteles:

6.1.1. A Webhely használatához szükséges személyes adatok megadása.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной.

6.2. A helyszín adminisztrációja köteles:

6.2.1. A kapott információkat kizárólag a jelen adatvédelmi irányelv 4. pontjában meghatározott célokra használja fel.

6.2.2. Gondoskodjon arról, hogy a bizalmas információkat titokban tartsák, ne hozzák nyilvánosságra a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül, valamint ne adják el, ne cseréljék ki, ne tegyék közzé vagy más módon nyilvánosságra hozzák a Felhasználó továbbított személyes adatait, a cl kivételével. 5.2. és 5.3. jelen Adatvédelmi irányelvek.

6.2.3. Tegyen óvintézkedéseket a Felhasználó személyes adatainak titkosságának védelme érdekében, a jelenlegi üzleti tranzakciók során az ilyen jellegű információk védelmére általában alkalmazott eljárásnak megfelelően.

6.2.4. Blokkolja az érintett Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat attól a pillanattól kezdve, hogy a felhasználó vagy törvényes képviselője vagy a személyes adatok alanyainak jogait védő felhatalmazott szerv jelentkezik vagy kérik az ellenőrzési időszakot, pontatlan személyes adatok feltárása vagy jogellenes cselekmények esetén.

7. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Az oldal adminisztrációja, amely nem teljesítette kötelezettségeit, felelősséggel tartozik a Felhasználó által a személyes adatok jogellenes felhasználásával kapcsolatban felmerült veszteségekért, az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően, kivéve az 5.2. sz. 5.3., 7.2. és XNUMX. jelen Adatvédelmi irányelvek.

7.2. Bizalmas információk elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget, ha ezek a bizalmas információk:

7.2.1. Elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala előtt vált nyilvánossá.

7.2.2. Harmadik féltől érkezett, mielőtt a Helyi Adminisztráció megkapta volna.

7.2.3. A felhasználó hozzájárulásával tettek közzé.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Mielőtt bírósághoz fordulna az oldalhasználó és az oldal adminisztrációja közötti jogvitákból eredő jogvitákkal kapcsolatban, kötelező kereset benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A reklamáció címzettje a reklamáció kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül írásban értesíti az igénylőt az igény elbírálásának eredményéről.

8.3. Ha nem születik megállapodás, a vitát az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően az igazságügyi hatóság elé utalják.

8.4. Az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai vonatkoznak erre az adatvédelmi irányelvre, valamint a Felhasználó és a Webhely-adminisztráció közötti kapcsolatra.

9. TOVÁBBI FELTÉTELEK

9.1. A webhely adminisztrátorának joga van a jelen Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatásához a Felhasználó hozzájárulása nélkül.

9.2. Az új Adatvédelmi Szabályzat a Weboldalon való közzététel pillanatától lép hatályba, hacsak az Adatvédelmi szabályzat új kiadása másként nem rendelkezik.

9.3. A jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos bármilyen javaslatot vagy kérdést a következő címre kell küldeni [e-mail védett].